Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Uusi lääkärin vala

Chicagossa meneillään olevassa World Medical Association’in kognressissa hyväksyttiin eilen yksimielisesti uusi lääkärin vala. Vala tunnetaan myös ns. Hippokrateen valana.

Vala on yllä olevassa kuvassa englanninkielisenä. Mikäli tätä haluaa verrata aikaisempaan vuoden 1949 Geneven julistuksen mukaiseen valatekstiin, se löytyy täältä.

Millainen uusi vala on?

Ensimmäiset virkkeet keskittyvät siihen, että luvataan palvella humaanisuutta ja kunnioittaa  elämää. Potilaan edun tulee olla ensisijainen ja myös potilaan itsemääräämisoikeutta ja arvokkuutta tulee kunnioittaa. Lisäksi luvataan toimia luottamuksellisesti ja tasapuolisesti.
Seitsemäs lause kuuluu:
“I will practise my profession with conscience and dignity in accordance with good medical practices.”
Tämä lienee vastaava kuin aikaisemmassa oleva suomenkielinen kappale:
“Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.”
Seuraavat kolme virkettä liittyvät kollegiaalisuuteen ja muiden alalla toimivien auttamiseen.
Kokonaan uusi asia on valan kymmenes kohta: “I will attend to my own health, well-being and abilities in order to provide care of the highest standards”. Tämän voi tulkita velvollisuudeksi huolehtia oman ammattitaidon ylläpidosta ja työkyvystä.
Yhdennessätoista virkkeesssä luvataan olla käyttämättä ammattitaitoaan väärin ja ihmisoikeuksia vastaan painostuksesta huolimatta.

Yhteenveto

Lääkärin uusi vala siis on päivitetty nykyaikaiaan. Potilaan etu on edelleen kiistattomasti ensisijainen, kuten kuuluukin. Myös potilaan omaa tahtoa pitää kunnioittaa ja arvostaa.
Mielenkiintoista on, että nykyisen uskomushoitojen nousun aikana hoitojen perustuminen tutkittuun tietoon on jätetty varsin yleiselle ja lavealle maininnalle. Toiminnan tulee olla hyvien lääketieteellisten käytäntöjen mukaista. Aikaisemmin tämä asia oli sanottu mielestäni selvemmin.
Mielenkiinnolla odotan, miten tuo virke tullaan suomenkieliseen versioon kirjoittamaan. Ei liene tavoitteena, että tutkittuun tietoon perustuvista hoitokäytännöistä tingittäisiin.
Kokonaan uusi asia on, että valassaan lääkäri lupaa tarkkailla omaa terveydentilaansa ja hyvinvointia sekä ammattiosaamistaan niin, että kykenee hoitamaan potilaitaan parhaiden käytänteiden mukaan. Mielenkiintoista on, syntyykö tämän valan kohdan pohjalta jotain nykyistä tarkempia mittareita lääkärin täydennyskoulutukselle ja työkyvyn arvioimiselle.
 

8 vastausta artikkeliin “Uusi lääkärin vala”

 1. Rehellinen Lapin Mies avatar

  Suomi hyväksyi Geneven sopimuksen sotavankien kohtelusta 1946.
  Tätä ennen suomalaiset tappoivat yli 20000 aseetonta sotavankia,
  Kemin Ajoksen vankileiri kauhein tapaus koska Ruotsin punaisen ristin ruoka-apu ei kelvannut, Suomalaisen soturin arvo ja kunnia vaati ilmeisesti kieltäytymään ruotsalaisten lupauksesta vastata Kemin Ajoksen aseettomien sotavankien ruokahuollosta.
  Olivatko Suomen lääkärit osallisina sotavankikuolemissa? Tekivätkö lääkärit mitään estääkseen joukkomurhan ?
  http://aijaa.com/dwsTwI

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tuota asiaan en kyllä tiedä. Olen kotoisin alun perin Kemistä, mutta tuosta joukkosurmasta minulle ei kerrottu.

 2. Lauri Koistinen avatar
  Lauri Koistinen

  I will maintain the utmost respect of human life. Tämä ihmiselämän äärimmäinen arvossa pitäminen ei toimi aborttitilanteessa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Niin. Eihän aborttia voi ehkäisynä käyttää ollenkaan, etenkään kevytkenkäisesti. Asia on muutoinkin vaikea sillä missä vaiheessa hedelmöittynyt munasolu voidaan katsoa uudeksi ihmiseksi?

   1. Lauri Koistinen avatar
    Lauri Koistinen

    Kiitos asiallisesta vastauksestasi. Poistaisin edellä olevasta puhekuplastani mielelläni jälkimäisen kappaleen, jos se olisi mahdollista. Keskustelu aiheesta lienee hyvin laajaa verkossa eri maissa. En ole lääkäri enkä biologi. Henkilökohtainen kantani on 100 prosenttisesti abortin vastainen.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Muokkasin kommenttiasi pyyntösi mukaan.

 3. raimo hakala avatar
  raimo hakala

  Tässä ajassa ja tahtotilassa valojen vannomisilla on vain vaalipuheiden uskottavuutta. Kokemukset kertovat valojen uskottavuuden ja arvon. Esimerkiksi mediassa olleet kirjoitukset potilasta hoitavienlääkäreiden ja vakuutusyhtiöiden lääkäreiden eriävät näkemykset eivät voi olla kummatkin tosia. Samoin on vanhat valat puolustaa suomea itsenäistä isänmaata jo vanhentuneita. Sillä Suomi ei enää ole itsenäinen. Paljon kertoo myös suomen edustajien ns. meppien äänestyskäyttäytyminen joka oli suomen etujen vastainen? Moraalin ja rehellisyyden palautus voisi tuoda uskottavuuden takaisin. Ehkä se uskottavuus palaa esimerkiksi sodan kokemusten seurauksena?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   On tietenkin selvä syy, miksi vala on edelleen olemassa ja miksi sen ajantasaisuutta parannetaan: Se on se, että pyrkimys on tuoda kaikille selväksi, mihin lääkärinä tulee sitoutua. Toki on selvää, että kaikki eivät toimi sen mukaan sillä aina löytyy mustia lapmpaita. Mutta ei kai tämän perusteella valaa voida katsoa huonoksi tai turhaksi asiaksi.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email