Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Koronarokotteet eivät lisää koronaan liittymättömiä kuolemia mutta estävät koronakuolemat

Rokotteiden teho koronan aiheuttamaa vakavaa tautia ja kuolemia vastaan on toistaiseksi pysynyt hyvänä. Rokotteen suoja deltavariantin aiheuttamaa infektiota vastaan on heikompi kuin aikaisempia valitsevia variantteja vastaan mutta suoja vakavaa tautimuotoa vastaan on säilynyt.

Omikron variantin osalta ei tätä kirjoitettaessa ollut luotettavaa tietoa rokotteiden tehosta saatavilla. Pääsääntöisesti asiantuntijoiden kanta on kuitenkin ollut, että rokotteen suoja ei tätäkään varianttia kohtaan olisi välttämättä heikko. Havahduttava uutinen (mikäli pitää paikkansa) on, että aikaisempi sairastaminen ei suojaisi omikron-variantilta mutta rokotteiden suoja vakavaa tautia kohtaan olisi säilynyt.

Hiljattain ECDC raportoi, että rokotuksilla on jo säästetty lähes puoli miljoonaa henkeä Euroopassa yli 60-vuotiailla. Tämän lisäksi tulevat säästetyt elämät alle 60-vuotiailla sekä epäsuora hyöty leviämisen vähenemisestä rokotteiden ansiosta.

Väitteet rokotteiden aiheuttamasta kuolleisuuden lisääntymisestä muihin syihin ovat pötyä

Kun rokotteiden teho koronaan vastaan on tutkimusnäytön perusteella kiistatonta, on rokotedenialistien väitelistan kärkeen noussut väitteet rokotteiden aiheuttamasta muusta kuolleisuudesta.

Useimmiten näiden väitteiden perusteena on käytetty Fimean, EMAn tai FDA:n rokotehaittojen ilmoitusten lukuja, vaikka näin ei saisi tehdä.

Esimerkiksi Fimean sivuilla sanotaan: ”Haittavaikutusilmoitukset kuvastavat ilmoittajan havaintoja ja näkemyksiä, eivätkä tarkoita sitä, että rokotteen ja havaittujen haittojen välinen mahdollinen yhteys olisi vahvistettu. Rokotteen hyödyistä ja haitoista voidaan tehdä päätelmiä vasta, kun kaikki käytettävissä olevat tiedot ovat läpikäyneet tieteellisen arvioinnin, joka on osa rokotteen jatkuvaa turvallisuusseurantaa.”

Toinen tapa perustella väitteitä on ollut tuottaa ns. tee-se-itse -tilastoja, joihin on pyritty hakemaan lukuja, jotka tukevat uskomusta koronarokotteiden haitoista.

Miten rokottaminen vaikuttaa muihin kuolinsyihin kuin koronaan?

Kun epidemiaa on kestänyt jo liki 2 vuotta ja rokotuksiakin annettu jo yli vuoden, meillä alkaa olla luotettavaakin tietoa siitä, miten rokottaminen näkyy muissa sairauksissa ja kuolleisuudessa. Lainaan tässä kahta tutkimusta.

Yhdysvaltojen CDC:n raportissa analysoitiin 7 eri alueen kuolleisuutta suhteessa rokotustilanteeseen ajanjaksolla 14.12.2020-31.7.2021.  Seurannassa oli 11 miljoonaa kansalaista.

Rokotetuilla (ikä ja sukupuoli huomioituna) koronaan liittymättömän kuoleman suhteellinen riski oli 0,34 (95%CI 0,32-0,37) kahden Pfizer-rokotteen jälkeen. Vastaava luku Modernan kahden annoksen jälkeen oli 0,31 (95% CI = 0,30–0,33).

CDC:n raportissa koronaan liittymätön kuolleisuus oli rokotetuilla 66-69% pienempää kuin rokottamattomilla

Toisessa raportissa Britanniasta tarkasteltiin kuolemia ajanjaksolla 2.1.-24.9.2021. Rokottamattomilla kuolleisuus koronainfektioon oli 32-kertainen rokotettuihin verrattuna.

Alla olevassa taulukossa näkyy myös muuhun kuin koronaan kuolleiden tilastot. Koronakuolleisuuden lisäksi kuolleisuus myös muuhun kuin koronaan oli pienempää rokotetuilla.

Rokottamattomilla kokonaiskuolleisuus oli 2187 suhteutettuna 100 000 henkilövuoteen, yhden rokoteannoksen ryhmässä luku oli 811-1124 ja kahden annoksen ryhmässä 465-787.

Mikä selittää tee-se-itse -tilastojen ja tieteellisten julkaisujen erot?

Yksi yleisimpiä kritiikkejä edellä esitellyille havainnoille on, että tilastot olisivat vääristyneitä. Rokottamattomissa voi olla enemmän iäkkäitä, huonossa terveydentilassa olevia ihmisiä, joita ei uskalleta rokottaa ja joiden kuolleisuus on suurta. Samalla on väitetty, että nuoremmissa ikäryhmissä rokotteiden aiheuttama kuolleisuus näkyisi ilman tätä sekoittavaa tekijää.

Selitys on looginen ja ymmärrettävä. Nämä tekijät eivät kuitenkaan selitä havaintoja.

On päivänselvää, että kun verrataan rokotettuja ja rokottamattomia, tulee huomioida väestöryhmien erot. Koska rokotukset aloitettiin iäkkäistä ja riskiryhmistä, nämä ryhmät ovat yliedustettuna rokotetuissa. On myös todennäköistä, että hyvin iäkkäät ja raihnaiset voivat olla yliedustettuna rokottamattomissa.

Iän huomioiminen on aivan keskeinen seikka. Iäkkään riski kuolla on suurempi kuin nuoren ihmisen. Tämän vuoksi edellä esityt luvut olivatkin jo ikävakioituja.

Tähän liittyvä hauska esimerkki löytyy Jeffrey S Morrisin twiittiketjusta, jossa hän vertasi Ghostbuster 1 ja 2 elokuvan katsojien kuolleisuutta. Kuolleisuus 1. elokuvan (vuodelta 1984) katsoneilla on kaksinkertainen 2. elokuvan (vuodelta 2021) katsoneisiin verrattuna. Ilman ikävakiointia Ghostbuster 1 elokuva näyttäisi siis tappavan ihmisiä.

Ikävakiointi tarkoittaa sitä, että vertailtavien väestöjen ikäjakaumat saatetaan vastaamaan ns. standardiväestön jakaumaa. Ilman ikävakiointia ei väestön kuolleisuuslukuja voi mitenkään verrata keskenään.

Mikäli ikävakiointi herättää epäilyksiä, ilmiötä voi tarkastella yksinkertaisimmillaan niin, että jakaa väestön ikäryhmiin. Näin onkin tehty edellä mainitussa CDC:n raportissa, josta olen napannut alla olevan taulukon.

Taulukko esittää koronaan liittymättömän kuolleisuuden ikäryhmittäin, sukupuolen ja etnisen taustan mukaisesti jaoteltuna.

Taulukosta voi todeta, että kaikissa yli 18-vuotiaiden ryhmissä rokotettujen kuolleisuus on pienempää kuin rokottamattomien. Alle 18-vuotiaiden kuolemat ovat niin harvinaisia, että johtopäätöksiä ei voi tehdä. Siinäkään ryhmässä ei rokotetuilla ole havaittavissa lisäkuolleisuutta.

Vaikka hyvin iäkkäiden rokottamattomien joukossa olisikin enemmän elämän loppupuolella olevia ihmisiä, se voi ei selittää kuolleisuuden eroja nuoremmissa ikäryhmissä.

Yhteenveto

Tällä hetkellä tutkimusnäytön perusteella rokottaminen on tehokas tapa estää vakavan koronataudin synty ja siihen liittyvät kuolemat.

Tutkimusnäytöstä ei saa mitään tukea väitteille, että rokotetut kuolisivat muihin sairauksiin, ongelmiin tai rokotehaittoihin. Kokonaiskuolleisuus rokotetuilla on tutkimuksissa osoittautunut pienemmäksi kuin rokottamattomilla.

Näiden tilastojen perusteella ei voida kuitenkaan väittää, että koronarokotus suojaisi muilta kuolemilta.

Tilastot ovat kohorttitutkimuksista, joissa kaikkia sekoittavia tekijöitä ei voida huomioida. Vaikka tavalliset tiedossa olevat sekoittavat tekijät ovat huomioitu (ikä, sukupuoli, etnisyys) tiedossa ei ole muita terveyteen liittyviä tietoja ja riskitekijöitä. Yksilöiden terveydentila ja tarkempi sosioekonominen asema eivät olleet tiedossa. Esimerkiksi rokottamattomissa voi olla enemmän vähävaraisia tai syrjäytyneitä, joiden terveydentila on muutoinkin huonompi.

Tilastojen rajoitteista huolimatta on selvää, että väitteet koronarokotteiden aiheuttamasta lisääntyneestä koronaan liittymättömästä kuolleisuudesta eivät pidä paikkaansa.

111 vastausta artikkeliin “Koronarokotteet eivät lisää koronaan liittymättömiä kuolemia mutta estävät koronakuolemat”

 1. Juhani Knuuti avatar
  Juhani Knuuti

  Sinä saat toki nähdä asiat omalla tavallasi. Mutta oma näkemyksesi ei muuta tosiasioita.
  Koronakuolleisuudessa arviodaan ensiksi raportoidut koronakuolemat. Koska niissä on epävarmuutta ennen kuin noin vuoden viivellä saamma lopulliset kuolinsyyt, voimme käyttää tukena kokonaiskuolleisuuta, jossa ei ole em. epävarmuutta.

  Se, miksi nyt tarkastelemme kokonaiskuolleisuuden lisäksi myös muita kuoleman syitä kuin korona, liittyy vain siihen, että nyt on esitetty perusteettomia väitteitä, että rokotetut kuolisivat muihin syihin kuin koronaan, mukaan luettuna rokotteiden aiheuttamat kuolemat. Juuri tuohon väitteeseen vastaamiseksi tulee tietenkin sitten katsoa, onko noita muita kuin koronakuolemia eri tavalla rokotetuissa kuin rokottamattomissa. Siis idea on vain se, että jos rokotteet kuitenkin estävät koronakuolemat mutta lisäävät vastaavasti muita kuolemia, ei kokonaiskuolleisuus kerro totuutta ja on pakko katsoa myös muita kuin koronakuolemia.

  Minusta tässä ei ole loogisesti mitään epäselvää, päinvastoin. Jos et tätä tiedosta, en voi auttaa pohdinnoissasi.

 2. JW avatar
  JW

  Kristiina, tärkeä osa tallaista keskustelua on lukea ne vastukset, joita saa omille kommenteilleen. Suosittelen! Ainakin ennen kuin kysyy tai kommentoi lähes samaa uudelleen!

  Onko sinulla edelleen sellainen ajatus, että kun minä olen rokottautunut – kuten myös noin 75% kaksi annosta saanutta, niin sinunkin – kuten ilm. muidenkin loppujen noin 25% – reilun miljoonan – pitäisi olla sen vuoksi turvassa vaaralliselta koronalta?

  Ehkä sellaista toivottiin vuosi sitten, mutta viimeistään nyt voisi alkaa muuttamaan ajatustaan. Emmehän mekään 75%:kaan ole 100% turvassa. Toivottavasti tuosta miljoonasta vielä mahdollisimman moni ottaisi rokotteen ennen kuin he kohtaavat sen sairastamalla. Tulisi vähemmän turhia vakavia tapauksia ja kuolemia!

 3. Kristiina avatar
  Kristiina

  Kyllä. Mutta rokotteiden pitäisi estää hyvin vakavat tapaukset. Jotenkin nyt ei näytä ihan siltä.

  1. Jesmy avatar
   Jesmy

   Oletko Kristiina hoitaja työssäsi. Meinaan vaan, ilmeisesti näet läheltä tapahtumat. Tai sairaanhoitaja kun noin tarkkoja lukuja.

 4. Jukka avatar
  Jukka

  Osuin tähän blogiin aivan sattumalta, kun etsiskelin materiaalia, jolla yrittää käännyttää d-vitamiiniin ja salaliittoihin uskova yksinhuoltaja äiti antamaan luvan 16-vuotiaalle pojalleen ottaa rokote. Poika on itse kaivanut faktat esiin, mutta äiti syöttää vitamiineja ja estää rokotteen ottamisen.

  No, kiitokset Juhanille aivan loistavista vastauksista ja pitkästä pinnasta. Loisto työtä !

  Olen myös aivan puulla päähän lyöty, millaisia ’analyysejä’ rokotuksia pohtivat lähtevät tekemään ilman alan substanssia. Kiitettävää oma-aloitteisuutta toki, mutta suutari pysyköön lestissään.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos palautteesta.

   1. Kristiina avatar
    Kristiina

    Onko siis niin, että tuolla ylempänä vastasit minulle, että vähättelen kuolemia ja kärsimyksiä. En nyt kyllä yhtään ymmärtänyt sorri vaan. Minähän kauhistelen noita määriä. Lokakuun 20 pvä ylittyi edellisvuoden kuolemat, ja sen jälkeen noin 2,5 kuukaudessa on tullut yli 500 kuolemaa eli kolmannes kaikista koronakuolemista. Tämä on järkyttävää ja kertoo, että jotakin on nyt pahasti pielessä.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Niin, meillähän on tämä pandemia.

 5. Elena avatar
  Elena

  Tämä korona-aika on nyt todistanut minulle, kuinka kaikki perusteettomat uskomukset ovat haitallisia. Kun jos uskoo yhteen, niin uskoo herkästi toiseenkin. Että vaikka aluksi uskoisi johonkin vähäpätöisemmältä näyttävään, niin myöhemmin voi uskoa johonkin sellaiseen, joka voi suoraan vaikuttaa monen muunkin elämään, kuten nyt näemme.

  Tämä on ollut hyvin turhauttavaa aikaa, kun jatkuvasti joutuu kohtaamaan rokotekriittisten samoja ihmettelyjä, joihin on jo saatu vastauksia. Se onkin jännä, kun ilmastotoimien, rokotusten ym. vastustajilla on aina samat argumentit, joita he päivästä toiseen toistavat. Ne eivät muuksi muutu, vaikka miten olisi selitetty, että asia on oikeastaan toisin kuin he väittävät. Sulkevatko he siis täysin silmänsä kaikelta siltä, mikä kumoaa heidän väitteensä?

 6. Taina avatar
  Taina

  En ole huomannut seuraamissani uutislähteissä niin kattavia vastauksia koronakriittisten ihmettelyihin, että kommenttikentät eivät täyttyisi lisäihmettelyistä. Samat ihmettelyt toistuvat, eikä niihin saada rautalangasta väännettyjä vastauksia. Esimerkiksi juuri tämä sitkeä: “Rokotetutkin levittävät virusta, joten rokotteet ovat tehottomia”.

  Olisikohan jotakin kirjaa, joka voisi johdattaa kriittiseen, loogiseen, tieteelliseen ajatteluun? Jotta voisi huomata koronakriittisten ontuvat argumentit

  1. Kaarina avatar
   Kaarina

   Vai oliskohan se kysymys kuitenkin Taina niin että koska piikitettyjenkin ympärillä nyt jyllää niin millä perustellaan piikittämättömien syrjintäpassi

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Koronapassin idea on vähentää tarttumista ja suojata rokottamattomia ja niitä rokotettuja, joiden riski saada tauti rokotuksesta hulimatta voi olla kohtalokas.
    Rokotteet eivät kokonaan estä tartuntaa mutta vähentävätä huomattavasti riskiä. Rokotkset suojaavat vakavalta tautimuodolta.
    Tämän perusteella on koronapassi tuotu käyttöön.
    Se, että nyt omikronin osalta tilanne on muuttunut ja koronapassi on tilapaisesti todettu riittämättömän tehokkaaksi, kertoo vain siitä, että tämä variantti kykenee tehokkaammin läpäisemään sekä sairastamalla että rokottamalla hankitun immuniteetin.

   2. Taina avatar
    Taina

    Rokotekriittiset eivät ilmeisesti ymmärrä, että mikään ei ole 100%:sta, ja että vaikka niin on, niin se ei silti tarkoita sitä, että ei kannattaisi olla pienentämättä riskejä. Ei auton turvavyökään suojaa 100%:sesti kuolemalta, mutta se kuitenkin pienentää riskiä. Ja luotan kyllä siihen, että asiantuntijat osaavat laskea hyöty-haittasuhteen, ottaen mahdollisimman hyvin kaiken huomioon, paremmin kuin höpöjuttuja lukevat epäilijät.

  2. Laura Kataja avatar

   Tosin sekään ei tunnu tehoavan että toiset kommentoijat yrittävät vääntää sitä ratakiskoa. Minä olen tuolla YLE:n palstoilla yrittänyt, luultavasti huonolla menestyksellä. Tosin ehkä joku on tajunnut ne laskutoimitukset…

   1. Jesmy avatar
    Jesmy

    Voi Laura sun kanssa, anteeksi tälläinen väliheitto, boomerina pakko jo sinua oikaista, tosta ratakiskosta. Ennen oli rautalangasta, nyt sitten ratakiskoa, ja kohta ilmeisesti 4 d printteri. Mut tohon rautalangan ja ratakiskon väliin olisi jo ton 3d printterinkin laittaa. Ja ei ollut tarkoitus loukata. Ehkä huono heitto vain.

 7. Mikä on totuus? avatar
  Mikä on totuus?

  Miten kommentoit tätä? Rokotettujen väärinkategorisointi rokottamattomiksi näyttäytyy sillä että rokottamattomat kuolevat todennäköisemmin. Suomessa THL merkitsee rokotetuksi vasta 1 annoksesta 21 pv kuluttua ja kahden rokotteen ottaneeksi 7 pv kuluttua rokotteen ottamisesta.

  Brittiläinen tutkimus linkissä ja Ossi Tiihonen on tuonut asiaa esiin omassa blogissa. Voiko tämä vääristää myös Suomen tilastoja?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Rokottamattomiksi ja roktetuiksi luokittelu on täysin läpinäkyvää eikä vääristä tilastoja.
   Poistin linkit Ossi Tiihosen jargoniin. Niiden jakaminen kertoo jakajan motivaatioista, mikä ei ole kiinnostu luotettavaan tietoon.

   1. Laura Kataja avatar

    Minkähän selityksen nämä “rokotekriittiset” keksisivät siinä vaiheessa jos joku pystyisi poimimaan tuolta sairastumistilastoista omiksi ryhmikseen nämä vastikään rokotuksen saaneet?

    Eli sen sijaan että siellä on “ei rokotusta” – “yksi rokotus” – “kaksi+ rokotusta” niin olisi myös ne kategoriat “vasta saatu 1. rokotus” – “vasta saatu 2. rokotus”, jolloin tätä höpöhöpöä että “sairastuneet ovat juuri rokotettuja” ei voisi sen tilaston perusteella väittää.

    Vai onko tässä jo se ongelma, että ryhmät menevät niin pieniksi että sieltä voisi tunnistaa kenestä on kyse?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Ei noita tarvitse erikseen poimia, sillä tuosta ei synny harhaa koronan sairastamisen suhteen.
     Rokotehaittojen suhteen haitat kyllä rekisteröidään heti rokotteen jälkeen.

   2. Laura Kataja avatar

    Ei taas saa näköjään ketjua jatketuksi:
    Todellisuudessa luvuissa ei tietenkään ole mitään vikaa, vaan siinä että rokotevastainen väittää että rokottamattomien sairastumiset ja kuolemat johtuvatkin vasta saadusta rokotuksesta!
    Eli (yksinkertaistettu esimerkki keksityillä luvuilla):
    Rokotettujen määrä kasvaa viikossa 1 % ja rokotetttu katsotaan rokotetuksi 3 viikkoa rokotuksesta.
    No, meillä on hypoteettisessa ryhmässä hetkellä x 80 % rokotettuja (vähintään 3 viikkoa sitten) ja siis 3 % näitä jotka ovat saaneet rokotteen, mutta lasketaan vielä rokottamattomiksi.
    Nyt rokotettujen ryhmässä on 8 sairastapausta, ja rokottamattomien ryhmässä 12.
    No, rokotusten vastustaja väittää että rokotuksesta ei ole hyötyä vaanpäin vastoin 10 näistä tapauksista on todellisuudessa rokotuksen aiheuttamia (ja siis siinä 3 % joukossa joilla on tuore rokotus).
    Eli tilasto käännetään päälaelleen.
    (todellisuudessa tästä ryhmästä on sairastunut 1).

 8. Juice avatar
  Juice

  Kiitos hyvästä kirjoituksesta ja hyvistä vastauksista kommentteihin!

  Toivoisin, että koronan esiintymisestä rokotetuilla kerrottaisiin julkisuudessa vielä nykyistä selkeämmin, ikään kuin rautalangasta vääntäen. Näyttää yleisessä keskustelussa olevan ymmärrys (ehkä vain rokotevastaisilla), että kaikki rokotetut sairastuvat ja levittävät tautia. Uutisissa ja asiantuntijalausunnoissa tulee sivumainintoja, että rokotetutkin VOIVAT levittää tautia. Monikaan rokotevastaisista ei tunnu ymmärtävän eroja rokotetun ja rokottamattoman riskeissä levittää tautia ja sairastamisen vakavuuden riskeistä, kuten ei myöskään rajoitustoimenpiteiden ajatusta (passit, kokoontumisrajoitukset ym. ja niiden yhteisvaikutusta).

  Ymmärrän itse asian niin, että vain tietty % -osuus rokotetuista sairastuu ja levittää koronaa, mutta tämä joukko on merkittävästi pienempi suhteessa rokottamattomiin tartunnan saajiin ja levittäjiin. Ymmärrykseni mukaan rokotetut myöskin sairastavat koronan lievempänä ja lyhyemmän aikaa kuin rokottamattomat, jolloin mahdollisimman korkea rokotuskattavuus lievittäisi merkittävästi sairastavuuden negatiivisia vaikutuksia (terveydenhuolto, talous jne).

  Täällä kommenteissa esiintyy samoja kysymyksiä/ väittämiä mitä muualtakin saa lukea. Yksi pinnalla oleva asia on alle 12 vuotiaiden rokotukset. Kuten aiemminkin siirryttäessä rokotuksissa nuorempiin ikäryhmiin, niin tälläkin kertaa liikkuu valtava määrä kuraa ja pelkoa lietsovaa viestintää pitkin sosiaalista mediaa. Lasten rokottamisen hyödyistä suhteessa haittoihin pitäisi puhua selkeämmin ja laajemmin. Eteen tulee lähinnä vain väitteitä siitä, että rokottamisessa on suuremmat riskit kuin sairastamisessa, koska suurin osa lapsista sairastaa oireettoman tai lievän taudin. Mutta millaisia riskejä sairastavat lapset aiheuttavat ryhmänä muille? Tarjoaako rokottamattomat lapset mutatoitumisalustan virukselle?

  Kukaan ei tiedä tämän viruksen pitkäaikaisseurauksia (vuosien päähän vaikuttavia), mutta omaa rokottamattomuutta kyllä puolustellaan samoilla argumenteilla rokotteen suhteen. Se on hyvin mielenkiintoista, kun rinnastetaan nämä kaksi tekijää historian valossa, siis virukset ja rokotteet, niin taitaa virukset viedä haittojen osalta selvän voiton. Syövän riskit yms.

  1. Laura Kataja avatar

   Minä olen kanssa ihmetellyt, miksi julkinen informaatio annetaan järjestelmällisesti muodossa jota covidesanttien on helppo vääristellä, ja sen täsmällisen vastatiedon löytäminen on hankalaa.
   Asiantuntija: “rokotetutkin tartuttavat”:
   Covidesantti: “rokotettu tartuttaa yhtä lailla”
   Päälle tämäettä rokotteen pitäisi olla 100-prosenttinen ja kymmeniä vuosia tutkittu… jne.

   Nyt lopultakin THL (ja YLE) on alkanut järjestelmällisesti antaa edes jonkinlaisa tietoa rokotettujen ja rokottamattomien osuuksista sairastuneista tämän “on rokotettu mutta tartunnat lisääntyvät” -puheen vastapainoksi.

   1. Asko Jokinen avatar
    Asko Jokinen

    THL:n sivuilla on nyt aika hyvin tietoa

    https://www.thl.fi/episeuranta/tautitapaukset/koronakartta.html

    https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/epirapo/covid19inci/summary_cov19incisummary

    Olen itsekin ihmetellyt miksi YLE:n ja Helsingin Sanomien grafiikat sisältävät todella paljon sellaisia grafiikoita jossa rokotetut ja rokottamattomat on yhdistelty, mutta sellaisia grafiikoita joissa rokotetut ja rokottamattomat erotellaan on hyvin vähän.

   2. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Tämä on klassinen ilmiö. Viranomaisten viestintä on toisinaan kapulakieltä, joka johtuu siitä, että halutaan olla täsmällisiä ja todellisuus on aina monimutkaista. Populisti sen sijaan voi vapaasti yksinlertaistaa viestiä eikä tarviotse välittää onko sanottu oikeasti aivan totta.

 9. Kristiina avatar
  Kristiina

  Tätä olen monta kertaa kysynyt, että miksi kuolemat lisääntyy jyrkästi, vaikka sanotaan, että rokote suojaa vakavalta tautimuodolta. Kukaan ei selitä mediassa tätä asiaa.
  Omasta tilanteesta sanon, että eilen vapauduin altistumiskaranteenista, johon rokottamattomana jouduin. Altistuin rokotetun tartunnalle, hän sai taudin rokotetulta kuten moni muukin rokotettu siinä ryppäässä. Joulun jälkeen nuijitaan sotealan rokotuspakko ja passin laajeneminen myös pikavauhdilla. Itse jätin työni tämän viikon alussa . Hyvää joulua kaikille!

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kristiina, et voi nyt ihan aikuisten oikeasti väittää, että kuolemien aiheesta ei olis selitetty. Tai voit väittää mutta kommenttisi tarkoitus ei sitten olekaan kysyä vaan väittää, vaikka hyvin tiedät että asia on lukuisia kertoja selitetty sekä tässä blogissa että laaajsti mediassa.
   Vielä sadannen kerran: Kun Suomessakin on yli miljoona rokottamatonta ihmistä ja koska rokotteetkaan eivät kokonaan estä (vaikka vähentävät riskiä) sairastumista, epidemialle on paljon leviämisen mahdollisiuuksia. Kun sitten virusta on liikkeellä paljon myös vakavat tautitapaukset ja kuolemat lisääntyvät vääjäämättä. Rokotetuilla vakavan taudin ja kuoleman riski on kuitenkin vain murto-osa rokottamattoman riskistä vaikka aivan kokonaan myöskään vakavaa tautia ei rokotus kykene estämään, kun kyseessä ikääntynyt riskiryhmäläinen.

   Kristiina, älä kysy enää tätä asiaa uudelleen.

   1. Kristiina avatar
    Kristiina

    1-7.1. 2022 74 koronakuolemaa. Luvut ovat KATASTROFAALISIA!

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Huomaatko, että kommenttisi on ihmisten kärsimyksiä vähättelevä. Kuolemat eivät siis merkitsi sinulle mitään? Lihavat ja muuten sairaat joutavatkin kuolla?

  2. Taina avatar
   Taina

   Miksi pitää niin hirveästi epäillä asiantuntijoiden tietämystä, jos ei itselläkään ole tarpeeksi ymmärrystä? Monella rokotekriittisellä on ihan perusasiatkin hukassa, mutta silti he kuvittelevat tietävänsä paremmin kuin asiaa monta vuotta tutkineet asiantuntijat. Lisäksi he eivät millään osaa etsiä vastauksia kysymyksiinsä, vaikka niitä olisi ihan helposti löydettävissä, jos he vain lukisivat muita kuin kavereiden face-päivityksiä tai huuhaasivustoja. Käsittämätöntä

  3. Heikki Väntti avatar
   Heikki Väntti

   Kristiina olet oikeasti typerä ja tietämätön, uskot mieluummin toisten tietämättömien kirjoituksia kuin asiantuntijoita.
   Etkä ota faktoista selvää edes.
   Toivottavasti sinulla ei ole lapsia.

 10. Kristiina avatar
  Kristiina

  Koronakuolemat on lähteneet lokakuusta lähtien jyrkkään nousuun. Tänään oli tieto, että kahdessa viikossa on 98 kuolemaa, joista 80% on yli 70-vuotiailla.

 11. Mikko avatar
  Mikko

  Hei, kävin läpi tilastokeskuksen viikottaiset kuolintilastot Suomessa vuosilta 1990-2021 ja jaoin ne ikäryhmiin yli ja alle 70-vuotiaat sekä kahteen puolivuoteen, H1 = viikot 1-26 ja H2 = viikot 27-46. H2 on siten vajaa puolivuosi, koska kuluva vuosi ei ole vielä päätöksessään ja luotettavaa dataa vuodelta 2021 on saatavilla vasta noin viikolle 46 (jonkin verran kuolemia näistä silti puuttuu).

  Datan ainoa anomalia on nähdäkseni piikki yli 70-vuotiaiden kuolemissa vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla. Jokin, mikä lieneekään (mahdollisesti hoitovelka?) näyttäisi juuri nyt tappavan vanhuksia epätavallisen paljon ja selvästi enemmän kuin korona.

  Vuosi >70v (H1) >70v (H2) <70v (H1) <70v (H2)
  1990 16 851 11 615 8 805 6 636
  1991 16 532 11 650 8 630 6 556
  1992 16 857 12 105 8 634 6 198
  1993 17 565 11 942 8 193 6 140
  1994 16 548 12 018 7 724 5 935
  1995 17 041 12 129 8 027 5 889
  1996 17 902 11 708 7 720 5 775
  1997 17 470 12 274 7 772 5 698
  1998 17 894 12 185 7 658 5 689
  1999 18 128 12 006 7 580 5 522
  2000 18 315 12 105 7 460 5 487
  2001 17 537 12 666 7 146 5 304
  2002 18 403 12 689 7 086 5 317
  2003 17 529 12 699 7 049 5 231
  2004 17 269 11 852 7 206 5 585
  2005 17 267 11 831 7 490 5 566
  2006 17 223 12 483 7 215 5 413
  2007 18 098 12 327 7 414 5 573
  2008 17 748 12 428 7 451 5 440
  2009 18 695 12 516 7 415 5 330
  2010 18 347 13 495 7 137 5 520
  2011 18 843 13 318 7 142 5 258
  2012 19 640 13 458 6 970 5 214
  2013 19 755 13 369 6 974 5 192
  2014 19 507 14 557 6 809 5 116
  2015 20 217 14 120 6 690 4 947
  2016 20 616 14 788 6 670 4 795
  2017 21 468 14 577 6 404 4 796
  2018 21 918 15 137 6 214 4 709
  2019 21 468 15 659 5 922 4 433
  2020 22 041 15 855 5 904 4 531
  2021 22 008 17 654 5 768 4 443

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En lähde nyt arvioimaan lukuja mutta tulkinta on hankalaa sillä vaihtelu on sattumasta johtuen aika suurta ja ajallinen yhteys esim epidemiaan on olennainen, kun kuitenkin Suomen väestö on aika pieni ja kuolleisuus on kuitenkin pieni.
   Noita lukuja leenee helpompi havainnoida tällaisista graafeista, joita Markku Peltonen tuottaa. Oletko huomannut näitä?
   https://twitter.com/MarkkuPeltonen/status/1471364129516572673

   1. Mikko avatar
    Mikko

    Minulla on tuo jakamani data luonnollisesti graafeina edessäni, mutta tähän kommenttipalstalle ei kaiketi kuvia voi jakaa. Ei noissa näy paljoakaan satunnaisvaihtelua. Yli 70-vuotiaiden kuolemat ovat lisääntyneet molemmilla vuosipuoliskoilla varsin tasaisesti vuodesta 2005 lähtien, alle 70-vuotiaiden vastaavasti vähentyneet. Selvästi voimakkain poikkeama trendistä havaitaan ikäryhmässä yli 70-vuotiaat vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

  2. NoNi avatar
   NoNi

   Statiinien voittokulku 1985-88 alkoi…

   No, sinänsä keskustelussa huvittaa, että tuhansien kuolemien kasvu on tilastollista/sattumasta johtuvaa vaihtelua, mutta 500 kuollutta vuodessa koronaan, on vakava paikka ja kaikki täytyy rokottaa.. Piikkien jälkeen tulevat haitat ovat sattumaa.

   Itselläni nyki 1.piikin jälkeen silmäluomi 4 viikkoa (eye lid swithing), 3 viikkoa oli pois, 2. piikin jälkeen nyki 1,5vko. 1. piikin jälkeen oli rytmihäiriöitä 2-3 viikkoa, iltaisin sydän muljahteli, ikinä ei vastaavaa ollut. Jouduin lopettamaan kestävyysharjoitteluni tältä kesältä. Kysyin vielä piikittäjältä, että voiko urheilla piikin jälkeen? Voi, aivan normaalisti.. Jep jep..

   1. NoNi avatar
    NoNi

    Kyllä, mutta ei voi tosin vetää myöskään johtopäätöksiä, kuinka monta elämää on säästetty rokotuksilla ja/tai rajoituksilla, kun sitäkään ei tiedetä yhtä lailla.

    Usein tautimäärät ovat nousseet, tullut rajoituksia ja laskuun, mutta tautitapaukset ovat laskeneet myös ilman rajoituksia muissa maissa. Aaltoja tulee ja jyrkkää nousua tulee jyrkkä lasku.

    Itse otin rokotteet vasta nyt syksyllä, miltei vuoden olin töissä ilman rokotteiden suojaa ja ilman maskia, noin 20 asiakaskontaktia arkipäivisin, about 5000 vuodessa. Onko ollut jo korona, epäilen että on, oireettomana tai sitten oli lievänä nuhakuumeena heti 2020 alussa, jolloin ei testattu. Tai sitten tauti ei tartu kaikkiin yhtä herkästi.

    D-vitamiinitasoni olen mittauttanut ja se on 137nmol/l eli kesälukemissa.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kyllä analyysejä on tehty.
     https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/who-ecdc-nearly-half-million-lives-saved-covid-19-vaccination
     https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1027511/Vaccine-surveillance-report-week-42.pdf?fbclid=IwAR1cjALzWzsvr21CDVVs7zgIlpl0j4arfcRrPVMeSMnyXcY5yM_OwG6LQ8c

     Kommentti D-vitamiiniin: 137 nmol talvella tarkoittaa kyllä huomattavasti suurempaa lukemaa kesän jälkeen. Ei ole mitään perustetta tavoitella noin suurta lukemaa ravintolisällä talvella.

 12. Poppana avatar
  Poppana

  Jos minulla olisi pieniä lapsia, en tiedä uskaltaisinko heitä rokotuttaa? Maallikkona ei mitään käsitystä uskoako vai ei. Itse olen kaksi ottanut ja aion 3. ottaa myös.

  https://rwmalonemd.substack.com/p/between-the-forceps-and-the-stone?r=ta0o1&utm_campaign=post&utm_medium=web

  1. Laura Kataja avatar

   Vilkaisin linkin takana olevaa testiä ja humanistin lähdekritiikkini totesi heti, että mokomassa ei ole päätä eikä häntää.
   (Eli ei kannata uskoa — jo ensimmäistenlauseiden muotoilu kertoi, että kyseessä ei ole asiallinen artikkeli)

  2. Taina avatar
   Taina

   Mikä saisi sinut maallikkona uskomaan ennemmin johonkin nettikirjoitukseen kuin vaikka ihan suomalaisiin asiantuntijoihin?

 13. Asko Jokinen avatar
  Asko Jokinen

  Katsoin Britannian alkuperäistä dataa ja totesin että data on ikäluokittain 10-59, 60-69, 70-79 ja 80+.

  Ikäluokasta 10-59 oli alaviite:
  “9. For the 10-59 age group, the vaccinated population will on average be older than the unvaccinated population due to age-based prioritisation in the vaccine roll-out. As mortality rates are higher for older people, this will increase the mortality rates for the vaccinated population compared to the unvaccinated population.”

  Ottaako ikävakiointi huomioon tätä asiaa, kun se tapahtuu puhtaasti yhden ikäluokan sisällä?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Käsittääkseni myös tuo ikäluokka 10-59 on sisäisesti ikävakoitu, juuri tuosta syystä.

 14. JR avatar
  JR

  Kiitos vastauksesta, kiitos myös siitä, että piiskasit kaivamaan syvemmältä. Löysin vastauksia ihmettelyyni tilastoammattimies prof. Norman Fenton, ensin blogista ja sitten preprintistä. Hän on ensin piirtänyt graafit niistä aiheista ja siitä raakadatasta, joita nostin esille (syyskuu).
  https://www.normanfenton.com/post/comparing-age-adjusted-all-cause-mortality-rates-in-england-between-vaccinated-and-unvaccinated

  ja sitten syvempi tutkimus preprint, näitä ei saa julkaistua muuten
  https://www.researchgate.net/publication/356756711_Latest_statistics_on_England_mortality_data_suggest_systematic_mis-categorisation_of_vaccine_status_and_uncertain_effectiveness_of_Covid-19_vaccination

  Aiempiin ihmettelyihini voidaan lisätä tuolta: miksi kuolleisuuskäyrät vanhoilla (60+, 70+ ja 80+ ) poikkeavat a)pitkäaikaisesta keskiarvosta että b) verrattuna toisiinsa? Miksi rokotus-roll-out aiheuttaa piikin a)rokottamissa ja b)edellisessä rokotusvaiheessa?

  Time will tell. Until next topic.
  JR

 15. JR avatar
  JR

  Hei Juhani
  Ainut materiaali mitä olen esittänyt on government Britain.
  Ainut manipulointi mitä tein, oli a)aikarajaus kesä b) keskiarvo age-adjusted kuolemista tältä ajalta. Tämä ei ole DIY tilastotiedettä, jätän sen ammattilaisille.

  Huomasin, että yhteenlaskua ei voi harjoittaa näillä ikävakioiduilla arvoilla. Keskiarvo on siten viitteellinen vain pointtiini.

  Optimaalinen rokotusihminen on näissä tilastoissa ensin non-vax, sitten alle 21d, sitten (21d-vajaa 100d) odottaen toista rokotusta, sitten 21d toisesta ja viimein 2 kertaa rokotettu. Hän on siis joka ryhmässä mukana, ellei kuole matkalla.

  Koska keskityin kokonaiskuolemiin otsikon teeman mukaisesti, nämä ryhmät pitää jotenkin yhdistää, jotta vertailu toimii siihen non-vax koko vuosi henkilöön nähden?

  Huomioni kiinnittyi siihen, että viikkokuolleisuus (ikävakioitu per 100k) oli 15 kahden rokotuksen jälkeen, 30 ei-rokotusta, ja 85 odottaen toista rokotusta. Rokotus siis toimii, jos elät sinne saakka, etkä kuole matkalla.

  Ylimääräiset kuolemat ovat olleet syksyllä nousussa, vaikka viikate englannissa on heilunut isosti kahdesti ENNEN tätä syksyä. Mitään “heikkoa ylijäämää” edelliseltä kausilta ei pitäisi olla (eikä siten satunnaisvaihtelu heitä lukuja ylöspäin). En ehdota mitään kausaalisuutta, mutta jos rokotukset aiheuttaisivat jotain ylimääräistä, ensimmäinen signaali olisi -juuri tämä.

  En ole eikä minusta tule tilastomatemaatikkoa, mutta voin lukea ja vähän ymmärtääkin heidän juttujaan. Ehkäpä Sinä voit laajentaa tätä kehystä, mitä tässä on useaan otteeseen rakenneltu.
  JR

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Jos kuolleisuus nousee, sen todennäköisimmät selitykset ovat 1) satunnaisvaihtelu, joka on suurta, kun katsoaa eri vuosien käyriä. 2) hoitovelka, eli hoitamatta jääneet sairaudet vuonna 2020. Tiedämme, että sydäntautien osalta akuutit sytdänrapahtumat vähenivät epidemian aikana 20-40% ja myös syövän diagnostiikka 10-15%. Tämä voi heijastua nyt.
   Tutkimusten perusteella rokotetut eivät todellakaan näyttäisi nyt kuolevan koronasta riippumattomiin syihin useammin kuin rokottamattomat, (pikemminkin päinvastoin, joka selitys taas voi olla noiden väestöjen erot muuttujissa, joita emme tiedä)

 16. TP avatar
  TP

  Mahtavaa kun jaksat kirjoitella näitä artikkeleita! On vielä paljon ihmisiä, jotka miettii päätöstä.

  Kuten kirjoitit, lainaamasi tutkimukset ovat kohorttitutkimuksia. Olisi mahtavaa nähdä pidemmän aikavälin RCT-dataa, jossa voisi verrata paremmin kokonaiskuolleisuutta. Mutta sitä ei taida olla saatavilla kun sokkouttaminen on purettu?

  Tämä on todella sääli. Riskiryhmillä ja yli 60-vuotiailla hyödyt on aika kiistattomat kuolleisuuden vähenemisessä. Mutta vaikka alle 40-vuotiaiden suhteen luotettavaa tietoa kokonaiskuolleisuudesta ei saada, koska ei ole pitkää RCT tutkimusta.

  Alla lainaus pisimmästä RCT tutkimuksesta ja kokonaiskuolleisuudesta, mitä minä olen löytänyt. Kyseessä siis Pfizerin reilun 40k ihmisen RCT ja alla lainaus sivulta 23 (Summary Basis for Regulatory Action), kohdasta 7. “Safety and Pharmacovigilance”

  “From Dose 1 through the March 13, 2021 data cutoff date, there were a total of 38 deaths, 21 in the COMIRNATY group and 17 in the placebo group. None of the deaths were considered related to vaccination.” lähde: https://www.fda.gov/media/151733/download

  Tutkimuksessa Covid-tapauksia oli 77/81 (COMIRNATY) vs 883/854 (placebo) ja severe Covid-19 occurances 1/0 (COMIRNATY) ja 21/31 (placebo).

  Tutkimuksessa kuolleita oli siis enemmän COMIRNATY ryhmässä kuin placebo-ryhmässä. Sanotaan toki, että kuolemat eivät liity rokotteeseen.

  En tunne tilastotiedettä, mutta oletan että osallistujamäärä ja seuranta-aika on sen verran lyhyitä, että nämä kuolemien määrät eivät ole tilastollisesti merkittäviä?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kokonaiskuolleisuudessa ei ollut eroa tuossa seurannassa, jossa kuitenkin suhteellisen pieni määrä sairastui (alle 1000 / 40 0000) seuranta-aikana. Sairastavuudessa sen sijaan oli selvä ero. Tällaisessa tilanteessa muut sairaudet dominoivat kuolleisuudessa, joten ei niihin voi rokotuksin vaikuttaa , kun koronakuolemia ei ilmeiseti myöskään ollut. Tällaisen tutkimuksen luvut riippuvat vahvasti seuranta-ajan pituudesta ja epidemian laajuudesta. Mitä enemmän on tapauksia, sitä helpompi on todeta hyödyt ja haitat.

   1. TP avatar
    TP

    Kiitos vastauksesta! Ajatteletko, että kohorttitutkimukset riittävät kokonaiskuolleisuuden selvittämiseksi tässä tapauksessa, eikä pitkä laaja RCT ole tarpeen, esimerkiksi nuorten osalta?

    Toki tämä on myös kustannuskysymys, mutta minua kiinnostaisi tarkempi data, kun rokotetaan koko maailman väestöä.

 17. JW avatar
  JW

  Espanjantauta sai kiertää vapaasti, ei ollut rokotuksia, ei koronapasseja, eikä kaksisia sulkutoimia. Ja samalla käytiin monin paikoin sotaa. Espanjantaudin jäljiltä taisi jäädä lähinnä parantuneita ja kuolleita.

  Nyt sulkutoimilla covidin etenemistä on hidastettu. Meillä on vielä parantuneiden ja kuolleiden lisäksi paljon niitä, jotka eivät ole sitä sairastaneet.

  Sulkutoimilla on yritetty ostaa aikaa rokotuksille. Mutta tauti jatkaa kiertämistä kunnes meillä tulee olemaan lähinnä rokotetut, parantuneet ja kuolleet.

  Sadan vuoden päästä tilanne voisi olla sellainen, että Covid sairastetaan jo lapsena. Ennen aikuisuutta tai vanhuutta, jolloin vakava tautimuoto on todennäköisempi, se voidaan sairastaa muutamaan kertaan. Suoja vakavaa tautimuotoa vastaan saadaan luontaisesti. Ja sitten on rokotuksia.

 18. JR avatar
  JR

  okey, excelin table 2 seuraavat tiedot kesän ajalta (touko-heinä) per 100k, ja puhutaan kokonaiskuolleisuudesta:

  – rokottamattomat kohortti15M->8,6M ikävakioitu kuolleisuus ka 29,5
  – kerran rokotetut >21 pv (oletus ->180pv) kohortti 10M->4,2M ikävakioitu kuolleisuus ka 97,7. kolminkertainen!

  kuolleisuus <21 pv kohortti noin 2M ja kuolleisuus noin ka 29,7 eli samaa tasoa kuin ei-rokotetuilla.

  Koska kerran rokotettujen ikävakioitu kuolleisuus on noinkin suurta, niin 2 kertaa rokotettujen kuolleisuus on puolet rokottamattomien luvuista eli ka 14,7. Jos siis säilyt hengissä 6kk rokotuksesta…

  Rokottamattomissa oli paljon nuoria, jotka eivät tuolloin voineet saada rokotusta. Saadessaan taudin, se ei ollut nuorille "kuolemaksi".

  Kysymys: jos rokotus on tosi tehokas, niin eikö näiden lukujen pitäisi näyttää paremmilta?

  följefråga: jos säilyt hengissä 1. rokotuksen jälkeiset 6kk, puolitat kuolleisuuden todennäköisyyden 2. rokotuksen jälkeen? Ikäänkuin "dry tinder" poistuu näyttämöltä, kuten pahan influenssa kauden seurauksena?

  this does not look good. Kyseessä on tosin kesän eli perinteisen tautipaussin ajankohta. Hengitystieinfektioiden huippuaika on vasta edessä.
  JR

  PS. Espanjan tauti 101v sitten kesti 2,5 vuotta. Ei nähty viruksia mikroskoopilla, jotka olivat valon aallonpituutta pienempiä. Wikin mukaan luultiin bakteeria syylliseksi, ja tehtiin rokote, joka itse asiassa aihetti enemmän harmia… ettei vain historia tässä toistaisi itseään.
  Mutta miksi tämä öttiäistauti olisi nyt pidempi kestoltaan?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Lukusi ovat jotain ihan busshittiä (sorry). Mistä ihmeestä oikein puhut? Excel?

   1. JR avatar
    JR

    edellisessä viestissäni viittasin excel datasettiin, jonka sisältä löytyvät myös käyttämäsi taulukko (table 9), sekä raakadata. Table 2 löytyvät kohorttien koot ikävakioituina, josta otin “vakiintuneen” keskiosan touko-heinäkuu otokseeni. Sitähän sinä peräänkuulutit, kohorttikokoa ja ikävakiointia.
    https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland

    Olennaiseen riviin tuli liian pitkä aikaväli (180pv), taisivat säätää rokotusvälin 6vko eli 72pv…
    “– kerran rokotetut >21 pv (oletus ->72pv) kohortti 10M->4,2M ikävakioitu kuolleisuus ka 97,7. kolminkertainen!”

    Tämä toisen annoksen odottelu vaikuttaa riskipitoiselta?

    Yllä kommentoija kiinnitti huomiota ylimääräisiin kuolemiin. Niitä tuntuu löytyvän. Englantidata https://www.gov.uk/government/statistics/excess-mortality-in-england-weekly-reports ja suoraan appiin
    https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYmUwNmFhMjYtNGZhYS00NDk2LWFlMTAtOTg0OGNhNmFiNGM0IiwidCI6ImVlNGUxNDk5LTRhMzUtNGIyZS1hZDQ3LTVmM2NmOWRlODY2NiIsImMiOjh9

    Kaikki ikäluokat excessissä koko syksyn. Excess on isompi kuin “koronatodistus mainittu kuolintodistuksessa”. Syistä ei muuta tietoa.

    JR

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tuo sama data on jo suoraan taulukoitu julkaisussa. Miksi yrität tehdä DIY-taulukoita lähdedatasta, jos taidot eivät riitä?
     “Ylimääräisten” kuolemien osalta on keskeistä tietää, kuuluvatko he rokotettuihin vai rokottamattomiin. Muuten pohdinnassa ei ole järkeä.

 19. Joonas avatar
  Joonas

  Kuolleisuus Suomessa viikkoina 30-39 ennen koronaa (vuodet 2016-2019) ja tänä vuonna (vuosi 2021)

  vuosi 2016 (viikot 30-39): yhteensä 9624 kuollutta
  vuosi 2017 (viikot 30-39): yhteensä 9579 kuollutta
  vuosi 2018 (viikot 30-39): yhteensä 9760 kuollutta
  vuosi 2019 (viikot 30-39): yhteensä 9813 kuollutta
  vuosi 2021 (viikot 30-39): yhteensä 10852 kuollutta

  Vuosina 2016-2019 keskimääräinen kuolleisuusluku viikkoina 30-39 on ollut 9694.

  Vuonna 2021 kuolleisuus viikkoina 30-39 on ollut noin 12 % vuosien 2016-2019 (viikot 30-39) keskimääräistä kuolleisuutta korkeampi.

  Lähde:

  https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__vamuu_koke/koeti_vamuu_pxt_12ng.px/table/tableViewLayout1/

  Hei, mietityttää tämä kokonaiskuolleisuiden nousu Suomessa. Onko syytä epäillä koronarokotetta? Jos ei, niin mikäköhän sitä selittäisi?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kuolleisuudessa on myös satunnaisvahtelua. Olennaista on tietää, mihin kuollaan, eikä vain kokonaiskuolleisuus.

 20. JR avatar
  JR

  Hei,
  CDC julkaisut jätän huomiotta, mutta englannin data on täsmällisempää. Eikähän raakadata excelissä englantiin löydy täältä https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/deaths/datasets/deathsbyvaccinationstatusengland

  Jos vertaamme kokonaiskuolleisuutta, kerroin 32 kuihtuu 2,8:an.

  Jos teemme “rokotetut” koontikohortin ja tarkastelemme vain kokonaiskuolleisuutta, sitähän otsikossa haetaan, niin eikö samat henkilöt etene kohortissa elleivät kuole matkalla? Yhteenlasku antaa tuloksen 3185 vs 2187 kuollutta per 100000 vähintään kerran rokotetut vs. rokottamattomat? Missaanko jotakin, vai lisääntyykö kokonaiskuolleisuus todellakin? Joka tapauksessa on vajavaista verrata rokottomattomia vain kaksi annosta saaneisiin >21pv.

  Raakadatassa ikäjakaumat 80+ ja 70-79v ovat kai mielenkiintoisimmat, verrattaessa kokonaiskuolleisuutta rokotuksen edetessä. En viitsi vaivautua.
  JR

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kaksi keskeistä asia tulee huomioia DIY-tilastoissa: Kohortin koko ja ikävakiointi. Ilman sitä ei kuolleisuuslukuja kannata edes verrata.

 21. Kristiina avatar
  Kristiina

  Tänään aamutv:ssä oli oikeusoppineita puhumassa koronapassista työpaikoilla ja myös mahdollisesta rokotepakosta. Kukaan toimittaja ei kysy sitä, että kun rokotetutkin levittävät tautia niin mikä funktio passilla on? Esim. Helsingin altistumispaikkoja kun luetellaan niin ravintoloita on pitkä lista, joissa passi on ollut kohta pari kuukautta käytössä. Tämä on täysin järjetöntä touhua.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Rokotus vähentää sairastumisen ja tartuttamisen riskiä huomattavasti, vaikka ei kokonaan estä. Rokottamattomien riski saada vakava tauti on 10-30-kertainen. Passilla pyritään vähentämään sekä leviämistä että suojata rokottamattomia.

   1. Kerttu avatar
    Kerttu

    Onkohan sulla Juhani jäänyt ihan kokonaan huomaamatta ajantasaiset tutkimukset ja lääketieteelliset julkaisut Lancetia myöten.. Jo on tullut selväksi, että nk viruskuorma on sairastavalla sama siitä huolimatta onko tällä nykynatsi-injektiolla piikitetty vai ei-piikitetty. Samoiten ei jakseta enää jauhaa että nämä injektion vastaanottaneet ei sairastuis tai tartuttais vaan jo myönnetään että tarkoitus on poliittinen. Mitä ikinä se tartuttaminen sitten tarkoittaakaan.. Onko kukaan koskaan eristänyt virusta?
    Jännä että jaksat läträtä näitä mind-fuck-julkaisuja edelleen

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kerttu, ihan tiedoksi, että seuraan huolellisesti julkaisuja ja kun postaan, viestini on juuri näiden julkaisujen sisällöm tuomista esiin. Jos olisit itse seurannut tutkittua tietoa, olisit tiedostanut, että vaikka rokotus ei täysin suojaa infektiolta, se vähentää sitä huomattavasti sen lisäksi, että estää vakavan taudin hyvin tehokkaasti. Myös omikron-variantin osalta tilanne on samanlainen vaikka kahden rokotteen teho onkin sitä vastaan huonompi. Tehosteen jäkeen tilanne on parempi mutta tiedämme vielä omikronista liian vähän. Omikron kykenee kiertämään myös aikaisemmilla varianteilla sairastettua tautia.

 22. Jere avatar
  Jere

  Hei Juhani
  Minulle on tullut rokotteen jälkeen todella haittaavat oireet, jotka yhdistän suoraan tai epäsuorasti rokotteesta aiheutuneeksi. Olen varma, ettei oireita olisi tullut, jos en olisi ottanut rokotetta. Löysin kirjoituksesi kun yritin etsiä vertaiskärsijöitä.

  Olen kanssasi kirjoittamistasi asioista samaa mieltä, mutta itseäni pohdituttaa salataanko haittavaikutuksia tarkoituksella? Olen soittanut Fimeaan ja Suomen lääkevahinkovakuutukseen selvitelläkseni, onko muilla ollut samoja haittavaikutuksia. Fimeasta ei kuitenkaan kommentoida mitään yksityishenkilöille (puhelinpalvelu on lisäksi ulkoistettu) ja vakuutusyhtiö kommentoi tietojen olevan luottamuksellista, joten en ole saanut tietoja heiltä.

  Olisin tahtonut tietää, miten oireet ovat jatkuneet muilla vastaavia oireita kokeneilla. Pitäisikö oireiden helpottaa jossain kohtaa, eivätkö ne helpotu lainkaan, vai olisiko syytä tutkia paremmin mistä oireet johtuu. Olisin tahtonut tietää mm. onko rokotteen jälkeen ilmennyt kasvaimia tai autoimmuunisairauksia, mutta tätä tietoa suostuttu minulle kertomaan. Rokote oli minun ensimmäinen ja otettu kesällä. Toista en ole uskaltanut ottaa. Julkisuudessa kommentoidaan vain, että vakavat haittavaikutukset ovat harvinaisia. Mielestäni oireeni ovat vakavat, vaikka eivät tokikaan hengenvaarallisia. Kärsin kovista kivuista, jotka alkoivat rokotteen allergisen reaktion jälkeen.

  Voidaanko lääkäreiltäkin salata tietoja mitä haittavaiktuksia rokote on aiheuttanut? Eihän tämä ole kenenkään etu, varsinkaan oireista kärvisien.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En kyllä usko, että haittoja salataan sillä onhan tuo Fimean tilastokin sellainen, josta näyttää olevan enemmän haittaa kuin hyötyä, kun sitä käytetään väärin.
   En voi ottaa kantaa kokemaasi haittaan. Se voi toki olla rokotteen aiheuttama. Mutta pelkkä ajallinen yhteys ei ole riittävä osoitus silloin kun väestöä rokotetaan. Olethan yhteydessä hoitavaan lääkäriisi, jotta oireesi voidaan kirjata ylös ja jotta saat tarvitsemaasi apua. Ajan kuluessa näemme, mistä on ollut kysymys, myös sinun osaltasi.

 23. Gabriel Ollila avatar
  Gabriel Ollila

  Terve Juhani Knuuti!

  Näiden rokotesarjojen lisääntymistä olen tässä ihmetellyt.

  Ensinnä yhden piti riittää, sitten toisen ja nyt on kolmas kierros käynnistymässä.

  Elikkäs, miksi tämä vaikuttaa menevän tämmöiseksi sarja rokottamiseksi?

  Ennen kaikkea kaipaisin tietoa, koska tämä loppuu, monesko rokotus on viimeinen?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Alun perin rokotussarja oli 2 kpl, koskaan ei ole nykyisillä rokotteilla edes suunniteltu yhdellä pärjättävän. Useilla rokotteislla sarja on ollut 3 kpl, esim hepatiitti yms.
   Nyt tämän viruksen osalta suoja näyttäisi olevan hyvä muttaa hiipuu ajan kuluessa kahden rokotteen jälkeene etenkin uusin variantteihin eli muuntuneisiin viruksiin. Nyt siis suositellaan 3. tehosteannosta useimmille.
   Kukaan ei tiedä riittääkö se. Se riippuu virusvarianttien syntymisestä ja epidemian tilanteesta. Voi hyvinkin olla että tarvitaan tehoste päivitetyllä rokotteella.
   Kukaan ei tiedä tämän enempää tulevaisuudesta eikä tässä ole kysymys virheistä vaan siitä, että viruksen ja rokotteiden tehon osalta tähän virukseen emme vain tiedä kaikkea.

 24. Else-Maj Suolinna avatar
  Else-Maj Suolinna

  Otin rokotevastaisten esitteen ja siinä saadaan vääristelemällä tiedot näyttämään oikeilta, mm. kerrotaan että CDCn VAERSIin on “29.10.21 mennessä ilmoitettu koronarokotteista noin 1,7 miljoonaa haittavaikutusta ja 18078 kuolemaa” (suora sitaatti). On totta, että sinne on ilmoitettu tuo määrä kuolemia sellaisten keskuudessa, jotka ovat saaneet rokotteen, mutta vain muutama on EHKÄ yhteydessä rokotteeseen. Jonain päivänä me kaikki kuolemme – niin rokotetut kuin rokottamattomat. Aika harva, joka saa tämän esitteen viitsii/osaa mennä lukemaan ja tulkitsemaan alkuperäislähteitä, joten miten tällaista “tietoa” vastaan voi taistella? Nämä kirjoituksesi ovat hyviä, mutta haluavatko rokotevastaiset lukea niitä?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Nämä kirjoitukseni eivät edes yritä muuttaa koronafanaatikkojen ja rokotusvastaisten kantaa, sillä siihen ei pysty mikään tieto. Sen sijaan kohderyhmä on rokote-epäröijät jotka ovat epävarmoja, koska somessa ja verkossa leviää niin paljon virheellistä pelottelua.

   1. Else-Maj Suolinna avatar
    Else-Maj Suolinna

    Oikeastaan olin myös huolissani siitä, että rokote-epäröijät saavat tätä “tietoa”, jolloin he epäröivät vielä enemmän.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Avoin ja rehellinen viestintä on keskeinen keino, vaikka joku siitä saisikin mahdollisuuden väärintulkintaan. Salailu kuitenkin paljastuu ja johtaa lisääntyneeseen epäluottamukseen.

  2. Kaarina avatar
   Kaarina

   Hei Else-Maj,
   En kutsuisi itseäni rokotekriitikoksi mutta totuutta kyllä etsin mielelläni.
   Olen ihan omin silmin juuri tarkastellut VAERSin dataa. En ymmärrä miksi sitä vastaan pitäisi taistella, siellähän ne kaikki todetut rokotehaitat kuolemantapauksineen on lueteltuina kun ruumiinavaus suoritettuna. Kyllä nämä tiedot on ihan kaikkien löydettävissä jos yhtään kiinnostaa silmiään avata

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Kaarina, kun olet omin silmin sitä Vaers-dataa tutkaillut, oletko huomannut aivan siinä etuvisulla mainittavan ihan selvän viestin rekisterin ylläpitäjältä?
    Se sanoo:” VAERS is not designed to determine if a vaccine caused a health problem, but is especially useful for detecting unusual or unexpected patterns of adverse event reporting that might indicate a possible safety problem with a vaccine.”
    Silti tässä kommentissasi väität aivan päinvastaista, kuin tuo viesti kertoo. Oletko kuitenkaan lukenut itse tuota rekisteriä vaan vain luottanut muiden väitteisiin?

 25. A.V avatar
  A.V

  Hei

  En nopeasti googlettamalla löytänyt selvää vastausta tähän, niin kysyn täältä. Olin varannut ensi viikolle 3. rokotukselle ajan, mutta tänään sain koronatestistä positiivisen tuloksen (hyvin lievät oireet). Kolmas rokotus siis peruuntuu, mutta milloin voin sen tässä tilanteessa ottaa? Onko se 6 kuukauden päästä vai aikaisemmin?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Erittäin hyvä kysymys, johon minulla ei ole vastausta. Aiemmin on sanottu, että sairastaminen antaa 6 kk suojan. Mutta miten tuo koronapassi tähän asiaan reagoi on minullekin epäselvää.

  2. Kaarina avatar
   Kaarina

   Hei A.V
   Minun ei todellakaan ole tarkoitus vähätellä tai ottaa kantaa siihen onko sinulla nyt koronatauti päällä vai ei. Haluan vain kysyä, että minkälaisesta testistä tuo positiivinen tulos tuli?
   Nythän on tullut jo selväksi että esim tekemällä putkeen 5
   covid-19 pikatestiä voi saada 4 negatiivista ja 1 positiivisen tuloksen, pikatestillä saa myös coca cola-juomaa näytteenä käyttäen positiivisen tuloksen, pcr-menetelmällä saa esim omenasta positiivisen testituloksen. Suhtautuisin siis hieman varauksella niin näihin testeihin kuin omaan piikitystarpeeseenkin.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    On toki totta, että mikään testi ei ole 100% luoettava. Mutta on perusteetonta väittää, että nykyiset testit, kuten esim PCR olisi epäluotettava ja varsinkin tuollaista cocacola/omenjutut voisi jättää jakamatta.

 26. Maalaisjärki avatar
  Maalaisjärki

  Hyvä Juhani,

  Voitteko perustella ja osoittaa kuinka alla oleva väite on virheellinen?

  “Kaikkia tällä hetkellä käytössä olevia COVID-19-rokotteita on testattu minimaalisesti, ja niiden kliinisiä kokeita on nopeutettu huomattavasti. Normaalisti rokotteita kehitetään 10-15 vuotta, eli Faasi 1 (2 vuotta), Faasi 2 (2–3 vuotta) ja Faasi 3 (5–10 vuotta). Vaikka ne näyttävät rajoittavan vakavia sairauksia, näiden rokotteiden pitkän aikavälin turvallisuusprofiilia ei tunneta.”

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ensinnäkään näytön taakka ei toimi noin päin, että voisi ketään velvoittaa todistaamaan jotain random väitteitä virheelliseksi. Näytön taakka tarkoittaa, että väitteen esittäjän tulee todistaa väitteensä oikeaksi.
   Mutta kehotan opiskelemaan asiaa esim https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/miten-koronarokotteita-kehitetaan

   Nyt käytössä olevia rokotteita on tähän päivään mennessä tutkittu ja seurattu enemmän kuin mitään aikaisempia rokotteita. Annoksia on annettu jo miljardeja ja seurattukin yli vuoden-

 27. Terho Lehtimäki avatar
  Terho Lehtimäki

  Hei Juhanl,

  Lähimmäistemme ja myös oma terveys on kaikille tärkeä asia ja on tärkeää että mahdollisimman moni ottaa rokotuksen.

 28. Elina Holma avatar
  Elina Holma

  ”Tilastojen rajoitteista huolimatta on selvää, että väitteet koronarokotteiden aiheuttamasta lisääntyneestä kuolleisuudesta muuhun kuin koronaan, eivät pidä paikkaansa.”

  Todella hankala lause, josta tulee mielleyhtymä siitä, että koronarokotteet aiheuttavat kuolleisuutta koronaan.

  Muuten hyvä kirjoitus.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos huomiosta. Vastaavasta syystä muokkasin myös otsikkoa.

 29. Anne Keinänen avatar
  Anne Keinänen

  Kaikkia tällä hetkellä käytössä olevia COVID-19-rokotteita on testattu minimaalisesti, ja niiden kliinisiä kokeita on nopeutettu huomattavasti. Normaalisti rokotteita kehitetään 10-15 vuotta, eli Faasi 1 (2 vuotta), Faasi 2 (2–3 vuotta) ja Faasi 3 (5–10 vuotta). Vaikka ne näyttävät rajoittavan vakavia sairauksia, näiden rokotteiden pitkän aikavälin turvallisuusprofiilia ei tunneta. mRNA-tekniikka on testaamatonta uutta geeniteknologiaa (Bayerin johtajan sanoin geeni- ja soluterapiaa), jota ei ole koskaan aiemmin käytetty myyntiluvallisissa rokotteissa. Perinteisissä rokotteissa käytetään heikennettyä tai tapettua virusta immuunivasteen aikaansaamiseksi, nämä eivät ole sellaisia vaan nämä laittavat omat solusi tuottamaan koronaviruksen piikkiproteiinia.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Väitteesi on virheellinen. Tämän mennessä juuri näitä koronarokotteita on ehditty tutkia enemmän kuin mitään aikaisempia rokotteita, johtuen tästä pandemiasta.
   Tekniikakaan ei ole uutta vaan kehitetty jo 70-luvulla ja käytetty rokotteessakin 90-luvulla.

   1. Sami avatar
    Sami

    Miten voit sanoa että näitä on tutkittu paljon, mistä lähtien on ihmisellä tutkittu näitä rokotteita, lisäksi kenelläkään ei ole mitään pitkän ajan tietoa rokotteen myöhemmin esiin tulevista asioista.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Annoksia on annettu jo yli 8 000 000 000 kpl. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
     Rokotettuja on seurattu jo reilusti yli vuoden ajan.
     Tutkimuksia näistä rokotteista on massiivisesti joten voidaan jo sanoa, että nämä rokotteet ovat parhaiten tutkittuja rokotteita. Tämän on mahdollistanut se, että meillä on pandemia ja niin moni on saanut. Muiden rokotteiden osalta on ollut vaikea saada niin massiivista kokemusta.

   2. Matti avatar
    Matti

    Miten määritellään tutkimuksen määrä? Voidaanko kolmen vuoden ajan tehdyillä kokeilla luotettavasti extrapoloida vaikkapa 20-50 vuoden päähän.

    Millaisia epätarkkuuksia ja riskejä liittyy nykyisiin tutkimuksiin? Jokaisen olisi hyvä myöntää, että ihmiskunnalla on huomattavan vähän 100%:sti tarkkaa tietoa ympäristöstään. Onko mahdollista, että pitkällä tähtäimellä katsottuna tapa, jolla nyt toimitaan on vaarallinen, vaikka nykyiset johtopäätökset osoittautuisivatkin oikeaksi.

    Lisäksi mitä mieltä olet Pfizerin tarpeesta salata omia tutkimuksiaan tuotteisiinsa liittyen ja siitä että heitä ei käytännössä voida pitää laillisesti vastuussa mahdollisista virheistä tuotteissaan?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kokemuksesta tiedetään, että laajassa käytössä rokotteiden haitat ilmenevät jo 3 kk rokotusten antamisesta. Nyt on kulunut jo reilusti yli vuosi ja annettu yli 8 miljardia annosta.
     Se, että tässä tilanteessa tulisi jotain aivan uutta ja merkittävää haittaa esiin on todella pieni. Toki 100% ei voida koskaan eikä mistään luvata.

     Pohdit pitkän tähtäimen ongelmia. Tässä kannattaa riski suhteuttaa itse viruksen sairastamiseen. Pitkällä tähtäimellä jokainen tulee tämän viruksen kohtaamaan ja tiedmme, että sairastaminen on huomattavasti suurempi riski kuin rokotus. Ei ole rationaalista odottaa, että rokotteen riski joskus 20 vuoden kuluttua realisoituisi kun taas viruksen sairastaminen ei.

     Kommenttisi Pfizerin salaamiseen on minulle omituinen. En tiedä mitä tarkoitat. Tietenkin Pfizer pitää omat liikesalaisuutensa itsellään mutta rokotteen tehoa ja turvallisuus testataan valvotuissa tutkimuksissa, joidan tiedot ovat viranomaisilla ja julkaistukin tieteellisissä lehdissä. Mitä tulee vastuuseen, rokotteiden osalta on olemassa sopimus, jossa riskejä jaetaan valtioiden ja rokoteyritysten välillä, sillä ennen epidemiaa rokotetuotanto oli kokonaan loppua huonosti kannattavana bisneksenä. Tottakai yritys on edelleen vastuussa virheistään. Käytännössä maat ovat vakuuttaneet kansalaisensa eri tavoin.

 30. Anne Keinänen avatar
  Anne Keinänen

  Millä logiikalla nuori tai esim. 5-vuotias lapsi pelastaa esim. 95-vuotiaan rokotetun, jos nuorelle tai lapselle annetaan “rokote”, eli solu- ja geeniterapiaa, kun sehän antaa vain jonkin tason puutteellista suojaa pelkästään sen ottajalle? Jos rokote on turvallinen, niin onko näyttää pitkän aikavälin ihmiskokeiden tulokset? Normaalisti rokotteita kehitetään 10-15 vuotta, eli Faasi 1 (2 vuotta), Faasi 2 (2–3 vuotta) ja Faasi 3 (5–10 vuotta).

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Älä viitsi toistella somessa leviäviä ja virheelliseksi moneen kertaa esitettyjä väitteitä.
   Lasten rokottaminen suojaa ensisijaisesti lapsia itseään. Mutta rokottaminen vähentää alttiutta sairastua ja tartuttavuutta merkittävästi ja jos suurempi osa on ede osittain suojattu se vaikuttaa leviämispaineeseen lähikontakteissa. Ikääntyneet voivat rokotettunakin saada vakavan tautimuodon vaikka suoja onkin keskimäärin hyvä.

   1. Sami avatar
    Sami

    En kyllä tajua tätä mitenkään.
    1 lapsi jolla todella pieni mahdollisuus saada vakava tauti on olematon, suhteessa rokotteen mahdollisiin haittoihin verrattaessa.
    Se että ajatellaan asiaa niin että lasta köytetään ns. Kilpenä tartunnoille on minusta älytöntä koska ihmiset jotka ottavat rokotteen esim. Riskiryhmä eikö sen pitäisi antaa se suoja tartuntaa vastaan.??
    Eli tässä suhteessa kyllä mahdolliset haitat suuremmat kuin hyödyt.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     On toki totta, että lapsien osalta riksi sairastumisen haitoille on pienempi ja kun rokotteen haitat pysyvät samanlaisina, on rokotteen hyöty-haitta-suhde epäedullisempi kuin aikuisilla.
     Tämän vuoksi ei alkuun alle 12 vuotiaita suositeltu rokotettavan. Nytkin on painotettu riskiryhmiä. Luotan siihen, että tuota hyöty-haitta-suhdetta asianmukaisesti arvioidaan koko ajan.

     Toinen asiaan vaikuttava on se, että kun lapsissa virus nyt kiertää, lasten ikääntyneet isovanhemmat ovat riskissä saada vakava tauti ja sitä kautta tämän riskin vähentäminen on järkevää.

   2. Taina avatar
    Taina

    Millä luvuin rokotekriittiset laskevat rokotteen hyöty-haittasuhteen kenellekin, ja mitä kaikkea he ottavat siinä huomioon? Rokotekriittisten perusteluissa väitteilleen on usein niin paljon epäloogisuuksia, että en jaksa uskoa, että he ei-asiantuntijoina osaisivat itse oikeasti ottaa kaikkea huomioon. Ja sitten he kuvittelevat asiantuntijoiden syyllistyvän tähän

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Se, että Suomessa on onnistuttu rajaamaan kuolleisuus niin pieneksi, että se ei näy kokonaoskuolleisuudessa ei kerro siitä mikä tilanne olisi josa se olisi päässy riehumaan. Se ei myöskään kerro taudin vaarallisuudesta, sillä niissä maissa jossa tauti on levinnyt, on kuolleisuuskin noussut selvästi.

   1. Therese avatar
    Therese

    Juhani, entä Afrikka? Olen törmännyt tietoihin/väitteisiin, että tautia olisi erittäin vähän ja kuolemantapauksia melkein olemattomasti. Samalla rokotettuja on myös hyvin vähän, joidenkin tietojen mukaan 6%. Afrikkaanhan odotettiin terveydellistä katastrofia. Mitä näiden tietojen/ väitteiden taustalla on? Tilastointi vähäistä, väestörakenne nuoriin ikäluokkiin painottuva? Em väitteet ovat luonnollisesti sellaisia, jotka ruokkivat käsitystä rokotteiden tarpeettomuudesta ja myös haitallisuudesta.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tuo Afrikan tilanne ei enää pidä paikkaansa. Päivitä tietosi. Mutta Afrikan mailla on se etu, että väestö on huomattavan nuorta, jolloin vakavaa tautimuotoa tulee suhteessa vähemmän.

 31. Anne Keinänen avatar
  Anne Keinänen

  Tarkoitin siis ettei kuolla merkittävissä määrin kumpaankaan. Kuolleisuus on kyllä hieman kasvanut, kun rokotekattavuus on noussut. Monessa maassa tautitaupaukset ovat lisääntyneet samassa tahdissa rokotekattavuuden kanssa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei kannata ylitukita käyrissä näkyvää satunnaisvaihtelua.
   Nyt kuitenkin voi odottaa, että jää hoitovelkaa, joka voi näkyä ylikuolleisuutena ajan kuluessa.

   1. Laura Kataja avatar

    Eikös tässä käynyt niin, että yhtämatkaa rokotekattavuuden nousun kanssa levisi tuo huomattavasti tarttuvampi deltavariantti.

    Hatusta vedetyillä luvuilla: jos delta tarttuu 5 kertaa niin tehokkaasti kuin edeltävät versiot ja rokote estää 80 % tartunnoista, niin tulos on se että rokotetuilla on yhtä paljon tartuntoja kuin ennen deltaa ja rokotteita ja rokottamattomilla viisinkertainen määrä.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Päinvastoin. Rokotukset vähentävät uusien varianttien syntymistä, sillä ne vähentävät tarttumista, joka on keskeinen uusien varianttien synnylle. Kaikki nyt olevat variantit ovat syntyneet ennen rokotusten alkamista. Omikronkin on alkanut leivät maassa jossa rokotuskattavuus on hyvin matala.

   2. Laura Kataja avatar

    Näköjään ketjua ei saa jatketuksi. Ilmeisesti ymmärsit minut väärin. En suinkaan väittänyt että rokotukset olisivat syynä deltavariantin syntymiseen (ei tietysti tässä tapauksessa päin vastoinkaan, koska rokotukset olivat kaikkialla vasta alkamassa). vaan sitä että se deltavariantin leviäminen ja rokotuskattavuuden nousu sattuivat yhtaikaa, jolloin näytti siltä että leviäminen vain pahenee rokotuksista huolimatta.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     leviämiseen vaikuttaa keskeisesti yhteiskunnan rajoitustoimet, sekä rokotusta ennen että jälkeen. Jos kaikki ihmiset eristäytyisivät kahdeksi viikoksi toisitaan epidemia pysähtyisi

 32. Anne Keinänen avatar
  Anne Keinänen

  Euromomosta kokonaiskuolleisuutta seuraamalla voi todeta, ettei Suomessa toistaiseksi kuolla koronaan, eikä rokotteeseen. Jälkimmäisen ihmiskokeet ovat vielä kesken, joten pitkän aikavälin vaikutukset jäävät nähtäväksi.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Suomessa on tosiaan ollut niin vähän epidemiaan littyviä kuolemia, että ne eivät näy kokonaiskuolleisuudessa.

 33. Ossi Mäntylahti avatar
  Ossi Mäntylahti

  Näin jälkikäteen ajatellen oli erinomaisen nokkela ajatus integroida salaiset 5G-mielenohjaussirut hevosten loislääkkeisiin. Tavoitimme kriittisen kohderyhmän erinomaisen hyvin.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Minulle ei valitettavasti ihan auennut tuo kommentti mutta ehkä muille aukeni.

   1. Veijo Ryhänen avatar

    Ossi ilmeisesti viittasi 5G -antennin suhteellisen suuren (7x3x1mm) kokoon, jonka vuoksi 5G -verkon kautta käytettävää “mielenohjaussirua” on hyvin vaikeaa saada mahtumaan rokotuksessa käytettävän erittäin ohuen injektioruiskun neulan läpi.

    “The ONE mXTEND antenna booster provides global connectivity, while solving the usual challenge of size: it’s only 7.0 mm x 3.0 mm x 1.0 mm — a volume of just 21 mm³.”
    (https://www.microwavejournal.com/articles/33523-fractus-antennas-launches-the-smallest-antenna-for-5g-and-cellular-iot)

    7x3x1mm kokoisella antennilla varustettu 5G lähetin-vastaanotin yhdistelmä sopinee kokonsa puolesta paremmin hevosten ja lampaiden loislääkkeenä käytettävän ivermektiini tabletin sisään.
    Koska kulkutautimyönteiset käyttävät ivermektiini yliannoksia koronaa ennaltaehkäisevänä rokotteen korvikkeena, ja toisaalta koska kulkikset myös perustelevat omaa rokottamattomuuttaa uskomuksella, jonka mukaan rokotteen ottaja saa “kaupan päälle” 5G mikrosirun verenkiertoonsa, niin tämän vuoksi kulkisten mielenhallinta on Ossin mukaan helpointa toteuttaa ivermektiinitabletteihin piilotettujen mielenohjaussirujen avulla.

    “Rokote sisältää 5G sirun” -uskomuksen vuoksi jotkut humoristit sanovat rokotuksesta tultuaan käyneensä “ottamassa sirun,” ja juuri tähän koronahuumorin lajiin myös Ossin kommentti liittyi.

    Sinänsä huumori on ihan hyvä ja hyödyllinen mielenhallinnan apuväline, joka vähentää ihmisten stressiä ja auttaa siten ihmisiä jaksamaan elämään pandemia ajan rajoitusten läpi siten, ettei muutu henkisen väsymyksen vuoksi kulkutautimyönteiseksi, kuten nyt näyttää monille rajoitteisiin kyllästyneille (ml. pääministeri) jo tapahtuneen.

  2. Laura Kataja avatar

   Valitettavasti vainnäyttää siltä, että ne eivät ole alkaneet toimia kovinkaan tehokkaasti. Tai sitten… iiiiiiiiiik!

   (anteeksi suunsoitto, mutta kun noita salalaiittoväitteitä lukiessa ei tiedä pitäisikö itkeä vai nauraa).

   YLE:n sivulle oli päässyt läpi väitteitä, joiden mukaan jonkun laskeminen rokotetuksi vasta 3 tai 1 viikon ((ensimmäinen / toinen) rokote) rokotuksesta johtuu siitä että halutaan salata rokotuksesta aiheutuvat kuolemantapaukset. Kun osoitin kuinka absurdit luvut siitä syntyivät (rokotus olisi nostanut kuolleisuuden satakertaiseksi), niin tämähän oli vettä myllyyn. Huoks.

 34. Jori Mäntysalo avatar
  Jori Mäntysalo

  Kristallipallostani nousi uusi sana: episykliselitys. Kun uskottiin maan olevan maailmankaikkeuden keskus, selitettiin planeettojen liikkeet episykleillä jossa ne kiersivät maata kiertävää näkymätöntä pistettä. Riittävällä määrällä sisäkkäisiä episyklejä voi käsittääkseni aina selittää havainnot.

  Rokotteen teho selitetään s.e. sen ottavat enemmän ne, jotka eivät tupakoi tms, ja todellisuudessa rokote tietenkin on hirveän vaarallinen ja 5G-sirut ja uusi maailmanjärjestys. Episyklejä lisätään kunnes havainnot sopivat omaan teoriaan. Ennustan että tämä tapahtuu aika pian.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Toivottavasti kommenttisi oli ironiaa.

   1. Ville Laiho avatar
    Ville Laiho

    Jori kirjoittaa denialistien aivoituksista eli hullusta ajattelutavasta. Todellisuus väännetään väkisin omien käsitysten mukaiseksi. Kun todellisuus ei ole denialistin haluama, tarvittavat silmänkääntötemput kyllä keksitään.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email