Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Voiko energiahoidoilla kuten Reikillä hoitaa syöpää?

Energiahoitomuotoja on monia mutta useat niistä perustuvat samaan ajatukseen hoitomekanismista. Energiahoidoissa hoitovaikutus saadaan kiinalaisen lääketieteen määrittelemän ns. energiajärjestelmän kautta. Hoitometodeja on lukuisia kuten Reiki, Quantum Touch, Pranic Healing, jne. Joihinkin kuuluu myös erilaisia manipulaatiohoitoja varsinaisen energiahoidon ohessa.

Koska aihe on tabu, ei näistä tutkimustuloksista kuule mediassa ja monet skeptikot hyökkäävät raivoisasti tutkimuksia vastaan.

Koska tämä aihe haastaa materialistisen maailmankuvan, näitä tutkimustuloksia pimitetään eivätkä tunnetut tiedejulkaisut halua julkaista niitä.

Tästä puolueellisesta ja epätieteellisestä asenteesta seuraa se, että arvostettuihin tiedejulkaisuihin hyväksytään vain tutkimukset mitkä ovat suurimmaksi osaksi vanhaa tietoa jotta ”lukijat eivät hämmentyisi”. Valitettavasti tämä jarruttaa tehokkaasti tieteen etenemistä.

Pyydänkin lukijaa asennoitumaan näihin tutkimuksiin kuten ”todellinen tiedemies”. Tällainen henkilö tiedostaa, että ei vielä tiedä, koska ei ole tutustunut aiheeseen.

Näin kerrotaan Suomen Energiahoitajien verkkosivuilla. Otin haasteen vastaan ja analysoin kaiken verkkosivuilla esitetyn tutkimusnäytön. Tein tämän päätöksen tietoisena siitä riskistä, että voin hämmentyä.

Asian käsittelyä helpotti, että Suomen Energiahoitajien sivuilla on koottu alan tutkimusnäyttö. Vaikka tutkimuslistaus ei liene kattava, oletin, että ainakin ne tutkimukset, joissa energiahoidolla on osoitettu vaikutusta, ovat mukana listassa.

Tutkimus 1: Energiahoidon vaikutus aggressiiviseen syöpään hiirissä.

Vaikuttavimpia tutkimuksia mitä energiahoidoista on tehty, on tehnyt Bill Bengston. Hän tutki miten energiahoito vaikuttaa aggressiiviseen syöpään joka annetaan ruiskeella hiirille. Hiiriin ruiskutettiin kokeissa 2-kertaisesti tappava annos syöpäsoluja ja haluttiin tutkia onko energiahoidolla vaikutusta syövän kehittymiseen.

Näin tutkimusta kommentoidaan verkkosivulla. Tämä näyttö oli siis se kaikkein vaikuttavin näyttö ja nyt minun oli mahdollista arvioida tätä perehtymällä Bengtsonin tutkimukseen. Bengtsonin tutkimus on julkaistu vuonna 2000 lehdessä Journal of Scientific Exploration. Kyseinen julkaisusarja ei ole listattu missään tunnetussa tietokannassa mutta artikkeli onneksi löytyi kirjoittajan verkkosivuilta.

Tutkimus koostui neljästä kokeesta, joissa selvitettiin, voiko hiiriin istutettu rintasyöpä parantua energiahoidoilla, jota annettiin häkin ulkopuolelta käsien kautta. Istutettu kasvain johtaa osalla eläimen menehtymiseen. Kasvaimeen liittyy jonkinlainen haavautuminen ja osa näyttäisin sen myötä parantuvan. Bengtsonin lähtökohta kuitenkin oli, että kyseinen kasvaimen hiirimalli johtaa aina kuolemaan eikä parane itsestään. 

Osalle hiiristä annettiin energiahoitoa ja osa toimi kontrolleina. Satunnaistamisesta ei julkaisussa puhuttu, mutta voinemme olettaa valikoitumisen hoitoryhmiin olleen satunnainen.

Alla olevassa taulukossa on yhteenveto tuloksista. Julkaisussa aivan avoimesti kerrotaan, että energiahoitoryhmistä jätettiin huomioimatta eläinten kuolemia eri syistä. Koska keskeisimmät tiedot kaikista hiiristä kuitenkin löytyivät julkaisusta, tästä ei muodostunut lopulta ongelmaa analyysilleni. Tulokset ovat taulukossa esitetty niin, että kaikki hoidon aloittaneet hiiret ovat mukana (intention-to-treat) lopputuloksesta riippumatta, niin kuin tutkimuksessa kuuluu toimia.

Mitään selvää eroa ei hoitoryhmissä yleisesti tarkasteltuna ole. Satunnaisvaihtelua suuntaan ja toiseen esiintyy, johtuen hiirten pienistä määristä. Kahdeksan hiirtä lähetettiin seurantaan toiseen kaupunkiin. On mahdoton tietää, mitä noille lähetetyille 8 hiirelle tapahtui, sillä siitä ei ole mitään tarkempaa kuvausta.

Tilastollisen chi-neliö -testissä p-arvo oli 0.40 eli hoitoryhmien eloonjäämisessä ei ole merkittävää eroa, olipa energiahoitoa annettu vai ei.

Tutkijoiden oma lähtökohta oli, että kaikkien hiirien tuli kuolla seuranta-aikana ilman hoitoa. Kuitenkin merkittävä osa kontrollihiiristä myös saavutti remission ja oli elossa seurannan päättyessä. On tavallista, että vain osalle hiiristä istutettu kasvain kykenee aiheuttamaan leviävän taudin. Osalla käynnistyy immuunivaste, joka pystyy tuhoamaan istutetut syöpäsolut.

Bengtson tulkitsee havaintojaan dramaattiseksi todistukseksi energiahoidon vaikutuksista syöpäsoluihin. Selityksenä tälle tulkinnalle oli, että kontrolliryhmänkin hiiret olivat saaneet vahingossa energiahoitoa, kun niitä oli käyty katsomassa ja sen vuoksi selvinneet. Kaikkien hiirten olisi siis pitänyt kuolla kontrolliryhmässä ja kun eivät kuolleet, ne olivatkin saaneet hoitoa vahingossa.

Ei ole yllättävää, että tutkimusta ei ole saatu julkaistua asiallisessa tieteellisessä lehdessä, sillä tulosten tulkinta oli niin selvässä ristiriidassa itse tulosten kanssa. Toisin kuin Energiahoitajien verkkosivulla väitetään, tutkimusta ei tarvitse kritisoida sen vuoksi, että tulokset olisivat haastamassa materialistista maailmankuvaa tai olisivat hämmentäviä vaan vain sen vuoksi, että tulokset eivät tue johtopäätöksiä.

Neutraalisti tuloksiin suhtautuva tutkija ei voi tulla tutkimuksista muuhun tulokseen, kuin että energiahoidolla ei ole tehoa hiirten istutettuihin syöpäkasvaimiin.  Tätä tutkimusta ei myöskään ole tietääkseni toistettu eikä muut eivät ole kyenneet osoittamaan kyseistä vaikutusta.

Tutkimus 2: Voiko energiahoidon vaikutusta tallentaa ja siirtää välittäjäaineen kautta

Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että energiahoidon vaikutusta on mahdollista tallentaa ja tämä tallennettu vaikutus muuttaa viljeltyjen syöpäsolujen geenejä.

Näin kerrotaan energiahoitajien verkkosivuilla tutkimuksesta, joka on julkaistu vuonna 2018 Dose Response –lehdessä.

Tutkimuksessa oli kolme vaihetta, joissa kaikissa tutkittiin viljeltyjen solujen reaktioita erilaisiin energiahoitoihin. Ensimmäisessä kokeessa parantajat siirsivät energiaa puuvillan palaan, joka sitten asetettiin maljojen päälle. Puuvillapalan alla olevan maljan soluissa havaittiin heikkoja muutoksia geenien aktiivisuudessa.

Harmittavasti kontrollimaljojen päälle ei laitettu ”energisoimatonta” puuvillapalaa, joten ei voida tietää aiheuttiko muutokset esim. puuvillan lämpövaikutus vai siihen ladattu hoitoenergia.

Tutkimuksessa oli myös kaksi muuta scifiltä vaikuttavaa osaa. Toisessa ”äänitettiin” Faradayn häkissä energiahoitajien puuvillapalan hoitoa. Faradayn häkki estää sähkömagneettisset kentät. Hoitoäänitettä sitten soitettiin kaiuttimilla maljoille. Äänite sisälsi lähinnä infraääniä, joita ihminen ei kuule.

Toisessa kokeessa itse energiaparantajat hoitivat maljoja 1, 2 tai 4 tuntia ja muutoksia soluissa mitattiin. Näissä tutkimuksissa havaittiin myös pieniä muutoksia solujen geenien aktiivisuudessa.

Varsinaista kontrolliryhmää ei näissäkään kokeissa ollut. Soitetuilla infraäänillä voi olla myös vaikutusta soluihin, oli mukana parantavaa energiaa tai ei. Ihmisten käsien lämpövaikutus voi syntyä ilman hoitoenergiaa.

Lisäksi soluissa havaituilla vähäisillä muutoksilla ei voi vielä todistaa mitään hoidon tehosta. Tutkijat itse toteavatkin, että ”it is important to note that we did not demonstrate the healing properties.”

Tutkimus 3: Energiahoidon vaikutus gammasäteilytettyjen ihmissoluviljelmien eloonjääntiin

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää energiahoitojen (Prana healing) vaikutusta gammasäteilytettyihin ihmissoluviljelmiin laboratorio-olosuhteissa.

Energiahoito annettiin solumajoille niin, että parantaja keräsi itseensä universumin energiaa ja valoa ja sitten kohdisti tuon ”valon” eri väreinä maljoihin tarkoituksena auttaa soluja selviämään. Energiahoitoa annettiin myös puhelimen kautta satojen kilometrien päästä.

Ensimmäinen koe vuonna 1997 epäonnistui. Syyksi paljastui, että itse laboratorio oli likainen. Likaisuus ei tässä tarkoittanut normaalia likaisuutta vaan ”likaista energiaa”, joka esti energiahoitojen vaikutuksen.

Parantajat hoitivat laboratoriota ja tila saatiin puhtaaksi likaisesta energiasta. Tämän jälkeen tehdyissä kokeissa saatiin hyviä tuloksia ja solut selvisivät paremmin hoitoryhmässä.

Tulosten havaittiin olevan hieman parempia, kun paikalla oli tarkkailija, joka loi hyvää karmaa laboratorioon tekemällä lahjoituksen hyväntekeväisyyteen samanaikaisesti.

Itse tutkimusta on mahdoton millään tavalla arvioida, sillä sitä ei ole julkaistu missään. Siitä on olemassa ainoastaan luentovideo ja päätutkija Joie P. Jonesin verkkokirjoituksia. Myöskään kukaan muu ei ole kyseistä koetta toistanut ja julkaissut.

Videolla Jones totesi, että todetut havainnot mullistavat koko tieteen. Mikään tuntemamme mekanismi, kuten sähkömagneettinen säteily tms. ei kykene selittämään tutkimuksen havaintoja. Hän väittää, että havainnot sopivat kvanttifysiikkaan.

Olipa nuo havainnot totta tai ei, on päivänselvää, että ihminen ei ole sama kuin solut maljalla. Kyseisen tutkimuksen perusteella ei tietenkään voi osoittaa, että energiahoidolla olisi vaikutusta ihmisten sairauksiin.

Muita energiahoitotutkimuksia

Verkkosivuilta löytyy myös muita pääasiassa julkaisemattomia mutta myös jokunen julkaistu tutkimus, kuten myös tutkimuksia listannut PDF-dokumentti.  Kaikkia niitä mahdoton yksityiskohtaisesti tässä esittää mutta nostan esiin ihmisillä tehtyjä tutkimuksia:

 • Reiki-hoidon vaikutuksesta hoidettujen hemoglobiini nousi 28%:lla ja laski 72%:lla. Raportissa pääteltiin, että kolmanneksella tutkituista havaittu hemoglobiinin nousu olisi merkki Reikin hyödyllisistä vaikutuksista. Kuitenkin jätettiin huomiotta, että 72%:lla hemoglobiini laski. Todennäköisin selitys on satunnaisvaihtelu.
 • Reiki-hoidon todettiin vähentävän ahdistuneisuutta sydänpotilailla. Tutkimuksessa, ei ollut kuitenkaan verrokkiryhmää.
 • Listassa oli myös systemoitu katsaus vuodelta 2000 Reikin vaikutuksista sairauksiin ihmisillä. 23 tutkimusta täytti kriteerit. Valituista tutkimuksista 13 havaitsi jotain vaikutuksia, 9 ei ollut mitään vaikutusta ja 1 havaitsi Reikistä haittaa. Mitatut vaikutukset olivat useimmiten ahdistuneisuus ja kipu. Varsinaista meta-analyysiä ei voitu tehdä tutkimusten menetelmien ongelmien vuoksi. Kirjoittajat toteavat: ”The methodologic limitations of several studies make it difficult to draw definitive conclusions about the efficacy of distant healing. However, given that approximately 57% of trials showed a positive treatment effect, the evidence thus far merits further study.” Mahdollista julkaisuharhaa ei kommentoitu.
 • Energy Medicine Research Instituten tutkija Lisa Tully, PhD, kertoo raportissaan saaneensa ”Quantum touch” hoidolla merkittävän vaikutuksen kipuun. Tutkimusta ei ole julkaistu muualla kuin yrityksen verkkosivuilla eikä tutkimuksessa ollut vertailuryhmää.
 • Zdenko Domancic –nimisen henkilön väitettiin tehneen 80-luvulla Jugoslaviassa tutkimuksen, jossa 200 pitkälle edennyttä kuoliota sairastavaa potilasta olisi parannettu energiahoidolla. Kaikki potilaat paranivat ja amputaatiolta vältyttiin. Tutkimusta ei ole koskaan julkaistu.

Yhteenveto

Suomen energiahoitajien verkkosivuilla todetaan:

Kun olet käynyt tutkimukset läpi, kysy itseltäsi kumpi seuraavista vaihtoehdoista on todennäköisempi, kun katsotaan pelkästään dataa ilman ennakkokäsityksiä ja ilman tarvetta puolustaa/ampua alas kumpaakaan vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1: Energiahoidosta ei ole mitään tieteellistä näyttöä. Kyse on täysin tehottomasta hoitomuodosta ja kokeet näyttävät tämän, sillä mitään konkreettista ei tapahdu, kun hoitoja tehdään tarkasti valvotuissa olosuhteissa.

Vaihtoehto 2: Energiahoidosta on olemassa tieteellistä näyttöä, sillä kun energiahoitoja tehdään tarkkaan valvotuissa olosuhteissa, saadaan selkeitä tuloksia.

Perehdyin tutkimusnäyttöön kattavasti ja neutraalisti. Vaihtoehto 1 on ainoa, jonka noista voi valita. Tarjottu tutkimusnäyttö puhuu puolestaan.

Ei olemassa mitään näyttöä siitä, että energiahoito vaikuttaisi muutoin kuin lumeen kautta.

Kun vertailuryhmää ei ole käytetty, energiahoidolla toki saadaan jonkin verran vaikutusta subjektiivisiin oireisiin, kuten esimerkiksi ahdistuneisuuteen ja kipuun.

On tunnettua, että hoitotapahtumalla, läsnäololla ja kosketuksella on terapeuttista vaikutusta. Tätä ei tietenkään ole syytä vähätellä, päinvastoin.

Energiahoito voidaankin katsoa kokemus- ja hyvinvointihoidoksi ja on sellaisenaan hyväksyttävää, jos hoidon kerrotaan mahdollisesti helpottavan subjektiivisia oireita, eikä väitteitä vakavien sairauksien hoidosta esitetä. Kun energiahoidon väitetään vaikuttavan sairauksiin, kyse on uskomushoidosta.

4 vastausta artikkeliin “Voiko energiahoidoilla kuten Reikillä hoitaa syöpää?”

 1. Viktor avatar

  Kiitos työstäsi totuuden ja järjen puolesta!
  Suomessa syöpäpotilaat ovat onneksi jollakin tavalla turvassa uskomushoidoista, jos he pysyvät virallisen terveydenhuollon piirissä. Näin ei ole muualla EU:ssa, esim Itävallassa. Itävallassa “Ärztekammer” (vast. Lääkäriliitto) jakaa homeopatia-(y.m. uskomushoito)-diplomeja ja antaa jatkokoulutuspisteitä uskomushoidoista, lääkäri saa esim julkisesti mainostaa verkkosivuillaan, että homeopatia tehoaa syöpään ( http://zentrum-alternativmedizin.at/homoeopathie-ist-wirkungsvoll-bei-krebs/ ) ja niin uskomushoidot saavat “virallisen” aseman potilaiden silmissä ja potilaat menevät helpommin halpaan vääriin lupauksiin. Kaikista näistä uskomushoidoista potilaat joutuvat sen lisäksi myös maksamaan itse.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mielenkiintoinen tieto. Onko sinulla antaa linkkiä paikallisen lääkäriliiton sivuille, joissa näistä homeopatiapisteistä ja diplomeista kerrottaisiin?

   Käsityksesi siitä, että Suomessa ei voisi lääkäri hoitaa potilasta homeopatialla, on kuitenkin ylioptimistinen. Sitä tapahtuu koko ajan.

   1. Viktor avatar

    https://www.aerztekammer.at/referate siinä myös osasto “Komplementärmedizin”, jonka johtaja Doris Schöpf esim kirjoittaa viimeisessä Itävallan lääkärilehdessä homeopatiasta pro-osan:
    https://www.aerztezeitung.at/archiv/oeaez-2019/oeaez-22-25112019/komplementaermedizin-homoeopathie.html

    Lääkäriakatemia on Itävallan lääkäriliiton alaorganisaatio, joka hoitaa jatkokoulutusten akkreditoinnin ja diploomeja.
    https://www.arztakademie.at/diplome-zertifikate-cpds/oeaek-diplome
    siinä kaikki diplomit, “normaaleja” ja uskomushoitoja, m.m. antroposofinen lääketiede, homeopatia, funktionalinen myodiagnostikka (applied kinesiology), kiinalainen diagnostikka ja lääkehoito jne

   2. Viktor avatar

    Lisäys edelliseen:
    …..Käsityksesi siitä, että Suomessa ei voisi lääkäri hoitaa potilasta homeopatialla, on kuitenkin ylioptimistinen. Sitä tapahtuu koko ajan….

    Ymmärään kyllä, että myös Suomessa yksittäiset lääkärit harrastavat sitä. Ero on siinä, että Suomessa Lääkäriliitto ja terveysviranomaiset eivät räätälöi Keisarin Uusia Vaatteita itse. Täkälaisen lääkäriliiton “virallinen” uskomushoitojen tuki vaikuttaa potilaiden mielipiteisiin. “Jos lääkäriliito sitä tukee, se on varmasti oikea!” Siinä minusta ratkaiseva ero.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email