Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Piillä luusto ja nivelet kuntoon?

Pii parantaa ihon elastisuutta lisää hiusten kasvua

Pii vahvistaa luuta, niveliä ja verisuonia

Pii vähentää kynsien haurautta

Näin markkinoidaan piitä sisältäviä ravintolisiä. Pii (engl. silicon) on alkuaine, joka on yksi yleisimmistä maapallolla. Ruoassa ja ravintolisissä pii on yleensä oksidina tai muussa liukenevassa muodossa, koska luonnossa esiintyvä yleisin pii ei imeydy.

Piin terveysvaikutukset

Pii on ihmiselle välttämätöntä normaalin luun ja kollageenin kasvulle. Eläintutkimuksissa on havaittu, että luissa pii vaikuttaisi erityisesti mineralisaatioon mutta ei niinkään luun muodostumiseen. Toisaalta ylisuurilla annoksilla on havaittu vähäistä luun heikentymistä, mikä voisi johtua siitä, että liian suuri piimäärä voisi vaikuttaa kalsiumin ja magnesiumin imeytymistä heikentävästi.

Piin tarve ja saanti ravinnosta

Pääasialliset piin liukoisen muodon (ortopiihappo, orthosilicic acid, OSA) lähteet ravinnossa ovat kokojyväviljat, -riisi, kasvikset ja juurekset. Hyviä piitä sisältäviä ruoka-aineita ovat kokojyväleivät, -pastat, -murot ja –riisi ja vihreät pavut. Juomista lähde- ja mineraalivesi, tee ja kahvi sekä, erityisesti (alkoholiton) olut sisältävät liukoista piitä myös reilusti. Litrasta tavallista kraanavettäkin saa piitä elimistöön 1,8 mg.

Vaikka hedelmissä, kuten banaanissa on paljon piitä, imeytyminen on heikkoa. Maitotuotteissa, lihassa ja valkoisissa jauhoissa on vähän piitä.

Piin saannille ei ole voimassa olevaa eurooppalaista suositusta. Se on arvioitu olevan 10-30 mg/vrk. Kun verrattiin niitä, jotka saivat vähiten piitä ravinnosta (alle 14 mg/vrk) niihin, joilla saanti oli suurinta (yli 40 mg/vrk), todettiin vähemmän piitä saaneessa ryhmässä pienempi luiden mineraalitiheys. 

Eurooppalaiset ja amerikkalaiset saavat piitä ruoassaan 20–50 mg vuorokaudessa. Amerikkalaisen väestön tutkimuksessa havaittiin miehillä vuorokausisaannin olevan 30-33 mg ja naisilla 24-25 mg. Tällä saantitasolla 41% piistä erittyi virtsaan ja sitä enemmän mitä suurempi oli saanti. Tämän perusteella piin saannin ravinnosta normaalilla ruokavaliolla voisi katsoa oleva riittävää. Alla olevassa taulukossa ruoka-annoksista imeytyvän piin määrä on laskettu Sripanyakorn ym mukaan.

Tarvitaanko piitä ravintolisänä?

Kysymykseen vastaaminen edellyttää kahden erillisen kysymyksen tarkastelua.

 • Onko piitä sisältävillä ravintolisillä terveyttä edistäviä vaikutuksia normaalin ruokavalion lisäksi?
 • Onko piitä sisältävillä ravintolisillä vaikutusta, kun ihmisellä on jokin sairaus, kuten nivelkuluma tai luukato.

Valitettavasti kysymyksiin vastaamiseksi ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä saatavilla. Alla on tiivistetysti tähän mennessä oleva tutkimustieto piin terveysvaikutuksista ihmisillä silloin kun sitä annetaan ravintolisänä.

Iho, kynnet ja hiukset:

 • Avoimessa tutkimuksessa, jossa ei ollut vertailuryhmää, hoidettiin vuonna 1993 kolloidisella piivalmisteella (sekä suun kautta että kasvojen iholle) 3 kk ajan 50 ikänaista, joilla oli ohut iho ja ohuet hiukset. Naisilla havaittiin parantumista ihossa, hiuksissa ja kynsissä.
 • Vuonna 2005 tutkittiin piivalmisteen (ch-OSA 10 mg/vrk) vaikutusta ihoon, kynsiin ja hiuksiin satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa 50 naisella 20 viikon ajan. Ihon karkeus väheni, ja edullisia muutoksia havaittiin myös kynsissä ja hiuksissa.
 • Vuonna 2007 piivalmisteen (ch-OSA, 10 mg/vrk) vaikutuksia hiuksiin tutkittiin satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa 48 ohuthiuksisella naisella 9 kk ajan. Sekä aktiivihoito- että lumeryhmässä hiusten elastisuus heikkeni, mutta vähemmän piihoitoryhmässä. Muissakin mittareissa oli vastaavia havaintoja.

Vatsatutkimukset:

 • Vuonna 2012 tutkittiin Silicea Gastrointestinal Gel –tuotteen siedettävyyttä ja tehoa avoimessa tutkimuksessa 90 potilaalla, joilla oli jonkinlaisia vatsavaivoja. Seuranta oli 6 viikkoa. Seurannan aikana vatsavaivat vähenivät. Koska vertailuryhmää ei käytetty, ei tehoa voi päätellä tutkimuksesta.

Luututkimukset:

 • Vuonna 2008 tutkittiin piivalmisteen (ch-OSA 3, 6 tai 12 mg/vrk) vaikutuksia luuhun satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa 136 naisella 12 kk ajan. Naiset saivat myös 1 g kalsiumia ja 20 mikrogrammaa D3-vitamiinia. Luun aineenvaihduntaa ja mineraalitiheyttä seurattiin. Havainnoissa oli suunta siihen, että piivalmisteella voisi olla oikeansuuntainen vaikutus lonkan luun mineraalitiheyteen mutta havainnot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä.
 • Vuonna 2017 tutkittiin piivalmisteen (ch-OSA) vaikutuksia polviartroosiin (kulumaan) satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa 166 potilaalla 12 viikon ajan. Tutkimuksessa ei havaittu päämuuttujissa merkitsevää muutosta piivalmisteilla lumehoitoon verrattuna. Ryhmässä mukana olleella 47 miehellä tosin oli havaittavissa hieman oirevastetta mutta naisilla ei.

Lisäksi on olemassa joitakin tutkimuksia, joissa on seurattu luun mineraalitiheyttä vaihdevuosien jälkeen piihoidon aikana. Vähäisiä edullisia vaikutuksia on havaittu, etenkin pistoksina annetussa piihoidossa, mutta koska tutkimuksista puuttuu vertailuryhmä, ei hoidon tehosta saa luotettavaa tietoa.

Yhteenvetona tutkimuksista voi todeta:

 • Ihoon, kynsiin ja hiuksiin piin lisäannostelulla on myönteistä vaikutusta.
 • Luun mineraalitiheyteen piilisällä saattaisi olla vaikutusta mutta satunnaistettuja tutkimuksia on vain yksi ja siinä ei saatu merkitsevää etua kalsium-D-vitamiini –hoitoon.
 • Piilisän vaikutuksista nivelartroosiin ei ole olemassa kunnollista näyttöä. Epävarma vaikutus polviartroosin oireisiin havaittiin pienellä miesryhmällä mutta ei naisilla. Toisaalta muissa tutkimuksissa on havaittu, että miehillä nivelkulumiin liittyy korkeammat pii-pitoisuudet.

Piin ravintolisätuotteiden erot

Piituotteissa on imeytymisen suhteen suuria eroja. Piin tulisi olla liukenevassa muodossa, jotta se voisi imeytyä. Tavallisin luonnossa esiintyvä liukoinen piin muoto on ortopiihappo (OSA).

Parhaiten imeytyy monomethyl silanetriol (MMST, 64%) ja ortopiihappo (OSA, 43%). Koliini-lisätty OSA (ChOSA, 17%) imeytyy kohtalaisesti. Magnesium trisilikaatti  (MTBP, 4%) ja kolloidinen pii (CS, 1%) imeytyvät heikosti.

Esim. kolloidista piitä tarvitaan 43-kertainen määrä ortopiihappoon (OSA) verrattuna saman piimäärän saamiseksi.

Yhteenveto

Pii on ihmiselle välttämätön alkuaine luun muodostumiseen. Piin arvioitu tarve on 10-30 mg/vrk ja näyttäisi, että normaalista monipuolisesta ravinnosta sitä saadaan riittävästi. Ylimääräinen pii erittyy virtsaan.

Piin lisäsaannilla voi olla vaikutusta ihoon, kynsiin ja hiuksiin. Lisäsaannin vaikutukset luun mineraalitiheyteen ovat mahdollisia mutta näyttö on heikkoa. Nivelkulumiin yleisesti vaikusta ei saada, tosin tutkimusnäyttö senkin osalta on hyvin heikkoa.

Mikäli piin saantia haluaa parantaa, parhaimpia piin lähteitä ovat kokojyväviljat, hedelmät, kasvikset, juurekset ja vesi. Erityisen hyvä piin lähde on (alkoholiton) olut. Tutkimusnäyttö ei tue pii-ravintolisien käyttöä sairauksien hoidossa.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email