Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Ravintolisät ja terveysväitteet

Edellisessä kirjoituksessani kohteena olivat lisäravinteet ja niihin liittyvät terveysväitteet. Esimerkkinä käytin Fitline-tuotteita.
Kirjoitus herätti kiinnostusta ja kommentointikin oli varsin runsasta. Useimmat lukijat näyttivät ymmärtäneen kirjoituksen viestin oikein. Kirjoituksessani kritisoin lisäravinteisiin liittyviä perusteettomia terveysväitteitä.
Toisin kuin jotkut lukijat ymmärsivät, en vaatinut, että kaikkien ruokien terveysvaikutukset pitäisi olla tutkittu ennen kuin niitä saisi myydä. Ruoan osalta riittää, että sen ravintoarvo on tiedossa.
Lisäravinteet rinnastetaan elintarvikkeisiin. Niiden osalta pitää vain taata, että luvatut aineiden pitoisuudet pitävät paikkaansa ja että tuote ei sisällä muita aineita haitallisessa määrässä.
On tietenkin sallittua väittää, että tuotetta, joka sisältää esimerkiksi D-vitamiinia, voi käyttää tämän vitamiinin vajauksen korjaamiseen.
Eurooppalaisista sallituista terveysväittämistä on EFSA:n ylläpitämä lista (EFSA Food Health Claims). Euroopan komissiolla on myös laajempi yksityiskohtainen tietokanta aiheesta. Muita terveysväitteitä ei saa käyttää.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lisäravinteiden osalta ei saa väittää sen helpottavan oireita tai hoitavan sairauksia. Tällaiset väitteet edellyttäisivät samanlaisia tutkimuksia tehosta ja turvallisuudesta kuin mitä lääkkeiltä vaaditaan.
 
Mitä Fitline vastasi kritiikkiini?
Heti kirjoitukseni jälkeen Fitline-tuotteiden Suomen edustaja lähetti kommentteja blogiini sekä sähköposteja minulle ja Turun Sanomien päätoimittajalle. Niissä vaadittiin mm. seuraavaa (lauseet ovat suoria poimintoja blogini julkisista kommenteista, ei sähköposteista):
”Toivon, että kannat kirjoituksestasi myös juridisen vastuun.”
”Pyydän sinua esittämään faktoja mahdollisimman syvästi ja kumoamaan kaikki väitteet.”
”Vastineessa (21.8.2016) TS-yhtymälle olen pyytänyt, että otat vastuun kirjoituksestasi ja TS-yhtymä tulee tekemään asiallisia toimenpiteitä, esittämään faktoja mahdollisimman syvällisesti ja kumoamaan kaikki harhaanjohtavat väitteet.”
 
Koska tämän perusteella en voinut tietää, mistä virheistä oli kysymys, pyysin tarkennuksia ja osoittamaan ne virheet, joita kirjoitukseni sisälsi. Lupasin korjata virheeni välittömästi.
Tarkempia tietoja en kirjoitukseni virheistä saanut mutta sain useita sähköposteja sekä Suomesta että Saksasta ja niiden liitteenä materiaalia Fitlinen tuotteista. On syytä mainita, että tämän kirjeenvaihdon aikana keskustelu oli koko ajan asiallista eikä lisää uhkauksia esitetty.
Vastaavaa asiallista käytöstä en valitettavasti havainnut tuotteiden verkostomyyjissä. Jokainen voi edellisen kirjoituksen yli 350 kommentista todeta asian. Lisäravinteiden ja Fitline-tuotteiden puolustaminen ei perustunut lainkaan faktojen tarjoamiseen vaan tunnepohjaiseen reagointiin. Todellisena pontimena todennäköisesti olivat taloudelliset intressit.
 
Millaista materiaalia sain?
Yrityksestä lähetettiin muutamia dokumentteja sekä kirje, jossa PM-internationalin filosofiaa ja tuotteiden ominaisuuksia kuvattiin. Kirjeen allekirjoittaja oli PM-Internationalin Chief Scientific Officer Tobias Kühne.
Kirjeessä todettiin mm. seuraavaa:
“First of all I have to mentioned, that all FitLine products are nutritional supplements and therefore it is not possible to do studies like in the pharma industry. We are not allowed to provide any studies about health effects, because nutritional supplements are no pharmaceuticals. But what we do and what we are allowed to do is, to integrate official EFSA Food Health Claims in our product promotion and advertisements.“
Yksinkertaisesti suomennettuna vastaus vahvistaa siis sen, että mitään tutkimuksia tuotteiden terveysvaikutuksista ei ole tehty.
Vastauksessa myös väitetään, että ei olisi edes mahdollista tutkia lisäravinteita ja niiden terveysvaikutuksia sillä ne eivät ole lääkkeitä. Tämä ei pidä paikkaansa. Mitä tahansa ravintoainetta ja sen terveysvaikutuksia saa tutkia ja tutkitaankin laajasti, kunhan vain hankitaan asianmukaiset luvat.
Medline-tietokannasta löytyy tuhansia tutkimuksia eri ruoka-aineista, vitamiineista, ruokavalioista, jne. Tutkimuksia on tehty myös perinteisten kiinalaisten rohdosten, inkiväärin ja homeopaattisten tuotteiden osalta vaikka ne eivät ole lääkkeitä.
Eri asia on, onko kyseisen tuotteen tutkiminen järkevää. Kyseessä on muutamaa vitamiinia, hivenainetta, kasvikuitua ja vihannesjauhetta sisältävä ravintolisä. Ihmisillä tehtävät tieteelliset tutkimukset ovat kalliita. Riski on suuri, että tuotteen tutkimus tuottaisi negatiivisen tuloksen.
Toinen kirjeen vahvistama fakta on, että vain elintarvikkeille sallitut terveysväittämät ovat hyväksyttyjä kaikille lisäravinteille ja myös Fitline-tuotteille.
Esimerkiksi moniin sairauksiin ja sairauksien oireiisin ei saisi liittää terveysväitteitä. Tällaisia ovat mm. vaikutukset levottomuuteen, passiivisuuteen, masennukseen, aloitekyvyttömyyteen, motivaation puutteeseen, stressiin, unettomuuteen, uupumukseen ja ummetukseen.
Väitteitä oireisiin liittyen ei saisi esittää, ellei väittämä ole mainittu Euroopan komission tietokannassa. Juuri tuollaisilla väitteillä jälleenmyyjät kuitenkin lisäravinteita markkinoivat.
Lisärajoitteena komissio on todennut: ”Health claims should only be made for the nutrient, substance, food or food category for which they have been authorised, and not for the food product that contains them.” Lisäravinteet ovat tyypillisesti tuotteita, jotka sisältävät erilaisia yhdisteitä.
 
Muu toimitettu materiaali
Kaikki materiali on liitteenä blogin lopussa.
Muu materiaali sisälsi ”vitamiinimanuaalin”, jossa oli kooste eri vitamiinien ja hivenaineiden merkityksestä ihmisille yleensä. Kyseinen dokumentti ei suoraan liittynyt itse Fitline-tuotteisiin mutta vaikutti asialliselta.
Lisäksi sain ”Study for determining the Bioavailability of Coenzyme Q10 and Vitamin E”. Tämä oli tiivistelmä tutkimuksesta mutta ei sisältänyt viitettä alkuperäiseen tutkimukseen. Sain pyynnöstä alkuperäisen tutkimuksen Saksasta. Siinä oli tutkittu NanoSolve-formulaation (Lipoid GmbH, Ludwigshafen, Germany) vaikutuksia koensyymi- Q10:n ja E-vitamiinin imeytymiseen. Tutkimuksessa havaittiin, että menetelmä paransi näiden imeytymistä.
Olennainen asia on, että tutkimuksessa ei tutkittu Fitline-tuotteita. Kysymyksessä oli tietyn formulaation tutkiminen. Oletan, että vastaavaa formulaatiota käytetään Fitline-tuotteissa. Kuitenkaan mitään sellaisia tutkimuksia, joissa Fitline-tuotteiden yhdisteiden imeytymistä olisi tutkittu tai sitä verrattu muihin vitamiini- tai lisäravinteisiin, ei minulle toimitettu.
On tietysti hyvä, että yhdisteet imeytyvät hyvin mutta tietääkseni koensyymi- Q10:n ja E-vitamiinin imeytyminen ei ole minkäänlainen keskeinen ongelma vitamiinivalmisteissa.
Kolmas toimitettu materiaali liittyi kurkumiiniin. Tämä materiaali oli saksalaisen Wacker Chemie AG kehittämään menetelmään, jossa kurkumiinin imeytymistä oli saatu parannettua. Kyseiset dokumentit eivät ole tieteellisiä tutkimusraportteja vaan yrityksen tuotemateriaalia.
Kurkumiini on kasvisperäinen yhdiste, jota käytetään Ayurveda-hoidoissa. Kurkumiinin vaikutuksia terveyteen tutkitaan mutta vielä ei ole riittävää näyttöä sen käytöstä terveyteen taikka sairauksien hoitoon. Myöskään Euroopan komissio ei salli sille mitään terveysväitteitä.
Kyseessä ei siis ole PM-Internationalin oma tuote. Ilmeisesti tuon Wacker Chemie -yrityksen valmistamaa Cavacurmin-tuotetta lisätään Fitline-tuotteisiin.
 
Lisäravinteiden markkinat ovat villit
Suuret kansainväliset yritykset pyrkivät toki kehittämään tuotteiden formulaatioita niin, että tuote sisältää sen mitä luvataan ja että aineiden imeytyminen olisi mahdollisimman hyvää. Tämä on luonnollisesti myönteinen asia.
Kuitenkaan sellaisia tutkimuksia, joissa itse tuotteen monien ainesosien imeytymistä olisi tutkittu, tai vieläpä verrattu toisiin vastaaviin tuotteisiin, ei ole tehty. Fitline-tuotteisiin liittyvässä materiaalissa viitataan muutamaan raaka-aineena käytetyn valmisteen ominaisuuksiin ja niiden tutkimuksiin. Niistäkin vain yksi dokumentti oli oikea vertaisarvioitu tieteellisessä lehdessä julkaistu tutkimus.
Tämä sama tilanne on varmasti myös muiden lisäravinteiden osalta. Pyrkimyksenä näyttää olevan viitata epämääräisesti tutkimuksiin ja käyttää tieteellisiltä kuulostavia termejä ja lyhenteitä, joita maallikon on mahdoton todentaa.
Olennaisin seikka on kuitenkin se, että mitään lisäravinnetta ei saisi markkinoida terveysväitteillä.
Tuotteita valmistavat kansainväliset yritykset välttävät huolellisesti tekemästä asiattomia terveysväitteitä markkinoinnissaan. Tämä ei kuitenkaan näytä estävän verkostomyyjien villejä lupauksia.
Uusin ilmiö näyttäisi olevan ns. kokonaisvaltaiset vitamiini- ja hivenainemääritykset. Tyypillisesti mittaus tehdään sähköisellä laitteella pitämällä jonkinlaista anturia kädessä. Tämän perustella laite antaa raportin elimistön ravinnepuutoksista. Mitään veri- tai muita näytteitä ei tarvita. Näiden laitteiden tuottamia raportteja on sitten käytetty markkinointikeinona lisäravinteille.
Kyseiset menetelmät edustavat sellaista tieteellistä ja teknistä osaamista, jota tällä planeetalla ei ole vielä keksitty. Mikäli avaruusoliot eivät ole niitä planeetallemme toimittaneet, kysymys on 100% huijauksesta. Ei ole edes teoriassa mahdollista, että kädessä pidettävällä sähköanturilla voitaisiin mitata kattavasti elimistön vitamiini-, hivenaine- ja ravintoainetilanne.
 
Lopuksi
Lukijani, kun seuraavan kuulet mihin tahansa lisäravinteeseen liittyvän terveysväitteen, reagoi seuraavasti:
Kysy onko väite Euroopan komission lisäravinteille hyväksymä terveysväite?
Jos väitteen esittäjä ei kykene vahvistamaan tätä, voit todeta, että kyseinen väite on virheellinen ja viranomaisten kieltämä. Tarvittaessa voit vedota komission lausuntoon: ”Non-authorised health claims should not be used.”
 
Vetoaisin myös ravintolisien valmistajiin. Lainaan tässä suoraan Suomen PM-Internationalin edustajan minulle osoittamaa kommenttia edelliseen blogikirjoitukseeni:
”Journalismin ohjeessa todetaan, että oleelliset asiavirheet ovat korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön.”
Jään odottamaan milloin ravintolisäkauppiaat alkavat korjata virheellistä markkinointimateriaaliaan.
 
 
PM-Internationalin toimittama materiaali:
ii-vitaminmanual_2915d1
study-for-determining-the-bioavailability
increase-of-bioavailability-of-coenzyme-q10-and-vitamin-e
cavacurmin-1
cavacurmin-2

83 vastausta artikkeliin “Ravintolisät ja terveysväitteet”

 1. Sisko Marjeta-Skog avatar
  Sisko Marjeta-Skog

  Nyt kysyn koska luettuani tästä FitLine tuotteesta,niin en ole saanut sevyyttä voiko Farffariinin käyttäjä käyttää tätä lisäravintoa.Selontyeossa kyllä löytyi joitain aineita mitä ei suositella diabeetikolle eikä farfariinin käyttäjälle.Nyt haluan saada hyvän vastauksen ja totuudenmukaisen.

 2. Kollega avatar
  Kollega

  Jossain täällä kyseltiin viljellyn lohen D tasosta.
  Linkki tässä
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2698592/
  On asiasta mainittu Lääkäripäivien luennoilla ja Duodecim artikkeleissa Prof Paakarin toimesta.
  Ja pannulla tuosta Deestä vielä puolet tuhoutuu…
  Ota purkista 50-100.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   On hyvä muistaa, että D-vitamiinia saadaan monesta lähteestä ja saanti on kokonaisuutena suomalaisilla parantumassa. D-vitamiinin osalta kuitenkin suositellaan otettavan purkista lisää, kun voi jäädä helposti alle suositusten edelleen. Mikä tuo purkista otettava oikea määrä sitten olisi? Siitä on erilaisia kantoja ja varmaan myös aika yksilöllistä, sillä riippuu ruokavaliosta kokonaisuutena. Se on kuitenkin todettu, että suositeltu yläraja on 100 mikrogrammaa/vrk. Pitoisuusmittaus verestä on toki mahdollinen mutta ei kai ole järkevää suositella mitattavan kaikista suomalaisista ihan kustannussyistäkin.

 3. Dr avatar
  Dr

  Lopettakaa höpätys D vitamiinista.
  Mittaa kalsidioli niin tiedät tarpeen, ravitsemustutkijat Suomessa täysin ulalla aiheesta.
  Uusin tällä viikolla julkaistuntutkinus atismista ja deestä hyvä.
  HUSIssa prof Mäkitie antoi alle kaksivuotiaille kolmekymmentä mikrog kahden vuoden ajan eikä haittoja kertoi Kemia lehti, pian kuullaan lisää.
  Lukemalla viisastuu.
  Parasta tutustua kahden vuoden takaisiin Lääkäirpäivien luentoihin by prof Paakkari ja Mäkitie, löytyvät Fimnetistä.
  Ugh

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Artikkeli ei kuitenkaan koskenut D-vitamiinia vaan ravintolisiä, joissa toki D-vitamiiniakin on. Kuten aikasemmassa kirjoituksessa kerroin, hiljattain on tosiaan todettu, että varsin suuri osa suomalaisista elää D-vitamiinin puutteessa. On havaintoja myös, että tilanne on vähitellen korjaantumassa.
   Kommenttisi on siis muuten hyvä mutta siinä jäi pohdituttamaan kaksi asiaa, joiden perusteella tulee sellainen käsitys kuin asettuisit muiden yläpuolelle:
   Sanoit: “Lopettakaa höpätys D vitamiinista.” Kuka siitä on erityisesti höpöttänyt? Ainakaan blogin aihe ei ollue vain D-vitamiini eikä siitä ole juuri kommentoitukaan. Ja jos taas joku kommentoi D-vitamiinista, ei se minusta automaattisesti ole höpötystä.
   Toinen on tuo kommentti: “ravitsemustutkijat Suomessa täysin ulalla aiheesta” Tämä on tyypillinen trollajan kommentti. Eihän se perustu mihinkään eikä siinä yksilöidä, millä perusteella näin väitetään, ja vielä niputetaan kaikki ravitsemustutkijat samaan nippuun. Kommentti ei ole millään tavalla informatiivinen vaan enemmän yhtä asiantuntijaryhmää mollaava ja tarkoituksellisesti vastakkainasettelua lisäävä.
   Tuntuu monesti kuin väestötason ravitsemussuositukset ymmärrettäisiin määräykseksi kaikille pakolliseta yksilöllisestä ruokavaliosta. Suositukset tehdään koko väestölle ja niissä on pakko ottaa huomioon riskirajat paljon tiukemmin kuin yksilöiden tapauksissa, joissa annostus voidaan säätää veripitoisuuden perusteella. Jos vain resurssit riittävät, mittaamalla D-vitamiinipitoisuus ja annostelemalla sen mukaan on tietysti yksilön kannalta sitä täsmähoitoa. Ei jonkin yksilön veriarvon perustella kuitenkaan voi noin vain tuomita väestön ravitsemussuosituksia virheelliseksi taikka väittää, että “ravitsemustutkijat Suomessa täysin ulalla aiheesta”.

   1. Antti avatar
    Antti

    En tiedä pitääkö kaikissa ravintolisäpurkeissa lukea, mutta ainakin kaikissa minun näkemissäni on lukenut, että ne eivät korvaa monipuolista ruokavaliota (toisin kuin jotkut väittävät). Onko siis mitään hyvää syytä käyttää ravintolisiä, vaikeasti saatavaa d-vitamiinia lukuunottamatta?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Purkeissa lukee sen vuoksi, että niin on pakko lukea. D-vitamiinia lukuunottamatta yleinen tulkinta on, että, jos ruokavalio on monipuolinen eikä ole mitään asiaan vaikuttavia sairauksia, ruoan kyllä pitäisi riittää. Kuitenkin esim kasvissyöjille ym erikoisruokavalioiden yhteydessä suositellaan tiettyjä vitamiineja lisättäväksi. Tavallisen monivitamiinin päivittäisestä ottamisesta ei kuitenkaan olle mitään haittaa mutta rahastus tällä teemalla on kyseenalaista.

 4. elbe avatar
  elbe

  Hei! Mietiskelin mahdatkohan tietää onko Juice Plus – kapseleista mitään oikeasti luotettavaa tutkimustietoa julkaistu? Olen kuullut että on vain tutkimuksia, jotka on tehty omistajien toimesta…..
  Mikä on mielipiteesi moisista pillereista?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En ole perehtynyt tuotteisiin kunnolla. Sen vuoksi luonnollisesti ota kantaa tähän tuotteeseen ennen kuin olen sen tehnyt.

 5. Taneli avatar
  Taneli

  Mainitsit postauksessasi kurkumiinin, joten siihen liittyen olisikin kysymys. Kurkumiinista on tehty suhteellisen paljon tutkimusta ja mm. pubmedista löytyy tämänkin vuoden puolelta useamman sataa artikkelia. Kuten mainitsit, riittävästi ei tutkimusta vielä ole, että virallisia terveysväittämiä voitaisiin esittää, mutta jonkinlainen vaikutus luontaistuotteella kuitenkin vaikuttaisi olevan.
  Kysyessä lääkäriltä tuotetta ei kuitenkaan suositella käytettäväksi, koska ei voida tietää miten vaikuttaa. Missä vaiheessa ns. rohdosvalmisteet sitten etenevät samalle viivalle perinteisten vitamiinien ja hivenaineiden kanssa, ja minkä näet määrittävänä tekijänä sille, että maallikko voisi rohdosvalmisteisiin koskea?
  Hyvä blogi sinulla ja loistavaa duunia tieteen popularisoinnissa 🙂

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kyllä, kurkumiinista on todellakin tutkittua tietoa. Olen ajatellut joskus aiheeseen panueutua mutta vielä se ei ole edennyt listalla tarpeeksi ylös.
   Ei rohdokset periaatteessa tutkimusnäytön osalta pitäisi erota lääkkeistä, paitsi, että tutkimusnäyttöä ei vaadita rohdoksilta. Jos tutkimusnäyttöä on, sitä voidaan alkaakäyttämään lääkkeen tavoin mutta silloin astuvat voimaan vaatimukset tuoteen (tasa)laadusta ja oikeista annoksista, jne.
   Eniten kurkumiinista tietoa on nivelrikon tulehduksesta ja siitä on myös systemaattinen katsaus: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27533649
   Myös tällainen eliskatsaus on tehty: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27638428
   Tietoa ei näyttäisi olevan vielä riittävästi, jotta sitä voisi alkaa lääkärit käyttämään.

 6. Mr Pain avatar
  Mr Pain

  Palatakseni hieman lähemmäs kirjoituksen aihetta, sopii esitellä tämä tutkimus:
  doi: 10.1016/j.cell.2016.06.025
  Tutkijat kertovat kehittäneensä atomikäyttöisellä mikroskoopilla ohjattavan nanoruiskun, jolla kyetään ottamaan nestenäyte yksittäisen solun sisältä. Samalla voidaan myös ruiskuttaa solun sisään ainetta.
  Tekniikan ansiosta pikolitran suuruinen näyte kyetään ottamaan siten, että solu jää henkiin.
  Tutkimuksen esittely: tekniikan maailma/tieteen maailma; kalevi rantanen.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mielenkiintoista.
   Ei taida kuitemkaan näissä lisärvinteissa olla tuo käytössä? 😉

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Noo.. todennäköisesti ei. Voitaisiin tietysti leikkiä ajatusleikkiä, että lisäravinteiden myynnin yhteydessä otettaisiin atomimikroskooppia käyttäen nanoputkella näyte, joka analysoitaisiin.. Mitäpä, jos tulos olisikin normaali? Tai, mitä jos ei olisi? Olisiko hoito lisäravinne..
    Pelkkä ajatuskin puistattaa.

    1. entäs ne statiinit avatar
     entäs ne statiinit

     Eikös nykyään ole jo olemassa pikatestereitä? Ongelmana taisi olla, että nekin antoivat eri tuloksia Yle taisi testata.

     1. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      StartUp -rahoitushakemusta vaan vireille asetyylisalisyylihapon miniLabille..
      “Joukkorahoitus” kun näyttää olevan siitä jännä ilmiö, että sitä saa ihan mihin vaan keksintöön. Vaikka sitten lisäravinteisiin.
      Että mihinköhän tämän miniLabin rahoitushakemus tulisi postittaa..

     2. Entäs ne statiinit avatar
      Entäs ne statiinit

      heh, supliikilla pääsee pitkälle, ja varmaan ulkonäkökin auttaa.
      Nuo hivenainemittarit on mielenkiintoisia, 40 – 50 eurolla ssat sähkömittarin avulla raportin olikohan 10-15 minuutissa. Tosin toinen mittari taisi antaa viikon sisällä täysin eri tuloksen ensimmäiseen mittaukseen. Syynä kuulemma että edellinen mittaus vielä vaikuttaa kehossa, väliä olisi pitänyt olla ainakin 5 – 6 viikkoa.

     3. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Holmesilla taisi olla myös neulakammo, jos oikein muistan.
      Jospa ensimmäisen ja toisen mittauksen ero johtuukin asenteesta?

     4. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Niin tuo oli vitsi. Kaipa tuosta leivänpaahtimesta saa jotain käyttökelpoistakin, kunhan vaan keksii ensin mihin sitä voi käyttää – siitä vertaus asetyylisalisyylihappoon.

 7. Kt avatar
  Kt

  Olen itse ollut yhdessä FitLinen esittelytilaisuudessa ja siellä sain sellaisen kuvan, että tuotteita on tutkittu. Pyysin heitä jälkikäteen sähköpostilla lähettämään tutkimustuloksia, mutta en koskaan saanut niitä. Samoin pyysin tietoa ainesosien määristä, koska niitä ei mielestäni ollut laitettu tarpeeksi hyvin its purkkiin. Näitäkään vastauksia en saanut. Nyt sitten sain tietää, että mitään tutkimuksia ei ole FitLinen tuotteilla ei ole tehty.

 8. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  Ismo Liukko kirjoitti 18.9.2016 klo 20:21
  Eikös tuo reseptilääkkeiden mainostaminen ole kuitenkin hyvin tarkasti rajoitettua ja lähinnä ammattilaisille suunnattua lääkelain mukaan?
  ————————————————————————————
  Leino vastaa
  Olet periaatteessa oikeassa, mutta periaate näkyy huonosti tosielämässä. Esim.Suomen Lääkärilehdelle reseptilääkkeiden mainostus on merkittävä ansaintakeino. Lääkärilehteä voi kuka tahansa käydä lukemassa kirjastoissa minun tavallani.
  Toinen keino on mainostaa reseptilääkkeitä tieteelliseksi artikkeliksi puettuna.
  Komas keino on peloitella potilaita kuomemalla, jos he eivät käytä lääkkeitä.
  Tästä oli hyvä esimerkki tuoko/kesäkuussa 2007,kun Pfizer julkaisi kahdeksan koko sivun mainosta Helsingin Sanomissa.
  Ote Pfizerin jutusta Hesarissa 8.6.2007 statiinin osalta:
  Heinäkuun 24. päivän iltana vuonna 2004 64-vuotias Samuli Mäkinen tunsi äkkiä voimattomuutta. Pyörrytti ja vasen käsi tuntui puutuneelta. Samuli kävi nukkumaan ja ajatteli, että oireet häviäisivät yön aikana. Aamulla olo oli kuitenkin heikentynyt ja selkeiden sanojen muodostaminen tuotti jo vaikeuksia. Samulin vaimo vei miehensä sairaalaan. Samulilla diagnosoitiin lievähkö aivoinfarkti, jonka syynä oli kolesterolin aiheuttama tukkeutuma verisuonessa. Lääkäri kertoi Samulille, että salakavalinta kolesterolissa on juuri se ”näkymättömyys”. Suuri osa suomalaisista ei kiinnitä huomioita kolesteroliarvoihinsa, sillä kohonnutta kolesterolia ei välttämättä noteeraa ennen ensimmäisiä oireita. Näin oli käynyt Samulinkin kohdalla. Samuli kuului nyt kolesterolihoidossa suuren sydän- ja verisuonitautikuoleman riskinpotilaisiin. Heitä ovat mm. henkilöt, joilla on sepelvaltimotauti, tyypin 2 diabetes tai joiden lähisukulaisella on nuorella iällä diagnosoitu valtimotauti. Samulin riskiä nosti se, että molemmat hänen vanhempansa olivat kärsineet korkeasta kolesterolista. Lääkäri määräsikin Samulille ravintotottumusten muutoksen, painonhallinnan ja liikunnan lisäksi myös kolesterolilääkehoidon.
  Samuli kuntoutui aivoinfarktista melko hyvin, mikä osaltaan vaikutti siihen, ettei sairauden vakavuus ollut jatkuvasti mielessä. Vanhat ravintotottumukset pysyivät tiukassa, eikä Samuli nauttinut lääkitystään niin kellontarkasti kuin lääkäri oli määrännyt. Elokuun 15. päivä vuonna 2005 Samuli koki taas samaa voimattomuuden tunnetta kuin vuotta aikaisemmin. Tuula-vaimo aavisti pahinta ja olisi halunnut soittaa ambulanssin. Samuli uskoi kuitenkin heikotuksen menevän ohi kävelylenkillä raittiissa ilmassa. Laittaessaan kenkiä jalkaan Samuli lyyhistyi eteisen lattialle. Sairaalassa Samulilla todettiin jällen aivoinfarkti, mutta tällä kertaa huomattavasti vakavampi kuin ensimmäinen. Liuotushoidosta huolimatta seurauksena oli neliraajahalvaus ja puhekyvyn menettämien. Ennuste oli lohduton: pientä paranemista voisi tapahtua, mutta Samuli ei enää koskaan nousisi sairaalasängystä. Pää toimi edelleen, mutta Samuli kykeni kommunikoimaan vain silmillään. Yksi silmänräpäytys tarkoitti ‘kyllä’, ja kaksi räpäytystä ‘ei’. Kun Samulin tytär näytti videon jossa Samulin 10-kuukautinen lapsenlapsi ottaa ensimmäiset askeleensa, Samuli räpäytti silmiään monta kertaa peräkkäin kyynelten valuessa pitkin poskia. Kolme kuukautta jälkimmäisen kohtauksen jälkeen, 15.11.2005, Samuli Mäkinen kuoli aivoinfarktin komplikaatioihin. N.s. suuren riskin kolesterolipotilaille on elintärkeää saada hoitoa jo sairauden alkuvaiheessa.
  ———————————————————
  Minulla on arkistossa kohdassa “very important” tallessa kaikki nämä kahdeksan Hesarin kokonaista sivua alkuperäisessä paperimuodossa. Niillä voisin tapetoida yden seinän.
  Ei siis tarvita paljon mielikuvitusta, miten reseptilääkkeidenkin mainostusta voidaan suunnata suoraan koko kansalle. Itse pidän tätä hyvin vakavana ongelmana. Käsitykseni mukaan vain pieni vähemmistö uskoo lisäravinneMAINOSTEN lupauksia. Sen sijaan lääketeollisuuden “mainoksia” moni lääkäri ja potilas uskoo. Lääkäri myös MÄÄRÄÄ lääkkeitä kertoen niiden hyödyistä ja KELA korvaa osanasa kustannuksista. Sen sijaan hyvin harva lääkäri MÄÄRÄÄ lisäravinteita eikä KELA taida korvata niistä mitään.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hyvä herra “statiini-Leino”. Tämä kirjoitus, jos et sattunut huomaamaan, ei ollut statiineista vaan lisäravinteista. Käytöksesi voidaan katsoa trollaukseksi.
   On suorastaan säälittävää nuo selityksesi siitä, että lisäravinteiden mainoksia ei kukaan usko mutta lääkärit sen sijaan uskovat kaikki mitä lääkemainoksissa sanotaan.
   Vinkkinä vielä lopuksi että sinun kannattaisi seurata tieteellisetä kirjallisuutta ja päivittää tietosi kyseisestä aiheesta. Kyllä koko ajan on tullut uutta tutkimustietoa mutta ilmeisesti suljet silmäsi siltä, kun se ei tue omia uskomuksiasi. Mutta ei enää statiinikommentteja tänne, sitä varten on erit kirjoitukset.

 9. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  Mr Pain
  Tunnen linkittämäsi jutun. Itse asiassa sain keväällä 2013 päivitetyt dyslipidemian KÄYPÄ HOITO-suositukset liitteineen kirjaksi painettuna tämän KÄYPÄ HOITO-ryhmän voimahenkilöltä prof. Timo Strandbergilta juhlallisesti omistuskirjoituksella. Itse luovutin Timolle signeerauksellani kirjani STATIININ UHRIT.

 10. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  Mie kirjoitti 17.9.2016 klo 21:03 mm. näin:
  …Kyse on siitä, että lääkkeen X myyntiluvan saamiselle on tietyt ehdot jotka vaihtelevat maittain. Vaikuttavuus on tässä kohtaa näyttö LDL-tason alenemisesta. Itse en pidä mielekkäänä myyntilupaa ilman päätetapahtumatason näyttöä isoista trialeista, end pointeina siis sv-tautitapahtumat/-kuolleisuus….
  ———————————————————–
  Leino vastaa
  Olen samaa mieltä. Tosin Sinulla menee vähän TEHOKKUUS (EFFICACY) ja VAIKUTTAVUUS (EFFECTIVENESS) sekaisin. LDL:n aleneminen on tehokkuutta mutta vaikuttavuutta on potilaiden ja yhteiskunnan pidemmän tähtäimen HYÖTY/ HAITTA/ KUSTANNUS-vaikutus. Tämän asian kimpussa olenkin saanut ainoan (=yhden päivän) lääketieteen koulutuksen päästyäni villillä kortilla erikoistuvien lääkärien koulutukseen Fimeaan. Sain tästä koulutuksesta virallisen todistuksen ja tietyn määrän pisteitä erikoislääkäriksi tulemiseen. Näillä eväillä mennään.
  STATIININ VAIKUTTAVUUS SUOMESSA
  Vaikka statiineja on Suomessakin käytetty jo lähes 25 vuotta, ei VAIKUTTAVUUDESTA ole valmistunut tutkimusta. Turun yliopiston STATEAM-tutkimus on aloitettu rekisteritutkimuksena nimenomaan tässä vaikuttavuusmielessä. Tutkimus alkoi syksyllä 2007 ja täyttää tänä syksynä 9 (yhdeksän) vuotta. Miljoonia euroja on palanut. Loppujulkaisua ei ole näkynyt. Kolme tohtoriväitöstä on valmistunut ( Päivi Ruokoniemi, Eveliina Upmeier, Heli Halava). Piia Rannaheimon väitöstutkimus on venynyt. Olen kommunikoinut asiasta Päivin, Eveliinan ja Piian kanssa. Olen ymmärtänyt, että statiinin vaikuttavuutta ei ole tutkittukaan. On keskitytty tutkimaan, miksi statiinihoitotulokset ovat huonoja. Väitöksissä on todistettu hypoteesit, että potilaat EIVÄT SITOUDU statiinihoitoon.
  Keskustelin tästä tutkimuksesta asiassa mukana olleen ministerin kanssa, joka lupasi helmikuussa 2012, että loppujulkaisu valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Ministeri lupasi selvittää asiaa. Odottelen hänen palautettaan.

 11. Verottaja? avatar
  Verottaja?

  Verotus..
  Yksi asia joka mietityttää, on tuloverotuksen raportointi. Käsittääkseni kyseinen yritys laskuttaa suoraan myynnin loppukäyttäjältä ja maksaa shekeillä palkkiot jälleenmyyjille. Onko siis henkilön itsensä varassa ilmoittaa tulot verottajalle ? Pelkään, että jos hyväuskoisena verkostomarkkinoinnin aloittaa (tästä keskustelusta huolimatta!) eikä selvitäkään omaa verotustaan, voi verottaja mätkäistä monen vuoden jälkiverolla.

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Verkostomarkkinointi on ihan normaalia liiketoimintaa tässä suhteessa. Tulovero määräytyy nettotulojen perusteella ja arvonlisäverovelvollisuus liikevaihdon. Tässä pitää muistaa rekisteröityä myös ennakkoverovelvolliseksi. Jos jälleenmyyjä kerää myyntituotot, niin silloin lankeaa kaikki velvollisuudet hoidettaviksi.
   Jos verkostomarkkinointiyrityksellä olisi myyntivarasto Ahvenanmaalla, niin toimitukset Manner-Suomeen olisivat vapaita arvonlisäverosta tietyin ehdoin. Tätä olen nähnyt käytettävän joissakin “kirjatuotteissa” esim. Bonnier Publications A/S.

   1. Entäs ne statiinit avatar
    Entäs ne statiinit

    verottomuus ilmeisesti perustuu suht pieneen lähetyksen arvoon. Muutoin ostajan pitäisi maksaa arvonlisävero tullattaessa. Luulisi, että verokostomarkkinoinnissa on järkevämpää myydä tavarat Suomessa, ainakin pari kymppiä kalliimpien tuotteiden.

 12. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  JUHANI
  Kiitos ansiokkaista selvityksistäsi ja kirjoituksistasi lisäravinteista ! Olen samaa mieltä.
  Vielä pahempi on ogelma on monien virallisesti myyntiin hyväksyttyjen lääkkeiden osalta. Niiden tehoa ja jopa VAIKUTTAVUUTTA saa mainostaa vapaasti, vaikka PITKÄAIKAISKÄYTÖN VAIKUTTAVUUDESTA ei tiedettäisi mitään.Yhtenä esimerkkinä on PCSK9-kolesterolilääkkeet. Amgenin ja Sanofin PCSK9-lääkkeet ovat olleet Suomessakin myynnissä noin vuoden, vaikka ensimmäistäkään VAIKUTTAVUUSTUTKIMUSTA ei ole valmistunut. Itse tunnen Pfizerin PCSK9-lääkkeen keskeneräisen vaikuttavuustutkimuksen,koska olin koekaniinina pari kuukautta. Tutkittuani näinkin tarkasti asiaa, hetin pyyhkeen kehään.
  USA:ssa lääketeollisuuden epärehellisyydestä sentään rangaistaan miljardisanktiolilla, mutta me suomalaiset ja varsinkin lääketieteen suomalaiset vertaiskaverit antavat anteeksi. Linkin takana on muutamia esimerkkejä:
  https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxsZWlub3V0cmlhaW5lbnxneDo2ZWYxOTZkMWMwYzI3ZjNh

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Entäs serotoniinipillerien syöjät sitten..

  2. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Selittääkö Juhani tai Mie tai joku tämän asian, mistä tässä mahdollisesti on kyse?
   Voinhan minäkin yrittää mutta vastauksella ei ole takuuta..

   1. Mie avatar
    Mie

    Kyse on siitä, että lääkkeen X myyntiluvan saamiselle on tietyt ehdot jotka vaihtelevat maittain. Vaikuttavuus on tässä kohtaa näyttö LDL-tason alenemisesta. Itse en pidä mielekkäänä myyntilupaa ilman päätetapahtumatason näyttöä isoista trialeista, end pointeina siis sv-tautitapahtumat/-kuolleisuus. Toki lääketeollisuudella on motiivinsa ja keinonsa keplotella näistä eroon, mm. right-to -try -lainsäädäntö ja monet, monet muut.
    Leinon mainitsemat lääkkeet ovat muuten ruiskeina annettavia ja “hiukan” hinnakkaita: vuosihinta on luokkaa 14 000 dollaria. Ilmankos eivät myykään. 🙂

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Kiitos tästä Big Screenistä. Leinon toivoisi vielä perehtyvän tähän:
     http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00310
     Kohdassa diagnostiikka ja hoito, viimeisissä virkkeissä todetaan ettei apoB-100 -mutaatiota tunneta vielä Suomessa. Kun sanotaan, ettei tunneta, ei se silti tarkoita ettei niitä olisi.
     Käypähoitosuositus on sikälikin hyvä, että siinä mainitaan mm. Cascade Screening -jonka toivoisi yleistyvän Suomessa. Tämä saattaisi mahdollistaa sukupolvelta toiselle tapahtuvan FH-taudin varhaisen selvittelyn ja myös sen mahdollisen geenimutaation omaava saisi asianmukaisen hoidon. Tätä selvittelyä on toki Suomessakin tehty, mutta Hollannissa mainitaan päästyn jo 70% tasoon, että löydetään riskiryhmiin kuuluvat (Haase et al., 2012 ). Suomessa sydän- ja verisuonitautikuolleisuus (ikävakioituna) on jo muun väestön tasolla kuten Juhani on käsittääkseni osoittanut sen olevan.

  3. Ismo Liukko avatar
   Ismo Liukko

   Eikös tuo reseptilääkkeiden mainostaminen ole kuitenkin hyvin tarkasti rajoitettua ja lähinnä ammattilaisille suunnattua lääkelain mukaan? Toki tuossa on kiertoteitä, eli sairauksista saa kertoa, mutta kuitenkin. On aika ilmeistä, että erilaisten luontaistuotteiden ja muiden ei-lkääkkeiden markkinointi huitelee selkeästi lain väärällä puolella hyvin usein, eikä toimivaa valvontaa juuri ole ja hankala sellaista on aikaansaada. Ihmisten rationaalisuuteen luottaminen on ainakin lapsellista. Minusta näiden blogien kommenteistakin voi tuon melko hyvin aistia.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Tämäkin on lääkemainontaa:
    rokote.fi

   2. Jani avatar
    Jani

    Esim Ketipinoria mainostetaan vaarattomana lääkkeenä mistä syystä se on erittäin suosittu masentuneiden lääke. Ketipinor pienilläkin annoksilla voi aiheuttaa Alkoholin kanssa kuoleman.

  4. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mie vastasikin jo tähän kysymykseen. PCSK9-lääkkeet ovat vielä melko pienen ja tarkasti rajatun suuren riskin potilasryhmän lääkkeitä kuten perinnöllinen kolesterolisairaus (FH).
   Se mitä vaaditaan vaikuttavuuden osalta riippuu tietenkin lääkeryhmästä. Kyllä vaikuttavuus ja teho pitää osoittaa. Ilmeisesti Leino Utriaiselle ei kelpaa nykyiset FDA:n ja EMA:n asettamat kriteerit vaikuttavuudelle?
   Toki on selvä, että uudesta lääkkestä ei voi vielä olla kymmenien vuosien vakuuttavuustutkimuksia kun lääke ei ole edes niin vanha. Tämän vuoksi uuden lääkkeen käyttö rajataan huomattavasti tiukemmin kuin sellaisen, jonka teho ja turvallisuus tunnetaan paremmin.
   Utriasielle tiedoksi: Lääkkeiden lupaprosessista päätetään Euroopan tasolla kun kysymys on useimmiten monikansallisesta lääkeyrityksestä, jossa haetaan lupaa koko Eurooppaan. Suomen FIMEA toimii EMA:n kanssa yhteystössä ja valvoo Suomen tilannetta. Suomalaiset toki päättävät sitten erikseen tiettyjä asioita kuten KELA-korvaukset.

   1. Leino Utriainen avatar
    Leino Utriainen

    JUHANI
    Tunnen melko tarkasti FDA:n ja EMA:n toiminnan.Kuitenkin Europassa suurin osa lääkkeistä on hyväksytty myyntiin ennen EMA:n syntymistä. Esimerkkinä taas statiinit. EMA kerää vain keskitetysti hyväksymänsä lääkkeiden haittavaikutukset. Ei siis ole kiinnostunut statiinista mitenkään systemaattisesti.
    Olen lukenut melko säännöllisesti EMAN nettisivuja.
    Eräs amerikkainen kohtalotoverini sai viikkoja kestäneen sinnikkään työn tuloksena pari vuotta sitten FDA:sta yhteenvedon AERS-rekisteritukimuksesta statiinien osalta. Tunnen siis myös FDA:n pintapuolisesti. USA:ssa FDA:lla on melko äänekäs oppositio, joka syyttää FDA:ta veljeilystä lääketeollisuuden kanssa. FDA:n tomintaa sponsoroi myös lääketeollisuus, kuinkas muuten.
    (AERS= adverse event reporting system = haittavaikutusten raportointijärjestelmä)

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Olet siis selvillä siitä mikä on tuon AERSin tarkoitus ja tavoite?
     Joka viranomaista kohden löytyy ainakin yksi salaliittoepäilyjä suoltava aktivistiryhmä.

 13. Sannuli avatar
  Sannuli

  Kun olet moneen kertaan näissä kirjoituksissa maininnut sen, että ihmiset maksavat maltaita vain muutamista vitamiineista, niin oli pakko kaivaa purkit esiin ja tehdä tähän listaus, mitä kritisoimasi optimaalisetti mm sisältää:
  Basics: seleeni, c-vitamiini, e-vitamiini, a-vitamiini (provitamiini A), ravintokuidut, maitohappobakteerit (lactobacillus acidophilus, lactobasillus reuteri).
  Activize: c-vitamiini, niasiini, pantoteenihappo, b6- b2- b1-vitamiinit, foolihappo, biotiini, b12-vitamiini.
  Restorate: kalsium, magnesium, rauta, sinkki, kupari, mangaani, kromi, seleeni, d-vitamiini.
  On tossa mielestäni vähän enemmän, kuin “muutama”.
  Se onko jälleenmyyjien markkinointi aina asiallista? EI TODELLAKAAN OLE, enkä pidä siitä itsekään! Onko se yrityksen virallinen kanta? Ei ole, mutta ei siihen tarpeeksi puututakaan. Tekeekö se tuotteista automaattisesti huonoja tai niiden käyttäjistä tyhmiä, kuten annat ymmärtää? Ei tee.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kritiikkisi menee kyllä nyt ohi. Montakohan kertaa olen kertonut, että kirjoitusteni tavoitteena ei ole sinänsä arvostella juuri noita tuotteita taikka kritisoida niiden vitamiinipitoisuuksia? Kohteena olivat vain perusteettomat terveysväitteet, joita tuotteiden myynnissä viljellään.
   Mutta ihan hyvä, että otit nyt esiin tuotteiden sisällön ja listasit sen sisältämiä hivenaineita ja vitamiineja. Selvitit mitä nämä kolme (3!) tuotetta yhteensä sisältää. Mitä nämä kolme tuotetta maksavat/vuodessa? Olisiko 1000 eur/vuosi lähellä totuutta?
   Koska en ole täällä mainostamassa mitään tuotteita, en apteekin enkä muiden, en nyt voi tehdä vastaavaa mutta otan anonyymin esimerkin (jokainen voi hakea netistä vastaavan esimerkin): Monivitamiinivalmiste X sisältää seuraavat aineet: Inkivääriuutetta, Ubikinonia, A-vitamiinia, B1-vitamiinia, B2-vitamiinia, Niasiinia (B3), Pantoteenihappoa (B5), B6-vitamiinia, B12-vitamiinia, Foolihappoa, D-biotiinia, C-vitamiinia, D3-vitamiinia, E-vitamiinia, Magnesiumia, Sinkkiä, Mangaania, Kromia, Seleeniä. Tämän hinta on vuodessa 75 eur! Tämä on myös valmistettu GMP-standardin mukaan. Tosin siihen ei ole mainonnassa lisätty taikavoimia. 😉
   Olet oikeassa siinä, että noissa kolmessa tuotteessa yhteensä on enemmän kuin muutama vitamiini. Mutta maksat noista vitamiineista vähintään noin 10-kertaisen hinnan. Miksi? Millä perusteella tuo toinen tuote olisi niin paljon parempi? Ei siihen ole mitään näyttöä eikä yhtään tutkimustakaan tehty. Sitten kun oikeaa eroa ei ole kertoa, otetaan käyttöön misellit ja muut GMP- ja NTC-höpinät.

   1. Sannuli avatar
    Sannuli

    Vuosihinta on tosiaan noin 1000e luokkaa ja kommentoinkin sitä siinä aiemmassa kirjoituksessasi, että tuo kova hinta johtuu pitkälti yritysrakenteesta, jossa palkitaan “huippumyyjiä” autoilla ja lomamatkoilla ja tietysti ihan bonuksilla. Itseä, kun olen pelkästään käyttäjä, tietysti ärsyttää maksaa edellämainituista, mutta toisaalta, olisihan mullakin ihan samat mahdollisuudet tehdä tästä bisnestä, jos kiinnostaisi. Yksi syy näiden tuotteiden valinnalle on helppous. Toinen on se, että näissä olevat vitamiinit on peräisin luonnollisista raaka-aineista, kuten kasviksista. Kolmas syy on se (mikä ei tietenkään syyksi kelpaa 😉 ), että annoin joskus kaverin (joka myyjä) kehoituksesta näille mahdollisuuden ja tunsin hyvinkin nopeasti positiivisen vaikutuksen itsessäni, mitä en ole muissa vitamiineissa koskaan huomannut. Tosin aiemmat vitamiinikokemukset perustuu lähinnä multitabsin ja multivitan käyttöön. Markkinoilla on varmasti monia muitakin hyviä valmisteita, kun jaksaisi ja osaisi nähdä vaivaa niiden etsimiseen. Toisin kuin monet “fitskuttajat”, en ite todellakaan pidä näitä ainoana tai ylivertaisena vaihtoehtona, pelkästään hyvänä vaihtoehtona.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kiitos asiallisesta kommentista.
     Yhteen asiaan haluaisin tarttua: Luonnollisista raaka-aineista? Ei ne ole sen luonnollisempia kuin muutkaan eikä sillä oikeastaan ole merkitystä sen jälkeen kun ne on prosessoitu siitä lähteestä tuollaiseen jauheen muotoon.
     Minulle luonnollisista läheistä saatavat vitamiinit ovat niitä, joita saan marjoista, hedelmistä, kasviksista ja muista hyvälaatuisista ruoka-aineista. Vitaamiinien lisäksi saan paljon muutakin terveyttä edistävää kuin nuo purkin yhdisteet.
     Joissakin tuotteissa on myös kofeiinia. Kyllä se vähän piristää mutta onko se merkki terveyden parantumisesta?

 14. Onni avatar
  Onni

  Vastailen tässä noihin pohdittaviin kysymyksiin (en päässyt vastaamaan suoraan kommenttisi jälkeen)
  1) Koska yritys on toiminnut jo 23 vuotta, niin uskon, että jos tuotteet eivät olisi olleet toimivia, niin se tuskin olisi saavuttanut niin suurta suosiota ja liikevaihtoa, jotka se ovat saavuttanut. Jos se myisi täyttä puppua, olisi siihen jo tarttunut joku taho tai joku muu aikaisemmin esim. käyttäjät eivät varmasti olisi jatkaneet niiden tilaamista. Tai olisin todella pettynyt, jos näin ei olisi. Ei tavalliset ihmiset mitään typeryksiä ole, ei edes ne kotirouvat, jotka mainitset edellisessä blogissasi.
  2) En usko, että Evira tutkii yksittäisiä tuotteita, mutta kyllä siihen täytyy voida jossain mielessä luottaa, esim, että ravintolisät ovat ravintolisiä ja sisältää niitä aineita, joita luvataan. Muutenhan Eviralla ei ole mitään merkitystä. Kyllä uskonkin, että pistokokeita on näillekin tuotteille tehty.
  3) Olipa outo heitto, että eläisin kuplassa, jos en ole näistä ko. tuotteista kuullut negatiivisia kommenteja. En ole sanonut ettenkö ole muista kuullut. Olen todellakin kuullut negatiivisia kommenteja eräiden valmistajien tuotteista ja kuullut niistä jopa uutisissa.
  Ihmettelen myös miksi näistä tuotteista pitäisi korkean hinnan perusteella tehdä huono asia, sillä sen käsityksen sain edellisestä blogistasi. Terveysväittämiä en edelleenkään ole kuullut näistä tuotteista. Ja jos on totta, että niitä joku jälleenmyyjä viljelee, niin se on varmaankin firman sisäisesti hoidettava ongelma, josta kyllä on hyvä ilmoittaa ihan suoraan firmalle. Kuitenkin kuulostaa siltä, että itse tuotteita käyttävät vaikuttivat tyytyväisiltä tuotteisiin.
  Nämähän voivat olla kokeilemisen arvoisia tuotteita.

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Kysymys.
   Kerro, miten näitä tuotteita tulisi mielestäsi tutkia, jotta saataisiin varmuus siitä että niistä olisi jotain hyötyä?
   Hyödyttävätkö lisäravinteet esimerkiksi ihmiselle elintärkeän suoliston epiteelin uusiutumista – ja näin edistävät ravinnon imeytymistä? Entä, jos vaikutus ei olekaan toivottu ja suoliston terveys ei kohene?

  2. Evira avatar
   Evira

   Evira tosiaan on tutkinut Fitlinen Activize tuotetta ja asettanut sen myyntikieltoon aikoinaan liian suuren (terveydelle vaarallisen) nikotiinihappopitoisuuden vuoksi. Tämän jälkeen tuotteen koostumusta on muutettu nimen pysyessä ennallaan, mutta terveysvaikutuksia, tai edes todellisia pitoisuuksia ei ole testattu.

  3. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Vastauksesi eivät todellakaan vakuuta.
   1) Samalla logiikalla esim MSD, joka on perustettu vuonna 1891, olisi kaikkien tuotteiden osalta varmaan mahdollisimman luotettava kun on toiminut jo yli 100 vuotta. Mutta niinpä vain Vioxx-lääkkeen osalta tuli suuri kohu ja kovasti takkiin. En todellakaan tarkoita sitä, että MSD olisi jotenkin huonompi lääketehdas vaan sitä, että yrityksen toiminnan pituuden perusteella ei todellakaan voi kertoa mitään tuotteiden laadusta tai tehosta. Yrityksen tavoitteena on tuottaa voittoa omistajille, ja se on pääasia.
   2) Nyt taas menee ohi. Kysymys ei ole siitä ettäkö epäilisin, että nuo tuotteet eivät sisältäisi noita vitamiineja mitä purkin kyljessä lukee. Epäilen vain, että tuotteita mainostetaan kyseenalaisin terveysväittämin ja tieteelliseltä kuulostavalla jargonilla ilman todellista tutkimusnäyttöä.
   3) Kiva, että et ole kuullut perusteettomia terveysväittämiä näistä tuotteista. Sittenhan asia on sinun osaltasi kunnossa. Kuitenkin muut myynnin kohteena ovat niitä kuulleet ja selvästi aika usein.

 15. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  kymysys, heh, onko tehokkaampaa yrittää irroitaa hhavan pältä ns tavara lämpimällä vedellä vai syljellä?

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Vesikään ei taida olla ihan vaan vettä..

 16. Timo Lehto avatar
  Timo Lehto

  Terveysväittämiä saa myös käyttää niistä kasviperäisistä valmisteista, joista EFSA ei ole vielä tehnyt selkeää päätöstä, eli statuksella “under consideration”, niitä lienee joitain satoja.

 17. en ole JM enkä tuotteiden käyttäjä avatar
  en ole JM enkä tuotteiden käyttäjä

  ****”First of all I have to mentioned, that all FitLine products are nutritional supplements and therefore it is not possible to do studies like in the pharma industry. We are not allowed to provide any studies about health effects, because nutritional supplements are no pharmaceuticals. But what we do and what we are allowed to do is, to integrate official EFSA Food Health Claims in our product promotion and advertisements.“
  Yksinkertaisesti suomennettuna vastaus vahvistaa siis sen, että mitään tutkimuksia tuotteiden terveysvaikutuksista ei ole tehty.
  Vastauksessa myös väitetään, että ei olisi edes mahdollista tutkia lisäravinteita ja niiden terveysvaikutuksia sillä ne eivät ole lääkkeitä****
  Yksinkertaisesti suomennettuna joo mut oikeammin suomennettuna: tutkimuksia ei voida tehdä SAMOIN kuin lääketeollisuudessa
  Vastauksessa väitetään ettei ole mahdollista ANTAA tutkimustuloksia terveysvaikutuksista… ei siinä evätä ettei itse tutkimuksen tekeminen ole/olisi mahdollista.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hmm. Kysymys on siitä miten tulkitset sanat “it is not possible to do studies like in the pharma industry. We are not allowed to provide any studies about health effects, because nutritional supplements are no pharmaceuticals.”
   Minusta oma tulkintani on lähempänä sitä mitä tuossa sanotaan. Olet lisännyt painoja tietyille sanoille ja tulkinnut sanaa “provide” ihan eri tavalla kuin mihin sitä tavallisesti käytetään.

 18. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Ehkä Fitline on keksinyt tavan jolla tehdä rasvaliukoiset vitamiinit vesiliukoisiksi. Tai keksiä tapoja,joilla saada vitamiinit tehokkaasti vaikutusalueelleen. Jälkimmäisessä väittämässä vitamiineissa pitäisi olla kait pienet moottorit, jotta kulkeutuisivat nopeammin tai sitten sydämen lyöntitiheyttä pitäisi kasvattaa, jotta vitamiinit kulkeutuisivat nopeammin vaikutusalueelleen.
  Patentit, niin liittyvätkö ravinteisiin vai kasvorasvoihin, kuljettavat voiteen nopeammin vaikutusalueelleen.

  1. Mr Pain avatar
   Mr Pain

   Pohdiskelin tuota samaa. Oliko vuosi sitten kun Juhani tyrmäsi? ettei pilkottu maitorasva ota jonkun toisen ‘takkia’ päällensä (vain jonkun maatalon emännän sanomana).
   Jos ottaisi, niin meidän tulisi tuntea hajoamistuote, jotta voitaisiin tutkia miten vesiliukoisessa ‘takissa’ rasvaliukoinen vitamiini pääsisi elimistöön?
   Yksi tämmöinen haastava yhdiste on: C8H18O ja rakennekaava CH3(CH2)3CH(CH2CH3)CH2OH
   Yhdiste on rasvaliukoinen ja kertyy elimistöön ihan samalla tavalla kuin vitamiinitkin.
   Tiedetään että 20 asteessa se liukenee huonosti veteen – entä 37 asteessa?
   Jos FitLine olisi keksinyt vesiliukoisen ‘takin’ rasvaliukoiselle vitamiinille, niin mahdolliset haittavaikutukset olisivat normi vitamiineihin liitetyt yliannostusriskit (ml. a-vitaminoosi) mutta myös ‘takin’ hajoamistuotteet.
   Vertaisin tätä mahdollista haittaa aspartaamiin. Tiedetään, että joillekin henkilöille elimistön normaalista toiminnasta johtuen hajoamistuotteena esiintyvä metanoli aiheuttaa haittoja. Joillekin taas ei.
   Entäs lääkärit sitten? Vastaanotolle hakeutuisi henkilö, joka olisi käyttänyt tämmöistä valmistetta ja saanut jonkun oireen ym. Miten selvitetään aineen, tässä tapauksessa ‘takin’, jota ei ole edes tutkittu, mahdollinen haitta henkilölle?
   Vitamiineihin kohdistuvat haitat on varmasti helppo selvittää.

 19. Leipuri avatar
  Leipuri

  Itse olen sitä mieltä, että aktiivisena urheilijana en olisi saanut omia tuloksiani niin hyviksi ilman lisäravinteita. Itse tosin miellän ne nimikkeellä urheiluravinteiksi, koska en mä niitä muuten kiskoisi jos ei tuota ylimääräistä kulutusta olisi.
  Se että onko niistä hyötyä vai ei nii se jää nähtäväksi yksilötasolla. Minä kun en luota yleispäteviin tutkimuksiin ollenkaan kun puhutaan lisäravinteista. Jotkut niinkuin minäkin kokee niistä saavansa hyötyä esim. juuri urheilusuoritusten aikana ja niistä palautumisen tehostamiseen. Jotkut eivät taas tarvitse ollenkaan. Mutta luulen, että ihminen tajuaa itsekkin sen mihin haluaa rahansa laittaa ja kehoonsa laittaa? Aina kuitenkin suosittelen laittamaan ensin sen normaalin syömisen kuntoon ja sitten miettimään esim lisäproteiinin hankintaa vaikka sen palautumisen tehostamiseen.
  Itse kirjoittajalla oli hyvä teksti, vähän kriittinen mun korville mutta ymmärrän sen. En tosin ole fitlinen tuotteita kokeillut ja tuskin kokeilenkaan, en minäkään joka tuotetta kisko vaikka rajattomat mahdollisuudet olisi. Se missä kirjoittaja on oikeassa niin pitää olla myös vähän kriittinenkin kun puhutaan lisäravinteista.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kovaan treenaamiseen liittyen tietyistä lisäravinteista on tutkitusti hyötyä mutta se ei ollut tämän kirjoituksen aiheena. Tästä voi lukea enemmän esim Lihastohtorin blogista taikka Jan Sundellin kirjoituksista. En väittänyt siitä mitään. Kyllä silläkin alueella ihan samalaista yliampuvaa ja valheellista markkinoitia on olemassa.
   Sen sijaan nyt lisäravinteiden markkinoinnin kohteena ovat tavalliset, usein aika vähän treenaavat kansalaiset. Heidän osaltaan lisäravinteiden vaikutuksista ei ole tutkittua tietoa.

 20. Onni avatar
  Onni

  Kirjoitin aikaisemmin ”Ovatko nämä sitten terveysväittämiä vai eivät? Mielestäni eivät, vaan ovat asioita, joita vitamiinit ja hivenaineet jne. tekevät elimistössä, jos niitä on tarpeeksi.”
  Tässä ote Finelin-sivustolta esimerkkinä C-vitamiinista:” C-vitamiini on vesiliukoinen vitamiini, joka edistää kasvua sekä luuston ja hampaiden muodostumista. Se toimii myös antioksidanttina eli suojaa elimistöä haitalliselta hapettumiselta. C-vitamiinia saadaan kasviksista, hedelmistä ja perunasta. C-vitamiinin liian pieni saanti aiheuttaa väsymystä ja infektioherkkyyttä “.
  Eikö tämä tarkoita yksinkertaistettuna sitä, että jos elimist kärsii c-vitamiinin puutteesta, voi saada esim. helposti flunssan tai on jatkuvasti väsynyt. Jokainen todennäköisesti menee lääkäriin, jos epäilee itsellään jotakin vakavampaa. Kun vakavat sairaudet on suljettu pois, niin silloin apuna voi toimia ravintolisä, sillä on mahdollista, että ruoasta ei ole saanut tarpeeksi hyödyllisiä vitamiineja.
  Mielestäni ei ole edes terveysväittämä, puhumattakaan, että se olisi valheellinen tai kielletty terveysväittämä, jos esim c-vitamiinia sisältävässä tuotteessa luvataan sen poistavan väsymystä ja parantavan vastuskykyä, koska tieteellisesti on todistettu sen puutteen aiheuttavan kyseisiä oireita. Tuo on vain totuus esimerkistäni c-vitamiinista.
  Se, kuinka paljon todellisuudessa näissä erilaisissa ravintolisissä on eri vitamiineja, on taas toinen asia. Mutta, Jos sitä alkaa epäillä yhden tuotteen ilmoitettuja määriä vääriksi, sitä pian epäilee toisenkin eikä enää luota mihinkään ja pian epäilijäkin leimataan vainoharhaiseksi 😉

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kirjoittamasi faktat pitävät sinänsä paikkaansa.
   Mutta millä tavalla tuo puutostila todetaan? Tavallisesti ei millään. Noita vaikutuksia syntyy vain, jos on puutostila. Jos ei ole, ei myöskään mitään vaikutuksia voi edes odottaa.
   Jos on väsynyt ja syö normaalia monipuolista ruokaa, ei vitamiinien puutoksia yleensä ole (lukuunottamatta D-vitamiinia ja sitä otetaankin purkista) joten ei ravintolisä tuohon väsymykseen vaikuta pätkääkään. Siten ei ole suoraviivaista vain luetella noita vaikutuksia mitä vitamminilla on puutostilassa.

   1. Onni avatar
    Onni

    Vitamiinilla on kaiken järjen mukaan sama vaikutus puutostiloihin kuin mihin puutostiloihin niiden puute johtaa. Puutostila on jokaisen henkilön itse koettava, koska julkinen terveydenhoito ei mahdollista vitamiinitasojen tarkistuksia eikä tietenkään resurssit ja varat siihen riittäkään. Mutta tekstejäsi luettuani olen huomannut, että sinun on vaikea hyväksyä sitä, että jokainen tuntee oman kehonsa ja huomaa, jos joku on vinksallaan. Tuntee myös sen, että väsyttää, vaikka ruoka on monipuolista ja mitään elimellisiä sairauksia ei ole todettu. Jos olotilaa helpottaa joku /jotkut vitamiinivalmisteet ja minun esimerkissäni c-vitamiini, niin eikö ole aika loogista, että silloin elimistössä on todennäköisesti sen vitamiinin puute.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kantani on syntynyt pitkästä kokemuksesta sekä tutkimuksen tekemiseen liittyvistä havaituista ilmiöistä sekä tutkimuskirjallisuudesta.
     Valitettavasti fakta on se, että omat kokemukset vievät useimmiten harhaan. Yksilön kokemusten perusteella ei voida tehdä mitään päätelmiä siitä toimiiko jokin lisäravinne taikka vitamiini. Syynä on se, että odotukset vaikuttavat ja syntyy lumevaikutus, jota ei voi erottaa todellisesta vasteesta. Voi syntyä myös nosebo-vaikutus, joka aiheuttaa sivuvaikutuksia ilman todellista taustaa. Kysymys ei ole uskomuksesta vaan ihan faktasta, että esim väsymyksen perusteella ei voi päätellä mitään vitaaminen puutteesta. Ei myöskään siitä, että jos vointi tuntuukin paremmalta kun on ottanut jotain vitamiinia. Jonkin tietyn oireen liittäminen johonkin vitamiiniin on keinotekoista sillä lähes kaikki oireet ovat epämääräisiä ja esim. väsymys voi johtua siitä, että on liian kuormittunut tai on univaje.
     Henkilön itsensa kannalta ei tietenkään ole eroa sillä tuleeko myönteinen vaikutus todellisesta vai lumevaikutuksesta. Olisitko kuitenkin valmis hyväksymään sen, että maksat jostakin tuotteesta taikka laitteesta pelkän lumeen vuoksi? Jos vaikka valmistaja tietää, että hänellä ei ole mitään tietoa siitä, että tuote vaikuttaa, hän väittää niin ja laittaa tuotteelle ison hintalapun. Onko siis ok myydä tuollaista tuotetta ja huijata ihmisiä?
     Pitää pitää erillään yksilöiden omat kokemukset ja tuotteiden valmistajien lupaukset. Yksilöt ovat uhreja, valmistajat niitä jotka hyödyntävät näitä uhreja. En syyllistä uhreja.

     1. Onni avatar
      Onni

      En todellakaan halua maksaa penniäkään pelkästä lumevaikutuksesta, mutta en myöskään voi uskoa , että nämä ko.tuotteet voivat olla täysin hyödyttömiä. Yritys on ollut toiminnassa 1990-luvulta asti ja luotan esim. Eviraan, että he tietävät, mitä he ovat päästäneet markkinoillemme. Muutenhan täällä pitäisi kyseenalaistaa kaikki, mitä meille syötetään.
      En usko mihinkään terveysväittämiin, mutta uskon, että nämäkin tuotteet sisältävät sen, mitä on tuoteluettelossa kirjoitettu ja uskon, että yleensäkin vitamiineillä, hivenaineilla, kivennäisaineillä, omega-3, maitohappobakteereilla jne. on suuri merkitys siihen, että ihmisen elimistö toimii moitteetomasti ja että niiden vaikutus voi olla joidenkin mielestä terveysväittämän kaltainen, mutta minun mielestäni se on vain merkki siitä, että nämä vitamiinit jne, ovat toimineet niin kuin niiltä odotetaan ja ohessa jotkut elimistön tilat voivat korjautua. Mutta eivät tietenkään sairaudet, mutta esim. sairaat taas muuten tarvitsevat tällaisia lisiä elimistön vahvistamiseen
      Olen kyllä valmis maksamaan hyvästä tuotteesta, joka vahvistaa kehoa tuleviin elämän vastoinkäymisiin, jos se tuntuu toimivalta. Huijareita on paljon liikenteessä, mutta vaikea uskoa tällaista firmaa huijariksi, jolla on pitkä historia ja mitään negatiivista en ole aikaisemmin siitä kuullut. Mutta eikös sellainen sanonta ole olemassa, että ” Eihän sitä mersuakaan ladan hinnalla saa”. 😉

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Kiitos hyvästä kommentista. Annan vielä muutaman kysymyksen pohdittavaksi:
      1) Tarkoittaako se, että yritys on ollut toiminnassa yli 16 vuotta sitä, että tuotteet toimivat?
      2) Luuletko, että Evira tutkii yksittäisiä tuotteita ennen kuin ne ovat markkinoilla?
      3) Mahdatko elää kuplassa, kun et ole kuullut mitään negatiivista ravintolisistä ylipäätään taikka näistä tuotteista?
      Viimeiseen saat vastauksen helposti lukemalla edellisen tähän aiheeseen liittyneen blogikirjoituksen kommentteja.
      Ettei tuotteet olisi vain “susi lammasten vaatteissa” jos sallit lainausten jatkamisen.

 21. Onni avatar
  Onni

  Minulle on vieläkin jäänyt epäselväksi, miksi oikeasti olet niin huolissasi ihmisten rahojen sijoittamisesta juuri nimenomaan näihin vitamiineihin, hiven- ja kivennäisaineisiin jne, vaikka itse käyttäjät ovat niihin tyytyväisiä.
  En ole löytänyt minkään ravintolisiä kauppaavan firman teettämiä tieteellisiä tutkimuksia oman tuotteen tehosta sellaiseen terveysväittämään, mihin ne mainosten perusteella tehoavat. Mainittakoon esim. VITAEPRO, joka mainosten mukaan esim. vähentää väsymystä ja uupumusta, suojaa soluja hapetusstressiltä, edistää immuunijärjestelmän normaalia toimintaa jne. Paljon löytyy viitteitä muiden tekemistä tutkimuksista, mutta ei ainuttakaan juuri Vitaepron tehosta kyseisiin terveysväittämiin. Tuote on halpa, jopa liian halpa, voidakseen antaa kaiken minkä lupaa. Kaikkien firmojen tuotteet lupaavat näitä samoja asioita ja hinta vaihtelee paljonkin.
  Ovatko nämä sitten terveysväittämiä vai eivät? Mielestäni eivät, vaan ovat asioita, joita vitamiinit ja hivenaineet jne. tekevät elimistössä, jos niitä on tarpeeksi.
  Herääkin kysymys, miksi olet niin innostunut teilaamaan juuri näitä Fitline – tuotteita. Kalliita tuotteita löytyy muiltakin ja tuskin olet oikeasti huolestunut ihmisten rahankäytöstä. Vanha sukupolvi toteaisi:”Taitaa olla oma lehmä ojassa, kun toisen omaa mollaat”.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Onni sanoi: “Minulle on vieläkin jäänyt epäselväksi, miksi oikeasti olet niin huolissasi ihmisten rahojen sijoittamisesta juuri nimenomaan näihin vitamiineihin, hiven- ja kivennäisaineisiin jne, vaikka itse käyttäjät ovat niihin tyytyväisiä.”
   Juhani: En ole huolissani ihmisten rahojen sijoittamisesta. Olen huolissani siitä, että kaiken maailman huuhaa-kauppiaat huijaavat ihmisiä maksamaan suuria summia valheellisilla lupauksilla. Myös oikeasti sairaat ihmiset voivat haksahtaa niihin ja uskoa, että lisäravinteilla voisi hoitaa sairauksia. Syöpäpotilaat ja monet vaikeaa kroonista sairautta potevat potilaat ovat erityisen haavoittuvaisia. Olen vannonut lääkärin valan. Mielestäni se velvoittaa minua toimimaan ihmisten ja potilaiden parhaaksi.
   Onni: “Ovatko nämä sitten terveysväittämiä vai eivät? Mielestäni eivät, vaan ovat asioita, joita vitamiinit ja hivenaineet jne. tekevät elimistössä, jos niitä on tarpeeksi.”
   Juhani: Olet selvästi valmis hyväksymään valheelliset ja kielletyt terveysväittämät kaupallisessa tarkoituksessa. Minä en ole.
   Onni: “Herääkin kysymys, miksi olet niin innostunut teilaamaan juuri näitä Fitline – tuotteita. ”
   Juhani: Ei minulla ole mitään erityisti suhdetta Fitline-tuotteisiin. Se on vain nyt toiminut esimerkkinä, kun siihen selvästi on liittynyt paljon tätä ilmiötä. Olet oikeassa, että ihan vastaavia väitteitä on myös muiden tuotteiden osalta. Ehkä pitäisikin tehdä lista kaikista perättömistä terveysväitteistä eri tuotteisiin liittyen.

 22. Jan Sundell avatar
  Jan Sundell

  Hyvä, että joku peräänkuuluttaa järjen ääntä vieläpä ilmaiseksi omalla ajallaan tässä järjettömässä lisäravinnemainonnassa.

 23. MM avatar
  MM

  Mitä mieltä olet Juhani Q10 tiivistelmässä olleiden kuvien statistiikasta? Olisi varsin mielenkiintoista tietää millä testeillä sinne on saatu kolmen tähden merkitsevyyksiä niillä hajonnoilla / keskivirheillä…

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olipas hyvä huomio. Itse en mennyt dataan kovin paljon sisälle.
   Nyt kun katsoin tarkemmin noita kahta eri raporttia tästä samasta tutkimuksesta, huomasin, että tulokset eivät ole vastaavia. Alkuperäisessä vertaisarvioidussa tutkimuksessa annetaan vain keskiarvokäyrät ja niiden pinta-alojen kerrotaan eroavan. Mutta käyristä puuttuu hajonnat kokonaan! Tuollaista esitystapaa ei saisi päästää läpi ollenkaan. Samoin myös taulukosta 1 puuttuu keskihajonnat, annetaan vain keskiarvo. Miten ihmeessä tuo on päästetty tuollaisenaan läpi tieteellisessä lehdessä?
   Sitten taas tuossa yrityksen tutkimuksesta tehdyssä yhteenvedossa näytetään pylväskuva ja niissä keskihajonnat on esitetty. Sanotaan eron olevan tilastollisesti merkittävä mutta ei kerrota millä tavalla tämä on testattu. No tämähän ei ole edes tieteellinen raportti vaan tuotemainos, joten ei noita asioita kukaan kyseenalaista eikä tähän voi edes viitata.
   Nyt siis muuttui kyseenalaiseksi se ainoakin tieteelliseltä vaikuttava dokumentti minkä sain.

   1. MM avatar
    MM

    Alkuperäisessä tutkimuksessakaan ei tosiaan sanottu millä tilastollisilla testeillä merkitsevät erot oli saatu aikaiseksi, mutta kerrottiin auliisti, että tuloksia oli pyöritelty softilla Graph Pad Prism ja Excel. Eli vähän niin kuin kertoisin, että käytin ruuan valmistuksessa uunia, mutta en kertoisi missä lämpötilassa 😀 Lehden IF näyttää vuoden 2015 listauksen mukaan olleen 1.844, tiedä sitten mitä se on ollut vuonna 2007…

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tilanne tuotteiden tieteellisen näytön osalta siis nyt jo lähellä nollaa.

    2. JK avatar
     JK

     Esillenostetussa Wajdan ym. artikelissa (J Med Food 2007;10:731-4) kuvateksteissä mainitaan toistettujen mittausten varianssianalyysi sekä itse tekstissä Wilcoxonin testi.

     1. MM avatar
      MM

      Niinpä näköjään mainitaan, my bad. Etsin tietoa menetelmä-osiosta, enkä huomannut tulosten keskelle kirjoitettuja menetelmiä. Vielä kun saisi aikapisteiden keskihajonnat näkyviin, voisi statistiikan (tiivistelmän kuvien valossa uskomattomalta tuntuvan) oikeellisuuden todeta.

 24. Sami avatar
  Sami

  “Eli Fitlinen tuotteet ovat kuitenkin mahdollisesti ihan hyviä ja tutkimuksia on hyödynnetty niiden valmistuksessa?” Ei, vaan että Fitlinen tuotteiden terveysväittämistä ei ole mitään tutkimustietoa. Niillä voi olla terveysvaikutuksia, tai sitten ei ole. Ihan sama kuin vaikka tomaatin syönnillä voi olla terveysvaikutuksia, tai sitten ei. Olennaista on, että ei voi tehdä väittämiä joista ei ole olemassa minkäänlaisia tutkimustuloksia.

 25. Sartsa avatar
  Sartsa

  Eli Fitlinen tuotteet ovat kuitenkin mahdollisesti ihan hyviä ja tutkimuksia on hyödynnetty niiden valmistuksessa? Kritisoit siis tässä vain joidenkin jälleenmyyjien väärää tapaa markkinoida tuotteita? Itse olen samaa mieltä, että terveysväittämiä ei saa esittää ja joku roti pitää markkinoinnilla olla. Oma kehomme vain saattaa toimia itsessään paremmin kun saa tarvittavia ravinteita tarpeeksi, näinhän se menee 🙂 Kyllä varmasti näitä ravinteita saisi myös ruuasta, mutta kovin moni ei taida tänä päivänä jaksaa kautta viitsiä syödä tarpeeksi monipuolisesti tai panostaa laadukkaaseen ruokaan (mahdollisimman vähän prosessoitua, luomua). Varmasti siis ihan hyvä idea ottaa siten vitamiineja ja muita ravinteita purkista. Käsittääkseni muuten tuo tutkimus Q10 ja E-vitamiinin biosaatavuudesta on tehty Fitlinen tuotteelle, heidän tuotteensa sisältää juuri nuo kaksi yhdessä missä on käytetty microsolve-teknologiaa? Mikromisellointia, missä rasvaliukoisen vitamiinin ympärille on rakennettu ikään kuin vesilautta, mikä kuljettaa vitamiinin solunseinämän läpi ja pääsee näin solutasolle saakka = nopeampi imeytyminen ja parempi biosaatavuus. Eli kehon tarvitse itse suorittaa tuota misellointivaihetta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Sartsa sanoi: “Eli Fitlinen tuotteet ovat kuitenkin mahdollisesti ihan hyviä ja tutkimuksia on hyödynnetty niiden valmistuksessa? Kritisoit siis tässä vain joidenkin jälleenmyyjien väärää tapaa markkinoida tuotteita?”
   Juhani: Itse tuotteitahan ei siis kuitenkaan ole oikeasti tutkittu. Ihmisillä tehtyjä tutkimuksia, joissa Fitline-tuotteiden vaikutuksia olisi selvitetty löytyi tasan 0 kappaletta. Löytyi siis ainoastaan yksi tieteellinen tutkimus, jossa oli tutkittu yhtä raaka-ainetta. Ja silloinkin vain E-vitamiinin ja Q10 imeytymiseen tehostamiseen liittyvää menetelmää. Ei ole siis todellisia perusteita väittää mitään tuotteiden tehokkudesta taikka toimivuudesta, etenkin verrattuna mihin tahansa muuhun tuotteeseen.
   Sartsa: “Itse olen samaa mieltä, että terveysväittämiä ei saa esittää ja joku roti pitää markkinoinnilla olla.”
   Juhani: Samaa mieltä mutta tämä ei ole mielipideasia. Meidän kriittisen mielipiteen lisäksi on hyvä huomata, että oireisiin ja sairauksiin liittyvät terveyväitteet ovat KIELLETTYJÄ.
   Sartsa: “Oma kehomme vain saattaa toimia itsessään paremmin kun saa tarvittavia ravinteita tarpeeksi, näinhän se menee. Kyllä varmasti näitä ravinteita saisi myös ruuasta, mutta kovin moni ei taida tänä päivänä jaksaa kautta viitsiä syödä tarpeeksi monipuolisesti tai panostaa laadukkaaseen ruokaan (mahdollisimman vähän prosessoitua, luomua). Varmasti siis ihan hyvä idea ottaa siten vitamiineja ja muita ravinteita purkista.”
   Juhani: Näihän moni ajatelee ja ostaa tuotteita. Todellisuudessa halvemmmaksi ja mitä todennäköisimmin tervellisempi vaihtoehto olisi ostaa hedelmiä, marjoja ja täysjyvätuotteita, joissa on paljon muutakin kuin nuo muutamat vitamiinit. Se vain ei ole hyvä bisnes. Terveellisen ruoan ostaminen on tänä päivänä todella helppoa ja suomalaisten tuloista yhä pienempi osa menee ruokaan. Jos on varaa ostaa ylihintaista jargon-ravintolisää, on varmasti varaa ostaa kunnon ruokaa. Purkista ottamisen yksi ongelma lisäksi on, että se saa ottajan harhaiseen turvallisuuden tunteeseen. Kuvittelee, että kun ottaa purkista, se kompensoi ruokavalion virheet. Todellisuudessa ruokavalio on monimutkainen kokonaisuus eikä purkki juuri koskaan korjaa ruokavalion virheitä.
   Sartsa: “Käsittääkseni muuten tuo tutkimus Q10 ja E-vitamiinin biosaatavuudesta on tehty Fitlinen tuotteelle, heidän tuotteensa sisältää juuri nuo kaksi yhdessä missä on käytetty microsolve-teknologiaa? Mikromisellointia, missä rasvaliukoisen vitamiinin ympärille on rakennettu ikään kuin vesilautta, mikä kuljettaa vitamiinin solunseinämän läpi ja pääsee näin solutasolle saakka = nopeampi imeytyminen ja parempi biosaatavuus. Eli kehon tarvitse itse suorittaa tuota misellointivaihetta.”
   Juhani: Kommenttisi on kuin suoraan yrityksen tietoiskusta ja juuri sitä jargonia, jolla ostajia hämätään. Itse Fitlinen tuotetta ei tutkimuksessa todellakaan tutkittu vaan vain sitä menetelmää. Tämä menetlmää toki voidaan käyttää missä tahansa tuotteessa mutta itse Fitline-tuotetta ei siis siinä tutkittu. Sinänsä tuossa tekniikassa ei ole mitään erikoista, kysymyshän on vain tehokkaasta sekoittamisesta. Mutta millä tavalla rasvaliukoiset yhdisteet ylipäätään pääsevät elimistöön? No elimistön omalla kuljetusmekanismilla. Tämä kuljetusmekanismi on kehittynyt evoluution aikana ja se kyllä toimii ja kuljettaa ilman suuria ponnisteluja tarvittavat yhdisteet verenkiertoon. Mitä tulee tehokkaamman imeytymisen etuihin, ne voi kyllä myös kyseenalaistaa. Samahan hoituu vain sillä, että esim E-vitamiinin määrä on tuotteessa hieman suurempi eikä tämä ole edes kustannuskysymys. On ihan eri asia parantaa jonkin lääkkeen imeytymistä silloin kun sille halutaan tietty teho. Vitamiineille riittää, että niitä on riittävästi elimistössä. Pääsy solutasolle ja biosaatavuus ovat taas pelkkää jargonia. Kun vitamiini tai mikä tahansa muu molekyyli on verenkierrossa, se pääsee kaikkiin niihin soluihin, joihin veri kiertää. Ei imeytyminen vaikuta pätkääkään siihen millä tavalla tuote pääsee solutasolle. Ei ole olemassa mitään mekanismia, millä esim jokin vitamiini saataisiin ohjautumaan joihinkin tiettyihin kudoksiin tai soluihin.

   1. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Muuten.. Q10:lle EI OLE olemassa yhtään hyväksyttyä terveysväittämää!
    Lähde: opinnäyte Ahola, Janni (2015).

   2. Mr Pain avatar
    Mr Pain

    Edellä olevaa lueskellessa tuli mieleen, että onko suuri E-vitamiinin määrä perusteltavissa sillä, että se on tuotteen säilöntäaine.. eikä lisäravinne.

  2. humpuukia avatar
   humpuukia

   Rasvaliukoiset vitamiinit nimenomaan kulkeutuvat soluseinän läpi, ei vesiliukoiset jotka tarvitsevat oman kuljetusmekanismin 😀

 26. Minä avatar
  Minä

  Onneksi sinä saat tästä näkyvyyttä, niin kuin tunnetusti ts:n bloggaajat saavat vain näkyvyyttä, eikä palkkaa.
  Joku tuolla edellisessä kirjoituksessa mainitsi että olet kateellinen, siltä se nyt vaan tänne ulkopuolisin silmiin vaikuttaa. Lisäksi vaikuttaa siltä että pelkäät lääkärien menettävän arvostusta ja työt, kun ihmiset tulevat terveiksi pelkästään lisäravinteita käyttämällä, eikä tarvitakaan enää lääkkeitä.
  Eihän koko firma olisi enää pystyssä jos tuotteet eivät toimisi. Oletko itse kokeillut niitä?
  Lisäksi väität että ne ovat kalliita. Menepä apteekkiin tai muuhun lisäravinteita myyvään liikkeeseen ja osta sieltä d,c,b,ym vitamiinit. Aika monta purkkia täytyy ostaa, jotta saa samat määrät vitamiineja, kuin noissa fitlinen purkeissa on, joita tarvitaan vain 3, eikä muuten tule halvaksi vaan ehkä jopa kalliimmaksi. nimimerkki kokemusta on.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kateudesta voin vain sanoa, että en ymmärrä mille edes voisin olla kateellinen? Jos katsot kirjoituksien sisältöä, tavoitteena on systemaattisesti tuoda esiin kriittisen ajattelun voimaa. Jos ihmiset alkavat ajattelemaan kriittisesti, siitä olisi paljon hyötyä heille.
   Lääkärien arvostus ei ole kiinni lisäravinteista. Lisäksi, juuri tuollaiset mainitsemasi uskomukset lisäravinteiden parantavasta voimasta on se syy miksi tästä aiheesta kirjoitin. Niillä ei mitään sairauksia hoideta eikä ketään paranneta. Tätä samaahan sanoi lisäravinteiden valmistajan tieteellinen johtaja. Se ei estä sinua kuitenkaan uskomasta siihen. Mitä se kertoo sinusta?
   Firman pysyssä oleminen ei valitettavasti liity siihen, onko tuotteista hyötyä. Se on valitettava fakta, että ihmiset liian harvoin kyseenalaistavat kaikenlaiset terveysväitteet ja vain USKOVAT.
   Jos haluan nuo samat vitamiinit ja hinvenaineet ja vielä GMP-standardin mukaan valmistettuna, maksaa tuo n 100 eur vuosi eikä tarvita kuin yksi purkki. Lisäravinteina sama maksaa kymmenkertaisesti.

   1. Ei huijattu, vaan itse oppinut avatar
    Ei huijattu, vaan itse oppinut

    Ihmiset Kokeilevat itse ja toteavat tämän… Tässä kun ketään ei tarvitse huijata pysyäkseen mukana. Käytön voi lopettaa koska vaan,jos ei hyötyä huomaa. Itselleni kiireisenä ihmisenä näistä on ollut huomattava apu.. varmaan sitten ollut ennen niin huono ruoka että puutosta päässyt syntymään. Ja jos suoliston huonoa kuntoa ei hoideta oikein, ei myöskään ravintoaineet imeydy niin hyvin.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Hyvä asiahan on, että olet kokenut lisäravinteet itsellesi hyödyllisiksi. Jos olet valmis maksamaan lumevaikutuksista suolaista hintaa, se on ihan ok. Käytät omia rahojasi ja itse päätät niiden käytöstä.
     Mutta ei ole ok, jos tuotteita markkinoidaan valheellisilla väittämillä. Eikä oman kokemuksen perustella voi suositella mitään tuotetta muille.
     Kuitenkaan en oikein osaa kuvitella tilannetta, että suolistosi olisi ollut niin huonossa kunnossa, että vitamiinit eivät imeytyisi. Ehkä siinä tapauksessa, jos sairastat jotain vakavaa kroonista suolistosairautta.

     1. Ei huijattu, vaan itseoppinut avatar
      Ei huijattu, vaan itseoppinut

      huhhuh, aika paksua tekstiä. Väität että vitamiinilisistä tulee lumevaikutus..mielenkiintoista, miltä pohjalta? Kiva kun olet huolissasi siitä mihin rahani menevät 😀 alkaa vallan huvittamaan.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email