Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Maria Nordinin palaute kritiikkiini

Kirjoitukseni Eroon oireista -kurssiin liittyvistä terveysväitteistä aiheutti ryöpyn vastineita, joissa kritiikkini yritetään muuttaa kahden henkilön väliseksi riidaksi. Tässä kirjoituksessa vastaan saamaani kritiikkiin ja kerron löytyikö kirjoituksestani olennaisia virheitä.

Pari viikkoa sitten kirjoitin Eroon oireista –kurssin sisällöstä ja siinä esiintyvistä terveysväitteistä. Media luonnollisesti kiinnostui aiheesta ja julkaisi myös omia artikkeleitaan, joiden sisällön osalta luonnollisesti minä en ole vastuussa, kuin vain omien sitaattieni osalta.

Nordin reagoi omassa blogissaan kirjoittamalla vastineen. Lisäksi hän vahvisti viestiään lähettämällä sähköpostia:

Hei Juhani,
Huomasin että olit Twitterissä reagoinut vastineeseen, jonka kirjoitin sinulle.
Pyydän ystävällisesti että oikaiset blogissasi virheelliset tulkintasi sanomisistani ja että olet yhteydessä medioihin joihin olet levittänyt näitä virheellisiä väittämiä. Ymmärrän että asioita voi tulkita monella tapaa, mutta ei ole silti asiallista väittää minun sanoneen asioita joita en ole sanonut. En ole missään esimerkiksi väittänyt että kurssi ”parantaa”.
Pyydän kuittaamaan viestin saaduksi. Jos asiassa on epäselvyyksiä niin seuraavaksi yhteydessä on asianajajani.

Maria Nordin

Vastasin spostiin seuraavasti:

Hei,
Kiitos viestistä.
Ilman muuta oikaisen automaattisesti ja pyytämättä kaikki sellaiset väitteeni, jotka ovat virheellisiä, jos ja kun niitä havaitsen.
Tietenkin vastavuoroisesti edellytän, että myös sinä oikaiset oman kirjoituksesi keskeisimmät virheväitteet, joita näytti olevan kirjoituksessasi monta.
Hienoa, että sinulla on asianajaja. Voin kertoa, että tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun perusteettomien terveysväitteiden kritisoijaa uhkaillaan asianajajalla. Asiallista kritiikkiä ei kuitenkaan ratkaista niillä keinoin eikä uhkailullasi ole minuun mitään vaikutusta.

Yst terveisin

Juhani Knuuti

(lisäys 17.10.2019 klo 15.35)
Alla olevassa lukijan lähettämässä kuvankaappauksessa Nordinin verkkomainoksessa sanotaan “How I cure diseases which medicine can not cure”. Tuota kai ei nyt voi millään muulla tavalla ymmärtää, kuin että Nordin väittää pystyvänsä parantamaan sairauksia, joita lääketiede ei kykene. Toisin kuin sähköpostissa väitetään Nordin nimenomaan väittää parantavansa sairauksia eikä kysymys ole enää tukihoidoista taikka oireiden lievittämisestä.

(Lisäys 19.10.2019 klo 17.35. Lisäys poistettu 22.11.2019 koska kuvankaappaus oli mahdollisesti manipuloitu)

Maria Nordinin blogivastine on liian pitkä kokonaan analysoitavaksi mutta nostan tässä nyt esiin hänen keskeisimmät väitteensä sitaatteina. Käsittelen kommentteja vinoumien ja argumentaatiovirheiden näkökulmasta.

Olkinukke

”Knuuti on antanut haastatteluja myös muihin medioihin. Näissä jutuissa on väitetty minun sanoneen asioita, jotka eivät pidä paikkaansa tai sanomani on esitetty vajaasti, jolloin varsinainen sanoma hämärtyy.”

”Toisin kuin Knuuti väittää, lääketieteellisen tutkimuksen valossa, on mahdollista että menetelmäni on avuksi allergioiden hoidon tukena.”

”Knuuti pitää mahdottomana, että menetelmä voisi vaikuttaa allergioihin. Lääketieteellisen tutkimuksen valossa asia on toisin.”

Kyseessä on klassinen olkinukke. Olkinuken käyttäjä siis hyökkää itse synnyttämäänsä väitettä vastaan sen sijaan, että kohdistaisi vastauksensa itse keskusteltavaan asiaan. Vastapuolen argumentti siis sivuutetaan hyökkäämällä itse luotua virheellistä tulkintaa vastaan.

Ensinnäkään ensimmäiseen väitteeseen ei voi vastata, sillä siinä ei kerrota mitä olen väittänyt väärin.

Muut väitteet ovat myös virheellisiä. Jokainen voi käydä lukemassa blogini mutta tiivistän kirjoitukseni keskeisen sisällön tähän:

Nordinin kurssi perustuu sinänsä vaarattomaan mielikuvaharjoitteluun, jolla on tavoitteena lievittää erilaisia oireita. Mikäli joku saa tällaisista harjoitteista apua oireisiinsa, on se tietenkin pelkästään hyvä asia. Valitettavasti kurssi sisältää myös runsaasti virheellisiä terveysväitteitä. Osa niistä on selvästi myös vaarallisia.

Kirjoituksessani en todellakaan ole väittänyt, etteikö mielikuvaharjoituksista voisi olla apua allergioiden hoidon tukena.

Ad hominem

Ad hominem on argumentaation muoto, jossa argumentoija viittaa joihinkin vastapuolen piirteisiin, joilla ei ole merkitystä keskusteltavan aiheen kannalta. Silloin kun syntyy erimielisyyttä, pitäisi keskustella asioista ja ilmiöistä, ei henkilöistä, ellei se asian käsittelyn kannalta ole välttämätöntä.

Nordin pyrkii antamaan vaikutelman, että kysymyksessä olisi kiista, joka olisi kahden henkilön, minun ja hänen välinen erimielisyys. Näin kyseessä olisikin vain mielipiteiden eroavaisuus ja ”riita”.

Tämä ei ole oikea tulkinta. Kritiikkini kohdistui suoraan kurssin sisältöön ja siihen mitä Nordin kurssissa väittää. Nämä väitteet esitin kaikkien luettavaksi ja jokainen voi tehdä omat päätelmänsä niistä.

Kritiikkini perusteena ei todellakaan ollut se, mitä mieltä minä olen. Perusteena on yksinkertaisesti se, että kurssin väitteet ovat tutkimustiedon valossa virheellisiä ja osin myös vaarallisia. Väitteiden vaarallisuuden perustelin asiallisesti alkuperäisessä kirjoituksessani.

Keskustelun tulisi aina kohdistua itse asiaan, ei henkilöihin. Tässä tapauksessa kurssin tekijää ei voi kokonaan erottaa kurssin sisällöstä, koska kurssi on yhden henkilön tekemä. Kuitenkin käsittelin vain itse kurssia ja siihen liittyvää materiaalia enkä itse henkilöä nimeltä Maria Nordin, koska se ei ole asiallista eikä hyväksyttävää.

Muunneltua totuutta

”Menetelmä ei sulje pois mitään lääketieteellistä hoitoa, eikä kurssilla kannusteta syömään altistetta, jos on mahdollisuus saada vakava reaktio.”

Lisäksi esille on nostettu isona asia pähkinäallergia. En puhu kurssilla sanallakaan pähkinästä tai pähkinäallergiasta, vaikka näin on annettu ymmärtää. 

Kuten blogikirjoituksessani totesin, itse kurssimateriaalissa on riskeistäkin kerrottu mutta somessa olevat kommentit ja liveluennot taas antavat aivan toisen kuvan. Kun markkinoidaan jotain tuotetta taikka kurssia, kokonaisuus ratkaisee.

Kurssia markkinoidaan pääasiassa somen kautta. Somessa on Nordinin itsensä jakamia lukuisia julkaisuja, joissa aivan selvästi tuodaan esiin, että vakavistakin allergioista voisi päästä eroon kurssin harjoitteilla ja että myös altisteiden kokeileminen on ok.

Se, että kysymys on kurssilaisten viestien uudelleen jakamisesta, ei muuta sitä tosiasiaa, että kyseiset viestit on nimenomaan Nordin itse jakanut, kommentoinut ja niiden perusteella houkuttelee ihmisiä maksulliselle kurssille.

Jokainen voi itse katsoa alla olevat kuvaruutukaappaukset ja niiden jälkeen Nordinin sanomat lauseet luentomateriaalista. Onko tulkintani virheellinen??

Niille, jotka eivät ole perehtyneet asiaan voin kertoa, että mitään sellaista tutkimusnäyttöä ei ole olemassa, että mielikuvaharjoittelulla voisi parantua vakavista ja varmistetuista allergioista.

Kuvankaappaus Facebookista
Kuvankaappaus Facebookista 2
Kuvankaappaus Facebookista 2

Allergioista Nordin sanoo lisäksi luennoillaan:

”Jos haasteesi on ruoka, ajattele tai pidä kädessäsi ruoka-ainetta, joka on tuottanut ennen sinulle haasteita. Etene vähitellen, seuraavassa harjoituksessa voit haistaa tai jopa maistaa pienenpienen murusen. Etene omaan tahtiisi.”

”Altisteet voivat olla eläimen karvoja taikka vain katsoa eläimen kuvaa. Konkreettinen altiste on tosi hyvä.”  

Vaikka tietäisimme altisteista, mikä haasteet laukaisee, pohjimmillaan syy on kuitenkin ne meidän piintyneet ajatukset ja tunteet.

Minusta Nordin ei ole rehellinen väittäessään, että kurssin mainonnassa ei kannusteta oikeisiin altisteisiin. Hänen omassa Facebook-julkaisussaan suoraan annetaan ymmärtää, että pähkinäallergiasta voi parantua. Teksin alla on kuva, jossa on pähkinätuotetta ja henkilö kertoo syöneensä sitä. Kun toiminnan asiallisuutta arvioidaan, otetaan huomioon kaikki kurssiin liittyvä markkinointi kattavasti.

Tieteelliseltä kuulostava jargon

Nordinin vastineessa pyritään tuomaan esiin erilaisten linkkien kautta tieteelliseltä kuulostavia väitteitä. Kaikkia niitä on mahdoton käsitellä tässä.

Voin kuitenkin todeta, että useimpien linkitettyjen julkaisujen sisällöstä ei saa tukea Nordinin väitteille, taikka ne ovat jopa niitä vastaan.

Esim. Nordinin viittaamassa julkaisussa ”Tässä laajassa tutkimuksessa on todettu, että allergioiden hoidossa pitäisi aina lääketieteellisen hoidon lisäksi olla tukena psykologisia interventioita.” sanotaan seuraavasti:

So far, well designed studies have not shown a clear benefit of complementary and alternative medicine interventions, perhaps secondary to the robust placebo effect with subsequent psychophysiological impact on immunity and thus likely on allergic diseases.”

Vaikka psykologisia interventioita kannattaisikin hyödyntää, meillä ei ole mitään näyttöä sille, että Nordinin luoma oma kurssi olisi sellainen.

Nordninin tulkintoja leimaa stressin käsitteen laajentaminen ja johtopäätökset, jotka edellyttävät käytännössä valtavaa hyppäystä ilmiöstä toiseen ilman todellista yhteyttä tutkitun tiedon valossa. Stressi terminä voi kuvata solustressistä, ympäristön ja kemikaalien stressistä, työstressiin ja tiedostamattomaan psykologiseen stressiin.

Fyysinen ja psykologinen stressi ilman muuta vaikuttaa monissa sairauksissa pahentavasti ja oireilua lisäävästi. Stressille on ominaista, että se aiheuttaa tiettyjä hormonaalisia ja fysiologisia mitattavia muutoksia elimistössä. Näihin voidaan psykologisin interventioin vaikuttaa.

Nordinin tiedostamaton stressi on kuitenkin jonkinlainen mystinen olento, joka on meissä koko ajan taustalla ja vieläpä tiedostamattomasti aiheuttamassa ja pahentamassa sairauksia. Ja sitten mielikuvaharjoittelulla tätä stressiä, jota ei ole mitenkään todettavissa tai havaittavissa, voitaisiin vähentää. Ja tämä sitten puolestaan poistaa oireet.

”Kurssilla esittelen filosofis-metodologinen maailmankatsomuksen, jonka tärkeimpiä elementtejä ovat luottamuksen, yhteyden ja rakkauden kokemus. Esittelen ajatuksen, että olemme kaikki yhteydessä toisimme.”

Minulle ei aukea, millä tavalla kurssin terveysväitteitä voisi tällä tavoin perustella. Nyt kohteena ovat sairaudet ja niiden aiheuttamat oireet.

Yksilön kokemuksista yleistetään

Nordin kertoo:

”Kurssilaiset ovat kertoneet, että lasten allergiat, yliherkkyydet ja muut vaivat ovat helpottaneet tai jopa poistuneet kokonaan äidin harjoittelun myötä. Lukuisat lääkeitieteelliset tutkimukset tukevat tätä ilmiötä: äidin stressitasoilla tiedetään olevan tiivis yhteys lapsen terveyteen”

Ja lainaa tutkimusta:

”This study supports the hypothesis that maternal psychological stress affects the inflammatory response in their allergic children. … The findings supported the value of incorporating family therapy into asthma psychoeducation programs.” Myös lapsuuden traumojen tiedetään olevan yhteydessä lapsen suurentuneeseen riskiin kärsiä allergiasairauksista sekä muista sairauksista.

Vähättelemättä millään tavalla ihmisten kokemuksia, tiedämme, että yksittäisten ihmisten kokemuksista ei voi yleistää mitään. Subjektiivinen kokemus on aina subjektiivinen ja siihen vaikuttavat lume- ja nosebo-ilmiöt ja monet muut vinoumat.

Kokemus on toki täysin keskeinen ja todellinen kyseiselle yksilölle mutta sen perusteella ei voi antaa mitään suosituksia muille eikä rakentaa hoitojärjestelmää ilman tutkimusnäyttöä.

Vaikka äidin stressitasoilla on yhteys lapsen terveyteen, siitä ei todellakaan voi päätellä, että äidin mielikuvaharjoittelu voisi vaikuttaa lapsen allergioihin. Ilman tutkimusnäyttöä kysymys on todellakin vain uskomuksesta. Varsinkin kun tuo vaikutus perustuu mystiseen tieteelle täysin tuntemattomaan magneettikenttään, jonka kautta viesti välittyy.

Väite äidin harjoittelun vaikutuksista lapsen allergioihin magneettikenttien kautta on ehkä kaikkein haitallisin väite sen lisäksi, että se on kaikkein älyttömin.

Ylivertaisuusvinouma

Ylivertaisuusvinouma tarkoittaa hyvin yleistä ilmiötä, missä ratkaisut ongelmiin tuntuvat selkeiltä ja yksinkertaisilta, kun tuntee asiat vain pintapuolisesti. Vähän aiheesta tietävän henkilön itseluottamus on korkealla ja mielipiteet ovat vahvoja. Ilmiötä kutsutaan myös nimellä Dunning-Kruger.

Nordinin kirjoituksessa käytettään peräti 17 kertaa sanontoja kuten ”Oma teoriani”, ”näkemykseni”, ”väitän” ja ”oma ajatukseni on”.

Kaiken kruununa on lause: ”Esittelemäni ajatukset perustuvat omiin näkemyksiini ja että osa lääketieteen ammattilaisista voi olla kanssani eri mieltä. Näkemyksilleni on vankat perustat, joita avaan kurssilla pienin askelin.”

Toki omia ajatuksia saa tuoda esiin ihan vapaasti. Jos ne ovat vain omia ajatuksia ja tulkintoja ilman uskottavia perusteluja, ne ovat vain mielipiteitä, jolla on mielipiteen todistusarvo. Monet Nordinin ”teorioista” ovat vain villejä päätelmiä, jotka ovat ristiriidassa tutkimustiedon kanssa.

Tieteelliseen teoriaan ja tulkintaan kuuluu aina jatkona sana ”koska” ja sitten asiallisiin tutkimuksiin perustuvat perustelut. Ei riitä, että sanoo ”Oma teoriani on”.

Tutkittu tieto ei piittaa pätkääkään siitä mitä mieltä minä taikka Maria Nordin on. Kysymys ei ole mielipiteestä tai huutoäänestyksestä.

Vaikka koulutus ei ole välttämätöntä jonkin asian oppimiselle, alan koulutus ja tieteellinen kokemus tuo aivan erilaisen mahdollisuuden tulkita monimutkaista tieteellistä tietoa ja asettaa se oikeaan perspektiiviin.

Kehittämällä ihka omia tutkimustiedon vastaisia terveyteen liittyviä ”omia teorioita” ilman mitään koulutusta ja kokemusta, synnyttää teorioita, joita on vaivaannuttavaa lukea.

Keinotekoinen riita/vastakkainasettelu

”Knuutin argumentti verkkokurssini vaarallisuudesta perustuu ajatukselle, että jos joku harhautuu jättämään lääketieteellisen hoidon ottamatta kurssille osallistumisen tai harjoituksen vuoksi, hänen hoitonsa saattaa jäädä puutteelliseksi ja altistaa riskeille. 

En voi olla ajattelematta, että tähän ajatukseen perustuva väite kurssin vaarallisuudesta jo ihmisten omaa arviointikykyä alentavaa. On voitava luottaa siihen, että ihmiset ymmärtävät selkeitä ohjeita.”

Tässä klassisessa argumentaatiovirheessä luodaan kuvitelma, että minä vähättelisin ihmisten omaa arviointikykyä. Tässä luodaan keinotekoista vastakkainasettelua minun ja kurssin osallistujien välille.

Väite on tietenkin perätön ja virheellinen. Minähän olen nimenomaan kritisoinut kurssin perättömiä väitteitä ja potentiaalisia vaaroja. Olen siis ollut huolissani kurssilaisten turvallisuudesta ja siis kurssilaisten puolella, en heitä vastaan.

Valikoitumisharha

”Kurssilla on jo lähes 4 000 osallistujaa ja palaute heiltä on lähes poikkeuksetta erittäin positiivista. Olen listannut kurssilaisten lähettämiä palautteita tänne. Instagram-sivuni kokokohdat -napista löydät vielä lisää palautteita.

Haluan korostaa, että kurssilla on nyt lähes neljä tuhatta käyttäjää, eikä kukaan ole kertonut tulkinneensa kurssivideoilla sanomaani kuten lääkäri Knuuti.”

Valikoitumisharha (engl selection bias) toimii myös yksilötasolla. Kun terapeutti antaa jotain hoitoa, ne potilaat, jotka ovat saaneet hoidoista apua antavat palautetta ja palaavat hoidon antajan luo uudelleen. Ne, joille hoito ei auttanut tai jotka saivat haittavaikutuksia, eivät palaa. Hoidon tulokset voivat näyttää aivan erilaisilta ulkopuolelta arvioituna.

Tästä seuraa hoidon antajan huomattava valikoitumisharha. Hän voi uskoa, että hänen antamansa hoito on hyvin tehokasta valtaosalle potilaista. Tämä johtaa hoidon antajan grandioottiseen kuvaan itsestä ja hoitojensa menestyksestä.

Kun hoitoihin liittyen saa kritiikkiä, reaktiona on loukkaantuminen ja raivostuminen eikä kriittinen tarkastelu omasta toiminnasta.

Kuulostaako tutulta?

Uhriutuminen

Voitaisiinko olla kiinnostuneita siitä, että verkkokurssini kyselyyn vastanneista yli 90 % on kokenut saaneensa kurssista apua oireisiinsa? Olen heti ensimmäisten hienojen tulosten jälkeen kesäkuusta alkaen ehdottanut menetelmän tutkimista, mutta kiinnostusta tutkimuksiin ei ole vielä ollut – yhtä lukuunottamatta. Tyydytään vain toteamaan ettei tutkimusta ole. Mutta voitaisiinko tutkimuksia tehdä?”

”Uskonkin verkkokurssini ja menetelmäni julkisen teilauksen takana olevan muutakin kuin huoli ihmisten turvallisuudesta. Ehkä ihmisiä ärsyttää persoonani tai puhetapani, aiheeni tai historiani tai se etten ole lääkäri? Vuosien huolellinen tutustuminen aihepiiriin ei tunnu monelle riittävän. Ehkä tausatalla on jopa politiikka? Viimeisimmät kurssista julkaistut artikkelit ja tekstit vaikuttavat enemmän muulta kuin varsinaiseen kurssin turvallisuuteen liittyvältä huolelta.”

Uhriutumisessa perusteettomien ja älyttömien kommenttien kritisointi käännetään uhriutumisen kautta kritisoijan syyksi. Näin vältetään itse ongelman käsittely ja siirretään huomio epäolennaisiin seikkoihin. ”Kukaan ei ole ollut kiinnostunut tutkimaan tätä hienoa menetelmää.”

Kappale on mielenkiintoinen myös sen vuoksi, että siinä Nordin myöntää itsekin, että tutkimuksia ei ole tehty. Edellähän Nordin väitti, että hänen ”teoriansa” perustuvat tutkimuksiin ja niille on ”on vankat perustat”. Nyt perusta siis puuttuukin.

Viimeisessä kappaleessa on jo vihjaus mahdollisesta salaliitosta. Sitä argumentaatiovirhettä ei vielä toistaiseksi ole tarvinnutkaan käsitellä. Se ehkä nousee jatkossa enemmän esille?

Lopuksi

Kun analysoin oman alkuperäisen kirjoitukseni Maria Nordinin kommenttien valossa, en toistaiseksi löytänyt kirjoituksesta yhtään merkittävää virhettä, joka pitäisi korjata. Jos sellaisia osoitetaan, korjaan ne ilman muuta. Korjaamisen vaatimiseen ei riitä, että on eri mieltä.

Oletin, että asiallinen ja kriittinen palaute kurssin virheellisistä väitteistä olisi johtanut itsekritiikkiin ja kyseisten virheellisten väitteiden poistamiseen tai korjaamiseen. Tämä olisi ollut helpoin tapa vaientaa kritiikki. Erehdyin arviossani.

Alla on hiljattain havaitsemani Facebook-postaus. Nyt myönteisellä ajattelulla on saatu myös kasvaimet katoamaan. Jään sanattomaksi.

Kuvankaappaus Facebookista 4

Alla olevaan taulukkoon olen kerännyt joitakin muita vastineen väittämiä ja niiden kommentteja

Mitä Nordin väittää?Mitä minä kirjoitin? / Kommenttini
Knuuti väittää, että näkemykseni sukupuolitautien tarttumisesta voisi johtaa tilanteeseen, että ihminen kuvittelee että tartunnan voisi estää mielenhallinnalla.
  Kerroin seksuaalisuutta käsittelevällä liveluennolla siitä miten moninaisesti stressi  sekä tiedostamattomat tunteet vaikuttavat vastustuskykyymme sekä käytökseemme. Taustalla on tavoite ymmärtää stressin ja käsittelemättömien tunteiden suurempi merkitys elämässä, ei se että välttäisimme mielenhallinnalla sukupuolitaudit.
Ymmärtämällä tämän kokonaisuuden, kurssilaiset voivat harjoittelun avulla muuttaa tiedostamattomia seksuaalisuuteen liittyviä tunteita (häpeä, hyväksikäytetyksi tulemisen tunne, petetyksi tulemisen tunne, hylkäämisen tunne, huonommuuden tunne, rakkauden ja läheisyyden puute jne) ja saada terveyshyötyjä.
  Oma teoriani on, että nämä usein seksuaalisuuten liittyvät tunteet tuottavat tiedostamatonta stressiä, joka voi vaikuttaa terveyteemme.
Lainasin Nordinin materiaalista seuraavan lauseen, joka ei vastaa vasemmalla ollutta kuvausta:
Sukupuolitauditkin…siihen, että sen saa, liittyy siihen, että energiakenttä siihen alueeseen on heikentynyt ja mikrobiomi on muutoinkin heikentynyt. Totta kai bakteerit sen aiheuttaa mutta siihen riskiin saada se vaikuttaa se, miten tunnetasolla on yhteydessä niihin sukupuolialueen elimiin.”

Kommentti: Olen edelleen sitä mieltä, että kyseiset lauseet antavat juuri tuon kuvan mitä kirjoitin. Lauseista saa sen kuvan, että mielenhallinta vaikuttaisi sukupuolitartuntojen riskiin ilman mitään perusteita ja tutkimusnäyttöä.
Raudanpuutteesta:
Kurssin käyttöehdoissa kerron, että esittelemäni ajatukset perustuvat omiin näkemyksiini ja että osa lääketieteen ammattilaisista voi olla kanssani eri mieltä. Näkemyksilleni on vankat perustat, joita avaan kurssilla pienin askelin. Kerron myös selkeästi, että menetelmä ei sulje pois lääketieteellistä hoitoa.
Näkemykseni perustuu siihen, että sähköisesti toimiva sydämemme ja veren sisältämä rauta muodostavat kehomme ympärille heikon, mutta täysin todellisen magneettikentän. Tämä sama ilmiö on olemassa muissakin elävissä olennoissa. Ilmiötä kutsutaan biomagnetismiksi. Lääketieteessä tätä kenttää voidaan käyttää hyväksi erilaisissa mittauksissa.
 Yleisesti ajatellaan, että syy oireisiin on matala ferritiiniarvo. Joskus ihmiset hyötyvät erilaisista rautahoidoista, mutta joissain tapauksissa rautalisät eivät tuo apua ongelmaan. Omassa tapauksessa näin oli, en saanut hyötyä lääkkeistä. Ferritiiniarvo ei noussut, vaikka söin erittäin terveellisesti ja sain rautalisää.
Oma teoriani onkin, että ferritiini ei ole syyllinen. Matala ferritiiniarvo on seurausta pitkäaikaisesta stressistä, joka vaikuttaa kehoon monin tavoin. Pitkäaikainen stressi vaikuttaa muun muassa ravinteiden imeytymiseen sekä hengitykseen. Pitkäaikaisen stressin tiedetään tekevän hengityksestä pinnallista, jolloin keho ei hyödynnä happea täysin. Olen huomannut, että matalasta ferritiinistä kärsivillä on usein taustalla pelko hengittää, syynä saattaa olla esimerkiksi altistuminen sisäilmaongelmille tai monikemikaaliyliherkkyys.
Kun ihminen pelkää hengittämistä tai on tiedostamattaan stressaantunut kehon happipitoisuus laskee, ei paljon, mutta kuitenkin. Tällöin keholla ei ole mitään syytä tuottaa ainesosia, jotka osallistuvat hapen kuljettamiseen. Ajatukseni on, että kehossa ei tapahdu mitään turhaan. Näin ollen hemoglobiini tai ferritiinitasot voivat laskea.
 Eilen julkaistu lääketieteen Nobel-palkinto tukee teoriaani. “The oxygen-sensing ability of the body has a role in the immune system and the earliest stages of development inside the womb. If oxygen levels are low, it can trigger the production of red blood cells or the construction of blood vessels to remedy this. More red blood cells mean the body is able to carry more oxygen and is why athletes train at altitude. So, drugs that mimic it may be an effective treatment for anaemia.” Jos keho ei ”aisti” happea, ei se tuota turhaan punasoluja ja siksi rautalisä saattaa olla turha.
Oma teoriani on, että stressin vaikutus hengitykseen, aineenvaihduntaan sekä (heikkoon mutta todelliseen) magneettikenttäämme, on kokonaisuutena usein syynä häiriöihin veren rauta-arvoissa. Tuon tämän ilmi omana teoriana, jota tukevat tietyt tutkimukset. Tämän teorian olemassaolo ei sulje pois ferritiinin tai rytmihäiriöiden lääketieteellistä hoitoa, tämä on tuotu ilmi myös luennon yhteydessä.

Kommentti: Nordinin vastaus synnyttää vahvan myötähäpeän tunteen. Olisin toivonut, että hänellä olisi riittänyt itsekriittisyyttä jättämään tällaiset kappaleet kirjoittaamatta.
 
Ainoa asia, missä on hitusen perää on magneettikenttä. Tämä magneetikenttä syntyy pääasiassa sydämen sähköisen toiminnan seurauksena. Tällä hyvin heikolla kentällä ei ole lääketieteellistä käyttöä, vaikka on sitä toki tutkittu. Tämä kenttä ei myöskään välitä mitään tietoa lapselle tai muille.
 
Nordin myös kehittää aivan oman raudan aineenvaihdunnan, joka on täysin ristiriidassa kaiken sen kanssa mitä tiedämme fysiologiasta. Ja tämä näyttää syntyneen pelkästään mielikuvituksen avulla.
 
Tarinassa puhutaan hapesta, jota keho ei kykene hyödyntämään, koska hengitys on pinnallista. Matalan ferritiinin syynä on pelko hengittää. Pinnalisesta hengityksestä johtuen kehon happipitoisuus laskee.
 
Kaikki nämä väitteet ovat 100% huuhaata. Hengittämisen pelko ei aiheuta matalaa ferritiiniä eikä pinnallinen hengitys laske happipitoisuuta tippaakaan. Perusfysiologian tiedoillakin näiden väitteiden absurdius on selvää.
 
Kaiken kruununa on väite, että tuore Nobel-palkittu tutkimuskin tukee hänen teoriaansa. Ei tue. Ei noilla tutkimuksilla ole mitään tekemistä Nordinin teorioiden kanssa.
 
Seuraavaksi päästään jälleen magneettikenttiin, joiden heikentyminen on syynä häiriöihin veren rauta-arvoissa. Tällaiselle villille teorialle ei ole vähäisintäkään tutkimustukea, päinvastoin.
Kerron luennolla, että vasta käsiteltyäni seksuaalisuuteen ja naiseuteen liittyvät syvimmät ydinuskomukset ja tunteet fyysiset oireet helpottivat ja poistuivat kokonaan.
Teoriani on, että mielemme sekä syvimmät tunteemme vaikuttavat kehomme mikrobistoon enemmän kuin lääketiede on ennen tunnustanut. Useinhan nämä tunteet ovat peräisin ajalta, jolla meillä ei edes ole muistoja.
Uusin tutkimustieto tukee teoriaani. Esimerkiksi tässä tuoreessa Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan Ihmisen mikrobiomit -tutkimusohjelmassa tehdyssä tutkimuksessa todetaan, että naisen sosioekonominen tausta on yhteydessä emättimen suotuisampaan bakteerikirjoon. Teoriani on, että naisten menestys ja parempi asema ei suinkaan johdu siitä, että heillä sattuu olemaan tietyt mikrobit emättimessään. Väitän, että taustalla on sosioekonomisen hierarkian yhteys stressihormonitasoihin ja parempiin elintapoihin. Korkean aseman tiedetään tasaavan stressihormonitasoja. Alhainen sosioekonominen tausta on yhteydessä alempaan asemaan yhteisön hierarkiassa. Tämä pätee myös eläinmaailmassa. Alemman aseman puolestaan tiedetään olevan yhteydessä korkeampiin stressihormonipitoisuuksiin.
 


Emätintulehduksiin liittyvistä haasteista Nordin kertoi luennollaan todellisuudessa seuraavasti: ”Hiivaan liittyvistä haasteista, ja samaa sarjaa ovat myös muut emättimen mikrobitasapainon häiriöt, on tutkimuksia, että stressi vaikuttaa emättimen mikrobitasapainoon. Minä kun tunsin sen tunteen (kihelmöinnin emättimessä), mä virittäydyin kiitollisuuden tunteeseen ja sillä se lähti.”
 
Nordin ei oikeastaan kommentoi mikä väitteessäni oli virheellistä mutta väittää, että Ihmisen mikrobiomi –tutkimuksen havainto, että naisen sosioekonominen tausta on yhteydessä emättimen suotuisampaan bakteerikirjoon antaisi tukea hänen teorioilleen.
 
Tulkinta on sekä epäuskottava että todella kaukaa haettu. Sosioekonominen tilanne vaikuttaa lukuisiin asioihin mutta on vaikea nähdä mitä yhteyttä tällä tutkimushavainnolla on Nordinin kurssin kanssa.
Psykoterapian vaikutus ei ole aina positiivinen
Avaan eräällä luennolla ajatuksiani psykoterapiasta. Sanon, että joissain tapauksissa psykoterapia voi olla esteenä parantumiselle. Knuuti sanoo: “Todellisuudessahan psykoterapia on tutkimuksin osoitettu turvalliseksi ja vaikuttavaksi“. Totuus on että ristiriitaisia näkemyksiä psykoterapiasta on myös lääketieteen ammattilaisilla, ei vain minulla. Duodecim on julkaissut psykoterapian mahdollisista haitoista kyseisen teoksen.
Luennolla kerron selvästi, että kyseessä on oma ajatukseni ja että se voi poiketa joidenkin lääketieteen ammattilaisten näkemyksestä.
En luennollani kehota ketään lopettamaan psykoterapiaa, vaan pohtimaan, onko terapeutti ja psykoterapia toteutettu niin, että se tukee aidosti hyvinvointia. Olen ilokseni saanut kuulla kurssilaisilta, että monet terapeutit ovat ottaneet menetelmäni lämmöllä vastaan ja käyttäneet sen periaatteita ja harjoituksia vastaanotolla. Olen myös itse yhteistyössä psykologi-psykiatrin kanssa, joka aloittaa pian yhteistyön menetelmäni parissa.

Kurssin live-luennoilla kritisoidaan psykoterapiaa. Maria Nordin ilmoittaa olevansa eri mieltä.
Hän kertoo, ettei luota psykoterapiaan, koska siinä ”on asetelma, että on hoidettavana” ja koska terapiassa keskitytään vain menneisyyden ongelmiin. ”En sulje pois terapiaa mutta kehotan olemaan tarkka, että terapeutti tiedostaa tämän (Eroon oireista –kurssin) hoidon periaatteet”.
Todellisuudessahan psykoterapia on tutkimuksin osoitettu turvalliseksi ja vaikuttavaksi, kun taas Eroon oireista –kurssista ei ole ensimmäistäkään tutkimusta. Kyseinen kanta voisi mahdollisesti johtaa psykoterapiasta luopumiseen ja turvautumaan Nordinin myymään mielikuvaharjoitteluun.
 
Kommentti: Olen edelleen samalla kannalla. Minusta on puoskarointia, jos itseoppinut henkilö tuo esiin vähäistäkin vastakkainasettelua tutkittuun tietoon perustuvan hoidon ja itse kehitetyn täysin tutkimattoman hoidon välille.
Kysymys ei ole siitä, etteikö psykoterapiaan liittyisi haittoja. Kaikkiin hoitoihin liittyy myös haittoja. Mutta kun teho on olemassa on hyöty-haitta –suhde myönteinen. Psyyken sorkkiminen tulisi jättää ammattilaisille.

Kommentti on myös tyypillistä “Whataboutismia” eli “Entäs sitten” –väite. Kritiikki yritetään väistää tuomalla esiin toinen seikka, joka on vastapuolen mukaan myös pielessä.
 
Lisäksi literointini mukaan Nordin kehottaa ”olemaan tarkka, että terapeutti tiedostaa tämän (Eroon oireista –kurssin) hoidon periaatteet” Siis terapeutin olisi tunnistettava Nordinin hoidon periaatteet!
Sydänkoherenssi on todellinen ilmiö
Knuuti on nostanut blogiinsa irrallisia lauseita kurssiltani. ”Nordinin mopo kuitenkin keulii pahasti.” Hän sanoo lehtihaastattelussa. Monet aiheet joista puhun kurssilla, eivät kuulu varsinaisesti lääketieteen piiriin, vaikka ne koskettavat kehoamme ja mieltämme. On siis ymmärrettävää, että Knuuti ei ole perehtynyt aiheeseen eikä ymmärrä esimerkiksi termiä sydänkoherenssi ja sen merkitystä terveydelle.
Kun ihminen virittäytyy kiitollisuuteen, niin sydän alkaa toimia koherentisti.”
Kun ihminen kokee negatiivisia tunteita, tämän voi havaita sydämen toiminnassa. Sydämen rytmi ja toiminta muuttuu.
Tutkimusten mukaan, kun ihminen kokee kiitollisuuden tunteen, niin sydän alkaa toimia koherentisti. Sydänkoherenssi tarkoittaa, että  Tutkimuksissa on todettu tunteiden vaikuttavan sydämen toimintaan. Kun ihminen kokee arvostuksen ja kiitollisuuden tunnetta, tiedetään sen vaikuttavan sydämen rytmiin…..
Sydänkoherenssiin virittäytyminen hyödyttää myös ympärillä olevia. Tämä voi liittyä siihen, että tunteemme todella välittyvät kehon magneettikentän kautta. Eräässä tutkimuksessa tutkittiin lääkärin suorittaman rakkaus ja myötätunto -meditaation vaikuttavan myös potilaaseen.
Sydänkoherenssiin liittyviä tutkimuksia on lisää HearthMath-instituten sivuilla. Sydänkoherenssin on todettu vaikuttavan muun muassa empatiakykyyn eli tunteiden vastaanottamiseen.
 
 
Kommentti: Olen tehnyt ammattimaisesti sydämen ja aineenvaihdunnan tutkimustyötä liki 30 vuotta, julkaissut aiheesta satoja tutkimuksia, ollut kirjoittamssa alan eurooppalaisia Käypä hoito –ohjeita ja johdan nyt Suomen Akatemian Sydän- ja aineenvaihduntasairauksien tutkimuksen huippuyksikköä. Silti minulle tämä sydänkoherenssi on aivan uusi asia.
 
Kysyin asiasta myös ulkomaalaisilta kollegoilta, koska halusin varmistaa, että en olisi tällaista merkittävää sydämen ilmiötä kokonaan missannut. Kukaan muukaan ei tiennyt mistä on kysymys. Tiedusutelin myös muiden tieteenalojen tutkijoilta, eikä kukaan, myöskään psykologit tällaista ilmiötä olleet havainneet.
 
On joko niin, että kyseessä on jokin täysin uusi ilmiö, josta kukaan tutkija ei tiedä taikka sellaista ilmiötä ei ole olemassa. Kallistun jälkimmäiselle kannalle.
 
Kun katsoo tuon sydänkoherenssin kuvausta Nordinin tekstissä, voi havaita, että itse asiassa kysymys on normaalista sydämen autonomisen hermoston säätelystä sydämen sykkeeseen. Siihen on vain linkattu erilaista huuhaa-väitettä, jossa tämä normaali sykkeen säätely heijastuu muka erilaisiin psyyken toimintoihin.  
Viitattu HeartMath esittelee yhden pseudotieteellisen teorian, joille ei todellisuudessa ole mitään tieteellistä tukea. Siinä kuvitellaan, että sykevaihtelulla olisi jotain mystistä ominaisuutta, joka heijastuisi psyykeen.
Muistot tallentuvat ympäri kehoa, soluihin. 
”Muistot tallentuvat ympäri kehoa, soluihin.”
Kerron luennollani, että tiede ei ole vielä selvittänyt, missä muistot sijaitsevat. Elinsiirtopotilaiden kokemukset viittaavat siihen, että muistimme sijaitsee kaikkialla kehossa. Aivot toki järjestävät ja käsittelevät tuota tietoa. Tässä tutkimuksessa on todettu, että joidenkin elinsiirron saaneiden mieliteot muuttuivat uuden elimen saannin jälkeen. 
Tässä on puolestaan todettu, että kohdunpoisto on vaikuttanut tilallisten muistojen katoamiseen.
Tiede ei ole yksimielinen siitä, missä ihmisen informaatio, kuten muistot sijaitsevat. Muistin sijainnille on erilaisia teorioita.
Kyllä tieteellä on aika vahva näyttö siitä, että muistot sijaitsevat aivoissa.
 
Viitatussa elinsiirtotutkimuksessa vuonna 2000 haastateltiin kymmenen tapausta, ja oltiin havaitsevinaan jotain yhteyksiä luovuttajien ja elinten saajien välillä.
 
“Kohdun poiston vaikutukset tilallisiin muistoihin” oli tutkittu rotilla. Rottien ”muistojen” selvittäminen lienee haastavaa. Lisäksi rottatutkimuksista ei kannattaisi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
 
Tämä teema on yksi esimerkki tieteellisistä hypoteeseista, joita sitten tietenkin tutkitaan. Jos hypoteesi ei saa riittävästi näyttöä, se jää vain hypoteesiksi. Tämä ajatus on jäänyt tuolle asteelle eikä siitä, että joku siitä julkaisee, ole merkki siitä, että tiede olisi erimielinen asiasta. Tieteeseen kuuluu ydinominaisuus kyseenalaistaa ja sitten tutkia mutta ei hutkia.
 Arvaan, että seuraavaksi otetaan esiin epigenetiikka. Se ei kuitenkaan koske mitään muistoja vaan on yksi periytymisen muoto.
Toistaiseksi siis pitäydyn tulkinnassa, että muistot ovat pääosin aivoissa. Tiede ei ole tästä erimielinen vaikka muitakin hypoteeseja on esitetty ja varmaan tullaan esittämään.

36 vastausta artikkeliin “Maria Nordinin palaute kritiikkiini”

 1. Aliisa Taipale avatar
  Aliisa Taipale

  Tarkennan vielä: kyseessä on tieteellinen ajattelu vs. arkiajattelu – eikä sinä vs.Nordin.

 2. Pekka Riekkinen avatar
  Pekka Riekkinen

  Juhani Knuutille pitää esittää iso kiitos siitä, että on viitsinyt käyttää aikaansa huijari Maria Nordinin levittämien valheiden paljastamiseen kaikille. Toki jokainen täysjärkinen ja jotain biotieteestä edes koulussa opiskellut huomaa heti, että Nordinin levittämät teoriat ihmisen mielen, magneettikenttien, syöpäsolujen, raudan biokemian tai vauvan allergian välisistä vuorovaikutuksista ovat silkkaa satua. Isompi syy kiitokseen on se, että valitettavan harva asioita oikeasti tutkiva kun viitsii lähteä tähän mutapainiin, miksi nettikeskustelut näistä lumehoidoista menevät. Onhan toisille kyseessä tunne- ja uskonasia, kuten Nordinille ja tähän uskoville, ja taas toisille asia, jota arvioidaan koeteltujen tieteellisten kriteerien valossa. Tämän vuoksi on ihan ymmärrettävää, että Nordin haluaisi tehdä häneen kohdistuvasta Knuutin kritiikistä uskonriidan ja mielipidekysymyksen hänen ja Knuutin välillä. Millään muulla tavalla raamitettuna Nordin kun ei ole uskottava hetkeäkään, vaan pelkkä tietämättömien ja hyväuskoisten ihmisten vedättäjä, jonka suoltamille väitteille “menetelmän” terveysvaikutuksista ei ole objektiivisia todisteita. Toivottavasti useampi luonnontieteen ja lääketieteen tutkija jaksaisi jatkossa hieman useammin kommentoida näiden energisen kauniisti netissä hymyilevien ja itsevarman oloisten huuhaa hoitojen tarjoajien markkinointia erityisesti, kun aletaan vedota sairauksista kärsivien ihmisten mieliin pseudotieteellä ja puhtailla valheilla rahaa tavoitellen. Tämä vaiva on osa sitä hintaa, jonka maksamme yhteiskuntana meille jokaiselle kuuluvasta uskonnonvapaudesta ja elinkeinovapaudesta ja se on osa demokratiaa. Uskoahan jokainen saa Nordinia ihan vapaasti, mutta lain rajat tulevat vastaan silloin, kun Nordin ja hänenlaisensa haluavat käyttää hyväksi heihin uskovia, usein sairauksista kärsiviä.

 3. Antti avatar
  Antti

  Hienoa, että siitä nyt uutisoidaan, että Nordin on tehnyt perättömiä terveysväitteitä. Itse tunnen ainakin yhden henkilön, joka on uskonut joihinkin Nordinin metodeihin. Ja luulen, että uutisointi voisi muuttaa hänen mielipiteensä tästä itseoppineesta parantajasta, vai miksikä häntä nyt sitten voisikaan kutsua. Tai eipä Nordinista nyt sitten varmaan enää tule olemaan vaaraa, vai mitä luulet Juhani? Kun on tuo uhkasakko pelotteena.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Pahimmat jutut ovat ainakin nyt poistettu ja se on tärkeintä. Ei sillä ole merkitystä onko kurssi huuhaata vai ei. Ainoastaan noilla vaarallisilla väitteillä.

 4. Ahti avatar

  Eiköhän tämä tästä vielä kirkastu, ko Torkkolan tulipalo. Hieno homma, että faktat pukataan jukisuuteen näin voimallisesti. Sisäilman myrkyille terveytensä syyttömänä menettäneiden voitto. Kiitos jokaiselle joka tämän epäkohdan (Aivojen muokkaus parantaa sairauksia) poistamiseen on tehnyt osuutensa. Ketään ei pidä siedättää sisäilman myrkyllisyydelle / myrkytyksille. Se on tietoista ja tahallista terveytemme vaarantamista. https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006300146.html?fbclid=IwAR3697xV-N2lACCCNlu9bvmL12VOmsVhVToCuuAGKT9QoEu56NV0gzUQNMY

 5. Therese avatar
  Therese

  Hiukan olisi kiinnostanut tutustua Nordinin kurssiin päästäkseni selville, mistä siinä on kyse. Ei kiinnosta enää. Yllätyin, miten hataralla pohjalla esitetään näin vahvoja väitteitä.
  Se minua kuitenkin kiinnostaa, miksi monet ihmiset hakeutuvat tällaisille kursseille (en tosin niputa kaikkia kursseja ja hoitoja samaan pinoon, vaikka ne eivät olisikaan virallista terveydenhoitoa, kirjo on laaja). Yksi syy on vaikeus arvioida tiedon luotettavuutta, kun erilaisia näkemyksiä ja väitteitä on pilvin pimein. Toinen syy on ikävä: Vaikka virallinen hoito olisi kuinka hyvää, sen saatavuus on usein huono. Mitä tehdä, kun jonot tutkimuksiin ja hoitoihin ovat viikkojen tai kuukausien mittaiset tai jonoon ei edes pääse? Jonoista on todennäköisesti vuotoa erilaisiin terapioihin tai kursseille, enkä minä voi siitä ketään moittia. Potilas voi myös jäädä ilman diagnoosia ja siten hoitoa, tai sitten on diagnoosi mutta ei hyväksyttyä hoitoa. Näissä tilanteissa ihmiset toimivat tavallaan rationaalisesti, he hakevat jotain minkä kokevat myönteiseksi mutta päätyvät joskus huonoon ratkaisuun. Yksi lääke myös huuhaata vastaan olisi vahva perusterveydenhuolto, pitkät potilas-lääkärisuhteet ja vahva ennaltaehkäisevä ote. Ne voisivat merkittävästi parantaa hoitokokemusta ja sitouttaa potilaita mutta nykyisin ne puuttuvat. Lääkärien jatkuva vaihtuminen on potilaalle haitaksi puhumattakaan pallottelusta eri yksiköiden välillä. Potilaan luottamus vähenee ja hoitoon sitoutuminen kärsii – jos hoitoon asti on päässyt. Eli näen nämä asiat laajemmassa kontekstissa kuin pelkästään kysymyksenä huuhaa vastaan tieteellinen tieto.

 6. Riitta Piirainen avatar
  Riitta Piirainen

  Vaikuttaa äkkiseltään siltä, että Nordinin kurssilla leikitään kaikkivoipaa ja vaikutukset ja paranemiset ovat tunnereaktioita, oksitosiiniryöppyjä, jolla maskeerataan oireet ja vaivat päättäväisesti piiloon. Uskomattoman helposti ihmiset lähtevät mukaan huuhaahoitoihin, joilla on vain kokemuskertomuksiin perustuvia vaikutuksia. Pitkäaikainen näyttö puuttuu. Kyllä placebon tiedetään olevan tehokasta, se on tieteellisesti todistettu. Hyvä, että olet Juhani valppaana ja julkisesti tuot ihmisten omien aivojen käytön olevan vielä Suomessa sallittua.

 7. Ahti Yliriesto avatar

  “A-studiossa vieraillut THL:n Ympäristöterveyden yksikön päällikkö Hannu Kiviranta muistuttaa, että hormonihäiriköiksi otaksuttujen kemikaalien on epäilty aiheuttavan esimerkiksi siittiöiden vajaatuotantoa. Lisäksi ne voivat vaikuttaa sikiön kehitykseen niin, että sikiöaikana voi sukuelimiin tulla epämuodostumia tai sukuelimet eivät toimi normaalisti.” Onhan nämäkin tiedetty jo vuosia sitten. Kuka pimittää vielä oikeaa tietoa. Siedättäjät ja bloggaajat vai onko vielä muita? https://yle.fi/uutiset/3-9066039 Ihme kyllä kaveri on vielä hommissa THL. Hyvälle miehelle kyllä olisi käyttöä vaikka missä 😉 Nyt alkaa porukat vähän heräilemään “Ympäristömyrkkyjen yhteisvaikutukset siis” kuten sisäilman myrkyllisyys yhtenä vakavana. Sisäilmasta Elisa Aattelan myrkyllisyystutkimuksilla löydetään kosteusvaurioituneen homehtuneen rakennuksen sisäilmasta satoja eri myrkkyjä. Ei se terveyden täydellinen tuhoutuminen johdu yksin homeista eikä yhdestä tai kahdesta myrkystä, vaan cocktailista missä on paljon eri myrkkyjä ja kukaan ei edes vielä tiedä mitä kaikkia helvetin myrkkycocktaileja on mitkä meidän terveytemme tuhoaa sisäilmaltaan myrkyllisissä rakennuksissa. Ketään ei pidä siedättää sisäilman myrkkycocktaileille. Aivojumpalla ja aivojen muokkauksella ei pidä mennä oireilua häiritsemään eikä katkaisemaan tai heikentämään hajun suoraa yhteyttä aivoihin koska “HAJU ON HÄTÄSINGNAALI” kun ihminen joutuu altistumaan myrkyille sisätiloissa missä vakava homemikrobitoksiinivaurio. “HÄTÄSINGNAALISTA” kertoo professori Mirja Salkinoja-Salonen. Tuollakin videolla. Sekä nenän kautta olevasta suorasta yhteydestä aivoihin. https://www.youtube.com/watch?v=M_PeNOj_Zic Kyllä tässä on meinannut usein “käämit kärähtää” noiden siedättäjien ja bloggaajien vääristelyjä lukiessa. Huuhaata puolustavien bloggaajien (mistä Ismo mainitsee) on hyvä tutustua tosiasioihin mistä professori Mirja Salkinoja-Salonen tuossa videollakin kertoo.

 8. Ismo avatar
  Ismo

  Eräs kaikkea huuhaata puolustava bloggaaja lähetti sähköpostia kun erehdyksessä kirjoitin hänen blogiin (kopio osittainen):

  Minun blogissani on sääntö, että keskustelun pitää olla asiallista ja toisia ihmisiä kunnioittavaa. Perusteltu kritiikki pitää esittää asiallisesti ja selkeästi ja tarkat lähteet mainiten, ei yleisellä tasolla some-keskusteluun viitataen, kuten sinä kommentissasi teet ryhtymällä “tuomariksi” tuntematta kurssin sisältöä laisinkaan: “Paullina Arva: näyttö on aivan selvä, kun Nordin 1) ilmoittaa, että kurssi parantaa epilepsian ja 2) vieläpä kehtaa syyllistää sitä sairastavan haluttomuudesta parantua kun ei mene kurssille. Nämä on Nordinin itsensä kirjoittamia viestejä kurssin markkinoimiseksi. Kavaimetkin hänen mukaansa paranee, mutta tässä sentään ei hänen mukaansa ole takeita. Jotkut sairastuneet ovat kokeneet tuon loukkaavaana. Verkkokeskustelut verkkokurssista on varsin pätevä näyttö, kun kyseessä on verkkokurssi ja itse kurssin pitäjä on noita vaarallisia ja ainakin joidenkin loukkaaviksi kokemia viestejä levitellyt somessa=kurssin jakelualustalla.

  Puoskarilakia tosiaan tarvitaan, vaikka tähän saakka esitetyt ratkaisut ovat olleet hyvin lepsuja, jos sairailla rahastamiseen halutaan tehokkaasti puuttua.”

  Vastaus: Se on tietenkin sinun asiasi julkaisetko. Minun puolesta voit julkaista, koska kyseessä on Nordinin omat sanomiset ja voin tarvittaessa toimittaa yhteystietoni oikeudenkäyntiä varten. Satun olemaan juristi, joten osaan jotenkin arvioida onko kyseessä herjaava viesti. Toki herjausta ei ole Suomen laissa, mutta kunnianloukkaus on.

  1. Martti R avatar
   Martti R

   “Verkkokeskustelut verkkokurssista on varsin pätevä näyttö, kun kyseessä on verkkokurssi ja itse kurssin pitäjä on noita vaarallisia ja ainakin joidenkin loukkaaviksi kokemia viestejä levitellyt somessa=kurssin jakelualustalla.”

   Mutta mistä kurssista näyttö on pätevä? Ainakin tuon epilepsia kohdan kuvankaappauksen alla luki: “Kuvakaappaus yksityisviestistä vuodelta 2017. Keskustelu liittyy DNRS-menetelmään, ei Nordinin nykyisin harjoittamaan Free to Heal -menetelmään.”

   Ja tuon toisen, kasvaimen kuvankaappauksen alla luki: “Kuvakaappaus vanhasta yksityisviestistä. Keskustelu liittyy DNRS-menetelmään, ei Nordinin nykyisin harjoittamaan Free to Heal -menetelmään.”

   Toki, nykyään kaikkeen pitää suhtautua tietyin varauksin.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Tämän detaljin osalta voit olla oikeassa mutta kuinka paljon tuo Free to heal -kurssi eroaa todellisuudessa DNRS-menetelmästä? Minä en havaitse mitään merkittävää eroa ydinideassa. Minusta DNRS-ajatukseen on vain lisätty muuta hömppää oheen (raudasta, magneettikentistä, Wim Hof, jne).

   2. Martti R avatar
    Martti R

    Kirjoitit: “Tämän detaljin osalta voit olla oikeassa mutta kuinka paljon tuo Free to heal -kurssi eroaa todellisuudessa DNRS-menetelmästä?”

    Mainittuja kursseja en ole käynyt, mutta menetelmä sinänsä on käsittääkseni sama, eli vaikutetaan tietoisesti mieleen/ajatteluun ja sitä kautta alitajuntaan. Ero tulee siinä, mitä/ miten tietoisia ajatuksia halutaan antaa/viedä alitajuntaan.

    Onko lumevaikutuksesta (mielestä?) vapaata hoitokeinoa olemassa, koska uuden tutkimuksen mukaan melkoinen osa pallolaajennuksen oireenmukaisesta hyödystä näyttää olevan lumevaikutusta?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Lume vaikuttaa ohimenevästi joihinkin oireisiin. Merkittävät lääketieteelliset hyödyt ovat vähäisiä tai olemattomia. Ei valtimoiden plakit mihinkään häviä lumeen avulla. Eikä kasvaimet, jne.

     En tiedä mihin viittaat mutta jos kysymys on Orbita-tutkimuksesta, voin kertoa, että se ei todellakan todista mitä väität. Ei 6 viikkoa kestävän seurannan aikana havaittu ero rasituksen keston muuttumisessa sekunneissa mitattuna 200 potilalla todista mitään palloilaajennuksen tehosta. Lisäksi 30% noista potilaista ei olisi kuulunut kyseisen hoidon piiriin alkuunkaan. Meillä on näyttöä, että infarktien määrä vähenee jnv, jos hoito oahjataan oikeille potilaille, eli enää näyttö ei ole ole pelkäsätään oireiden varassa.

   3. Martti R avatar
    Martti R

    Kirjoitit: “Minä en havaitse mitään merkittävää eroa ydinideassa. Minusta DNRS-ajatukseen on vain lisätty muuta hömppää oheen (raudasta, magneettikentistä, Wim Hof, jne).”

    No joo, tuosta ydinideasta voidaan olla kutakuinkin samaa mieltä.

    DNRS-esittelysivuilta:
    Muokkaa aivojasi, tervehdy ja ota elämä haltuun.
    Dynamic Neural Retraining System™ on lääkkeetön, aivojen muokkautuvuutta hyödyntävä harjoitusmenetelmä. Sen avulla voi olla mahdollista saada apua moniin toiminnallisiin häiriöihin ja sairauksiin, joiden taustalla voidaan useassa tapauksessa olettaa olevan aivojen limbisen järjestelmän virheellinen toiminta ja krooninen stressi. Näitä ovat esimerkiksi monikemikaaliherkkyys, fibromyalgia, krooninen väsymysoireyhtymä, sähköherkkyys, POTS, krooninen borrelioosi, ruoka-aineyliherkkyydet, home- ja kosteusvaurioiden aiheuttamat oireet ja sairaudet ja krooninen kipu.

    DNRS-menetelmässä ei keskitytä oireiden poistamiseen vaan niiden syyn – limbisen järjestelmän häiriötilan – korjaamiseen. Intensiivisen DNRS-harjoittelun myötä limbisen järjestelmän hermoverkot voivat kytkeytyä uudella tavalla ja kehon on mahdollista siirtyä selviytymisen tilasta kasvun ja korjaantumisen tilaan. Tuolloin myös oireet voivat alkaa heikentyä ja hävitä.

    Marian Nordinin sivustolta:

    Kyllästynyt kärsimään? Monenlaisia oireita on mahdollisuus lievittää tietoisilla menetelmillä.
    Olen kehittänyt paljon tutkittujen menetelmien pohjalta entistä helpomman ja tehokkaamman metodin, joka on auttanut jo lukuisia ihmisiä. Haluan esitellä sen sinullekin!

    Free to Heal -menetelmä perustuu aivojen plastisuuden hyödyntämiseen, tiedostetun sekä tiedostamattoman stressin purkamiseen sekä mikrobiomin muokkaamiseen. Näiden kaikkien tiedetään vaikuttavan kehoon ja mieleen – sekä siihen, miten keho reagoi.

    Eli, erona voidaan pitää tuota tiedostetun ja tiedostamattoman stressin purkamista sekä mikrobiomin muokkausta.

    Sydänhän toimii sähköllä, mutta missä ja miten tuo sähkö tuotetaan?

  2. Martti R avatar
   Martti R

   “En tiedä mihin viittaat mutta jos kysymys on Orbita-tutkimuksesta, voin kertoa, että se ei todellakan todista mitä väität.”

   Näkyy olevan kyseinen tutkimus. Ainakin potilaan lääkärilehdessä oli otsikko:

   Pallolaajennuksellakin on vahva lumevaikutus

   Tutkimus osoittaa, että kaikilla kajoavilla toimenpiteillä on merkittävä lumevaikutus.

   Kyseisen kirjoittaja oli:
   xxxxx xxxxxx professori
   Julkaistu Lääkärilehdessä 6 /2018

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Se on aivan totta, sitä en tietenkään kiistäkään, sillä juuri orbita oli lumekontrolloitu toimenpidetutkimus.
    Mutta kysymys on siitä onko se vain lumehoitoa? Vastaus on, että ei ole.

 9. Kamilla avatar
  Kamilla

  Mielenkiintoinen keskustelu näin normitallaajan näkökulmasta. Itse hyväuskoisena olin kovin vakuuttunut Nordinin väitteistä. Kiitos siis, että teet tätä huuhaan vastaista työtä!

  Pähkinäallergiasta: käsitykseni mukaan usein, kun on todettu olevan allerginen jollekin/joillekin pähkinöille, moni pelkää olevansa allerginen kaikille pähkinöille, eli ensimmäisen allergisen reaktion jälkeen välttää kaikkia pähkinöitä. Mutta onko niin, että jokaisella pähkinällä on oma allergisoiva aineensa, ja olemalla jollekin pähkinälle allerginen ei välttämättä ole millekään muulle pähkinälle allerginen? Allergioituminenhan tapahtuu vasta sitten kun kyseitä allergeenia on päätynyt elimistöön. Olisiko tämmöisessä “pähkinäalleriasta parantumisessa” kyse vain siitä että tuote ei sisältänyt sitä pähkinää mille tuotteen syöjän on todettu olevan allerginen?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos palautteesta. Ymmärtääkseni allergia voi olla vain joillekin pähkinöistä. Harva haluaa alkaa testaamaan, jos reaktio on ollut vahva. Paljon myös etenkin ruoka-aineallergiat helpottaa ja myös osalle reaktiota ei synny seuraavalla kertaa muutenkaan.
   Kun esim penisilliiniallergiapotilaita on tutkittu, on huomattu, että vain osa saa reaktion seuraavalla kerralla. Mutta kun muitakin antibiootteja on käytettävissä, yleensä ei lähdetä testaamaan. Siedätys perustuu siihen, että altistetaan pienille mutta kasvaville määrille allergeenia ja reaktio näin tasoittuu. Samalla logiikalla myöskään ei suositella välttämään allergeeneja turhaan, jos reaktio on lievä. Varsinainen siedätys vaatii kuitenkin osaamista ja riskeistä huolehtimista eikä sitä ei suositella tekemään kotona.

 10. Aina oppii uutta avatar
  Aina oppii uutta

  Sulla perustelut on sentään vahvemmalla pohjalla, kuin Marialla, eikä sun perustelut roiku mielipiteiden varaassa. Koitit olla myös kirjoituksessasi mahdollisimman asiallinen.
  Olen myös itse tutustunut Marian kurssiin ihan mielenkiinnon vuoksi, että millainen se kurssi on ja olen myös lukenut muutamia kirjoja, mitä Maria on myös lukenut. Nämä erillaiset aivotreenit on ollut muutenkin nykyisin “tapetilla” ja niistä on kirjoiteltu puolesta ja vastaan, joten sen vuoksi myös halusin kurssiin tutustua. Olen itsekin monta kertaa miettinyt, että kun Marialla ei ole mitään lääketieteen, ravintoterapian, tai psykologin tai muuta vastaavaa koulutusta taustalla, niin hän varnaan helposti uskoo kaikkeen mitä lukee ja tekee paljon omia päätelmiä asioista.
  Toki lääketiedekään ei kaikessa voi auttaa, eikä ole yksi ja ainoa tapa auttaa ihmisiä, mutta paljon se saa hyvääkin aikaiseksi. Yhden niistä kirjoista on kirjoittanut eräs neurotieteiljä, eli kirjailija kyllä tietää mistä kirjoittaa, mutta Maria on taas itseopiskellut näitä asioita ja sen voi tehdä kuka vaan ja periaatteessa kuka vaan vois tehdä tuollaisen vastaavanlaisen kurssin, mutta kun joku lähtee tekemään tuollaista kurssia, olisi hyvä tutkia oikeasti kauemmin asioita ja hankkia koulutusta myös taustalle. Jos ei tiedä asioista tarpeeksi, niin herkästi alkaa luulemaan, että tietää enemmän, kuin tietääkään. Toki aina voi oppia uutta, mutta jos on vaan sitä mieltä, että vaan itse on oikeassa ja oma tieto on se ainoa ja paras, niin miten voi kehittää itseään ja oppia uutta? Oli ala mikä tahansa, niin tiedon jakaminen ja vaihtaminen olisi kyllä tarpeen kaikilla.
  Maria ampuu monessa kirjoituksessa jalkaan itseään ja pahasti. Alkuun hän markkinoi kurssia vain siitepölyallergiaa kärsiville ihmisille, mutta sitten sairaus ja vaivojen lista mihin kurssi voisi auttaa ja jopa parantaa alkoi kasvamaan kasvamistaan, niin aloin itsekin ihmetellä, että onpas ihmeellisen tehokas kurrsi, että mitä hän siellä kurssilla selittää, että eihän tää voi olla mahdollista. On aika pöyristyttävää väittää, että kurssi voi auttaa myös jopa syöpään, kuten tuossa yhdessä sinunkin jakamassa kuvakaappauksessa Maria kirjoittaa.. Ei voi kuin ihmetellä. Oli se sitten jonkun kurssin käyneen palautteeseen perustuva tai Marian oma usko, että mihin kaikkeen kurssi voi auttaa, niin miettisi useamman kerran mitä jakaa ja millä kurssia markkinoi ja mitä kurssilla opettaa ja selittää ihmisille. Toki mieli voi olla tehokas, ja uskon, itsekin siihen että aivoille voi opettaa uusia aivoratoja ja ajatella asioista aivan uudella tavalla. Tutkimuksia varmasti siihenkin tarvitaan paljon lisää mitä mahdollisuuksia siihen liittyy.
  Mutta on siellä kurssilla toki ihan asiaakin, mutta niin kuin totesit: Vähän niin kuin oma tieteenala tämä Marian kokonaisuus. Saapa nähdä miten tämä koko Marian toiminta jatkuu ja mitä hän seuraavaksi kirjoittaa ja millä puolustautuu? Ymmärrän jollain tasolla, että hän otti kirjoituksesi hyökkäyksenä. Se tuntuu olevan monella ongelmana. Uhriutumisesta irrottautuminen ei taida olla kenellekään niin helppoa..
  Itsekin rupesin miettimään, mikä tämä sydänkoherenssi on? Googletin ihan mielenkiinnon vuoksi ja ehkä laajin kirjoitus löytyi yhdestä blogista, mihin oli linkattu lähteiksi kaikenlaisia tutkimuksia. En tiiä onko niissä perää edes? Menee oma aikansa jos sen tekstin ja ne lähteet lukee läpi. Jos sua kiinostaa, niin tämä oli se blogi: https://alexjalo.blogspot.com/2019/05/sydankoherenssi-olemme-elaneet_27.html
  Ok, blogikirjoitus ei ollut ehkä paras linkki, mutta sinne oli niitä tutkimuksia linkattu ja kun haluat kaikkeen sen tutkimukseen perustuvan vahvisteen, että asia on totta ja tiedettä, eikä jotain huuhaata, niin ajattelin, että sinähän voisit vaikka tähän aiheeseen tutustua, kun sanoit, että et itsekään ole siitä aiemmin kuullut.
  Nämä sun tekstit on olleet sen verran mielenkiintoisia, että olisi mielenkiintoista lukea mitä sinä ajattelet koko tästä sydänkoherenssista jos niissä tuohon blogiin lisätyissä tutkimuksissa on jotain perää ja järkeä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos hyvistä kommenteista.

   Kun mainitsin tuosta sydänkoherenssista ei tarkoittanut sitä, että asia olisi minulle jotekin epäselvä enkä siihen uskaltaisi ottaa kantaa. Tarkoitin noilla kuvauksilla korostaa vain sitä, että kyse on ilmiöstä joka ei todellakaan ole mikään tieteseen ja tutkimuksiin perustuva vaan pseudotieteellinen mielikuvituksen tuottama kuvitelma sydämen sykkeen vaihtelun liittymisestä erilaisiin mystisiin psyykkisiin toimintoihin.

   Tässä tullaan tilanteeseen, jossa näytön taakkaa yritetään siirtää kuulijalle/lukijalle vaikka väitteen esittäjän tulisi näyttö tuoda esiin. On mahdotonta “todistaa” että jotain ei ole olemassa, jos sitä ei ole tutkittu. Sen vuoksi väitteen esittäjän velvollisuus on esittää perustelut, muuten väite on toistaiseksi perätön. Jos näin ei toimita, mikä tahansa älytön väite olisi otettava vakavasti.

   Jos haluat jotain pohdintoja koherenssista asiasta lukea, voit lukea esim tämän: https://sciencebasedmedicine.org/energy-medicine-noise-based-pseudoscience/ Ei siinäkään “todisteta” että koherenssia ei ole, sillä sitä ei tarvitse tehdä, jos kerran perusteita sen olemisellekaan ei ole olemassa.

 11. Sipi avatar
  Sipi

  Tämä on hieno kirjoitus, kiitos. Katselen myöhemmin mitä muuta olet kirjoittanut. Jotenkin, näin aivokasvaimesta 10 vuotta kärsineenä, loukkaannuin hieman henkilökohtaisesti tuosta viimeisestä Nordinin väittämästä :–D

 12. Eräs avatar
  Eräs

  Mielestäni on absurdia Nordinilta todeta joka väliin, ettei hän anna parantumislupauksia, tai ettei kyse ole hoidosta, kun samaan aikaan somen ryhmissä puhuu ihmeparantumisista, joiden avulla houkuttelee asiakkaita.

  Lisäksi outoa syyttää lehtikirjoituksessa “erästä sisäilmaryhmää” eli entisiä vertaisiaan Tukesin selvityspyynnöstä, kun on ensin suututtanut somekeskustelujen perusteella puheillaan lähes jokaisen sairauden edustajia ja jopa LGTB-porukkaa.

 13. Eveliina Simula avatar
  Eveliina Simula

  Paranin menetelmän avulla mm. koivun siitepölyallergiasta! Pelkkää hyvää sanottavaa kurssista <3 on tuonut niin paljon hyvää niin monelle. Kannattaisiko lopettaa ajojahti ja keskittyä hyvään <3

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Sekoitat selvästi kaksi asiaa: Mielikuvaharjoittelun mahdolliset vaikutukset ja kurssiin liittyvät huuhaa väitteet. Olen kritisoinut vain jälkimmäistä.

 14. Suvi avatar
  Suvi

  “If oxygen levels are low, it can trigger the production of red blood cells or the construction of blood vessels to remedy this. More red blood cells mean the body is able to carry more oxygen – -.”

  Ymmärsinkö oikein yllä olevan Nobel-palkitun tutkimuksen lainauksen tarkoittavan suomeksi itse asiassa aivan päinvastaista kuin mitä Nordin tulkitsee tutkimuksen tarkoittavan? Hän väittää, että keho ei tuottaisi turhaan “ainesosia” eli ilmeisesti hemoglobiinia, koska keho ei “aisti” happea. Eikö tekstissä juuri todeta, että kehossa punasolut voivat _lisääntyä_, jos keho ei saa tarpeeksi happea? 😀

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Juuri niin. Ja Nobel-tutkimuksissa on kysymys solu- ja kudostason säätelyjärjestelmästä ja siitä millä tavalla happimäärää aistitaan. Nordinin happiteoriat ovat silkkaa huuhaata.

   1. Riikka avatar
    Riikka

    Tätä ilmiötähän urheilijat juuri hyödyntävät ns. korkeanpaikan leireillä. Jatkuva hapenpuute lisää punasolujen ja hemoglobiinin määrää ja tehostaa hapenottokykyä. Kun sitten palaa takaisin normaalioloihin, niin hapenottokyky pysyy jonkun aikaa parempana kuin kilpakumppaneilla. Kunnes keho taas sopeutuu lisääntyneeseen happeen.

 15. ammattilainen avatar
  ammattilainen

  Olen ehdottomasti samaa mieltä, että Maria Nordinin menetelmä on huuhaata. Mutta sydänkoherenssista tuli mieleeni, että mediassa on kirjoiteltu sydänten rytmien tahdistuvan samaksi ihmisillä, jotka eläytyvät toistensa kokemusmaailmaan (empatia). Asiaa tuntematta sen syvällisemmin arvelisin, että kyse on siitä, että toisiinsa eläytyvät ihmiset aistivat toisen rytmin ja stressitason empatiakykynsä avulla, ja peilaavat toisen tunnetilaa. Tarkoittaisiko sydänkoherenssi tätä?

  Osa kehon reaktioista ja oiretiloista ovat ns toiminnallisia, jolloin ei ole kyse sairauksista, vaan siitä, että aistit, hermosto ja kehon säätelyjärjestelmät eivät toimi optimaalisesti. Pahimmassa tapauksessa syntyy negatiivinen kierre, jolloin ihminen stressaantuu havaitsemistaan oireista, mikä lisää toiminnallisen oireen voimakkutta, mikä taas lisää stressaantumista. Näitä toiminnallisia tiloja, kuten ylikunto tai kuulon herkistyminen, voidaan kyllä lieventää erilaisilla mieleen vaikuttavilla harjoitteilla, ja tavoitteena on juuri tuon negatiivisen kierteen katkaiseminen. Mutta vaihtoehtohoitoja tarjoavat yleensä tekevät sen virheen, että alkavat uskoa liikaa omaan menetelmäänsä, ja lupaavat melkeinpä kuun taivaalta. Ammattilaisuuteen kuuluu menetelmien rajallisuuden tunnustaminen ja realismi. Jos Maria Nordin markkinoisi pystyvänsä hoitamaan eri sairauksiin liittyvää toiminnallista haittaa, ei parantamaan sairauksia, hän olisi paljon uskottavampi. Vaikka en suosittele kenellekään tällaisia itse luotuja hoitomenetelmiä. Ne perustuvat yleensä pelkästään omiin kokemuksiin, ja hoitavalla henkilöllä on vahva usko siihen, että käytyään itse jonkun kokemuksen läpi, hän pystyy nyt auttamaan kaikkia sillä samalla tavalla (ja tekemään sillä mukavasti rahaakin). Ammattilainen, psykologi tai psykoterapeutti, taas tiedostaa koulutuksensa kautta, että jokaisen tilanne on yksilöllinen. Ja ammattilaisen hoito perustuu hankittuun laajaan teoriapohjaan sekä hankittuun käytännön kokemukseen, ei itsekoettuun mutuun.

 16. Stiina avatar
  Stiina

  Haluaisin tiedustella Juhani Knuutilta, miten suhtaudut TTL:n dosenttiin, joka mm. lääkäreille suunnatuissa koulutustilaisuuksissa hehkuttaa Maria Nordin kurssia; “kuinka KAIKKI” sairastuneet paranevat?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kuvauksesi perusteella vaikuttaa toki kovin oudolta mutta mahdoton minun on ottaa tuon perusteella kantaa jonkun ihmisen tai tutkijan sanomisiin, kun en ole itse tuota kuullut.

   1. Lasse avatar
    Lasse

    Työterveyslaitoksen neurologi Sainiostako kyse? Tuota kommenttia olen minäkin häneltä ihmetellyt, kun muuten tuntuu niin hyvin perillä olevan asioista. Olisikohan hänellä vaan lipsahtanut jokin nopea kommentti ilman perehtymistä asiaan?

   2. Stiina avatar
    Stiina

    Osa vastaavista luentotallenteista on poistettu yleistä katselusta, mutta tässä pätkä, joka leikattu pidemmästä versiosta, ja nettiin ladannut laittanut lopun tekstit päälle. Tässä kys. videossa puhutaan DNRS:stä, jota Maria Nordin ensin kauppasi kaikille sairastuneille kaiken parantavana https://retrainingthebrain.com/what-we-treat/ (aiemmin mukana oli myös Parkinssonin tauti ja diabetes) ja kehtitti sitten ns. oman menetelmänsä, jotta saa itselleen kaiken myynnin, eikä tarvitse tulouttaa mitään Kanadaan. DNRS:n “keksijä” on kanadalainen kokemusasiantuntija, eikä menetelmästä ole mitään tieteellisiä tutkimuksia. Tästä huolimatta mm. Kela ja muutamat lääkärit suosittelevat sitä potilailleen. Kohdasta 1:04:00, tulee todistus tästä totaalisesta paranemisesta.

 17. Johanna avatar
  Johanna

  Äidin asenteista ja allergioista anekdootti omasta elämästä: minulla on kolme lasta, ja jokaisella oli pikkulapsena joitakin allergiaan viittaavia oireita, esim. punoitusta huulilla ja muualla kasvoissa jonkin ruoka-aineen syömisen jälkeen.
  Syynä oli esim. porkkana tai tomaatti. Tämä äiti ei jaksanut joka oireesta huolestua, niinpä totesin, että porkkanaa ja tomaattia syödään kyllä, paitsi jos pitää lähteä jonnekin niin, että naaman olisi parempi olla siisti.
  Iho-oireen lisäksi kun ei muita oireita ilmennyt.
  Kuten arvata saattaa, allergiat menivät ohi – tai ne “parantuivat” äidin asenteen ja magneettikentän ansiosta! (LVirkkeen toinen lause ironiaa.)

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Jos tutustut uusimpiin allergioiden hoito-ohjeisiin, olet toiminut juuri niiden mukaan. Eli turhaa välttämistä ei tarvita sillä lasten allergioista iso osa ei ole todellisia allergioita ja jos ovat, lievät menevät ohi ajan kuluessa. Hiljattain selvitettiin koululaisten dieettirajoitteita ja paljastui, että vain pieni osa oli todellisia allergioita, jolloin välttäminen olisi tarpeen.

   Tässä ovat kansallisen allergiaohjelman omahoito-ohjeiden pääviestit:
   • Tue terveyttä, älä allergiaa.
   • Vahvista sietokykyä.
   • Asennoidu allergiaan uudelleen. Älä vältä allergeeneja turhaan.
   • Tunnista ja hoida vakavat allergiat ajoissa. Estä pahenemisvaiheet.
   • Paranna ilmanlaatua. Tupakka pois.

   1. Mika avatar
    Mika

    Hesarissa oli taannoin varsin hyvä artikkeli aiheesta allergia ja niiden ylidiagnosointi menneisyydessä: https://www.hs.fi/elama/art-2000006183464.html

    Artikkeli on valitettavasti maksumuurin takana, mutta kuvaa hyvin sitä, mitä liian tarkka/herkkä suhtautuminen lieviin allergiaoireisiin tai lapsena todettuun allergiaan voi saada aikaan. Jutun kirjoittaneelle toimittajalle oli siis lapsena diagnosoitu pähkinäallergia ja hän oli vuosikymmenet vältellyt kaikkea altistusta pähkinöille niin, että pelkkä pähkinöiden haju saa aikaan stressireaktion.

    Toimittaja oli kuitenkin sattumalta huomannut, ettei olekaan allerginen joillekin pähkinöille syötyään niitä vahingossa myslin seassa ilman haittavaikutuksia pakkauksen koostumuksen muututtua hänen huomaamattaan. Tämä havainto ei kuitenkaan auttanut siinä, että hän voisi syödä kyseisiä pähkinöitä tietoisesti ilman oireita, joten ehkä jonkinlainen psykologinen interventio voisi häntä helpottaa. 🙂

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     On tiedossa, että läheskään kaikki allergiat eivät ole sillä tavalla todellisia, että henkilö saisi niistä oireita. Tämä näkyi myös tutkimuksessa, jossa selvitettiin koulun oppilaiden ruokarajoitteita. Vain murto-osalla on sellainen allergia, jossa välttely on tarpeen. Nykyiset suositukset myös kehottavat välttämään turhaa allergeenien välttämistä. Tämä ilmiö varmaan selittää valtaosan ajatusmuokkauksen vaikutuksista ruoka-aineellergioissa.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email