Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Onko HPV-rokotus vaarallinen?

Olen kirjoittanut tästä samasta aiheesta muutama vuosi sitten. Koska nyt asia nousi jälleen laajasti esille somessa ja myös eräs lääkärikin osallistui rokotuksen vaaroja korostavaan valheellisten tietojen levittämiseen, julkaisen tässä päivitetyn version HPV-rokotuksen turvallisuuden tutkimusnäytöstä.

Vastaavat tiedot HPV-rokotuksesta löytyvät myös elokuussa julkaistussa kirjassani Kauppatavarana Terveys.

——————————-

Tuskin mikään muu rokote on synnyttänyt niin paljon kohuväitteitä kuin nuorille annettava HPV-rokote. Seuraavat ovat vain pieni osa HPV-rokotuksesta esitetyistä virheellisistä väitteistä:

HPV-rokotus tuhosi tytärtemme elämän.

HPV-rokote aiheuttaa 25 % todennäköisyydellä elinikäisen lapsettomuuden.

HPV-rokote osoittautunut tappavaksi, monet tytöt kuolleet.

HPV-rokote yhdistetty jopa 8–9 % lisääntyneeseen kohdunkaulan syövän kasvuun.

HPV- eli ihmisen papilloomavirusinfektio on naisten lähes jokaisen kohdunkaulasyövän aiheuttaja ja syynä myös osassa emättimen ja vulvan alueen syövistä. Virus on niin ikään merkittävässä osassa miesten sukuelin- ja peräaukon syövissä. Huomattava osa nielusyövistä on HPV-viruksen aikaansaannosta.

HPV-viruksen syy-yhteys syöpiin on pitävästi todistettu. Jos virusinfektiota ei tule, syövät jäävät syntymättä. On varsin poikkeuksellista, että tietyn syövän ja viruksen välillä on näin vahva yhteys. On arvioitu, että rokotuksilla pystytään estämään 77–92 prosenttia kohdunkaulan syövistä, 81–93 prosenttia peräaukon syövistä ja 41–44 prosenttia nielusyövistä.

Useimmilla ihmisillä lienee jossakin elämänvaiheessa jonkin HPV-tyypin aiheuttama tartunta. Rokotus ei enää auta yhtä hyvin tilanteessa, jossa infektio on jo syntynyt. HPV-infektio on pääasiassa sukupuoliteitse tarttuva, ja se saadaan siinä vaiheessa, kun nuori aloittaa sukupuolielämän. Paras aika rokotuksille on ennen tätä vaihetta.

Monissa maissa ja myös Suomessa on aloitettu nuorten tyttöjen rokotusohjelmat. Tutkimuksissa on havaittu, että jo ensimmäisen ja toisen sukupolven rokotteilla (kahteen tai neljään virustyyppiin) on saatu 90–100 prosentin suoja HPV-16- ja HPV-18- virusten infektioille.(159) Nämä kaksi tyyppiä ovat keskeiset syöpää aiheuttavat virukset. Käytössä on myös rokote, joka tehoaa yhdeksään eri HPV-tyyppiin.(160)

Hiljattain julkaistussa systemoidussa katsauksessa (161) ja sen päivitetyssä versiossa (162) rokotuksen tehotodettiin vakuuttavaksi. Kun rokotuksen kattavuus on vähintään 50 prosenttia, mikä on rokotusohjelmissa varsin matala taso, HPV-infektiot vähentyvät 68 prosenttia 13–19 vuoden ikäisillä tytöillä. Tutkimuksissa seuranta-aikaa oli peräti 140 miljoonaa henkilövuotta.

Muiden HPV-virustyyppien kuin vain rokotteessa olleiden esiintyminen vähentyi niin ikään merkittävästi rokotusten jälkeen. Tämä sopii rokotteen osittaiseen suojaan myös muita virustyyppejä vastaan. Rokottamattomillakin todettiin yli 30 prosentin vähenemä pahanlaatuisissa solumuutoksissa alle 20-vuotiailla pojilla ja yli 20-vuotiailla tytöillä. Nämä havainnot kertovat laumasuojasta. Tosin laumasuojaa ei enää todettu, jos tyttöjen rokotuskattavuus oli alle 50 prosenttia.

Rokotusohjelmien menestyminen eri maissa on ollut vaihtelevaa. Rokotteen hyötyjä ei ehkä tiedosteta, sillä mahdollinen seuraus HPV-infektiosta tulee pitkän ajan kuluttua eikä välttämättä lainkaan. Miksi rokottaa etukäteen, jos sairautta ei tulekaan? Tämä ei ole rationaalista päättelyä, sillä samalla tavoin voidaan kyseenalaistaa kaikki rokotukset ja ennaltaehkäisevät toimet. Aina vain osa sairastuu, mutta emme tiedä ketkä.

Toistaiseksi havainnot ovat perustuneet solumuutosten vähenemiseen. Useimmissa tutkimuksissa seuranta-ajat eivät ole olleet vielä tarpeeksi pitkiä, jotta syövän ilmaantumista olisi voitu käyttää tutkimuksissa mitattuina tapahtumina.(163)

(seuraavat 2 kappaletta lisätty 2.12.2020) Nyt kuitenkin näyttöä rokotuksen vaikutuksista syöpään alkaa tulla. Tuoreessa Ruotsalaisessa tutkimuksessa seurattiin väestössä 1 672 983 tyttöä tai naista, jotka olivat iältään 10 – 30 vuotta, kunnes he täyttivät 31 vuotta. Kohdunkaulan syöpä todettiin 19 rokotetulla naisella ja 538 naisella, jotka eivät olleet saaneet rokotusta.

Esiintyvyys oli 47 kohdunkaulansyöpää 100 000 henkilöä kohti rokotetuilla ja 94 / 100,000 rokottamattomilla. Ikä ja muut sekoittavat tekijät tilastollisesti huomioituna esiintyvyyssuhde rokotetuilla oli 0.12 (95% CI, 0.00 to 0.34) tytöillä/naisilla, jotka oli rokotettu ennen 17 vuoden ikää. Tämä tarkoittaa 88% suhteellista vähenemää kohdunkaulan syövässä rokotetuilla verrattuna rokottamattomiin.

Yhteys HPV-infektion ja syövän välillä kiistetään edelleen, vaikka se on todistettu vedenpitävästi. Samoin HPV-rokotteen teho kiistetään, vaikka sekin on selvästi todistettu. Vääristelevillä ja pelottelevilla nettikirjoitteluilla (esimerkki alla) lienee vaikutusta rokotuskattavuuteen.

HPV on steriloinut USA:ssa jo satoja tyttöjä. Rokotteessa on emulgointiaineena polysorbaatti 80, jonka tiedetään aiheuttavan hedelmättömyyttä.

HPV-rokotus on yksi niistä rokotuksista, joista on esitetty todella paljon kaikenlaisia väitteitä, kuten tämän kirjoituksen alussa esitetystä voi lukea. Onko todellakin niin, että HPV-rokotus voisi aiheuttaa vakavia haittoja, kuten elämän tuhoutumista, lapsettomuutta, syöpää ja jopa kuolemia? Mitä tiedämme HPV-rokotteen turvallisuudesta tutkimustiedon perusteella?

Yksi selitys monille haittavaikutusväitteille on Yhdysvaltojen VAERSrekisterin väärinkäyttö.(164) Rekisteriin voi kuka tahansa lisätä haittavaikutuksia, joiden ilmoittaja vain olettaa liittyvän rokotteeseen. Rekisterin tarkoitus on saada nopeasti tietoa mahdollisista harvinaisistakin haittavaikutuksista, kun uusi rokote tulee laajaan käyttöön. Tällaisen rekisterinperusteella ei kuitenkaan voi päätellä, johtuvatko ilmoitetut haittavaikutukset rokotteista vai ei. Sellaiseen päättelyyn tarvitaan tutkimuksia, jossa verrataan rokotettuja rokottamattomien ryhmään.

Tutkimusnäyttö HPV-rokotteen vaarattomuudesta on poikkeuksellisen vakuuttavaa. Tutkimuksiin on osallistunut miljoonia ihmisiä, ja rokotettujen seurannoissa puhutaan kymmenistä miljoonista rokotuksista. Tehdyt tutkimukset ovat säännönmukaisesti kumonneet väitteet HPV-rokotuksen vakavista haittavaikutuksista. Tutkimusnäyttö on luetteloitu tarkemmin kirjoituksen loppuun viitteineen.

Mikä selittää sen, että juuri HPVrokotukset ovat herättäneet niin paljon väitteitä haitoista? Yksi selitys on, että rokotus annetaan nuorille tytöille ja pojille. Siinä iässä tiettyjä erityisiä sairauksia puhkeaa muutoinkin enemmän kuin muulloin, ja sairaus voi ajoittua rokotukseen. Tämän perusteella tehdään virheellinen päätelmä, että sairastuminen johtuu rokotuksesta.

Oman nuoren vakava sairastuminen on aina traagista, ja on luonnollista hakea selitystä tapahtuneelle esimerkiksi aikaisemmin annetusta rokotuksesta. Tästä ilmiöstä on saatu näyttöä, sillä Tanskassa väitettyjä haittavaikutuksia tutkittaessa osoittautui, että kyseiset henkilöt olivat olleet vastaavanlaisten oireiden vuoksi tutkimuksissa jo ennen rokotusta useammin kuin verrokkiryhmä.(165)

Tutkimukset HPV-rokotuksen haittavaikutuksista

 • Rokotusten jälkeisissä seurantatutkimuksissa rokotusten ja vakavien haittavaikutusten välille ei löydetty mitään yhteyttä Yhdysvaltain tautikeskuksen (CDC) raportissa. Yli 120 miljoonan rokotusannoksen jälkeen sivuvaikutuksia oli alle 0,1 prosentilla rokotetuista. Näistä 92 prosenttia oli lieviä. Tämän mukaan vakaviksi luokiteltuja sivuvaikutuksia todettiin kahdeksalla 100 000 rokotetusta. Ehkä on syytä selventää, että vakaviksi sivuvaikutuksiksi oli luokiteltu tavanomaista voimakkaampi mutta ohimenevä päänsärky, pahoinvointi, heikotus ja huimaus. (166)
 • Vuonna 2018 julkaistussa systemoidussa katsauksessa todettiin, että vakavia haittavaikutuksia ei ollut merkitsevästi enempää rokotetussa ryhmässä verrattuna kontrolliryhmään.(167)
 • Vuonna 2018 julkaistussa tutkimuksessa seurattiin tanskalaisia poikia vuosina 1988–2016 annetun rokotuksen jälkeen. Pyrittiin tarkastelemaan erityisesti, esiintyykö heillä autoimmuunisairauksia, neurologisia sairauksia tai veritulppia, joita on väitetty esiintyvän. Tutkimuksessa ei havaittu kyseisten sairauksien lisääntymistä. (168)
 • Vuonna 2018 julkaistussa systemoidussa katsauksessa selvitettiin, liittyykö HPV-rokotuksiin autoimmuunisairauksia. Selvityksessä oli mukana 243 289 rokotettua ja 248 820 verrokkihenkilöä. Havainto oli, että HPV-rokote ei liity autoimmuunisairauksiin. (169)
 • Vuonna 2019 selvitettiin 1 232 572 tytön osalta, johtuuko kipuoireyhtymän (complex regional pain syndrome, CRPS) lisääntyminen HPV-rokotuksista. Kipuoireyhtymä ei liittynyt rokotukseen.(170)
 • Vuonna 2019 julkaistussa Brasilian rokotusohjelman kansallisessa seurannassa annettiin 3 390 376 rokotusannosta kolmen vuoden aikana. Pääasialliset haittavaikutukset, joita oli 0,57 kymmentätuhatta rokotettua kohden, olivat pyörtyminen, huimaus, päänsärky ja pahoinvointi. Vakavaksi luokiteltuja tapauksia oli 39 (0,00115 prosenttia rokotetuista), ja niiksi luokiteltiin tilanteet, joissa vaadittiin sairaalahoitoa. Kaikki tytöt toipuivat. Tämän tyyppinen kansallinen rokotusseuranta antaa kuvan mahdollisten haittojen yleisyydestä. Tosin tämän seurannan perusteella ei voida todeta, johtuivatko haitat rokotteesta, sillä mukana ei ollut vertailuryhmää. (171)
 • American Autonomic Society laati vuonna 2019 analyysin siitä, liittyvätkö väitetyt autonomisen hermoston häiriöt, uupumusoireyhtymä, kipuoireyhtymä tai POTS (postural tachycardia syndrome) HPV-rokotuksiin vai eivät. Tutkijat analysoivat viruksen biologiaa, epidemiologiaa, HPV-rokotuksista tehtyjä tutkimuksia ja julkaistuja tapauksia, joissa edellä kuvattuja oireyhtymiä oli raportoitu HPV-rokotuksesta mahdollisesti johtuviksi. Tutkijat totesivat yksiselitteisesti, ettei ole mitään näyttöä siitä, että HPV-rokotus olisi oireistojen syynä. He totesivat, että kyseiset sairaudet ovat yleisempiä juuri siinä samassa ihmisryhmässä (nuoret tytöt), joille rokotuksia tyypillisesti annetaan, ja tämä selittää havainnot. Samanaikainen tapahtuma tulkitaan herkästi syy-seuraussuhteeksi, olipa yhteyttä tai ei.(172)
 • Japanissa selvitettiin rokotuksen hyöty-haittasuhdetta, koska HPV-rokotuksen kattavuus oli romahtanut 70 prosentista alle yhteen prosenttiin vuodesta 2013. Tehdyssä analyysissä rokotuksen hyödyt ylittivät selvästi haitat, vaikka kaikki kuvitellutkin haittavaikutukset hyväksyttäisiin. Tämän perusteella Japanissa pyritään nyt saamaan rokotuskattavuutta paremmaksi kaikilla nuorilla.(173)

(Lisäys 11.12.2020) THL julkaisi tiedotteen HPV-rokotuksiin liittyvistä virheellisistä väitteistä 9.12.2020. Se löytyy tästä. Suosittelen lukemaan myös tämän.

Lähteet

159 M. Mollers et al., “Effectiveness of human papillomavirus vaccine against incident and persistent infections among young girls: Results from a longitudinal Dutch cohort study”, Vaccine, vol. 33, no. 23, pp. 2678–2683, May 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25887090

160 D. Riethmuller et al., “Potential impact of a nonavalent HPV vaccine on the occurrence of HPV-related diseases in France”, BMC Public Health, vol. 15, no. 1, Dec. 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25934423

161 M. Drolet et al., “Population-level impact and herd effects following human papillomavirus vaccination programmes: A systematic review and meta-analysis”, Lancet Infect. Dis., vol. 15, no. 5, pp. 565–580, May 2015. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25744474

162 M. Drolet et al., “Population-level impact and herd effects following the introduction of human papillomavirus vaccination programmes: updated systematic review and meta-analysis”, Lancet, vol. 394, no. 10197, pp. 497–509, Aug. 2019. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673619302983

163 C. P. Rees, P. Brhlikova, and A. M. Pollock, “Will HPV vaccination prevent cervical cancer?”, J. R. Soc. Med., vol. 113, no. 2, pp. 64–78, Feb. 2020. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0141076819899308

164 “Search VAERS Database.” [Online]. Available: http://www.medalerts.org/ .

165 L. W. Krogsgaard, B. H. Bech, O. Plana-Ripoll, R. W. Thomsen, and D. Rytter, “Hospital contacts and diagnoses five years prior to HPV vaccination among females referred for suspected adverse vaccine effects: A Danish nationwide case-control study”, Vaccine, vol. 37, no. 13, pp. 1763–1768, Mar. 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30803841

166 “HPV Vaccine Safety | CDC.” [Online]. Available: https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccinesafety.html

167 M. Arbyn and L. Xu, “Efficacy and safety of prophylactic HPV vaccines. A Cochrane review of randomized trials”, Expert Review of Vaccines, vol. 17, no. 12. Taylor and Francis Ltd, pp. 1085– 1091, 02-Dec-2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30495978

168 M. Frisch, A. Besson, K. K. B. Clemmensen, P. Valentiner-Branth, K. Mølbak, and A. Hviid, “Quadrivalent human papillomavirus vaccination in boys and risk of autoimmune diseases, neurological diseases and venous thromboembolism”, Int. J. Epidemiol., vol. 47, no. 2, pp. 634–641, Apr. 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29425361

169 C. Genovese, V. La Fauci, A. Squeri, G. Trimarchi, and R. Squeri, “HPV vaccine and autoimmune diseases: Systematic review and meta-analysis of the literature”, J. Prev. Med. Hyg., vol. 59, no. 3, pp. E194–E199, 2018. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30397675

170 N. A. Vielot and S. Becker-Dreps, “Hazard of complex regional pain syndrome following human papillomavirus vaccination among adolescent girls in the United States: a case-cohort analysis of insurance claims data”, Expert Opin. Drug Saf., 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31674255

171 A. B. Mauro et al., “Adverse events following Quadrivalent HPV vaccination reported in Sao Paulo State, Brazil, in the first three years after introducing the vaccine for routine immunization (March 2014 to December 2016).”, Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo, vol. 61, p. e43, Sep. 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31531621

172 A. Barboi et al., “Human papillomavirus (HPV) vaccine and autonomic disorders: a position statement from the American Autonomic Society”, Clin. Auton. Res., 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31475305

173 T. Kitano, “Stopping the HPV vaccine crisis in Japan: Quantifying the benefits and risks of HPV vaccination in quality-adjusted life-years for appropriate decision-making”, J. Infect. Chemother., 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31607433

44 vastausta artikkeliin “Onko HPV-rokotus vaarallinen?”

 1. Atte avatar
  Atte

  Itse kuulin koko HPV-rokotteesta ja siitä, että siitä voi olla hyötyä myös miesten syöpien ehkäisyssä YLE:n tuoreessa Akuutin jaksossa ”HPV – näkymätön uhka” (31.10.21). Mielenkiintoni ottaa rokote omakustanteisesti itselleni heräsi, etenkin kun en vielä 38-vuotiaanakaan omaa yhtään seksikokemusta toisen ihmisen kanssa ja mahdollisuus, että olen jo saanut HPV-tartunnan on hyvin pieni – kyllä, olen kohta tosielämän 40v ja neitsyt! Etenkin kun tarkoituksena on päästä aloittamaan sukupuolielämä partnerien kanssa ennen pitkää, lienen käsittääkseni melko ihanteellinen aikuiskandidaatti rokotettavaksi? Tutkittuani aihetta hetken selvisi, että HPV-rokotteesta on ollut Suomessa apteekeissa saatavilla ainakin kahta valmistetta: Cervarix ja Gardasil 9. Cervarix näyttää olevan kansallisen rokotusohjelman valitsema rokote. Apteekkihakujen perusteella Cervarix-rokotetta ei jostain syystä näytä enää saavan, vaan ainoastaan Gardasil 9:ää – miksi? Mikä Suomessa saatavilla olevista valmisteista voisi olla tapauksessani paras laajakirjoisimman ja tehokkaimman suojan saamiseksi itselleni? Kiitos kirjoituksestasi aiheesta ja mahdollisista vastauksista.

 2. seija avatar
  seija

  Mainitsit etta on arvioitu etta rokotuksilla pystytään estämään syöpää ja mainitisit syövät ja prosentit…
  Käytät sanaa arvioitu, eli ei siis ole faktaa?
  Mistä tämä arvio tulee tai mihin se perustuu?

  Mainitsit että virusinfektiota jos ei tule, ei tule syöpää.
  Ymmärtääkseni HPV virusta ei voi yleensä saada ellei ole sukupuolisessa kanssakaymisessä.
  Jos tyttöjä on alettu rokottamaan noin 5 vuotta sitten noin 15 vuotiaina. Niin heitä ei millään voi tutkia koska yleensä nämä syövät tulevat myöhemmällä iällä. Eli ymmärtäisin kun tytöt nyt ovat noin 20 vuotiaita niin odotetaan että he ovat noin 50-60 vuotiaita ja sitten tiedetään saavatko he kohdunkaulan syöpää eli noin 30-40 vuoden päästä. Eli mihin arvio tutkimus tulokset perustuvat?

  Laumasuoja, siina aika mielenkiintoinen asia mielestani. HPV ei tarttu ilmasta eli jos ei harrasta sukupuoli yhteyttä niin miten tämän viruksen voi saada?

  Esimerkkinä jos 100 ihmistä pistetään yhteen huoneeseen ja heistä ei kenellakaan ole hpv rokotetta ja HPV virus heitetään huoneeseen, niin kuinka moni sen voi saada jos ei kukaan harrasta seksiä siinä huoneessa?
  Jos taas samaan huoneeseen heitetään influenssa virus sen saattaakin saada jo joku, koska se on yskiessä ilmassa jne

  Rokotuksista yleisiä asioita mihin toivoisin vastausta
  1) Miksi hoitohenkilökunta ei ole velvollinen ilmoittamaan haitta vaikutuksista?
  Jos kiire niin voi helposti jäädä ilmoittamatta koska ei ole pakko. Se vähentää mahdollisten ilmoitusten määrää eli silloin sivuvaikutus lukumäärä ei ole todellinen
  2) Verrukki tai ns ”lume” rokote
  Kun testataan rokotteita: Rokote vs lumerokote niin ei testata sellaisella lumerokotteella jossa olisi pelkkää suolaliuosta. Miksi ei? tai ei verrata rokotettua ihmisryhmää ei rokotetta saatuihin ihmisiin. Miksi ei?

  Ymmärtääkseni kun testataan rokote
  Niin yhdelle ryhmälle annetaan rokote missä taudinaiheuttaja (viruksen partikkeleita tai heikennettyä tai kuollutta virusta) sekä kaikki ns apuaineet mihin voi kuulua alumiini, elohopea ja muita niin sanottuja sidos-, imeytymis- tai säilönta yms aineita.
  Toiselle ryhmälle annetaan taas ns ”lumerokote” missä ei ole taudinaiheuttajaa mutta siita loytyy kaikki muut ns apuaineet ym mitä verratussa rokotteessa on. Nämä ns apuaineethan ovat juuri niitä jotka voivat aiheuttaa ihmisille reaktioita.

  Voisitko kertoa mika mielestäsi on rokotteessa täysin vaikuttamaton aine? Voisitko mainita esimerkin?
  Voisitko myös kertoa miksi verrokkina on toinen rokote? Esim mielestäni meningiitti rokotteella ei ole mitään tekemistä esim HPV rokotteen kanssa. Eli miksi niitä verrataan toisiinsa?

  Se etta lääketehtailla ei ole vastuuta tuotteidensa aiheuttamista haitoista ei kasvata luottamusta valmistajiin.

  Eikö mahdollisten haittavaikutusten Syy yhteyttä pitäisi voida pitää varmana jos ei muuta todennaköista syytä oireelle löydy tai kunnes toisin todistetaan? Kuitenkin usein sanotaan ettei syy yhteytta ole. Miten syy yhteyden voi todistaa? Mutta ei voi myöskään todistaa ettei olisi syy-yhteyttä.
  Usein laitettaan diagnosoimattomat sairaudet psykiatrian piikkiin, kun ei syyda loydetä.

  Mielestäni on tarkeää etta lääkäri kuuntelee potilasta. Kun nuoret sairastuvat, koko perhe on siina mukana. Heille se on todellista.

  Ihmettelen jos kyseenalaistaa rokotuksia, niin heti leimataan salaliittoteoreetikoksi tai foliohatuksi? Miten olisi ”toisin ajattelija” ettei kuulosta niin negatiiviselta…

  Miksi poistat toisten laittamia linkkeja? Eikö kaikki voiai saada nähdä kaikkien mielipiteet ja itse sitten tehdä omat arviot asioista?

  Itsekin kannustat kriittistä ajattelua ja omien aivojen käyttämistä

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kommenttisi on varsin pitkä ja sisältää monia kysymyksiä. Lainaan aina kysymystäsi ja vastaan siihen. Koska listasi sisältää monia hyviä kysymyksiä, haluan käyttää tavallista enemmän aikaa vastauksiin. Mutta monia noita kysymyksiä on käsitelty aiemmin tämän blogin kommenteissa, jonka vuoksi toivoisin, että hakisit tietoa myös sieltä.

   ”Mainitsit etta on arvioitu etta rokotuksilla pystytään estämään syöpää ja mainitisit syövät ja prosentit…
   Käytät sanaa arvioitu, eli ei siis ole faktaa? Mistä tämä arvio tulee tai mihin se perustuu?”

   Tämä perustuu kolmeen tietoon: 1) Rokotukset estävät HPV-infektiot, 2) Rokotukset estävät solumuutoksia ja 3) rokotukset estävät syövän esiintymistä. Näistä kaksi ensimmäistä on ollut vanhastaan jo selvästi todettuja. Ymmärrettävästi kolmas on vaatinut pidempää seurantaa sillä viive infektiosta syöpään on pitkä. Nyt kuitenkin on saatu jo näyttöä siitä, että rokotus todella estää syöpien syntymistä. Olen lisännyt kirjoitukseen linkin tuoreeseen tutkimukseen, että rokotuksella saatiin 88% suhteellinen vähenemä kohdunkaulan syövässä rokotetuilla verrattuna rokottamattomiin. Koska seurattu väestö on vielä nuorta ja sairastumisia vähän, absoluuttinen vähenemä on toki vielä pieni.

   ”Ymmärtääkseni HPV virusta ei voi yleensä saada ellei ole sukupuolisessa kanssakaymisessä.
   Jos tyttöjä on alettu rokottamaan noin 5 vuotta sitten noin 15 vuotiaina. Niin heitä ei millään voi tutkia koska yleensä nämä syövät tulevat myöhemmällä iällä. Eli ymmärtäisin kun tytöt nyt ovat noin 20 vuotiaita niin odotetaan että he ovat noin 50-60 vuotiaita ja sitten tiedetään saavatko he kohdunkaulan syöpää eli noin 30-40 vuoden päästä. Eli mihin arvio tutkimus tulokset perustuvat?”

   Katso vastaus edellä.

   ”Laumasuoja, siina aika mielenkiintoinen asia mielestani. HPV ei tarttu ilmasta eli jos ei harrasta sukupuoli yhteyttä niin miten tämän viruksen voi saada? Esimerkkinä jos 100 ihmistä pistetään yhteen huoneeseen ja heistä ei kenellakaan ole hpv rokotetta ja HPV virus heitetään huoneeseen, niin kuinka moni sen voi saada jos ei kukaan harrasta seksiä siinä huoneessa? Jos taas samaan huoneeseen heitetään influenssa virus sen saattaakin saada jo joku, koska se on yskiessä ilmassa jne”

   Ei laumasuojan osalta ilmiönä ole merkitystä mikä on tarttumistapa. Tottakai laumasuojan saavuttaminen on helpompaa, jos sairaus tarttuu heikosti. On toki totta, että jos vain 100 ihmistä on kontaktissa ja heillä ei ole tuota virusta, se leviä. Mutta kun sitä on väestössä ja oireettomana kantaja ei tiedä siitä, se leviää. Näin vain tapahtuu myös sukupuolitse leviävissä sairauksissa. Jo suuri osa on rokotettu, viruksen esiintyminen vähenee ja syntyy laumasuoja vaikka tarttumistilanteita olisikin.

   ”1) Miksi hoitohenkilökunta ei ole velvollinen ilmoittamaan haitta vaikutuksista? Jos kiire niin voi helposti jäädä ilmoittamatta koska ei ole pakko. Se vähentää mahdollisten ilmoitusten määrää eli silloin sivuvaikutus lukumäärä ei ole todellinen”

   Toki on velvollisuus ilmoittaa poikkeavista lääke- ja rokotushaitoista. Mutta sellaisia haittoja, jotka ovat jo kaikkien tiedossa ja vaarattomia ja ohimeneviä, ei ole syytä kerätä tietoa. Näiden ilmoitusten perusteella ei kuitenkaan voida päätellä syy-seuraus-suhteita vaan se vaatii aina erillisen selvityksen.

   ”2) Verrukki tai ns ”lume” rokote. Kun testataan rokotteita: Rokote vs lumerokote niin ei testata sellaisella lumerokotteella jossa olisi pelkkää suolaliuosta. Miksi ei? tai ei verrata rokotettua ihmisryhmää ei rokotetta saatuihin ihmisiin. Miksi ei? Ymmärtääkseni kun testataan rokote, Niin yhdelle ryhmälle annetaan rokote missä taudinaiheuttaja (viruksen partikkeleita tai heikennettyä tai kuollutta virusta) sekä kaikki ns apuaineet mihin voi kuulua alumiini, elohopea ja muita niin sanottuja sidos-, imeytymis- tai säilönta yms aineita.
   Toiselle ryhmälle annetaan taas ns ”lumerokote” missä ei ole taudinaiheuttajaa mutta siita loytyy kaikki muut ns apuaineet ym mitä verratussa rokotteessa on. Nämä ns apuaineethan ovat juuri niitä jotka voivat aiheuttaa ihmisille reaktioita.”

   Tutkimuksissa rokotetta tutkitaan sekä tehon että turvallisuuden osalta. Tehon osalta voidaan mitata syntyneitä vasta-aineita sekä selvittää sitä, estääkö rokote kyseisen sairauden syntymistä. Tällöin verrokkina voi käyttää pelkkää suolaliuosta tai jotain muuta rokotetta, jolla ei ole kyseiseen sairauteen vaikutusta. Jälkimmäisessä tilanteessa perusteena on se, että myös verrokkiryhmä saa jotain hyötyä osallistumisestaan vaikka ei saakaan mahdollista suojaa kyseistä tautia vastaan.

   Turvallisuuden osalta tarvitaan todellinen lumerokote, joka siis sisältää vain suolaliuosta. Näin voidaan todeta haitat, jotka liittyvät kyseiseen rokotteeseen.

   ”Voisitko kertoa mika mielestäsi on rokotteessa täysin vaikuttamaton aine? Voisitko mainita esimerkin?
   Voisitko myös kertoa miksi verrokkina on toinen rokote? Esim mielestäni meningiitti rokotteella ei ole mitään tekemistä esim HPV rokotteen kanssa. Eli miksi niitä verrataan toisiinsa?”

   Suolaliuos on sopiva lumerokote. Toiseen kysymykseesi vastaus on jo edellä.

   ”Se etta lääketehtailla ei ole vastuuta tuotteidensa aiheuttamista haitoista ei kasvata luottamusta valmistajiin.”

   On lääketehtailla vastuunsa mutta rokotteiden osalta on rakennettu järjestelmä, että mahdollisia rokotehaittoja korvataan ”vakuutusjärjestelmän” tavalla. Syynä on se, että rokotteiden valmistaminen normaaliaikana on huonosti kannattavaa liiketoimintaa. Fanaattisten rokotusvastustajien nostamat syytteet milloin milläkin perusteella oli johtamassa siihen, että rokotusten valmistaminen uhkasi vähentyä. Koska rokotuksilla on yhteiskunnassa keskeinen rooli ehkäisevässä terveydehuollossa, on rakennettu malli, jossa voimme varmista rokotteiden saatavuutta jatkossakin. Nythän tämän osaamisen kriittisyys on käynyt selväksi.

   ”Eikö mahdollisten haittavaikutusten Syy yhteyttä pitäisi voida pitää varmana jos ei muuta todennaköista syytä oireelle löydy tai kunnes toisin todistetaan? Kuitenkin usein sanotaan ettei syy yhteytta ole. Miten syy yhteyden voi todistaa? Mutta ei voi myöskään todistaa ettei olisi syy-yhteyttä. Usein laitettaan diagnosoimattomat sairaudet psykiatrian piikkiin, kun ei syyda loydetä.”

   Tottakai päätelmäsi on perusteltu. Tilanne ei usein kuitenkaan ole selvä. Tutkimuksissa tilanne on selvewmpåi mutta kun väestössä rokotuksia annetaan laajasti, ihmisiä sairastuu ja kuolee ilman rokotuksiakin, ei tapahtumia voi automaattisesti laittaa rokotteiden syiksi. Nyt kun Covid-rokotteella rokotetaan erityisesti ikääntyneitä ja riskiryhmiä, tilastollisesti on aivan selvää, että tuossa rokotus ryhmässä on enemmän sairastumisia ja kuolemia, rokotuksen haitoista riippumatta.

   ”Mielestäni on tarkeää etta lääkäri kuuntelee potilasta. Kun nuoret sairastuvat, koko perhe on siina mukana. Heille se on todellista.”

   Olen täsmälleen samaa mieltä.

   ”Ihmettelen jos kyseenalaistaa rokotuksia, niin heti leimataan salaliittoteoreetikoksi tai foliohatuksi? Miten olisi ”toisin ajattelija” ettei kuulosta niin negatiiviselta…”

   Minusta niin ei pitäisi tehdä eikä mielestäni tehdäkään. Kriittisyys on tavoiteltavaa. Mutta fanaattinen ideologinen vastustaminen ilman asiallisia perusteita ansaitsee kritiikkinsä.

   ”Miksi poistat toisten laittamia linkkeja? Eikö kaikki voiai saada nähdä kaikkien mielipiteet ja itse sitten tehdä omat arviot asioista? Itsekin kannustat kriittistä ajattelua ja omien aivojen käyttämistä”

   En poista asiallisia linkkejä. Mutta poistan sellaiset linkit, jotka johtavat vain kyseenalaisiin perustelemattomiin väitteisiin eikä tuota mitään oikeata kriittistä keskustelua. Koska blogissani on paljon lukijoita, en halua antaa näkyvyyttä trolleille. Linkkien laaja käyttö on muutenkin keskustelun kannalta tarpeetonta, sillä vain yritetään siirtää keskustelu pois tältä alustalta. Perussääntö on, että ”älä ruoki trollia”.

   1. Seija avatar
    Seija

    Hei!

    Kiitos vastauksistasi. Jäin kuitenkin kaipaamaan tarkennusta seuraviin kysymyksiin:
    1) Miksi suolaliuosta ei käytetä aina lumerokotteena?
    2) Montako prosenttia tutkimuksissa kaytetään lumerokotteissa suolaliuosta tai jotain muuta rokotetta?
    3) Tietävätkö koehenkilot että heille mahdollisesti annetaan lumerokotteena jotain muuta rokotetta eikä suolaliuosta?
    4)Tietävätkö kokoeisiin osallistujat yleensä mitä lumerokotteissa on?
    5) Ja miten syy yhteyden voi todistaa?

    Olen itse nähnyt Rokotettu dokumentti elokuvat 1 ja 2 osat. Suosittelen niita katsottavaksi. Siinä tuhannet lapset olivat vammautuneet ja jotkut jopa kuolleet.

    Heidän vanhempansa kertoivat tarinat miten lasten sairastuminen. Kukapa parhaiten tietää ja tuntee omat lapsensa, paitsi omat vanhemmat. Vanhemmat olivat varmoja etta rokote oli aiheuttanut sairastumisen. Monilla lapsilla oli myös samankaltaisia oireita.

    Minulle ei tullut ollenkaan dokuementeista sellainen olo että vanhemmat olivat fanaattisia tai harhautuneita. Surullisia kylläkin. He tiesivat ja tunsivat lapsensa ja muutos/sairastuminen näkyi lapsissa rokottamisen jalkeen. Tarinat olivat vahingoittuneiden lasten ja heidän perheidensä tarinoita tapahtumista ja sairastumisista. Se on todellista. Todellisia tapahtumia.

    Sairastuneiden lukumäärää ei voi tutkimalla muuttaa tai poistaa. Se on faktaa. Sairastunut lapsi. Epäily rokotteeseen liittyvää. Niinkuin autismia tutkiva lääkäri epäili, huom epäili. Kun lääkäri tutki lapsien tilanteita, oli itse tullut siihen tulokseen etta se voisi johtua kolmois rokotteesta MPR ja suositteli etta rokotteet annettaisiin erikseen, ei yhdessä. Sekä hän suositteli että rokotteet olisi parempi antaa vanhemmalla iällä. Lääkäri ei ollut rokotevastainen vaan kriittinen ja hänellä oli ehdotus asiaan. Hänen omat lapsensa olivat myös rokotettu.

    Itse ymmärtäisin kun rokotteita tutkitaan niin sehän tietysti riippuu mihin kategoriaan syy yhteys liitetään. Kategorioitahan on eri. Eli sehän on tutkijan näkemys mihin kategoriaan syyn laittaa.

    Kun puhutaan syy yhteydestä niin sitä ei voi mielestäni mitenkaan absoluuttisesti todistaa että sitä ei olisi tai että sitä olisi. Tai sanoisin etta 50% vs 50%. Eli se jää arvoitukseksi.

    Itse en ymmärrä rokotteita fanaattisesti puskevia ja ehdottomasti uskovia “tahoja”.

 3. Matti Kähäri avatar
  Matti Kähäri

  Juhani hyvä,
  Olet fiksu ja paljon lukenut kaveri. Uhraat valtavasti aikaa uskomaasi asiaan ja jaksat vastata kärsivällisesti ” tavallistenkin pulliaisten ” kysymyksiin ja vastaväitteisiin isommin hermostumatta. Asennettasi ei voi olla ihailematta.
  Sinulle ei varmaankaan siksi ole mahdotonta ymmärtää monien kaltaisteni epäluottamusta yksipuolista ja määrätynlaista elämänkatsomusta kannattavien asiantuntijoiden ohjailemaa virkakoneistoa kohtaan.
  Lapsille opetetaan koulussa kehitysoppia totuutena, vaikka kyseessä on hypoteesi,jota ei kukaan ole pystynyt, eikä ikinä pysty todistamaan oikeaksi.
  Siinä raskas taakka Jumalan olemassaolon kieltäville väitteen esittäjille, jotka eivät voi vaatia ” järkevimmältä tuntuvan” väitteensä kumoamista, koska se on vain uskomus.
  Joka vuosi väkiluvultaan kuihtuva kansamme murhaa ” laillisesti” 10000 ihmistä, jotka eivät koskaan päässeet tuntemaan äidin ja isän rakkautta ja huolenpitoa, eikä myöskään yhteiskunnan tarjoamaa rokotepalettia sen mukana tuomine etuineen ja mahdollisine haittoineen.
  Tässä vain kaksi esimerkkiä monista epäluottamusta lisäävistä toimenpiteistä ja käytännöistä, joilla yhteiskuntamme tuhoaa elämää ja hyvinvointiamme.
  Onko nyt sitten ihme, jos päättäjien toimiin ja kansalaisia ohjailevaan ” hyvää tarkoittavaan” toimintaan suhtaudutaan niin laajassa mittakaavassa epäluuloisesti.
  Lukemattomat lääkärit, tohtorit ,professorit ja lääketehtaiden ex-asiantuntijat monista maista uskaltautuvat esiin nimillään ja kasvoillaan, paljastaen mielenkiintoisia sidonnaisuuksia ja kyseenalaistaen valtaapitävien tavan paimentaa lampaitaan.
  Rahanvalta on todellisuudessa se orkesteri, jonka pillin mukaan täällä tanssitaan.
  Kun eriävät mielipiteet poistetaan tiedotusvälineistä niinkuin monissa , lähinnä idän suunnassa sijaitsevissa valtioissa, ei liene ihme, että vastakkainasettelu on valmis.
  Jos et ole nähnyt elokuvaa ” Rokotettu 2 ” , niin ole niin ystävällinen ja katso se ja koeta jaksaa katsoa loppuun saakka, vaikka olisi vaikeaakin.
  Elokuva löytyy mm. Tokentubesta 112 päivää sitten.
  Jumalan siunausta sinulle tv. Matti

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Minusta tulkinnassasi sekoittuu kaksi asiaa: Se mitä tiedämme tutkimusten ja kokemuksen kautta ja toisaalta uskonto.

   Uskontoa ei lähestytä tieteen avulla muuten kuin yhteiskunnallisena ilmiönä. Esim. Jumalan olemassaoloa ei voida tutkia tieteen avulla, sillä ne perustuvat nimensäkin mukaisesti ihmisen uskoon yliluonnollisen voiman olemassaolosta, joka ei ole määritelmänsä mukaankaan varmistettavissa tai suljettavissa pois tieteen avulla. Jumalan olemassaolo on jokaisen ihmisen itsensä päätettävissä.

   Näistä maallisista asioista on sitten olemassa tapa saada tietoa. Luotettavin tapa on saada tietoa ja päästä lähimmäksi totuutta, on tehdä asiallista tutkimusta niin, että opituilla keinoilla pyritään tarkastelemaan ilmiöitä objektiivisesti ja välttäen tavalliset harhat ja virhelähteet.

   Jälkimmäisellä tavalla tutkittuna on voitu aukottomasti todistaa, että evoluutio on totta. Näyttö on yksinkertaisesti niin massviivinen eikä mitään sellaista ole tullut tutkimuksissa ilmi, jolla voisi oikeasti riitauttaa evoluution tapahtumisen.

   Olen toiminut lääketieteessä ja tutkijana jo yli 30 vuotta sekä Suomessa ja ulkomailla ja voin kertoa, että oman kokemukseni mukaan mitään sellaista ilmiötä ei ole tullut esiin, josta voisi päätellä, että nuo väitteesi tieteentekijöiden taikka lääkäreiden, saati sitten viranomaisten toiminta perustuisi pelkästään siihen, että “Rahanvalta on todellisuudessa se orkesteri, jonka pillin mukaan täällä tanssitaan.” Tämä ei tietenkään tarkoita etteikö rahalla olisi valtaa tai että sitä tutkijat tarvitsevat vaan sitä, mutta tarkoitan, että ylivoimaista valtaosaa tutkijoista ja lääkeistä ei todellakaan aja raha tai valta vaan aito kiinnostus löytää vastauksia kysymyksiin tieteen avulla. Nämä mainitsemasi toisinajattelvat “lukemattomat lääkärit, tohtorit, professorit ja lääketehtaiden ex-asiantuntijat” ovat todellisuudessa hyvin pieni vähemmistö. Syitä sille, miksi he haluavat tuoda esiin oman versionsa asioista on monia, eikä vähimpänä juuri mainitsemasi raha ja valta. Joka alalla on omat toisinajattelijansa. Politiikassa se on ymmärrettävää, mutta ilmiö ei ole terve tieteessä, jossa pyritään hakemaan tietoa objektiivisesti. Tieteeseen kuuluu toki kriittisyys ja kyseenalaistaminen, mutta näiden “toisinajattelijoiden” väitteissä ei ole kysymys näistä.

   Ilmeisesti tarkoitat tuota Vaxxed 2 -elokuvaa. Se on jatko-osa ensimmäiselle filmille, jossa pahasti harhautuneet rokotuksia vastustavat fanaatikot ovat yksilöiden tulkitsemia surullisia tarinoita hyväksikäyttäen, ovat laittaneet kaikki tapahtumat rokotusten syyksi. On varmaa, että nuo väitteet eivät saa mitään tukea tutkitusta tiedosta. Tämän elokuvan “mainostaminen” tai suositteleminen on vastoin kaikkea loogista ja kriittistä ajattelua. Suosittelen sen sijaan katsomaan ruotsalaisen dokumentin Areenasta Rokotusvastaisuuden sotureista, josta paljastuu, että fanaattinen rokotusvastustus liittyy moniin muihinkin salaliittoväitteisiin ja muistuttaa enemmän herätysliikettä kuin oikeaa tietoa etsivää ryhmää.

 4. Erika avatar
  Erika

  Siis tarkoitin Olli Erkola, anteeksi väärä nimi. Viranomaisethan hyväksyvät usein sen, mitä lääketeollisuus haluaa. Vastaus kysymykseen miksi: piiri pieni pyörii. Samat hemmot ovat vuoroin lääkeyhtiöiden, vuoroin viranomaistahojen (FDA, EMA jne.) palkkalistoilla. Luotettavinta rokotetutkimusta saataisiin, jos lumerokotteena olisi aidosti vaikuttamaton aine, käytännossä keittosuolaliuos. Tämän rokotteen kohdalla ei ilmeisesti niin ole, joten siksi ei luotettavasti voi todistaa, että rokote on haitaton.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olli Erkolan väitteet eivät kestä kriittistä tarkastelua ja myös väitteet verrokkipiikistä ei pidä paikkaansa. Joka tapauksessa HPV-rokotetta on annettu sitten väestössä laajalti ja tutkimuksissa on verrattu rokotettuja rokottamattomiin. Mitään yhteyttä väitettyihin vakaviin haittoihin ei ole todettu.

   Myös väitteet siitä, että samat henkilöt olisivat välillä valvovana viranomaisena ja välillä teolliosuudessa ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa.

 5. Aino avatar
  Aino

  Ymmärrän tämän rokotuksen tarpeellisuuden, mutta myös rokotteiden aiheuttaman pelon ja epävarmuuden. Itse olen hpv-rokotuksen aikanaan ottanut ja saanut ensimmäisellä rokotuskerralla pyörtymis/kouristuskohtauksen ja jouduin tämän seurauksesta ambulanssilla sairaalaan. Tehtiin myös jonkun verran jatkotutkimuksia. Silloin väitettiin, että rokotus tätä ei olisi voinut aiheuttaa. Nyt kuitenkin nämä oireet ilmeisesti mainitaan haittavaikutuksina. Olen muitakin rokotteita ottanut enkä tilannetta silloin jännittänyt, joten tiedän ettei oireet jännityksestä johtuneet. Onko tätä asiaa enempää tutkittu, että mikä nämä oireet rokotuksessa on aiheuttanut ja kuinka paljon vastaavanlaisia tilanteita on ilmennyt?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tottakai rokotteista voi tulla ohimeneviä haittoja mutta ongelmana on perättömät väitteet pysyvistä vakavista vaurioista. Rokotuksen jälkeen pyörtyminen on tyypillinen ns vasovagaalinen reaktio. Se ei välttämättä liity rokotuksiin sinänsä vaan pistäminen sellaisenaan voi sen laukaista. Yleensä nämä reaktiot tulevat nuorille kun taas ne yleensä iän mukana katoavat/vähenevät. Voi liittyä jännitykseen, mutta ei välttämättä ole edes jännitystä. Kun ihminen pyörtyy voi jonkinlaisia kouristuksilta näyttävää myös esiintyä mutta ne eivät ole samanlaisia kuin esim epilepsiakohtauksen aikana. Tiedän yhden tutun joka pyörtyi joka kerta kun otettiin verinäyte mutta oire helpottui ajan kanssa.

   1. Aino avatar
    Aino

    Lisäisin vielä, että muistan ensimmäisen hpv rokotuksen kohdalla heti sen antamisen jälkeen voimakasta kipua pistoskohdassa, kun hoitaja painoi siitä hetken ettei tulisi mustelmaa. Tälläistä kipua ei tosiaan muissa rokotuksissa ole ilmennyt. Paikalla oli myös lääkäri joka sanoi, että kouristelu oli niin voimakasta, ettei saanut mitenkään sen aikana minua asetettua kylkiasentoon.

 6. Erika avatar
  Erika

  Korostat sitä, että tutkimuksissa HPV-rokotetuilla ei ole ollut sen enempää rokotteen aiheuttamaksi epäiltyjä sairauksia kuin verrokkiryhmällä. Olli Polo valaisi tätä aihetta siinä paljon puhutussa videohaastattelussaan niin, että eroa ei ole havaittu siksi, että verrokkiryhmässä on käytetty samaa rokotetta kuin tutkimusryhmässä mutta ilman virusta. Silloinhan on mahdollista, että sairaudet aiheuttaa joku muu aine rokotteessa, ei itse virus. Eikö luotettavinta rokotetutkimusta olisi se, että verrokkiryhmä “rokotetaan” keittosuolaliuoksella? Nykyinen käytäntö haiskahtaa lääkeyhtiöiden kieroilulta, jolla saadaan haitat piiloon.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tutkimuksissa käytetään lumehoitoa ja rokotuksissa lumerokotusta. Lumerokotteessa on joko täysin vaikuttamattomia aineita tai sitten toisinaan verrokkina on jokin toinen rokote. Kysymyksessä ei ole huijaus eikä kieroilua vaan nämä asetelmat ovat viranomaisten hyväksymiä käytänteitä. Miksi viranomaiset tässä muka tahallaan huijaisivat? Jättäisin tuollaiset kommentit omaaan arvoonsa.

 7. Kristiina avatar
  Kristiina

  Ohjelmassa potilasyhdistyksen edustaja kertoi, että rokotetuilla voi olla hyvin monenlaisia autonomisen hermoston oireita, kuten kyseisellä tytöllä , mutta diagnoosi on usein psykiatrinen. Tai mitään kunnon diagnoosia ei ole. Esimerkiksi jos POTS oireilu , jonka väitetään liittyvän rokotuksiin, hautautuu rokotetulla psykiatrisen diagnoosin alle, niin eihän se silloin näy , kun etsitään nimenomaan rokotushaittoihin liitettyjä sairauksia.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Näkyyhän ne tilastoissa noina psykiatrisina diagnooseina. Eivät ne mihinkään katoa. Ymmärrän hyvin, että potilasyhdistyksen edustajan lähtökohta ei ole kyseenalaistaa ja suhtautua kriittisesti erilaisiin haittavaikutusväitteisiin. Kuitenkaan tuollaisen henkilön mielipide ei ole tieteelliseen näyttöön verrattava tiedon lähde. Olemme varmaan samaa mieltä, että luotettavaa tietoa ei saada yksittäisten ihmisten kokemuksista vaan tutkimusten avulla. Mutten olemme aivan kaaoottisessa maailmassa eikä mistään asiasta tiedetä mitään.

 8. Kristina avatar
  Kristina

  Ongelmana on nimenomaan se, mikä tuli esille yllä mainitussa ohjelmassa. Siinä vuosia oireelleella ja vuodepotilaaksi joutuneella tytöllä, joka oli saanut kyseisen rokotteen, diagnoosina oli konversio oireet. Kun rekisteripohjalta tehdään tutkimusta vertaamalla rokotettujen ja rokottamattomien sairastuvuutta, niin eihän tämäkään tapaus tule näkyviin.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En ymmärrä perusteitasi. Tietenkin tulee esiin. Miten niin ei tule. Jos verrataan rokotettuja ja rokottamattomia ryhmiä ja katsotaan yleisesti sairastavuutta ja vielä erikseen eri sairauksiin, joita on väitetty liittyvän rokotuksiin, tulee tapaukset kyllä huomioitua.

 9. Juhani Knuuti avatar
  Juhani Knuuti

  Taidat vahingossa sekoittaa asioita. HPV-viruksen infektioon ei ole hoitoa eikä lääkitystä. Jos sinua on hoidettu, kyseessä ei varmaan ole ollut HPV vaan jokin muu. HPV-infektion seurauksena syntyy solumuutoksia kohdunkaulaan ja niitä sitten hoidetaan polttamalla.

  Minulle tulee sellainen kuva, että et ollut lukenut kirjoitustani. Siinähän juuri todettiin, että ihmiset yhdistävät ajalliset tapahtumat vaikka niillä ei olisi syy-seuraus-yhteyttä. Tutkimuksissa rokotetuilla ei ole enempää näitä sairauksia kuin rokottamnattomilla mutta koska rokotukset annetaan tytöille, joilla myös on noita sairauksia, tehdään yksilötasolla johtopäätöksiä, että sairaus johtuisi juuri rokotuksesta.

 10. Jori M avatar
  Jori M

  Oletko törmännyt erityisesti HPV-rokotetta koskevaan uskonnollissävytteiseen kielteisyyteen, sellaiseen mikä ei välttämättä yleisty kaikkea rokottamista vastaan?

  Itselleni tuli vastaan tuollainen, jossa toisaalta viitattiin siihen että Raamatun mukaan elämällä (ei aivan noin suoraan sanottuna) tältä välttyisi, ja toisaalta että juuri tämä rokote ei muutenkaan tehoaisi vaan olisi jopa vaarallinen. Tietyssä mielessä kyllä ymmärrettävä väärien uskomusten niputtaminen.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tällaisenkin olen havainnut, erityisesti uskonnollisessa Yhdysvalloissa.

  2. Martti R avatar
   Martti R

   Katsoin ja kuuntelin lääkärin mielipiteen, miten välttyä kyseiseltä virukselta:

   Ensimmäinen näkökulma tähän koko virukseen ja yleensäkin kaikkeen hoitoon on se, että mitenkä voidaan välttää sairauksia, ilman että tarvitaan välttämättä edes lääkkeitä. Tähän liittyen lääkäri on todennut ihan suoraan, että selibaatti on varmin tapa välttyä HPV-tartunnoilta. Ja jos seksiä harrastaa, niin turvallisin on lääkärin mukaan ne kontaktit, joilla ei ole ollut muita seksikontakteja aiemmin.

   Onko mielestäsi kysessä väärä uskomus?

 11. Aki avatar
  Aki

  Seuraavassa kirjoituksessa Jani Kaaro käy hieman läpi myös HPV-rokotetta:

  https://www.rapport.fi/journalistit/jani-kaaro/vaikeasti-havaittava-haitta?fbclid=IwAR1A-RmXBEip0yiMjUZkuQv4PrHfPJh13IRZKXC2eCX-cw_CjA_YJdhR7wI

  Haittailmoitusrekisteristä yleisellä tasolla hän mainitsee mm. seuraavaa:

  “Järjestelmällä on kuitenkin heikko kohta. Jos rokote aiheuttaa hyvin epämääräisiä terveyshaittoja, tai jos haitat ovat hyvin harvinaisia – ja jos merkittävä osa vielä jätetään epämääräisyytensä tähden ilmoittamatta– signaalia ei koskaan muodostu. Ja jos signaalia ei tule, silloin mikään rokotuksen jälkeinen terveyshaitta ei virallisesti johdu rokotteesta. Ihmiset, jotka uskovat sairastuneensa rokotuksen seurauksena, jäävät täysin voimattomiksi tämän tosiasian edessä. Olennainen kysymys onkin, saako järjestelmä oikeasti kiinni rokotehaitat? Voisiko sitä kehittää osuvammaksi?”

  HPV-rokotteen kohdalla otettakoon tämä lainaus:

  “Samaan aikaan länsimaissa on kuultu puheenvuoroja, joiden mukaan rokotehaittojen tunnistamisessa on vakavia ongelmia väestötasolla. Näistä kenties arvovaltaisin on peräisin Rebecca Chandlerilta, joka johtaa WHO:n lääkevalvontakeskusta Uppsalassa. Chandler kollegoineen on ollut kiinnostunut erityisesti HPV-rokotetta koskevista haittailmoituksista. Hänen mukaansa perinteiset metodit rokotteiden haittavaikutusten tunnistamiseen voivat olla riittämättömiä sellaisten oireiden kohdalla, jotka on yhdistetty HPV-rokotteeseen. Perinteiset metodit löytävät myös huonosti tapaukset, joissa rokote ei sovi tietyille alaryhmille; muistettakoon, että Pandemrixin yhteys narkolepsiaan ei paljastunut rokotehaittarekisteristä, vaan se havaittiin suomalaisten neurologien valppauden ansiosta.”

  Kannattaa lukea koko artikkeli.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kyseessä ihan perusteltua pohdintaa. Ilman muuta tähän ilmiöön kannatta kiinnittää huomiota. Mutta toinen puoli asiassa on se, että kun on sitten laajojen väestöjen rokotettuja verrattu rokottamattomiin, ei ole noita väitettyjä diagnooseja ollut enempää. Eli käyttöönoton jälkeen on seurannoissa voitu todeta, että kyseiset diagnoosit eivät liity rokotuksiin. Tämähän on juuri se markkinoille tulon jälkeiusen seurannan idea. Se ei enää riipu siitä, kuinka hyvin tutkimuksissa on erilaisia haittoja kirjattu sillä kirjaaminen on yhtä hyvää tai huonoa sekä rokotetuissa että rokottamattomissa.

 12. Pia avatar
  Pia

  Hei!
  Jätin tyttärelleni ottamatta HPV-rokotteen kuudennella luokalla epävarmuuttani.Nyt asia on tullut uudelleen ajankohtaiseksi ja hänet tulisi rokottaa reseptillä saatavalla HPV-rokotteella, joka on eri kuin rokoteohjelmassa. Onko näiden kahden eri rokotteen välillä eroja? Mitä? Ja miksi myynnissä oleva rokote on eri kuin rokoteohjelmassa oleva?
  En ole yleensä ole rokotevastainen mutta tämä kyseinen rokote on herättänyt niin paljon myös negatiivistä keskustelua, ja tässä viidakossa on vaikea päättää mitä/ketä asiassa uskoo.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Vaikea sanoa, kun pitäisi tietää mistä kahdesta on kysymys. Markkinoilla on eri HPV-variantteihin kohdistuvia rokotteita, joissa on 2, 4 tai enemmänkin kohteita. Varmaan olisi syytä tehdä sarja samalla mutta en usko että on haittaa rokottaa erilläkään. Jos jälkimmäisessä on useampi variantti, niiden eroavien varianttien osalta teho jäänee heikommaksi.

 13. Aki avatar
  Aki

  Olli Polo tuoreessa koronarokotekirjoituksessaan sivuaa myös HPV-rokoteaihetta:

  https://ollipolo.blogspot.com/2020/12/korona-rokotus-yksi-kaikkien-ja-kaikki.html

  “Tuoreessa muistissa on narkolepsia sikainfluenssarokotteen harvinaisena hitaasti ilmenevänä jälkitautina. Hitaammalla aikataululla mahdollisesti ilmaantuvat haitat ovat varmasti harvinaisia. Uusien ennennäkemättömien oireiden tunnistaminen ja siten myös tilastointi voi olla vaikeaa. Rekisteritutkimuksin näihin ei päästä käsiksi, jos harvinaista oiretta ei tunnisteta, oteta vakavasti, jätetään kirjaamatta tai sitä ei haluta raportoida. Harvinaisten myöhäisvaikutusten yhdistäminen rokotteeseen onkin käytännössä mahdotonta. Tästä esimerkkinä on ratkaisematon kiista kroonisen väsymysoireyhtymän väitetystä yhteydestä HPV-rokotteeseen.”

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kyseessä ei ole tieteellinen ratkaisematon kiista sillä yhteyttä ei ole todettu tutkimuksissa. Kiista on syntynyt vain siitä, että toistuvasti väitetään yhteyden olevan ilman näyttöä. Vähän kuin Trumpin väite huijaamisesta. Väitteen esittäminen ilman perustetia ei muuta asiaa tieteelliseksi kiistaksi.

 14. Therese avatar
  Therese

  Nimimerkki M kirjoitti yllä järkyttävästä pelottelusta ja uhkailusta. Minulla on se käsitys, että kokemus pelottelusta on yksi syy, joka voi saada ihmiset kääntymään mm. rokotuksia ja korona-ajan suosituksia vastaan. Tietääkseni eivät pelotteluun perustuvat kampanjat aikoinaan tehonneet myöskään pyrkimyksissä vähentää tupakointia, vaikka nämä kampanjat nähtiin luultavasti tekijöiden taholta vain tosiasioiden esittämisenä. Turun yliopistossa tutkitaan rokotevastaisuuden syitä, en ole perehtynyt aiheeseen enempää mutta pidän sitä tärkeänä, ja se voisi antaa uutta näkökulmaa terveysviestintään. Mitä asiaa mahtoi edistää tämänpäiväinen HS:n juttu koronan vaikutuksista elimistössä? Onko harhaa ajatella, että kunhan vain kerrotaan tutkimustuloksista, niin ihmiset saadaan noudattamaan viranomaisten ohjeita?

 15. M avatar
  M

  Kuinka monta eri piikkiä ihmisen pitäisi ottaa nykymaailmassa? Onko terveys rokottamista ja rokottaminen terveyttä? Onneksi pakko ei ole ottaa yhden ainuttakaan piikkiä, lain mukaan. Tosin neuvola on katala paikka, onko eettisesti oikein uhata lastensuojeluilmoituksella, jos ei halua antaa YHTÄÄN mitään piikkiä? Kuka suojelee lasta rokotehaitoilta? Tämän päivän lääkärit ovat moraalittomia, tunnekylmiä ja ajavat vain yhtä tapaa, vaikka toivoisi sairauksien ennaltaehkäisyyn uutta lähestymistapaa nykypäivänä. Knuuti ei ikinä varmaan aihetta tule avaamaan, mutta miksi rokotteen valmistajilla on syytesuoja Jenkeistä lähtien v.1986 alkaen? Ja onko sattumaa, että kymmenen vuoden välein tulee kriisi, joka liittyy terveyteen ja se myös horjuttaa taloutta ja pistää aivan kaiken sekaisin. Haluaisin taata turvallisen tulevaisuuden Suomen jälkikasvulle, mutta järkyttävää pelottelua ja uhkailua joka suunnalta. Koronan nimissä voi yksilönvapauteen näköjään kajota, ettei edes hengittää saisi enää ja jokaisesta liikkeestä pitäisi tuntea huonoa omatuntoa. Herran haltuunko..

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Voitaneen todeta, ihan tutkimustiedon perusteella, että rokotukset ovat yksi lääketieteen tärkeimmistä keksinnöistä. Ideahan on yksinkertainen: Annetaan elimistön itse synnyttää immuunireaktio taudinaiheuttajaa kohtaan altistamalla vaarattomaksi tehdylle toimimattomalle virukselle ja sen osalle, sen sijaan, että annetaan ihmisen kohdata taudinaiheuttaja valmistautumattomana. Tällä tavalla olemme voineet pelastaa lukematon määrä ihmishenkiä ja saada lapsikuolleisuus pienenemään murto-osaan takavuosista. Tämä jos mikä on juuri sitä sairauksian ehkäisyä eikä syntyneen sairauden hoitamista. Tällä toimella suojellaan juuri lasta. Ei lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen hyödy rokotuksista itse mitenkään. Lääkärit myös itse rokottavat itsensä ja lapsensa.

   Tottakai vanhemmat aina tavoittelevat lastensa parasta, toisinaan he eivät vain osaa arvioida oikein sitä mikä on heidän lastensa paras ja tällöin oikean tiedon tarjoaminen on tarpeen.

   Ei ole olemassa mitään syytesuojaa. On vain päätetty, että koska normaalissa ososuhteissa (kun ei ole epidemiaa) rokotteiden valmistaminen on huonosti tuottavaa liiketoimintaa ja taloudelliset riskit kuitenkin suuria (erityisesti USA:ssa), että taloudellista riskiä on vähennetty vakuutusjärjestelyillä, niin, että mahdolliset korvaukset (olivatpa ne perusteltuja tai eivät) voidaan korvata vakuutuksesta. Käytännön ratkaisu vaihtelee eri maissa. Tämän motiivina oli, että rokotteiden tuottaminen alkoi olla taloudellisista syistä kokonaan uhattuna. Rokotukset katsotaan kuitenkin kaikkialla olevan niin tärkeässä osassa ehkäisevää terveydenhuoltoa, että ne piti turvata.

   Kommentoit lopuksi kysymällä sattumasta. Tarkoitatko, että vaihtoehtona olisi se, että joku on epidemiat suunnitellut? Menee aika syvään päätyyn. Mutta eivät ne sattumaa ole. Kysymys on aivan vääjäämättömästä ilmiöstä, kun ihmiset liikkuvat planeetalla ja ovat yhteydessä toisiinsa ja niin taudinaiheuttajat kykenevät leviämään. Jo nyt voidaan sanoa, että vastaava epidemia tulevaisuudessa on 100% varma. Emme vain tiedä milloin. Täytyy vain toivoa, että osaisimme varautua peremmin kuin tähän.

 16. Kaisa avatar
  Kaisa

  Kiitos hyvästä ja kattavasta artikkelista! Vastaan työssäni viikoittain vanhempien tai lasten kysymyksiin hpv-rokotteen turvallisuudesta. Valitettavan usein kysymysten taustalla on huoli, joka perustuu hpv-rokotteesta esim. somessa levitettyihin virheellisiin väittämiin. Tämä julkaisu antoi paljon lisää tietoa keskustelun tueksi.

 17. Aki avatar
  Aki

  Millä perustelet sen, että yritän saada riitaa joidenkin välille kommentoinnillani? Eikö asioista voi keskustella jopa eriävinkin mielipitein ilman riidan lietsontaa?

  ”Keinotekoinen riita asiantuntijoiden välillä”- asetelmaan liittyen mainittakoon vielä lääketieteen luotettavuuskysymyksistä professori Peter C. Gøtzsche:n kaksi kirjaa:

  En näe ”Keinotekoinen riita asiantuntijoiden välillä”- asetelmaa myöskään Gøtzsche:n kirjoihin liittyen, vaikka kipeitä ja tärkeitä asioita nostaakin esiin.

  Suomalainen fyysikko Matti Pitkänen on kommentoinut Montagnierin DNA-teleportaatiokokeita:

  Onko kvanttiteleportaatio, joka liittyy Montagnierin DNA-kokeisiin, tosiaan salaliittoteoriaa?

  Kvanttitasosta puhuttaessa, mistä voit olla varma, että tulkintasi todellisuudesta tai “todellisuudesta” on oikea esimerkiksi juuri HPV-rokotteisiin liittyen? Tiedämmehän havaitsijan merkityksen kvanttitasolla (josta makrotodellisuutemmekin koostuu):

  Jos aiemmin täysin terve, aktiivinen, urheilullinen, sosiaalinen jne. lapsi vammautuu vakavasti kokonaisvaltaisesti toimintakyvyttömäksi lähes välittömästi esimerkiksi HPV-rokotuksen saannin jälkeen, ja vanhemmat lääkärin kanssa huomaavat asian heti niin voitko tosiaan kumota tämän havainnon virhepäätelmänä vain tarkastelemalla tutkimuspapereiden kautta todellisuuta?

  Tässä suomalaisessa keskusteluohjelmassa puhetta myös HPV-rokotteista. THL:n Hanna Nohynek kommentoi mm., että tutkimuksia tarkasteltaessa on muistettava se, että yksittäiset rokotetut voivat reagoida rokotteelle, vaikka selkeää syy-seuraussuhdetta ei voitaisikaan osoittaa laajassa mittakaavassa (ei ole ainoa suomalainen asiantuntija, joka näin kertoo):

  Koronaviruksen alkuperään liittyen en osaa ottaa tarkemmin kantaa, mutta suomalainen sotahistorian dosentti Markku Salomaa on myös aiemmin pohtinut koronaviruksen alkuperää laboratoriolähtöisenä (ilman ns. triggerisanojen käyttöä):

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Jouduin valitettavasti jättämään linkit pois, sillä ne johtavat osin kyseenalaisiin ja virheellistä tietoa jakaviin videoihin ja myös eivät tuoneet tähän asiaan mitään olennaista.
   Mitä tulee tuohon “riita-asiaan” se viittasi siihen, että sinä toit esille Motagnierin tavalla, jossa yritit asettaa minut ja hänet vastakkain, vaikka me emme ole koskaan tavanneet emmekä keskustelleet mistään. saati sitten olleet mistään eri mieltä.

   DNA-teleportaatio on hypoteesi, jota on spekuloitu. Niin kauan kun sen tueksi ei ole esitetty tieteellistä näyttöä, se on vain hypoteesi eli mielipide. Vaikka sitä toistettaisiin monta kertaa, se ei muutu todeksi ennen tutkimusnäyttöä.

   En tietenkään voi kumota tuota hypoteesia ja spekulaatioita edes HPV:n osalta mutta ei minun tarvitsekaan. Näytön taakka on aina väitteen esittäjällä eikä sitä voi siirtää muille vaatimalla kumomuista.

   Kvanttijutut liitettynä homeopatiaan taikka vaikka DNA-teleportaatioon ovat spekulaatioita, joilla yritetään keinotekoisesti selittää monenlaisia mielikuvituksen tuottamia ajatusrakennelmia. Ne ovat vain mielikuvitusta niin kauan kun niiden tueksi on esittää näyttöä. Kavntti-ilmiöt ovat mielenkiintoisia sinänsä ja niitä yritetään liittää milloin mihinkin villiin ideaan.

   Mitä tulee HPV-rokotuksiin, sen turvallisuus selviää myös vain tutkimuksilla. Ajallinen sattuma ei ole osoitus syy-seuraus-suhteesta.

 18. Aki avatar
  Aki

  Onkohan, Juhani Knuuti, Hi-viruksen löytämisestä Nobel-palkittu Luc Montagnier myöskin päätellyt virheellisesti mainitessaan kirjan The HPV Vaccine On Trial esipuheessa seuraavasti:

  “The reader will see the truth: the side effects are underreported by medical personnel, while there are a growing number of parents suing manufacturers and governments for inducing lifelong handicaps, even death, of their loved ones. In fact, this is the tragic example of various segments of our society, worldwide, placing economic interests before the health and protection of our younger generation. I congratulate the authors of this book, who are showing the world this scandal.”

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Viestisi ydin kuuluu argumentaatiovirheissä tyypillisen ryhmään: “Keinotekoinen riita asiantuntijoiden välillä”

   En ole tuota kirjaa lukenut enkä perehtynyt kyseisen herran kantoihin enkä perusteluihin. Sen vuoksi en voi ottaa mitään kantaa noihin asioihin eikä minulla ole lähtökohtaisesti mitään riitaa hänen kanssaan vaikka yrität sellaista saada aikaan.

   Kirjoituksessani tuon esille HPV-rokotukseen liittyvää tutkimusnäyttöä ja se puhuu omaa kieltään. Minun mielipiteelläni ei ole edes merkitystä, eikä myöskään herra Luc Montagnierin mielipiteellä. Mielipide on tutkimusnäytön hierarkiassa matalimmalla tasolla ja varsinaiset tutkimukset ovat olennaisempia.

   En tiedä mistä Montagnierin näkemykset ovat syntyneet eikä ne minua edes suuremmin kiinnosta, mutta se kannattaa ottaa huomioon, että yllättävän moni Nobel-palkittu (ja muu merkittävä tutkija) on myöhemmällä iällä (Montagnier on 88-vuotias) langennut outoihin tulkintoihin. On ilmeisesti niin, että huippututkimus ei anna pätevyyttä automaattisesti olla asiantuntija oman alan ulkopuolella.

   Sama kaverihan väitti hiljattain, että koronavirus oli Kiinan laboratoriossa valmistettu. https://science.thewire.in/the-sciences/luc-montagnier-coronavirus-wuhan-lab-pseudoscience/
   Lisäksi sama jamppa on ollut mukana levittämässä muitakin salaliittoteorioita mm.
   virheellistä väitettä rokotusten liittymisestä autismiin: https://www.forbes.com/sites/stevensalzberg/2012/05/27/nobel-laureate-joins-anti-vaccination-crowd-at-autism-one/?sh=430303aa5c53#416830515c53
   Homeopatiasta: https://blogs.sciencemag.org/pipeline/archives/2011/01/10/has_luc_montagnier_lost_it
   DNA-teleportaatiota https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_teleportation

   Surullista, mutta en kyllä käyttäisi tämän henkilön sanomisia perusteluina mihinkään. Kuten yllä sanoin, ei niitä sanomisia muutoinkaan kannata pitää olennaisina sillä tieto löytyy tutkimuksista.

 19. Jukka avatar
  Jukka

  CRPS ja kipuoireyhtymä ovat kaksi eri sairautta – monia Crps:ää sairastavia loukkaa kipuoireyhtymä-termin käyttö cerpistä puhuttaessa, kun diagnoosit ovat hyvin erilaisia keskenään. CRPS on täysin oma, vaikea sairautensa.

 20. Marika avatar
  Marika

  Kohdunkaulan syöpä kehittyy yleensä vuosien kuluessa (lähes 10-vuotta) ja tarvitsee pitkäkestoisen kroonisen HPV-infektion, jonka paranemista esim. tupakointi estää. Monestihan HPV-infektio paranee itsestään. Yleensä myös muuten heikentynyt immuniteetti vaikuttaa syövän syntyyn. Eikö tässäkin yhteydessä voisi ennemmin korostaa elintapoja? Mikä muuten on käsityksesi näiden erilaisten autoimmuunisairauksien syntymisessä esim. CFS, mistä ne tulevat kun rokotuksien ei ole todettu olevan kriittinen tekijä niiden synnyssä?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Valitettavasti terveet elintavat eivät kykene estämään HPV-viruksen infektiota vaikka ne hyödyksi ovatkin. Noiden sairauksien syhtyä ei vielä tunneta, jonka vuoksi ne ovatkin alttiina monille spekulaatioille.
   Lisäsin tuoreen tutkimuksen, jossa nyt on osoitettu rokotuksen vaikutus syövän syntymiseen.

   1. Marika avatar
    Marika

    Tarkoitinkin terveet elintavat nimenomaan syövän synnyn ehkäisyssä, en infektion tarttumisessa. HPV-infektioista paranee itsekseen n. 80% eli infektion saaminen ei automaattisesti tarkoita että siitä kehittyy syöpä.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Ei tietenkään HPV-infektion saaminen voi tarkoittaa, että varmasti tulee syöpä, muutenhan valtaosalla naisista olisi kohdunkaulan syöpä. Tuo virus on kuitenkin se ratkaiseva tekijä syövän synnylle.

 21. Jan Sundell avatar
  Jan Sundell

  Erinomainen ja ajankohtainen kirjoitus. Kaikki tyttäreni saivat rokotteen ongelmitta. Kiitos, että annat vastalääkettä lokakampanjalle.

 22. Jani M avatar
  Jani M

  Onko tietoa millä todennäköisyydellä HPV-virusinfektio aiheuttaa syövän?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Lisään juuri tuoreita tutkimuksia aiheesta eli siitä miten rokotus estää syöpää. Väestön osalta avain on siinä kuinka paljon näitä syöpiä esiintyy. Nykykäsityksen mukaan valtaosa näistä syövistä on HPV-viruksen aikaansaamia.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email