Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Loukattua kunniaa?

Sain poliisilta kirjeen. Kirjeestä totesin, että Antti Heikkilä on tehnyt poliisille tutkintapyynnön. Hän on väittänyt, että olen loukannut hänen kunniaansa.
Tutkintapyynnön tarkemmasta sisällöstä minulla ei ole tietoa. Oletan sen kuitenkin liittyneen kirjoittamaani Heikkilän kirjan kirja-arvosteluun blogissani. Kirjeessä todettiin, että syyttäjä on päättänyt lopettaa esitutkinnan ns. Ei näyttöä –perusteella.
 

 
Syyttäjän perusteluissa todetaan, että
Knuuti on ilmaissut artikkelissaan näkemyksiään Heikkilän kirjasta ja hänen arvostelunsa on kohdistunut ensisijaisesti Heikkilän kirjassa esittämilleen väitteille. Aihepiiri on yleisesti tärkeä. Tällaisesta aihepiiristä kirjoittaminen kuuluu normaalin demokraattiseen yhteiskuntaan. Asiassa ei ole saatu sellaista näyttöä, jonka perusteella voitaisiin päätellä Juhani Knuutin tärkeästä aiheesta kirjoittaessaan tarkoittaneen tahallaan halventaa Antti Heikkilää.”
Syyttäjän päätös:
”… on varsin todennäköistä, että jos esitutkinta suoritettaisiin loppuun, tulisin jättämään syyteen nostamatta sillä perusteella, että asiassa ei ole todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Tärkeä yleinen tai yksityinen etu ei vaadi esitutkinnan jatkamista. Esitutkinta lopetetaan.”

Mikä on kunnianloukkaus?

Yksityishenkilöiden kunniaa suojataan rikosoikeudellisilla säännöksillä. Koska en ole juristi, poimin Minilex-sivustolta muutamia tähän liittyviä keskeisiä seikkoja.

 • Perättömän väitteen toisesta esittänyt voi syyllistä kunnianloukkaukseen. Kunnialla tarkoitetaan kaikille ihmisille kuuluvaa arvonantoa ja arvostusta.
 • Kunnianloukkaukseen syyllistyy se, joka esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka muuten halventaa toista.
 • Kunnianloukkauksessa kyse on aina perättömän väitteen tai vihjauksen esittämisestä toisesta henkilöstä.
 • Kunnianloukkauksesta rangaistaan vain tahallisena tekona, joten jos väitteiden esittämiseen on ollut vahvoja perusteita ja todennäköisiä syitä pitää totena, herjaustahallisuus puuttuu.
 • Kunnianloukkauksena pidetään myös muuta halventamista. Tällöin kyse ei ole perättömästä väitteestä, vaan muulla tavalla tehdystä toisen loukkaamisesta. Arkikielessä voidaan käyttää ilmaisua ”solvaus”. Kyseeseen voivat tulla loukkaavien mielipiteiden esittäminen, kuten esimerkiksi mielisairaaksi tai natsiksi solvaaminen.
 • Kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Kyse on julkisesta toiminnasta, jonka toimintaa on lupa arvostella, myös kärjekkäästi. Arvostelun ja kritiikin tulee kuitenkin koskea henkilöä hänen roolissaan, ei hänen yksityiselämänsä asioita.
 • Lisäksi kunnianloukkauksena ei myöskään pidetä yleiseltä kannalta merkittävän asian käsittelemiseksi esitettyä ilmaisua, jos sen esittäminen, huomioon ottaen sen sisältö, toisten oikeudet ja muut olosuhteet, ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Asian tulee olla yleisesti kiinnostava, esimerkiksi sen ajankohtaisuuden ja julkisuudessa olemisen vuoksi.

Onko syyttäjän päätös sopusoinnussa rikosoikeuden ja kirjoitusteni sisällön kanssa?

Olen kirjoittanut vain kaksi kirjoitusta blogissani liittyen Heikkilän toimintaan.
Ensimmäinen on Heikkilän kirjan kirja-arvostelu ja toinen on kirjoitus siitä millaisen reaktion tämä kirjoitukseni Heikkilän blogissa ja facebook-sivuilla sai.
Kirjoituksissani nimenomaan keskityttiin vain ja ainoastaan kirjan väitteiden oikeellisuuteen. Toisessa julkaisuissa esitin vain Heikkilän itsensä tuottamia julkaisuja. Kirjoituksissani ei arvioitu Heikkilää henkilönä.
Tämän vuoksi on päivänselvää, että mitään perusteita kunnianloukkaussyytteille ei ole olemassa.

Antti Heikkilän omat kommentoinnit ja parjaukset Facebookissa ja blogissaan

Toisen näkökulman asiaan saa, kun tarkastelee Antti Heikkilän itse minusta kirjoittamiaan mainintoja.
On ilmeisen vaikeaa pystyä tarkastelemaan omaa toimintaansa kriittisesti. Tämä koskee tietysti minua itseänikin.
Tämän vuoksi olen koonnut alle joitakin esimerkkejä Antti Heikkilän minusta tekemistä perättömistä ja mielestäni selvästi henkilöön kohdistuvista ja parjaavista väitteistä.
Näin jokainen voi pohtia itse, täyttyisivätkö yllä kuvatut kriteerit kunnianloukkaussyytteeseen Heikkilän itsensä osalta.
 
—————————–

Poimintoja Antti Heikkilän blogista ja Facebook-sivuilta

Heikkilä väittää kirjoituksessaan 31.10.2016, että olen tehnyt niukalti tutkimuksia ja ne ovat lähinnä A4-saastetta.
Suomen Akatemia on varmaankin sitten tehnyt pahan virheen valitessaan ryhmäni tutkimuksen huippuyksiköksi ja rahoittanut tutkimuksiani miljoonilla euroilla vuosina 2008-2019.
Lisäksi hänen muutkin väitteensä tässä julkaisussa ovat virheellisiä. Väitteet ovat syntyneet ilmeisimmin reaktiona blogikirjoituksistani, joissa en ole edes maininnut Antti Heikkilää, toisin kun hän väittää.
 

 
Kirjoituksessaan 4.6.2017 Heikkilä parjaa jälleen minua nimeltä mainiten. Hän penää keskustelua, jonka hän itse kuitenkin kokonaan estää oman blogissaan ja Facebook-sivuillaan.

 
Kirjoitin blogikirjoituksen maitoon liittyvistä väitteistä 24.9.2017. Tämän seurauksena Heikkilä jälleen jatkoi henkilööni kohdistuvia parjaavia väitteitä.
Sen lisäksi, että Heikkilän väitteet olivat sisällöltään virheellisiä (esim väite D-vitamiinista, sillä maitoon on lisätty D3-vitamiinia) en ollut maininnut Heikkilää kirjoituksessani lainkaan. Heikkilä mm. väittää virheellisesti, että en tekisi lainkaan kliinistä työtä, vaikka hoidan ja tutkin potilaita sekä Mehiläisessä että TYKSissä.

 
Julkaisin blogissani 23.10.2018 kirja-arvostelun Antti Heikkilän kirjasta Lääkkeetön elämä. Tämä kirjoitus on luettavissa tästä: https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/tavoitteena-laakkeeton-elama/
Kirja-arvostelussa toin esiin kirjassa olleita virheitä ja vääriä tulkintoja. Tämän seurauksena Antti Heikkilä ryhtyi parjauskampanjaan minua kohtaan henkilönä mutta kommentoinut sanallakaan itse asiaa eli kirjaa kohtaan esitettyä kritiikkiä.
Tästä parjauskampanjasta kirjoitin toisen blogiartikkelin: https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/antti-heikkilan-kirjan-kritiikista-seurasi-parjausta-ja-salaliittovaitteita/
23.10.2018 Heikkilän Facebook-sivuilla kirjakritiikkini tulkitaan vetämäkseni iskuryhmäksi ja minut nimetään menneisyyden mieheksi.
 

 
24.10.2018 Heikkilä haukkuu minua valehtelijaksi ja ylimieliseksi.
 

 
25.10.2018  Heikkilä väittää kirjakritiikkini olleen alatyylistä, ylimielistä ja potilaskokemuksia mitätöivää. Mitään tällaista sisältöä ei tietenkään kirjoituksissani ollut.
Jälleen Heikkilä toistaa virheellistä väitettään, että en tekisi potilastyötä. Sen lisäksi, että se ei ole totta, se on myöskin kirjakritiikin näkökulmasta täysin toissijaista, sillä minun kliinisellä työlläni ei ole mitään tekemistä Heikkilän kirjan virheiden kanssa.
Lisäksi kommentissa vihjataan täysin perusteettomasti, että minulla tai kirjan kritiikillä olisi jotain tekemistä Roche-nimisen lääkeyhtiön kanssa. Ei ole.
 
 


 
31.10.2018 Heikkilä väittää perusteettomasti minun mitätöivän potilaiden kokemuksia ja että en olisi huolissaan ihmisten voinnista.
Kirjoituksessa väitetään Ylen, minun ja Turun yliopiston olevan salaliitossa. Sitten minua verrataan Savonnarolaan, joka edesvastuuttomasti altistaa opiskelijoita omien agendojen toteuttajaksi.
Mukana on myös ennustus roviolle joutumisesta, ja siitä, että olisin lääketehdas Rochen ostama, vaikka minulla ei ole mitään tekemistä yhtiön kanssa. Lopuksi minut ja Turun yliopisto liitetään saatanan palvomiseen.
 

 
7.11..2018 Heikkilä edelleen jatkaa virheellisiä väitteitään ja parjaamistaan. Kirjoituksen väite trollaamisesta tai pidemmästä reposteluista on virheellinen, sillä olen kirjoittanut vain tasan yhden kirjoituksen Antti Heikkilän kirjasta ja toisen, jossa listasin hänen hyökkäyksiään.
21.12.2018 Heikkilä jatkoi samojen virheellisten väitteiden esittämistä, sekä lisäksi maalittaa kannattajiaan yhteystiedoin ja kuvin.
15.1.2019 Heikkilä kommentoi Facebookissaan Helsingin Sanomien järjestämän luentotilaisuuden luentoani virheellisesti. Heikkilä linkkaa luentoni noihin kuviin, ikään kuin olisin väittänyt jotain tuollaista ruokavaliosta. Luentoni ei käsitellyt lainkaan ruokavaliota, ei Heikkilän kirjaa taikka edes mitään sellaista asiaa mitä Heikkilän kirjassa mainitaan. Kommentti on täysin harhaanjohtava ja herjaava. Pitämäni luennon voi katsoa:  https://www.hs.fi/elama/art-2000005965884.html (luentoni löytyy ajanjaksossa 17’-54’)
 

 
 
17.1.2019 Heikkilä väittää blogissaan minun (täysin perusteetta) olevan salaliitossa Matti Uusituvan, Matti Rautalahden, Kati Myllymäen, ja toimittajien Annvi Gradbergin (YLE) ja Satu Vasantolan (HS) kanssa.
Lisäksi väitetään, että olen ainoa, joka on kertonut kirjan voivan olla vaarallinen vaikka mm. Helsingin Sanomien haastattelemat asiantuntijat ovat saman todenneet. Kirjoituksessa parjataan sivistystäni ja käyttäytymistäni.
 
20.1.2019 Antti Heikkilä julistaa olevansa Suomen terveysvaikuttaja. Samalla hän väittää, että olisin ollut äänestämässä itseäni ja palkannut trolleja asialle. En ole ollut asiasta edes tietoinen, saati sitten käynyt itseäni äänestämässä tai palkannut muita.
Vaikka olisin ollut tietoinen tuosta äänestyksestä, ei tuossa kisassa pärjääminen voisi vähempää kiinnostaa. Kyseinen äänestys on vain yhden blogin seuraajien sisäinen äänestys, jossa tyypillisesti paljon ääniä saavat erilaisten uskomushoitojen kannattajat.
 
 

 

22 vastausta artikkeliin “Loukattua kunniaa?”

 1. Antti avatar
  Antti

  En millään ymmärrä, että kuinka Heikkilän sanomaan yhtyvät voivat olla niin sokeita todellisuudelle. Kuinka he eivät näe, että Heikkilä tekee itse asioita, joista syyttää muita? Mitä Heikkilän vielä pitäisi tehdä, että se valkenisi lopuillekin, vai voiko hän tehdä ihan mitä huvittaa täysin kritiikittä?

  1. MrKAT avatar

   Tämä tuopi mieleen erään eduskuntapuolueen jossa on tavallista enempi poliiseja ja toisaalta myös rikoksentekijöitä, mutta jossa pahuuden ja vainon syyt on aina toisten ja muukalaisten.
   Ja itse koettelevat loukkausten ja sanojen vapauden rajoja työllistäen laki-ihmisiä ja tuomioistuimia. Loukkaamishimo on niin suuri. Suuri osa kansasta on heistäkin melko ymmällään. Ei siis ihan ainutlaatuista tämä Heikkilän vainoharhailulta vaikuttava guruilu Suomessa.

  2. Iikka Reto avatar
   Iikka Reto

   Ihmisluontoon kuulunee taipumus luottaa eniten henkilöön jolla on rehvakkaimmat ja mehevimmät jutut. Kun riittävän monta rehvakkaan juttumiehen paisuttelua on kuullut, uskonut ja itse kertonut eteenpäin on vaikea myöntää että kyysessä taisivat ollakin vain kovat puheet ilman todellista sisältöä.

 2. Sadström avatar
  Sadström

  Psykoosiltahan tuo Heikkilän toiminta alkaa vaikuttaa. Hienoa, että Knuuti jaksaa palastella ja argumentoida koko saagaa. Oikeuslaitoksessa ollaan täystyöllistettyjä muutenkin, tuskinpa maksaa vaivaa tämän asian puinti siellä.

 3. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Nyt BBC julkaisi uutisen. Entistä nuoremmat sairastuvat syöpiin, syynä ylipaino. Joten voikin kysyä, pitääkö ylipainoa hoitaa sytostaateilla? Itse suosittelen ketodieettiä.
  Niin oheinen on 3.2 facebook kirjoituksesta. Aika monimerkityksellisiä lauseita, hoidetaanko ylipainoa tosiaan sytostaateilla, vai annetaanko ohje hoitaa ketodietilla ylipainoa vai syöpää. Niin ja kait ainakin täällä Suomessa ylipainoa hoidetaan ensisijaisesti ruokavaliolla.

 4. Esa Salonen avatar
  Esa Salonen

  Ihmettelen todella noita maitoon liittyviä asioita. Erityisesti tuota maidon värjäystä. Meille opetettiin ammattikorkeakoulussa paljon meijeriteollisuuden yksikköprosesseista ja maidon prosessoinnista. Maidon väri tulee maitoon maidon rasvan lisäksi maidon proteiineista.kävimme myös Valiolla tutustumassa yksityiskohtaisesti maidon prosessointiin ja teimme laboratorikokeita maidon ja maitotuotteiden kanssa elintarvikekemian ja elintarvikeprosessitekniikan tunneilla. Meillä oli lukuisia elintarviketeollisuden teknologioita käytössä, mm oma maitojauheen valmistuslaite, jolla teimme kokeita. Yhteistyö teollisuuden kanssa oli lähes jokapäiväistä.
  Koskaan, ei milloinkaan tullut eteen mitään maidon värjäämiseen liittyvää, ei edes lähellekään mitään sellaista. Heikkilältä en odottanut mitään näin hölmöä mutta nyt luettuani näitä hänen kommenttejaan ymmärrän, millaisesta ihmistyypistä on kyse. Se selittää paljon hänen kirjoituksiaan.

 5. Kari S. avatar
  Kari S.

  Perehdyn kiistaan vasta nyt tämän toisen osapuolen yhteenvetoartikkelin perusteella. Koko jupakka vaikuttaa aikuisten huvittavalta. Siinä kaksi parantajaa kinaa kumpi parantaa terveemmäksi. Eivät Heikkilän esille tuomat moninaiset totuutensa ole lainkaan hassuja. Luulenpa että Knuuti jossain virkansa vaiheessa vielä ottaa lusikan kauniiseen käteen.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kompromissiharha.
   Eihän tässä ole kiistaa vaan kirjan asiatarkastuksen aiheuttamat reaktiot.

 6. Jori M avatar

  Arvelen parhaaksi, että Knuuti ei vie juttua käräjille.
  Se olisi omiaan lisäämään Heikkilään uskovien harhoja, “nyt oikeuslaitoskin on Big Pharman lahjoma”. Sen sijaan tämä tapaus, jossa syyttäjä toteaa oikeastaan varmimmalla mahdollisella tavalla ettei jutussa ole rikosta, voi ehkä (painokas ehkä) joku sentään järkiintyä.

 7. Jesse avatar
  Jesse

  Normaalisti koen riman olevan varsin korkealla tällaisten kunnianloukkausasioihin liittyvien oikeusjuttujen kanssa. Aikuiset ihmiset sopikoon keskenään ilman verorahojen käyttöä.
  Heikkilän toiminta on kuitenkin niin räikeää, pitkäaikaista ja systemaattista, että toivoisin asian etenevän oikeusistuimeen asti. Kyse ei ole Juhani vain sinusta, vaan myös muista (nykyisistä ja tulevista) systemaattisen parjauksen kohteeksi joutuneista terveysvaikuttajista, toimittajista jne.

  1. Dorian avatar
   Dorian

   Knuuti päätteli viisaasti.Kanne ei tulisi menestymään.Ihan mielenkiinnosta olisi kiva lukea kommentoijan näkemys verorahojen käytöstä jos Knuuti tekisi rikosilmoituksen niin paljonko se “tuhlaisi” verorahoja ja miten.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    En ihan ymmärrä kummasta kanteesta puhut. Joka tapauksessa on selvää, että ensimmäinen kanne ei menestynyt. Väitä, että minun kanteeni kyllä menestyisi. Mutta, ei näitä asioita raastuvassa päätetä enkä näe asian pitkittämisessä juurikaan mieltä.

    1. Jori Mäntysalo avatar
     Jori Mäntysalo

     Kanne antaisi myös metatasolla väärän viestin.
     On ihmisiä, jotka luottavat Heikkilään. Ei ole, tai ainakaan ei pitäisi olla, henkilöitä jotka vastaavasti luottavat Knuutiin. Luottamus kohdistuu laajempaan järjestelmään, joka tuottaa tietoa vaikka tutkijoiden joukossa olisikin joku huijari, lahjottu tai latvakakkonen.
     Ja kanne tavallaan väittäisi, että kyse on nyt kahden ihmisen välisestä kiistasta, jostain samanlaisesta kuin rajapyykin paikasta mökkitonttien välissä.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Samaa mieltä. Kysymys ei ole erosta henkilöiden mielipiteissa vaan tutkittu tieto vastaan tulkinnat. Ei ole olennaista, luottaako joku minuun vai ei. Gurut ovat vain haitaksi. Faktojen tulisi ohjata toimintaa eikä gurujen.
      Eikä tuollaisia seikkoja oikeudessa ratkaista.

 8. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Eikös toi Heikkilä pyytänyt itse Facessaan äänestämään itseään, oli jäämässä kakkoseksi.

 9. Kari Laine avatar
  Kari Laine

  Minä olen yksi sinulle ääneni antaneista. Missä hitossa se palkka viipyy?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   😉

 10. Samuli avatar
  Samuli

  Olisi kiinnostavaa ymmärtää, miksi Heikkilä toimii kuten toimii. Maallikolle tämä vaikuttaa jo mielenterveyden häiriötilalta. Vaikuttaa, että Heikkilä syyllistyy pikemminkin itse niihin tekoihin, joista syyttää muita. Karisma ja runsaat kognitiiviset vinoumat + asiavirheet ovat hämmentävä yhdistelmä.

 11. Riikka avatar
  Riikka

  Oletko harkinnut tekeväsi tutkintapyynnön Antti Heikkilästä?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Harkinnut: Kyllä. Päättänyt: En.
   Ei taida maksaa vaivannäköä.
   Ei vaikuta minulla yöuniin eikä nosta stressitasoa, vaikka näitä hörhöilyjä tapahtuu. EVVK.

   1. Anatoli Heiktsevits avatar
    Anatoli Heiktsevits

    Ymmärrän.
    Mutta jos hörhöily jatkuu ja uusia rahastusyrityksiä ihmisiltä tulee, niin pyydän nöyrästi harkitsemaan vielä uudestaan.

    1. Jyri Terämaa avatar
     Jyri Terämaa

     Arvostan tässä asiassa sitä, että JK käy keskustelua tieteellisin argumentein. Jos ei selviä ylilyöntejä tule jatkossa, on minusta parempi, ettei asiasta tehdä tutkintapyyntöä, minkä seurauksena asiasta tulisi henkilökohtaista ja henkilöiden välistä. Sitä ei nytkään ole voinut kokonaan estää, mutta se ei nähdäkseni ole ollut JK:n tapa toimia tässä asiassa. Päätös on toki hänen.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email