Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Medikalisaatio

Medikalisaatiolla tarkoitetaan sairauden ja terveyden leiman sekä lääketieteellisen hoidon ulottumista yhä uusiin ja arkipäiväisiin ilmiöihin. Toisinaan sillä tarkoitetaan myös tarpeettomia ja tehottomia hoitoja, ja toisinaan myös ennaltaehkäisevää hoitoa.
 
Viime vuosina terveydenhuollon toimijat ovat saaneet kovaakin kritiikkiä siitä, että terveistä tehdään sairaita ja hoidon kohteita. Tämän syyksi mainitaan lisääntyvä medikalisaatio.
Kuitenkin ortopedi Teppo Järvisen medikalisaatiokritiikki sisälsi näyttöön perustuvan hoidon vaatimuksen lisäksi myös laajempaa kritiikkiä nykylääketieteen ennaltaehkäiseviä linjoja kohtaan.
Termiä medikalisaatio käytetään kolmessa aivan erilaisessa yhteydessä: a) Kritiikkinä sille, että lääketiede käyttää hoitoja, joiden teho ei ole tieteellisesti varmistettu, b) Kritiikkinä enneltaehkäiseville hoidoille ja c) Kritiikkinä lääketieteen soveltamisalan laajentumiselle. Ne ovat kuitenkin erillisiä ilmiöitä ja selvyyden vuoksi myös hyvä analysoida erikseen.
 
Hoitojen tulisi olla näyttöön perustuvia
Pidämme tänään itsestään selvänä, että kaikkien hoitojen tulisi perustua tutkittuun tietoon. Kuitenkin tiedämme, että tämä ei ole tilanne. On paljon historiallisia hoitoja, joita on ollut vaikea avata tutkimukselle uudelleen. Lisäksi kaikkia hoitoja ei yksinkertaisesti voida tutkia asianmukaisin kaksoissokkokokein liian suuren riskin vuoksi (vertaa klassinen laskuvarjon tehon kaksoissokkokoe).
Samalla on selvää, että moni pidempään käytössä oleva hoitomenetelmä ei välttämättä tulisi tänään uutena hyväksytyksi. Ei välttämättä sen vuoksi, että se ei toimisi taikka olisi turvaton, vaan sen vuoksi, että meillä ei olisi tämän päivän kriteereillä arvioituna riittävää tutkimusnäyttöä hoidon tueksi. Uuden hoidon pitää olla tutkitusti parempi kuin edellinen saavuttaakseen vakiintuneen aseman.
Aikaisemmin ei ole näin ollut. Esimerkiksi ensimmäinen tulehtuneen umpilisäkkeen poistoleikkaus tehtiin jo 1735. Vähitellen toimenpiteestä tuli helppo rutiini ongelman turvalliseksi hoitamiseksi. Kesti lähes 300 vuotta ennen kuin tämä hoito rohjettiin kyseenalaistaa. Parin viime vuoden aikana tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että kuvantamisella voidaan havaita leikkausta vaativat suuren riskin tapaukset ja muut voidaan hoitaa turvallisesti antibiooteilla.
Vastaavia esimerkkejä löytyy muitakin (esim polven tähystys ja puhdistus kuluman vuoksi). Tosiasia siis on, että lääketieessä on runsaasti perinteisiä hoitoja ja toimenpiteitä, joiden tutkimusnäyttö on peräisin ajalta, jolloin vaihtoehtoja oli vähemmän ja menetelmät erilaiset.
Tämä korjausprosessi on jatkuvaa mutta hoitoja on niin paljon, että työkenttä on valtava. Vaikka tieteellinen korjausprosessi on hidas ja konservatiivinen, se on kuitenkin ainoa turvallinen tapa lisätä tietoamme lääketieteellisistä hoidoista ja niiden tehosta.
 
Missä menee perustellun ennaltaehkäisevän työn ja medikalisaation raja?
Termin laajemman käytön perusteella kaikki ennaltaehkäisevä työ ja puuttuminen voidaan myös katsoa medikalisaatioksi. Onhan silloin kyseessä henkilö, jolle ei ole vielä diagnosoitu varsinaista sairautta vaan pyritään ehkäisemään sen syntyminen.
Koska kyseessä on tyypillisesti vain riskin suureneminen, eikä sairauden varma puhkeaminen, suuri osa ennaltaehkäisevästä työstä kohdistuu ihmisiin, jotka eivät ehkä koskaan tulisi sairastumaan.
Tyypillisessä tilanteessa henkilöltä löydetään jokin riskitekijä, jonka tiedetään liittyvän kohonneeseen sairastumisriskiin. Sitten pyrimme vaikuttamaan tähän korkeamman riskin henkilöön terveydehuollon keinoin.
Esimerkkejä ovat mm. verenpaineen seuranta, kolesterolin ja rasva-arvojen mittaus, vyötärölihavuus, ihomuutosten poistaminen, neuvolakäynnit ja -mittaukset, ruokavaliosuositukset, tupakalle altistumisen vähentäminen, radonaltistuksen seuraaminen ja vähentäminen sekä asbestilta suojautuminen.
Periaatteessa myös tapaturmilta suojautuminen kuten suojatiet, polkupyöräkypärät ja autojen turvavyöt voitaisiin luokitella samaan ryhmään.
Lisäksi näistä riskitekijöistä monet, kuten esim. (epä)terveellinen ruokavalio ja veren rasvat ovat kasvaneet oman todellisen vaikuttavuutensa rajojen yli eikä kukaan voi välttyä ilmiöiltä. Ne synnyttävät voimakkaita mielipiteitä ja kiihkeätä väittelyä. Termi medikalisaatio on hyvä ja helppo lyömäase tässä propagandassa.
 
Lääketieteen soveltamisalan laajeneminen
Näiden kahden edellä kuvatun ilmiön lisäksi lääketieteen soveltamisala on oikeastikin laajentunut. Erilaiset poikkeavan käyttäytymisen muodot, syntymä ja kuolema ovat tulleet lääketieteen piiriin viimeisen 50 vuoden aikana.
Terveyssosiologi Irving Zola kirjoitti jo vuonna 1972, että sairaan ja terveen leimat ulottuvat yhä laajemmalle inhimilliseen elämään eli arkielämän ilmiöitä medikalisoidaan lääketieteen ja terveyden nimissä.
Lasten käyttäytymishäiriöiden ja mielenterveyden häiriöiden diagnoosit ovat lisääntyneet vaikka itse sairauksien esiintyminen ei olisikaan muuttunut. Alkoholismi, huumeriippuvuus ja seksuaaliset poikkeavuudet ovat olleet vaihtelevasti lääketieteen hoitojen kohteena.
Voi olla asiakkaan/potilaan edun mukaista, että ongelmille saadaan lääketieteellinen diagnoosi. Diagnoosi voi tuoda tarvittavaa selkänojaa esim levottoman lapsen erityisjärjestelyille. Myös vakuutusyhtiöiden korvauksiin lääketieteellinen määritys voi vaikuttaa.
Nykyaikaisen lääketieteen toimet ovatkin osa yhteiskunnan modernisaatiota ja teknologista kehitystä. Yhteiskunta pyrkii puuttumaan väestön terveyteen sillä se nähdään taloudellisena haasteena ja tämän tuloksena monista arkielämän ilmiöistä on tullut terveydenhuollon kohteita.
Uudempi ilmiö on ikuisen nuoruuden tavoitteleminen kirurgian keinoin. Kosmeettiset leikkaukset ovat arkipäivistyneet jopa niin, että vaarana on leikkaustoimenpiteiden luokitteleminen itsestä huolehtimiseksi ja merkiksi menestymisestä.
 
Onko medikalisaatio todellinen ongelma?

Mielestäni viimeistä kohtaa lukuunottamatta mediassa vellova yksinkertaistettu medikalisaatiokritiikki perustuu tietämättömyyteen. Se on myös osa terveydenhuoltoa vastaan käytävää propagandasotaa. Vaikeita haasteita on helppo kritisoida tarjoamatta kuitenkaan mitään todellista vaihtoehtoa.
Pitäisikö meidän luopua hoidoista, joiden tehosta ei ole pitävää tutkimusnäyttöä vaikka muutakaan vaihtoehtoa ei ole tarjolla? Pitäisikö ennaltaehkäisevä työ lopettaa medikalisaatiokritiikin vuoksi?
Toisaalta myös viestimet syöttävät jatkuvasti uusia sytykkeitä terveyspaniikkiin. Uskomushoitojen tuottajat osaavat hyödyntää näitä pelkoja tehokkaasti.
Toisinaan medikalisoitunut ihminen haluaa jonkin tietyn ja hyvin kalliin tutkimuksen, josta on lukenut. Hän pelkää sairastavansa jotain tautia ja pelolle ei ole objektiivisia perusteita.
Terveydenhuollolle tilanne on haasteellinen. Onko potilas myös asiakas, joka on aina oikeassa? Pitääkö vaadittu tutkimus kustantaa yhteisillä varoillamme? Onneksi usiemmiten asiallinen tieto, keskustelu ja perustelu vievät asiat oikeaan suuntaan.
————————————
Nykylääketiedettä kritisoidaan siitä, että se hoitaa vain oireita tai sairauksiin puututaan liian myöhään. Kun sitten sairauksien syntymiseen pyritään ennalta puuttumaan, sanotaan sen olevan medikalisaatiota.

45 vastausta artikkeliin “Medikalisaatio”

 1. Risto Koivula avatar

  Tiede myös etenee, muualla:
  ” USA:n ja Kuuban johtavat neurotietelijät R. Douglas Fields ja Mitchell Valdés-Sosa keskustelevat näköaloista ja tieteellisestä yhteistyöstä.
  WHO valitsi taannoin Kuuban terveydenhuoltosysteemin esimerkilliseksi muulle maailmalle. ”
  http://aamulehdenblogit.ning.com/profiles/blogs/usa-n-ja-kuuban-johtavat-neurotietelij-t-keskustelevat-yhteisty

 2. Risto Koivula avatar

  https://www.facebook.com/risto.koivula.3/posts/1365106946897351?notif_t=like&notif_id=1488022299462721
  ” Lääketeollisuus salaa suurimman osan lääkäreille maksetusta rahasta – katso, kuuluuko oma lääkärisi eniten rahoitusta saaneiden joukkoon
  Lääketeollisuuden lääkäreille maksamien rahojen läpinäkyvyydessä on isoja puutteita. Vain avoimimmat lääkärit kertovat saamistaan korvauksista.
  Tuomo Pietiläinen HS Karla Kempas HS
  Julkaistu: 25.2. 2:00 , Päivitetty: 25.2. 7:08
  Avoimuus oli avainsana, kun Lääketeollisuus ry:n jäsenyhtiöt julkaisivat toukokuussa lääkeyhtiöiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välisiä rahavirtoja. Lääketeollisuuden viesti oli, että 65 prosenttia rahoitusta saaneista lääkäreistä antoi suostumuksensa kertoa saamistaan rahoista julkisuuteen.

 3. KELLY CHRIST avatar

  Haluat myydä munuainen? Olemme täällä auttaa sinua hyvä rahaa tehdä mitä haluat, ota yhteyttä jos olet kiinnostunut myymään munuainen. Yhteystiedot (sathyakidneyhospital@gmail.com) tai soita meille +919168752489

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kannattaisiko soittaa ja pyytää tarjousta?

 4. Jari Paasonen avatar
  Jari Paasonen

  Veronmaksajana ole huolestuneena lukenut artikkeleita joissa ihmetellään aikeita surun tai murrosiän kriisien luokittelemista sairauksiksi, joiden lääkitseminen olisi perusteltua ja jotka jopa tulisivat yhteiskunnan korvausten piiriin. Uskon että lääketeollisuus on onnistunut ajamaan etujaan liian hyvin näkökulmastani.
  Valitettavasti nykyään ei tiedä kenen puoleen kääntyä valistaakseen itseään. THL:lläkään ei osaa olla uskottava. Blogisi (Reijo Laatikaisen ohella) tuntuu olevan yksi niitä ainoita valistajia, joihin jotenkin luotan.

 5. tubi avatar

  mr pain; mihin pyrit näilllä kommenteillasasi?

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Voin yrittää vastata jos täsmennät kysymystä – vai tarkoititko ettei kommentointi ole ollut toivottavaa?
   Ymmärrän kyllä jos niitä ei tarvita, kunhan kerrot(te).

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Asiallinen kommentointi on aina tervetullutta.

 6. Risto Koivula avatar

  Asperger ja ADHD ollankin poistamassa jopa EU:nkin tuutiluokituksesta, WHO:n tautiluokitusessa ne eivät liene koskaan olleetkaan. Myöskään siellä ei ole esimerkiksi “narsismia”.
  http://yle.fi/uutiset/aspergerin_oireyhtyma_pois_tautiluokituksesta/8666609
  ” Terveys 12.2.2016 klo 6:12 | päivitetty 12.2.2016 klo 13:48
  Aspergerin oireyhtymä pois tautiluokituksesta
  Aspergerin oireyhtymä on lähivuosina poistumassa eurooppalaisesta tautiluokituksesta. Jatkossa käyttöön jää vain yksi kattodiagnoosi eli autismikirjon häiriö.
  Noin 54 000 suomalaisella on autistinen häiriö. Näistä yleisin on Aspergerin oireyhtymä, joka voi ilmetä esimerkiksi vaikeuksina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kielellisinä vaikeuksina tai kapea-alaisina kiinnostuksen kohteina.
  Aspergerin oireyhtymää ollaan poistamassa eurooppalaisesta tautiluokituksesta lähivuosina. Käyttöön jää vain kattodiagnoosi autismikirjon häiriö. Ne eivät ole sairauksia, vaan aivotoiminnan kehityshäiriöitä.
  Autismi- ja Aspergerliitto viettää talvipäiviään Jyväskylässä nyt viikonvaihteessa. Tänään talvipäivillä puhutaan muun muassa siitä, millaisia vaikutuksia tautiluokituksen poistamisella on. ”
  Tämä on tervetullut medikalisaationvastainen päätös.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olet ymmärtänyt tämän kyllä väärin. Kysymys on vain siitä, että sellaista diagnoosia, jonka nimi on täsmällisesti “Asperger” jää pois. Autismi ei ole mihinkään katoamassa diagnoosiluokituksesta. On hyvin tavallista, että diagnoosiluokitukseen tehdään säätöä kun tieto lisääntyy. Tässä tapauksessa nyt tuo termi vaihtuu toiseen joka kattaa näitä ongelmia eri tavoin.

 7. Risto Koivula avatar

  Vihervaara näyttää noihin samoihin kiinnittäneen huomiota kuin esimerkiksi Svetsin hoitoeettinen neuvosto, joka on ollt kriminalisoimassa virkamiestasolla noita svetsiläisten tehtaiden keksmiä ja levittämiä ADHD-lääkkeitä, joiden yksi kehittäjä Enzensberger samoi ennen kuolemaansa, että koko “tauti” on keksitty “lääkkeiden” myymiseksi.
  Intiassa on virkamiestasolla krimnalisoitu “peilineurooniteoriaa” siinä mielessä, ettei Viliyanur Ramhachandranin kolukunnan “oppineita” kelpuuteta ainakaan liittovaltion hommiin. ja nämä tietysti huutavat että uka “laittomsti protektoidaan omia yliopistoja”, eikä uskota “huippustuedettä”… Jessus…
  Minä en varsinaisesti ole “antimedikalisti”, vaan vastustan vääriä teorioita, joita pidetään yllä erilaista “taktisista” syistä. Niitä on kaupallisia, poliittisia, uskonnollisia jne.
  Lääke saattaa olla myös viimmestä päälle, kun hyvin kohdalle, ja parantaa siinä sivussa orastaneita “psyykkisiäkin” ongelmia, vaikka diagnoosi olisikin ollut epämääräinen (ainakin ilman sitä lääkettä ainakin, kuten mulla diabetes).

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Aivan. Biologian opettajallani oli lyhyitä koekysymyksiä. Risto Koivula? Tietoni reseptoreista.
   (Kiinnostaa, en kysy enää muuta).

  2. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Et tarttunut aiheeseen ja kertonut reseptoreista?
   Käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä on tuotu lääketieteeseen. Se taitaa olla yksi syy, miksi lääketieteellistymisestä on alettu edes keskustella. Muistaakseni ensimmäiset aihetta käsittelevät teokset on kirjoitettu Tampereella ja niin taitaa olla viimeisinkin jonka tiedän. Iiris Pasternackin opus.
   Nykyään on hirvittävän vaikeaa kyseenalaistaa mitään päätelmiä, koska käytetään hienoja sanoja, vertauksia avaruuteen ja tähtitieteeseen ym. vaikka itse asiassa olisi kyse jonkun medikalisoitumisesta tai pyrkimyksestä siihen. Tämä voi olla tarkkaan harkittua ja usein ohjeistettuakin.
   Autismin aiheuttajina on pidetty milloin mitäkin. Lääketiede tarkastelee väitteitä varsin konservatiivisesti ja jopa ohimenevinä ilmiöinä. Viimeksi esillä ollut taisi koskea rokotteita.
   Muutakin tutkimusta löytyy;
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23578362
   Jos luet tutkimuksen ja tarkastelet sen sisältöä niin johtopäätösten tulisi olla että mielipidettään ei ehkä kannattaisi lukita kovin herkästi. Ja tietyille tahoille asioista tulee kertoa kuten lapsille. Ettei heidän maailmankuvansa kovin järkkyisi.
   Monet saattavat ihmetellä miten vaikkapa alkoholistin käytös muuttuu. Paikkakunnalla, josta olen kotoisin, oli neljä pankkia. Kaksi oikeaa pankinjohtajaa, molemmat ryyppäsivät. Eräänä päivänä, pitkän ryyppyputken jälkeen toisen pankin johtaja kätteli rappusilla asiakkaita sisälle toiseen pankkiin.
   Sairauksien vaikuttamista minäkuvaan on turha kiistää. Varmaan moni syöpäänkin sairastunut kysyy itseltään, mikä meni vikaan. Lopulta ihmiset käyttäytyvät heidän kuin heidän perusluonteenpiirteelleen kuuluu.
   Todellisuus on (usein) tarua ihmeellisempää.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Haluan tässä vaiheessa vain selventää yhden asian autismista: Rokotteilla EI OLE MITÄÄN tekemistä autismin kanssa.
    Asia on varmistettu lukuisia kertoja, viime vuonna jopa rokotusvastustajat teettivät sellaisen tutkimuksen ja tulos, yllätys yllätys oli, että rokotteet eivät aiheuta autismia. Tämä porukka on nyt ollut tyytymätön jopa tähän omaan tilattuun tulokseen. Tulos ei siis vastannut odotuksia ja uskomukset voittavat säännöllisesti tutkitun tiedon.
    Alkuperäinenkin tähän autismiyhteyteen viittaava tutkimus osoittautui jo vuosia sitten huijaukseksi ja se on vedetty pois lehden toimesta ja kyseinen tutkija on tuomittu tieteellisestä huijauksesta.

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Tulisi kertoa, kuten tuon tutkimuksen johdannossakin todetaan, ettei syytä tiedetä.
     Jos tätä ei “muisteta” mainita niin se on omiaan ruokkimaan kaikenlaisia epäilyjä samaan aikaan esiintyvien ilmiöiden yhteydestä (korrelaatio) mihin tahansa, kuten tälle rokotteiden vastaiselle porukalle on käynyt. Tämä ei ole sattumaa.

   2. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Lehti jota siteerasit on “Medical Hypotheses”. Tämä ei ole tietoa vaan esittelee hypoteeseja. Tieteelliseksi tiedoksi se muuttuu vasta kun hypoteesi on tutkittu ja osoitettu oikeaksi. Sillä tavalla pitää olla hereillä kun lukee artikkeleita että osaa sijoittaa sen omaan paikkaansa.

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     En tiedä mihin kohtaan viittaat mutta todennäköisemmin apinoitu jostain blogitekstistä?
     Huippupäätelmät tulevat siis lehdestä. Puuttuu enää, miten Karjalan lapset eivät sitä tai tätä.
     Muuta kanavaa tiedon etsimiseen ei taida nykyään olla kuin blogit ja perinteinen tutkijankomero, jossa, kuten tunnettua, paperit eivät ole lähelläkään järjestystä. Jos olisi, niin ei kai siellä tutkija olisi vaan siivooja.

     Hyvää viikonloppua – uutta ja mielenkiintoista artikkelia odotellessa.

 8. Risto Koivula avatar

  Mr Pain 9.2.2016 klo 16:11
  ” Ilmeisesti neurotutkimusta ei rahoiteta Suomessa. ”
  Täällä on Akatemian rahoitus vuodelta 2006, jolloin Fieldsin ensimmäinen poommi ARTKKEI “The Other Brain” oli jo ilmestynyt:
  http://keskustelu.skepsis.fi/Message/FlatMessageIndex/223024?page=1#223024
  Yksi (1) tampereen yliopiston “tutkija” sai kerran Euroopan neuvostolta 1.4 miljoonaan “tutkimukseen”, jonka aihe oli tosiasiassa “vauvojen rotumurhapeilineurooni”…

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Tuo sinun asiasi lienee vähän samansuuntaista kuin mitä psykiatri Marja Vihervaara kertoi eilen ilmestyneessä Kotivinkki-lehdessä s. 22-

  2. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   “”vauvojen…”
   Tuollainen ilmaisutapa johtaa kyllä siihen, että suljetaan pois keskusteluista.

 9. Risto Koivula avatar

  ” Mr Pain 8.2.2016 klo 19:52
  Mulle ei aukea ”myelinisoituminen”. Olen ymmärtänyt että kyse olisi ennemminkin myeliinikadosta -> eristeen katoaminen selittäisi mielestäni esim. viestin nopeutumista paremmin kuin myelinisoituminen. Voihan olla että muutakin kuin katoamista tapahtuu. ”
  MYELIINIKATO on monien tautien ja poikkeavuuksien aiheuttaja: Binswangerin taudin, joka niistä kesittiin ensimmäisenä ja Alois Altzheimer antoi tuo nimen keksijän mukaan erotukseksi oman nimensä mukaisesta neuronisairaudesta, MS-taudin ainakin osaltaan, allergia- ja tulehdusperäisen autismin jne. Suosittelen Fieldsin kirjaa.
  Aksonien myelinisoituminen on harjoituspohjaisen pitkäaikaisoppimisen, ns. pavlovilaisen ehdollistumisen mekanismi. (Se on myös synnynnäiten ehdottomien refleksien tarkentumisen, ns. habituaation AINAKIN YKSI meksnismi.) Sellaisena sillä on keskenen roli kaikessa muussakin opiimisessa, jossa aina jo opittu informaatio pelaa ratkaisevaa roolia. Tässä on ainoan suomalaisen lehden, joka heti tiedotti aiheesta, juttu vuodelta 2008. Sen jälkeen on edelleen tullut paljon uutta tietoa ja tuo kirja. teoria on alin perin neuvostoliitolaista lähtöä (mikä joitakuita juilii). Ivan Beritashvililta 1932, pavlovin tsenaskin (1849 – 1936) ollessa siitä tietoinen; Aleksandr Roitbak muotoisi sen nykyiseen muotonnsa 1971, mutta ei pystynyt sitä todistamaan siloisin välinein. Hänen julkaisukumppnunsa Tengiz Oniani toimi yhä Georgian akateemikkona.
  Myeliinikerroken paksuudella on optimi, ihisellä . 60% aksonin halkaisijasta, jolloin johtavuua voi olla 100 – 150-kertainen myelinisoitumattomaan verrattuna.. Kun se siitäkin paksunee, se lakaa taas heikentää sigaaninkulkua.
  Tuolla jenkkitutkimuksen sisäpiireissä 60-luvun lopulta dominoineella glykosminoglykaani-mallillakin (Ajit Varki, Kevin Fox, Bruce Caterson jne.) on kuitenkin osoittautunut ole van rooli. Oppimisen kannalta kaikkein tärkeimmssää aivoruoren 2. kerraksen neuroneissa aksoneilla vuorottelvat myleiinituppi ja glykosminoglykaanituppi. Jos glokosmniglykaaiverkko hajotetaan kemiallisesti, neuronin kytkentöihin tallentunut tieto katoaa. Se on kuitenkin valmis oppimaan uutta tietoa.
  Nobeliakin voisi suositella vaikka jaettuna Tengiz Oniani, Ajit Varkin ja R. Douglas Fieldsin kesken. Ellai sitten tuota kovasti mudaas kieriteltyä kunnianosoitusta aiota lakkauttaa.
  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2011/09/ajattelun-ja-muun-ehdollistumisen-biokemiallinen-mekanismi-aivoissa-on-selviamassa
  ” AJATTELUN JA MUUN EHDOLLISTUMISEN BIOKEMIALLINEN MEKANISMI AIVOISSA ON SELVIÄMÄSSÄ (2008)
  Kansan ääni on seurannut nykyajan muotitieteen aivotutkimuksen etenemistä painottaen niin tieteen tekemiseen kuin siitä vedettyihin johtopäätöksiinkin aina liittyviä ideologisia ja filosofisia puolia. Sellaiset ovat mm. välttämättömiä todellisuutta koskevien mahdollisimman adekvaattien hypoteesien esittämiseksi testattavaksi. Lisäksi kaikki tieteenalat vuorovaikuttavat keskenään myös tieteenfilosofian kautta mm. ns. yleiskäsitteiden määritelmiä koskien.
  Esimerkki filosofisesta ongelmasta, jota voi ja kannattaa pohtia tätä juttua tutkittaessa, on, ”onko mieleen palautettavissa oleva ajatus olemassa aivoissa silloinkin, kun sitä ei ajattele?” Vastaus tähän vaikuttaa siihen, miten käsite ´ajatus´ pitäisi määritellä: mitä se voi olla, ja mitä se taas ei ole!
  Kaikista, oikeista ja niistä (väistämättömistä) ”muistakin” tutkimustuloksista vedetään myös aina esimerkiksi teknologisia sovellutuksia ja politiikkaa koskevia johtopäätöksiä. Vaikka tiede onkin objektiivisten faktojen ja teorioiden muodostamista todellisuudesta, ideologisen ja filosofisen puolen olemassaolon kiistäminen olisi huijausta. On siis parempi, että ideologia on julkilausuttu, kuin että se olisi ”salainen” ja siten erittäin vaikeasti tieteellisesti kritisoitavissa.
  Ideologian myötä tietoon liittyy myös luokkaluonne aivan erityisesti ihmis- ja yhteiskuntatieteissä. Olemme epäilleet yksinkertaistettuja johtopäätöksiä uusista havainnoista, ja osoittaneet, miten aina välillä jossakin yritetään ”unohtaa” esimerkiksi sadan vuoden aikaisemmat, vähintään yhtä objektiiviset havainnot vain joitakin uusimpia tulkittaessa… 1
  Aivot koostuvat vahvasti yksinkertaistaen kolmenlaisista soluista: neuroneista (jotka on usein harhaanjohtavasti suomennettu vain ”aivosoluiksi”) yhdistävine signaalien viejä- ja tuojahaarakkeineen eli aksoneineen ja dendriitteineen, ns.gliasoluista (jotka niin ikään harhaanjohtavasti suomennetaan tavallisesti ”rasvasoluiksi”, ikään ne taas eivät lainkaan olisi aivoluja) sekä sidekudossoluista, jotka muodostavat tukiraken- teita ja korjaavat vaurioita). 3
  Gliasolut muodostavat neuronien viejähaarakkeiden aksonien, joita on yksi per neuroni, ympärille sen pääasiallisen materiaalin mukaan nimetyn ns. myeliinitupen.Tuojahaarakkeiden dendriittien ympärille muodotuu mm. gykosminoglykaanisokereista muodostuva ns. hermotuppiverkko (perineuronal net) 5, jonka tehtävät ovat vastaavanlaisia kuin myeliinitupenkin. Myeliinitupet osoittautuvat muodostuvan solukalvojen erottamista suhteellisen vakiopaksuisista kerroksista siten, että myeliinikerroksen paksuus riippuu näiden määrästä ja on hyvin stabiili, joskaan ei kuitenkaan palutumaton.
  Myeliinikerros antaa sen peittämälle neuronimassalle luonteenomaisen vaaleanharmaan värin (”white matter”), kun se ilman tätä päällystettä on tummanharmaata (grey).Tämä päällyste muodostuu esimerkiksi ajattelusta vastaavilla aivokuoren alueilla vasta iän ja nimenomaan oppimisen myötä, kuten USAlaisen “Institute of Child Health and Human Development” -tutkimuslaitoksen “Nervous System Development and Plasticity” -osaston johtajan R.Douglas Fieldsin artikkeli ”White Matter Matters” “Scientific American 3/2008” -tiedelehdessä todistaa.
  Fieldsin tulokset perustuvat uudelle magneettiresonanssiperustaiselle aivokuvausmenetelmälle diffuusiotensori-kuvantamiselle (diffusion tensor imaging, DTI), jolla pystytään ensi kertaa kuvaamaan myös neuronienvälistä ja niiden sisäistä toimintaa. Nämä menetelmät ovat nyt osoittaneet ”harmaan aineen” aktiivisen roolin ns. korkeammissa hermotoiminnoissa, eli pavlovilaisen ehdollistumisen biofysikaalisessa mekanismissa.
  Informaation talletusmekanismin perustana oleva fysikaalinen ilmiö on,että myeliinitupen paksuus (kerrosluku) määrää aksonin sähköimpulssienjohtavuuden. Se voi olla tupettomaan aksoniin nähden satakertainen optimipaksuudella, jolloin aksoni on 60% koko “langan” halkaisijasta. Vaihtoehtoisista reiteistä sähkösignaalit ”valitsevat” keskimäärin sen jonka johtavuus on paras. Ja koska aivosolut reagoivat noihin impulsseihin, nopein impulssi myös vaikuttaa parhaiten.Jos yhä lisätään eristekerroksia ohi optimin, niin taas impulssin kulku hidastuu, ja impulssi “valitsee” helpommin jonkin muun tien.
  Myeliinikalvoa muodostavat oligodendrosyytti-gliasolut3 reagoivat tässä toiminnassaan vain neuronin aksonin läpäisevien sähköimpulssien määrään, sekä jo olevien kerrosten määrään, ilmeisen riippumatta siitä, millä aivokuoren alueella ollaan, tai (varsinkaan!) mitä signaalit ”kuvaavat”, eli millaiset aistimukset tai muut mieleenpa-lautukset niitä ovat aiheuttaneet.
  Tietysti myös jokin laajempi aivoalueen ”tila” (esimerkiksi uni/valve) voi myös vaikuttaa asiaan. Tällaiseen ehdollistumiseen sisältyy aktiivisen poisoppimisen mahdollisuus myös paksuntamalla edelleen myeliinituppea ohi optimin (esimerkiksi ”kelaa-malla” voimakkaita tunteita aiheuttavaa ongelmaa mielessään sen”hallitsemiseksi”)!
  Entuudestaan tiedetään, että niin kauan kuin aksoneilla ei ole riittävän paksua myeliintuppea ja dendriiteillä hermotuppiverkkoa, ne pyrkivät muodostamaan satunnaisesti muodostuvien okaiden (spine) kautta uusia yhteyksiä muihin neuroneihin ja sitä kautta periaatteessa kaikkialle aivoihin.7 Nuo yhteydet kuitenkin myös katoavat, jos niitä ei käytetä. Tällä tavalla alueet spesialisoituvat, ja ”tarpeettomat” alueet ”etsivät käyttöä”, mihin jo tapahtunut ”harmaantuminen” vaikuttaa estävästi.
  Vahvastikin myelinisoituneet yhteydet voivat kuitenkin taantua, jos niitä ei käytetä. Tätäkin on joskus pidetty sellaisenaan ehdollistumismekanismina, mutta tämä on yhteyksien sähkönjohtavuuksien muutoksille perustuvan mekanismin kattavuuden ja moitteettoman toiminnan edellytys eikä niiden toimintamekanismi. Tähän asti on usein aksiomaattisesti oletettu ilman todellisia perusteita, että gliasoluilla ei olisi aktiivista roolia neuraalisten informaatioprosessien muodostumisessa. Tuo perusteeton taustaoletus on ollut erityisen ilmeinen ”peilisolu” -hölmöilyjen yhteydessä. Tuota olettamusta vastaankin on kuitenkin kertynyt evidenssiä jo aikaisemminkin:
  1. On tiedetty aivoaineen harmaantumisen yhteys oppimiseen. Jos jostakin erityisestä syystä esimerkiksi otsalohkon alueella ei oppimista tapahdu (vaikka varsinainen vika ei olisikaan siellä), ei tapahdu neuronien yhteyksien harmaantumistakaan. Ei vain ole tiedetty, onko se passiivinen seuraus vai toimintamekanismin osa.
  2. On ollut tunnettua, että jos sooman ja dendriittien hermotuppiverkon glykosaminoglykaani-sokerit (jotka muuten johtavat jonkin verran sähköä, sillä niiden ympärillä on aina ohut vesimolekyylikerros) hajotetaan kemiallisesti aivoalueella, niin siihen liittyvä opittu informaatio katoaa. Ja mikä vieläkin kummallisempaa: kudos ei kuitenkaan vaurioidu pysyvästi, vaan kadonneen informaation tilalle voidaan oppia uutta vaikka kyseessä olisi tavanomaisen kehityksen ns. ”oppimisikkunansa” ajat sitten ohittanut käyttäytymisjärjestelmän rakenteellinenkin mutta kuitenkin opittu tieto. (Caterson, Fox)
  Glykosaminoglykaaniverkko näyttäisi olevan sekä eriste, kuten Kevin Fox ja Bruce Caterson otaksuvat 4 että “silloite”, kuten myös on otaksuttu.
  3. Kokonaan uusien yhteyksien muodostuminen ei ole palautuva oppimismuoto, kuten Pavlovin ehdollistuminen vaatii, niin klassinen (= opittu ärsyke synnynnäiseen reaktioon) kuin perustärkeä instrumentaalinenkin (am. “operand”) ehdollistuminen 8, jossa sekä laukaiseva aistinärsyke että elimistön toiminnallinen reaktio ovat kokonaisuudessaan opittuja. Juuri instrumentaalisten ehdollisten refleksien olemassaolo itsessään on kuitenkin todiste ihmisen ja eläinten ns. korkeampien eli ehdollistumishermotoimintojen sidonnaisuutta vastaan neuronien ja muuhunkaan geneettiseen rakenteeseen sisällöllisesti.Niihin ei liity luontaista fysiologista palkintoa (esimerkiksi positiivista emootioita, eikä myöskään sellaista rangaistusta) kuten yleensä klassisiin ehdollisiin reflekseihin, vaan refleksin palkitsevuus muodostuu täysin välillisesti siihen koodatun toiminnan ulkoisen tuloksen mahdollisuutena palvella jotakin tarpeentyydytystä.
  Ihmisen korkeimmat psyykkiset toiminnot (ajattelu, tahto, tietoisuus) rakentuvat konventionaalisten merkkijärjestelmien kuten erityisesti kielen välityksellä olemuksellisesti instrumentaalisille eivätkä klassisille ehdollisille reflekseille, joilla jälkim-mäisillä olisi geneettinen kytkentä reaktio-osaltaan. Konventionaaliset ”sovitut” mer- kit eivät ole meidän geeneissämme, ne eivät tule sieltä,eivätkä ne myöskään mene sinne millään keinolla, darwinilaisella eivätkä ”lysenkolaisella”. 9
  Sellaisen hieman (”harmittomassa” mielessä) ”huuhaa”-aivotutkimuksen puolustukseksi on vielä todettava, että yhtenä uuteen aivokuoren toimintateoriaan johtaneista vinkeistä oli havainto Albert Einsteinin aivojen ainoasta erikoisuudesta ”tavallisiin” verraten: ”rasvasolujen” poikkeuksellisen suuresta konsentraatiosta tietyllä ajattelualueella! 11

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Risto Koivula,
   Pyytäisin kommentteja tiivimmin. Kommentointi tarkoittaa ihan muuta kuin pitkiä kirjoituksia siitä mitä olet lukenut ja itse ymmärtänyt.
   On kiva, että olet innostunut aiheesta mutta mihin pyrit näillä kommenteillasi?
   Osoittamaan, että olet kuluttanut aikaa lukemalla tästä asiasta ja osaat luetella erilaisia vierasperäisiä sanoja?
   Kertomaan blogin lukijoille jotain valaisevaa aiheesta?
   Minusta tämä ei ainakaan auta jälkimmäiseen.

  2. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Vaikka aihepiiri on erilainen mihin olen tottunut niin tämä Risto K. muistuttaa minua kovasti eräästä henkilöstä – appiukostani.
   Tuossa on kovasti samoja asioita mitä muuan dosentti TTL:lta on jauhanut jo useamman vuoden. Tosin ne hypoteesit eivät perustu mihinkään muuhun kuin oletuksiin.
   Kohta varmaan alkoholismikin pitää tunnustaa sairaudeksi, jos Koivula jatkaa tätä kovin pitkään (aivotoiminta muuttuu kokoajan).

  3. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Ja ei ollut viimeisessä kappaleessa tarkoitus leimata Koivulaa mitenkään. Olen lukenut että alkoholistien aivotoiminta muuttuu kokoajan ja yhdistin asian näihin sähikäisiin hermopäätteisiin että asia liittyisi niihin.

   1. Risto Koivula avatar

    ” Juhani Knuuti 9.2.2016 klo 08:52
    Sekoitat edelleen kaksi asiaa: Keskustelun aktiivisuuden ja keskustelun kieltämisen. Niillä ei ole käytännössä mitään selvää yhteyttä ainakaan länsimaissa.
    Jos jokin asia ei kyseisellä alalla tiedeyhteisöä jostakin syystä kiinnosta tai ole uskottavaa (vaikka se sinusta olisikin mullistavaa), ei siitä voi päätelllä, että asiasta on kielletty puhumasta tai salaliittomaisesti vaiettu. Todennäköisimpiä ovat tavallisimmat syyt: Jokin tässä ei ole riittävän vakuuttavaa, jotta tutkijat joukolla lähtisivät asiaa tutkimaan. En ole neurotutkija, jonka vuoksi en lähde nyt tähän asiaan spesifisemmin ottamaan kantaa. ”
    On aika uskaliasta ohittaa USAn liittovaltion (ja sellaisena USA:n lakien mukaan myös “kansainvälinen”) virkavastuullisen lääketieteen National Institute of Heath noin vain, kun sen sana painaa lujaa Haagissa, koska mitää YK:n alaista Maaillman Tiedeakatemiaa ei ainakaan toistaiseksi ole olemassa, vaikka kansainvälisen lain olemassaolo sellaistakin vaatisi, sillä tiede on myös oikeuslähde. Varsinkin kun “euroteieteen” kskeiet dogmit eivät ole vain perutettomia , vaan VÄÄRIKSI TODISTETTUJA niin varmasti kuin ikinä vaan olla voi (juuri ne, joita ei saa tavullakaan arvostella ainakaan Suomen julkisuudessa).
    NIH toisaalta nauraa partaansa, kun jaetaan puoskarinoopeleita, pyrkiessään itse “Maailamntieakatemiaksi”, sillä USAhan ei ole koskaan salannut pyrkimystään ajaa oma lakinsa “maailmanlaiksi”, taitaa olla siellä pyhässä perutuslaissakin. kansainliitostakin jäi lopulta pois, vaikka oli pistänyt sen pystyyn ja presidentti Wilson oli jo ehditty palkita raunannopelillakin tästä. kun tämä varsinainen juoni ei mennytkään läpi.
    Suolaista keskustelua ei vain rajoitta, vaan vahatkin keskutelut haravoidaan aika ajoin ja “liian hyvät” myöhäissensuroidaan, kten viime vuonna Skepsi(Hopsis) ry., puolivltilloinen HUUHAA-tieteen metsästäjä (lehdessään kuitenkin sellaisen tuutti!)
    http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/skepsis-hopsis-poisti-14-vuotta-vanhan-historiallisen-keskustelun-sosiobiologiasta
    Skepsis/Höpsis poisti 14 vuotta vanhan historiallisen keskustelun “sosiobiologiasta”…

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Sekoitat taas kaksi (uutta) asiaa: NIH ja toisaalta yhden tutkijan kirja, olkoonkin vaikka kuka. NIH:lla on omat virallisesti tiedotteensa. Tuo kirja, joka mielestäsi kertoo nyt sen varman ja ainoan oikean totuuden, ei ole NIH:n virallinen tiedote. Jos tuon kirjan ohittaa, ei ohita NIH:a.
     Kerro minulle konkreettisin esimerkein, mitä tieteentekijän tutkimus/viestiä on rajoitettu tai sensuroitu? Ei Skepsis pysty mitään sensuroimaan.
     Mahdatko sekoittaa kritiikin sensurointiin? Kaikkea tutkimusta ja tiedettä saa ja pitää tarkastella kriittisesti. Tuloksia pitää voidaa haastaa ja vaatia todistamaan ne kunnolla. Tutkimuksen tulokset muuttuvat tieteelliseksi tiedoksi vain, jos niitä on haastettu ja yritty kumota.
     Linkkaat loputtomasti jotain vanhoja omia nettikirjoituksiasi ikäänkuin todistusaineistona, minusta olisi asiallisempaa kirjoittaa oikea kommentti.

     1. Risto Koivula avatar

      Pahin ongelma on, että valtiollinen YLE (jota kansalaisilla pitäisi olla oikeus uskoa, eli vaatia uskottavaa tietoa VARSINKIN esimerkiksi terveys- ja psyykkisen toiminnan asoista!) ja yksityinen Hesari-yhtymä jankuttavat pelkästään KUMOTTUA, varmasti virheellistä tieton mm. neurofysiologiasta. Ja se on myös medikalisaatiota, koska se ohjaa uskomaan vain geeniselityksiin ja troppihoitoihin, joilla kummallalaan ei tarvitse olla todellistenkaan ongelmien kanssa mitään tekemistä. Aamulehdelle kelpasi muita muita myöhemmin myös ainakin Ajit Varkin glykonamogykaanikemikaalipjojainen ehdollistumisteoria, ainakin niin kauan kun sen voitiin olettaa pelaavan jollakin DNA-ketjulle analogisella koodilla. Alkkari myös kertoi ainaona isnona lehtenä Huijari-Marc Hauserin kärystä. Nämä asiat pläjähtivät joka tapauksessa Aamulehden keskutelupalstalle. Mutta niin pöllähti kyllä Fieldskin, mutta hänestä on lehdessä vaiettu ja palstakirjottajatki bannattu.
      Tuollainen tiedonväärentäminen on medikalisaatiota, koska se tekee ihmisestä epävarmoja ja riippuvaisia ulkopuolista “ammattiastuntemuksesta”, joka sitten myy niitä turhia ja vahingollisia trppejaankin, kun amfetamiinipohjaisia “ADHD-lääkkeitä”,jotka oan ainakin Sveitsissä kiellttykin lapslta, koska ne muuttavat ja häiritsevät ehdollistumismekanismia oppimisessa.
      Fieldsin kirja on juuri sellainen, mitä tarvitaanin, koska se koskee tieteellistä ihmiskuvaa, jollaise luominen on yksi perututkimuksen tähtävä. Sovltvan tutkimuksen tuloksia sen sijaan ei sltä kannalta pidä ottaa. esimerkiksi jos jotakin psyykkistä tointoa pystytääm matkimaan jollakin koodilla, se ei ilään muotoa “todista”, että se esikuvailmiökin toimisi sillä, tai ylipäätää millään (“käännettävällä”, “lasekannallisella”) koodilla. Tai että jos jokin aine todistetusti auttaa johakin, sen ei tarvitse todistaa, että se nimenomainen aine, vaikka jokin huume, siinä prossessissa myös luonnostan aina toimii.
      Minä suosittelisin, jos mahdollista, Fieldsin kutsumista arvoimaan ja opastamaan Suomen neurotutkimusta joksikin aikaa, vaikka vähän makssaisikin… Ja tekemään asiantuntijan ominaisuudessa myös pari tänne sovelletua TV-ohjelmaa.

     2. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Riston kuvaama aihealue yhdistyy toivottuun ja ei-toivottuun medikalisaatioon tässä tutkimuksessa, jonka linkkasin lumevaikutuskeskustelun loppuun:
      “doi:10.1073/pnas.1514249112
      Ensimmäinen tutkimus fysiologista syistä joka kertoo mm. stressillä olevan samoja kroonisen tulehdustilan KALTAISIA vaikutuksia solutasolla?”
      Ko. tutkimusta en löytänyt itse. Eikä tämä tarkoita että tämä olisi yhdistävä tekijä koko syy-yhteysketjussa kun on vain tämä yksi tutkimus.

 10. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Mulle ei aukea “myelinisoituminen”. Olen ymmärtänyt että kyse olisi ennemminkin myeliinikadosta -> eristeen katoaminen selittäisi mielestäni esim. viestin nopeutumista paremmin kuin myelinisoituminen. Voihan olla että muutakin kuin katoamista tapahtuu.

 11. Risto Koivula avatar

  Juhani Knuuti 7.2.2016 klo 19:50
  ” Hmm. Olen samaa mieltä perustutkimuksen keskeisyydestä uuden asian löytymisessä.
  En oikein päässyt kiinni tuohon väitteeseesi, että perustutkimuksesta ei saisi sanoa sanaakaan. Kenttä on täysin vapaa tutkijoiden tiedottamiseen.
  Kolmas asia on tuo aika outo väite, jossa tuot esiin jotain ideologisista tarpeista neurofysiologiasta ja nostat jonkin yhden asian, tässä tapauksessa gliasolut. ”
  Lähinnä tarkoitin konkreettisesti, että TÄSTÄ USA:n Kansallisen terveysinstituutin (NIH) neurofysiologian laitoksen johtajan ja Obaman tiedeneuvonantajan (vuodesta 2007, kun DNA:n keksijä Watson, joka toissa vuonna myi NOBEL-mitalinsa ilmeisti protestina ko. vuoden (kökkö-)Noobelille biotieteistä, sai slä paikalta potkut):
  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/09/tieteellinen-vallankumous-neurofysiologiassa
  Tästä ei saa Suomen tiedeinstituutioiden piirissä puhuakaan mitään, vaikka NIH:n san jos kenen painaa sitten Haagissa yli muiden… Pistetään täältä nyt yksi toinen vielä, niin nähdään, mitä jenekissä tästä riidellään:
  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/01/barrack-obama-ja-r-douglas-fields-napit-vastakkain-aivotutkimusstrategiasta
  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/yle-toraytti-taas-tuutin-taydelta-paskaa-muka-vauvoilla-moraalivaisto
  Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja, vaikka tämä teoria on perusteiltaan alun perin Fridtfof Nansenin esittämä. Olen varmistanut Bergenin yliopiston professorilta, etten puhu tässä potaskaa.
  http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/10/fridtjof-nansen-lannen-pavlov

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   “Tästä ei saa Suomen tiedeinstituutioiden piirissä puhuakaan mitään….”
   “Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja,…”
   Tuollaiset väitteet kertovat minulle enemmän väitteiden esittäjästä kuin itse asiasta, sorry. Kun maailmassa ei ole sellaista mahtia, maata tai ryhmää, joka ylipäätään pystyisi (saati haluaisi) määräämään ja kieltämään mistään tieteellisestä asiasta keskustelemisen. Jokainen tutkija toimii täysin itsenäisesti. Ei tieteelliseen keskusteluun/väittelyyn tarvita lupaa yhtään mistään.
   Ottamatta nyt kantaa tähän nimenomaiseen yksittäiseen aiheeseen, tyypillinen tarina taustalla on, että väitetty näkökulma ei olekaan se ainoa oikea taikka että hypoteesi on vielä kunnolla todistamatta. On ihan ok esittää hypoteeseja. Jotta tiedeyhteisö niihin reagoi aidolla keskustelulla, edellyttää, että hypoteesi on uskottavasti todistettu. Ilman tätä hypoteesi on vain hypoteesi eikä siitä innostumattomia kannata syyllistää keskustelun kieltäjiksi.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    •Aksoni
    Aksoni eli viejähaarake tai hermosyy on hermosolun eli neuronin osa, joita on yleensä vain yksi neuronia kohti, kun taas tuojahaarakkeita eli dendriittejä on useita yhdessä neuronissa. Aksoni haarautuu loppupäästään ja muodostaa näin useita hermopäätteitä, jotka puolestaan voivat muodostaa synapsin toisen hermosolun tai lihassolun kanssa. Aksoni voi olla joko myelinisoitunut tai myelinisoitumaton. Myelinisoituneessa aksonissa hermoimpulssi kulkee nopeammin kuin myelinisoitumattomassa, koska hermoimpulssi hyppii myeliiniin muodostuneiden Ranvierien kuroumien välillä.

    Mikä tämä teoria on jota ei nyt sitten ole? Tähän liittyvää sairautta ei ole tai ei voida tutkia? Ilmiö siis olisi olemassa mutta ei tiedetä miksi se syntyy? Siitäkö tässä on kysymys? Se on sitten tulehdus jos sitä ei voida tutkia.
    Muuten. Onhan Pohjois-Korea..

   2. Risto Koivula avatar

    Juhani Knuuti 8.2.2016 klo 18:25
    ” ”Tästä ei saa Suomen tiedeinstituutioiden piirissä puhuakaan mitään….”
    ”Toinen maa, jossa on täyspimitys päällä, on Norja,…”
    Tuollaiset väitteet kertovat minulle enemmän väitteiden esittäjästä kuin itse asiasta, sorry. Kun maailmassa ei ole sellaista mahtia, maata tai ryhmää, joka ylipäätään pystyisi (saati haluaisi) määräämään ja kieltämään mistään tieteellisestä asiasta keskustelemisen. Jokainen tutkija toimii täysin itsenäisesti. Ei tieteelliseen keskusteluun/väittelyyn tarvita lupaa yhtään mistään. ”
    Kannattaa laittaa Googleen haku “Neurofysiologia Douglas Fields” niin näkee, kuinka paljon ja missä piireissä suomeksi keskustellaan kymmenen vuotta siiten nyaiaksen neurofysiologian tärkeimmän keksinnön tehneen ja sen alan tärkeimmässä tiedevirassa vielä vähän pidempäänkin toimineen noeurofysiologin teorioista ja esimerkiksi niiden sovaltamisesta suomalaisessa lääketieteessä tai kehittämisestä perustutkimuksessa.
    Ottamatta nyt kantaa tähän nimenomaiseen yksittäiseen aiheeseen, tyypillinen tarina taustalla on, että väitetty näkökulma ei olekaan se ainoa oikea taikka että hypoteesi on vielä kunnolla todistamatta. On ihan ok esittää hypoteeseja. Jotta tiedeyhteisö niihin reagoi aidolla keskustelulla, edellyttää, että hypoteesi on uskottavasti todistettu. Ilman tätä hypoteesi on vain hypoteesi eikä siitä innostumattomia kannata syyllistää keskustelun kieltäjiksi.
    Siinä tulee vielä Norja ja Ruotsi kaupanpäällisiksi, kun on vain yhden kirjaimen ero ja sekin sanan lopussa. Sen sijaan on kylä julkaistu tämän teorian kanssa aivan yhteensovittamtonta, virheellistä settiä, kuten tästä linkistä ilmenee.
    Täältä löytyy käänteentekevä artikkeli jossa on viitattu myös kokeellisiin todistuksiin vuodelta 2008 Scintific Americanin maaliskuun “Obaman valinumerosta”:
    http://www.cs.unc.edu/~styner/public/DTI_tutorial/1%20Scientific%20American%202008%20Fields.pdf
    Täällä voi keskustella Fieldsin kanssa:
    https://www.psychologytoday.com/experts/r-douglas-fields
    On sitten myös asioita ja teorioita joista jenekeissä ainakaan virallisella taholla keskstellaan hyvin hyvin niukasti ja kriittisesti verrattuna näihin Skandinavian maihin, yksi niistä on tämä (mutta ei suinkaan ainoa):
    http://blogs.scientificamerican.com/talking-back/discovery-of-brain-s-navigation-system-wins-2014-nobel-prize-in-medicine/#comment-1029
    ” 2 Comments
    Sort comments by:
    Newest – Oldest
    Oldest – Newest
    RistoKoivula March 29, 2015
    Nobel Price in biosciences 2014 arguments, true or false?
    My opinon: Nobel Assembly is wrong in the funtioning of the Brain. What is your opinion?
    Press Release 2014-10-06
    The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award
    The 2014 Nobel Prize in Physiology or Medicine with one half to John OKeefe and the other half jointly to May-Britt Moser and Edvard I. Moser for their discoveries of cells that constitute a positioning system in the brain
    RK: This is not positionig system. It is only part of it. That learned positioning system does not differ princi-pially from other recognizing systems, for instace for faces. Those neurons in middle brain dont form the recognized places repserentation which is in the cortex,but they give it its emotional charge, positive or negative according to the formation moment, which is needed for its keeping in mind
    NA: How do we know where we are? How can we find the way from one place to another?And how can we store this information in such a way that we can immediately find the way the next time we trace the same path? This years Nobel Laureates have discovered a positioning system, an inner GPS in the brain that makes it possible to orient ourselves in space, demonstrating a cellular basis for higher cognitive function.
    RK: This has not been basic research in connection with theory
    formation. This has been routine research with new devices, possible for all who have those techical devices. They have found new real phenomenon in adequate conditions, but their interpretatation for it has been wrong. I dont know anything about GPS, but I am afraid this has even no analogy with it.
    NA: In 1971, John OKeefe discovered the first component of this positioning system. He found that a type of nerve cell in an area of the brain called the hippocampus that was always activated when a rat was at a certain place in a room. Other nerve cells were activated when the rat was at other places. OKeefe concluded that these place cells formed a map of the room.
    RK: Memories, maps including, are in the cortex.
    NA: More than three decades later, in 2005, May-Britt and Edvard Moser discovered another key component of the brains positioning system. They identified another type of nerve cell, which they called grid cells, that generate a coordinate system and allow for precise positioning and pathfinding. Their subsequent research showed how place and grid cells make it possible to determine position and to navigate.
    RK: In that reseach is nothig of that system. First true hypothesis is is fron Robert Galambos, the finder of the navigation system of bats. The hypothesis is 50 years older, but these researchers have not heard about it.
    NA: The discoveries of John OKeefe, May-Britt Moser and Edvard Moser have solved a problem that has occupied philosophers and scientists for centuries how does the brain create a map of the space surrounding us and how can we navigate our way through a complex environment?
    RK: This is simply not true. It is solved by other people, later. If they will not get medicine Nobel, this price will be outrageous injustice, and attack against them and against progressing sciece.
    NA: How do we experience our environment?
    The sense of place and the ability to navigate are fundamental to our existence. The sense of place gives a perception of position in the environment. During navigation,it is interlinked with a sense of distance that is based on motion and knowledge of previous positions.
    RK: Humans, or rats, have no sense of place. The perception of a known place a comibination of usual sensations. Neither humas, or
    chimapnzees have any special sense of distance. Perception of distaces is based on information of objects and perspective. But humans and animals have sense of balance.
    NA: Questions about place and navigation have engaged
    philosophers and scientists for a long time. More than 200 years ago, the German philosopher Immanuel Kant argued that some mental abilities exist as a priori knowledge, independent of experience.
    RK: He is wrong.
    NA: He considered the concept of space as an inbuilt principle of the mind, one through which the world is and must be perceived. With the advent of behavioural psychology in the mid- 20th century,these questions could be addressed experimentally. When Edward Tolman examined rats moving through labyrinths, he found that they could learn how to navigate, and proposed that a cognitive map formed in the brain allowed them to find their way. But questions still lingered how would such a map be represented in the brain?
    John OKeefe and the place in space
    John OKeefe was fascinated by the problem of how the brain controls behaviour and decided, in the late 1960s, to attack this question with neurophysiological methods. When recording signals from individual nerve cells in a part of the brain called the hippocampus, in rats moving freely in a room, OKeefe discovered that certain nerve cells were activated when the animal assumed a particular place in the environment.
    RK: Nobel Assembly speaks here about brain cells, not (only) neurons. OKeefes target cell can have been astrocytes, not neurons. Although they are not seen in magnetic imaginations, their signals can have been registered by electrodes. But there are also such neurons or groups of neurons. That cannot be seen in magnetic imaginations exactly.
    NA: He could demonstrate that these place cells were not merely registering visual input, but were building up an inner map of the environment.
    RK: They do not form. They keep up.
    NA: OKeefe concluded that the hippocampus generates numerous maps,
    represented by the collective activity of place cells that are activated
    in different environments.
    RK: Cortex activates them, not on the contrary.
    NA: The discovery of the brains positioning system represents a paradigm shift in our understanding of how ensembles of specialized cells work together to execute higher cognitive functions.
    RK: True paradigm shifts are elsewhere
    NA: Therefore, the memory of an environment can be stored as a
    specific combination of place cell activities in the hippocampus.
    RK: This is not true.
    NA: It has opened new avenues for understanding other cognitive processes, such as memory, thinking and planning.
    RK: It han opened new avenues to misunderstand, like also Nobel Asembly does.
    http://blog.brainfacts.org/author/dfields/#.VRZgIeHhj6M

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Sekoitat edelleen kaksi asiaa: Keskustelun aktiivisuuden ja keskustelun kieltämisen. Niillä ei ole käytännössä mitään selvää yhteyttä ainakaan länsimaissa.
     Jos jokin asia ei kyseisellä alalla tiedeyhteisöä jostakin syystä kiinnosta tai ole uskottavaa (vaikka se sinusta olisikin mullistavaa), ei siitä voi päätelllä, että asiasta on kielletty puhumasta tai salaliittomaisesti vaiettu. Todennäköisimpiä ovat tavallisimmat syyt: Jokin tässä ei ole riittävän vakuuttavaa, jotta tutkijat joukolla lähtisivät asiaa tutkimaan. En ole neurotutkija, jonka vuoksi en lähde nyt tähän asiaan spesifisemmin ottamaan kantaa.

     1. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Ilmeisesti neurotutkimusta ei rahoiteta Suomessa.

 12. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Koivulalta voisi odottaa jotain tämän suuntaista:
  “Microsoftin perustaja Bill Gates kertoo olevansa huolissaan ihmistä älykkäämmän tekoälyn kehityksestä. Aiemmin tekoälyn kehityksen vaaroja ovat pohtineet muun muassa fyysikko Stephen Hawking ja miljardöörikeksijä Elon Musk, joka myös lahjoitti äskettäin kymmenen miljoonaa dollaria tekoälyn vaarojen tutkimukseen.
  Gates puhui tekoälystä eilisessä Redditin AMA-keskustelussa (Ask me anything). Gatesin mukaan ennen supertason saavuttamista tekoäly tulee tekemään paljon työtä ihmiskunnan eteen, minkä Gates arvioi positiiviseksi asiaksi, kunhan sitä hallitaan hyvin.”

  Tuo gliasolujen (hermopäätteistä tai niiden eristeestä, myeliini, kai voisi puhua kansantajuisemmin?) myeliini on kait avainasemassa siinä miten hermojen yliherkkyys ilmenee? Vrt Tari Haahtelan A&A lehdessä esittämä moottoritie vs. hidas hiekkatie-vai-mikä-se-oli Olen tainnut johonkin tutkimukseenkin viitata myeliiniä koskien. Toinen on aivoverinesteen avautuminen mihin Koivula voisi viitata.
  Elikkä kykenemme hallitsemaan teknologiaa ettei siitä ole ihmiselle haittaa – kaikki on ok, mutta jos ei, niin huonompaan mennään.
  Varovaisuusperiaatetta ei ole kovin korkealle noteerattu jos toteutus maksaa rahaa. Lopulta kukaan ei hyödy.
  Yle nyt vaan tykkää vastakkain asettelusta. Tulee väittelyä ja kansa tykkää kun on sirkushuveja.
  Mikä on tuo fb-ryhmä kun en pääse sitä näkemään?

  1. Risto Koivula avatar

   ” Mr Pain 7.2.2016 klo 20:54
   Koivulalta voisi odottaa jotain tämän suuntaista:
   ”Microsoftin perustaja Bill Gates kertoo olevansa huolissaan ihmistä älykkäämmän tekoälyn kehityksestä. Aiemmin tekoälyn kehityksen vaaroja ovat pohtineet muun muassa fyysikko Stephen Hawking ja miljardöörikeksijä Elon Musk, joka myös lahjoitti äskettäin kymmenen miljoonaa dollaria tekoälyn vaarojen tutkimukseen.
   Gates puhui tekoälystä eilisessä Redditin AMA-keskustelussa (Ask me anything). Gatesin mukaan ennen supertason saavuttamista tekoäly tulee tekemään paljon työtä ihmiskunnan eteen, minkä Gates arvioi positiiviseksi asiaksi, kunhan sitä hallitaan hyvin.” ”
   Olet oikeassa, että voi odottaa, ja saamasi pitää: näihinkin hälmöilyihin Suomen valtion maksamilla tahoilla olen kyllä hyvinkin vihaisesti puuttunut, ja ne liittyvät tiiviisti tähän samaan ongelmakenttään. (Kyseessä on ainakin jossakin määrin uusi uskonto, joka saattaa vallata alaa muilta usknnoilta oikean tieteen asemasta. Oikean titeelisen maiilmankatsomuksen omaaviin se ei pure, missään maassa.)
   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/11/unet-kasetille-tietoyhteiskunnan-kehittamiskeskuksen-jyrki-kasvin-ylen-antia
   ” tiistai, 4. marraskuu 2014
   “Unet kasetille”: Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen Jyrki Kasvin YLEn-antia…
   http://ristokoivula1.puheenvuoro.uusisuomi.fi/173076-unet-kasetille-tietoyhteiskunnan-kehittamiskeskuksen-jyrki-kasvin-ylen-antia
   ” Ei todellakaan ole ihme, että Suomelle konkka irvistää…
   Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimusjohtaja Jyrki Kasvi töräyttelee jälleen totaalisia järjettömyyksiä, varsinaista YLEn-antia taas:
   Lähitulevaisuuden hurja ennuste: Katsot unesi uusintana
   ” Tekniikan tohtori Jyrki Kasvi visioi, että kymmenen vuoden kuluttua katsomme yöllä näkemämme unen uudestaan tallenteelta. …
   Kymmenen vuotta sitten kukaan ei puhunut pilvipalveluista. Kännykän käyttö ajaessa oli vanhanaikaisesti puhelimeen puhumista. Nyt autoilijoita kehotetaan kännykkään puhumisen lisäksi välttämään Facebookin päivittämistä ajon aikana.
   Onkin herkullinen ajanviete pohtia, millaista tekniikkaa nykyiset kymmenvuotiaat käyttävät parikymppisinä. Siihen puuhaan hyvä kumppani on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehittämisjohtaja Jyrki Kasvi.
   – Kymmenen vuotta on pitkä aika, sillä tekniikka kehittyy niin nopeasti. Yksi todennäköisempiä kehityskulkuja on, että tekniikka ja ihminen ovat yhä enemmän vuorovaikutuksessa, kertoo Kasvi. ”
   “… Kasvista on ensin itseään kusetettu, ja sitten hän kusettaa muita.
   Tajunta ei ole aivossa millään “koodilla”, eikä sama “fysiikka” eri henkilöillä tarkoita samaa tajunnansisältöä,vaan tuollaiset asiat riippuvat täydellisesti siitä,miten kuka- kin on asiat oppinut.Tämä koskee paitsi ihmisen kielellisrakenteista tajuntaa, myös sellaisten eläinten vaistoja, joilla on aivokuori ja pavlovilainen ehdollistumismekanis- mi.
   On jopa niin, että vaikka siamilaisilla kaksosilla olisi osin yhteinen aivokuori ja siten yhteinen “tallennuspaikka” muistille, heidän tajuntansa eivät “sekoitu”, eivätkä he pysty lukemaan toistensa psyykkisiä objekteja: he ovat täydellisesti eri persoonal-lisuuksia, esimerkkinä Laleh ja Ladan Bijani.
   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/06/turun-kannabisyhdistys-nojaa-cnn-n-seinahullun-megapuoskarin-asiantuntemukseen
   ” Varsinainen puoskari jenkeissä on tämä “Turu seuru kannapisyhristykse” mainos- tama skitsojen ja narkkareiden Ruutistoimisto CNN:n “tieteellinen johtaja” Sanjay Gupta, joka nyt on kääntynyt kovaksi kannabispropagandistiksi:
   http://www.tusky.fi/uutiset/546-sanjay-gupta-muutti-mieltaeaen-kann
   Äijän vanhoihin “ansioihin” kuuluu mm.
   – “johti” ja sai miljardirahoitusta “tutkimusprojektille”, jonka aiheena ja “lupauksena” oli, ei enempää eikä vähempää kuin IHMISEN BIOLOGINEN KUOLEMATTOMUUS!
   -Osallistui siamilaisten kaksosten Laleh ja Ladan Bijanin,joilla oli yhteinen aivokuori mutta täysin eri persoonallisuudetpuoskarimurhaan epäonnistumaan tuomitun ero- tusleikkauksen muodossa Ruutisbyroo CNN:n Intian johtajan ominaisuudessa.Syy oli, että erilliset persoonat samaa aivokuorta hyödyntäen todistavat persoonallisuuden olevan aistimusperäinen kielellinen konstruktio eikä mikään “biologiskemiallinen” entiteetti.
   – Kärysi CNN:n Aasian-johtajana muka “Tiibetin-mellakoiden” dokumenttien väärentämisestä Nepalissa. Nepalkaan ei tästä tykännyt lainkaan hyvää.
   http://www.tiede.fi/keskustelut/post777290.html#p777290
   – Kiina sulki CNN:n ulos Pekingin olympialaisten televisioinneita. Kostoksi Saaka-shvilin vanha yhteistyökumppani CNN järjesti (ajoitti) Georgian hyökkäyksen Etelä-Ossetiaan olympialaisten avajaispäiväksi.
   – Sanjay “Gupla” sepitti uutisankan “Osama bin Ladenin vaikeasta munuaistaudis- ta”, joka johti 10 vuotta harhaan varsinkin kaikkia muita toimittajia.
   – Gupta myös äänestytti itsensä televisiokanavansa äänestyksessä “maailman seksikkäim- mäksi mieheksi” intialaisten naiskatsojien voimalla, jotka LUULIVAT ÄÄNESTÄVÄNSÄ BOLLYWOOD-OHJAAJA JA -NÄYTTELIJÄ SANJAY GUPTAA, joka tosiaan on komea (ja tiettävästi järjissäänkin).
   – CNN toimii erinomaisessa Bond-elokuvassa “Tomorrw never dies” esikuvana rois- tolle, hullujen Ruutistoimistolle, joka yrittää sytyttää 3. maailmasodan USA:n ja Kiinan välille saadakseen paljon raflaavia uutisia. Sanjay Gupta on antanut sukuni-mensäkin pläjäyksen kakkoskonna “Henry Guptalle” (Henry Kissinger, Sanjay Gupta, jota itseäänkin kusetetaan härskisti vielä isompien pomojen taholta).
   Gupta toimi tuohon ns. Monica Lewinsky -aikaan Hillary Clintonin avustajana (ties vaikka…).
   – CNN:ssä vedetään tunnetusti kovia aineita, ja Saakashvilikin imppasi kravatistaan kuvausten välilläkin.
   http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Quest
   Varmaan se on kauppaankin sekaantunut, kun kerran mainostaakin!
   On se perkelettä, että USA:kaan ei tunnu millään keinolla saavan puoskareita kuriin, vaan saavat riehua lähes täysin miten tykkäävät, tosin eivät enää välttämättä Liittovaltion virka- vastuullisissa asemissa.tn40789_3_TIME_20120424_PMC_239.JPG ”
   ” ,,, Antti Revonsuo kehittelee “teknistä telepatiaa”…
   RK, 7.2.2007 1:49:40, 226580
   Antti Revonsuo ideoi ja kehittelee “koneellista telepatiaa” Tiede-lehdessä (v. 2007):
   http://www.tiede.fi/uusinnumero/?id=102&vl=2007
   Revonsuo pitää tajuntaa “puhtaasti biologisena ilmiönä”, jossa sama fysikaalinen kokonaisuus “edustaa samaa ajatusta” (mitä tuokin sitten eri henkilöillä tarkoitta-neekin). Biologisen ainoaksi vastakohdaksi hän asettaa “yliluonnollisen”.
   Revonsuo sanoo “telepatiastaan” seuraavaa, suora lainaus lehdestä:
   ” Aivosta kerätty data täytyy esittää kokemuksellisessa muodossa. Sen mukaan pitäisi pystyä simuloimaan tasan sama kokemusmaailma (jota kerätty data koodaa) itselle.
   Silloin tutkija todella näkisi tutkittavan unet ja surisi hänen murheitaan. Tällainen tajunnansiirto kulostaa huikean mileikuvitukselliselta, mutta Revonsuo on vakuuttunut, että siihen suuntaan ollaan menossa. ”
   Teorian ongelma on, että ainoa rakenne mikä eri ihmisten aivoissa on samanlainen tai poikeaa vain vähän ovat geenit, ja niiden koodaamat yksittäiset proteiinit.
   Tämä johtaisi Matt “Trofim” Ridleyn teoriaan, että perinnöllisyyden biokemiallinen DNA/RNA-mekanismi olisi myös ehdollisten (ja ehdottomien) refleksien biokemial- linen mekanismi. Teoria ratkaisisi näppärästi mm. Antonio Damasion ja Steven Pinkerin teorioiden ongelmat, joissa mm. synnynnäistä ja opittua tietoa esiintyy erottamattomana sekamelskana tajunnan sisällöissä ikään kuin sellaisenaan. Että “yksi geeni = Ylsi ajatus” -periaate.
   Tuon teorian itsensä ongelma kuitenkin on, että se on varmasti väärä. Geneettisellä ja opitulla informaatiolla on eri biokemialliset mekanismit, jälkimmäisellä ehkä useampiakin sellaisia. “

  2. Risto Koivula avatar

   Ainakaan blogin lukijat eivät näitä asioita entuudestaan tiedä, paitsi jos on sattunut joku muukin yhteinen lukija Kansan Äänen kanssa, vaikkapa päätoimittaja Tommi Lievemaa. joka on edelleen Usarin blogeissa..
   Yksi, mitä haluan sanoa, että Suomen mediassa on “lääketieteen asiantuntijoilla” pakkoaivopesusapluuna, johon suurin piirtein hayvan päivän sanominenkin sovitetaan, eikä siitä periatteessa keskustella (mikä on TÄYSIN VIERSTA TIETEELLE!), muka “kun se on sitä faktaa”, mitä se ei kuitenkaan ole, kaikkea muuta.
   Otan yhden esimerkin: Eilisiessa YLE1:n PRISMA STUDIOSSA (jonka kaikki “asiantuntijat” ovat höyrähtäneitä) vähiten höyrähtänyt mutta kuitenkin tylsä ja yksitoikkoinen lääkäri”asiantuntja” (taitaa olla joku nivel- ja rustomies, varmaan hyvä sellaisena, en epäile, ja niveletkin varoittelee jatkuvasti…) sanoi lämpimikseen, että “ziga-virus muuttaa AIVOJEN kehitysen niin, että ne eivät kehity (ollenkaan?)”. Ja kallo sitten seuraa.
   “Tieto” on täysin väärä ziga-viruksen aiheuttaman pienipäisyyden luonteesta ja vaikutsumekamismista, mutta 110%:sti hölynpölytoimittajilta vaaditun kusetussapluunan mukainen: luusto ei myötäile “geenien määrämää aivomuotoa” (mikä tiedetään josiitäkin, että ennen erilsiten faaraoiden muiden “jumalien” päät voitiin muotolla mitä kummalsimmiksi, eikä se paljon vaukttanut niiden toimintaan.
   20% pienipäisitä ihmistä on psyykkiseti normaaleja, vaikka heillä on appelsiinin koiset aivot. Sieltä on vain otettu “löysät pois”. Osa on erittäin vaikeasti aivovammautuneita, mikä johtuu kalon aiheuttamista muistakin sisäisistä vaivoista aivoista.
   Pienikalloisuus ei ole aivperäinen vaan KALLOPERÄINEN poikkeavuus. kallo on muutenki erikoinen apinamainen: korkeat kulmat erittain luisusti lähetvä otsa ym. kallo on syntyessä kiini, ei kesketä “auki” kuten normaali ihmisen kallo. Koko ongelma johtuukin kallon luutumisesta liian aikaisin. Kyseessä on ilmeiseti ATAVISTINEN ilmiö, kun väntä tai tuuhea karvapeite, joka tulee “pimieästä DNAsta” oikean ohjausgeenin paikalle, kun Ziga-virus on mutatoinut sen. (Tosin en tiedä pienikalisten jälkikasvusta, ja tiedän että siitä suomalsiesta meediasta koskaan tule mitääntieta samaankaan (ellei satu vallakumousta…).
   Eräs Kossiivi-susipoikain on täydelliseti piilotettu, vaikka YLE erehtyi hänestä/siitä yhden ohjelman päästämään ulos 1990-luvun lopulla, ja pojalle oli rakennetu kokonainen oma tutkimuskeskus erilaisine koerattoineen Sveitsiin.Tulokset eivät ole “istuneet” “eurotieteeseen”.
   Kallo on varmaan ihmisen ruumiin osista vaikeimmin epigeneettisesti pienennetävissä. Mutta seki sitä kuitenkin on, ja noin ollen opltakin epäilemättä koko ruumis, jos evoluutio (taas!) “tarvistsi” hycvin pieniä ihmisiä. kaikken mutanttien ei trvitse silloin alla vrsinkaan aluksi “laatutuotteita”. Riittää oikein hyvin että vain muutamat ovat.

  3. Risto Koivula avatar

   ” Toisinaan medikalisoitunut ihminen haluaa jonkin tietyn ja hyvin kalliin tutkimuksen, josta on lukenut. Hän pelkää sairastavansa jotain tautia ja pelolle ei ole objektiivisia perusteita.
   Terveydenhuollolle tilanne on haasteellinen. Onko potilas myös asiakas, joka on aina oikeassa? Pitääkö vaadittu tutkimus kustantaa yhteisillä varoillamme? Onneksi usiemmiten asiallinen tieto, keskustelu ja perustelu vievät asiat oikeaan suuntaan. ”
   Nykyinen YLE.n Hesarin, Alkkarin, Tussarin ja muiden “populaari (euro)terveystiedotus” johtaa siihen, että AINAKIN POTILAAT AOVAT AINA SATASEN VARMASTI VÄÄRÄSSÄ oman tilansa ja tilanteensa suhteen eivätkä voi tehdä mitään muuten muuten kuin palkallisen terveyhttp://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/207377#.Vrf2i9Duv6Nsehkilökunnan kädestä pitäenohjaamana, mikä tietysti AINAKIN JOIDENKKUIDEN TARKOITUS ONKIN. Nääin on aivan erityisesti psyykkisten asioiden suhteen. Tiedotus ruokkii harkauvaa, että ongelmat olisi vat hytn TEKNISESTI periaatteessa hoideltavaissa, ja normaalitkin tominnot “paranneltavissa”:
   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2014/09/aivokaapelitelepatia-on-edelleen-huijausta
   ” “Aivokaapelitelepatia” on edelleen humpuukia, kuten “kaapelitonkin”:
   Mutta YLE taas riehaantui!
   http://yle.fi/uutiset/telepatiaa_toteutettiin_kaytannossa__aivoista-aivoihin_-viesti_kulki_intiasta_ranskaan/7453945
   Telepatiaa toteutettiin käytännössä – aivoista-aivoihin -viesti kulki Intiasta Ranskaan
   Ajatus välittyi internetin välityksellä. Tutkijat uskovat aivoista-aivoihin siirtyvän kommunikoinnin yleistyvän lähitulevaisuudessa.
   Aivotutkijat ovat ensi kertaa onnistuneet lähettämään viestin ihmisaivoista toisen ihmisen aivoihin ilman, että henkilöt olivat kosketuksissa toisiinsa. Kokeessa käytettiin hyväksi aivojen sähkömagneettisuutta ja internetiä.
   Intialaisessa laboratoriossa olleen koehenkilön päähän oli asennettu aivosähkökäyrää eli EEG:tä mittaava laite, joka oli yhdistetty internetiin. Henkilö ajatteli yksinkertaista viestiä, joka oli tässä tapauksessa tervehdys “hei!”. ”
   HM: Tämä on Hans Bergerin, EEG:n kehittäjän (natsijohdon salatuan pääideologin, hän kehitti EEG:n alun perin hullujen tunnistamiseksi tapettaviksi, mutta väitti sen välittävän myös “telepatiaa” niin lanagattomasti kuin varmati lanagallisestikin…) kuningasaajatus!
   Tosiasiassa sama fyskikaalinen prosessi eri henkilöiden aivoissa EI TARKOITA SAMAA AJATUSSISÄLTÖÄ, vaan ajatussisältöjen “fysikka” riippu oppimishistoriasta!
   AIVOT EIVÄT TOIMI BINÄÄRISESTI, vaan aivoslut toimivat “analogisesti”!
   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2013/12/aivosahkokayra-eeg-n-kehittaja-hans-berger-oli-natsijohdon-salattu-paaideologi
   Laleh ja LAdan Bijanilla oli yhteinen aivokuori, mutta he eivät tienneet telepaattisesti mitään toistensa kunkinhetkisestä ajattelusta tai havainnoista.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Please, ei enää tätä jargonia ja omia linkkejä enempää. Asialliset kommentit aiheeseen liittyen ovat tervetulleita.

  4. Risto Koivula avatar

   Huomenaamulla taas YLEssä yksi “ei-ihan-selvillä-vesillä-oleva” eurotieteen “totuudentorvi” Esko Valtaoja meuhuaa “tieteevastaisuudesta”, jolla hän tarkoittaa sen EUROTIETEEN vastaisuutta, joka sosiasa koostuu suurelta osin VÄÄRIKSI TODISTETUISTA, esimerkiksi ehdollitumisen kiistävistä (antipavlovistista) dogmeista, suoraan tai peitellysti, niin että “oikeiksi” kanonisoidut teoriat johtavat siihen loogisella välttämättömyydellä (mm. “peilisoluteoria”).
   Tässä Valtaoja osittaa totaalista tietämättömyyttä titeen ja kultturihistoriasta.
   http://hameemmias.vuodatus.net/lue/2015/01/harhaanjohtava-kuva-tieteesta-ja-islamista
   Islamissa on kyllä aina ollut tuo tuholaissiipikin olemassa (kuten kristinuskossakin), mutta ei suinkaan aina niskan päällä. alamilla on suurempi ansio kreikkalöisen sivistyksen säilyttämisessä ja kehittämisessä kuin kristiuskolla Esimerkiki noiden veijareiden pitäisi jo oman alansakin puolesta tietää, että ensimmäisen kovan irtioton euklidisesta geometriasta maksi aksimatiikaseen ja kokeelisin taulukoin, ja uusin tähtikartoin teki Timur Lenkin pojanpoika, Samarkadin kaani Ulug Beg noin sata vuotta ennen Nikolaus Kopernikusta, Tyko Brahea ja Johannes kepleria (jotka toimivat vahna preussilaisen maailmankuva ja Ulug Begin taulukoiden eivätkä minkään “läntiskristiilien tiedon” pohjalta, ja heidän tynsä perusteella Galilei (ja Francis Bacon) asetti(vat) kokeellisen tieteen periaatteet.
   Katolisen kirkon luonnontieteen nimiin vannova filosofia tomismi (Tuomas Akvinolainen) on vulrarisoitua ja uskonnollistettua marifilosofi Ibn Ruzhdin filosofiaa (joka muistuttaa suuresti Hegelin objektiivista idealismia: sielukaan ei ollut kuolematon, muta IDEA (ajatus. ajattelu) oli. Sittemmin sitä käämsi arabiasta uudestaan katalaanin kielelle Ramon Llull (Raimundus Lullius, Raymond Lull), joka esitti ensimmäisen tieteellisesti perutellun kiellisen ajatteluteoan, keksi etterin ja nukutusen (joka tuli yleiseen käyttöön vasta satoja vuosia myöhemmin) ja oli ensimmäinen (siltä phjlta…) joka yritti suunitella TIETOKONEEN, joka antaisi aina telogisiin kysymyksiin oikeita vastauskia… Molemmat nuo mainitut herra laboratorioineen joutivat muuten tuholsisislamistien uhriksi. Ulug beg ei ahtaalle pistettynä mikään pulmunen luonnollisetikaan ollut itsekään.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Pyytäisin sinua nyt lopettamaan kolmansien henkilöiden mollaamisen keskustelupalstalla nimeltä mainiten. Tämä ei ole asiallista.
    Kommenttisi muutenkin ovat alkaneet toistaa itseään ja ihan sitä samaa jota vuodatat omalla palstallasi.
    Kaikki kommenttisi ovat taineet sisältää sanan “pavlov”? Ilmeisesti pidät tätä asiaa nyt maailman tärkeimpänä aiheena ja havaintona? Itse en ole kuullut sanaa mainittavankaan sitten lääkärikoulun.

 13. Risto Koivula avatar

  Se jo on medikalisaatiota, jos lääketeiteen tukimuskohteeksi nähdään pelkästään lääkkeet ja hoidot ja niiden aina luonteeltaan soveltavat vaikuttavuustutkimukset. Pelkästään niiden kautta lääketiedekään etene, vaan se etenee ennen kaikkea viukutusmeknismeja koskevan, terianmuodostukseen tähtäävän perustutkimuksen kautta, jonka rooli on ratkaiseva hoitojenkin kehittämiseksi, vaikka lopullisen sanan käytöntöä koskien sanovat vaikutavuustutimukset.
  Suomalaisessa julkisuudessa ei monekaan lääketieteen alueen todellisesta paikkansa pitävästä prustutkimuksesta saa edes sanoa sanaakaan, ja esimerkiksi YLE lääkärit mukaan lukien jauhaa puhdasta ideologista paskaa mm. neurofysiologiasta. Tässä on esimerkki kunnon tutkimuksesta maailman kärjestä:
  http://www.theotherbrainbook.com/home.php
  Tässä on sitä toista:
  https://www.facebook.com/groups/690884757614661/?ref=ts&fref=ts

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hmm. Olen samaa mieltä perustutkimuksen keskeisyydestä uuden asian löytymisessä.
   En oikein päässyt kiinni tuohon väitteeseesi, että perustutkimuksesta ei saisi sanoa sanaakaan. Kenttä on täysin vapaa tutkijoiden tiedottamiseen.
   Kolmas asia on tuo aika outo väite, jossa tuot esiin jotain ideologisista tarpeista neurofysiologiasta ja nostat jonkin yhden asian, tässä tapauksessa gliasolut.
   Perustelisitko nuo väitteesi, kiitos.

 14. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Tämä artikkeli ei oikeastaan jätä sijaa selittelyille.
  Ehkä niin, että tietyt perinnölliset tekijät tulisi saattaa nykyistä paremmin terveydenhuollon henkilökunnan saataville. Tietosuoja saattaa estää asian selvittämisen mutta jos asiakas voi osaltaan myötävaikuttaa sen seikan selvitämiseksi?
  Monesti voi olla siten, ettei asiakas ymmärrä tuoda edellisen, edellisten sukupolvien, sanotaan, sairastumisriskiin liittyviä asioita, kenties tehtyjä tutkimuksia esille – vaan keskittyy tuomaan vain sen hetkistä tilannetta josta terveyshuoli on herännyt, esille.
  Tarpeellisiakaan hoitoja ei siten kyetä perustelemaan riittävän hyvin ja että ne kestäisivät tarvittaessa kriittisen tarkastelun.
  Tyypillisesti tämä taitaa koskea nykyään ympäristöön ja terveyshaittaan kohdistuvia epäilyjä.
  Tuolloin merkitystä lienee sillä, miten hyvin oireita aiheuttavia tekijöitä on kyetty selvittämään. Vasta tämän jälkeen voidaan alistaa tarkastelu henkilön/potilaan immuunivasteisiin ja tarkastella neutraalisti kausaalitekijöitä.
  Tämä on ollut omiaan syventämään juopaa julkisen ja yksityisen terveydenhuollon välillä. Rahalla on ollut mahdollista saada tutkimuksia, joita yhteiskunta ei ole halunnut rahoittaa.
  Kun toisinaan selvittäminen on ollut kovinkin puutteellista, on se tarjonnut loistavat markkinat erilaisten terveysväittämien ja -tuotteiden kaupallistamiselle joihin markkinointitoimenpiteisiin monet ovat haksahtaneet. Rahaa palaa, toivottuja tuloksia ei synny. Synnytetään tarve, jonka tyydyttämiseen ei ole tieteellisiä perusteita. Vain hyötymistarkoitus, josta kansantaloutemme ei kuitenkaan hyödy. Ainakaan tätä koskevaa tutkimusta en ole nähnyt.
  Myös monet asemtovirheet, selkävaivat – saattavat olla tyypillisesti sellaisia joihin vaivoihin toivotaan apua lääketieteestä. Apua kuitenkaan niihin saamatta. Tämä johtuu ehkä mielikuvasta että kaikkea on mahdollista hoitaa puuttumatta syihin jolloin ajaudutaan sivuraiteille kenties tietämättömyyttään.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email