Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Lämpökuvaus rintasyövän toteamisessa – kuvauksesta enemmän haittaa kuin hyötyä

Lämpökuvaus eli infrapunakuvaus näyttäisi olevan tulossa takaisin sairauksien toteamiseen. Tällä kertaa lääketieteen ulkopuolisiin palveluihin. Lääketiede on menetelmän hylännyt nykyisessä muodossaan.

Pietarsaarelainen Reviva-yritys sekä Karjaalla ja Espanjan Fuengirolassa toimiva Inzenter-yritys mainostavat lämpökamerakuvausta. Samat yritykset näyttäisivät käyttävän myös muita kyseenalaisia menetelmiä, kuten bioresonanssi ja kuivaverianalyysi. Asiasta uutisoi ensimmäiseksi Österbottens Tidning.

Inzenter kertoo verkkosivuillaan, että  

Medical Infrared Thermographyn avulla voin visualisoida kehon eri osien alueita. Se tuo näkyviin, missä on sairauksia tai epätavallista toimintaa. Infrapunakameran kuva näyttää ihon lämpötilaa. Vaihtelu ihon lämpötiloissa voi osoittaa muutoksia ihon alla olevissa kudoksissa. Kuvaus edesauttaa löytämään muutoksia kudoksissa jo sairauden varhaisessa vaiheessa. Pystyn kuvaamalla löytämään harvinaisten neurologisten tai muiden vaikeasti määriteltävien oireiden aiheuttajia. Infrapunalämpökuvauksella voin hyvin tutkia rintasairautta, urheiluvammoja tai epämääräisiä kiputiloja.

Reviva-yritys on kertonut toimittajalle, että

Useat asiakkaamme ovat pyytäneet lämpökuvausta mammografian sijasta, ja 5.-6. maaliskuuta se on nyt mahdollista.

Reviva ei suosittele asiakkaita lopettamaan mammografiatutkimuksia, mutta uskoo, että on parempi tehdä termografinen tutkimus vaihtoehtona tutkimuksen laiminlyömiselle.

Rohkenen olla eri mieltä sekä noiden sairauksien toteamisesta, että myös siitä, että lämpökamerakuvaus olisi parempi kuin ei mitään, kun mammografiakuvaus laiminlyödään.

Yksi pääasiallinen lämpökameran kohde on aikanaan ollut rintasyövän toteaminen. Menetelmästä oltiin kovin innostuneita 50-ja 60-luvuilla, koska kuvaus on periaatteessa helppo ja täysin kajoamaton.

Tutkimustiedon lisääntyessä havaittiin, että se on selvästi heikompi kuin muut seulonta- tai diagnoosimenetelmät.

Lämpökameralla tehdyt tutkimukset rintasyövän seulonnassa

Jo ensimmäiset pienet mutta hyvin tehdyt tutkimukset havaitsivat, että menetelmän herkkyys on hyvin huono riippumatta analysoijan kokemuksesta.

Vuonna 1977 tehdyssä tutkimuksessa verrattiin mammografiaa, käsin tehtyä tunnustelua ja lämpökamerakuvausta 16 000 naisella.

Mammografia havaitsi 78%, käsin tunnustelu 55% ja lämpökamera vain 39% naisilla todetuista 139:stä rintasyövästä. Lämpökamera on siis epäherkempi kuin käsin tunnustelu eikä kykene useimmiten havaitsemaan kasvaimia.

Toinen suuri ongelma oli, että näistä 16 000 naisella lämpökamera tuotti poikkeavan löydöksen 2864:llä naisella (17,9%) ja näistä siis vain 54:llä tulos oli oikein. Poikkeavan kuvaustuloksen ennustearvo on siis vain 1,9% eli vain alle 2% havaituista poikkeamista oli syöpäkasvaimen aiheuttama. Yli 98% poikkeavista havainnoista on siis vääriä.

Jos menetelmää käytettäisiin rintasyövän seulonnassa, se synnyttäisi valtavan määrän vääriä poikkeavia löydöksiä, joita pitäisi tutkia lisää. Lisäksi virheellinen poikkeava havainto synnyttää tarpeetonta huolta ja stressiä.  

Vuonna 2012 tehty systemoitu katsaus päätyi toteamaan, että ei ole riittävästi todisteita lämpökuvauksen käytöstä rintasyövän seulonnassa eikä ole olemassa riittävästi todisteita siitä, että lämpökuvaus tarjoaa hyötyä potilaille apuvälineenä mammografialle tai epäilyttäville kliinisille havainnoille rintasyövän diagnosoinnissa.

Vuonna 2013 julkaistu systemoitu katsaus totesi, että menetelmän herkkyys ja tarkkuus eri tutkimuksissa on ollut hyvin vaihtelevaa eikä lämpökuvausta voi suositella rintasyövän seulontaan.

Toinen vuonna 2013 julkaistu systemoitu katsaus päätyi seuraavaan johtopäätökseen: Ei ole riittävästi näyttöä, jotta voisi suositella lämpökuvauksen käyttöä rintasyövän seulontaan. Tutkimusten suuri vaihtelevuus rajoittaa johtopäätöksiä lämpökuvauksen käyttämisestä diagnostiikkavälineenä.

Noiden julkaisujen jälkeen on julkaistu vain teknisiä tutkimuksia, joissa on pyritty parantamaan menetelmää teknisesti mm. tekoälyn avulla.

Mitä haittaakaan siitä on?

Epäluotettava menetelmä voi johtaa tarpeettomiin jatkotutkimuksiin ja koepalojen ottoon ja taas toisaalta, kun menetelmän herkkyys on huono, jää kasvaimia löytämättä ja asiakas tuudittautuu virheelliseen turvallisuuden tunteeseen.

Lämpökuvauksessa nämä molemmat haitat ovat merkittäviä. Kuvaus ei havaitse lainkaan pienempiä ja syvemmällä kudoksessa olevia muutoksia.

Helmikuussa 2019 Yhdysvaltojen FDA varoitti, että lämpökuvausta ei tulisi käyttää mammografian sijaan rintasyövän toteamisessa tai seulonnassa.

Lääketieteessä ei ole eettistä ottaa käyttöön menetelmiä, joiden luotettavuutta ja hyötyä ei ole asianmukaisesti tutkittu ja toidettu. Lämpökamerakuvaus on selvästi tällainen tutkimus. Missään tapauksessa nykyisellä lämpökuvauksella ei saa korvata nyt käytössä olevia kuvantamismenetelmiä eikä siitä ole apua edes mammografian ohessa.

Tämänhetkinen tieto ei tietenkään sulje pois sitä, etteikö lämpökuvauksella saattaisi olla merkitystä tulevaisuudessa. Eri kuvausten yhdistäminen ja uudet analyysitekniikat tai tekoäly ovat havaittu parantavan luotettavuutta pienissä tutkimuksissa. Kuitenkaan kunnollista tutkimusnäyttöä menetelmän toimisesta uusillakaan tekniikoilla ei ole olemassa, jotta olisi perusteita ottaa menetelmä käyttöön.

Muiden väitettyjen sairauksien toteamisessa ei näyttäisi olevan tutkimustietoa saatavissa.

Yhteenveto

Lämpökamerakuvaus ei sinänsä ole suoraan haitallinen, sillä siinä vain kuvataan kameralla kehoa.

Kuvauksesta on kuitenkin nykymuodossaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Se havaitsee vain pienen osan kasvaimista ja samalla tuottaa valtavan määrän vääriä syöpähavaintoja.

Tutkimusten mukaan käsin tunnustelu on luotettavampi menetelmä, joka ei maksa mitään. Mikäli rintasyöpää seulotaan tai diagnosoidaan, mammografia, ultraäänitutkimus tai magneettikuvaus ovat asiallisia menetelmiä ja kullakin on oma hieman erilainen roolinsa.

Normaalin seulontamammografian säteilyannoksesta ei tarvitse olla huolissaan, sillä siitä saatava sädeannos on kymmenesosa jokavuotisesta maan päällä asuvan ihmisen saamasta normaalista taustasäteilystä.

Ei ole siis mitään järkeä maksaa rintojen lämpökuvauksesta 148 eur tai vielä vähemmän koko kehon kuvauksesta 468 eur.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email