Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Täydentävä hoito, uskomushoito, CAM ja huuhaa

Lääketieteellinen hoito on tutkimuksiin perustuvaa hoitoa. Lääketieteellisten hoitojen ulkopuolelle jääviä hoitoja kuvataan hyvin kirjavasti uskomushoidoiksi, täydentäviksi tai vaihtoehtoisiksi hoidoiksi, CAM-hoidoiksi tai myös huuhaaksi.
Millä termeillä näitä lääketieteellisten hoitojen ulkopuolelle jääviä hoitoja pitäisi kutsua? Tarkoittavatko kaikki termit samaa?
Aiheesta on yhtä monta mielipidettä kuin on termiäkin. Yksikään termi ole vakiinnuttanut asemaansa yksiselitteisesti.
En ole löytänyt myöskään selkeää määrittelyä, millä tavoin jokin hoito on uskomushoitoa ja toinen taas täydentävää hoitoa tai huuhaata.

Mitä eri termit tarkoittavat?

Terveydenhuollon puolella hoidosta, joita ei ole tutkittu, käytetään useimmiten termiä uskomushoito. Sen taustalla on ajatus, että hoidot perustuvat uskomuksiin eikä tutkittuun tietoon. Termi pyrkii siis kuvaamaan hoitojen perustaa.
Termiä vaihtoehtohoito on myös käytetty. Todellisuudessa nämä hoidot eivät kuitenkaan ole vaihtoehtoja lääketieteellisille hoidoille, sillä niiden tehoa, turvallisuutta sekä sopivia käyttöaiheita ei ole tutkimuksin varmistettu.
Ajoittain on käytetty myös termiä täydentävä hoito. Tämä termi antaa ymmärtää, että hoidot täydentäisivät lääketieteellistä hoitoa. Tässä ongelmana on, että jos niiden vaikuttavuudesta puuttuu tutkimusnäyttö, on vaikea ymmärtää millä tavalla ne oikeasti voisivat täydentää lääketieteellistä hoitoa.
Toisaalta termin voi myös ymmärtää niin, että hoito perustuu tutkimuksiin mutta se ei sellaisenaan ole sairauden parantava hoito vaan täydentää muuta hoitoa.
Edellisille sukua on termi CAM-hoidot (Complementary and alternative therapies). Se sisältää edellä kuvatut termit yhdistettynä.
Integratiivinen eli yhdistävä hoito pyrkii korostamaan sitä, että hoitoja annetaan lääketieteellisen hoidon yhteydessä eikä niiden sijaan. Termi vaikuttaisi olevan lähellä täydentävää hoitoa.
Myös termiä traditionaalinen tai perinteinen hoito näkee käytettävän eri hoidoista silloin kun niiden ajatellaan olevan kansan perinnetietoa.
Mitä sitten on huuhaahoito?

Ehdotus erilaisten hoitojen luokitteluksi

Koska Suomessa tai muuallakaan ei ole pyritty hoitoihin liittyvää terminologiaa selventämään, teen ehdotuksen eri hoitojen määrittelystä.
Tutkimaton hoito ei välttämättä ole toimimaton hoito eikä huuhaata. Jokainen tänään käytössä oleva hoito on joskus ollut tutkimaton eikä voi automaattisesti etukäteen tuomita hoitoja vaikuttamattomiksi, jos niitä ei ole tutkittu.
Hoidon teho, käyttöaiheet ja turvallisuus tulisi kuitenkin kyetä osoittamaan tutkimuksin. Hoidon mekanismin tulisi myös olla jollain tavoin ymmärrettävä tai se ei ainakaan saisi olla luonnonlakien vastainen.
Luokittelu voisi perustua muutamaan keskeiseen kriteeriin kunkin käyttöaiheen mukaisesti:

 • Hoidon vaikutusmekanismin rationaalisuus/uskottavuus
 • Tutkimuksin osoitettu teho
 • Tutkimuksin osoitettu turvallisuus

Periaatteessa näillä kriteereillä kaikki hoidot voidaan luokitella kuuteen ryhmään.

Eri hoitoluokkien määrittely

Edellä kuvattuja kriteereitä käyttäen hoitoidea muuttuu

 • potentiaaliseksi hoidoksi,

jos sen tueksi on olemassa alustavaa tutkimusnäyttöä. Tutkimusnäyttö on kuitenkin alustavaa tai liian suppeaa. Jos sen tueksi on olemassa vain subjektiivisia kokemuksia, sitä voidaan kutsua

 • uskomushoidoksi

Uskomushoito olisi siis hoitoa, jonka hyödystä on yksilöiden subjektiivisia hyödyn kokemuksia, mutta sen tehoa ja turvallisuutta ei ole osoitettu.
Kun potentiaalisia hoitoja tai uskomushoitoja tutkitaan, hoidot voidaan luokitella tutkimustulosten perusteella neljään pääryhmään:

 • Lääketieteellinen hoito
 • Täydentävä hoito
 • Vaarallinen huuhaa
 • Huuhaahoito

Mikäli hoidon teho, turvallisuus ja käyttöaiheet ovat tutkimuksin todistettu, hoidosta tulee osa lääketieteellistä hoitoa. Tällaisia hoitoja ovat esim. tutkitut sairauksiin vaikuttavat elintapamuutokset ja ruokavaliohoito sekä lääkkeet ja toimenpiteet. Elintapamuutoksilla ja ruokavaliohoidolla tarkoitetaan sellaisia valintoja, jolla on kyseiseen sairauteen selvästi osoitettu yleisestä hyvinvoinnista poikkeava vaikutus.
Mikäli hoidon turvallisuus on osoitettu ja hoidolla on osoitettua hyötyä muun hoidon ohessa, hoitoa voidaan kutsua täydentäväksi hoidoksi. Tällaisia hoitoja voisi olla terveyttä tukevat elintapamuutokset, ruokavaliohoito.
Esimerkiksi tarkoin valitut ravintolisät, jotka tehostavat hoitoa, vähentävät haittavaikutuksia taikka korjaavat sairauksien aiheuttamia ongelmia voidaan luokitella tähän ryhmään, jos niistä on tutkimusnäyttöä. Myös ns. hyvinvointihoidot voisivat kuulua tähän ryhmään silloin, kun niiden kerrotaan vain parantavan hyvinvointia ilman perusteettomia väitteitä.
Kun puuttuvan tehon lisäksi hoidon turvallisuutta ei ole kyetty varmistamaan taikka haittoja on todettu (tutkimuksin tai ilman tutkimuksia), kyseessä on vaarallinen huuhaa. Tähän luokkaan kuuluvat esim. musta salva ja hopeavesi, joiden hyödyn puuttuminen ja haitat ovat tunnettuja.
Huuhaahoitoja olisivat sellaiset hoidot, joiden tehottomuus on osoitettu mutta joilla ei ole suoria haittoja taikka niiden todennäköisyys on pieni. Esimerkki tällaisesta hoidosta on homeopatia, joka on perusteellisesti tutkittu ja todettu vaikuttamattomaksi. Homeopatian suorat haittavaikutukset ovat harvinaisia, joskaan eivät poissuljettuja.
On hyvä pitää mielessä, että huuhaahoidot voivat kuitenkin olla vaarallisia epäsuorasti, jos vaikuttava hoito jää saamatta tai viivästyy.
Erikoisryhmä huuhaahoitoja ovat hoitoideat, joiden vaikutusmekanismi on luonnonlakien vastainen tai kyseessä on selvä huijaus. Esimerkkejä tällaisista hoidoista ovat Reiki ja kaukoparannus.

Yhteenveto

Mielestäni esittämäni kriteerit mahdollistavat ainakin periaatteessa neutraalin ja asiapohjaisen hoitojen luokittelun niihin kohdistuneen tutkimusnäytön perusteella.
On selvä, että osa hoidoista voidaan luokitella helposti näiden kriteerien mukaan. Osa taas ei.
Yksittäisten hoitojen luokittelussa on monia haasteita. Kuinka vahva tutkimusnäytön pitää olla? Millä tavalla se arvioidaan? Lisäksi tieteen erottaminen pseudotieteestä on toisinaan vaikeaa.
Riittääkö näytöksi havainnoivat tutkimukset? Vaaditaanko aina satunnaistettuja tutkimuksia vertailuryhmineen kuten lääketieteessä, kun se vain on mahdollista?
Aivan keskeinen seikka on, että luokittelun tulee olla käyttöaihekohtaista. Jokin hyvinvointihoito on täydentävää hoitoa, jos parantaa subjektiivista hyvinvointia muun hoidon ohessa. Jos sen taas väitetään parantavan syöpää ilman tutkimusnäyttöä, se on huuhaata.
Tietyn vitamiinin antaminen puutteiselle on lääketieteellistä hoitoa, mutta jos ei ole puutetta, se voi olla myös huuhaata.


 
Seuraavassa kirjoituksessa on tarkoitus luokitella tavallisimpia hoitoja tämän perusteella.
 

89 vastausta artikkeliin “Täydentävä hoito, uskomushoito, CAM ja huuhaa”

 1. Masa II avatar
  Masa II

  Erittäin ikävä ja surullinen kuolemaan johtanut tapahtuma, jolta olisi vältytty ilman “huuhaa-hoitoa”. Ko. poika olisi ilmeisesti vieläkin hengissä, jos häntä olisi hoidettu ihan tavallisella, asianmukaisella insuliinihoidolla. Onneksi sentään hoitoja antanut puoskari joutui oikeuden eteen.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mies-yritti-parantaa-13-vuotiaan-diabetesta-sairastavan-pojan-laakeyrteilla-yhdysvalloissa-poika-kuoli-sydankohtaukseen/7301290

 2. Juhani Knuuti avatar
  Juhani Knuuti

  Olen kirjoittamassa artikkelista uutta versiota, jossa yritän parantaa luokittelua edellisestä versiosta.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Nuo kuvaukset kertovat lume- ja nosebovaikutuksista, joista olen kirjoittanut useampaan otteeseen. Ilmiö on todellinen ja biologinen.
    ks esim:
    http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/lumevaikutus/
    http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/22690/
    Kokonaan eri asia on, onko oikein rahastaa pelkän lumevaikutuksen omaavilla hoidoilla?

    1. Ihmiminen on enemmän avatar
     Ihmiminen on enemmän

     Aivan oikein siitä on toki kysymys, jonka äärellä taitavat olla kaikki, jotka pyrkivät vilpittömästi, korvausta vastaan, auttamaan, käsittääkseni lääkäritkin joutuvat joskus saman kysymyksen ääreen?

 3. Leena Virta avatar
  Leena Virta

  Hyvä Juhani,
  luokittelet homeopatian huuhaahoidoksi. Huuhaahoidon määritelmiisi kuuluu mm. se, että se on luonnonlakien vastainen. Mielestäni lääketieteen paradigma on siltä osin luonnonlakien vastainen, että se ei ota huomioon luonnonlakia, jonka kvanttifysiikka on peruuttamattomasti osoittanut: materia on ensisijaisesti energiaa, joka vaikuttaa sen vaikutuspiirissä olevaan materiaan.
  Määrittelet huuhaahoidot myös huijaukseksi. Sanot, että homeopatia on perusteellisesti tutkittu ja todettu vaikuttamattomaksi. En ole perehtynyt tutkimuksiin, mutta minulla on homeopatiasta omakohtainen kokemus. Minulla todettiin kilpirauhasen vajaatoiminta 17.2.2015. T4-V-arvo oli 13,6 ja TSH-arvo 12,4. Aloin syödä homeopaattista valmistetta (Thyreoidinum C12). Vuoden kuluessa monen vuoden ajan pahentuneet oireeni vähenivät ja arvot normalisoituivat:
  – 13.3.2015 T4-V 16,7 ja TSH 6,7
  – 15.6.2015 T4-V 17,1 ja TSH 5,4
  – 11.11.2015 T4-V 13,3 ja TSH 3,6
  Sen jälkeen en ole käynyt tutkimuksissa, koska oloni on ollut hyvä. Olen siis parantunut kilpirauhasen vajaatoiminnasta, minkä pitäisi olla käsittääkseni lääketieteellisesti mahdotonta. Vai olenko tullut huijatuksi?
  Olen kuullut lääkäreiltä monenlaisia selityksiä parantumiseeni. Esimerkiksi:
  – Olen ollut stressaantunut, ja kun stressi on hellittänyt, ovat kilpirauhasarvot palanneet normaaliksi. (Itse asiassa syksyllä 2015 vaihdoin työpaikkaa ja jouduin sellaiseen höykytykseen, että olin työuupumuksen – virallisesti sopeutumishäiriön – vuoksi sairauslomalla syksyllä kuukauden ja vuodenvaihteen jälkeen kaksi kuukautta, jonka jälkeen työterveyshuollon ja työnantajan kanssa sovittiin työtehtäväni uusiksi. Eli koin valtavan stressin samanaikaisesti, kun kilpirauhasarvoni ja kilpirauhasen vajaatoiminnasta johtuneet vaivani paranivat.)
  – Minulla oli kilpirauhasessa tulehdus, joka vain sattui paranemaan itsestään. (Jo vuonna 2007 kilpirauhasarvot olivat koholla ja kahdeksan vuoden ajan oloni paheni koko ajan. Vuosikausia kestänyt tulehdus olisi sitten hellittänyt itsestään yhtäkkiä!)
  – Testeissä on alun perin tapahtunut virhe. (Entä oma olotilani, joka paheni vuosien ajan, kunnes vaivat olivat lähes sietämättömiä, ja joka helpottui ja normalisoitui?)
  Minkä selityksen sinä annat?
  Sanot, että homeopatia on ’järjen vastainen’ hoito. Uskotko ihan tosissaan, että meidän pienet aivomme kykenevät tuottamaan sellaisen järjen, joka antaa ehdottomia totuuksia? Entä ne ’totuudet’, jotka on aikojen saatossa jouduttu kumoamaan? Jos jokin asia on meidän nykytietämyksemme valossa järjenvastainen, kiellätkö sen olemassaolon mahdollisuuden absoluuttisesti? Jos näin teet, muistutat niitä entisaikojen surullisenkuuluisia ’totuudenpuhujia’, joille nykyaikana nauretaan. Haluan tässä huomauttaa, että en väitä homeopatian pystyvän parantamaan, mutta pidän mahdollisena, että homeopatia paransi kilpirauhaseni vajaatoiminnan (varmuuttahan siitä ei ole). Kvanttifysiikka lähtökohtana voisi olettaa, että homeopaattisten aineiden sisältämä energia vaikuttaa kehoon.
  Miksi lääkärien on niin vaikeaa myöntää, että lääketiede ei ole ainoa oikea tapa hoitaa ihmistä? Keskiajalla kirkko piti kiinni maakeskeisestä maailmankuvasta ja kieltäytyi hyväksymästä heliosentristä maailmankuvaa, koska se pelkäsi oman valta-asemansa menettämistä. Pelkääkö lääketiede oman valta-asemansa menettämistä?
  En kiellä lääketieteen arvoa ja saavutuksia. Itse turvaudun lääkkeisiin ja muihin lääketieteen menetelmiin, kun katson niiden olevan paikallaan. Kilpirauhasen vajaatoimintaan valitsin homeopaattisen hoidon, koska halusin kokeilla, voisiko kilpirauhaseni parantua niin, että en joutuisi syömään hormonia koko loppuikääni. Lisäksi toivoin, että kilpirauhaseni tulisi jälleen toimintakykyiseksi, koska se on ihmisen kokonaisterveydelle niin tärkeä rauhanen.
  Ymmärrän, että hyökkäyksessä vaihtoehtoisia hoitoja vastaan ainakin osa lääketieteen edustajista kantaa huolta mahdollisesta ihmisten huijatuksi ja rahastetuksi tulemisesta (sitäkin vaihtoehtohoitojen piirissä tapahtuu). Mutta sitä en ymmärrä, että vaihtoehtohoidot luokitellaan oletusarvoisesti huuhaaksi ja tuomitaan lähtökohtaisesti. Mielestäni molempia tarvitaan, sekä lääketiedettä että vaihtoehtoisia hoitoja.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Pitkä teksti.
   Kvanttifysiikka ei kyllä selitä pätkääkään ravistetun veden muistia.
   Siis ravistetun veden vaikutukset eivät vakuuta minua. Eikä ole vakuuttanut niitä neljän eri maan asiantuntijoita. jotka ovat todeneet, että homeopatia ei eroa lumehoidosta.
   Mitä tulee omaan tapaukseesi, kysymyksessä ei ole mikään eriyinen tapaus. Testit ovat varmaan ihan ok. T4v on ollut sinulla kohtalaisen hyvällä tasolla koko ajan. Ohimeneviin kilpirauhasen toiminnan muutoksiin on monia hyviä selityksiä. Ei tarvitse etsiä selitystä homeopatiasta.

   1. Leena Virta avatar
    Leena Virta

    Hei vaan! Taas sain uuden selityksen! Kyse ei todellakaan ollut ohimenevistä kilpirauhasen toiminnan muutoksista. Niin kuin kerroin, kärsin oireista kahdeksan vuotta ja koko ajan ne pahenivat, kunnes voin todella huonosti. No, eipä tarkoitukseni olekaan saada sinua (tai muita lääkäreitä) vakuuttuneeksi.
    Minäkään en ymmärrä homeopatian toimintaperiaatetta, en myöskään elektronin kykyä hyppiä aineesta toiseen, en rakkauden mysteeriä, enkä elämän syntymisen ihmettä. Ne ovat järjen ulottumattomissa, mutta se ei minulle ole syy kieltää niitä.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Elektronin kykyä hyppiä tai rakkauden mysteeriä ei voikaan tutkia kaksoissokkokokeella. Homeopatiaa voi. Nämä tutkimukset kertovat, että homeopatia ei eroa lumehoidosta.

 4. Teo Mäkelä avatar
  Teo Mäkelä

  Knuuti: Linkkaat toistuvasti tänne tulkintoja, joita on julkaissut HRI = Homeopathic Research Institute. Mitä muutakaan tuollainen organisaatio, jonka tavoitteena on nimenomaan promota homeopatiaa, voi ja kannattaa tehdä kuin kritisoida homeopatialle kriittisiä tutkimuksia ja analyysejä.
  No onhan heilläkin oikeus saada mielipiteensä esiin. Jos HRI:n väitteet tämän kyseisen tutkimuksen puutteista pitävät paikkansa, pidätkö sitä siinäkin tapauksessa luotettavana? Tämähän on yksi niistä tutkimuksista joita olet toisessa blogikirjoituksessasi esittänyt todisteiksi homeopatiaa vastaan.
  Knuuti: Mitä sitten on huuhaahoito? Koska Suomessa tai muuallakaan ei ole pyritty hoitoihin liittyvää terminologiaa selventämään, teen ehdotuksen eri hoitojen määrittelystä. Tutkimaton hoito ei välttämättä ole toimimaton hoito eikä huuhaata. Jokainen tänään käytössä oleva hoito on joskus ollut tutkimaton eikä voi automaattisesti etukäteen tuomita hoitoja vaikuttamattomiksi, jos niitä ei ole tutkittu.
  Minulle jää hieman epäselväksi, millä perusteella haluat määritellä hoidon huuhaaksi.
  Huuhaa on enimmäkseen skeptikoiden käyttämä halventava ja vahvasti asenteellinen ilmaus. Se liittyy ”epätieteellisyyteen” joka on jo itsessään kiistanalainen ja epäselvä käsite. Se tarkoittaa mielestäni suunnilleen samaa kuin aikoinaan katolisen kirkon (ja nykyisin toisinaan skeptikoiden) suosima termi kerettiläinen eli harhaoppinen: Kielitoimiston sanakirjan mukaan ”Laajemmin henkilöstä, mielipiteistä yms., jotka poikkeavat yleisesti vallitsevista käsityksistä.”
  Knuuti: Erikoisryhmä huuhaahoitoja ovat hoitoideat, joiden vaikutusmekanismi on luonnonlakien vastainen tai kyseessä on selvä huijaus. Esimerkkejä tällaisista hoidoista ovat Reiki ja kaukoparannus.
  Mitä tarkoitat luonnonlaeilla? Jos tarkoitat fysiikan lakeja, luetko mukaan myös kvanttifysiikan? Ei meillä ole mitään takeita siitä ettei uusia, selittäviä ilmiöitä vielä löydettäisi. Meillä ei ole täydellistä fysiikkaa joka selittäisi kaiken. Kvanttifysiikan ilmiöitä hädin tuskin ymmärretään. Tutkimusta tehdään koko ajan, ja uusia teorioita pyritään kehittämään. Emergenssi on eräs huonosti tunnettu luonnonlaki, jota nykyisin yhä enemmän tutkitaan.
  Fysiikan lakeja rikkovia ilmiöitä on maailma täynnä, kuten suuri osa ns. rajatietoon kuuluvista aiheista. Myöskään elämälle tai tietoisuuden olemassaololle ei löydy mitään selitystä fysiikan laeista.
  Sanot että hoitoa ei voi etukäteen tuomita vaikuttamattomaksi, jos sitä ei ole tutkittu. Samalla kuitenkin sanot että luonnonlakien vastaiset hoidot ovat huuhaata. Jos luonnonlakien vastaisuus on yksi hylkäyskriteereistä, mihin siinä tapauksessa tutkimuksia tehosta tarvitaan? Jos taas näyttöä tehosta on, ei sitä voi hylätä vain siksi, että mekanismi on ristiriidassa nykyisten fysiikan käsitysten kanssa.
  Fysiikan lait ja todisteet on pidettävä erillään. Muutoin päädytään siihen, mikä tilanne monen rajatieteen ilmiön ja vaihtoehtoisen hoidon kohdalla nykyisin on: Väitetään, että todisteita ei ole, tai jos niitä onkin, on tutkimuksessa oltava jotain vikaa koska ilmiö on fysiikan lakien vastainen. Siispä tehdään uusi koe hieman eri tavalla. Toistetaan niin kauan kunnes saadaan haluttu tulos. Tällainen ei ole hyvää tiedettä.
  Knuuti: On hyvä pitää mielessä, että huuhaahoidot voivat kuitenkin olla vaarallisia epäsuorasti, jos vaikuttava hoito jää saamatta tai viivästyy.
  Myös koululääketieteeseen perustuva hoito voi olla vaarallista samoilla perusteilla, ja lääkkeillä on yleensä myös sivuvaikutuksia.
  Knuuti: Mielestäni esittämäni kriteerit mahdollistavat ainakin periaatteessa neutraalin ja asiapohjaisen hoitojen luokittelun niihin kohdistuneen tutkimusnäytön perusteella.
  Yleensä CAM-hoidoissa sekä sairaus että parantaminen/paraneminen ymmärretään hieman eri tavalla kuin koululääketieteessä. CAM-hoidoissa ei ole kysymys useinkaan pelkästään sairauden hoitamisesta vaan kokonaisesta maailmankuvasta.
  Jonkin asian nimittäminen huuhaaksi (eli epätieteelliseksi tai perättömäksi) voi olla neutraalia mielestäni vain harvoissa tapauksissa. Jos jokin hoito perustuu mihin tahansa vakiintuneeseen uskonnolliseen tai filosofiseen käsitykseen (kuten taolaisuus, ayurveda, panteismi, idealismi, holismi, monismi), ei sen nimittäminen huuhaaksi voi olla mitenkään perusteltua.
  Huuhaa on nykyisin hyvin vahvasti latautunut termi. Jos jokin hoito voidaan jollain yleisesti hyväksytyllä perusteella luokitella varmasti tai lähes varmasti tehottomaksi, sille tulisi keksiä jokin neutraalimpi nimitys.

 5. Lode avatar
  Lode

  Kyllä vaihtoehtoisia hoitomuotojakin tarvitaan. Tämä ei kylläkään taasen liity jutun aiheeseen, mutta sivuaa kylläkin aihetta. Ystäväni sairastaa 2. Tyypin diabetestä ja siitä johtuen jaloissa on ollut jo useamman vuoden erittäin pahat ja parantumattomat haavat (tai niin kauan kunnes läysi parannuskeinon). Haavoihin on kokeiltu kaikki haavojenhoitoaineet mitä suuresta sairaalasta on löytynyt, eikä mistään niistä ole mitään apua ollut niihin. Lääkärit ja kirurgit uhkasivat jo amputaatiolla ja jonkinlaista suunnitelmaakin tekivät jo sen eteen. Ystäväni valtasi todella suuri epätoivo ja hän päätti tehdä kaikkensa ja kokeilla eri vaihtoehtoja, jotta saisi jalkansa kuntoon. Jostakin oli kuullut suolavesikääreistä ja alkoi hoitaa jalkoja suolavesikääreillä, vaihtaen niitä päivittäin. Jo muutamassa viikossa haavat alkoivat mennä umpeen, haavat jotka useita vuosia olivat olleet aukinaisia. Eikä tämä neuvo ikävä kyllä keneltäkään lääkäriltä tullut… vaihtoehtoja tarvitaan!

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Tottakai tarvitaan vaihtoehtoja. Tuo kuvaamasi käärehoito voi olla ihan hyväkin vaihtoehto. Sehän voi aivan hyvin toimia jollakin henkilöllä, kuten tapauksesi kertoo. Ihan varma en ole siitä miten tuo eroaa muista paikallishoidoista.
   Mutta termillä “vaihtoehtohoidot” tai “uskomushoidot” ei todellakaan tarkoiteta tällaisia hoitoja mistä nyt kerroit vaan sellaisia hoitoja, jotka ovat järjen vastaisia tai jotka on tutkimuksissa todettu vaikuttamattomiksi (vertaa energiahoidot syöpään, homeopatia, jne).
   Varmasti on paljon vaikuttavia hoitoja, joita ei vielä tunneta mutta jotka voisivat tutkimusten taikka tässä tapauksessa pelkästään myönteisen kokemuksen kautta tulla normaaliin käyttöön. Ei näitä tietenkään vastusteta. Käärehoitohan kuulostaa ihan järkeenkäyvältä ja on pelkästään hienoa, että hän on saanut haavansa kuntoon niillä.

 6. Heidi Saukkola avatar
  Heidi Saukkola

  Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.
  Mieltäni on kaihertanut liuta kysymyksiä.
  Miksi muualla maailmassa vaihtoehtoisia hoitomuotoja käytetään niin paljon enemmän ja ne ovat hyväksytympiä?
  Onko se sen vuoksi, että maailmalla on hyväksytympää tarjota potilaalle myös “kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä”?
  Pelkästään homeopatiassa rahaa käytettiin 3,8 miljardia vuonna 2015. Välille 2016-2024 arvioidaan nousua 17,4 miljardiin.
  Tutkimus kirsikoiden poiminnassanne huomaan teidän olevan liikkeellä sangen suppealla mielellä. Oppiminen tapahtuu, kun poistutaan omalta mukavuusalueelta.
  Toivottavasti ryhmä, joka tulevaisuudessa miettii kokemusperäisten hoitojen hyväksymistä suomessa, ovat rohkeita ja uskaltavat riittävästi poistua omalta mukavuusalueeltaan. Toivottavasti arvioivat hoitoja osittain oman kokemuksen kautta, tehden yhteistyötä koulutettujen kokemushoitajien kanssa. Tähän ei saisi vaikuttaa leimautumisen pelkoa huu haan suosijaksi tai työyhteisöstä syrjimiseen.
  Sekä nuoria, että vanhoja lääkäri konkareita opiskelee sekä työskentelee paljon ulkomailla. Miten heidän kokemuksensa ja tietotaitonsa sopeutuvat suomen 2019 tieteellisesti todistettuihin käypähoito raameihin? Kuinka paljon tämä ahdistaa ulkomailla monipuolisempaa hoitotarjontaa opiskelleita tai aiheeseen tutustuneita?
  Jo vuosia on suomalaisia opetettu ajattelemaan, että vain tutkittu lääketiede on hyväksyttyä. näin ei saisi enää olla.
  Lisäksi olisi mielenkiintoista tietää onko tutkimuksia, miten kokemusperäisten menetelmien hyväksyminen ja niihin positiivisesti suhtautuminen on muissa maissa vaikuttanut lääkärien itsemurhien määrään?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kommenttini alla:
   “Miksi muualla maailmassa vaihtoehtoisia hoitomuotoja käytetään niin paljon enemmän ja ne ovat hyväksytympiä?”.
   Ei tämä pidä paikkaansa. Pohjoismaissa uskomushoitojen käyttäjiä on noin neljännes väestöstä ja pääasaissa käyttävät sitä lääketieteen hoitojen rinnalla. Muualla euroopassa käyttö on itse asiassa vähäisempää. Toki joitakin on korvattu myös sairausvakuutuksesta mutta sekin on vähenemässä.
   ”kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä”
   Tämä tarkoittaa siis lääketieteellisiä toimenpiteityä kuten luunmurtumien kipsauksia jne. Ei pelkästään sitä, että yksi lääkäri saa jonkinlaisen kokemuksen ja siitä tulisi hyväksyttävää hoitoa. Näiden ohjeiden tavoitteena omn varmistaa potilasturvallisuus.
   “Pelkästään homeopatiassa rahaa käytettiin 3,8 miljardia vuonna 2015. Välille 2016-2024 arvioidaan nousua 17,4 miljardiin.”
   Eka luvun olen jo maininnut. Tuohon ennusteeseen en kyllä enää ukso kun suunta on päinvastainen. Tokihan tuo on hyvä bisnes, kun voi myydä ravitsettua vettä tuhansien eruojen litrahinnalla.
   “Sekä nuoria, että vanhoja lääkäri konkareita opiskelee sekä työskentelee paljon ulkomailla. Miten heidän kokemuksensa ja tietotaitonsa sopeutuvat suomen 2019 tieteellisesti todistettuihin käypähoito raameihin? Kuinka paljon tämä ahdistaa ulkomailla monipuolisempaa hoitotarjontaa opiskelleita tai aiheeseen tutustuneita?”
   Kommentti kertoo, että sinulla on täysin väärä kuva siitä, että Suomessa lääketiede olisi jotenkin erilaista. Lääketiede on ihan samaa globaalisti ja samat ohjeet ovat eri maissa sisällöltään hyvin lähellä. Koulutuksen osalta ei ole myöskään mitään eroa monipuolisuudessa eikä siten mitään ahdistusta synny. Kirjoittamasi kommentti on aika tavallinen ja toistaa vain urbaania mantraa, joka ei pidä paikkaansa.
   “Jo vuosia on suomalaisia opetettu ajattelemaan, että vain tutkittu lääketiede on hyväksyttyä. näin ei saisi enää olla.”
   Olen kyllä eri mieltä. Vain tutkimusten kautta opimme, milloin hoito on tehokasta ja turvallista. Ehdottamasi vaihtoehto tarkoittaisi että mutu riittäisi. Ei riitä.

 7. Pauliina Aarva avatar

  Hienoa, Juhani, että olet ryhtynyt pohtimaan käsitteitä. Olet esittänyt kivoja ideoita, mutta niissä on vielä paljon työstettävää. Tässä ei nyt ole mahdollista kommentoida pohdintojansi, koska kommentointia tulisi tosi paljon. Kuitenkin katson, että työsi on tärkeää, sillä kun käsitteet ovat selkeät, on erilaisia näkökantoja edustavien ihmisten helpompi keskustella.
  Kansainvälisessä tutkijayhteisössä on kyllä aika pitkälle hyväksytty konsensus CAM-termin käytöstä, myös biomedisiinissä tiedelehdissä. Ongelma on täällä Suomessa, jossa termit ovat sekaisin kuin jokiseneväät.
  Olen parhaillaan kirjoittamassa aiheesta perusteellista (tai niin perusteellista kuin on mahdollista, koskaanhan käsiteanalyysit eivät ole “lopullisia”) tieteelliseen kirjallisuuteen perustuvaa käsiteanalyysiä juuri tästä aiheesta – suomeksi. Olisitko sinä ehkä kiinnostunut kirjoittamaan kanssani tällaisen tieteellisen katsauksen, jossa sitten voisi tehdä ehdotuksia suomalaisiksi (käyttökelpoisiksi) käsitteiksi? Voitaisiin sitten julkaista se esimerkiksi Duodecim-lehdessä. Tämähän olisi todellista dialogia! Monitieteinen ote olisi tässä tärkeää, koska CAM ei oikeastaan ole lääketieteellistä hoitoa (tai ainakaan läheskään kaikki siinä), joten lääketieteen käsitteistö ja sen sisäinen logiikka evät kattavassa käsitemäärittelyssä riitä. Voisi ottaa kirjoittajaryhmään vielä esim. kielitieteilijän ja/ta filosofin. Funtsi ja kerro, mitä tuumaat. Voit lähettää yv:nkin pauliina.aarva@uta.fi
  Olen kirjoittanut aiheesta useitakin blogijuttuja. Mutta nekin jäävät yhtä pinnalliselle tasolle kuin tämä sinun nyt esittämäsi “käsitekartta”. Tarvitaan enemmän taustatietoja ja faktoja.
  Tässä linkkejä omiin terminologia-juttuihini. Hakusanalla “uskomushoito” löytyy lisääkin liinanblogista.
  https://liinanblogi.com/2017/08/22/uskomushoito-mita-se-on/
  https://liinanblogi.com/2018/12/14/vaihtoehtoista-laakkeetonta-vai-uskomushoitoa/
  https://liinanblogi.com/2018/10/29/tieteessa-ei-tunneta-termia-uskomushoito/
  https://liinanblogi.com/2018/01/18/ruotsissa-ei-ole-uskomushoitolakia/

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos ehdotuksesta. Pitää pohtia vain miten tuon ehtisi tehdä.

   1. Ilpo avatar
    Ilpo

    Ehkä nämä blogien kommentoinnit voi jättää siksi aikaa ‘tauolle’?
    Siksi hyvä, tärkeä ja kannatettava Pauliinan ehdotus on.

 8. JS avatar
  JS

  Toisaalta käytetäänhän perinteisen lääketieteenkin parissa hoitoja, joista ei ole mitään tieteellistä näyttöä vaan jotka perustuvat pitkäaikaiseen kokemukseen ja sen tuomiin hyviin kokemuksiin. Nämäkin siis samanlaisia kokemushoitoja. Esimerkkinä murtuneen raajan kipsaus, joka lienee yleinen hoitomuoto nykylääketieteessä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Juuri toimenpiteiden osalta tutkimusnäyttö on takavuosien menetelmien osalta puutteellista, jos sitä vertaa nykyvaatimuksiin. Lääkehoitojen osaltya tilanne on kyllä toinen.
   Monet näistä hoidoista, kuten tuo esimerkkisi, ovat sellaisia, joiden osalta satunnaistetut tutkimukset ovat vaikeuta toteuttaa taikka eettisesti ongelmallisia. Mutta onhan esim tutkimusten myös monista toimenpiteistä luovuttu tai vähennetty: Nilkkanyrjähdyksen kipsaukset, tärykalvojen puhkaisut, poskionteloiden huuhtelut, jne.

 9. Oman elämänsä homeopaatti avatar
  Oman elämänsä homeopaatti

  Tein autooni homeopaattista bensaa. Sekoitussuhteena veden kanssa käytin Wikipediasta löytämääni ohjetta. Ravistin huolella ja tein uuden laimennoksen vedellä, kuten Wikipediassa selvitetään. Jatkoin tätä niin kauan, että laskelmieni mukaan olin saanut viimeisessä laimennoksessa melko varmasti tuotteesta poistetuksi viimeisenkin bensamolekyylin. Aivan niinkuin Wikipediassa selvitetään. Otin tästä 10. osan ja lisäsin vettä jälleen oikeassa suhteessa ja ravistelin huolella, niinkuin asiaan kuuluu ja niinkuin olin tehnyt jokaista laimennosta tehdessä. Sitten laitoin tämän homeopaattisen bensiinin autooni ja käynnistin. Mutta auto ei inahtanutkaan. Miksi? Puuttuiko minulta vain usko? Vai onkohan niin, että homeopaattista tuotetta ei voi kuka tahansa valmistaa, vaan sekoittelijan täytyy olla asiaan erikseen vihkiytynyt?

 10. Ilkka Harju avatar
  Ilkka Harju

  Jos homeopatiassa oikeasti olisi vaikuttavia aineita, niin missä ovat ne ihmiset, jotka ovat saaneet ylisnnostuksen tai jopa myrkytyksen? Taikuri James Randi, joka paljastaa kaikenlaisia huijareita, on useasti yleisölle pitämissä esitelmissään nauttinut esityksensä alussa purkillisen homeopaattisia pillereitä veden kera. Tässä vaiheessa hän ei vielä ole paljastanut, mitä oli tullut nauttineeksi. Luentonsa lopussa hän sitten kertoo, että alussa veti purkillisen homeopaattisia unitabletteja, joilla ei ilmeisestikään ollut yhtään mitään vaikutusta. Hän vielä kertoo osuvan vitsin liittyen siihen, kuinka homeopaattiset valmisteet vahvistuvat sitä mukaa, mitä enemmän niitä laimentaa. Vitsissä eräs mies kuoli yliannostukseen. Hän nimittäin unohti ottaa pillerinsä!
  Tässä eräs video, jossa Randi puhuu mm. homeopatiasta:
  https://www.youtube.com/watch?v=c0Z7KeNCi7g

  1. Turkanen avatar
   Turkanen

   En puutu sen enempää asiaan, johon minulla ei ole mielipidettä, mutta yritettyäni ymmärtää homeopatian perusteita, on todettava, että James Randi tai Ilkka Harju eivät ole ymmärtäneet homeopatian väitettyä hoitomekanismia.Terve ei voi enää parantua, vai voiko? Voiko syövästä parantua, jos sitä ei ole? Miten Randi ajatteli tervehtyvänsä syövästä, jota ei ollut?
   Ajatus kai homeopatiassa on, että keho parantaa itse itsensä, kun sille annetaan sysäys oikeaan, ei lääkeaine paranna. Ideanahan se olisi loistava eikä lopulta niin kaukana lääkehoidosta tai lääketieteellisestä hoidosta. Ei lastakaan paranna murtumaa.
   Ulla Järvellä oli hyvä idea kokemushoito -sanasta.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Ihan hyvää pohdintaa. En vain mitenkään keksii, mikä se homeopatian antama sysäys olisi? Mitä enemmän mietti tuota homeopatian ajateltua vaikutustapaa, sitä epäuskoisemmaksi tulee edes sille, että se teoriassakaan voisi toimia. Toimiessaan se mullistaisi kaikki fysiikan ja biologian lait perustuksiaan myöten. Ei ole uskottavaa.
    Mutta tietenkään se, että vaikutusmekanismia ei tunneta ei ole riittävä todiste sille, että se ei toimisi. Tarvitaan hoitotutkimuksia ja ne taas kertovat karua kieltä.

    1. mh avatar
     mh

     “Toimiessaan se mullistaisi kaikki fysiikan ja biologian lait perustuksiaan myöten. Ei ole uskottavaa.” Jos yhtään tunnet historiaa, niin ihmisen käsitys maailmasta tai fysiikan perusteista on mullistunut lukuisia kertoja. Miksi ajattelet, ettei näin voisi käydä vielä monta kertaa uudelleen?

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Sen jälkeen kun tutkimusta on alettu tehdä kunnolla, mitään sellaista mullistusta ei ole tullut vaan tiede etenee pienin harppauksin. Vanhan tiedon päälle tulee uutta. Fysiikan, kemian ja biologian peruslait ovat nivoutuneet toisiinsa. Yksi ei voi mullistua, ja toinen jäädä mullistumatta. Esim. on hyvin epätodennäköistä että maapallo olisikin litteä lätty tai esim suhteellisuusteoria kumoutuisi sillä esim GPS laitteiden toiminta perustuu siihen. Yksinkertaisesti veden muisti sillä tavalla kuin sen väitetään oleman olemassa homeopatiassa on täydellinen mahdottomuus.

   2. Ilkka Harju avatar
    Ilkka Harju

    Huomioni kiinnittyi tuossa videossa lähinnä siihen, kun Randi luki pakkauksen tuoteselosteen. Siinähän sanottiin, että yliannostustapauksissa pitäisi ottaa välittömästi yhteys myrkytyskeskukseen. Eli tuotteen valmistajan mielestä yliannostuksen pitäisi olla mahdollista. Vaan eipä näitä tapauksia ole kuulunut. Randi kuitenkin rauhoitteli yleisöä ja kertoi tehneensä kyseistä tempausta jo vuosien ajan ilman mitään vaikutuksia.
    Myönnän toki, etten ymmärrä homeopatian hoitomekanismia. En myöskään ymmärrä lentävän maton toimintaperiaatetta. Sen ymmärrän homeopatiasta, että siinä ei ole sivuvaikutuksia, koska siinä ei ole edes vaikutuksia (lumevaikutuksen lisäksi).

 11. Teo Mäkelä avatar
  Teo Mäkelä

  Jatkan vielä homeopatiasta, koska kysymys siitä, miten näitä tutkimuksia ja meta-analyyseja tehdään, on tärkeä tämän koko aiheen kannalta. Minulla ei ole mitään erityistä tarvetta todistaa homeopatiaa oikeaksi sen enempää kuin vääräksikään. Olen vain kiinnostunut siitä, miten ja millä perusteilla näitä johtopäätöksiä tehdään.
  Knuuti: “Kirsikanpoiminnalla saadaan vaikka planeettamme maa näyttämään litteältä. Tutkimuksissa, joissa on käytetty asiallisia krireeteitä, sokkoutusta ja vertailuryhmiä on koostettu usean maan asiantuntijaryhmissä. Mukana on ollut tuhansia tutkimuksia. Yhteenveto on aina ollut sama: Ei eroa lumehoidosta.”
  Olen samaa mieltä kirsikanpoiminnasta. Olen tähän ilmiöön törmännyt useinkin, kun olen tutkinut erilaisten rajatieteen aiheiden ympärillä käytyjä tieteellisiä kiistoja. Tutkimusaineistoa voidaan järjestellä erilaisilla syillä, ja on sanottava, että skeptikot eivät ole tässä asiassa sen puhtoisempia kuin muutkaan. Syy miksi laitoin linkin noihin 500:aan tutkimukseen on se, että mielestäni se on melkoisen suuri määrä todistusaineistoa kun ottaa huomioon väitteen, että homeopaattinen lääke on pelkkää vettä.
  Vuonna 2015 uutisoitiin laajasti tutkimuksesta jonka oli tehnyt Australian National Health and Medical Research Council (NHMRC). Päätelmä oli, että homeopatian tueksi ei ole luotettavaa tieteellistä näyttöä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei tutkimusta ole tehty hyvän käytännön mukaisesti, ja se saattaa jopa olla epätieteellisesti laadittu. Lisäksi väitteet sen laajuudesta ovat olleet harhaanjohtavia: Todellisuudessa tulokset perustuivat vain 176:een tutkimukseen (ei 1800:aan) joista vain viittä(!) NHMRC piti riittävän luotettavina. Kaiken lisäksi yksi ryhmän jäsenistä kuului homeopatiaa vastustavaan lobbausryhmään, eikä homeopaatteja ollut mukana lainkaan. Tutkimuksesta on tehty kantelu Australian oikeusasiamiehelle vuonna 2016.
  En tee laajempaa yhteenvetoa tässä, syytöksistä voi lukea tarkemmin HRI:n sivulta:
  https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/#OmbudsmanComplaint
  Mielestäni kriitikot ovat aivan oikeassa siinä, ettei tällaista pidä hyväksyä, ja asia on tutkittava perinpohjaisesti. On myös käynyt ilmi, että sama ryhmä teki homeopatiasta jo aiemmin tutkimuksen, jota ei kuitenkaan koskaan julkaistu.
  Knuuti: “Olennaista on kahlata kaikki läpi, hyväksyä ne tutkimukset, joiden laatu täyttää normaalit tieteelliset kriteerit ja sitten koostaa ne. Näin on siis toimittu monessa maassa ja lopputulos on ollut aina sama: Ei lumeesta eroavaa tehoa.”
  HRI:n mukaan laajoja arviointeja on tehty kaikkiaan kuusi, joista vain yhdessä päädyttiin siihen ettei homeopatia ole placeboa parempi.
  https://www.hri-research.org/resources/essentialevidence/clinical-trials-overview/

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olen jo käynyt läpi tutkimusnäytön näissä kahdessa kirjoituksessani.
   http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/homeopatia-ei-eroa-lumehoidosta/
   http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/avoin-haaste-homeopatiasta/
   Linkkaat toistuvasti tänne tulkintoja, joita on julkaissut HRI = Homeopathic Research Institute. Mitä muutakaan tuollainen organisaatio, jonka tavoitteena on nimenomaan promota homeopatiaa, voi ja kannattaa tehdä kuin kritisoida homeopatialle kriittisiä tutkimuksia ja analyysejä. En vain jaksa uskoa, että monen maan asettamat asiantuntijaryhmät olisi sattumalta päätyneet samaan lopputulokseen homeopatian tehottomuudesta ja tehneet toistuvasti samoja virheitä ja vääristeelleet tuloksia.

 12. Kriittisen ajattelun aloittanut avatar
  Kriittisen ajattelun aloittanut

  Tiede on kuitenkin niin kivaa että sen kuvantamiseen yms. käytettävät laitteistot myöskin kehittyy. Homeopatia on materiaalitiedettä, yksilöllistä nanolääketiedettä.
  Lääkeaineet sisältävät nanopartikkeleita ja kvanttipisteitä
  http://www.lmhi-congress-2017.de/wp-content/uploads/2017/07/Proceeding_Rajendran_R02_EN.pdf
  Lääketeollisuus yrittää kovasti ”keksiä” homeopatiaa uudelleen kehittämällä omia nanojuttuja (lääkkeitä, rokotteita) ja niiden vaikutuksen perustuvan oman immuniteetin aktivoimiseen patogeenejä vastaan.
  Homeopatian tehottomuuden todisteeksi on useimmiten viitattu ao ”tutkimuksia”;
  Shang. et al.2005, jota yliopistotutkijat ympäri maailmaa ovat kritisoineet tutkimuksen metodologisia virheitä, tulosten tarkoituksellista manipulointia ja se on todettu ideologisesti värjätyneeksi. Meta-analyysi, johon ensin otetiin 110 biolääketieteellistä ja 110 homeopaattista
  tutkimusta (n.13 000 potilasta), ja tulos oli homeopatialle positiivinen
  Sen jälkeen vähennettiin tutkimusten määrää 21:een ”parempilaatuiseen”
  tutkimukseen, jonka jälkeen vielä supistettiin määrä 8:aan laajempaan
  tutkimukseen, joita verrattiin 6:een biolääketieteelliseen tutkimukseen
  Näiden perusteella tehtiin loppupäätelmä: Homeopaattisten lääkkeiden
  kliininen vaikutus ei ole suurempi kuin plasebovaikutus. Tilastollinen jälki-analyysi on paljastanut, että vielä 21 tutkimusotoksen kohdalla homeopatian tulos oli merkittävästi parempi kuin plasebo.
  Sekä Australia 2015, jossa tieteellinen läpinäkyvyys ja vastuullisuus eivät toteudu. Raportti on tehty kahteen kertaan, ensimmäistä 2012 ei julkaistu ”huonon laatutason” vuoksi, vaikka NHMRC työryhmän jäsen Prof. Fred Mendelsohn on kommentoinut sitä laadullisesti hyväksi, huolellisesti tehdyksi ja puolueettomaksi.
  Yhtään homeopatian tai homeopatian tutkimuksen asiantuntijaa ei ollut työryhmässä, sen sijaan oli Australian skeptikkojärjestön jäsen, joka kiireesti erosi asian tultua ilmi.
  ( Luin jostain että Juhani kirjoitti että tässä tutkimuksessa olisi ollut homeopatian asiantuntija mukana, joka mielestäni ei edes olisi mainitsemisen arvoista homeopatiatutkimuksessa, mutta kuten tiedämme, tarinoilla tapana muuttua matkan varrella….)
  Raportti on puolueellinen ja antaa tahallisesti vääristellyn kuvan tarkoituksena saattaa
  homeopatia huonoon valoon.
  Tieteellinen näyttö on rajattu ainoastaan RCT-tutkimuksiin, muu EBM-mukainen kliininen tutkimus on jätetty täysin huomioimatta. Raportti on katsaus katsausartikkeleista, ei alkuperäistutkimuksia ei luettu/analysoitu huolellisesti 176:sta tutkimuksesta pääteltiin 171 epäluotettaviksi koska ne eivät täyttäneet asetettuja metodologisia laatukriitereitä (jadad score 5/5, otoskoko vähintään 150), Jäljelle jäi 5 tutkimusta, joiden kaikkien tulokset homeopatian vaikutuksista tutkittuihin sairauden tiloihin arvioitiin negatiivisiksi (not reliabel evidens). Otoskoko on mielivaltaisesti valittu, NHMRC ei omissa aiemmissa, eikä myöhemmissä tutkimuksissaan ole sitä käyttänyt, esim. Cochrane on omissa tutkimuksissaan pitänyt esim. 20 henkilön otoskokoa riittävänä.
  NHRMC-Raportin, kuten aiemman Shang. et al. 2005, negatiiviset johtopäätökset on saatu
  aikaan poistamalla 90-95% saatavilla olevasta datasta ja/tai käyttämällä kyseenalaisia
  tilastollisia menetelmiä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olen jo käynyt läpi tutkimusnäytön näissä kahdessa kirjoituksessani.
   http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/homeopatia-ei-eroa-lumehoidosta/
   http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/avoin-haaste-homeopatiasta/
   Olet siis sitä mieltä, että kirjoituksissa kerrotut asiantuntijaryhmät ovat vääristeelleet tutkimustietoa. Hmm. Neljän eri maan asettamat ryhmät. Salaliitto on varmaan sitten kyseessä?
   Kyllä kaikkeen luotettavaan tutkimukseen kuuluu sokkoutus ja kontrolliryhmä. Jos nämä puuttuvat, ei tulos yksinkertaisesti ole luotettava. Tämä siis koskee yhtä hyvin lääketutkimuksia kuin homeopatiaakin. Mitä tulee mainitsemiisi nanopartikkeleihin ja kvanttipisteisiin, tuollaiset väitteet voi jättää omaan arvoonsa pseudotieteellisinä. Jos laimennuksen jälkeen tuotteessa ei ole vaikuttavaa ainetta, ei siinä ole myöskään nanopartikkeleita, kvanttipisteistä puhumattakaan.
   Koko idea oireita aiheuttavan tuotteen laimentamisesta ja siitä syntyvästä parantavasta voimasta on aivan selvää mielikuvituksen tuotosta. Minua oikeasti ihmetyttää, että kukaan, joka on tähän perehtynyt ja tietää edes luonnontieteteiden perusasiat, voi oikeastaan edes uskoa, että tuolla voisi olla mitään hoidollista vaikutusta. Tähän kun lisää puuttuvan tehon tutkimuksissa, asia on mitä selvin.

 13. Teo Mäkelä avatar
  Teo Mäkelä

  Tarkennus edelliseen: 41 % tutkimuksista oli positiivisia, 54 % epäselviä ja vain 5 % negatiivisia.
  Tässä on listattu 500 vertaisarvioitua tutkimusta, joissa on saatu näyttöä homeopatian toimivuudesta: https://homeopathy360.com/2018/01/23/summaries-of-the-researches-on-homeopathy-in-the-last-60-years-500-research-papers-showing-the-positive-effects-of-homeopathy/
  Ihmettelen todella, miten on mahdollista väittää ettei homeopatian toimivuudesta ole tieteellisiä todisteita?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ks edellinen kommentti. Valikoimalla tutkimuksia saadaan mikä tahansa asia näyttämään siltä, että olisi myönteistä tutkimusnöyttöä. Voin kyllä uskoa, että homeopatiasivuilla niitä on valikoitu. Kokonaismäärä tutkimuksia taisi olla 5000 kpl, josta valtaosassa oli alkeellisia puutteita. Hoitaja ja hoidetut tiesivät saavatko hoitoa, vertailuryhmä puuttui tai mittaukset vasteesta olivat heikkoja. Olennaista on kahlata kaikki läpi, hyväksyä ne tutkimukset, joiden laatu täyttää normaalit tieteelliset kriteerit ja sitten koostaa ne. Näin on siis toimittu monessa maassa ja lopputulos on ollut aina sama: Ei lumeesta eroavaa tehoa.
   Sen vuoksi nyt Britanniassa homeopatiareseptit ovat vähentyneet yli 90%, Espanja kieltänee kaikki homeopatiatuotteet ja Saksassa myös ollaan luopumassa homeopatiasta ainakin julkisesti rahoitetuissa sairaaloissa.

 14. Teo Mäkelä avatar
  Teo Mäkelä

  Knuuti: “Pointti homeopatian luokittelemiseksi huuhaaksi ei ole se, että ”nykytiede ei pysty selittämään homeopatiaa” vaan se, että sitä on tutkittu tuhansin tutkimuksin ja yhteeneveto on, että homeopatien teho ei eroa lumehoidosta. Tästä on jo lukuisa määrä asiantuntijaryhmiä ja eri maiden koostamia asiantuntijapaneeleita samaa mieltä kun he ovat perehtyneet tutkimustuloksiin.”
  En ole homeopatian asiantuntija, mutta olen tästä julkisesta keskustelusta tehnyt muutamia havaintoja. Näitä asiantuntijaryhmien lausuntojahan media aina välillä nostaa esiin. Mielipide on aina homeopatian vastainen. Miksi eivät samalla tule kysyneeksi myös kannattajien mielipidettä? Homeopaattien mukaan lähes puolet kaikista vertaisarvioiduista, satunnaistetuista (eli laadukkaista) tutkimuksista puoltaa homeopatian toimivuutta. Tässä eräitä tutkimustuloksia:
  https://facultyofhomeopathy.org/research/
  https://facultyofhomeopathy.org/randomised-controlled-trials/
  Veden muisti on toinen aihe, joka on julkisuudessa leimattu näennäistieteeksi, siitä huolimatta että sitä on puolustanut jopa kaksi nobel-palkittua tutkijaa: Luc Montagnier ja Brian Josephson.
  Montagnier siirtyi myöhemmin tekemään tutkimusta Kiinaan, koska katsoi ettei Euroopassa veden muistin tutkimukselle ollut enää mahdollisuuksia. Positiivia tuloksia veden muistista ovat saaneet myös muut tutkijaryhmät. Vuonna 1999 eurooppalainen tutkimusryhmä, johtajanaan professori Madeleine Ennis Belfastin yliopistosta, ilmoitti onnistuneesta kokeesta. Tutkimus julkaistiin vertaisarvioidussa Inflammation Research -tiedelehdessä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kirsikanpoiminnalla saadaan vaikka planeettamme maa näyttämään litteältä. Tutkimuksissa, joissa on käytetty asiallisia krireeteitä, sokkoutusta ja vertailuryhmiä on koostettu usean maan asiantuntijaryhmissä. Mukana on ollut tuhansia tutkimuksia. Yhteenveto on aina ollut sama: Ei eroa lumehoidosta.
   Jos oikeasti joku olisi tehnyt vakuuttavaa tutkimusta ja havaintoja veden muistista, ja erityisesti jos sillä voitaisiin selittää mm. homeopatian uskottu vaikutusmekanismi, olisi se mullistanut maailman ja siitä kohistaisiin planeetan laajuisesti. Mutta kun ei ole. Muistan kyllä, että jotain fysiikan kokeita on tehty ja siinä todettiin, että vesimolekyylit asettuvat erilaisiin asentoihin hieman viiveellä. Se taisi olla joitakin sekunnin trijoonasosia. Jos vedellä olisi muisti, se olisi valitettavasti liian lyhyt, jotta se selviäisi edes nesteen siirtämisestä säiliöstä pulloon.

 15. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Kattelin muuten noita homeopaattisia flunssaan liittyen. Niisä ei taida olla veteen sekoitettuna flunsaviruksia tai bakteereita? Sama korvatulehdusten kanssa. Olisiko kyse siitä, että todellisuudesa annetaan rohdoksena luonnonyrttejä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei homeopaattisissa tuotteissa ole mitään viruksia eikä bakteereita eikä edes niiden osia. Ne ovat loputtomasti laimennettuja tuotteita. Lopuksi niissä on vain vettä eikä yhtään molekyyliä vaikuttavaa ainetta. Mutta ei hätää, vesi muistaa nuo molekyylit ja tuo veden muisti parantaa.

 16. Risto avatar
  Risto

  Kiitos hyvästä alusta uuden jaottelun aikaansaamiseksi. Jos joku keksii uuden sanan korvaamaan huuhaan, päästään vielä pidemmälle. Nämä ‘huuhaan’n harjoittavat kavahtavat heti, kun se mainitaan ja järkevä kommunikointi tärkeästä asiasta unohtuu….jos sitä nyt on heillä kriitiikin suhteen ollutkaan.
  Itse asiassa halusin kommentoida varsin y eistä väitettä, joka oli tämänkin ketjun ensimmäisenä eli väitettä “Lääketeollisuus on pisnestä ja pisneksessä ei ole moraalia.”. Lääketiede on liiketoimintaa ja se myönnetään. Kuka ne tutkimukset sitten rahoittaisi.
  Miten joku voi kuvitella, että vaihtoehtohoidot (tai mikä se nimitys sitten onkaan) ei olisi liiketoimintaa. Siinä ympäristössä liikkuu ihan yhtä iso raha taustalla.
  Kysymykseni onkin, että onko sinulla suoraan antaa summia, millainen on sen markkina-arvo tai miten paljon rahaa liikkuu tässä vaihtoehtoliiketoiminnassa? Myös linkki tilastoihin riittää.
  Tällä tiedolla on hyvä argumentoida tätä uskoa “puhtaan auttamisen halun” vs. “ikaisen lääketieteen” vastakkaisuudesta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Karkea arvio:
   – Ravintolisien markkinat odotetaan saavuttavan 278 miljardin myynnin vuoteen 2024 mennessä. Pelkästään Fitline-tuotteita valmistavan PM International -yrityksen liikevaihto oli 460 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2016
   – Urheilijoiden ravintolisät saavuttavat yli 45 miljardin dollarin myynnin vuoteen 2022 mennessä
   – Homeopatiatuotteiden myynti oli 3,8 miljardia dollaria vuonna 2015 vaikka tuotteet ovat hyvin halpoja valmistaa eikä tarvitse tehdä kalliita vaikuttavuustutkimuksia.

 17. x avatar
  x

  Suhtautumisesi tieteeseen vaikuttaa siltä, ihan kuin tiede olisi saavuttanut jo kaiken tiedon maailmasta. Mikä muu antaisi oikeuden julistaa, että homeopatia on ”mielikuvituksen tuotos”? Nöyrempi suhtautuminen auttaisi hyväksymään, että nykytiede ehkä ei vaan pysty selittämään homeopatiaa tai muuta mitä luokittelet “huuhaaksi”. On tietenkin inhimillistä asettaa oma ymmärrys kaiken viisauden mittapuuksi.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kun syytät minua, että “Suhtautumisesi tieteeseen vaikuttaa siltä, ihan kuin tiede olisi saavuttanut jo kaiken tiedon maailmasta.” kertoo kyllä, että et ole lukenut kirjoituksiani etkä kommenttejani.
   Pointti homeopatian luokittelemiseksi huuhaaksi ei ole se, että “nykytiede ei pysty selittämään homeopatiaa” vaan se, että sitä on tutkittu tuhansin tutkimuksin ja yhteeneveto on, että homeopatien teho ei eroa lumehoidosta. Tästä on jo lukuisa määrä asiantuntijaryhmiä ja eri maiden koostamia asiantuntijapaneeleita samaa mieltä kun he ovat perehtyneet tutkimustuloksiin.
   Ei edes ole tarvetta tietää taikka ymmärtää tai pystyä selittämään mekanismia, jos vain on riittävästi tutkimuksia, joissa puolella annetaan lumehoitoa ja puolella homeopatiaa niin ettei kukaan tiedä kumpi sai kumpaa ja sitten katsotaan oliko ryhmien välillä eroa. Kun eroa ei ole, tulkinta on selvä.

 18. Liisa avatar
  Liisa

  Hei. Kiitos hyvästä artikkelista ja keskustelunavauksesta. Minä olen ystäväpiirin “uhri” siinä mielessä, että joudun usein perustelemaan, että todetun sairauden hoidossa ei ole vaihtoehtona vitamiini ja hivenaineet ym, kuten seleeni siihen ja magnesium tähän. Tätä esittelemääsi luokitusta olisi mukava pohtia myös siltä kannalta, että koska haetaan vaikutusta sairauteen ja koska terveyteen, terveyden parantamiseen tai sairauden (riskin) ehkäisemiseen.

  1. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Knuuti kirjoitti
   Herra Christian Reinman, miten minä voisin mitenkään voida tietää millä tavoin jonkun blogissa kommentoineen kuukautisvaivat helpottivat tai korvatulehdus parani?
   Se on kuitenkin varmaa, että parantumisella ei ole mitään tekemistä homeopatian kanssa.
   ………………………………………………………………………………………………………………….
   “ei mitään tekemistä homeopatian kanssa”
   No miksi tohtori Knuuti antaa sitten tällaisen diagnoosin?

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Olenko antanut diagnoosin? No en.
    Kysymyksiä Reinmanille: Uskotko veden muistiin? Uskotko homeopatialla oleva tehoa?

 19. Rouva Tohtori avatar
  Rouva Tohtori

  Kiitos selkeästä ehdotuksesta. Kysyisin vielä täsmennykseksi, mihin luokkaan kuuluu maallikon, siis ei-lääkäreiden, omien subjektiivisten kokemustensa perusteella kehittämä hoitomuoto, jonka toimivuutta tai sivuvaikutuksia ei ole edes yritetty tutkia, mutta jota kuitenkin markkinoidaan aggressiivisesti potilaille. Hoitomuodon mahdollisista vaikutusmekanismeista ei ole edes alustavaa hypoteesia. Ja mitä sanoisit sellaisista lääkäreistä, jotka tällaista hoitomuotoa markkinoivat esittäen paranemislupauksia, joiden tueksi ei ole tieteellistä nåyttöä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Riippuen siitä, millainen teoreettinen vaikutusmekanismi hoitoidealla on, se on joko uksomushoitoa taikka huuhaata. Mistä hoidosta on kysymys?

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti
    Tässä tapauksessa voin kyllä ihan luottavaisin mielin kertoa sinulle että kuukautisesi tai lapsen korvatulehdus ei parannu ”ravistetulla vedellä, joka muistaa siinä olleen taikakemikaalin”. Tämä tuliinta on siis homeopatian keksijän mielikuvituksen tuotos, jota edelleen pidetään yllä.
    …………………………………………………………………………………………………………..
    Tohtori Knuuti!
    Jäi epäselväksi, millä keinolla nuo vaivat paranivat? Mielikuvituksellako?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Reinman siis kertoo, että hän uskoo ravistetun veden taikavoimiin?

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Tohtori Knuuti!
      Jäi epäselväksi, millä keinolla nuo vaivat paranivat?
      ………………………………………………………………………………………
      Oletin saavani ihan vastauksen kysymykseeni? En saanut, eikä kysyjäkään? Näinkö toimii virallinen ihmistenparantaja, eikä yhtään hävetä?
      Sairaan hyvä hoitaja 6.1.2019 klo 22:50
      Voin kertoa, että homeopatia vei minulta yli kymmeniä vuosia kestäneet kuukautiskivut pois, joihin lääkärit antoivat valtavia kipulääkeannoksia syötäväksi noin viikon joka kuu.
      Tyttäreni korvatulehdus hävisi taas kerran homeopaattisilla….

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Herra Christian Reinman, miten minä voisin mitenkään voida tietää millä tavoin jonkun blogissa kommentoineen kuukautisvaivat helpottivat tai korvatulehdus parani? Miksi minulta sellaista kysyt, enhän ole heitä tavannut enkä tiedä mitään oikeaa faktaa heidän tarinastaan? Toki voisin sortua heikkona hetkenä spekuloimaan mutta se ei kuulu ammattimaiseen toimintaan.
      Mikä velvollisuus minulla on antaa sinulle jotain selityksiä jostain satunnaisesta nimimerkin takaa annetusta yksittäisestä tapahtumasta?
      Vinkkinä voi tietenkin kertoa, että mahdollisia selityksiä löytyy tämän blogin kirjoituksista. Se on kuitenkin varmaa, että parantumisella ei ole mitään tekemistä homeopatian kanssa.

 20. Sairaan hyvä hoitaja avatar
  Sairaan hyvä hoitaja

  Kannattaisiko ottaa vähän selvää, maailmalla esim sinun huuhaaksi luokittelema homeopatia on käytössä tukevana tai ainoana hoitona.
  Voin kertoa, että homeopatia vei minulta yli kymmeniä vuosia kestäneet kuukautiskivut pois, joihin lääkärit antoivat valtavia kipulääkeannoksia syötäväksi noin viikon joka kuu.
  Tyttäreni korvatulehdus hävisi taas kerran homeopaattisilla ja kun hampaat tulee kipu ja kiukku häviää. Näihin minä en tarvitse sinua tai ketään sanomaan, että omat ja muiden kokemukset ovat huuhaata tai toimimattomia. Kannattaisiko joskus kuunnella ihmisiä ja heidän kokemuksiaan ja avartaa omaa ajattelua hieman. Mitä oli lääketiede 100 v sitten, entä 200 entä tuhat tai 2000? Olemme sairaampia kun koskaan, mutta ei lisää kemiallisia lääkkeitä sivuvaikutuksineen ja varokaakin saavanne apua jostain muusta mistä lääkefirmat takovat voitot.
  Surullista vastakkain asettelua jaksetaan kyllä harrastaa, mutta toivoisin ihmistä hoidettavan kokonaisvaltaisena yksilönä eikä vain oiretta.
  Onneksi meillä on vapaus valita!

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Voisitko lukea homeopatia-kirjoitukseni takavuosilta. Myös Tervettä skeptisyyttä -blogissa on joulukuussa päivitetty versio aiheesta.
   Tässä tapauksessa voin kyllä ihan luottavaisin mielin kertoa sinulle että kuukautisesi tai lapsen korvatulehdus ei parannu “ravistetulla vedellä, joka muistaa siinä olleen taikakemikaalin”. Tämä tuliinta on siis homeopatian keksijän mielikuvituksen tuotos, jota edelleen pidetään yllä.
   Todellisuudessa ja onneksi olemme tänään terveempiä kuin koskaan ja elämme pidempään kuin koskaan, ja vielä ilman homeopatiaa, tai ehkä juuri sen puuttumisesta johtuen.
   Kokonaisia ihmisiä juuri pitääkin hoitaa. Mutta mitä kokonaisvaltaista on ravistetussa vedessä, jossa aikaisemmin ollut molekyyli olisi aiheuttanut samanlaisen oireen kuin mitä nyt hoidettavalla on? Eikö tämä hoidon perusta ole juuri oireissa? Diagnoosiahan ei tarvitse tehdä, kun käyttää homeopatiaa. Eikö ole erikoista? Ei tarvitse edes tietää mikä vaivaa, vain oire riittää. Ja sitten sen perusteella annetaan ravistettua vettä hoidoksi.
   Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut paljon homeopatian osalta. Britanniassa homeopaattisten reseptien määrä on pudonnut yli 95%. Saksassa käyttö on vähentymässä. Espanjassa homeopaattiset valmisteet tullaan todennäköisesti kieltämään tehottomana huijauksena.

   1. Flan avatar
    Flan

    Käsittämätöntä, että ihmismieli ei ole satojen vuosien aikana kehittynyt miksikään. Naureskelemme keskiajan taikauskolle, lepakonsiipijauheelle, kärmeenkieliuutteelle ja noitien hukuttamiselle, mutta samalla ihan korkeasti koulutetutkin ihmiset uskovat niin Astraltv:n “kaukoparantajiin” kuin veden sisältämään näkmättömään taikavoimaan, joka ravistettuna parantaa taudin kuin taudin…
    Alan olla vakuuttunut siitä, että ihmisrotu on vain harvinaisen epäonnistunut kokeilu, joka korvaantuu älykkäämmillä elämänmuodoilla seuraavan meteoriitin aiheuttaman katastrofin jälkeen.

   2. Sari avatar
    Sari

    Eikös ole aika paljon näyttöä siitä, että sokeripilleri voi olla varsin tehokas hoitokeino, jos potilas vain uskoo siihen? Toimimattoman, kiireisen ja tylyn julkisen terveydenhoidon seurauksena ihmiset hakevat hoitajaa ja lääkäriä, joka kuuntelee ja monia helpottaa jo kuulluksi tuleminen. Uskon ja hyväksytyksi tulemisen parantavaa voimaa voi toki ulkopuolelta väheksyä, mutta kukapa jaksaisi kuunnella itsensä ja uskonsa väheksyntää? Oma kehohan on kuitenkin oma, ei lääkärin.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Ilman muuta. Juuri näin on. Kiire ja piittaamattomuus vähentävät lumevaikutuksen tehoa, joka olisi tietenkin potilaan parhaaksi. Paras hoito on sellaista, joka voimistaa lumevaiktusta ja se syntyy hyvässä hoitosuhteessa.
     Kuitenkin on hyvä pitää mielessä, että pelkän lumevaikutuksen omaavan hoidon myyminen on epäeettistä. Toisaalta, jos sanoo sen olevan vain lumevaikutuksen omaavaa tai, että jotkut ovat kokeneet hoidon vointia parantavana, ja pptilas haluaa sen silti maksaa, se on tietenkin täysin ok. Siis huijaamistahan vastustetaan, ei muuta.

 21. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Olisihan se mielenkiintoista että jokaisen lääkärin pitäisi oppia itse paljonko annetaan esim särkylääkkeitä potilaalle painaa sitten 15 kiloa tai 100 kiloa on napissa voimaa 200 mg tai 2000 mg. Tai että verensiirrot olivat vaarallisia kunnes auktoriteetti uskovina uskotaan, että ihmisessä on erilaisia veiryhmiä ja… ja… ei se olekaan vaarallista, pikemmikin ihmisiä pelastavia.

 22. 88888 avatar
  88888

  Iso osa ihmisisä jotka lähtevät kokeilemaan CAM hoitoja, ovat kyllä käyneet lääkäreillä ja kokeilleet kaikki mahdolliset koululääketieteen hoidot läpi, tuloksetta. Monesti ollaan menty siitä vain pahempaan suuntaan, eikä ihmekkään kun määrätään lääkkeitä lääkkeiden perään kun pyrittään tukahduttamaan oire pois. Vasta kun ollaan oikeasti epätoivosia, niin lähdetään skeptisesti kokeilemaan vaihtoehtohoitoja. Moni saa niistä apua, ja monelle ne ovat oikeasti pelastus. Ihmettelen vaan, mihin haluaisit tämänlaiset ihmiset lähettää, joita lääkärit eivät pysty auttamaan? Heidän täytyy alistua kohtaloonsa, koska ei ole muka olemassa parempaakaan hoitoa?
  Mielestäni moni CAM hoito perustuu oikeasti ihan maalaisjärkeen, esim korostaen ravitsemuksen merkitystä ja miten hoitaa ihmisen terveyttä eikä pelkkää sairautta eli EI tukahduttaen oireita pois vaan pyrkimällä saamaan keho kokonaisuudessaan takaisin terveeksi. Ihan ihmistä katsomallakin voi tehdä monia havaintoja ihmisten terveydentilasta, esim iho, kynnet, hiukset, silmät, kieli. Miten ihmeessä tämän voi nähdä huuhaana? Esim funktionaaliset lääkärit ja homeopaatit ovat tienneet suolistobakteerien merkityksen terveydelle jo ajat sitten, asia jossa koululääketiede on vasta viime vuosina ruvennut heräilemään.
  Jos lääkärin vastaanotolle tulee ihminen joka sairastaa masennusta, onko huuhaata tehdä jotain muuta kuin antaa masennuslääke resepti (aivojen kemiallisesta epätasapainotilasta ei ole mitään oikeita todisteita) ja jotain keskusteluapua? Olisi ilmeisesti täysin huuhaata selvittää, mitä oikeasti potilaan kehossa on meneillään, esim puutostillat, suoliston kunto, tulehdustila jne.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Et ollut varmaan lukenut kirjoitusta. Ei siinä luokitella huuhaaksi mainitsemiasi asioita. Kyeessä on täysin neutraali ja avoin tapa pyrkiä saamaan selvyys sille mikä on huuhaata ja mikä jotain muuta hoitoa, noiden kriteerien mukaan.
   Mainitsemasi ns CAM-hoidot eivät edes kuulosta huuhaalta, riippuen tietenkin mitä niistä väitetään. Eikä ne edes vaikuta CAM-hoidoilta.
   Homeopatian osalta olen kyllä eri mieltä sillä se ei perustu mihinkään muuhun kuin 200 vuotta vanhaan villiin mielikuvitukseen. Homeopatiaa on tutkittu tuhansissa tutkimuksissa ja sen on todettu olevan vaikuttamaton hoito.

 23. Markku Ellonen LL avatar
  Markku Ellonen LL

  Hienoa kun joku jaksaa taistella huuhaata vastaan ja saada nuoret lääkäritkin mukaan. Huuhaa tai huuhaa-hoito on outo sana. Minä ja moni muu tämän päivän ihminen ymmärtää sen varmaan jotenkin “ei mitään tietoa” tai “ei päätä eikä häntää” tai vailla näyttöä. Mitä huuhaa on englanniksi tai kansainvälisellä slangi-kielellä. Onko sana hyväksytty suomen kieleen? Kun se tulee eduskuntaankin lainsäätäjien käsittelyyn?
  Ei minulla kyllä ole parempaakaan ehdotusta. Pohdin vain.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Itse olen miettinyt samaa. Englannin kielessä vastaav sanoja ovat: hooey, woo woo, scam

 24. Aksu avatar
  Aksu

  Olisiko tieteellisesti tai muulla tavoin mitenkään mahdollista tutkia ja vakiinnuttaa lääketieteelliselle hoidolle vaihtoehtoisia ratkaisuja tarjoavat metodit. Tavalla että esim kaukoparantaja on niin täysin varma ja vakuuttunut hoidon tehosta että voi mennä juridisesti vastuuseen ja ottaa vastuun. En käsitä miksi käytetään vastuuvapaus jos ei olla täysin varmoja tehosta ja turvallisuudesta. Karrikoiden ilmaistuna halutaan vaihtoehtohoidolle lääketieteellisen hoidon kaltainen asema mutta kannetaan viihde ja elintarvikelain verran vastuuta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kaikki hoidot tietenkin pitää tutkia sekä tehon että turvallisuuden suhteen. Samat metodit tietenkin käy esim kaukoparannukseen. Valitaan 200 syöpäpotilasta ja satunnaistetaan kahteen ryhmään, joista toinen saa kaukoparannusta ja toinen ei. Kukaan ei tiedä kuka sai hoito ja kuka ei. Sitten katsotaan oliko hoidolla vaikutusta. Vaatii tietenkin aina kontrolliryhmän.

 25. Ulla Järvi avatar
  Ulla Järvi

  Juhanillla pätevä luokittelu. Kaipaan itse kuitenkin yleisnimitystä, ja olen tätä jo aiemmin julkisestikin ehdottanut: kokemushoidot. Kokemushoidot kattaisivat valtaosan niistä hoito- tai “hoito”muodoista, joista ei ole tieteellistä näyttöä tai näyttö on vielä vaiheessa. Kokemus-sana ei lupaa liikaa, vaan kertoo sen, mistä on kyse: asiakkaan kokemuksesta. Kokemushan voi olla hyvä tai huono. Se viittaa myös siihen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, jollainen kokemus voi jonkun hoitajan luona olla. Kokemushoito-termi voitaisiin sitten korvata hoito-termillä, kun riittävä näyttö on saatu. Olen nimittäin huolissani näin toimittajana siitä nimitysten sekamelskasta, joka tälle sektorille on ilmaantunut. “Puoskarilaki”-nimitys on sekin varsin karmea, joten ei ihme, että se koetaan halventavaksi. “Laki kokemushoidoista” olisi neutraali termi, ja sen alle saataisiin koko joukko näitä hoitomuotoja.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Itse asiassa ehdotuksesi on harkitsemisen arvoinen.
   Omassa ehdotuksessa itse asiassa “Uskomushoidot” ovatkin määritelty “subjektiivisiin kokemuksiin perustuviksi”.
   Toisaalta minusta olisi hyvä erottaa erikseen vielä selvä huuhaa, joka on siis tiedetysti hyödytöntä tai jopa vaarallista. Olisivatko nämäkin mielestäsi kokemushoitoja?

   1. Ulla Järvi avatar
    Ulla Järvi

    Olen tätä tosiaan miettinyt, ja kallistun sille kannalle, että samoin kuin “lääketieteellisissä hoidoissa” on riittämättömään tutkimusnäyttöön, mutta pitkään kliiniseen kokemukseen perustuvia hoitokäytäntöjä, niin “kokemushoitoihin” kuuluisivat kaikki ne hoidot, joita ei voi lukea lääketieteellisiin hoitoihin. Huuhaa-hoidoista jäsenkorjaukseen ja homeopatiasta hivenaine-hoitoihin. Kokemushoidot olisi siten vain kattokäsite, josta mentäisiin eri asteille. Tärkeintä olisi päästä eroon puoskarilaki-puheesta ja uskomushoito- ja vaihtoehtohoitokäsitteistä. Ehdotus on siis enemmän kielellinen kuin tieteellisesti erotteleva. Tätä vauhtia nimittäin mennään entistä syvempiin poteroihin ja järkevä vuoropuhelu estyy kohta kokonaan.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Hyvä ehdotus miettiä eteenpäin.

     1. Pauliina Aarva avatar

      Kommenttina Ullalle ja Juhanille. Minustakin harkitsemisen arvoinen asia tuo kokemushoito. Kokemuksellisuudesta hoitamisessa sekä kokemusvaikutuksista olemme Hanna Kortejärven kanssa kirjoittaneet artikkelissa “Näyttölääketiede ja kokemusvaikutukset”, joka on julkaistu viime syksynä ilmestyneessä kirjassa “Inhimillisyyden vallankumous. Iloa ja toivoa terveyenhoitoon” (toim. Aarva P, Kortejärvi H, Sarvela K), Basam Books 2018. Kirjassa pohditaan myös hiukan käsitteitä ja hahmotellaan täydentävien hoitojen (hyvinvoinnin edistäjinä ja muun hoidon tukena) käsitteistöä terveyden edistämisen kannalta. Lääketieteellinen hoito ja terveyden edistäminen kun terveydenhuollon ja ihmisten arjessa linkittyvät läheisesti toisiinsa.

   2. JS avatar
    JS

    Voi tietysti miettiä, miten esimerkiksi keripukin hoito C-vitamiinilla olisi luokiteltu niiden 250 vuoden aikana, jolloin sillä lääketieteellisen yhteisön parissa ei ollut mitään vaikutusta. Olisiko se ollut uskomushoitoa, kokemushoitoa, huuhaata? Samoin voisi miettiä, miten vuosina 2009-2013 markkinoille tulleet uudet syöpälääkkeet kategorisoitaisiin. Englantilaisen tutkimuksen mukaan kun yli puolella niistä ei ollut mitään vaikutusta eliniän pidentämiseen tai potilaan elämänlaatuun. Eli siis tämän kategorisoinnin mukaan, ne kun olivat käyneet läpi tieteellisen tutkimuksen ja siihen perustuvan viranomaisten hyväksynnän, ne olisivat lääketieteellisiä hoitoja. Jos taas potilaalle annettaisiin tavallista kraanavettä, se olisi uskomushoitoa tai huuhaata. Kuitenkin näillä molemmilla “lääkkeillä” olisi potilaan terveyden kohentumiseen aivan sama vaikutus, eli ei mikään. Lääkkeillä tietysti bonuksena haitalliset sivuvaikutukset potilaalle ja kohonneet kustannukset yhteiskunnalle.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Esimerkkisi on tarkoituksellisen provosoiva: Syöpälääkkeiden pääsy potilaiden rutiinihoidoksi edellyttää näyttöä niiden hyödyistä. Tutkimusvaiheessa näyttö tietenkin puuttuu ja sitä haetaan juuri niillä tutkimuksilla.

     1. J Salokivi avatar
      J Salokivi

      Eipä. Syöpälääkkeiden osalta kyse oli nimenomaan siitä, että niillä oli tieteellisen tutkimuksen kautta vahva näyttö hyödyistä, jolloin ne hyväksyttiin tämän näytön perusteella käytettäväksi syövän hoidossa, siis osana kategoriaasi lääketieteellinen hoito. Kuitenkin sen jälkeen, kun lääkkeitä oli käytetty osana virallista lääketieteellistä hoitoa, ilmeni, että yli puolet niistä oli täysin huuhaata. Kun nyt kyse oli kuitenkin kovasti mainostamastasi tieteelliseen näyttöön perustuvasta lääketieteellisestä hoidosta ja lääkkeistä, jotka tieteellisen näytön perusteella oli hyväksytty, on mielestäni asialle vain kaksi vaihtoehtoista selitystä. A) joko tieteellinen näyttö ei ollutkaan tieteellistä vaan keksittyä, mutta viranomaiset eivät sitä huomanneet tai B) hyväksyntä tapahtui, vaikka tiedettiin, että tieteellinen näyttö oli huuhaata. En tiedä kumpi vaihtoehto on huonompi. Mutta joka tapauksessa kraanavesi olisi ollut näiden lääkkeiden kohdalla turvallisempi ja halvempi vaihtoehto.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Asia ei ole suinkaan noin eikä noin yksinkertainen. Ensinnäkään väitteesi ei ollut millään tavalla perusteltu vaan toistit jotain somessa leviävää väitettä. Perustele väitteesi ja toimita tutkimusnäyttöä, että näin on.
      Kumpikin tarjoamasi vaihtoehto on virheellinen.
      Lääkkeen tehoon vaikuttavat monet asiat: Sairauden yksityiskohdat, muut sairaudet, syövän vaihe, käytetty annos, jne.

 26. Usko avatar
  Usko

  Tieteelliseen tutkimusnäyttöön perustuva nykylääketiede on omalla tavalla uskomushoito, koska se perustuu lääkäreiden auktoriteettiuskoon. Joku auktoriteettitaho on arvioinut tutkimusnäytön ja lääkärien on opetettu luottamaan siihen, koska olisi mahdotonta, että jokainen lääkäri itse ottaisi kaikkien mahdollisten tutkimusten autenttisuudesta selvää.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kommenttisi vihjaa, että et ehkä ole perehtynyt tieteeseen ja tutkimusnäyttöön. Tieteessä ei ole olemassa mitään ehdottomia auktoriteetteja, joita muut seuraavat. Kaikki tieto on olemassa kaikkien saatavilla ja jokainen voi niiden perusteella perehtyä. Koska tietoa on valtavasti ja myös tutkimuskohteita lukemattomasti, kukaan ei ehdi kaikkeen perehtyä. Sen vuoksi on syntynyt köytäntö, että (tiede)yhteisö valitsee keskuudestaan mahdollisimman monipuolisen ryhmän asiantuntijoita, jotka perkaavat tutkimusnäyttöä ja laativat sen perusteella systemoidun katsauksen, jotka terveydenhuollon puolella saavat nimen “Käypä hoito” tai “Guideline”.
   Eihän tämä tee lääketieteestä uskomushoitoa sillä itse katsaus perustuu juuri siihen tutkittuun tietoon. Eikä myöskään ole olemassa mitään tiedeuskovaisuutta, sillä tiedehän on pelkästään vain arkijärjen kyttöä, tutkimusten tekemistä, niiden tulkintaa ja julkaisemista. Parempaa tapaa saada tietoa ei ole toistaiseksi vielä keksitty.

   1. Usko avatar
    Usko

    Olen lääkäri ja tiedän hyvin, millaisessa auktoriteettiasemassa on nykyisin “Käypä hoito”, johon vedoden lääkäreiden oikeuksia on rajoitettu, vaikka potilasvahinkoja ei ole tapahtunut. Muistan hyvin vielä ajan ennen näitä suosituksia, jolloin tällaista ei tapahtunut. Nykyisin tämä “tutkittuun tietoon” perustuva lääketiede muistutta enemmän ja enemmän uskontoa, jossa harhaoppiset pakotetaan rangaistuksien uhalla oikeaan uskontoon. Sinulla on hyvin ruusuinen kuva tieteesta, “Kaikki tieto” ei todellakaan ole kaikkien saatavilla. Jopa lääkärilehdestä olen lukenut, miten epäluotettava “tutkittu tieto” saattaa olla. Mitä enemmän olen perehtynyt tieteeseen ja tutkimusnäyttöön, sitä epäluotettavammalta se näyttää.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tiedän kyllä sinun olevan lääkäri. Siitä huolimatta kommenttisi perusteella voin tehdä edellisen vastaukseni mukaisen johtopäätöksen. Lääkärin koulutus ei ole varsinaisesti tutkijankoulutus.
     Olen kyllä täysin eri mieltä siitä, että käypä hoito -ohjeiden olemassaolon vuoksi olisi kenenkään oikeuksia rajoitettu. Jos on rajoitettu, mikä on edelleen kovin harvinaista, se johtuu lääketieteellisen tiedon vastaisista hoitokäytönnöistä, ei siitä mitä Käypä Hoito -kirjoitukseen on kirjoitettu. Kyllä sinä tiedät, että nuo hoito-ohjet ovat vain raami ja varsinaiset hoitopäätökset tehdään aina potilaskohtaisesti ja kliinistä harkintaa käyttäen. Ei hoito-ohjeissa edes pyritä määrittelemään kaikkia mahdollista potilöastilanteita. Sehän yleensä kaikissa ohjeissa myös selkeäst kerrotaan.
     On totta, että tieteessä, kuten missä tahansa toiminnassa missä ihmiset toimivat, on väärinkäytösiä. Se ei kuitenkaan tee tutkimuksin saadusta tiedosta sellaisenaan huonoa. Kerro minulle millä muulla tavalla tietoa sitten voitaisiin saada? Musta tuntuu? Yksittäiset potilaskokemukset?
     Tiede on vähän sama kuin demokratia. Kummassakin on haasteita ja rajoitteita mutta parempakaan ei ole keskitty.

   2. OneLife avatar
    OneLife

    Tiede ei ole vain arkijärjen käyttöä. Tutkimuksen käytännön järjestelyissä tarvitaan arkijärkeä mutta tutkimuksen tulokset ja niihin vieneet ajatusprosessit usein nimenomaan rikkovat arkijärkisiä käsityksiä. Hyvänä esimerkkinä kvanttifysiikka. Arkijärjen käyttönä voi myös pitää yksittäistapauksista yleistämistä, kun taas tilastollinen ajattelu ei ole ihmisille luontaista vaan vaatii harjaannusta.
    Tilastollisen tiedon käyttö on lääkärin työssä jokapäiväistä mutta ei ongelmatonta. Kuinka moni lääkäri pitää koko ajan mielessään, että lääkeaineen vaikutus on osoitettu tilastollisin menetelmin mutta että yksittäinen potilas ei välttämättä silti hyödy lääkkeestä, koska vaikutus on kuitenkin yksilöllinen. Miten potilaalle kerrotaan ennuste, “faktana” vai tilastollisen tiedon valossa? Näissä asioissa lääkäreillä on petraamista.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Minusta kyllä ei tarvita kvanttifysiikan osaamista, että ihan perusasiat tutkimusnäytön osalta selviävät.
     Kaikille tutkimuksia tulkitseville on selvää, että hoito on aina yksilöllistä ja hoitovasteet ovat myös yksilöllisiä. Mutta silti lähtökohta tulee olla, että hoidon keskimääräinen hyöty on suurempi kuin haitta.

  2. Päivikki avatar
   Päivikki

   Juhani Knuutilla tuntuu olevan piintynyttä asenteellisuutta jolla kyseenalaistetaan ulkopuolisten koulukuntien tutkimuksia. Varsin valitettavaa jos kaikki lääkärit ajattelisivat samoin. Uusia käänteentekeviä ratkaisuja perinteisiin sairauksiin tuskin tulee syntymään tuolla asenteella. Onneksi Oulun Yliopistollisesta löytyy nuoria osaajia jotka potilaiden parhaaksi tekevät ennakkoluulotonta tutkimustyötä uusien “uskomushoitojen” löytämiseksi.
   https://www.oulu.fi/yliopisto/node/38535
   Toivottavasti edes nämä nuoret saavat jatkossa työrauhan joutumatta “huuhaalistoille”.
   Eikö tärkeintä olisi hyödyntää kaikki saatavilla oleva tieto – myös perinteiset holistiset hoitomuodot potilaiden parhaaksi.
   Valitettavan paljon tieteellisiä näyttöjä mitätöidään isompien oikeudella.
   Miten paljon Knuuti on itse halukas perehtymään vaihtoehtoisiin tutkimuksiin ajallisesti, olisi tätäkin foorumia ajatellen kiinnostava tietää.
   Minulle maallikkona on tärkeintä että saan toimivaa hoitoa vaivaan jos toiseen, riippumatta miltä koulukunnalta se tulee. Perinteisen lääketieteen lisäksi olen saanut arvokasta apua, homeopatiasta, akupunktiosta, vyöhyketerapiasta, jäsenkorjaajilta jotka ovat rekisteröityneitä koulutuksen saaneita hoitotyölleen täysin omistautuneita ammattilaisia.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Päivikin kommentti menee ohi. Tutkijana olen avoin kaikelle uudelle ja on erinomaista kyseenalaistaa vallitseva käsitys. Sehän on tieteen keskeisin ominaisuus.
    Mutta se ei tarkoita, että kaikkea mielikuvituksen tuomaa pitäisi sellaisenaan hyväksyä. Päinvastoin, kaikkea pitää epäillä, myös vallitsevaa “totuutta”.
    Mainitsemasi Oulun tapaus vaikuttaa kiinnostavalta. Siinähän juuri tehdään sitä mikä edellä kuvasin. Lähdetään tutkimaan ideaa ja sen perusteella päätellään mistä on kysymys mutta ei kuitenkaan mopo karkaa käsistä. Kristiina antaa asiasta oikeasti tietämättä ymmärtää, että minä olisin tätä vastustamassa. Tuollainen väite ei perustu mihinkään. Sen on vain tyypillinen olkinukke-väite, jossa minun ajatuksiani keksitään ja sitten hyökätään niitä vastaan.
    “Miten paljon Knuuti on itse halukas perehtymään vaihtoehtoisiin tutkimuksiin ajallisesti, olisi tätäkin foorumia ajatellen kiinnostava tietää.” En ole halukas perehtymään lainkaan vaihtoehtoisiin tutkimuksiin. Koska ei ole olemassa vaihtoehtoisia tutkimuksia. On vain tieteellisiä tutkimuksia, joiden laatu on toki tärkeää. Sen sijaan olen ollut kovinkin kiinnostunut tutkimuksista, joissa tutkitaan vaihtoehtoisia hoitoja. Olen nytkin perehtynyt jo lukuisiin erilaisiin vaihtoehto/uskomushoitoihin ja niiden tutkimuksiin. Jos lukisit tätä blogia, saisit oikean käsityksen.
    Erikoista näissä kommenteissa on se, että kun kritisoin yhtä selvää huuhaa-hoitoa, tässä tapauksessa homeopatiaa, leimataan saman tien kaiken vastustajaksi. Juuri sen vuoksihan tuon luokittelun hahmottelin, että jokainen hoitoidea on oma asiansa eikä niitä voi niputtaa samaan kasaan ilman perehtymistä. Jos totean, että homeopatia on tutkitusti vaikuttamatonta (sen lisäksi, että se on luonnonlakien ja järjen vastaista) en väitä mitään akupunktiosta tai vyöhyketerapiasta.

 27. Auvo Rauhala avatar
  Auvo Rauhala

  Hyvä Juhani, mielestäni luokittelusi perusidea on selkeä ja perusteltu, mutta kommentoisin hiukan luokituksesi termistöä.
  Täydentävät hoidot saisivat ehdotuksessasi ymmärtääkseni hieman eri merkityksen/sisällön kuin mikä se on muualla. Olisiko parempi siksi käyttää – vaikkakin kömpelömpää – “Täydentävät lääketieteelliset hoidot”-nimitystä.
  Lähtemättä sen enempää puolustamaan tuota Duokkarin sanakilpailun v 1995 voittanutta ehdotustani uskomuslääkintä (sittemmin pääasiassa muodossa uskomushoito), niin tilanne lienee valtaosin se, että tieteellistä tutkimusta useimmista uskomushoitomuodoista kylläkin on – mutta se ei puhu niiden puolesta. Tällöin ainoa peruste hoidon käytölle on uskomus, että se auttaa – mihin tuo uskomus sitten perustuukin (esim. omiin kokemuksiin tai jonkun muun puheisiin). Valitsin sanan uskomus, kun en halunnut käyttää kiertoilmaisua negaation kautta (=”ei-tieteellinen” tms). Halusin myös sinänsä neutraalilla uskomus-sanalla välttää negatiivisia reaktioita. Tosin niitäkin kyllä tuli!
  Huuhaa on tietenkin sana, joka ilmaisee täysin, mistä on kyse. Mutta kukapa haluaisi tunnustaa käyttävänsä tai myyvänsä huuhaata, kun uskomushoitokin jo herättää nimenä kritiikkiä. Jos siis tyydytään siihen, että sanaa käytetään vain tieteen parissa toimivien kesken ja ehkä osin julkisuudessa (mutta pääseekö lakitekstiin saakka?) eikä välitetä “someraivosta”, asia on OK. Toisaalta on kyllä pakko sanoa, että en usko, että on edes mahdollista keksiä nimitystä, jonka myös huuhaan markkinoijat ja käyttäjät hyväksyisivät!
  Potentiaalinen hoito-ilmaisussa on myös tuo sama epätarkkuus, mikä poistuisi vain pidemmällä ilmaisulla potentiaalinen lääketeteellinen hoito.
  On siis erittäin positiivista edes pyrkiä nimityksissä yhtenäisyyteen ja johdonmukaisuuteen, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Olisi tärkeää, että itse nimitys jo kertoisi, mistä on kyse. Ongelma on vain saada kentällä konsensus, kun osalle toimijoista on jopa eduksi se, että nimitykset ovat sekavia ja hämääviä. Ja poliitikot ovat valitettavassa tässäkin asiassa vain kansa pienoiskoossa. Mutta ehkä konsensukseen onkin mahdotonta päästä ja siksi turha edes yrittää sitä ja onkin parempi tyytyä vain muuten osuviin ja eksakteihin termeihin?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kommenteista. Termit kirjoituksessani eivät todellakaan ole mitenkään lukittuja vaan kyseessä on ehdotus ja yritys saada asiaa selvennettyä.

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olen tietoinen uskomushoito-termin ajatuksesta. Sehän on tähän asti kattanut kaikki ei-lääketieteelliset hoidot. Sen vuoksi ajateelin hahmottaa tilannetta vähän laajemmin.

 28. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti
  Mikäli hoidon teho, turvallisuus ja käyttöaiheet ovat tutkimuksin todistettu, hoidosta tulee osa lääketieteellistä hoitoa.
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  Eipä tarvita enää tutkimuksia. Nyt voi jokainen itse tarkistaa mihin suuntaan terveys on menossa luovuttamalla tipan verta.
  Hyvä tapa esimerkiksi vertailla ruokavalioiden vaikutusta. Kuulemani mukaan moni ketodieetillä oleva on jo tarkistanut, että terveysmarkkerit ovat oikean suuntaiset..
  Virta 360 hyvinvointikysely ja ennakoiva verianalyysi antavat tietoa elintavoistasi ja tulevaisuuden suunnastasi, jotta voit tehdä hyvinvointiasi edistäviä valintoja.
  Verianalyysin tulokset valmistuvat viikon sisällä näytteenotosta. Saat tiedon valmiista tuloksista sähköpostiisi.
  I Aineenvaihduntaprofiilisi
  1. Kolesterolitasapaino
  2. Sydäntautiriski
  3. Diabetesriski
  4. Matala-asteinen tulehdus
  5. Insuliiniresistenssi
  II Yksityiskohtaiset mittaustulokset:
  1. Glukoosi ja kreatiniini
  2. Matala-asteinen tulehdus
  3. Tavanomaiset rasva-arvot
  4. Apolipoproteiinit (Apo-suhde määritetty)
  5. Yksityiskohtaiset rasva-arvot
  6. Rasvahapot
  7. Aminohapot
  https://www.virtavalmennus.fi/fi/virta360/itselle

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ahaa. Tutkimuksia ei tarvita. Maailma on valmis, kunhan vain käyttää ketodieettiä. 😉

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti
    Tutkimuksia ei tarvita
    …………………………………………………………………………………
    Tohtori Knuuti veti mutkat suoraksi ja teki väärän diagnoosin. Kannattaisi ehkä ensin tutustua menetelmään ennenkuin tekee vääriä johtopäätöksia?
    Ennakoiva Virta 360 -verianalyysi kertoo hyvinvoinnistasi viidellä eri mittarilla mukaan lukien sydän- ja verisuonisairauksien ja tyypin 2 diabeteksen riskin. Analyysi perustuu Nightingale Healthin palkittuun teknologiaan, ja sitä varten tarvitaan vain yksi verinäyte.
    “In addition to treating the symptoms and complications of diseases like type 2 diabetes, we should be equipping people with the best possible tools to keep themselves healthier for longer, and making them available at an affordable price,” said Teemu Suna, CEO and Founder, Nightingale Health. “Virta 360 is a health concept for the 21st century. By combining molecular insights related to physical health with advanced digital health applications that measure lifestyle habits, we can better understand a person’s overall health status and allow them to proactively improve their wellbeing.”
    https://nightingalehealth.com/news/nightingale-launches-consumer-service-with-aava-virta-at-slush
    Eiköhän Virta 360-tutkimus selvitä parhaiten, mikä dieetti/elämäntapa on paras nykyihmiselle…

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Validointi?

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Reinman satuilee. En ole milloinkaan sanonut, että tutkimuksia ei tarvita. Olen sanonut, että Virta Health ei ainakaan tietääkseni tee varsinaisesti satunnaistettuja tutkimuksia, jossa kaksi ryhmää satunnaistettaisiin ketodieettiin ja toinen vastaavasti kunnolla toteutettuun vertailuruokavalioon. Tuo verianalyysi on ihan eri asiaa ja periaatteessa mielenkiintoista seurata tuleeko jostakin biomarkkerista joskus jonkinlainen apu esim ruokavalion valintaan.

     1. Christian Reinman avatar
      Christian Reinman

      Knuuti kirjoitti
      Reinman satuilee. Olen sanonut, että Virta Health ei ainakaan tietääkseni tee varsinaisesti satunnaistettuja tutkimuksia, jossa kaksi ryhmää satunnaistettaisiin ketodieettiin ja toinen vastaavasti kunnolla toteutettuun vertailuruokavalioon
      ………………………………………………………………………………………………………
      En tiedä kuka tässä nyt satuilee, mutta miksi tohtori Knuuti sekoittaa tähän USAssa toimivan Virta Health firman..en ymmärrä? Toisaalta tulokset ovat olleet todella loistavia. Noin 60% diabeetikoista on saavuttanut remission..
      Knuuti kirjoitti
      Tuo verianalyysi on ihan eri asiaa ja periaatteessa mielenkiintoista seurata tuleeko jostakin biomarkkerista joskus jonkinlainen apu esim ruokavalion valintaan.
      …………………………………………………………………………………………………………….
      Vai ei ole apua? Kuopiossa on tehty jo kohta 10 vuotta tutkimuksia samalla menetelmällä. Tosin siellä on tutkittu vain ruisleivän terveysvaikutuksia. Miksi kenellekkään ei ole tullut mieleen verrata esimerkiksi Itämeren ruokavaliota ketodieettiin?

 29. "Kauko Katse" avatar
  “Kauko Katse”

  Kun käyttää lastaan vuoden kaikenmaailman testeissä ja tähystyksissä ja lääkärit levittelevät käsiään ja antavat ympäripyöreän diagnoosin mikä suomennettuna tarkoittaa “ei me tiedetä, koeta pärjätä tuon vaivasi kanssa” niin se turhauttaa lapsen vanhempaa. Varsinkin kun vyöhyketerapeutti korjaa vaivan kolmella käynnillä koska hänelle vaiva on aivan päivänselvä.
  Vaihtoehtoja tarvitaan koska terveysteollisuus edelleen jääräpäisesti haluaa kohdella ihmistä biologisena koneena eikä kokonaisuutena. Lääketeollisuus on pisnestä ja pisneksessä ei ole moraalia.

  1. Apa avatar
   Apa

   Kuulostaisi tuommoinen vaiva näin maallikon silmissä psykosomaattiselta. Lääkehoidollisesti ei siis mitään vikaa, vaan kaikki on ns. omassa päässä (tai lapsen tapauksessa kyse voi olla myös vanhemman päästä, johon lapsi reagoi). Vyöhyketerapeutit yms. “hoitavat” kokonaisuutta, jolloin potilaalle tulee hyvä olo ja tunne, että jotain olisi tehty -> oireet katoavat.
   Olen kyllä sen puolella, että potilasta hoidetaan kokonaisuutena, eikä vain liukuhihnatyönä, jolloin näiden “vaihtoehto”hoitojen positiiviset vaikutukset, eli plasebo, saataisiin myös lääketieteen pariin.
   Uskoisin, että iso osa “vaihtoehto”hoitajista uskoo siihen omaan juttuunsa, mutta tuskin kaikki ovat niin ymmärtämättömiä, jolloin nämä ovat puhtaita huijareita. Nollakustannuksilla saa puhdasta voittoa, mikä olisi jokaisen kapitalistin unelma.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email