Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Ravintolisätkö vaarattomia?

Ravintolisiä markkinoidaan puutteellisen ravinnon luontaisina täydentäjinä. Miten ne voisivat olla muuta kuin terveyttä edistäviä?
Ravintolisiä ei kuitenkaan valvota samalla tavalla kuin lääkkeitä eikä niiden haittoja seurata järjestelmällisesti. Tämän vuoksi ravintolisän turvallisuudesta ei pääsääntöisesti ole mitään tutkittua tietoa. Me siis vain oletamme, että ravintolisät olisivat turvallisia silloin, kun niitä käyttää ohjeen mukaan.
Ravintolisien käyttöön voi kuitenkin liittyä yllättäviä ja vakaviakin haittoja, jotka eivät ehkä olekaan niin harvinaisia kuin yleisesti uskotaan. Ravintolisien haittoja tulee luonnollisesti tarkastella niiden hyötyjä vastaan.
Useimmissa tapauksissa ravintolisästä ei ole mitään todistettua hyötyä.Olen aiemmin kirjoittanut ravintolisiin liittyvistä terveysväitteistä täällä ja täällä sekä niiden kustannuksista täällä.
Tammikuun 2017 Lääkärilehden numerossa oli kolme yksityiskohtaista tapausselostusta potilaista, joiden vakava sairastuminen liittyi varsin todennäköisesti ravintolisään.
Alkuperäiset yksityiskohtaiset tapausselostukset löytyvät tämän kirjoituksen lopun linkistä. Esitän tässä nuo kolme tapausta tiiviistettynä.
 

Esimerkkipotilas 1

29-vuotias mies tuotiin keskussairaalan ensiapuun huonokuntoisuuden ja sekavuuden takia. Monet tavallisesti laboratoriokokeet olivat poikkeavat mutta alkoholia tai huumeita ei löytynyt. Kun potilaan yleistila huononi, hänet siirrettiin tehohoitoon, nukutettiin ja kytkettiin hengityskoneeseen. Hänellä oli korkea kuume ja hänelle kehittyi munuaisten toiminnanvajaus, johtuen rabdomyolyysistä (lihastuho).
Hemodialyysillä (ns. keinomunuaishoito) potilaan tila saatiin kuitenkin korjaantumaan. Potilas oli tehohoidossa 17 vuorokautta ennen kuin tilanne korjaantui niin, että hänet voitiin siirtää normaalille osastolle. Potilaalle jäi pysyvä munuaisvaurio toipumisen jälkeen.
Salapoliisityöllä hoidon aikana saatiin selville, että potilas oli ottanut Ripped Hardcore -nimistä rasvanpolttovalmistetta 60 kpl. Yhdessä kapselissa on kofeiinia 293 mg eli potilaan yhdessä illassa saama kofeiinimäärä oli 17 580 mg. Tavallinen kahvikuppi sisältää n. 100 mg kofeiinia.
Lievän kofeiinimyrkytyksen oireita ovat levottomuus, pahoinvointi, vapina, sydämentykytys ja hermostuneisuus, joita voi aikuisilla ilmetä 4–6 kupillisen jälkeen. Annos, josta voi seurata hengenvaarallinen myrkytys, on aikuisilla yleensä 10 grammaa eli noin 100 kahvikupillisen verran.
Kofeiini on todennäköisesti maailmalla eniten käytetty laillinen piriste. Kahvin ja teen lisäksi myös energiajuomat sisältävät merkittäviä määriä kofeiinia. Tapaus vahvistaa sen, että konsentroidut kofeiinia sisältävät tabletit tai jauhe voivat yliannosteltuna johtaa kofeiinimyrkytykseen.
Pikaisella goolettamisella löysin monta ravintolisää, joita markkinoidaan ”aktivoivina” ja jotka itse asiassa sisältävät merkittäviä määriä kofeiinia.
Kuinkahan moni erilaisten ravintolisien käyttäjä on tiedostanut, että tuotteen piristävä vaikutus tuleekin kofeiinista? Kuinka moni tarkastaa kofeiinin annoksen tuotteessa? Kuinka moni osaa suhteuttaa annoksen suuruuden turvaalliseen määrään?
 

Esimerkkipotilas 2

Aiemmin terve 44-vuotias nainen hakeutui keskussairaalan päivystykseen yli viikon kestäneiden vatsakipujen vuoksi. Hänen sääriinsä ja käsivarsiinsa oli alkanut ilmaantua mustelmia, ja virtsa oli muutama päivä aiemmin muuttunut punaiseksi. Huulissa ja suun limakalvoilla todettiin veristä tihkuvuotoa ja myös verinäytteiden ottamiskohdista tihkui verta.
Tutkimuksissa havaittiin, että potilaalla oli vakava veren hyytymishäiriö. Hyytymishäiriön syynä oli K-vitamiinipuutos ja vakava tilanne vähitellen korjaantui K-vitamiinikorvaushoidon, lääkehoidon, jääplasman ja punasolujen annon myötä.
K-vitamiinivajeen taustaa selvitettäessä suolistosairautta ei tullut ilmi. Tarkemmassa haastattelussa kävi ilmi, että potilas oli noin kaksi kuukautta aiemmin käyttänyt kolmen viikon ajan luontaistuotekaupan ginseng-uutetta, mutta lopettanut käytön huonovointisuuden vuoksi.
Tämän jälkeen potilas oli juonut luontaistuotekaupasta ostamaansa detox-liuosta (MethodDraine Detox) pakkauksen ohjeen mukaisesti 1,5 litraa päivässä 20 päivän kuurin loppuun, vaikka se oli aiheuttanut pahoinvointia. Detox-kuuri oli loppunut kaksi viikkoa ennen sairaalaan tuloa.
Potilas oli käyttänyt edellä mainittuja valmisteita turvotusoireiden vähentämiseksi. Valmisteet ja niiden käyttöön liittyvä pahoinvointi ja syömättömyys olivat mahdollisesti syynä K-vitamiinivajaukseen.
Oletettavasti detox-kuuri johti vakavaan suolistobakteerikannan häiriöön, mikä vähensi K2-vitamiinin tuotantoa. On näyttöä siitä, että elimistön kyky hyödyntää ravinnosta saatavaa K-vitamiinia voi vaihdella paljonkin ravinnon koostumuksen mukaan.
Potilaan tapaus osoittaa, että luontaistuotekauppojen tuotteiden normaalistakin käytöstä voi seurata vakavia terveysongelmia.
Tässä tapauksessa tilanne harvnaisen ikävä sillä koko haittavaikutus oli täysin ”turha” koska detox-hoito on täysin vaikuttamatonta huuhaata. Täysin vaikuttamattoman uskomushoito ei saisi aiheuttaa minkäänlaisia terveysriskejä.
 

Esimerkkipotilas 3

39-vuotiaalle terveelle miehelle, jolla oli lääkitys vain kilpirauhasen vajaatoimintaan, kehittyi äkillisesti kuolioittava syvien lihasaitioiden bakteeritulehdus välilihan alueelle ja henkeä uhkaava verenmyrkytys.
Potilaalla todettiin vakava tila, jossa luuydin ei tuota riittävästi valkosoluja (agranulosytoosi). Tehohoidon, runsaan lääkehoidon ja useiden leikkausten jälkeen potilas alkoi kuitenkin onneksi toipua.
Syytä etsittäessä tehtiin runsaasti tutkimuksia, eikä mitään tavanomaista syytä löydetty. Tarkemmassa haastattelussa tuli esiin, että potilas usean edeltävän kuukauden ajan käyttänyt sinkkiä sisältäviä luontaistuotevalmisteita kuntosaliharjoittelunsa tehon ja siitä palautumisen parantamiseksi. Täsmällinen sinkin määrä jäi kuitenkin epäselväksi.
Aiemmin on kuvattu yksittäisiä tapauksia, joissa sinkkiyliannostus on aiheuttanut luuytimeen kuparinpuutostilan, mikä estää luuytimen normaalin punasolujen ja valkosolujen synteesin (viite1, viite2, viite3). Terveillä vapaaehtoisilla sinkkiylimäärän on todettu Yhdysvaltain kansanterveyslaitoksen (NIH) raportissa  heikentävän valkosolujen toimintaa.
Oli mahdollista, että potilaan kuukausia kestänyt sinkkivalmisteiden käyttö johti luuytimen lamaantumiseen kupariaineenvaihdunnan häiriintymisen kautta. Vaikka potilaan seerumin kuparipitoisuus oli normaali, punasolujen voimakkaasti vaihteleva morfologia sekä pieni koko sopivat luuytimen kuparinpuutokseen.
Potilas luopui sinkkivalmisteen käytöstä, ja hänen luuytimensä ja veriarvonsa korjaantuivat täysin. Hän on pysynyt terveenä usean vuoden ajan.
Ravitsemussuositusten mukaan päivittäisen sinkinsaannin suositus on 5-12 mg ja terveellisen käytön yläraja 50 mg päivässä. Suositusmäärät ylittyvät helposti käyttämällä sinkkilisäravinnevalmisteita, joissa tavallisimmin on sinkkiä 15–30 mg tablettia kohden.
Tämä suositus annostuksen osalta on siis jatkuvaan käyttöön. Flunssaan tarkoitettujen imeskelytablettien tehon saamiseksi, tarvittava annos on tyypillisesti suurempi mutta tällöin on kysymys vain lyhytaikaisesta hoidosta, jolloin sinkkimyrkytystä ei ehdi syntyä.
 

Pohdinta

Nämä tapaukset ovat luultavasti vain jäävuoren huippu. Todennäköisesti näiden henkeä uhkaavien tilanteiden lisäksi tapahtuu runsaasti lievempiä ongelmatilanteita, mutta ne eivät tule terveydenhuollon tietoon tai jäävät tutkimuksissa varmistamatta.
Erilaisten oireiden ja poikkeavien laboratoriotulosten yhteys lisäravinteisiin jää helposti huomaamatta sillä yhteyden valmistaminen on vaikeaa. Potilaat eivät usein edes ymmärrä mainita lisäravinteita lääkkeistä kysyttäessä, sillä niitä ei mielletä lääkkeiksi.
Äkilliset allergiset reaktiot ja muut heti ilmenevät haitat voidaan yleensä yhdistää käytössä olleeseen valmisteeseen. Sen sijaan pitkän ajan kuluttua syntyviä haittoja ei välttämättä osata liittää potilaalla aiemmin käytössä olleeseen valmisteeseen.
Näidenkin kolmen potilaan kohdalla ravintolisän kiistaton yhteys tapahtumien kulkuun on mahdoton todistaa. Näissä tapauksissa ravintolisät olivat kuitenkin oireiden todennäköisin syy ja muut syyt olivat huollellisesti suljettu pois. Potilaat toipuivat ravintolisien käytön lopettamisen jälkeen.
Ravintolisille ei tarvita myyntilupaa eikä niiden laatua, tehoa tai turvallisuutta tarvitse tutkia samaan tapaan kuin lääkkeiden. Ne luokitellaan elintarvikkeiksi, ja ne tuodaan markkinoille tekemällä ilmoitus elintarviketurvallisuusvirasto Eviralle.
Ravintolisiin liittyvistä haittavaikutusepäilyistä ei ilmoiteta FIMEAan vaan Eviraan, joka välittää tiedon kunnan elintarvikevalvontaan.
Ravintolisiä markkinoidaan luomalla mielikuva luonnosta peräisin olevasta valmisteesta. Varsin usein ne kuitenkin sisältävät lisättyjä kemikaaleja, jotka voivat olla varsin tiivistetyssä muodossa. Kuten nämä tapaukset kertovat, lisäravinteisiin voi liittyä haittoja jopa ohjeenmukaisesti annosteltuna.
Kuten aikaisemmissa lisäravinteita käsittelevissä kirjoituksissani kerroin, ravintolisien valmistajat pyrkivät hämäämään ostajia väittämällä tuotteiden olevan tutkittuja vaikka tutkimuksia tehosta ei lainkaan todellisuudessa ole (eikä edes vaadita markkinoille pääsemiseen).
Usein tuotteisiin liitetään lääketeollisuudesta poimittua jargonia vakuuttamaan tuotteen laadusta. Markkinoinnissa saatetaan kertoa tuotannon noudattavan lääketeollisuuden GMP-standardia (good manufacturing practise). Kuitenkaan tuotannon laatustandardin käyttö ei tee tuotteesta yhtään vaikuttavampaa.
Lisäravinteiden haitoista on raportoinut muutama vuosi sitten Suomessa myös FIMEA. Ruotsin lääkeviranomaisille ilmoitettiin vuosina 1987–2006 välillä lähes tuhat epäiltyä haittatapahtumaa, jossa oli mukana vaihtoehtolääkinnässä käytetty valmiste. Tapauksista 11 oli kuolemaan johtavia.
Tavanomaisten vitamiinien ja hivenaineiden antamisella ei terveille saada mitään havaittavia vaikutuksia, ellei kyse ole vakavasta puutteesta. Vaikutusten ja tehon synnyttämiseksi ei aina tyydytäkään pelkkiin vitamiineihin.
Ravintolisistä on löytynyt erektiohäiriölääkkeitä ja progesteronihormonia. Joistakin ravintolisistä löytyi maksahaittoja aiheuttanutta tulehduskipulääke nimesulidia ja psyykkisiä haittavaikutuksia aiheuttanutta laihdutuslääke sibutramiinia. Pienille lapsille voi olla vaarallista myös lisäravinteiden etanolipitoisuus, joka voi olla jopa 70%.
Tämä kirjoitus rajautui ravintoliisiin. Rohdokset ovat vielä oma kokonaisuutensa mutta niitä en käsittellyt tässä kirjoituksessa lainkaan. Rohdoksiin on liittynyt runsaasti haittavaikutuksia ja yhteisvaikutuksia lääkkeiden kanssa.
 
Lisäys 5.2.2017
Poimin lisää aiheeseen liittyvää materiaalia Lihastohtori Juha Hulmin kommenteista. Nämä tiedot täydentävät omaa kirjoitustani.
Yhdysvalloissa on arvioitu, että vuonna 2015 ravintolisien haittavaikutusten vuoksi vuosittain käy ensiavussa yli 23,000 ihmistä. Nwe England Journal of Medicinessä julkaistu tutkimus löytyy: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1504267
Tässä linkki FDA:n tuoreeseen varoitukseen, että jopa homeopaattisissa tuotteissa (joiden ei pitäisi määritemän mukaan sisältää kuin vettä) voi myös olla vaarallisia määriä haitallisia aineita:
http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm538684.htm
 
Juha Hulmi antoi lisätietoa erityisesti kuntosaliharrastajien käyttämistä vaarallisista lisäravinteista.
Maailman suosituimpiin kuuluva rasvanpolttovalmiste Hydroxycut, jonka havaittiin 2008-2009 aiheuttavan maksavaurioita: http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm152152.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952288/
Uudemmissakin versioissa tuotteesta on raportoitu mm. maksavaurioita: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25948859
Aika moni kehonrakentajista on kuollut aika nuorena. Tässä artikkeli aiheesta:
https://www.t-nation.com/pharma/big-dead-bodybuilders
 
————————
Viite: Lääkärilehti tammikuu2017 tapauselostukset

181 vastausta artikkeliin “Ravintolisätkö vaarattomia?”

 1. Veikko Mattila avatar
  Veikko Mattila

  Juuri julkaistun meta-analyysin mukaan C-vitamiini voi lyhentää tehohoidon kestoa kahdeksan prosenttia.

  Vaikka 0,1 grammaa päivässä ylläpitää normaalia C-vitamiinitasoa elimistössä terveillä ihmisillä, tarvitaan paljon suurempia annoksia, jopa neljä grammaa päivässä, jotta vakavasti sairaiden potilaiden veren C-vitamiinitaso saadaan kohotettua terveiden henkilöiden tasolle. Tämän johdosta C-vitamiinista saattaisi olla hyötyä tehohoitopotilaille.

  https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/c-vitamiini-voi-lyhentaa-tehohoidon-kestoa

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tiedän, että nyt koronaviruksen yhteydessä on kokeiltu vieläkin suurempia C-vitamiiniannoksia suoneen annettuna.

   Nämä hoidot eivät kuitenkaan ole sama kuin ottaa C-vitamiinitabletteja.

 2. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  pakkokos hillihydraatteja on syödä yli 70%:a söisi suositusten mukaan n.50%:a Niin ja Safaa 10%:n tienoilla, ei sitä kait ole pakko pudottaa 0%:n ainakaan suositusten mukaan. Apojen suhteen 45-55 %:a energiaa HH:sta ja Safaa n.10%:a olisi optimaalista, Päätyikös tamä intialainen samaan kuin kotimaiset edustajat, mutta artikkelin kirjoittaja täysin toiseen johtopäätökseen.
  Ehkä joku viitsii perehtyä paremmin noihin jorinoihin.

 3. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Mr. Pain kirjoitti harhaajohtavasti seuraavaa
  Tiivistetysti Yusufin sanoma suomalaisille voisi olla, ettei kevyttuotteista ole osoitettu hyötyjä.
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  Please hiukan tarkkuutta kirjoittamiseen Mr. Pain.
  Yusufin mukaan tutkijat ovat erehtyneet tyydyttyneen rasvan suhteen, koska huomio on keskitetty pelkästään veriarvoihin. Tyydyttynyt rasva nostaa kyllä LDL-kolesterolia muttei lisää varsinaista sairastumisen riskiä. Ja kun katsotaan tarkempia kolesteroliarvoja (apolipoproteiinit B ja A), rasvojen ja hiilihydraattien vaikutus kolesteroliarvoihin vastaa paremmin todellista sairastumisriskiä.
  Yusufin mukaan tutkimuksen pääviesti oli seuraavanlainen:
  – Tyydyttynyt (”kova”) rasva ei ole haitallista sellaisina määrinä, joita valtaosa ihmisistä syö
  – Kertatyydyttymätön rasva suojaa sydän- ja verisuonitaudeilta
  – Monityydyttymättömällä rasvalla ei ole vaikutusta sv-tauteihin
  – Hiilihydraattien runsas saanti (yli puolet energiasta) on todennäköisesti suurin syyllinen
  – Kohtuullinen suolan käyttö (7,5 – 12,5 grammaa suolaa päivässä) on paras vaihtoehto. Liian vähän tai liikaa on pahaksi.
  – Hedelmät ja palkokasvit suojaavat sv-taudeilta
  – Kasvikset suojaavat hieman sv-taudeilta tai niillä ei ole vaikutusta
  – Kalalla ei ole vaikutusta sv-tauteihin
  – Kananmunilla ei ole vaikutusta sv-tauteihin

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Haluaisin linkin varsinaiseen Aineistoon tai tutkimukseen, josta Yusuf kertoo. En halua harhaanjohtavasti tulkita Yusufista kertovaa artikkelia, jossa kerrotaan Yusufin sanoneen jotain.
   Mielelläni tutustun tutkimukseen, kunhan vain löydän sen ja kerron mielipiteeni siitä. Olisiko tämä ok?

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kommentoin jo mutta totean vielä kerran: Kannattaa ihan rauhassa odottaa itse oikeaa julkaisua eikä esitellä Yusufin omia kantoja omasta tutkimuksesta. Yleensä, tuloksia ei kauheasti ole tarvetta revitellä ennen julkaisua mutta joillakin on sellainen käytäntö vaikka oikeaa keskustalua ei voi syntyä ilman itse tutkimusjulkaisua.

 4. Sami Uusitalo avatar
  Sami Uusitalo

  “Kuitenkin kaksi muuta tapausta käytti periaatteessa oman ymmärryksensä mukaan tuoteta asiallisesti. Kysymus on myös tuotteen turvarajasta.”
  Et kuitenkaan vastannut kuinka paljon sitä sinkkiä syötiin, mutta tuotetta käytettiin “asiallisesti”?
  “Kritisoit sitä, että nämä kolme tapausta on tuotu esiin.”
  Mistä sinä tällaisen käsityksen sait? Minähän sanoin:
  Asia on varmasti vakava ja on mielestäni hyvä, että ongelmia tuodaan esiin.
  “Onko siis vika lääkäreissä jotka tuovat tietoa ongelmista vai niissä, jotka myyvät ja markkinoivat näitä tuotteita? Nyt syytät viestintuojaa?”
  Ei, ei, ei. Kritisoin tätä valikoivaa anekdoottien todistusarvoa. Esim. kaksi miljoonaa suomalaista ylipainoista on saanut ohjeita ylipainon hoitoon käypä hoito suositusten mukaan ja lihavuus räjähti käsiin. Nämä ovat lääketieteen ammattilaisille anekdootteja, joilla ei ole tieteellistä todistusarvoa. Kolme verrattain epämääräistä potilaskertomusta näyttää kuitenkin kelpaavan.
  Edelleen, pidän hyvänä asiana, että mahdollisia ongelmia tuodaan esiin, kuten överiksi menevää lisäravinteiden käyttöä. Kuten totesitkin, oli potilaan käytös oli järjetöntä, kun napsi 60 kpl rasvanpolttokapseleita kerralla. Tuo vain haiskahtaa yksilön mielenterveysongelmalta eikä siitä lisäravinteiden valmistajia voida syyttää.
  Mainittakoon erikseen, että itse en käytä mitään lisäravinnetta, edes D-vitamiinia, säännöllisesti. En ole missään tekemisissä lisäravinteiden valmistuksen tai myynnin kanssa. Joskus käytän sinkkiä flunssan yhteydessä tai kun pitää vähän testoa buustata.. Siitähän on selkeää tieteellistä näyttöä.
  Sami Uusitalo
  Dipl. ins. Espoo

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   “…ihmiset huomaavat helpommin erottuvia tapauksia kuin tyypillisiä esimerkkejä, mikä helposti johtaa vääriin yleistyksiin.”
   Gibson & Zillman, 1994.

   Mitähän ne 23.000 amerikkalaista miettivät matkalla Ensiapuun vuonna 2015?
   Hitsi vieköön. Otin ohjeistyksen mukaisen määrän lisäravinteita. Toivottavasti saan apua munuaisvauriooni, eikä mielenterveyttäni tämän johdosta epäillä.
   Kärjistetymmin sama; “Otin suosituksen mukaisen määrän lisäravinnetta ja sain maksavaurion. Olenko siis tulossa hulluksi??”

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kaikki tieto tuosta sinkin määrästä löytyy niistä tapausselostuksista, jotka olivat kirjoiutksen liiteenä. Sen tarkempaa tietoa ei minulla tietenkään ole olemassa. Toki nämä ovat vain tapauksia, kuten jo aivan alussa on tehty selväksi.
   Sen vuoksi on artikkelin loppuun lisätty sitten muutama tutkimuskin asiasta.
   Yrität sitten rakentaa aasinsiltaa tästä lihavuuteen ja ravitsemussuosituksiin. Mitähän tekemistä näillä esitetyillä tapauksilla on lihavuusepidemian kanssa? Otaksun, että olet hyvin tietoinen siitä tosiasiasta, että kun valtasoa väestöstä ei noudata ravitsemussuosituksia, suosituksia ei sitten loogisesti voi syyttää epidemiasta.

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    Otaksun, että olet hyvin tietoinen siitä tosiasiasta, että kun valtasoa väestöstä ei noudata ravitsemussuosituksia, suosituksia ei sitten loogisesti voi syyttää epidemiasta.
    ………………………………………………………………………………………………………………..
    On ehkä hyvä, että valtaosa väestöstä ei ole noudattanut ravitsemussuosituksia?
    Maailman sydänjärjestön puheenjohtaja: ravitsemussuositukset lienevät olleet vahingollisia
    https://ravitsemusjaterveys.wordpress.com/2017/02/15/sydanjarjeston-pj-ravitsemussuositukset-vahingollisia/
    Maailman sydänjärjestö (World Heart Federation, WHF) on sydänjärjestöjen kattojärjestö, johon kuuluu lähes 200 järjestöä yli sadasta eri maasta, myös Suomen Sydänliitto. Sen puheenjohtaja professori Salim Yusuf on maineikas sydäntautilääkäri ja tutkija. Hän oli vuonna 2011 maailman toiseksi siteeratuin tutkija. Myös Pekka Puska on toiminut aikaisemmin Maailman sydänjärjestön puheenjohtajana.
    Yusuf esitteli kardiologian konferenssissa Davosissa Sveitsissä 12. helmikuuta tutkimustuloksia uudesta laajasta sydän- ja verisuonitauteihin liittyvästä PURE-tutkimuksesta, jossa on ollut mukana 150 000 henkilöä 17 eri maasta.

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Tuohan näyttää siltä, ettei se varsinaisesti ollut vain yksi tutkimus; Prospective Urban Rural Epidemiology Study (PURE).
     Samasta Studysta löytyy mm. tupakointia koskevaa tutkimusta:
     doi: 10.1016/S2214-109X(17)30004-9.
     Väestötutkimuksissa on omat rajoitteensa. Tiivistetysti Yusufin sanoma suomalaisille voisi olla, ettei kevyttuotteista ole osoitettu hyötyjä.
     Miten nyt käy niiden kasvisten, joissa on sydänmerkki, kun niillä ei kerran ole vaikutusta sydänterveyteen? Jaa niin, “suolistomerkki” tuotteessa ei olisi ehkä niin myyvän näköinen kuin “karvankiilto” tai “hammaskiillemerkki”. 🙂

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     PURE-tutkimusta ei ole vielä julkaistu. Yusuf on tunnettu provokatiivista omien tutkimusten esittelystä. Odottaisin lopullista julkaisua ja sitten vertaisin sitä aikaisempaan tutkimusmassaan.

     1. JK avatar
      JK

      Muun muassa viime vuonna julkaistiin suolan osalta meta-analyysi, jossa PURE-tutkimus oli myös mukana (Mente A ym. Lancet 2016:388:465-75).

 5. Sami avatar
  Sami

  “Salapoliisityöllä hoidon aikana saatiin selville, että potilas oli ottanut Ripped Hardcore -nimistä rasvanpolttovalmistetta 60 kpl. Yhdessä kapselissa on kofeiinia 293 mg eli potilaan yhdessä illassa saama kofeiinimäärä oli 17 580 mg. Tavallinen kahvikuppi sisältää n. 100 mg kofeiinia.”
  60 kpl, yhdellä kerrallako? Eikö valmistaja ilmoita minkä verran tuotetta saa ottaa esim. vuorokautta kohden? Jos käyttäjä ylittää valmistajan ilmoittaman saantisuosituksen, niin mikä on valmistajan vastuu ja voidaanko tällä perusteella syyttää lisäravinteita yleisesti vaaralliseksi?
  On varmasti lukuisia potilaskertomuksia, joissa potilas on ottanut lääkkeitä virheellisen määrän ja vaikka kuollut sen seurauksena. Eikö molemmissa tapauksissa vastuu ole ensisijaisesti käyttäjällä, jos annosrajat on ilmoitettu?
  Millaisia annoksia ja kuinka pitkään esim. 3 oli käyttänyt sinkkiä?
  Asia on varmasti vakava ja on mielestäni hyvä, että ongelmia tuodaan esiin. Toisaalta kuitenkin tuntuu, että teidän lääketieteen ammattilaisten suhtautuminen anekdootteihin näyttää vaihtelevan sen mukaan mikä on potentiaalinen ongelmien syy.
  Sami Uusitalo
  Dipl. Ins. Espoo

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tämän tähden potilaan järjetön käytös on jo moneen kertaan todettu aikaisemmissa kommenteissa. Kuitenkin kaksi muuta tapausta käytti periaatteessa oman ymmärryksensä mukaan tuoteta asiallisesti. Kysymus on myös tuotteen turvarajasta.
   Itse asiassa on niin päin, että näitä lisäravinteiden haittoja käsitellään lääketiteellisissä julkaisuissa todella harvoin verrattuna esim lääkkeiden haittavaikutuksiin. Lääkeiden osalta koko ajan tarkastellaan hyötyjen ja haittojen suhdetta. Lisäravinteista oletetaan, että niistä ei ole haittoja aikä niitä tutkita. Siitä syystä niiden yleisyydestä ei ole kunnon tietoa.
   Yhdysvalloissa on arvioitu, että vuonna 2015 ravintolisien haittavaikutusten vuoksi vuosittain käy ensiavussa yli 23,000 ihmistä. New England Journal of Medicinessä julkaistu tutkimus löytyy: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1504267
   Tässä linkki FDA:n tuoreeseen varoitukseen, että jopa homeopaattisissa tuotteissa (joiden ei pitäisi määritemän mukaan sisältää kuin vettä) voi myös olla vaarallisia määriä haitallisia aineita: http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm538684.htm
   Kritisoit sitä, että nämä kolme tapausta on tuotu esiin. Onko siis vika lääkäreissä jotka tuovat tietoa ongelmista vai niissä, jotka myyvät ja markkinoivat näitä tuotteita? Nyt syytät viestintuojaa?

 6. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Juhanin viittaus karppaajiin koskisi terveitä henkilöitä.
  Wikissä on tämän lisäksi seuraava kuvaus: 3-Hydroksi-3-metyyliglutaryyli-KoA-lyaasin puute on harvinainen perinnöllinen häiriö, joka estää ketoaineiden muodostumisen ketogeneesissä. Se johtaa vaikeaan aivojen kehityshäiriöön ja on yhdistetty sydänlihasrappeumaan ja maksan toimintahäiriöihin. Pie` et al (2007).
  Mistähän tuo karppaussivusto kaivaa tietonsa, ettei veressä ole glukoosia ollenkaan? Pim. Olet glukoositon.

  Selvittelin eilen eräässä lemmikkieläinten muonakaupassa lisäravinteiden saatavuutta kotieläimille.
  Pakastettua sianhaimaa (perinnöllisestä) haiman vajaatoiminnasta kärsiville koirille. -Toivottavasti tärkeät entsyymit eivät hajoa jo vatsassa.
  Kuivattua klorofylliä joka tehostaa sydämen ja verisuonten toimintaa, lisää hemoglobiinin tuotantoa ja hapenottokykyä.
  -Havuja prk..

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Koirasi voisi varmaan oppia yhteyttämään tuolla klorofyllillä! Ei tarvitse ruokaa, vain valoa, substralia ja vettä, kuten kasvit.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Jäljemmän valmisteen kerrottiin olevan erityisen tärkeä niille, jotka valmistivat lemmikkinsä ruoan itse..
    Muuten. Vakavasti puhuen
    ylimääräinen rauta (lisäravinteena) elimistössä voisi periaatteessa toimia patogeenisten mikrobien kasvualustana.
    Vaikutusmekanismiltaan lisä poikkeaisi
    ateriassa nautitusta siten, että ruoassa on poikkeuksetta mukana myös raudan imeytymiseen tarvittavat hivenaineet. Maametalleista oli aiemmin puhetta. Riski liittyisi näin käyttöön mahdollisena lisäravinteena.
    Kolikon kääntöpuoli ‘vaihtoehtolääketiedettä’ koskien taitaa olla selkeästi näkyvissä Ulla Pihkalan kirjassa; “Osasto 10 – toivoa ja taistelua”.
    Suosittelisin kirjaan tutustumista erityisesti niille, jotka pitävät ‘vaihtoehtolääketiedettä’ vaihtoehtona.

 7. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Nioin kun Knuuti taitaa olla veri-ihmisiä 🙂 Heräsin vähän aikaa sitten, en ole nauttinut hh-pitoista sitten eilisen 18.00. Mistä nykyinen veren glukoosi koostuu? Karppaus sivuston perusteella esim getogeenisella veressä ei voi olla glukoosia? Mitä siellä sitten on, Valtsu taisi kirjoitella tuolloin siitä, olisiko parempaa tietoa.?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Jos ihmisellä ei ole veressä glukoosia, käy huonosti. Kyllä karppaajilla ketoosin aikanakin glukoosia on ihan normaalisti veressä. Normaalialue on noin 4-5 mmol/l. Jos ravinnosta ei saa, maksa tuottaa sitä ns. glukoneogeneesin avulla.

   1. entäs ne statiinit avatar
    entäs ne statiinit

    Niin siinä taisi olla kyse syöpäsoluista ja syöpäsolujen käyttämästä energialähteestä, vaihtoehtoista lääketiedettä muutes tämäkin. Joku taisi ihmetellä ihan samaa Knuutin kanssa, 4-5 litran verimäärä taitaa kiertää useamman kerran päivässä syöpäsolun ohi, vaikka kuinka ollaan ketogeenisellä. Niin tai energiankulutusta ei voida mitata karppaajilla hiilidioksidin määrästä, kun syödään niin vähän hiilihydraatteja,

 8. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti:
  Ravintolisätkö vaarattomia?
  ………………………………………………………………………………………..
  Ismo, voisitko kertoa,miksi ravintolisien haittavaikutuksista ei pidetä tilastoa/rekisteriä,jos ne ovat noin vaarallisia Knuutin ja Kuusipalon mielestä?

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Koska opit, etteivät nämä ole mielipidekysymyksiä?

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    – Me siis vain oletamme, että ravintolisät olisivat…..
    – Tapaus vahvistaa sen, että konsentroidut kofeiinia sisältävät tabletit tai jauhe voivat……
    – Oletettavasti detox-kuuri johti vakavaan suolistobakteerikannan häiriöön…
    – Oli mahdollista, että potilaan kuukausia kestänyt sinkkivalmisteiden käyttö johti….
    – Nämä tapaukset ovat luultavasti vain jäävuoren huippu
    ……………………………………………………………………………………………………………
    Mr. Pain! Koska opit lukemaan Knuutin mielipiteitä oikein?
    Oletamme..olisivat…oletettavasti…voivat….mahdollisesti….luultavasti..ym.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Reinman: Tuon tyyppinen kirjoittaminen kuuluu olennaisena osana kriittiseen tarkasteluun. Selviä varmuuksia on vähän enkä tietenkään väitä sellaisia asioita varmoiksi, jotka eivät sitä ole. Tässä artikkelissa lainaukset tulivat myös noiden tapausten raportoinnista.
     Tottahan toki Reinmanilla on helpompaa. Hänhän voi sanoa asian olevan vain absoluuttinen totuus tai absoluuttisesti väärin. On helppoa kun on vain oma totuus ja muilla aina väärä mielipide!

  2. entäs ne statiinit avatar
   entäs ne statiinit

   Voisko tilanne olla taas niin yksinkertainen, että laki vaatii jotain ja jotain toista ei. Ohjeistusta:
   Jos saat tai epäilet saaneesi ravintolisästä haittavaikutuksia, ota yhteyttä lääkäriin tai kerro oireistasi apteekin henkilökunnalle. Lääkealan ammattilainen kirjaa oireesi ja lähettää kuvauksen tiedoksi valvontaviranomaiselle. Kerro haittavaikutuksista myös oman kuntasi elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka tehtävänä on ravintolisien valvonta.
   Siis valvotaanko niitä vai ei?

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Melkoista kikkailua näyttää olevan tuotesisällöissäkin kun esim. “Suositeltu vuorokausiannos sisältää 113% (kalsiumin) vuorokautisen saannin vertailuarvosta” ja “ateriankorvike painonhallintaan” ja “Net carb are what you count when you are balancing your carb and sugar intake”.

  3. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Sen vuoksi kun viranamaisilla ei ole valtuuksia eikä resursseja. Tätähän juuri on penätty, mutta ravintolistä rinnastetaan elitarvikkeisiin ja valvotaan kuten niitä. Ei ole saatu sen kummemmin homeopatian kieltoa kuin puoskarilaikiakaan. Miksi? No siksi, kun se ei ole asiantuntijoiden päätettävissä vaan poliitikoiden, joista osa myös uskoo huuhaaseen. Nythän yksi puolue vaatii myös tuulivoimaloiden infraäänien selvittämistä ennen kuin myllyjä saisi rakentaa, ilman mitään järkevää oikeaa perustetta.

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    Sen vuoksi kun viranomaisilla ei ole valtuuksia eikä resursseja. Tätähän juuri on penätty, mutta ravintolisät rinnastetaan elintarvikkeisiin ja valvotaan kuten niitä. Ei ole saatu sen kummemmin homeopatian kieltoa kuin puoskarilakiakaan. Miksi? No siksi, kun se ei ole asiantuntijoiden päätettävissä vaan poliitikoiden, joista osa myös uskoo huuhaaseen.
    (korjasin Knuutin kirjoitusvirheet!)
    ……………………………………………………………………………………………………………….
    Kysymys: Miten sitten ravintolisiä pitäisi valvoa, jos osa poliitikoistakin uskoo huuhaaseen? Eikö viime kädessä juuri ole poliitikkojen asia, mikä on terveellistä?
    http://stm.fi/ministerit
    Onko näillä kahdella pätevyys arvioda sitä?

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     …kumpaa tarkoitat? 😉 (*
     Meidän kaupugin/kunnan paikallispolitiikassa, ihan lehtien toimituksia myöten, on ajateltu, ettei politiikan tekijöitä tai tehtyjä päätöksiä saa arvostella asettumatta itse ehdokkaaksi. Niinpä kaikenlainen kritiikki katsotaan arvosteluksi, jos ei itse pysty parempaan suoritukseen ja demokratiassa tämä tarkoittaa että enemmistön päätös pitää riippumatta siitä mikä olisi järkevää.
     Omalla toimialallani oli aika tavallista, että puuhasteltiin kotimaisen energian kanssa ja taisteltiin tuulimyllyjä vastaan, saamatta itse niitä muualta Euroopasta rahdattavia käytettyjä myllyjä täällä pystyyn. Tarkoittaa, että tuulimyllyn pystytysprojekti raukeaa valitusputkeen, jossa valitustie on hallinto-oikeuteen ja mylly jää pystyttämättä, jos joku löytää asian käsittelystä virheen – ei siinä ole mitään tekemistä infraäänien kanssa. Toinen mahdollinen keino pysäyttää myllyjen pystytys näyttää olevan sellaisten selvitysten (vaikka sitten terveyteen liittyvien) pyytäminen, joita ei ole olemassakaan. Kannattaisi tehdä ensin vaikutusten arviointi, jonka jälkeen tuulipuisto on mahdollista perustaa. Hankkeet kaatuvat lähinnä sen vuoksi etteivät satu jotakuta miellyttämään tai siihen, ettei ole halua maksaa syöttötariffia kuin tietyille tahoille.
     Eri asia on sitten miten järkevää niitä puistoja on perustaa. Paikallisen verkkoyhtiön eläkkeelle jääneen yhteyspäällikön mukaan autojen parkkipaikkojakin olisi syytä kutsua tuolloin autopuistoiksi. Tuuliatlaksesta on mahdollista jokaisen katsoa, missä Suomessa tuulee edes sen vertaa että mylly pyörii.
     *) Politiikan tarkoituksena lienee jakaa vastuu niin usealle taholle, ettei kukaan pystyisi selvittämään kenen vastuulla joku asia on. Mistä tässä tuli sellainen käsitys, että ” lisäravinteet” olisivat STM:n vastuualuetta, jos niiden valvontakaan ei sille kuulu? Hetkonen. Niin. Kuuluuko ympäristöterveyden (kuin lisäravinteidenkaan) valvonta ensinnäkään STM:lle?
     Velvollisuus asian selvittämiseen on ennenkaikkea asianosaisella itsellään.
     Vuodatukseni loppuun toteaisin, että “muistaakseni” tämä on kuitenkin muuttumassa siten että vuoden 2020 jälkeen vastuuta on myös valmistajalla?

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Jaahas, että poliitikot osaisivat päättää mikä terveellistä ja mikä ei? Aika outo ajatus mutta ei harvinainen nykyisin, jolloin kaikki on ymmärretty suhteelliseksi.
     Ministerit ovat vain yksittäisiä henkilöitä eivätkä päätä laeista. Hallitushan on lakien toteuttaja ja nauttii euskunnan luottamusta. Kansanedustajat ja heidän tukijoukkonsa ovat lakien takana. Kysyms on siitä millaista asiantuntemusta edustajilla on viisaiden päätösten tekemiseksi.

     1. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Ei taida pelkkä asiantuntijuus riittää. (+) Tarvitaan tutkimustakin = asiantuntemus.
      Johdattelen vähän..
      A negative Flynn effect in Finland, 1997–2009., Dutton & Lynn.
      Tämän tutkimuksen mukaan vuoteen 1997 saakka suomalaisten älykkyys nousi tasaiseen tahtiin. Kehityksen on ajateltu liittyvän niin sanottuun Flynnin ilmiöön, jonka määritelmässä ihmisten älykkyysosamäärä kohoaa esimerkiksi terveydenhuollon, koulutustason ja ravitsemuksen parantuessa (Huom. Tässä tutkimuksessa EI sanota että ravitsemuksen jatkuvasti LISÄäntyessä).
      Mitähän näille tapahtui vuoden 97 paikkeilla? Parantuiko tai huonontuiko terveydenhuolto, mihin suuntaan koulutustaso muuttui – vai lanseerattiinko lisäravinteet? 🙂
      Toki Flynnin ilmiössä on puutteita – se ei ota huomioon esim. ilmansaasteita.
      Jospa tuo ilmiö selittäisi osaltaan sen, miksi ravinnon niukkuus uudistaa soluja paremmin kuin ylenpalttinen runsaus. Kasveilla tämä toimii yksittäisen ravinteen, hiilidioksidin osalta siten, että kasvit hyödyntävät niukan pitoisuuden tehokkaammin.
      Monet lisäravinteiden käyttäjät näyttävät kertovan blogeissaan, etteivät ole huomanneet haittoja niiden käytöstä – miksiköhän eivät ole huomanneet?

 9. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  LKT (sisätaudit, erikoislääkäri 23 vuotta), dosentti, Robert Paul Suomen Lääkärilehdessä 24.1.2011
  ” Mediapopulismi niittää kuolemaa
  Kuukausien marinan jälkeen sain hänet aloittamaan statiinin ja huokasin helpotuksesta. Hän esteli lähes vuoden ja lupasi vähentää rasvaa, joka ehkä olisi laskenut kokonaiskolesterolin seitsemästä kuuteen. Hän arveli että liikuntakin vähentää kolesterolia, no – aika vähän. Tässä sitä oltiin: Score-taulukosta katsottiin prosentit taas kerran ja Finnriskiäkin selailtiin. Pekka ymmärsi kyllä parastaan ja aloitti vastentahtoisesti statiinin. Ja sitten tulivat Suomen itämaiset mikroprofessorit ja MOT-ilosanoman tuojat. Heidän ärtyinen ja terävä-ääninen sanomansa velloi vastaan televisiosta ja lehdissä. MOT-ohjelman älytön statiinijuttu teki työni Pekan puolesta turhaksi, ja Pekka lopetti statiinin siihen paikkaan. Hänhän oli valistunut lukija ja televisionkatsoja.
  …….huolehditaan yhdessä riskeistäsi ja siitä, että lääkehoito on turvallista. Suomen itämaiset tietäjät ja MOT-toimittajat ajavat vain jotain kuvittelemaansa päämäärää, tai ehkä he vain saavat kiksejä siitä, että heidän ohjelmansa ja heidän asiansa näkyvät mediassa, kuten nyt tässäkin. Heillä ei varmaan ole suvussaan keski-ikäisten miesten ruumiita, joita infarktit ja aivohalvaukset ovat säälimättä tuottaneet. Tai niitä, jotka ovat viruneet halvaantuneina vuosikaudet hoitolaitoksissa. Montakohan ihmistä nuo ohjelmat saavat omalletunnolleen tulevina vuosina? Tuhansia, kymmeniätuhansia ? ”
  POHDINTA
  Juhani Knuuti puhuu vain monista potilaista. Toinen Turun poika Robert Paul tarjosi sentään ruumiita, halvaantuneita ihmisiä ja tuhansia tai kymmeniä tuhansia uhreja.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Vastaanotoilla näitä peloteltuja tapaa aika usein. Toivottavasti edes hieman omatunto nipistää.

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti:
    Näidenkin kolmen potilaan kohdalla ravintolisän kiistaton yhteys tapahtumien kulkuun on mahdoton todistaa.
    ……………………………………………………………………………………………………………………..
    Knuutilla on näköjään sama taktiikka kuin THLn Heli Kuusipalolla.
    – Sisätautilääkärit ovat kertoneet, että on proteiinijauheiden syöjiä, joilla munuaisten toiminta on heikentynyt, ja heitä joudutaan hoitamaan sairaalassa. Mitään tilastoa tapausten vakavuudesta minulla ei ole, mutta sen tiedän, että niitä on nyt tämän uusimman proteiinibuumin aikana ollut.
    http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-2000001215928.html
    Kumpikin pelottelee kansalaisia, mutta tilastoja vaan ei löydy….

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Johtuu siitä, ettei ole rekisteriä mihin näitä tietoja kerättäisiin?

     1. Ismo avatar
      Ismo

      Ihailen kärsivällisyyttäsi Juhani Knuuti, kun jaksat vastata näiden itsensä asiantuntijoiksi ylentäneiden, samoja asioita jankkaavien tyyppien kirjoituksiin. Älä kuitenkään lopeta blogiasi, sillä monet saavat siitä asiallista tietoa terveyteen liittyvistä asioista.

 10. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Sattuipa silmään seuraava linkki
  Pohjoismaiden suurin ravintolisiä markkinoiva pörssiyhtiö Midsona kirjoittaa 7.2.2017 julkaisemassaan vuoden 2016 viimeisen kvartaalin katsauksessaan koko vuoden 2016 nettoliikevaihdon (nettoomsättning) kasvaneen 1 744 miljoonaan kruunuun [noin 157 miljoonaaan euroon] (1 174 Mkr vuonna 2015). Suomessa myynti kasvoi noin 60 % (102 Mkr -> 164 Mkr). “Försäljningen till hälsofackhandeln återhämtades sig på ett bra sätt, framförallt för varumärket Tri Tolonen… Vidtagna åtgärder för varumärket har fått en önskad effekt….Flera viktiga nylanseringar gjordes under varumärkena Friggs, Urtekram och Tri Tolonen.” [Huomautan, etten ole töissä Midsonassa enkä omista yhtiön osakkeita.]
  Professori Juhani Knuuti vastustaa raivokkaasti ravintolisien käyttöä. Kun se samanaikaisesti kasvaa näin voimakkaasti, voidaankin kysyä, edistääkö profesori Knuutin ristitetki ravintolisien käyttöä? Onko niin kuin Frank Sinatra aikoinaan sanoi: “Ihan sama mitä kirjoitetaan, kunhan nimi on kirjoitettu oikein.”
  Matti Tolonen
  Lääkäri, eläkkeellä

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Bright light ja dietary supplement -haku pubmedissä kertoo että saflorilla voisi olla verkkokalvorappeumaan vaikuttavia (hidastavia) ominaisuuksia.
   Mitähän ne muut lisäravinteet sitten tässä auttavat? Olisiko Sinatran nimi myynnyt
   korvavaloa paremmin auringonkukkaöljyn kanssa..

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Olen aivan varma, että tuo yhdistelmä: Sinatra + korvavalo + auringonkukkaöljy olisi todellinen hitti. Kukaan ei vain ole keksinyt sitä tuotteistaa. 😉

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Mielikuvitus on rajana, minkä tarinan tämän kolmoisvaikuttavan yhdistelmän tuotteistukseen voisi sepittää.

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tuo trendihän on se syy minkä takia niistä kirjoitan, ei toisin päin. Mahtaako mennä muna ja kana sekaisin?
   Toisekseen, kommentissa ihan selvästi puhutaan “vaihtoehtoisia faktoja”. Jos lukee kirjoitukseni läpi, huomaa, että en edes vastusta ravintolisiä enkä varsinkaan raivokkaasti. Olen tuonut esiin asioita, jotta ihmiset niitä käyttäessään olisivat kriittisempiä ja käyttäisivät omaa maalaisjärkeään. Jos järjen käytön suosittaminen katsotaan raivokkaaksi vastustamiseksi, niin kai se sitten on niin. 😉
   Olen myös realisti. Minun kirjoittelullani ei varmaan noita bisneksiä nitistetä. Mutta jos edes muutama ihminen tulisi järkiinsä eikä uskoisi kaikkea höpinää, tavoitteeni tulee toteutettua.
   Mutta mutta! Pitäisikö minun nyt lopettaa tämä kirjoittelu, kun pillereitä kaupitteleva kollega, jonka kasvot komeilevat lisäravinnepurkkien kyljessä, sanoo, että se lisää myyntiä? Joka tapauksessa haluan nyt Tolosen purkkimyynnistä provisiot!

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Juuri noin, kuin Ismo alempana kommentoi 🙂

 11. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Niin ehkäpä tosiaan lääkkeet pitäisi korvata vitamiineillä, ravintolisillä ja paastolla. Eipähän lääkkeillä tulisi niin paljon sivuvaikutuksia. niin jävähemmän sairaita vanhuksia kun päätetapahtumat olisivat fataaleja. Jeesh kunnon Linkolalaisuutta, kansantalouskin pelastuisi ja eläkeyhtiöt. Ai niin 🙂

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Terävä kommentti.

 12. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  JUHANI
  Moderoit näköjään edellisen juttuni kokonaan pois. Ei se oikeastaan haittaa. Se on Sinun oikeutesi. Olenkin jo jättänyt statiinin haittavaikutukset muiden “kärsittäväksi”.
  Nyt kerään poikkitieteellisiä tilastoja erään lääkkeen ja muiden temppujen VERTAILEVASTA KUSTANNUSVAIKUTTAVUUDESTA. Tämä onkin vielä Suomessa kyntämätön pelto, vaikka miljardeja palaa vuosittain.
  Ravintolisien hyötyvaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta olen kanssasi samaa mieltä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hienoa, että käytät aktiivisuuttasi myös johonkin mahdollisesti hyödylliseen asiaan. Maailmassa on paljon asioita, joita parantaa ja joihin kannattaa käyttää aikaa, jos energiaa riittää. Jätin pois edellisen kommnenttisi sillä se ei liittynyt tämän blogin kirjoitukseen ja teemaan mitenkään ja oli vain saman toistoa.
   Toivon sydämestäni, että tällä kertaa pyrkisit ihan oikeasti tasapuoliseen ja analyyttiseen arviointiin, olipa kohteena mikä hyvänsä. Sille on kysyntää. Tosin väitteesi kustannusvertailtavuuden olevan kyntämätön pelto ennakoi sitä, että tulet tuottamaan taas väitteitä, jotka eivät oikeasti kestä kriittisitä arviointia. Toivottavasti olen väärässä.
   Väitit hiljattain, että sinun roolisi olisi olla kritisoimassa statiineja ja minun niitä puolustamassa. Tämä on vain sinun näkemyksesi, ei todellakaan minun. Johtuen siitä, mitä olet väittänyt, minun kantani on voinut näyttää siltä kuin niitä puolustaisin vaikka kysymys on pohjimmiltaan oikean tutkitun tiedon puolustamisesta. En todellakaan ole minkään lääkkeen puolustaja. Jos joku olisi väittänyt, että statiineja taikka aspiriinia tulisi antaa kaikille taikka laittaa juomaveteen, olisin aivan samalla tarmolla ollut väittämässä vastaan. Lähtöoletuksesi sille, että kaikki olisivat liikkeellä asenteellisesti, on minusta virheellinen.
   Olen valitettavasti sitä mieltä, että olet tehnyt suuren karhunpalveluksen monille potilaille, jotka todistetusti hyötyvät statiineista tarjoamalla jatkuvasti tutkitun tiedon vastaisia oman mielikuvituksesti tuomia tulkintoja ja julkaisuja. En ole kuitenkaan näiden kahden vuodena aikana vakuuttunut, että ymmärrät tekojesi seuraukset ja että kärsisit vähääkään syyllisyydentuntoja tämän vuoksi.

 13. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  JUHANI
  Et siis luota FDA:n virallisiin tietoihin tai et niitä lue. No ei se mitään. Ei niitä noteeraa dyslipidemian Käypä Hoito-ryhmäkään. Se hyväksyy vain luotettavat tieteelliset tutkimukset, missä myös statiinin haittavaikutusten mekanismi on todistettu. Potilaiden kokemukset haittavaikutuksista ovat vain LUULOTELTUJA.
  Alla on sitaatti FDA:n tiedottesta 28.2.2012:
  Adverse Event Information
  Information about the potential for generally non-serious and reversible cognitive side effects (memory loss, confusion, etc.) and reports of increased blood sugar and glycosylated hemoglobin (HbA1c) levels has been added to the statin labels.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kuten aina, sekoitat kaksi kokonaan eri asiaa. Toinen on se mitä tutkittu tieto kertoo asiasta. Toinen on se, millä tavalla viranomainen kuten FDA tai EMA kehottaa mainitsemaan erilaisia MAHDOLLISIA haittavaikutuksia.
   Kuten tuli esiin, on olemassa tapauksia, joissa yhteyttä on epäilty. Kuitenkin tämänhetkinen tutkimusnäyttö kertoo, että yhteyttä ei kuitenkaan ole.
   Tämä ei ole lainkaan uskon asia. Uskonto on asia erikseen ja tutkimukset ja niiden tulokset ovat niitä joihin näissä asioissa luotan. FDA tulee varmaan jatkossa myös muokkaamaan omia tekstejään sen mukaan kun tietoa tulee lisää.
   Kun nyt tunnut luottavan tässä asiassa FDA:han, osaatko sanoa, miksi FDA ei mainitse haimatulehdusta? Eikö sinun siis loogisesti pitäisi nyt minulle kertoa, että statiinit eivät aiheuta haimatulehduksia ja että haimatulehduksesi ei aiheutunutkaan statiineista? Miksi poimit kustakin yhteydestä vain sen tiedon, joka sinua miellyttää?

 14. vastuukysymykset? avatar
  vastuukysymykset?

  Miksi kaikki sairastuvat syöpiin, muistisairauksiin tai alsiin viimeistään seitsenkymppisinä? Minulla yksikään lähituttavista (15) ei ole ylittänyt 70-vuotta ettei ole sairastunut em. tauteihin.
  Sairastaminen myös maksaa. Naapuri sairastui luusyöpään n 4 vuotta sitten ja huikkasi että kk-kulu 5000 euroa. 4:ssä vuodessa kulut ovat jo 240 000 euroa. Valitettavasti elämänlanka katkesi ennen joulua. Toinen taas sairastui haima ym. syöpiin n 6 vuotta sitten. Hänkin totesi että kk-kulu 5000 euroa ja positiivista se että hänelle maksaa vain 600 euroa vuodessa.
  Kustannuksia nyt kertynyt jo 360 000 euroa. Kustannukset loppuu pian sillä voimat alkavat pikkuhiljaa loppua. Apteekkari totesi iltapäivälehdessä että syöpälääkkeet poskettoman kalliita. Syöpälääketeollisuus on lääketeollisuuden kannattavin haara. Suomessa pidetään vanhan kansan kokemusperäistä tietoa huuhaana. Mutta kyllä kansan silmät avautuu? Mutta miten vastuukysymylset?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kerrot että kaikki sairastuvat noihin tauteihin ja kuolevat nuorena. On totta, että iäkkäämmissä ryhmissä nuo sairaudet ovat yleisiä. Mutta jos perehdyt asiaan paremmin esim lukemmalla aikaisempia kirjoituksiani, havaitset, että koko ajan väestön terveydentila on parantunut ja myös keskimääräinen elinaika pidentynyt. Syöpäpotilaista yhä suurempi osa paranee ja elää pidempään, monissa syövissä valtaosa. Vielä olisi kuitenkin paljon parannettavaa väestön elintapoja parantamalla.
   Penäät vastuuta. Mutta tarkoitatko sitä, että kalliit lääkkeet pitäisi jättää antamatta? Ja sitten annettaisiin vain vitamiineja ja ravintolisiä hoitojen tilalle? On tutkittua tietoa, että vaikka hoidot ovat useinkin kalliita, niillä on kuitenkin todistettua tehoa. Se, että lääketeollisuus tietenkin pyrkii tekemään voittoa ja tuottamaan omistajille rahaa, ei pidä sekoittaa siihen, mitä lääkettä ja milloin kullekin syöpäpotilaalle pitää ja kannattaa antaa.
   Vaikka hyvä ravitsemus, vitamiinit ja hivenaineet ovat syöpäpotilaille hyödyllisiä ja tärkeitä, niillä ei juurikaan syövän ennusteeseen vaikuteta eikä niillä ketään paranneta. Ehdotatko siis, että kaikki syöpäpotilaat jätetään hoitammatta tehokkaiksi varmistetuilla hoidoilla? Kuka tästä sitten ottaisi vastuun?

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ehkä on hyvä kertoa muille lukijoille, että nimimerkkien “Vastuukysymykset?”, “muistikatkos”, “statiinit” ja “Ovatko statiinit rotanmyrkkyä” taustalla ja kommentit on kirjoittanut yksi ja sama henkilö.
   Voi tietenkin kysyä, miksi sama henkilö esiintyy monella eri nimimerkillä? Senkö vuoksi, että muille lukijoille tulisi sellainen käsitys, että näitä statiinien kritisoijia olisi enemmänkin kuin vain hän ja Urpo Leinonen?

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Leinosella on ilmeisesti sanottavaa tai kysyttävää asiassaan ammattiinsa tms liittyen. Kiinnostuksen aihe näyttäisi olevan vastuu- ja korvauskysymykset? Niistä ei taideta saada aikaan neutraalia keskustelua.

 15. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  Statiinitutkimuksissa on tullut esille muistiongelmia ja muita kognitiivisia häiriöitä. Jopa FDA varoitti niistä helmikuussa 2012. Golftuttavani John Melin testasi asiaa jo yli 10 vuotta sitten omalla potilaallaan..
  Arizonan yliopistossa on nähty jopa magneettikuvissa, että aloitettu statiini tekee aivosuonista helminauhoja (siis möykkyjä suonissa).Tutkijaprofessori Paul Thompson esitteli tätä haittavaikutusta Puijo Sympoosissa 4.7.2011.Kuunteljoiden joukossa oli mm. Rutsin prissi Daniel.
  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZWlub3V0cmlhaW5lbnxneDo0MGQxZmRiOGUyM2EyYTc1

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Tietysti tulee esille, koska tutkittavat näissä näissä viittauksissa ovat sairaita. Tämä ilmaantuvuus riippuisi tämän tutkimuksen mukaan siis siitä, kenelle statiineita määrätään;
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27942728
   “Because statins may affect Alzheimer disease risk, physicians should consider which statin is prescribed to EACH PATIENT.”
   Kuitenkin, esim. simvastatiini näyttäisi puolestaan Zhang et al (2016) tutkimuksen mukaan parantavan hermojen erilaistumista ja korjaavan kantasolujen trauman (Parkinsonin tauti ja Alzheimer) jälkeistä solun sisäistä signaloinnin reittiä hiirillä.

  2. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   “John Melin testasi asiaa jo yli 10 vuotta sitten omalla potilaallaan..”
   Onkohan tämä asiallista?
   Ymmärrän tämän yllä olevaan tutkimukseen viitaten siten, että Melin on yrittänyt selvittää mikä statiini potilaalle mahdollisesti sopii – tätä ei tulisi mielestäni vääntää sellaiseen muotoon, jossa POTILASTA testattiin, vaan lääkettä ja sen mahdollisia haittavaikutuksia selvitettiin. (Varsinkin, kun tekstissä viitataan sisäelintautien lääkäriin, eikä neurologiin..)

  3. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Valitettavasti tämä Leino Utriaisen väite on jälleen virheellinen ja harhaanjohtava. Mitä tahansa voitaisiin perustella yksittäisillä tapauksilla tai jokun lääkärin omilla mielipiteillä. Valitettavasti tällaisiakin tulkintoja otetaan toisinaan vakavasti.
   Koska statiinit on osoitettu tehokkaiksi estämään valtimotautitapahtumia, viime vuosiin saakka jotkut ajattelivat, että koska osa dementiasta on valtimotautipohjaista, statiineilla voitaisiin myös estää dementiaa. Tehtyjen tutkimusten perusteella havaitiin kuitenkin, että statiineilla ei voida estää dementiaa. (tämä ilmeisesti kelpaa Utriaiselle kun tulos on näin päin vaikka rahoittamassa oli myös lääketeollisuutta 😉 ). Tämä hypoteesi on nyt sitten näiden tutkimusten jälkeen hylätty. Eli dementiaa ei kannata alkaa estämään taikka hoitamaan statiineilla.
   Nyt on saatu myös tietoa siitä, voisiko stiinit aiheuttaa dementiaa. Näitä Utriaisenkin mainostamia yksittäisiä potilastapauksia on julkaistu. Mutta ei pidä missään tilanteessa pidä luottaa joihinkin yksittäisiin tulkintoihin, joissa on vain mielikuvituksen voimalla linkattu jokin löydös johonlin lääkkeeseen tai hoitoon. Tapaukset ovat hyviä tuottamaan kysymyksiä, mutta niillä ei voi vastata mihinkään. On tehty kohtalaisen paljon tutkimuksiaa, joissa asiaa on voitu selvittää oikeasti iäkkäillä. Lopputulos tutkimuksista on, että stattinit eivät lisää kognitiivisten taitojen heikkenemisen, dementian, muistihäiriöiden tai Alzheimerin taudin riskiä iäkkäilläkään.
   Yhteenveto: Staiineilla ei voi estää taikka hoitaa muistihäiriöitä ja dementiaa mutta ne eivät myöskään aiheuta niitä.
   Yksi katsaus tässä, jos ei minun sanaani usko: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27177529
   Siinä sanotaan kolmannella kotimaisella: “….the published evidence on statins and memory in the elderly in randomized controlled trials and prospective observational cohort studies was examined in detail. Overall, there was moderate-strength evidence that statin therapy did not increase the risk of dementia in the elderly and low-strength evidence for no increased risk for Alzheimer’s disease. Further, there was moderate-strength evidence that statin therapy in the elderly did not increase the risk for mild cognitive impairment or worsen global cognitive performance in the cognitively intact or impaired. There was moderate-strength evidence for no deterioration of memory function in the elderly…. “

 16. muistikatkos avatar
  muistikatkos

  Statiinit ja muistikatkokset. American Medical Associationin hiljattain teettämä tutkimus julkaistiin Archives of International Medicine -lehdessä tammikuussa 2012 ja siinä todettiin, että statiinilääkkeitä saavien naisten riski sairastua diabetekseen oli huikeat 48 prosenttia korkeampi kuin normaalisti. Tutkimuksen koejoukko oli suuri – yli 160 000 vaihdevuodet ohittanutta naista. Kakkostyypin diabetes on vakava Alzheimerin taudin riskitekijä, emme ylläty siitäkään että statiinilääkkeiden ja kognitiivisen heikkenemisen välillä on yhteys.
  (tästä on poistettu yksi lause, jossa solvattiin aiheetta kolmatta osapuolta)

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tuo prosenttiluku on usein uuri noion väärin tulkittu. Kysymys ei ole siitä, että massoittain potilaita sairastuisi diabetekseen statiinien myötä. Kysymys on kuitenkin pienestä riskistä vaikka onkin todellinen. Tuo 48% ei tarkoita sitä, että puolet käyttäjistä sairastaisi vaain, että diabeteksen riski lähtötilanteesta kasvaa. Kyseessä ei ole siis absoluuttinen riski vaan suhteellinen riskin kasvu. Asiasta on pidetty monta kokousta ja laadittu monta erilaista yhteenvetoa ja lopputulema on se, että staiinien mjuut hyädyt ylittävät merkittävästi tämän diabetesrikin haitat. Tutkimuksissa on todettu että statiinit eivät aihauta dementiaa.

 17. statiinit avatar
  statiinit

  Mitä mieltä olet kannattaako statiineja syödä jos kolestrooli on 4. Naapurin isännällä tämä arvo statiinien käytön myötä. Nyt hänellä vitsauksena
  ollut eturauhassyöpä, diabetes ja käsien vapina.
  Hyvin usein Suomessa lääkärit suosittelevat statiinilääkitystä vaikka kolestrooliarvo piirun päälle 5:n. Pitääkö paikkansa että Norjassa viitearvo koledtroolille 8. Suomessa on hälyttävän paljon muistisairauksia verrattuna Saksaan. Onko tähän syynä statiinit? Statiineitahan syytetään muistikatkoksista.
  Ironista että kuulemma Trumppikin niitä käyttää.
  Eli on ns oltava varuilaan.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ilman muuta kaikkien lääkkeiden kanssa kannattaa olla tarkkana eikä misäään tapauksessa kannata käyttää lääkkeitä ilman oikeaa syytä.
   Jos henkilöllä on kokonaiskolesteroli 4 (ilmeisesti tarkoitat siis kokonaiskolesterolia etkä LDL-kolesterolia) ennen hoitoa, ei statiineja varmaan määrätä, ellei ole vaikea-asteinen valtimotauti ja suuren riskin potilas. Ilmeisesti tuo arvo on siis hoidon aikana? Silloin se on ihan ok, tosin hoito ohjataan LDL-kolesterolin tason mukaan, ei kokonaiskolesterolin. LDL-kolesterolin pitäisi olla HOIDON AIKANA alle tietyn tavoitteen, joka vaihtelee potilaan riskin mukaan. Esim. korkean riskin potilailla LDL-tavoite on alle 1.8, matalan riskin potilailla alle 3.0
   Statiineja ei suositella pelkän kolesteroliarvon perusteella kuin poikkeuksellisen korkeilla arvoilla. Ennen aloitusta selvietään kokonaisriski ja sen perusteella katsotaan, onko kolesterolin alentaminen tarpeen. Joillakin suuren riskin potilailla melko hyvältäkin näyttävät arvot voivat tarvita puuttumista. Esim jos on valtimotauti syntynyt, alentaminen voi olla perusteltua sillä sehän on syntynyt jo niillä tasoilla. Ilman veren korkeaa kolesterolia, valtimotautia ei synny ja nykyisin suurella osalla väestöstä arvot ovat korkeat verrattuna historiallisiin aikoihin.
   Norjassa hoidon raja-arvot ovat ihan samat kuin Suomessa ja muissa Euroopan maissa. Satiinit eivät aiheuta muistisairauksia, mitään sellaista ei ole tullut esiin tutkimuksissa. Muistisairaudet ovat väestön ikääntymisen myötä yleistyvä ilmiö. Nykyisin elämme paljon pidempään ja ehdimme hankkia monia sairauksia, kuten esim eturauhassyöpä ja esim läppäviat.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Tämän tutkimuksen mukaan sydänsairaudet saattavat enteillä aivoverisuonisairauksia ja dementiaa.
    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28166312
    Ikääntymiseen puolestaan viittaa tiettyjen reseptoreiden “Among healthy older adults, lower receptor binding may be associated with slower processing speed.” jonka löydöksen tutkijat ajattelivat auttavan hoitojen kehittämistä aivojen eri osa-alueiden välisissä muutoksissa. Tai jotain.. Sultzer et al (2017)

 18. statiinitko myrkkyä avatar
  statiinitko myrkkyä

  OVATKO STATIINIT ROTANMYRKKYÄ?
  Iltalehdessä 25.1.2017 oli 2:n sivun aukeama jossa kissankokoisilla kirjaimilla oli otsikko:
  Professori: Statiineja syödään liian vähän.
  Helsingin yliopiston getiatrian professori Timo Strandberg sanoi jutussa itse syöneensä niitä 5 vuotta.
  Olin viime viikolla Kuusijärvellä uimassa jossa eräs avantouimari lausahti että statiinit ovat rotanmyrkkyä ja hänen hyvä tuttunsa sai alsiin rinnastettavia hermostollisia oireita 3:n viikon käytön jälkeen. Professori David Perlmutter teoksessaan Tuhon siemenet kritisoi myös statiineja ja kyseenalaistaa niiden vaikutuksen terveyden suhteen.
  Heljä Salonen joka juuri palkittiin vuoden 2017 tiedetoimittajana Suomen tietoimittajain liiton toimesta oli Iltalehden jutun takana. Mikä vastaus avantouimarin väitteelle?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   No eivät ne tietenkään ole rotanmyrkkyä vaan ihan hyviä, tehokkaita ja turvallisia lääkkeitä tietyille potilaille. Kysymykseesi statiinien roolista eri tilanteissa on mahdoton vastata nyt tyhjentävästi. Siitä on kyllä keskustelut tämänkin blogin yhteydessä aika monta kertaa. Saat helpoiten vastauksen kun luet vanhoja blogikirjoituksia ja niiden kommentteja aiheeseen liittyen. Muutamassa käsitellään myös statiineja. Kannattaa kyllä suhtautua kriittisesti tuolaisten perlmuttereiden kirjoihin sillä voisin hyvin luetella sata muuta professoria, jotka voisivat helposti osoittaa niissä olevat väitteet virheellisiksi.

 19. Frans avatar
  Frans

  Frans
  Vastauksena blogin kysymykseen: eivät ole vaarattomia, jos käyttää valtavia yliannoksia tai ei kuuntele “kroppansa ääntä “. Mutta jos käyttää valmisteita, joista löytyy tutkittua tietoa ja joista on kertynyt paljon kokemusta vuosikymmenten/vuosisatojen saatossa, eivät ne ole ainakaan synteettisiä lääkkeitä vaarallisempia.
  Tässä blogissa on ollut paljon hyviä juttuja sairauksien ennaltaehkäisyistä, joista yleensä ei kirjoiteta lehdissä eikä esim päämedia YLE:ssä. Esimerkiksi syövän uusista hoitokeinoista kirjoitetaan suurin otsikoin joka viikko, muttei puhuta siitä että, ennaltäehkäisemällä voitaisiin estää väh. 2/3 osa syövistä.
  Sitävastoin olen monet kerrat lukenut lehdistä, joissa joku professori on lytännyt vitamiinien ja lisäravinteiden käytön täysin hyödyttöminä. Valitettavasti he ovat paljastaneet oman tietämättömyytensä asian suhteen.
  Esim. D-vitamiinista on vahvaa tieteellistä näyttöä, että se ehkäisee paksusuolen syöpää 50 %:lla
  25-50 µG (1000-2000 IU/pvä) saannilla päivittäin (The American Journal of Clinical Nutrition), josta tässä artikkeli ja meta-analyysi:
  http://ajcn.nutrition.org/content/88/2/565S.long
  http://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(06)00498-3/abstract .
  Luontaistuote berberiinistä löytyy tutkimuksia, joissa sen teho todetaan yhtä hyväksi pastoverensokeriin ja HbA1c-arvoon insuliinilääke metformiinin kanssa, tässä siitä yksi tutkimus: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2410097 annoksella 500 mG/pvä .
  Itse aloitin berberiinin käytön 3 vuotta sitten, koska paastoverensokerini oli välillä 6,7-6,9 mmol/L.
  Arvoni putosi kuukauden jälkeen 5,7:ään ja on siitä lähtien pysynyt välillä 5,5-5,9, kun olen käyttänyt berberiiniä 1000 mG/pvä.
  Seuraavan tutkimuksen mukaan sinkistä on huomattavaa apua lapsilla keuhkokuumeen estämisessä ja siitä parantumisessa suun kautta otettuna 20 mG/pvä:
  http://ajcn.nutrition.org/content/83/5/991.short#ref-1 .
  Edellä mainittu muutamia esimerkkejä, mutta muistakin vitamiineistä,hiveaineista, ja luontaistuotteista löytyy tieteellistä näyttöä, joita itsekin olen käyttänyt ja verikokeilla niiden tehok-
  kuus osoittautunut oikeaksi.
  Minusta blogin kirjoittaja on suhtautunut aika ylimielisesti sanomalla, ettei lisäravinteista ole lähes mitään tutkittua näyttöä. Onko sitten tarkoituksena provosoida tai tahallisesti lytätä lähes kaikki lisäravinteet maanrakoon ?
  Mikä muuten on syynä siihen, että käyttäjien omille kokemuksille ei anneta mitään arvoa ?
  Jos esim sadat tai tuhannet ovat saaneet positiivisia samansuuntaisia kokemuksia (ns. subjektiiviset kokemukset) ei kyseenomainen aine voi olla täysin tehoton.
  Otan esimerkiksi lääketutkimukset. Olen itsekin 2000-luvun vaihteessa ollut mukana lääketutkimuksessa (mielialalääke). Tutkimus kesti n. 3 kk. ja sinä aikan kävin viikottain psykiatrin
  haastattelussa. Psykiatri kyseli viikottain tuntetemuksistani (onko ollut ja kuinka paljon ahdistusta, levottumuuta, masennusta, huimausta, ärtyneisyyttä, hengenahdista ,sydämentykytystä) jne.
  Itselläni ei ollut vaikutusta suuntaan tai toiseen ja lääke ei koskaan tullut käyttöön. Muutaman vuoden kuluttua, kun olin taas saman psykiatrin vastaanotolla, kysyin miksei lääkettä otettu käyttöön. Psykiatri vastasi, ettei potilaiden kokemukset olleet tarpeeksi positiivisia (haittavaikutuksia ei kuitenkaan kovin paljon ollut). Eli potilaiden subjektiiviset kokemukset ratkaisivat, tuleeko lääke käyttöön vai ei.
  P.S.
  Pitäisikö tasapuolisuuden vuoksi lääkärilehdessä kirjoittaa myös lääkkeiden haittavaikutuksista ja kuolemista kärsineistä tapauskohtaisesti, nimittäin FIMEA:n mukaan pelkästään tulehduskipulääkkeisiin kuolee 200-300 ihmistä vuosittain Suomessa ?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kommentissasi on hyviä monia pointteja. Listaan ne nyt tähän alkuun ja sitten mainitsen muutamia pointteja, joiden osalta olen eri mieltä.
   D-vitamiinin osalta olemme pääosin samoilla linjoilla. Olen berberiiniin vain hieman tässä vaiheessa, että en osaa ottaa selvää kantaa. Sinkki on myös tarpeellinen, ilman muuta. Mutta näidenkin osalta olen halunnut tuoda esiin sen faktan, että ei saada lisähyötyä, jos sopiva annos ylitetään eli niistäkin tulee myrkkyä, kun annos kasvaa.
   Se mihin lisäravinnekirjoitteluni kohdistuu on niihin liittyvät epärealistiset uskomukset ja terveysväittämät. En väitä, eteikö vitamiineista tai muistakin lisäravinetista olisi tehty tutkimuksia ollenkaan. Onhan toki vitamiinien puutostilojen seurauksista kasakaupalla tutkimuksia. Myös joistakin muista yhdisteistä on tehty tutkimuksia, mutta useimpien osalta näyttö tehosta oikeasti puuttuu vaikka niitä markkinoidaan niillä väitteillä. Jos ei julkisesti niin ainakin privaattitilaisuuksissa. Tämä on valtava miljardibisnes.
   Blogeistani ei kyllä pitäisi saada sellaista kuvaa kuin olisin vastustamassa kaikkea lisäravinnetoimintaa vaan noita perusteettomia terveysväitteitä ja niillä tehtävää liiketoimintaa. Olenhan kijroittanut vitamiinien tarpeesta sekä myös esim inkivääristä myönteiseen sävyyn. Miksi laittaa satoja euroja valheellisiin lupauksiin kun saman edun voi saada muutoinkin.
   Subjektiivisista kokemuksista sanon sen verran, että ne ovat todella epäluotettavia. Tämä on todistettu juttu ja voit lukea esim lume-kirjoittelustani lisää. Silloin kun yritetään hoitaa sairautta, jossa ei ole muuta kuin subjektiivinen kokemus (esim masennus) on niitä pakko käyttää. Mutta tällöin ongelmaa pystytään korjaamaan käyttämällä kahta ryhmää, joista toinen saa lumelääkettä ja toinen vaikuttavaa. Näiden ryhmien kokemuksia verrataan keskenään. Jos tällöin kokemuksissa ryhmien välillä on eroa, sen voidaan katsoa syntyneen lääkkeen vaikutuksesta. Jos ei, tehoa ei ole osoitettu lumeeseen verrattuna. Tavallisesti kummassakin ryhmässä tapahtuu paljon subjektiivisia kokemuyksia sekä haittavaikutuksia. Lume- ja nosebo-vaikutukset voivat olla todella voimakkaita. Tämän vuoksi pelkän yhden käyttäjäryhmän kokemuksista ei koskaan saisi vetää johtopäätöksiä vaikutuksista.
   Tuo alussa mainitsemasi “kokemuksia vuosisatojen saatossa” on tavallinen väite. Vaikka jotain olisi käytetty satoja ja tuhansia vuosia, se ei ole tae tehosta. Näin toki voi olla, sillä onhan joissakin kiinalaisissa yrteissä löytynyt tehokkaita aineita. Mutta onhan esim homeopatiaa käytetty pari sataa vuotta, ja hoito on tutkitusti täysin tehoton. Yleensä perinteiset hoidot ovat syntyneet siihen aikaan kun muuta vaikuttavaa ja parempaa hoitoa ei ole ollut saatavilla. Esim syövän hoitoon on ollut vaikka mitä käytössä mutta vasta modernin lääketieteen aikana sille on alettu pärjätä. Vaikuttavat hoidot korvaavat vaikuttamattomat sitä mukaa kun opimme enemmän.
   Mitä tulee lääkkeiden sivuvaikutuksiin, niin kyllä niistä aivan jatkuvasti kirjoitetaan ja aiheita käsitellään lääkärilehdissä. Senhän takia FIMEA niistä ja myös raportioi, ja kohteena ovat juuri lääkärit. Koko lääkehoidon idea on se, että hyötyjen tulisi voittaa haitat. Kaikkissa lääkkeissä on haittansa. Mutta sillä saatava hyöty tulee ylittää sivuvaikutuksista syntyvät haitat. Tulehduskipulääkkeiden haitat verenvuotojen muodossa ovat tuttu asia kaikille. Mutta kun katsotaan esim asperiinin käyttöä valtimotautipotilailla, sillä pelastetaan huomattavasti enemmän henkiä estämällä sydänkohtaus tai aivohalvaus, kuin mitä vuotoihin kuolee. Siis ei tietenkään kannata katsoa pelkästään haittoja vaan hyöty-haitta-suhdetta. Jos tulehduskipulääkettä käytetään vain päänsärkyyn, voi tietysti sanoa, että ei hyöty ole niin suuri, että kannattaisi käyttää. Ihmiset kuitenkin ovat käyttäneet särkylääkettä eivätkä ole siihen kuolleet, koska tapahtunmat ovat hyvin harvinaisia ja painottuvat muutoin sairaisiin ja iäkkäisiin. Tästä syntyy tilanne, jossa subjektiivinen hyöty ja riski tuntuvat olevan edullisia vaikka tietyissä potilasryhmissä tilanne ei olisikaan näin.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Olisiko Hota -pulverista esimerkiksi tai vertailukohdaksi luontaistuotteelle tai lisäravinteelle sellaisesta valmisteesta, jossa oli vaikuttavia aineita mutta myös haitallisia, kuten sen sisältämä fenasetiini, mutta ilmeisesti myös salisyyliamidi?

 20. Jp Hietala avatar
  Jp Hietala

  “Ensimmäinen potilas oli luonnollisesti toiminut älyttömästi. Mutta kaksi muuta toimivat niin kuin moni muu suomalainen, joka uskoo lisäravinteisiin ja detoxiin. Vertauksesi veden juontiin on lapsellinen.”
  Ja lisäravinteisiin uskominen ei sitten ole lapsellista? Kyllä ne noihin uskovat yleensä ovat nuoria tai muuten vain hyväuskoisia. Totta kai väität heti trolliksi kun joku ei ole myötäilemässä sun “tutkimuksia”. Verrataan sitä detoxia vaikka sitten kiwiin, kaikille se ei sovi. Jos järkevän ihmisen kurkku turpoaa syötyään kiwiä, hän lopettaa kiwin syömisen siihen paikkaan. Sinun mielestäsi normaali suomalainen vain jatkaa syömistä vaikka oireita tulisikin.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mr Pain antoikin jo erinomaisen vastauksen kommenttiisi.
   Minun tutkimuksiani ei todellakaan tässä blogissa myötäillä, koska vain pieneltä osin kirjoitan omista tutkimuksistani. Nuo kolme tapausta olivat myös muiden julkaisemat 3 potilatapausta, joiden tiivistelmän kirjoitin blogiini. Tiedän myös tasan tarkkaan, että tuollainen henkilöihin menevä trollaus, mitä sinä harrastat, olisi poistettu valtaosasta muista blogeista. Minua et siis todellakaan voi syyttää herkkänahkaisuudesta. Päästän sinun tapaisesi kommentoijat läpi vain esimerkkinä huonosti käyttäyvistä ja huonosti argumentoivista kommentoijista sillä toisinaan huonotkin kommenoijat voivat mahdollistaa keskustelun, joka ei olisi edes tullut muutoin mieleen. Tämäkin viestiketju on siitä hyvä osoitus, vaikka keskustelun taso onkin suuri pettymys.
   Ylipäätään en ole vielä oikein ymmärtänyt mikä kommentoinnin tavoitteesi oikein on? Siis muu kuin arvotselu? Minun tyavoitteeni on jakaa kriittistä tietoa terveysväittämistä. Ja nimenomaan lisäravinteisiin liittyy perustelemattomia terveysväittämiä ja monet uskovat niiden olevan joka tilanteessa turvallisia ja terveyttä edistäviä. Todellisuudessa näyttö tehosta puuttuu eikä niiden haittavaikutuksista ole realistista käsitystä. Tässä blogissa toin nuo kolme sinut raivoon saattanutta esimerkkiä esille. Toki ne ovat, kuten totesin, vain jäävuoren huippu, sillä suurin osa lievemmistä tilanteista ei tule tietoon.

   1. Janne Korhonen avatar
    Janne Korhonen

    “Minua et siis todellakaan voi syyttää herkkänahkaisuudesta”
    Ja silti menet henkilökohtaisuuksiin heti kun joku on kanssasi eri mieltä 😀 kyllä se kertoo herkkänahkaisuudesta.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Janne Korhonen sanoi: “Ja silti menet henkilökohtaisuuksiin heti kun joku on kanssasi eri mieltä”
     Heh. En nyt ihan heti. Katso vaikka koko kommenttiketju. 😉 Kysymys ei ole lainkaan siitä, että joku ei saisi olla eri mieltä asioista vaain ihan tavallisista käytöstavoista. Uskon, että valtaosa olisi moderoinut nuo kommentit jo alkujaan pois. Ehkä minunkin pitäisi, sillä keskustelun pitäisi tuoda jotain uusia näkökulmia, eikä olla vain parjaamista.
     Oliko sinulla itselläsi muuten nyt jokin tavoite keskustelun synnyttämiseen ravintolisistä? Eli kommentoitko sinä nyt henkilöä vai asiaa?

   2. Entäs ne statiinit avatar
    Entäs ne statiinit

    muutes sekoitetaanko kuinka helposti terveysväittämät ruoka-aineista tai terveysväittämät lisäravinteista?
    Ruokaväittämäthän on siitä ongelmallisia että jos jätät ruuan pois, niin väitetty hyöty esim tärkkelys ei olekaan pahis vaan joku muu. Niin: Nykyään kaikkiin ruokiin sotketaan tärkkelystä, ei ennen… No todellisuudessa aikanaan sitä ruskeampi kastike mitä enemmän jauhoja ruskistettiin. Tai risotot, varmaankin ns kermaiset risotot: ripaus kermaa ja voita + tarkkelyspitosita riisiä..

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Minusta näyttää siltä, että lisäravinnekauppiaat sekoittavat juurikin tuota ihan tarkoituksella kertoessaan että syömme ravinneköyhästi ym.. (jättäen kertomatta että tulisi panostaa tuolloin ateriaan eikä aterian korvaaviin lisukkeisiin). Perustelen tätä sillä, että terveillä henkilöillä todettua vaikutusta ei ole edes D-vitamiinin osalta jos pitoisuus on suositusten osoittamalla tasolla.
     http://www.terve.fi/ravintolisat/d-vitamiinilisat-eivat-ehka-ehkaisekaan-terveiden-sairauksia-puutos-voi-kuitenkin
     “…tutkimusnäyttö koskee terveitä ihmisiä, jotka saavat suositusten mukaisesti D-vitamiinia. D-vitamiinin puutos voi kuitenkin altistaa monille sairauksille, ja tämän vuoksi kaikkien olisi hyvä huolehtia riittävästä saannista.”
     (Should adults take vitamin D supplements to prevent disease?
     BMJ 2016; 355 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i6201 (Published 23 November 2016)
     Cite this as: BMJ 2016;355:i6201)

     1. Juha Eriksson avatar
      Juha Eriksson

      “Minusta näyttää siltä, että lisäravinnekauppiaat sekoittavat juurikin tuota ihan tarkoituksella kertoessaan että syömme ravinneköyhästi ym.. (jättäen kertomatta että tulisi panostaa tuolloin ateriaan eikä aterian korvaaviin lisukkeisiin). ”
      Täysin samaa mieltä. Moni tosin syökin erittäin laaduttomasti, mutta se pitää ensin varmistaa, eikä yleistää, tsekkaamalla esim. ruokapäiväkirjaa, jos sellaista on tehty. Aina pitää ensin lähteä korjaan sitä perustaa, ja tarvittaessa sitten jalostaa sitä lisäravinteilla, jos se ei muuten onnistu.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Tämä on asiaa.

     3. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Vaikka kuinka pinnistelen, niin en keksi lisäravinteille muita tarvitsijoita kuin aliravitut henkilöt.
      Markkinat olisivat valtaisat Nepalissa, Pohjois-Koreassa, Intiassa ja muutamissa Afrikan valtioissa.
      https://fi.m.wikipedia.org/wiki/Aliravitsemus
      Graafinen kartta!
      Koskahan saadaan markkinoille Reilun pelin lisäravinteet, semmoiset että sisältävät niin vähän mitään ylimääräistä haitallista lisää, että käyttäjä voi säilyttää terveytensä tai niiden rippeet? Nälänhätää kärsiviin maihin voisi luonnollisesti toimittaa tiivistetyt ja halpautetut lisäravinteet.

     4. entäs ne statiinit avatar
      entäs ne statiinit

      Niin nää kuuluiset terveysväittämät, diabetes kasvanut koska ei syödä suuria määriä d vitamiinia? Kun arkkiatrin aikoihin saatin suositellusti möllerissä d vitskua… Miksi muuten samaisten totuuslähteiden mukaan kun Suomessa syötiin suolakalaa ja juotiin sitä d- vitamiinipitoista maitoa ja voita litra/ kilokaupalla niin oli puutteita d-vitamiinista? Nii yksi airuthan on muuttanut Saksaan sinne Karppaavaan ja terveeseen Saksanmaalle, jossa taidetaan syödä leipää enemmän kun Syomessa.

 21. Samout avatar
  Samout

  D-vitamiinista kalsiumin saantiin: “kalsium ei aiheuta sydänoireita niinkään suurilla kuin yli 2 000 mg päiväannoksilla. Turvallinen yläraja on noin 2 500 grammaa vuorokaudessa.”
  http://dx.doi.org/10.7326/M16-1165

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Vaikea kuvitella, että joku ottaisi övereitä pelkästään kalsiumista – ongelma realisoituu jos tätä po. D-vitamiinia on liikaa, joka aiheuttaisi sen, että kalsiumin määrä on todellisuudessa jopa ajateltua lisää suurempi..
   Vaan miksipä entistä useammalla on kuitenkin “hauraat luut”? Jospa kalsiumin saanti olisikin ravinnosta saatavana riittävällä tasolla jos huolehdittaisiin d-vitamiinin saannista!

 22. Juha Eriksson avatar
  Juha Eriksson

  Lisäravinnevastustus on kovaa, ja tässä minun mielipiteeni, että miksi:
  Lääkärikunta, terveyden- ja sairaanhoitajat ja ravitsemusterapeutit ovat vastustaneet kiivaasti ravintolisien käyttöä => Tiedon ja kokemuksen puute
  Vastaus on selvä: Lääkärit elävät “lääkemaailmassa”, johon koulutus ja lääketeollisuus ovat heidät johdattaneet
  Ravitsemusterapeuteilta saa varmasti hyviä neuvoja, mutta ihmiset kaipaavat usein helppoja ratkaisuja!
  Tasaisin välein ilmestyy tutkimuksia, joissa kerrotaan jonkin vitamiinin tai muun luonnollisen ravintolisän tai yrttirohdoksen vaarallisuudesta.
  Esim.
  Tutkimus tehdään henkilöillä, jotka ovat jo ennestään sairaita tai jopa kriittisessä tilassa
  Tutkimus suoritetaan synteettisillä tai huonolaatuisilla vitamiineilla
  Tutkimuksesta poistetaan jokainen, jonka terveys kohenee
  Vitamiineja annetaan yhtaikaa lääkkeen kanssa ja sitten syytetään vitamiineja haittavaikutuksista
  Tässä jotain vääristellyihin tutkimuksiin liittyvää:
  http://sundqvist.blogspot.se/2010/07/laaketieteellisia-tutkimuksia.html?m=1
  Oliko kuitenkin aiheellista olla huolestunut enemmän liian vähäisestä ravinteiden saannista kun niiden liikasaannista?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Juha hyvä, tällä kertaa olet kyllä selvästi väärässä.
   On runsaasti tutkijoiden ja lääkärien tekemiä tutkimuksia eri vitamiinien ja lisäravinteiden vaikutuksista ja tehosta. Tässä ei kyllä kannatta kaivella mitään lääketeollisuuden ja lääkäreiden salaliittoja. Väität, että lisäravinnetutkimustuloksia vääristellään – mutta ilman mitään perustetta. Tai perustelet väitteitäsi jollakin blogitekstillä ikäänkuin tutkitun tiedon lähteenä. Toivoisin hieman kriittisyyttä eikä asenteellisuutta.
   Väität, että kun tulee haittoja, vitamiinit ovat “huonolaatuisia” ja synteettisiä? Mahdatko olla perehtynyt lainkaan kemiaan ja siihen millä tavalla vitamiinivalmisteet tehdään? Sinänsä esim. C-vitamiini on se aivan sama C-vitamiini, riippumatta siitä millä tavalla se on tuotettu. Siitä voi olla huolissaan mitä muuta pilleri sisältää kuin tiettyä vitamiinia.
   Se, miksi myös lisäravinteiden vaaroista kerrotaan, johtuu siitä, että tätäkin tietoa on syytä jakaa. Vaikka toisin uskotaan, kaikki mikä on luonnosta (taikka esim vitamiinia), ei ole pelkästään terveyttä edistävää. Kaikilla yhdisteillä on haittansa ja annostus ratkaisee milloin saadaan enemmän hyötyä ja milloin enemmän haittaa.
   Oletko selvillä, että lisäravinnebisnes on 20 miljardin liiketoimintaa? Ei se juuri eroa lääketeollisuudesta muuten kuin, että sääntely ja laadun kontrollointi puuttuu. Vai luuletko sinisilmäisesti että lisäravinnevalmistajien tuottama materiaali olisi neutraalia ja oikeaa tutkimusta.
   Siinä olen samaa mieltä, että pitää olla huolestunut ravinteiden saannista. Sitä tietoa todella myös jaetaan ja minä olen jakanut. Mutta olen sitä mieltä, että ensisijainen ratkaisu pitäisi olla ruokavalion kautta, ei lisäravinteilla (lukuunottamatta D-vitamiinia). Sen vuoksi pitää olla myös kriittisyyttä lisäravinteiden tyrkytykseen.

   1. Juha Eriksson avatar
    Juha Eriksson

    En ole puhunut mistään naurettavista salaliitoista, mutta kusetuksista kyllä. Professori Antti Mero kirjoitti, etttä lääkärikoulutukseesa lisäravinteista puhuttaessa keskitytään vain lähinnä niiden mahdollisiin haittoihin, ja samansuuntaista teksitiä olen myös kuullut lääketieteen opiskelijoilta. Myös lääkärilehdissä kirjoitukset ovat keskimäärin hyvin lisäravinnevastaisia. Mutta hienoa, jos asenne alkaa muuttua. Olen vilpittömästi siitä iloinen.
    Kemiaan en ole perehtynyt mutta lähes 40 vuotta vuotta empiiristä tietoa erilaisten liäravinteiden käyttäjiltä, koska aihe on ollut aina kiinnostava, vaikka päätyöni on aina ollutkin jotain aivan muuta., mutta niillehän miten ihminen asiat kokee, ei anneta mitään arvoa..
    Vain murto-osa lisäravinnevalmistajista haluaa muuta kuin rahaa tuotteillaan, siitä olen kanssasi samaa mieltä. Harmi vaan, että vedät kaikki samalle viivalle. Samaa mieltä olen myös tuotteiden laadusta ja hyödyistä, todella paljon roskaa on markkinoilla (95%?), ja se tekee asiakkaista myös hyvin skeptisiä.
    Lisäravinteiden tyrkytyksestä puheen ollen niin voisit tulla henkilökohtaisesti tutustumaan esim. miten minä potentiaalisen asiakkaan kohtaan, mitä asioita käyn läpi, ja mitä kerron tuotteista ja miten muutoin voi parantaa omaa ravitsemustaan muuttamalla jo käytössä olevien ruoka-aineiden laatu jne… Voit sen jälkeen tehdä uudelleen johtopäätökset ja päästä kenties harhaluuloistasi, että kaikki toimisivat samalla tavalla. Sinulla on hyvin paljon mielipiteitä asioista joihin et ole edes tutustunut (vain lukenut). Uskon myös, että voin parantaa sinun omaa hyvinvointiasi pitkäaikaisen kokemukseni pohjalta, vaikka et mitään tuotteita ostaisikaan.

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Kerro sinä tästä potentiaalisen asiakkaan kohtaamisesta. Alan olla todella huolestunut jos homma kusahti jo 40 vuotta sitten. Nyt on oiva tilaisuus korjata syntyneitä väärinkäsityksiä.

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Nyt hieman ymmärrän tuohtumuksesi. Olet itse lisäravinteiden kokemusasiantuntija ja kauppaaja, ja koit kirjoitukseni niiden mahdollisista haittavaikutuksista hyökkäykseksi koko alaa ja sinua kohtaan. Jos luet kirkoitukseni ja myös aiemmat kirjoitukseni aiheesta, tulet varmaan siihen tulokseen, että olet itse tulkinnut kirjoitukseni omalla tavallasi etkä ottanut niiden sisältöä vain sellaisenaan. Kuten itse sanoit, allalla on paljon ongelmia. Se, että minä kirjoitan niistä, et voi yleistää suuhuni väitteitä jota en ole sanonut.

     1. Juha Eriksson avatar
      Juha Eriksson

      Minä en myy lisäravinteita, euroakaan en saa palkkaa enkä mitään muutakaan tuloa lisäravinteista, mutta käytän ja suosittelen kyllä. Olen kyllä joskus myynyt, vuosia sitten. Vaimo on alalla. Tutkin paljon urheilijoiden ja laihduttajien ruokapäiväkirjoja, mutta se on harrastukseni, en ota siitä pennin jeniä.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Puhut kuitenkin aikaisemmissa kommenteissasi asiakkaista. Mitä ovat ne asiakkaat, joille neuvojasi annat?
      Kerrot myös vaimosi olevan alalla. Eihän siinä mitään pahaa ole sinänsä ja lisäravinnebisnekseen tarvitaankin vastuulisia ihmisiä. Mutta on hyvä ottaa myös huomioon omissa kommentteissaan se, että em. sidonnaisuudet vaikuttavat siihen mitä sanomme ja miten toimimme. Jos ei ole taloudellista sidonnaisuutta, voi olla henkisesti mennyt “liian pitkälle” johonkin uskomukseen, että on vaikea enää perääntyä.

   2. Juha Eriksson avatar
    Juha Eriksson

    Suurin osa markkinoilla myytävistä vitamiinivalmisteista on synteettisiä. Synteettinen kopioi luonnon omaa valmistetta, mutta kopio jostain syystä teholtaan ei ole sama asia kuin luonnon alkuperäinen tuote, ei ainakaan anna yhtä hyviä tuloksia, tästäkin vahvaa pitkäaikaista empiiristä tietoa ja kokemusta sadoilta tuntemistani ihmisiltä, kertokoon kemia sitten ihan mitä tahansa, luotan enemmän hyvään oloon kuin kemiaan, tässä ehkä meidän välinen ero. Mahdollisimman luonnollisessa muodossa nautittu ravinto tarjoaa kaikki entsyymit, kuidut ja hivenaineet yhdessä paketissa, siksi vitamiinitkin mielellään “puristettuina” oikeasta ravinnosta.
    Söin itsekin synteettisiä vitamiineja ollessani 16-41 vuotias, mutta ilman mitään terveyshyötyjä, ja ongelmia oli, viimeiset 13 vuotta mahdollisimman luonnonmukaisia. Kummalla meistä on parempi henkilökohtainen kokemus vitamiineista, mineraaleista yms. minulla vai sinulla?
    Otit esimerkin C-vitamiinista…
    Ihmisen päivittäiseksi C-vitamiinin tarpeeksi on määritelty n. 60-75 mg/vrk. Kun katselet esim. apteekin hyllyllä olevia synteettisiä C-vitamiinipurkkeja, huomaat, että yhdessä tabletissa on C-vitamiinia 500-1000mg. Miksi yhdessä päivittäin otettavassa tabletissa on 10-20 kertainen määrä vitamiinia päivittäiseen tarpeeseen verrattuna? Ehkäpä juuri siksi, että kyseessä on keinotekoinen valmiste, joka ei imeydy kunnolla. Vitamiinit ja monet “luontaistuotteet” ovat erittäin kannattavaa liiketoimintaa – varsinkin, jos tuotantopuolella pyritään minimoimaan kustannukset. Hyvää ei saa halvalla!
    Ja ylipäätänsäkään ei ole järkeä syödä erikseen mitään yksittäisiä vitamiineja, sehän tuo vaan epäbalanssia kehoon, kaikkea pitää saada kohtuudella, ei yksittäin eikä hirvittävinä määrinä.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Juha hyvä. Olet valitettavasti nyt kyllä tässä asiassa harvinaisen väärässä. C-vitamiini on täysin sama kuin “luonnollinen” C-vitamiini. On siis täysin mahdotonta olla muuta kuin tuo yksi ja sama C-vitammini. http://hyvinvointi.ts.fi/yleinen/kemikaalittomat-kuluttajatuotteet-systemaattinen-katsaus/
     Saat tietenkin kuvitella pillereillesi jotain taikavoimia mutta luonto ei piittaa uskomuksistasi. Käytät termiä empiirinen mutta se sopii kuvaukseesi huonosti sillä kysymys on subjektiivisista uskomuksista ilman mitään objektiivisuutta tai näyttöä.
     Sinun kokemustasi vitamiineista en lähde arvioimaan sillä en siitä tiedä mitään. Ymmärtääkseni sinäkään et voine minun kokemuksestani tietää mitään, joten ehkä tuo kysymys meidän kokemustemme paremmusdesta voinee jättää leijumaan omaan absurdiuteensa. Siitä olen kuitenkin nyt tämän kommentin jälkeen aivan varma, että sinulta puuttuu kokonaan tieto luonnosta, luonnontieteistä ja erityisesti kemiasta.
     Yhteen kysymykseesi minulla on kyllä vastaus. Kysyit miksi purkeissa on moninkertainen määrä C-vitamiinia vuorokausitarpeeseen nähden? No sen vuoksi kun vitamiinikauppiaat ovat saaneet ihmiset uskomaan, että flunssa taittuu syömällä grammakaupalla C-vitamiinia. Sillä ei ole mitään tekemistä imeytymisen kanssa.
     Sanot: “Mahdollisimman luonnollisessa muodossa nautittu ravinto tarjoaa kaikki entsyymit, kuidut ja hivenaineet yhdessä paketissa, siksi vitamiinitkin mielellään ”puristettuina” oikeasta ravinnosta.”
     Mahtoiko sinulla tulla virhe? Eikö lauseen kuuluisi olla: “Mahdollisimman luonnollisessa muodossa nautittu ravinto tarjoaa kaikki entsyymit, kuidut ja hivenaineet yhdessä paketissa, siksi vitamiinitkin mielellään normaalista ravinnosta.” Miksi haluat puristaa ravinnon?

     1. Juha Eriksson avatar
      Juha Eriksson

      Juhani hyvä, erittäin hyvä kysymys, että miksi haluan puristaa ravinnon 🙂 ei siis tullut virhettä. puristetussa muodossa saadaan vähemmän (turhia) kaloreita, joten esim. aika monelle (ei välttämättä kaikille) kevyttä työtä tekevälle se on ainoa mahdollisuus pitää kroppa terveellisessä kehonkoostumuksessa ilman turhaa rasvaa saaden kuitenkin kaikki riittävät ravintoaineet, ja urheilijoilla taas ei välttämättä ole mahdollisuus (kaikissa lajeissa) syödä niin paljoa ruokaa, että kaikki saisi kaikki tarvittavat ravinteet, varsinkin lajeissa, joissa matala BMI näyttelee suurtaa osaa maksimaalisessa huippusuorituksessa, kuten esim. korkeushyppy ja painoluokkalajit yms
      Kannattaa esim. perehtyä urheiluravitsemuskirjaaan. Haluan vielä mainita, että AINA ensisijaisena vaihtoehtona tarjoan kaikille, että syövät mahdollisimman paljon aitoa puhdasta ruokaa, mutta jos laiskuudesta tai kiireestä tai jostain muusta erityistarpeesta tai syytä henkilö ei saa tuloksia niin tajoan helppoa ja turvallista vaihtoehtoa, asiakas sitten joko ottaa sen vastaan tai muuttaa muuten ruokavaliotaan terveellisempään suuntaan.
      Muutoin katson keskustelun osaltamme päättyneen ja kiitän antamastasi ajasta, ja osa eri mielisyyksistämme johtuu erilaisista taustoistamme. Sinä osaat perustella kaiken tieteen kautta ja minä enimmäkseen käytännön.

     2. Juha Eriksson avatar
      Juha Eriksson

      P.S Viittasit joihinkin pillereihin. Minä en myy kenellekään pillereitä. Puhun kyllä hyvän ravitsmuksen puolesta ja suosittelen aika monessa tapauksessa laadukkaita lisäravinteita, jos näen siihen tarvetta.

     3. Juha Eriksson avatar
      Juha Eriksson

      “Saat tietenkin kuvitella pillereillesi jotain taikavoimia mutta luonto ei piittaa uskomuksistasi.”
      Miksi harrastat moista ilveilyä? Luulisi jotain käytöstapoja olevan Professorismiehellä. Meiltä tavallisilta tallaajilta voi tulla kyllä lapsuksia, mutta…

     4. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Pahoittelen sanavalintojani, ei ollut tarkoitus loukata. Professorikin on ihan normaali ihminen heikkouksineen.
      Tämä yleinen luonnollinen vs ei-luonnollinen vertailu on vain niin turhauttavaa, kun asiasta on metrikaupalla tietoa mutta kukaan ei vaivaudu asiaan paneutumaan.

 23. Juha Eriksson avatar
  Juha Eriksson

  En löydä yhtään tapausta maailmalta, jossa olisi ollut haittaa liian korkeista kalsidioliarvoista, ainakin sellainen on ilmeisesti äärettömän harvinaista. Päiväntasaajan paidattomilla alkuasukkailla se arvo pyyhkii jossain 160-170 paikkeilla. NHLn lätkäjoukkue popsi yhden kauden 250 mikrogrammaa päivässä ja peli luisti hyvin, mitään haittavaikutuksia ei ilmennyt. En tiedä jatkoivatko annostusta?

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Mitä tämä lätkäjoukkue popsi? Miten tutkittiin? Oliko vertailututkimusta toisesta joukkeesta?

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Juha Eriksson, en tiedä millä tavalla olet D-vitamiinin yliasnnostustapauksia etsinyt maailmalta. Käytin tähän aikaa 15 minuuttia ja alla on nyt sinulle ja muille tietoa aiheesta.
   D-vitamiinin annostus tuntuu herättävän kovasti kiihkeitä tunteita, joita on vaikea ymmärtää. On totta, että edelleen suomalaisten D-vitamiinin saanti on liian pientä, vaikka onkin korjaantumassa. Samalla pitäisi olla selvää, että ei yliannostuksesta myöskään mitään hyötyä ole odotettavissa. Miksi siis pyrkiä hyvin suureen annostukseen, kun riski haittoihin kasvaa?
   D-vitamiinin annoksen pitäisi tietenkin olla sellainen, että yksilön veripitoisuus on optimaalisella tasolla. Tässä on kuitenkin yksilöllistä vaihtelua. Ei voida olettaa, että jokainen kävisi verikokeessa. Sen vuoksi annetaan kansallisia minimisaantisuosituksia, jotka väkisinkin ovat aika konservatiivisia.
   D-vitamiinin yliannostus johtaa tiettyihin hyvin tunnettuihin haittavaikutuksiin kuten veren kalsiumpitoisuuden nousuun ja se voi aiheuttaa mm rytmihäiriöitä ja munuaisvaurion. Onneksi vakavia myrkytyksiä tapahtuu harvoin eikä niitä yksittäisiä tilanteita mihinkään tilastoida. Kyllä sairaaloiden lääkärit niitä kuitenkin silloin tällöin tapaavat mutta ei niitä iltapäivälehdissä raportoida. Joitakin yksittäisiä tapauksia on myös julkaistu tapausselostuksina mutta nämä ovat jotain hyvin erikoistilanteita. Myös suomessa on joitakin tapauksia julkaistu sanomalehdissäkin. Ei tämä ole suuri ongelma, jos annostuksessa on järki mukana.
   Myrkytystietokeskukseen tulleista puheluista D-vitamiiniin liittyi 445 kpl, joista 23 oli oireisia. https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiNr_mzj_HRAhVED5oKHUlDDjIQFggYMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hus.fi%2Fsairaanhoito%2Fsairaanhoitopalvelut%2Fmyrkytystietokeskus%2FLisatietoa%2FDocuments%2FVuositilasto%25202014.pdf&usg=AFQjCNFR3cv-qpwYDQeGPfIl0y86m_OplA&sig2=vsqYeZQAM-8Ue5X2OYGvpg&cad=rja
   Vitamiinin turvallisuudesta on esim . oheinen katsaus, jossa käsitellään vitamiinin sekä hyötyjä että haittoja: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28101454
   Terveyskirjastosta lainattuna:
   ”Hyvin suuret, yli 100 mikrogramman (4 000 IU:n) päivittäiset D-vitamiiniannokset lisäävät luun hajoamista ja suurentavat veren kalsiumpitoisuutta. Tätä on käytetty hyödyksi lisäkilpirauhasten vajaatoiminnan hoidossa, jossa D-vitamiinijohdoksia käyttäen voidaan nostaa muuten pieni veren kalsiumpitoisuus normaalitasolle ja korjata sairauden aiheuttamat oireet. Liian suuret D-vitamiinimäärät suurentavat liiaksi veren kalsiumpitoisuutta ja voivat aiheuttaa kalsiumsuolojen saostumista kudoksiin sekä sydän- ja hermostoperäisiä oireita. Vaikeimmissa muodoissa voi kehittyä munuaisten vajaatoiminta, ja pahimmillaan myrkytys voi johtaa kuolemaan. Myöskään D-vitamiinia ei ruoasta voi saada liian suuria annoksia, vaan ongelmat liittyvät vitamiinivalmisteisiin.”
   Siis, jos käyttää suuria määriä D-vitamiinia, on varmaan viisasta mitata veripitoisuus. Ideaalitaso lienee 70-100 nmol/l tasolla. Ei liian suuresta pitoisuudesta ole mitään todistettua hyötyä eikä kyllä voi suositella kenellekään 250 mikrog annoksia ilman huolellista veripitoisuuden seurantaa.
   Seuraavassa farmakokineettisessä katsauksessa on suositeltu maksimi turvarajaksi 250 nm/L veripitoisuudelle
   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G.+Jones++Pharmacokinetics+of+vitamin+D+toxicity++Am.+J.+Clin.+Nutr.%2C+88+%282008%29%2C+pp.+582S%E2%80%93586S
   Tässä lopuksi vielä pari julkaistua myrkytystilannetta mutta kuten totesin yllä, ei niitä tavallisia yliannostustapauksia missään tiedelehdissä julkaista kun ei niissä ole mitään uutuusarvoa, vaan hoidetaan normaaliin tapaan kun havaitaan. Myrkytys tulee kuitenkin jokaiselle kun veripitoisuus on n 900 nmol/L https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26053339
   Julkaisu, jossa selvitetty lapsella tapahtunutta D-vitamiinimyrkytystä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25636720

   1. Juha Eriksson avatar
    Juha Eriksson

    Kiitokset vaivannäöstäsi. Tutustun noihin paremmin. Mutta niin kuin tuossa kirjoititkin, niin riski yliannostuksiin, josta olisi vaaraa terveydelle on äärimmäisen pieni. Urheilijoilla olen todennut sen, että D vitamiinin hyödyt tulevat kunnolla esille vasta kun arvo on riittävän korkea….johon päästään vähintään 125 mikrogramman annostuksella (syyskuu-huhtikuu). Tämä tieto on empiriistä, urheilijoilta saatua tietoa, ei perustu mihinkään tutkimukseen. Urheilijat ovat lähes poikkeuksetta toki myös säännöllisessä tarkkailussa.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     On syytä pitää mielessä, että subjektiivisiin kokemuksiin ei voi ollenkaan luottaa. Tämä asia on tutkittu ja varmistettu. Jos haluaisi tietää, millä tavalla suuri D-vitamiini vaikuttaa urheilijan suorituskykyyn pitää perehtyä tutkimuksiin.
     Nopeasti asiaan voi perehtyä wwww.antidootti.fi -haulla. Sieltä löytyy kaksi Juha Hulmin kirjoitusta urheilusta ja ravintolisistä. Esim tässä seuraavassa käsitellään D-vitamiinia: https://lihastohtori.wordpress.com/2012/07/24/ravintolisat_ii/

 24. Ismo avatar
  Ismo

  Onko korkeista yli 120 nmol/l D-vitamiiniarvoista todettu terveyshaittoja ?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Eurooppalainen suositus sanoo, että yli 100 mikrogramman ei kannata mennä annoksissa. Tämä johtuu siitä, että riski liian suureen veripitoisuuteen kasvaa. Tuo 70-100 nmol/l on varmaan ideaalinen. Ei ole mitään järkeä pyrkiä suurempaan kun riski haittoihin kasvaa eikä mitään etua saavuteta.

 25. Samout avatar
  Samout

  Keskustelua kun lukee, niin kirjoituksen hyvät kohdat ja perimmäinen tarkoitus sekä valistus tuntuu hukkuvan muutamaan kritisoituun epäkohtaan. Keskustelu toistaa siis samaa vanhaa kaavaa: osoitetaan “epäkohta” > haha, huono kirjoitus, ei lueta loppujakaan. Ja sitten “asiantuntijat” kertovat “mutta kun tämä ja tämä auttaa MINULLA”…
  Välillä miettii, että olkoot, jokainen ottakoon ihan mitä vaan ja kuinka paljon vaan. Kertoa voi sitä ennen hyödyistä ja haitoista, kunhan sitten mahdollisten haittojen ilmaantuessa henkilö itse kantaa vastuun. Eikä yhteiskunta ja muut veronmaksajat. Paitsi, että ei taida toteutua.

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Koivuntuhka oli kyllä mielenkiintoinen.
   Jos teollisuudessa käytetään kaliumkarbonaattia (E501) happamuudensäätelyyn – niin joku keksii käyttää sitä samaa närästyksen hoitoon..
   Kysymys olisi kait tuolloin; miksi happamuutta pitää säätää?

 26. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Pubmedin mukaan aftoja on tutkittu valtaisasti.. yhteensä 21 tutkimusta, joista viimeisin on tässä: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27830291
  Tämän mukaan, kroonisena esiintyessään, liittyy harvoin vitamiinien puutteeseen vaan (esim. aftat) voisi olla toissijainen kudosvaurio etsittäessä varhaista diagnoosia sairaudelle.

 27. ari pulkkinen avatar
  ari pulkkinen

  Ovatko Burana, Mobilat, Voltaire ja suun haavaumiin eli aftoihin tarkoitettu Aloclair Geelit tieteellisesti tutkittuja? Itse käytin näitä kroonisiin tulehduksiin vuosikymmeniä. Ne lievensivät oireita mutta silti vaivat toistuivat.
  Syksyllä 2014 aloin ottaa aamuin illoin 1 cm koivuntuhkauutetta lasiin veteen sekoitettuna ja vaivat ja kärsimykset jäi siihen. Nyt viimeaikoina on korostettu tulehduksia syöpä-, sokeri- ja muistisairauksien taustapiruna. Voisikohan tällä tuhkauutteen säännöllisellä käytöllä estää näitä sairauksia? Uutettahan ei ole tieteellisesti tutkittu mutta sen hyväksikäyttö perustuu käyttäjäkokemuksiin.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En ole vielä perehtynyt aftojen hoidon lääketutkimuksiin, joten nyt en ota tähän tarkempaa kantaa. Aftat ovat ikävä mutta vähäinen terveysongelma kuitenkin.
   Koivuntuhkauutteen väitteestäsi totean vain sen, että tuolla logiikalla mikä tahansa pullotettu (vaaraton) neste voitaisiin katsoa tehokkaaksi. Ei yksilöiden kokemuksista voi tehdä päätelmiä tehosta eikä varsinkaan suositella muille. Kannattaa perehtyä lume-vaikutukseen.
   Vaikka tutkimuksia tehosta ei oliskaan, on hyvä katsoa vähän mitä tuote oikeasti sisältää. Siitä voi löytyä tietoa ja siitä voi tehdä päätelmiä tehosta. Esimerkkinä otan Himalajan suolan, josta olen aikaisemmin kirjoittanut. Sen koostumus jo ratkaisee, voiko sillä olla väitettyjä vaikutuksia. Kerran joku väitti korjaavansa raudanpuutetta maitovalmisteella. Mutta kun maidossa ei ole rautaa, väite on sellaisenaan jo absurdi eikä sen todistaminen tietenkään edellytä mitään tutkimuksia.
   Mitä sanoo wikipedia tuhkasta:
   Kasvien tuhka sisältää kaliumin, natriumin, kalsiumin, magnesiumin ja raudan silikaatteja, fosfaatteja, sulfaatteja ja karbonaatteja. Puun tuhkan koostumus riippuu myös palamis­lämpö­tilasta. Jos lämpötila on noin 600 °C, tuhka sisältää runsaasti kalium- ja kalsiumkarbonaattia. Jos se on merkittävästi korkeampi, jopa 1400 °C, tuhka sisältää näiden sijasta pääasiassa kalium- ja kalsiumoksidia, sillä tarpeeksi korkeassa lämpötilassa karbonaatit hajoavat vastaaviksi oksideiksi sekä hiilidioksidiksi, joka kaasu­maisena aineena poistuu ilmaan. Koivun tuhka sisältää tyypillisesti seuraavina pitoisuuksina, prosentteina: kaliumia 10%, kalkkia 25%, fosforia 6%. Vähäisessä määrin puun tuhka sisältää monia muitakin alkuaineita kuten rautaa, mangaania, booria, kuparia ja sinkkiä, usein myös raskas­metalleja. Puun, turpeen tai eläin­peräisten aineiden poltosta syntyvää tuhkaa voidaan käyttää lannoitteena.[6] Puun tuhkaa käytetään myös maaperän kalkitsemiseen.[5]”
   Seuraava kysymys on, mitä terveysvaikutuksia tuhkauutteella voi tämän koostumuksen perusteella edes olla? Sillä ei ainakaan syöpiä ja vakavia sairauksia hoideta! Kenties se emäksisenä auttaa aftoihin?

   1. Entäs ne statiinit avatar
    Entäs ne statiinit

    Aftathan on jonkun lähteen mukaan autoimmuunisairaus, jolloin suun limakalvoilla on jotain mikä aiheuttaa autoimmuunireaktion (raudan tai vitamiinien puute). Tai sitten uute saattaa esim rauhoittaa vatsaa tai suolistoa. kekä tietää. Tai muuttaa hammastahnaa.

    1. ari pulkkinen avatar
     ari pulkkinen

     Aftojen lisäksi minulla oli ongelmana polvi-, lonkka- ja kurkkutukehdukset. Eli 5 kroonista. Sattumoisin myös närästys. Koivuntuhkan emäksisyys ja hivenaineet ilmeisesti torpedoivat vaivani. Koivuntuhkan emäksisyydellä ilmeisesti happamuutta saadaan poistettua. Ellen Kuhmossa olisi vieraillut venemestarin luona olisin pikkuhiljaa ns kunttaukkoutunut.

     1. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Kertoisikohan tuo närästys liikahappoisuudesta, ei varsinaisesti happamuudesta?

     2. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Äh. Liikahappoisuus ja närästys ovatkin toistensa vastakohtia.

 28. Ismo Kaimio avatar
  Ismo Kaimio

  Mikä on ihanteellinen veren D-vitamiinitaso ja millä annoksilla siihen päästään ?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Käytä lähteenä Terveyskirjastoa! Sen linkki ja hakukone löytyy myös osoitteesta http://www.antidootti.fi
   Siellä sanotaan seuraavasti:
   “Mikä on D-vitamiinin sopiva veripitoisuus? Suomessa kalsidiolin viitearvot eivät ole osoitus normaalisuudesta tai terveydestä, vaan ne kertovat siitä, että pimeä talvi aiheuttaa D-vitamiinin puutoksen suurelle osalle väestöstä. Tämän vuoksi kalsidiolimittauksien yhteydessä on ryhdytty antamaan viitearvon lisäksi parhaaseen nykytietoon perustuva tavoitearvo, eli mikä kalsidiolin pitoisuuden tulisi olla optimaalisen terveyden kannalta. Kalsidiolin tavoitearvosta ei ole täydellistä yksimielisyyttä, mutta suuntaa antavat seuraavat tiedot.
   Päiväntasaajan lähellä luonnonvaraisesti elävillä kansoilla kalsidioli on ympäri vuoden yli 100 nmol/l. Hoitotutkimuksissa ikääntyneiden osteoporoosiin liittyvät murtumat estyvät merkittävästi vasta, kun kalsidioli on yli 75 nmol/l. Kaikki alan tutkijat hyväksyvät, että kalsidiolin pitoisuus alle 50 nmol/l merkitsee D-vitamiinin puutosta, joka lisää lasten riisitaudin, aikuisten osteomalasian ja ikääntyneiden osteoporoosin vaaraa.
   “Yhden koon D-vitamiinihoitoa” ei ole, koska tarvittava annos riippuu kalsidiolin lähtötasosta, iästä, auringonsaannista, ihonväristä, dieetistä ja painoindeksistä. Ylipainoisten kalsidiolin tasot ovat merkittävästi normaalipainoisten tasoja matalampia. Etelänavan retkikunnalla tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että ihminen “polttaa” päivässä noin 40 mikrog D-vitamiinia, eli tätä vähäisemmällä päiväsaannilla kalsidiolin tasot laskivat auringonvalon puuttuessa kokonaan. On arvioitu, että keskimäärin D-vitamiinin päivittäinen lisäanto 15–20 mikrog kohottaa veren kalsidiolin minimitasolle 50 nmol/l ja annos 40–50 mikrog vastaavasti tasolle 75 nmol/l.”
   Koko D-vitamiinikirjoitus löytyy: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01044#s2

 29. Juha Eriksson avatar
  Juha Eriksson

  Varmasti löytyy ylivoimaisesti suurin osa täysin tehottomia lisäravinteita. Kaikkia ei kuitenkaan kannata vetää samaan kastiin. Laadukas Ravitsemusyhtiö erottuu toiminnallaan huuhaa-yhtiöistä ja huuhaa-tuotteiden myyjistä. Esim. Ravitsemusjätti Herbalife sponsoroi ja oli aktiivisesti mukana European Obesity Summitissa (Euroopan lihavuuskokouksessa) Göteborgissa kesäkuussa 2016. Keskustelutilaisuutta isännöivät Herbalifen terveys- ja ravitsemusjohtaja John Agwunobi ja Herbalifen Ravitsemusinstituutin puheenjohtaja David Herber, jotka keskustelivat siitä, miten maailmanlaajuinen ravitsemusfilosofia voi tukea tervettä ikääntymistä. Professori Carel le Roux Dublinin yliopistosta puhui ruokahalusta, ruokailumieltymyksistä ja käyttäytymisestä.
  Tapahtumaan osallistui myös 20 Jäsentä Pohjoismaista.
  http://www.obesity-summit.eu/
  ja että ei ravintolisiä tutkita vai? 🙂 http://www.herbalifenutritioninstitute.com/en/nutrition-science/

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tulkintasi tutkimusnäytöstä kyllä eroaa minun ja yleisestä tulkinnasta. Antamasi Herbalife-linkin julkaisuluettelosta ei löytynyt ainoatakaan Herbalife-tuotteiden tutkimusta. Ravintolisiä, ihan oikasti, ei juurikaan ole tutkittu niiden tehon osalta. Turvaallisuuskin on vähän sinne päin.
   En nyt ota kantaa eri yrityksiin mutta yritysten tavoitteena on vain ja ainoastaan myydä tuotteita. Sehän on ihan ok kaupalliselta näkökannalta ja niihän yritysten kuuluukin tehdä. Ei yritysten osallistuminen kongresseihin ja niiden tukeminen ole hyväntekeväisyyttä vaan suurelta osin markkinointia. Ihan vastavasti lääketehtaat pyrkivät kongresseissa markkinoimaan omia tuotteitaan mutta se tee niistä mitään hyväntekijöitä tai kriittisesti omaa tuottetta pohtivia. Miksi Herbalifeen pitäisi tässä suhteessa suhtautua eri tavalla? Erotuksena lääketeollisuuteen, sen ei tarvitse edes todistaa, että tuotteilla on mitään tehoa.

   1. Juha Eriksson avatar
    Juha Eriksson

    “En nyt ota kantaa eri yrityksiin mutta yritysten tavoitteena on vain ja ainoastaan myydä tuotteita”
    Näin varmasti lääkemaailmassa 🙂
    Aika rohkea väite, jos olet oikeasti tuota mieltä. Se on varmasti tärkein tavoite, mutta ei todellakaan ainoa, ei ainakaan kaikille yrityksille, joilla on jokinlainen terve arvomaailma.
    Ihmettelen kovin jos sinulla on kuvitelma siitä, että kenelläkään ei ole ansaitsemisen lisäksi myös voimakasta halua saada jotain hyvää ja merkityksellistä aikaan myös asiakkailleen?

   2. Juha Eriksson avatar
    Juha Eriksson

    Kirjoitit Juhani Knuuti, että : “Ravintolisiä, ihan oikasti, ei juurikaan ole tutkittu niiden tehon osalta. Turvaallisuuskin on vähän sinne päin.”
    Kyllä vaan on tutkittu Herbalifen tuotteita ja hyvinkin perusteellisesti on tutkittu. Evira tutki niitä peräti kolmen vuoden ajan 2008-2010 ja aikaisemmin v. 2000 jossa Emma Pikkarainen Eviralta kertoi suorassa TV-lähetyksessä joulukuussa 2007, että Herbalife tuotteet tunnetaan Suomessa hyvin ja niistä ei ole koskaan löytynyt mitään epämääräistä ja tuotteet ovat myös vastanneet etikettejä sisällöltään.
    Nyt en valitettavasti muista, mitä tuo alla oleva lainaus on, mutta mikäli epäilyksesi jatkuu, voin vahvistaa tuo vielä Eviralta.
    “Most recently, on 22 December 2010, Evira, the food safety authority in Finland, closed its multi-year inquiry involving Herbalife case reports, with the agency stating that all requirements were satisfied, and indicating Herbalife ‘acted properly’ and in ‘a thorough manner’ to ‘demonstrate its commitments to food safety’.
    Kristy Appelhans1 and Leonard Goldstein2
    1 Herbalife International of America Inc., Torrance, CA, USA 2 UCLA Medical Center Department of Hepatology, UCLA Medical Center Suite, Los Angeles, USA”

     1. Juha Eriksson avatar
      Juha Eriksson

      Olen pahoillani, yllä mainittu linkki ei ohjaudu oikealle sivustolle.
      DOI: 10.1111/j.1478-3231.2011.02547.x
      Revisiting liver injury associated with dietary supplements

  2. Pekka Laine avatar
   Pekka Laine

   Muistaakseni Herbalife -tuotteissa on vaikuttavana aineena (siis Guaranasta) kofeiini teofylliini ja teobromiini. Kahviahan nyt monikin juo runsaasti, mutta eräs potilas kuitenkin meni psykoosiin, jonka olennainen komponentti oli juuri Herbalife -tuotteista kertynyt massiivinen kofeiini/teofylliini/teobromiini -annos. Jälleen vain yksi anekdootti, missä mukana on toki psykoosiherkkyys, mutta myös hämärretty tieto siitä, että tuo ylimääräinen pirteys ei johtuisikaan mistään salaisesta ihmeestä, erityisen tasapainoisista ravinteista, vaan ruokakaupan hyllyssä olevista aineista. Saman olisi saanut aikaan pannullisella kahvia, teetä ja kaakaota muutaman kerran päivässä. Koko keskustelun aihe ei kuitenkaan liene upota vastakkainasetelmiin, vaan pehmentää ajattelua todellisuutta vastaavaksi: Kaikessa on hyötynsä ja haittansa, mutta ne eivät koskaan jakaudu tasan.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Hyvä ja asiallinen lähestymistapa. Ei ole tarvetta kärjistyksiin mutta kriittisyys ja oman järjen käyttö on paikallaan.

   2. Juha Eriksson avatar
    Juha Eriksson

    Pekka. Missään HB tuotteessa ei ole massiivisia (Guaranasta peräisin tai mistään muustakaan) kofeiinipitoisuuksia vaan hyvin pieniä pitoisuuksia, voit varmistaa etiketeistä tai minä voin jos annat tuotteen nimen. Tämä on varma tieto. Muuten ei tästä yhtiöstä tai tuotteista tämän enmpää.

    1. Pekka Laine avatar
     Pekka Laine

     Ei massiivisia. Kolmisen guarana-tablettia vastaa kahvikupillista, mutta muistaakseni eri tuotteissa guaranaa on ja jos asiasta innostunut löytää uuden elämän popsimalla niitä kaikkia, voi tulla arvaamaton kasauma. Olletikin, jos kofeiinia saa lisäksi kahvista, kolajuomista tai mate- teestä

     1. Juha Eriksson avatar
      Juha Eriksson

      Olet oikeassa, mutta jos käyttää ohjeiden mukaan, vaikka kaikkia puristeita niin yliannostusvaaraa ei ole. Tai voihan toki herkimmille ihmisille tulla hieman sydämen tykytyksiä?
      Jenkeissä kuolee vuosittain toista sataa pähkinöiden aiheuttamiin allergisiin reaktioihin, mutta onko se pähkinäfirmojen syy?

     2. Pekka Laine avatar
      Pekka Laine

      Ei kai tässä olla etsimässä syyllisiä eikä mustavalkoasetelmia. Yritän itse olla näyttämässä, että tutkimatta ja harkitsematta voidaan saada pahaa aikaan aineella kuin aineella. Vesikin on tappavan vaarallista liikaa juotuna. Siksi vertailu: luontaistuote/lisäravinne on turvallisempi kuin lääke, ei ole sellaisenaan totta. Enemmän totta on väitteessä: luontaistuotteesta näyttää harvoin olevan hyötyä muuten kuin selvään puutostilaan, mutta harvoin haittaakaan. Lääkkeistä on tutkittuun tarpeeseen useimmiten hyötyä, vaikka joskus haittaakin. Luontaistuotteet ovat usein perusteellisessa tutkimuksessa muuttuneet lääkkeiksi tai niiden sisältämät molekyylit sellaisen aihioksi.
      Tietenkin hoitoon liittyy aina plaseboefekti, jota lisää tunnettu piriste, kuten kofeiini. Tällöin asiakkaalla tulee havaittava tuntemus piristymisestä ilman tietoa siitä, mikä pirteyden aiheutti ja usko vahvistuu. Eniten placebovaikutus tepsii epäilijöihin, jotka kofeiinin vaikutuksen tunnettuaan kääntyvät uskoon itse valmisteen sisältämästä maagisesta voimasta.

 30. Juha Eriksson avatar
  Juha Eriksson

  Esimerkki 1 “Salapoliisityöllä hoidon aikana saatiin selville, että potilas oli ottanut Ripped Hardcore -nimistä rasvanpolttovalmistetta 60 kpl. Yhdessä kapselissa on kofeiinia 293 mg eli potilaan yhdessä illassa saama kofeiinimäärä oli 17 580 mg. Tavallinen kahvikuppi sisältää n. 100 mg kofeiinia.”
  En tunne tuotetta, mutta….Miten ihmeessä tuo liittyy tuon ravintolisän vaarallisuuteen? Ihan höpöhöpö juttuja,
  tuossahan on kyse vain ja ainoastaan täysin idioottimaisesta väärin käytöstä!

 31. JP Hietala avatar
  JP Hietala

  Olipas harvinaisen sisällötön kirjoitus ja otsikko vie lukijan heti harhaan. Kirjoittaja varoittaa lisäravinteiden vaarallisuudesta vaikka tässä tapauksessa käyttäjät ovat olleet typeriä eikä lisäravinteet vaarallisia. Ihan sama mitä vedät tollasen yliannostuksen niin kuolema on lähellä. Kirjoittaja taitaakin olla vielä lukiossa, joten annetaan tämän kerran anteeksi. Kukaan oikea lääkäri ei voi kirjoittaa tuollaista p****** tieteen nimissä. Voitkin seuraavaksi vaikka koittaa juoda 20 litraa vettä päivässä ja tulla ilmoittamaan, että vesi on vaarallista eikä sitä kannata juoda. Vähän nyt sitä maalaisjärkeä peliin ihmiset.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ilmeisesti JP Hietala ei vaivautunut edes lukemaan kirjoitusta. Tapaus 1 oli toki toiminut ohjeiden vastaisesti mutta tapauksissa 2 ja 3 ei niin ollut. Lisäksi muussa tekstissä ja kommenteista löytyy tietoja muista mahdollisista haittavaikutuksista ihan normaalissa käytössä.
   On itsestään selvää, että tapaus 1 toimi tyhmästi. Haasteena kuitenkin on, että monet eivät miellä ravintolisien olevan haitallisia, vaikka ottaisi suurenkin määrän.
   Kommentoija vetoaa maalaisjärkeen ja arvelee blogikirjoittajan olevan lukiolainen. 😉 Kirjoitustyylistä päätellen kommentoija taitaa olla vielä peruskoulussa? Ala-asteella?

   1. Jp Hietala avatar
    Jp Hietala

    Kaikissa kohdissa oli kyse ihmisen typeryydestä, ottaako päähän kun ala-astelainenkin huomaa artikkelisi typeryyden? Jos sulla jostain aineesta tulee paha olo, niin et sä järkevänä ihmisenä sitä vedä. Myöskin saa olla aika idiootti jos ei tiedä kuinka monta sinkkitablettia on vetänyt.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Hm. Voisiko muut lukijat kommentoida tämän Jp Hietalan nimimerkillä kommentoivan henkilön asennetta? Minun tulkintani on, että kysessä on ylimielisyyden kyllästämä kaikkitietävä henkilö, jossa tavallisten ihmiseten erehtyneisyys on idiottimaisuutta ja halveksittavaa. Ja se, että kertoo näistä virheistä, on sitten hänen mielestään lukiotason toimintaa (mikä toki voi tulkita joko kehuiksi tai arvosteluksi 😉 )

     1. Jp Hietala avatar
      Jp Hietala

      Erehdyksissä vedetään purkillinen nappeja 😀 Oletko itsekään lukenut omaa artikkeliasi? Kuten jo tossa sulle sanoin, teeppäs samanlainen artikkeli otsikolla “Vesikö vaaratonta?” ja kerro siitä fitnessnaisesta joka joutui sairaalaan juodessaan 15 litraa vettä. Varmaan erehdyksissään hänkin joi 15 litraa vettä, niin sopii hyvin tämän artikkelin jatko-osaksi. Ymmärrän kyllä, että sua ottaa päähän kun kaikki eivät allekirjoita tätä sun artikkelia. Sinuna myös myöntäisin, että tämän artikkelin otsikko on täysin iltalehtitason “klikkiotsikko”. Tämän artikkelin logiikalla tuon “lisäravinteet” sanan tilalle sopii mikä tahansa sana. Vesikö vaaratonta? Maitoko vaaratonta? Ja sitten kerrotaan, että joku joutunut sairaalaan kun vetänyt 20 litraa vettä tai 50 litraa täysmaitoa.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Ellet opi eroon tästä alakoulutasoinen ylimielisestä trollauksesta, sinun on turha jatkaa.
      Ensimmäinen potilas oli luonnollisesti toiminut älyttömästi. Mutta kaksi muuta toimivat niin kuin moni muu suomalainen, joka uskoo lisäravinteisiin ja detoxiin. Vertauksesi veden juontiin on lapsellinen.

    2. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Hietalan kannattaisi lukea tämä:
     http://www.potilaanlaakarilehti.fi/artikkelit/laakkeenomaiset-laihdutusravintolisat-eivat-laihduta/
     Pointti on, kuten jo viisi vuotta sitten, ettei tutkimusnäyttöä lisäravinteiden hyödyistä ole – toisinaan vaikuttavat aineet, varsinkin yhdessä samalla tavoin vaikuttavien lääkkeiden kanssa voivat olla vaarallisia. Näitä tapauksia sitten tippuu lääkäreiden käsiin syystä tai toisesta ja voi olla vaikeaa selvittää oireiden tai sairauksien todellisia syitä.
     Vastuu näyttää jäävän valmisteiden käyttäjille – ei niinkään niiden valmistajille.
     Vaikka esimerkki 1 näyttää toimineen älyttömästi – kysyisin, mikä vastuu tuotteiden valmistajilla on? Tämmöiset tapauksethan voivat johtua myös niistä katteettomista lupauksista, joita lisäravinnekauppiaat tai niiden valmistajat esittävät.

 32. Salvia avatar
  Salvia

  Hei, Juhani kirjoitat että järki ja kohtuus kaikessa, aikaisemmassa kommentissasi, ovatko nämä sinun esimerkki tapaukset toimineet niin? Eiväthän nämä tapaukset ole niin tehneet. Jos joku on ottanut kokonaisen purkillisen jotakin tuotetta niin varmasti joutuu sairaalaan. Jos minä juon pullon vaikkapa rypsiöljyä taikka syön paketellisen kahvinporoja niin varmasti joudun myös sairaalaan. Eli miksi otat kantaa sellaisiin tapauksiin, jossa ei ole noudatettu annosteluohjetta? Jos juon kahvia kupin päivässä taikka käytän lusikallisen öljyä päivässä en varmasti joudu sairaalaan niiden käytön vuoksi. Tai otan Buranaa pari vuodessa miten käy, mutta mitäpä jos vetäsen 300 tabl kerralla….voi tilata ruumisauton samantien.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olet oikeassa, että tapaus 1 oli toiminut ohjeiden vastaisesti. Näiden tapausten opetus oli, että ravintolistä voivat olla myös haitallisia. Ne ovat haitallisia, jos ei noudata ohjeita vaikka niitä ei mielletä lääkkeiksi. Ne voivat olla myös haitallisia suosituksen mukaan käytettynä.

 33. Max Ley avatar
  Max Ley

  Tämä ei liity “luontaistuotteisiin, mutta ihan tasapuolisuuden vuoksi kannattaa lukea tämä kirja.
  Kirjan voisi ohittaa olankohautuksella ellei tuntisi Peter Gotzschen taustaa, hän on mm. yksi Cohrane yhteisön perustajajäsenistä.
  http://www.adlibris.com/fi/kirja/tappavat-laakkeet-ja-jarjestaytynyt-rikollisuus-9789525701401

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kirjasta on kyllä keskusteltu paljonkin eikä se ole mikään uusi asia. Kirjassa on paljon hyvää kriittistä asiaa. Se ei kuitenkaan ole mikään tietokirja tai perustu tutkittuun tietoon vaan on tavoitteellisesti provokatiivinen herättämään keskustelua.
   Viittaan vielä uudelleen siihen faktaan, että lääkkeiden haittavaikutuksia ei voi tarkastella erikseen hyödyistä riippumattomasti. Esimerkiksi köy asperiini: Asperiini aiheuttaa vuotoja ja tappaa niihin ihmisiä. Samaan aikaan oikeilla potilasryhmillä käytettynä asperiini pelastaa kaksinkertaisen määrän potilaita kuolemilta. Näin asperiin on haitoistaan huolimatta hyvä ja tehokas lääke oikein käytettynä.

   1. JK avatar
    JK

    “Se ei kuitenkaan ole mikään tietokirja tai perustu tutkittuun tietoon vaan on tavoitteellisesti provokatiivinen herättämään keskustelua.”
    Miten blogisti määrittelee tietokirjan?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kuten wikipedia ja tietokirjailijat sen määrittelevät:
     “Tietokirjoiksi kutsutaan kirjoja, joissa esitettyjen asioiden katsotaan perustuvan tutkittuun tietoon, verrattuna esimerkiksi fiktioon. Suomen tietokirjailijat ry on esittänyt oman luokittelunsa tietokirjallisuuden lajeista.
     Tietokirjallisuudesta puhuttaessa erilaiset ammatilliset, kaupalliset ja teknilliset oppaat sekä poliittiseen tai uskonnolliseen vaikuttamiseen pyrkivät julkaisut saatetaan erottaa kirjoista, joiden katsotaan tarjoavan pysyvämpää tietoa.[2]”

 34. Madison avatar
  Madison

  Ymmärrän huolen. Pitää kuitenkin muistaa ettei ravintolisistä ole haittaa kun annostukset ovat mahdollisimman vähäiset ja suositusten mukaiset. Ja ei voi kieltää sitäkään faktaa ettei kaikki vaan saa ruuasta tarvitsemiaan vitamiineja, etenkin jos noudattaa tiukkaa ruokavaliota. Silloin on ehkä hyväkin syödä vitamiineja purkista. D-vitamiini on taas kiistattoman hyödyllinen, näin kun Suomessa elämme.
  Itse syön D-ja B-vitamiineja, jotka taas ovat auttaneet hiuksiin ja kynsiin. Muut vitamiinit saan ruuasta.

 35. Mariko avatar
  Mariko

  Jep. Itselläni nousi maksa-arvot korkeiksi ja lääkäri koetti laittaa arvon nousun lisäravinteiden syyksi. Lopunperin syy oli endokrinologin turhaan määräämä hydrocortisonihoito, joka nosti painoa kahdeksan kiloa kahdessa kuukaudessa. KOhtuus kaikessa, niin myös lisäravinteissa. Vai laitetaanko överit lääkkeiden käytössä myös kaikkien lääkkeiden ja lääkkeiden käyttäjien syyksi??? Laadukkaista lisäravinteista ei ole haittaa, mikäli niitä käytetään järjen kanssa ja ohjeen mukaisesti.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Juuri näin, järki ja kohtuus mukana, niin riskit tulee minimoitua.
   Lisäravinteiden osalta yksi ongelma on niissä liikkuvat suuret summat ja katteettomat lupaukset. Ne saavat ihmiset maksamaan maltaita ja käyttämään kalliita lisäravinteita vaikka saman hyödyn saisi puoli-ilmaisilla vitamiinivalmisteilla. Erityisesti verkostomarkkinoinnin myötä lieveilmiöt tuntuvat korostuvan, kun kukaan ei ole valvomassa mitä pikakoulutettu verkostomyyjä sanoo omien tulojensa kasvattamiseksi.
   Olen samaa mieltä, että laadukkaat tuotteet oikein käytettynä ovat varmaankin turvallisia. Mutta mistä ihmeestä tuotteen laadun tietää, kun käytännössä mitään muuta valvontaa kuin tuottajan omavalvonta, ei ole? Tämähän on se syy, että tuotteisiin lisätään erilaisia kemikaaleja, “oikeasti” ja nopeasti vaikuttavia aineita, kuten kofeiinia tai vaikkapa potenssilääkettä. Koska markkinointi tapahtuu käyttäjätlä toiselle, nämä kokemukset tehosta, olipa se tullut rehellisin keinoin tai ei, lumeesta tai ei, on paras myyntikikka.
   Kortikosteroidit ovat samalla sekä tosi vaikuttava hoito, samalla pidempään käytettynä todella paha myrkky. Ottamatta yhtään kantaa sinun tapaukseesi, tämä on niin peruskauraa, että ihan turhaan niitä ei kyllä lääkärit määrää.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    “…liver involvement, diabetes, and glucocorticoid therapy were potential risk factors for vitamin K deficiency.”
    Kryzyzanowska et al (2015)

 36. Hannu avatar
  Hannu

  Suomalaiset syövät keskimäärin vain n. 400g vihanneksia, hedelmiä ja kasviksia päivässä. Miten tämä vaje tulisi täyttää, että elimistö saisi edes virallisten suositusten mukaisen annoksen kaikkia tarpeellisisia vitamiineja ja hivenaineita?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Vihanneksilla ja hedelmillä, ei lisäravinteilla.
   Lisärvinteiden hinnalla (en siis puhu tavallisista vitamiinivalmisteista) saa valtavan kasan vihanneksia ja samalla vitamiinien lisäksi myös muita terveyttä edistäviä aineita. En ymmärrä mitä logiikkaa on siinä, että sijoittaa lisäravinteisiin suuria summia ja samalla syö huonolaatuista ruokaa.

 37. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Puutos näyttäisi tutkijoiden mukaan liittyvän mm. köyhyyteen (ja ehkä asuinpaikkaan) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28101714
  Tämä tutkimus on Kiinan koululaisista ja sinkin puutoksesta vuosina 2002 ja 2012. Puutos oli vähentynyt siten että lähtötilanne oli 44% ja korjaantunut niin että vielä noin 10% oli kärsinyt sinkin puutoksesta 2012.
  Kysymys oli tosin Anulle.. pointti oli, että puutosta voi olla (ja että kiinalaisia on paljon niin se voi olla todella monella…)

 38. JS avatar
  JS

  Anu: Mihin perustuu väite “todella monella on vajausta vitamiineissa ja hivenaineissa”?

  1. Anu avatar
   Anu

   Ihan omaan havannointiin, keskusteluihin ja lähipiiriin. Varsinkin naisilla on useasti vajausta raudasta ja d-vitamiinista. Lapsilla on vajausta d-vitamiinista hyvin laajasti, (tästä oli juuri juttua lehdissä).Ja varmasti ilmiö olisi suurempikin, jos vitamiini- ja hivenainetasoja mitattaisiin systemaattisesti, jos vähänkään voinnissa viitteitä asiasta, (täten voitaiisiin säästää myös monissa sairauskuluissa, esim matala d-vitamiinitaso on yhteydessä todella moniin sairauksiin.) Vain 10% suomalaisista syö tarpeeksi vihanneksia, hedelmiä ja marjoja , (eli sen 500g/pvässä aina) ja meillä on pitkä pimeä talvi. Jo nämä tosiasiat vihjaavat siihen, että varmasti useilla ihmisillä on puutoksia vitamiinien ja hivenaineiden suhteen.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Tämä kommentti on täysin totta. Noin 50%:lla suomalaisista tuoreessa väestötutkimuksessa oli D-vitamiinipitoisuudet alle suositusrajan. Naisilla myös raudanpuute on melko yleistä, johtuen kuukautisvuodosta ja mahdollisesti niukasta raudan saannista. Nämä on hyvä kyllä huomioida ja täydentää ravintoa.
    Kysymys on myös siitä millä tavalla tämän korjaamisen toteuttaa? Ostaako jokin ihmeellisen zubadaba-tuotteen, jossa on monia ihmeellisiä “luontaisia” vaikuttavia aineita ja valmistettu GXP-teknikalla vai ihan tavallista D-vitamiinia ja rautaa? Edellisen kustannukset ovat ehkä 50 kertaa suuremmat kuin jälkimmäisen.

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28045039
     Tässä Itä-Suomen Yliopiston tutkimuksessa matalan D -vitamiinitason oli huomattu olevan yhteydessä päänsärkyyn. Aineisto koostui sepelvaltimotautipotilaista (2601). D-vitamiinin on ajateltu olevan eräs merkkiaine neurovaskulaarisiin sairauksiin.

 39. Anu avatar
  Anu

  Jos en söisi lisäravinteita, olisin vielä huonommassa kunnossa kuin nyt. Saanut d-vitamiiniarvot nousemaan edes kohtuulliselle tasolla, tyhjät rautavarastot täyttymään, tosin todella hitaasti. Erittäin huonot b-12 vitamiiniarvot nousemaan jne. Eli kyllä todellakin lisäravinteita tarvitaan. Ja siis minä vielä syön suht monipuolisesti ja sen 500g hevi-ostastoa päivässä, silti puutosta (huono imeytyminen tod. näk.) Toki puutokset olisi hyvä todeta ensin vitamiini/hivenaine tankkausta, koska esim. rauta turhaan syötynä on pitkässä juoksussa vaarallista. Mutta on toisaalta vastuutonta varoitella lisäravinteista, jos joku ei sitten edes tarvittaessa uskalla syödä niitä. Ja todella monella on vajausta vitamiineissa ja hivenaineissa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Lisäravinteita on erilaisia. Kerrot, että sinulla on ollut vitamiinien puutetta. Jos ruokavalio on kunnossa, turvallisin tapa korjata tilanne on käyttää jotain monivitamiinivamistetta. Ei näillä tarinoilla kyllä ketään pelotella olemaan käyttämättä vitamiinituotetta vaan enemmän tavoitteena on herätellä kriittisyyteen sen suhteen mitä suuhunsa laittaa.

   1. Pera avatar
    Pera

    Millä logiikalla monivitamiinivalmiste on turvallinen tapa korjata puutostiloja. Jos on puutos D-vitamiinista tai B-12 vitamiinista niin silloin otetaan avuksi D-vitamiinia ja B-12 vitamiinia eikä mitään randomia multivitaa.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tottakai, jos tiedät, että sinulla on juuri D-vitamiinin puutos, oikea tapa on ottaa D-vitamiinia.
     Tarkoitin vitamiinivalmisteiden turvallisuutta verrattuna siihen tilanteeseen että käyttää jotain kallista lisäravinnetta, jossa väitetään olevan jotain taikavoimia vitamiinien lisäksi eikä sisällöstä voi mennä ihan takuuseen. Ehkä nuo monititamminvalmisteet eivät kuitenkaan ole mitän random-tuotteita. Niissä kyllä lukee niiden sisältämä annos kustakin vitamiinista ja hivenaineesta ja ne on säädetty niin, että vuorokausiannoksella saa tietyn määrän mutta ei liikaa.

   2. Hannu Musakka avatar
    Hannu Musakka

    Olet oikeassa siinä, että lisäravinteita ja valmisteita ei valvota samalla tarkkuudella kuin lääkkeitä. Lisäksi lisäravinteiksi hyväksytään tuotteitä, joissa on vaikuttavaa ainesosaa n. 10-15 % ja loppu saa olla täytteeksi mitä vain “luonnosta peräisin”. Näin joskus muuan selvityksen lisäravinteitten käyttäytymisestä ja kas kummaa, muuan pilleri tuli suoliston kautta sellaisenaan ja valtaosa oli hajonnut vain puolittain. Mikä on sitten tervellinen ravinto ja miksi ravintovalmisteita käytetään? Siihen ei kukaan osaa antaa kuin teoreettisen vastauksen. Raaka-aineissahan eli kasviksissa ym. ravintoaineet ovat tallessa, mutta varastoinnit, kuljetukset, valmistamiset ruoaksi aiheuttavat hävikkiä. Paljonko lautasella sitten on ravintoa siinä annoksessa, minkä suuhuni laitan? Sitä ei kukaan pysty laskemaan. Sen vuoksi käytän luotettaviksi havaitsemiani monivitamiinivalmisteita ohjeen mukaan, sillä luotan siihen, että ne osaavat hajota eri puolille kehoa verenkierron myötä ja että liika poistuu normaalia teitä. Antaa kehon oman tietokoneen säädellä sitä, mitä sisällä tapahtuu. Tuntemus liian vähäisestä tai liiallisesta annostelusta on se oikea mittari ja sitä tuntemusta ei kukaan toinen koskaan voi kumota eikä väittää muuksi.

   3. Merja avatar
    Merja

    Mitähän mieltä Knuuti on omega 3 rasvahappo valmisteesta, ravintolisästä siis?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Saatan kirjoittaa aiheesta lähiaikoina. Periaate on hyvä mutta siihenkin liittyy paljon huuhaata. Kyllä nuo omegat kannattaa saada kalasta.

  2. Sara avatar
   Sara

   Komppaan ko. kirjoitusta. Itselläkin vajetta raudasta, D- ja B12-vitamiineista. Saa ainakin kerran vuodessa tarkistaa missä mennään ja ko. valmisteet löytyy kotoa joita pitäisi melko säännöllisesti vetää ympäri vuoden, kun muuten mennään merkittävästi vajaalle. Moni lisäravinne on suomalaisille tarpeen, eikä varmasti monikaan tiedä kärsivänsä puutoksista kun ei tutkimuksissa käy.
   Jos ihminen käyttää valmistetta yli suositellun annoksen, niin penään enemmän omavastuun kuin valmistajan piikkiin mahdollisia haittaoireita. Tyhmästä päästä kärsii koko ruumis.
   Ja varmasti on monia turhia, vaarallisiakin valmisteita saatavilla, mutta on eri asia valistaa ja varoittaa joukon “mädistä omenista” kuin pelotella yleensä ottaen lisäravinteista??

   1. Katariina avatar
    Katariina

    Sara, minä olen saanut raudanpuutteeni kohoamaan syömällä persiljaa. Imeytyy paremmin kuin rautavalmisteet. (Olin luovuttamassa verta ja veriarvot olivat alle suositusten.) Ostin torilta ison puntin persiljaa, laitoon sen vesimukiin työpöydälleni ja napostelin sitä pitkin päivää. Kun kahden viikon jälkeen menin uudelleen luovutukseen, arvot olivat nousseet hyvälle tasolle.

    1. Terhi avatar
     Terhi

     Mikäli suostuivat ottamaan sinulta verta, tuskin oli kysymys raudanpuutteesta. Pikemminkin alhaisista arvoista (normaalien arvojen alarajasta). Raudanpuutteeseen puntti persiljaa on kovin laiha lääke.

  3. Anja avatar
   Anja

   Anulle,
   Jos on puutetta D-vitamiinista, raudasta ja B12-vitamiinista, niin 500 g kasvikunnan tuotteita ei tähän asiaan lity mitenkään. Näiden parhaat lähteet ruokavaliossa löytyvät ihan muualta.

 40. max ley avatar
  max ley

  Jos ihmiset eivät osaa lukea annostusohjeita niin syy ei ole valmisteen markkinoijan tai myyjän. Lääkärilehden jutun referensseissä esim. sinkin kohdalla haittoja oli saatu vasta 300 – 600 mg sinkkiannoksilla. Kofeiinivalmiste potilas 1:n tapauksessa ei tietääkseni ole edes sallittu Suomessa, netistä sitä kyllä saa kuten myös erilaisia feikki lääkekopioita. Yrittikö mies itsemurhaa, koska ilman hoitoa olisi henki voinut lähteä. K-vitamiin puutosta on vaikea saada aikaan terveellä ihmisellä lyhyellä aikavälillä, pitää paastota pitkään ja lisäksi käyttää vielä antibiootteja (lue lääkärilehden reffit)

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Nuo tapausselostusten viitteet eivät ole täydellisiä koska kyse on vain tapausselostuksista eikä tieteellisestä artikkelista. Blobini ei ole myöskään tieteellinen kirjoitus vaan blogi.
   Kofeiinia on mm Fitlinen valmisteissa. Miksi sitä on ylipäätään ravintolisissä? No sen vuoksi, että käyttäjä saa kokemuksen siitä, että valmiste tehoaa. Eikö tämä ole hiukan vedätystä? Monessa muussakin löytyy kofeiinia merkittäviä määriä.
   Jos joku ottaa ohjeiden vastaisesti, ei syy tietenkään ole suoraan valmistajan. Mutta turvaraja on ravintolisäksi aika matala, jos voi kuolla jo muutamasta kymmenestä pilleristä.
   Sinkin osalta pitkäaikaisessa käytössä voi huomattavasti matalampi annos olla haitallista. Lyhyaikainen käyttö on eri juttu. Sinkin turvarajoista löytyy tietoa muualta runsaasti. Artikkelini ei ollut tarkoitus ottaa kantaa juuri sinkkiin vaan tuoda esiin näitä tapauksia ihan oikeasta elämästä.

  2. Tuomo Parkkinen avatar

   köh köh kofeiini esimerkissä valmiste varmaankin chained nutritionin ripped hardcore jota saa hyvin suomesta jota myös itsekkin käytän, itse en ikinä ole ottanu yli yhtä grammaa kofeiinia päivän aikana ku järkikin sanoo

 41. Maria Skön avatar
  Maria Skön

  Kiitos kirjoituksestasi!
  Ravintolisät on todellakin täysin tutkimaton alue
  . Entisessä DDR:ssä on järkyttäviä tapaksia, joissa nuoret naiset ovat muuttuneet hedelmättömäksi eikä ainut syy ole anadoliset steroidit yms.
  Käytän itse keräämiäni luonnonyrttejä – satunnaisesti. Niidenkin käytössä tulee huomioida, ettei käyttö ole kuin kuuriluonteista – max. 3 viikkoa. Samanaikaisesti ei tule käyttää muita luonnonyrttejä ns. ristiin.
  Tämä tieto on ollut yrtti-ihmisten käytössä täällä pohjolassakin jo satoja vuosia.
  Mitä ihmiselle on tapahtunut, kun kyky kuunnella omaa kehoaan on kadonnut lähes tyystin?
  Mihin on kadonnut terveen järjen käyttö?

 42. jhulmi avatar
  jhulmi

  Tärkeä kirjoitus. Kuntosalikansassa on harmillisen yleistä övereiden vetäminen ja jopa harmittomista valmisteista voi tulla hyvin vaarallisia. Annoin Lihastohtori-kirjassani myös esimerkkejä vaarallisista ravintolisistä. Yksi tunnetuimmista on maailman suosituimpiin kuuluva rasvanpolttovalmiste Hydroxycut, jonka havaittiin 2008-2009 aiheuttavan maksavaurioita: http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm152152.htm
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3952288/
  Noloa tässä on, että paljoakaan ei ole opittu ja uudemmissakin versioissa tuotteesta on raportoitu mm. maksavaurioita: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25948859
  Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka moni nuorehkoina kuolleista kehonrakentajista kuoli itse asiassa ravintolisäöverheihin yhdistettynä massiivisiin annoksiin anabolisia steroideja ja muita kemiallisia cocktaileja. Tähän mennessä syytökset ovat olleet lähinnä kemian suuntaan. Tässä surullinen lista:
  https://www.t-nation.com/pharma/big-dead-bodybuilders
  Nyt FDA:kin alkaa heräämään ja ottaa kantaa myös homeopatiaan. On mielestäni erityisen noloa, että homeopaattisessa valmisteessa, jossa ei lähtökohtaisesti (by definition) pitäisi olla mitään muuta käytännössä kuin vettä (tai mahdollisesti myös sokeria ja alkoholia) löytyykin vaarallisia määriä myrkyllisiä aineita. Ja ehkä vieläkin nolompaa kun niitä löytyy valmisteesta jota käytetään niinkin luontaisiin asioihin kuten hampaiden puhkeamiseen. FDA:n kannanotto 27.1.2017:
  http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm538684.htm
  Suomessakin on Hylandin vastaavia tuotteita ymmärtääkseni käytössä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos lisätiedoista. Onkohan mahdollista kerätä tarkemmin tietoja johonkin tietokantaan a) todetuista haitoista ja b) valmisteiden niihin kuulumattomista aineista?

   1. jhulmi avatar
    jhulmi

    Olishan se hyödyllistä ja joku taho maailmalla varmasti rahoittaisikin tällaista projektia, koska iso työhän siitä olisi. Mutta hyödyt olisivat suuret. Kirjoittelin täällä hieman aiheesta myös: https://lihastohtori.wordpress.com/2015/10/19/kannanottoja-ajankohtaisiin-terveysaiheisiin/
    NEJM:ssä oli merkittävä artikkeli 2015: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1504267

   2. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Erään labran mikrobiologinen tutkimuslista lisäravinteille, kuin muillekin elintarvikkeille, sis. seuraavat mahdolliset tutkimukset:
    Aerobiset mikro-organismit, B. cereus, Enterobakteerit, Hiivat ja pienet sienet, koagulaasipositiiviset stafylokokit, Staphylococcus aureus, kolimuotoiset bakteerit, E. coli, Salmonella, sulfiittia pelkistävät klostridit ja Clostridium perfringens.

    Edellä olevaa tarkempi analytiikka maksaa maltaita.
    Tuotteiden ‘sisäistä laatua’ voisi ajatella siten, että se toimii ruokana jollekin EI toivotulle. Riskit voivat olla hallitsemattomia; esim. B. cereuksen torjuminen voi olla mahdotonta tuotantolinjasta jos se on sinne kerran saatu.

   3. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    No höh.. lisäravinteissa voi olla myös statiineja:
    http://www.terve.fi/ravintolisat/lisaravinteissa-piilee-vaaroja-naista-ammattilaiset-varoittavat
    Leinon kirjan nimen voisi laittaa uusiksi: Lisäravinteiden uhrit.
    Kommenteissa (terve.fi) on unohdettu se, että ‘pitoisuutta’ voi olla hiukan vaikea arvioida, jos sitä ei tuoteselosteessa kerrota. Olisiko tämä sitä mahdollista luokkavaikutusta?

 43. Anna avatar
  Anna

  Enpä jaksa tätä pelottelua jatkuvasti, kunnes lääkkeiden vaarallisuudesta ja kuolleisuudesta niihin tulee muiden kuin lääketehtaiden ja ostettujen lääkäreiden tutkimuksia. Lääkkeisiin kuolee varmaan enemmän kuin vitamiineihin ja lisäravinteisiin. Uskomaton yhtaikainen hyökkäys kaikilla foorumeilla!!

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kysymys ei ole pelottelusta vaan tiedon jakamisesta. Onko hyökkäys oikea termi, jos jaetaan tietoa? Et perustele väitettäsi muutoin kuin salalittoväitteillä. STIGMA-säännön S niin kuin salaliitto?
   Lääkekeiden haittavaikutuksista on laajasti tietoa ja viranomaisten toimesta kerättyä. Niitä seurataan koko ajan. Kyse ei todellakaan ole lääketehtaiden ostamista tutkimuksista. Vai onko FIMEAkin tai FDA lääketehtaiden ostama?
   Lääkkeiden osalta erona on se, että samalla kun niihin liittyy tunnettuja haittavaikutuksia, niillä on myös osoitettu teho. Jotta lääke pääsee markkinoille, niiden etujen tulee olla suurempia kuin haitat. Miksi siis vain haitoista puhutaan ja ollaan huolissaan, jos hyödyt ovat suuremmat kuin haitat? Lue esimerkiksi kirjoitukseni, jossa käsitellään aspiriinia.
   Aspiriini aihauttaa verenvuotokuolemia. Kuitenkin samaan aikaan se estää 50%-100% enemmän muita kuolemia samassa ajassa, kunhan vain hoidettu potilasryhmä on oikea. Onko siis sinusta kokonaiskuvan kannalta fiksua pohtia vain noita vuotoja ja unohtaa hyödyt?
   Lisäravinteista ei ole mitään osoitettuja hyötyjä edes olemassa. Millainen on sitten lisäravinteiden hyöty-haitta -suhde?

   1. Tapani avatar
    Tapani

    Jos ravintolisistä ei ole mitään hyötyä väestölle, niin miksi EFSA on antanut niiden markkinoinnissa luvan käyttää yli 200 tieteeseen pohjautuvaa terveysväittämää. Tunnetusti EFSA:n seula on erittäin kriittinen!

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     EFSA antaa luvan käyttää terveysväittämiä silloin kun tuottessa on jotain vitamiina tai hivenainetta. Tällöin väittämä voi kertoa, että tuotteella voi vaikuttaa tämän kyseisen vitamiinin tai hivanaineen puutteeseen.
     Ei niihin väittämiin kuulu mitään väitteitä kyseisen tuotteen tehosta. Myöskään vitaamineista ja hivenaineista ei saa käyttää muita väitteitä kuin mihin kyseinen vitamiini vaikuttaa.
     Ei EFSAn hyväksyntä siis millään tavalla tarkoita, että kyseisellä tuotteella olisi mitään muuta vaiktuusta kuin se, että sillä voi saada kyseisen yhdisteen vajauksen korjaantumaan. Tutkimuksia valmisteiden tehosta ei ole pääsääntöisesti edes olemassa.

    2. Elisa avatar

     Uskoisin kyllä, että auringonhattu-uute ja d-vitamiini ovat yhä turvallisia. Itse ainakin otan autingonhattu-uutetta kuuriluontoisesti aina, kun tuntuu että flunssa olisi tulossa. Samaten d-vitamiinia menee säännöllisesti 10 mikrogrammaa / vrk ja flunssan uhatessa nostan annoksen tilapäisesti 50 mikr.grammaan. Haittavaikutuksia ei ollut js terveenä olen pysynyt 🙂

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      D-vitamiini on toki turvallista, jos annos pysyy turvarajan alle 100 mikrogramma/vrk ellei sitten verikoikeilla varmista ettei tule yliannostusta.
      Auringonhattu on toki pienen riskin tuote. Ruotsalaisten analyysissä se on kuitenkin aiheuttanut ihoreaktioiden lisäksi angioedeemaa, maksanekrooseja ja anafylaktisia reaktioita. Rohdoksia pidetään yleisesti turvallisina mutta se perustuu lyhytiaikaiseen käyttöön. Kahvi, tee, tupakka, kannabis ja oopiumi ovat kasvirohdoksia. Eivät ne sen vuoksi ole turvallisia tai turvattomia, että ne ovat kasveista peräisin.
      (ps. poistin kommentista linkin yhden tuotteen “mainostekstiin”)

     2. Pekka Laine avatar
      Pekka Laine

      Auringonhattu-uutteessa on 60% alkoholia. Potilaani joi niitä runsaasti, koska markettien luontaistuotehyllyistä niitä oli helppo varastaa. Pahvipaketissa oleva puolen desin pullo ei kilise anorakin taskussa. Voi olla, että auringonhattu-uute vaikuttaa alkoholin hajoamiseenkin, koska en ole kellään muulla elävällä nähnyt 5.8 promillen lukemia ensiavussa.

     3. Hannu Musakka avatar
      Hannu Musakka

      On siitä auringonhattu-uutteesta omat haittapuolensa. Muuan ihminen käyttää sitä päihteenä, kun siitä ei aiheudu normaalin alkoholin tuoksuja. Kertoo sitten toisille ottaneensa flunssanestolääkettä. Kuitenkin oli täysin alkoholinvaikutuksen alaisena. No, yskänlääkkeetkin sisältävät alkoholia. Oikeinkäytettyinä auringonhattu-uutteet voivat olla hyödyllisiä, jokainenhan sen itsessään tuntee, kun ei tarvitse erikseen tehdä kenellekään raporttia tuntemuksistaan.

   2. Jarmo Halonen avatar
    Jarmo Halonen

    Onko ravinnonlisät turhia? Jaa, omasta mielestäni on mutta vain siinä tapauksessa että syöt terveellisesti. No mitä se terveellinen syöminen on? Jos ravintosuosituksia noudattaa niin tänään tätä ja huomena jotain muuta. Suositukset vaihtelee tietyn aikajakson välein joten mihin voi luottaa? Länsimaisen ruokakulttuurin vaihtaminen johonki ehkä primitiivisempään voisi olla paikallaan. Suunnata katse takaisin luontoon ja syödä sieltä.
    Onhan olemassa karoteeni ravinnonlisä joka parantaa immuuni järjestelmäämme yli 30% vajaan kuukauden käytön jälkeen. On tutkittu ja kehitetty SAB nimisessä laboratoriossa, tuote kylläkin on tehty luonnollisista aine- osista joka ei sisällä mitään synteettisiä aine- osia.
    Varmaanki löytyy tutkimustietoa joka väittää toisin mutta sitäkai se tutkimus on, ainut pulma on että mihin me ns. tavalliset ihmiset voimme luottaa?
    Parempi luottaa omaan harkintaan ja hypätä metri sivuun ja uida vastavirtaan. Suuresti kunnioittamani mies Suomessa puhui asiasta jo kauan sitten ja suuri yleisö leimasi hänet vähintäänki hulluksi.
    Suuresti kunnioittamani mies maailmalta taisteli rotunsa vapauden eteen ja hänet tuomittiin elinkaudeksi linnaan.
    Niin, joskus joittenki on vaikeaa sulattaa totuutta, on paljon turvallisempaa pysyä massassa mukana, et tule ainakaan leimatuksi.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Pari lisäkommenttia:
     1) Ravitsemussuositukset eivät kyllä juurikaan vaihtele suuntaan ja toiseen. Pieniä muutoksia tulee tiedon lisääntymisen mukana. Mahdatko sekoittaa somessa riehuviin ruokavaliohöpinihin, jotka menevät 180 astetta suuntaansa muodin mukaan.
     2) Mainitse karoteenin ravintolisänä. Karoteeniahan on paljon porkkanassa ja sitä saa riittävästi kunhan syö monipuolisesti. Luepas toinen kirjoitukseni antioksidanteista. Karoteenilisästä ei ole hyötyä, useimmiten haittaa niissä kohteissa, joissa sitä on tutkittu. Mainitsemasti 30% parantuminen immuunijärjestelmässä on sellaisenaan väite, jonka vain myyntimiehet keksivät. Millä tavalla muka tuo %-luku olisi mitattua kun immuunijärjestelmä on todella monimutkainen järjestelmä, johon ei ole mitään sellaisia mittareita, jolla muka 30% paraneminen olisi todettavissa.
     Mitä tulee luottamiseen, kyllä useimmiten menee harhaan, jos luottaa omiin tulkintoihinsa, jotka perustuvat hyvin suppeaan käsitykseen asioista. Jos rakennetaan siltaa, ei ensimmäisenkä kysytä kadunmieheltä millainen silta on kestävä. Siinä käytetään asiantuntijaa. Samalla tavalla asia toimii myös muiden tietojen osalta.

     1. Jarmo Halonen avatar
      Jarmo Halonen

      Tulkintani eivät suinkaan ole omia vaan aivan luettua tietoa. Tutkija ryhmä nimeltään SAB on minun tulkintojeni takana. Sitä en tiedä kuinka paljon tällainen tutkijaryhmä tietää mutta täytyy kai siinä joku olla jos yritys menee takuuseen tuotteestaan.
      Niin tämäkin tuote löytyy suoramyynnin piiristä eikä apteekista.
      Kadun mieskin osaa ajatella ja osaa eroittaa hyvän ja huonon joten rakennellaan siltaa vain. Asiantuntijoita on myös monenlaisia, toiset puhuu omalla suulla ja toiset toisten suulla.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      En tunne tuon mainitsemasi SAB-ryhmää eikä verkosta kykene selvittämään mistä ryhmästä kerrot mutta sen voin jo yksityiskohtia tietämättä todeta, että jokaisen terveystuotteen takana on jokinlainen hienolta kalskahtava ja tieteelliseltä kuulostava ryhmä tai metodi, jonka varjolla ja “mittauksilla” tuotteita kaupitellaan. Oikea tutkimus löytyy lääketieteen tietokannoista, ei yritysten myyntimateriaalista. Karoteeni on universaalisti saatavilla oleva tavallisen porkkanan ainesosa. Jos sillä saataisiin “30% tehostuminen immuniteettiin” olisi kyseessä todella mullistava juttu ja kaikki tiedelehdet olisivat sitä täynnä. Nyt ei niin kyllä ole.

   3. Petteri avatar
    Petteri

    Luin kommenttisi tuohon karotenoiditutkimukseen. Tiedän tutkimuksen ja se on julkaistu American Journal of Clinical Nutrition-lehdessä 1990-luvun lopulla. Vastustuskyvyn mittarina oli käytetty T-solujen määrää karotenoidiravintolisän nauttimisen jälkeen. Nuo T-solut liittyvät vastustuskykyyn ihan tieteellisesti, tietääkseni. Jos tietää ravinnosta oikeasti, niin on tiedossa, että A-vitamiinijohdannaiset tukevat immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Onko sinulla Juhani, jotain tutkintoa ravintotieteestä, kun näitä asioita kommentoit asiantuntijana?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kommenttisi sisältää kolme eri asiaa.

     Ensimmäinessä vetoat T-solumittauksiin. Tällainen mittaus tietenkin kertoo siitä mitä sillä mitataan eikä siinä ole kritisoitavaa. Se, että T-solumittauksista sitten tehdään laajempia johtopäätöksiä esim sairauksien estoon tai hoitoon, vaativat erilaisia kliinisiä seurantatutkimuksia. Sen vuoksi niitä on tehtykin ja on saatu vastaus, että kliininen vaikutus ei tule tutkittujen sairauksien eston tai hoidon suhteen esiin.

     Toinen asia on se, jossa kommentoit A-vitamiinijohdannaisten tukevan immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Emme ole tästä eri mieltä, enkä ole muuta väittänytkään. Tiedämme, että tarvitsemme A-vitamiinia. Tämän vuoksi sitä nimitetäänkin vitamiiniksi. Jos on puute, se pitää ja kannattaa korjata ja sillä on vaikutusta moniin asioihin elimistössä. Ongelma liittyy vain siihen, että kuvitellaan enempi olevan parempi ja että ilman puutettakin kyseisillä tuotteilla olisi jotain erityisvaikutuksia. Näille väitteille ei ole tukea tutkimuksista.

     Kolmas kommenttisi on klassinen ad hominem -hyökkäys. Vatoat siihen, että minulla ei ole ravintotieteestä tutkintoa. En tarvitse, sillä en esiinny ravitsemustieteilijänä. Kommenttisi sisältää kysymyksen, miten saatan olettaa olevani kaikkien käsittelemieni lukuisten ilmiöiden ja hoitojen asiantuntija. En oleta sellaista. Pidän sen sijaan itseäni tutkitun terveystiedon hakemisen ja analysoinnin asiantuntijana ja siitä minulla on todella vakuuttava näyttö. Esittämäni tulkinnat perustuvat olemassa olevaan tieteelliseen tietoon eivätkä omaan kokemukseeni erilaisten hoitojen antajana. Ei tietenkään ole tarpeen olla tarjoamassa itse noita hoitoja tai omata tutkintoa voidakseen analysoida niihin liittyvää tutkimusnäyttöä.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email