Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Detox-tuotteesta maksavaurio – seurauksena parjausta ja salaliittoväitteitä

Taina Valtonen otti minuun yhteyttä syyskuussa. Hän pyysi neuvoja, miten hänen kannattaisi reagoida saatuaan maksavaurion detox-kuurin seurauksena.

Sain häneltä sairauskertomustiedot, laboratoriotulokset sekä häntä hoitaneiden lääkärien lausunnot. Hän oli ollut perusterve aloittaessaan Vogelin Antitox –yrttipuhdistuskuurin. Maaliskuun 14. päivä 2019 verikokeissa todettiin huomattavasti koholla ollut maksa-arvo ALAT 2264.  

Maksavaurion vuoksi Valtonen oli sairaalahoidossa 5 vuorokautta. Häntä tutkittiin perusteellisesti laboratorio- ja ultraäänitutkimuksiin. Mitään muuta maksavauriolle altistavaa ei löytynyt, kuin tuo detox-luontaistuote. 

Hoitavan lääkärin loppulausunto oli seuraava:

Potilaalla siis selkeä akuutti hepatiitti, selkeää sisäsyntyistä syytä ei löytynyt, ainoastaan vahva epäily että tuo ulkopuolinen luontaisvalmiste olisi potilaalle aiheuttanut merkittävän hepatiitin ja tästä johtuvan sairaalahoitojakson 14.-18.3.2019, tämän jälkeen myös nuo laboratorio vastaanottokontrollit. Muita merkittäviä kuormittavia tai altisteita ei tullut esille.

Pyydän tämän ystävällisesti ottamaan huomioon arvioitaessa mahdollisesti luontaistuotteen aiheuttamaan maksatulehdusta.

Dg: K70.2. Akuutti maksan vajaatoiminta, hepatiitti, mahdollinen luontaistuotteen aiheuttama.

Yhteydenotot Vogelin edustajiin

Valtonen oli itse yhteydessä Vogelin edustajaan Suomessa ja hänelle todettiin, että maksavaurio ei voi johtua Antitox-tuotteesta, koska heillä ei ole tietoa tuotteen aiheuttamista maksavaurioista. Vogel ei suostunut korvauksiin.

Perehdyin tarkemmin sekä Valtosen toimittamaan materiaaliin ja itse tuotteeseen. Vogelin Antitox-tuote sisältää artisokan lehtiuutetta (Cynara), maarianohdakkeen siemenuutetta (Silybum marianum), voikukanverso ja –juuriuutetta (Taraxacum officinale), boldopuunlehtiuute (Peumus boldus) ja piparmintunversouutetta (Mentha aquatica / Mentha spicata). Perehdyin myös kirjallisuuteen maksavaurioiden synnystä ja aiheuttajista.

Lähetin Vogelille kirjeen, jossa totesin mm. seuraavaa (suomennettuna):

Saamani materiaalin ja ravintolisien maksavaurioiden synnystä tehtyjen julkaisujen perusteella on erittäin todennäköistä, että Valtosen maksavaurio on aiheutunut Vogelin Antitox-tuotteesta.

Perusteluni ovat seuraavat:

– Maksavaurion ajoitus sopii hyvin Antitox-kuurin ottamiseen.

– Mitään muuta selitystä ei ole maksavauriolle löytynyt.

– Kirjallisuudessa on lukuisia raportteja maksavauriosta, jotka ovat aiheutuneet vastaavien tuotteiden kuin Antitox käytön seurauksena. Ravintolisien maksavaurio on yleisesti odottamaton ja satunnainen (idiosynkraattinen). Maksavaurion yhteys ravintolisään voi jäädä havaitsematta ja raportoimatta, sillä yhteyttä ei ole helppo yhdistää tiettyyn tuotteen osaan.

– Antitox-tuotteen yksi osa (Taraxacum officinale) on ollut mukana toisessa tuotteessa, joka on aiheuttanut kuusi maksavauriota ja yhden kuoleman.
………………..
– Hoitava lääkäri on ollut myös sillä kannalla, että Antitox-kuuri on ollut todennäköisin maksavaurion aiheuttaja. Mitään muita syitä maksavauriolle ei löytynyt sairaalatutkimuksissa.

Tällä kirjeellä haluaisin välittää suositukseni, että A Vogel korvaisi taloudelliset menetykset, jotka maksavauriosta aiheutui.

Vogel ei suostunut minkäänlaisiin korvauksiin. He tarjosivat korvaukseksi uusia tuotteita, samalla todeten, että aiemmin ei ole vastaavaa tapahtunut.

Yhteydenotot viranomaisiin ja mediaan

Valtonen oli yhteydessä mm. ruokavirastoon, kuluttajaneuvontaan ja asianajajaan. 

Ruokavirastosta kerrottiin, että lain mukaan ravintolisät ovat elintarvikkeita. Ravintolisien sisältöä ei tarvitse hyväksyttää viranomaisella, eikä niiden tehoa tarvitse tutkimuksin osoittaa. Jos ongelmia tulee, valmistajan tai tuotteen maahantuojan pitäisi itse selvittää tilanne.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tarkasti detox-tuotetta koskevat analyysiraportit. Tuotteita ei tutkita eikä testata ympäristökeskuksessa, vaan se vain tarkastaa valmistajan toimittamista dokumenteista, että ilmoitetut ainesosat ja määrät ovat sallittuja.

Koska tämäkään ei tuonut ratkaisua, Valtonen oli lopulta yhteydessä Iltalehteen, joka julkaisi asiasta artikkelin 4.12.2019. Iltalehden artikkelin aiheuttama reaktio oli raivoisa.

Vogelin kommentit

Vogelin edustaja kommentoi, että kyseinen detox-tuote on ollut markkinoilla vuodesta 1978 alkaen, ja että tuotteen valmistajan tietoon ei ole tullut yhtäkään maksan toimintaan liittyvää ilmoitusta tai yhteydenottoa.

Kuten edellä kävi esiin, ravintolisien maksavauriot eivät tule useimmiten esiin, sillä niitä ei kirjata eikä rekisteröidä. Kukaan ei todellisuudessa tiedä, kuinka paljon tällaista tapahtuu. Ei ole myöskään olemassa mitään testiä, joka varmasti kertoisi, että haitta tuli juuri tuosta tuotteesta. Koska tuotteissa on usein monia aineita, on aiheuttajan luotettava jäljittäminen tiettyyn ainesosaan mahdotonta.

Valtosen tapauksessa voidaan vain sanoa, että todennäköisesti maksavaurion syynä on ollut detox-kuuri, koska muuta syytä ei huolellisissa tutkimuksissakaan löytynyt. Yrttivalmisteiden aiheuttamat maksavauriot eivät ole erityisen harvinaisia.

Terveyskauppiaiden toiminnanjohtajan kommentit

Terveyskauppiaiden toiminnanjohtaja Mika Rönkkö kirjoitti omassa vastineessaan seuraavasti:

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton pyynnöstä huolimatta Iltalehti ei halunnut tuoda selkeästi esille tätä tietoa, joka osoittaa, että laitonta Onshido-valmistetta ei voi verrata sallittuja ainesosia sisältävään valmisteeseen. Iltalehden juttu antaa lukijoille virheellisen kuvan Suomen markkinoilla olevien voikukkaa sisältävien valmisteiden turvallisuudesta ja aiheuttaa aiheetonta haittaa laillisesti toimiville luontaistuotealan erikoiskaupoille, joita Iltalehden jutun ingressissä kehotetaan jatkossa välttämään. 

Todellisuudessa Rönkön kanta oli Iltalehden artikkeliin sisällytetty ihan selvästi:

Suomen Terveystuotekauppiaiden liiton mukaan voikukassa eikä sen juuressa tai muissakaan Valtosen käyttämän detox-valmisteen ainesosissa ei ole luonnostaan sellaista maksatoksista lääkeainetta, joka voisi vaurioita aiheuttaa. Liiton mukaan raportit koskevat aivan toista voikukkaa sisältävää yrttivalmistetta, josta löydettiin muuta myrkyllistä lääkeainetta.

Rönkön kritiikki pyrki kohdistumaan seuraavaan virkkeeseen, joka oli Iltalehden artikkelissa:

Knuutin mukaan Valtosen käyttämä detox-valmiste sisältää muun muassa voikukanverso ja –juuriuutetta. Tätä ainetta sisältävä toinen tuote on kansainvälisten raporttien mukaan aiheuttanut kuusi vakavaa maksavauriota ja yhden kuoleman maailmalla.

Tämä virke oli kuitenkin vain yksi monista edellä mainituista perusteluista maksavaurioon liittyen. Toki lauseen olisi voinut paremminkin muotoilla. Hyökkäyksen kikkana oli nyt kuitenkin poimia haastattelusta yksi virke irralleen ja hyökätä sitä vastaan. Tällöin itse pääongelma eli maksavaurio hämärtyy, vaikka muualla haastattelussa kyllä tuli selväksi, että en väittänyt maksavaurion aiheutuneen suoraan voikukasta:

Jos ravintolisän käyttäjälle tulee jokin haitta, vaikkapa maksavaurio, Knuutin mukaan ei ole olemassa mitään testiä, joka varmasti kertoisi, että haitta tuli juuri tuosta tuotteesta.

Valtosenkin suhteen voidaan vain sanoa, että todennäköisesti maksavaurion syynä on ollut detox-kuuri, koska muuta syytä ei löytynyt.

Koska tuotteissa on monia aineita, on aiheuttajan luotettava jäljittäminen tiettyyn ainesosaan mahdotonta.

Reagoinnin perusteella voi päätellä, että Terveystuotekauppiaiden toiminnanjohtajan mielestä olennaisin asia koko tässä tapahtumassa on se, että voikukkaa tarpeettomasti syyllistetään. Rönkkö oli siis huolissaan tuotteiden myynnistä:

Mielestämme on epäeettistä käyttää tällaista ko. raportissa mainittua (Onshido-nimistä) vaarallista lääkeainetta sisältävää valmistetta esimerkkinä maksatoksisesta ravintolisästä ja aiheettomasti leimata Suomen markkinoilla olevat laillisesti valmistetut ja turvalliset voikukkavalmisteet.

Rönkkö ei näyttänyt olevan huolissaan siitä, että detox-tuote oli usean asiantuntijan kannan perusteella todennäköisesti aiheuttanut maksavaurion. Inhimillisellä kärsimyksellä oli vähän merkitystä siihen verrattuna, että loukataan voikukan kunniaa. Vastaukseni Rönkölle oli:

Minusta on todella epäeettistä myydä ja markkinoida detox-tuotteita, joille ei ole mitään todellista perustetta eikä vaikutusta yhtään mihinkään.

Tämä epäeettisyys ei ilmeisesti huoleta tippaakaan?

Teille on siis tärkeämpää, että kun voikukkatuotetta saa laillisesti kaupitella, niin mahdollisista haitoista ei saisi puhua. Kuten totesin haastattelussa, kyseinen maksavaurio on todennäköisesti aiheutunut kyseisestä detox-tuotteesta, koska mitään muutakaan aiheuttajaa ei ollut tiedossa. En ole maininnut Onshidoa missään.

Mikä voisi olla epäeettisempää, kuin myydä tuotteita, joista voi aiheutua haittoja, vaikka mitään hyötyä ei ole odotettavissa?

Huolestuttavaa oli myös saamani tiedustelu maksavaurion saaneesta henkilöstä:

Oliko sinulla tiedossa, että henkilö, jolle annoit asiantuntijalausunnon Antitox-valmisteesta, markkinoi itse ravintolisiä ja kosmetiikkaa?

Henkilön liiketoiminnalla saattaa olla merkitystä, jos hän toimii ja kuten sinäkin näköjään tiesit, ravintolisien verkostomarkkinointiyrityksessä yrittäjänä. Olisi erikoista, että henkilö, joka myy itse ravintolisiä, käyttäisi vain muiden yrityksien ravintolisiä.

Kyseessä on ad hominem –hyökkäys, jossa vahingon kärsinyt henkilö yritetään saattaa epäilyttävään valoon. Todellisuudessa Valtonen oli alun perinkin kertonut, että hän on myös välittänyt ihonhoitotuotteita.

Tulkintani on, että hän on yksinkertaisesti luullut detox-kuurin olevan tarpeellinen ja turvallinen ja turvautunut siihen. Vai olisiko Valtonen muka lavastanut kaupallisista syistä itselleen maksavaurion taklatakseen kilpailijoita?

Reaktiot somessa

Juuri kukaan ei näyttänyt olevan somessa oikeasti huolissaan maksavaurion syntymisestä turhan tuotteen seurauksena.

Sen sijaan oltiin huolissaan median luotettavuudesta. Alla oleva väite on sisältönsäkin osalta virheellinen, sillä Iltalehti julkaisi tuon Terveystuotekauppiaiden kannan alun perinkin artikkelissa.

Kun pyynnöstä suostuin neuvomaan maksavaurion saanutta detox-käyttäjää, olinkin saman tien lääketeollisuuden kätyri. (Tiedoksi vain lukijoille, en ole edelleenkään teollisuuden palkoilla.)

Kukaan kommentoija ei nähnyt ongelmaa siinä, että he itse puolustavat kaupallista detox-bisnestä, joka on erittäin kannattavaa.

Vogelin oman ilmoituksen mukaan he ovat myyneet nyt esillä ollutta Antitox-tuotetta jo 639 000 000 päiväannosta eli 664 miljoonalla eurolla, jos lasketaan tuotteen myyntihinnasta Vogelin somalaisessa verkkokaupassa. Ei ihan nappikauppaa, vaikka se sitä onkin. Toiminta ei todellakaan ole pyyteetöntä hyväntekeväisyyttä ihmisten terveyden hyväksi, vaan tarpeetonta elimistön kuormittamista kemikaaleilla.

Ravintolisien globaalit markkinat ovat valtavat. Vuosittainen ravintolisien myynti oli 105120 miljardia euroa vuodessa vuosina 2016-2018.

Tässä hyvä esimerkki ns. whataboutismista, joka voitaisiin kääntää ”entäs sitten” –väitteiksi. Kritiikki yritetään väistää tuomalla esiin toinen seikka, joka on vastapuolen mukaan myös pielessä. Tässä väheksytään detoxin aiheuttamaa maksavauriota, siirtämällä kohde lääketieteeseen.

On tietenkin totta, että lääkkeisiin liittyy haittavaikutuksia. Mutta yhtä totta on myös se, että oikein käytettynä lääkkeiden hyödyt ylittävät niiden haitat. Ei ole mitään järkeä korostaa vain haittoja ja unohtaa hyödyt. Sitä, että lääkkeisiin liittyy haittavaikutuksia, ei voi mitenkään käyttää perusteena sille, että detox-tuotteiden haittoja ei saisi tuoda esiin.

Luonnollisesti myös asiantuntijuuteni kiistettiin. On tavallista, että näissä kommenteissa sekoitetaan kaksi asiaa: 1) Asiantuntemus tietystä hoidoista ja 2) Asiantuntijuus tutkitun tiedon hakemisessa. Jälkimmäisen asiantuntija tiedän olevani. Ei minun tarvitse hoitaa ketään detoxilla, voidakseni kommentoida detoxin tutkimusnäyttöä.

Maksan detox on älytöntä

Maksaa ei voi eikä tarvitse puhdistaa yrttikuurilla. Maksa on itse puhdistaja ja sen kannattaa antaa tehdä töitään rauhassa ja sitä turhaa ylimääräisillä yrteillä kuormittamatta.

Parasta maksan toimintakyvyn tukemisen kannalta olisi noudattaa perusterveellisiä elintapoja, välttää lihomista ja pitäytyä niukalla linjalla alkoholin suhteen. Mitään detox-tuotteita ei tarvita.

Tapauksen kirjeenvaihdon yhteydessä minulle tarjottiin detoxin puolustukseksi biokemisti Timo Lehdon kirjoitusta Onko Detox-hoidoissa ja puhdistuskuureissa järkeä? Ravintolisätiedotuksen sivuilla.

Kirjoituksessa lueteltuihin detox-keinoihin kuten terveellisiin elintapoihin, ruokavalioon, hikoilemiseen, saunaan ja paastoon minulla ei tietenkään ole mitään huomauttamista. Ongelmana ovatkin vain varsinaiset detox-ravintolisät ja muut tuotteet.

Artikkelissa kerrotaan kemikaalialtistuksesta, rasvamaksan yleisyydestä, geeniperimästä ja elintavoista, mutta näillä ei detox-tuotteita millään tavalla perusteltu. Muutama detoxin puolustukseksi valittu viite ansaitsee tarkemman arvioinnin:

Detoksifikaatiolle välttämättömien ravinteiden riittämätön saanti johtaa lisääntyneeseen myrkkyjen kertymiseen kehoomme ja siten erilaisiin sairauksiin (7,8).

Viitteissä ei kuitenkaan esitetty mitään näyttöä detox-hoitojen tueksi. Pikemminkin todetaan:

The knowledge of effects of various food plants on liver health is still insufficient. Traditional methods and experiences about use of food plants for treatment of liver disease must be validated by admissible evidence obtained on the basis of modern technology.

Sitten viitataan tutkimuksiin, että jotkin ruoka-aineissa olevat yhdisteet tunnetusti (esimerkkinä greippi) voivat vaikuttaa maksan CYP-entsyymejä kiihdyttävästi tai hillitsevästi. Nämä vaikutukset entsyymeihin solu-ja eläinkokeissa eivät tietenkään todista, että detox-tuotteet poistaisivat myrkkyjä kehosta. Itse asiassa katsauksessa todetaan päinvastoin:

Therefore, the resulting clinical takeaway might be to encourage patients to follow a mixed, varied diet, full of different plant-based, whole foods.

Without a full understanding of a patient’s SNPs (single nucleotide polymorphisms), it becomes difficult to make accurate assessments about nutrients and dosing.

There remain many unresolved issues regarding knowing how and what foods modulate detoxification pathways.

Niinpä. Lehdon artikkelin kaksi viimeistä virkettä olivat myös mielenkiintoisia:

Tämänhetkinen laajan tieteellisen näytön puute ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jotkin detox-kuurit eivät toimisi.

Ei tietenkään tarkoita. Mutta koska näyttö kokonaan puuttuu, ei voida myöskään väittää, että toimisi. Eikä detox-tuotteita siten voida kaupitella asiallisin perustein.

​Tarvitaan kuitenkin hyvin tehtyjä kliinisiä tutkimuksia ja asenteenmuutosta, jotta detox-hoitoja tai maksan toimintaa tukevia hoitoja voidaan alkaa käyttää länsimaisen lääketieteen valtavirrassa.

Olen 100% samaa mieltä.

Lopuksi

On totta, että ravintolisät ovat valtaosin hyvin turvallisia ja haitat harvinaisia oikein käytettynä. Vitamiinilisistä ei maksavaurioita synny. Ravintolisät myös puolustavat paikkaansa puutteellisen ravinnon täydentäjinä ja tiettyjen sairauksien yhteydessä.

Detox-tuotteet ovat kuitenkin nykytietämyksen valossa täysin hyödyttömiä. Detox-tuotteet sisältävät yleensä yrttejä, joiden koostumus vaihtelee. Valtaosin maksaongelmat liittyvät juuri yrtteihin. Vaikka haitat ovat harvinaisia, pienikin riski on turha riski, koska mitään hyötyä ei ole odotettavissa.

On hyvä tiedostaa, että ravintolisien haittojen suhteen olemme todellisuudessa vailla oikeusturvaa. Toki on olemassa kuluttajansuoja mutta vahinkoa kärsineen on näytettävä toteen vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä puutteellisen turvallisuuden ja vahingon välinen syy-yhteys. Käytännössä asiakas on siis aina omillaan, kun hän ostaa ravintolisätuotteen.

Kun haittoja ilmaantuu, kannattaa varautua niiden vähättelyyn, aggressiivisiin hyökkäyksiin sekä uhrin mustamaalaamiseen. Eipä ole ihme, että haittoja ei aktiivisesti tuoda esiin.

29 vastausta artikkeliin “Detox-tuotteesta maksavaurio – seurauksena parjausta ja salaliittoväitteitä”

 1. Therese avatar
  Therese

  Minua on tässä tapauksessa epäilyttänyt voikukan esittäminen syntipukkina. En ole kertaakaan nähnyt tietoja, tutkimuksia tai varoituksia sen mahdollisista myrkyllisistä vaikutuksista. Sen sijaan esim PubMed-haku tuottaa tuloksia, joissa mainitaan voikukan “hepatoprotective effect”. Sen sijaan haku boldopuusta (Peumus boldus) tuottaa julkaisuja, joissa tuodaan esiin epäily boldon aiheuttamasta maksavauriosta. Nämä ovat olleet pikaisia hakuja mutta niiden perusteella voi jo ruveta epäilemään, että tarinan konna voikin olla boldo ja että voikukan kohdalla syyte saattaa raueta. Jos jotkut voikukkaa sisältävät valmisteet ovat aiheuttaneet ongelmia, syynä voi olla jokin muu ainesosa. Tämä ei mielestäni ole mikään joutava sivuseikka, vaan sekä tieteellisen tarkkuuden että käytännön kannalta merkityksellinen asia.

 2. Henteri Virkkula (alias Kankainen) avatar
  Henteri Virkkula (alias Kankainen)

  “Aivan varmasti taistelen tuulimyllyjä vastaan.”

  Godspeed!

 3. Henteri Virkkula (alias Kankainen) avatar
  Henteri Virkkula (alias Kankainen)

  Ei tässä käyttäjän motiivien, eikä varsinkaan persoonan kyseenalaistamisesta ole ollut kysymys. Käyttäjän motiiveilla tai persoonalla ei ole asiassa mitään merkitystä, eikä niistä mitään tiedetäkään. Se, että valmisteen tosiasiallinen käyttötapa pyritään selvittämään tarkasti, on täysin perusteltua ja normaalia.

  En täysin ymmärrä tulokulmaasi tähän teemaan. Mitä erityisen harvinaista siinä on yleisesti ottaen, että valmistaja ei ota vastuuta tai pyrkii omilla toimillaan rajaamaan omaa vastuutaan? Näinhän valmistajat toimivat kautta linjan, toimialasta ja tuotteesta riippumatta.

  Esim. monilla lääkkeillä on tutkitusti haitallisia vaikutuksia mutta valmistajat tai lääkkeen määränneet lääkärit eivät kanna näistä haitoista mitään konkreettista vastuuta (en tällä sano, että heidän pitäisi). Valmistajan vapautuminen vastuusta pohjaa siihen, että tuotteen haitalliset vaikutukset on asianmukaisesti selvitetty ja tutkittu. Viranomaisen suorittaman validointiprosessin ja tuotteen hyväksynnän myötä vastuu odotusarvoisista haitoista siirtyy yhteiskunnalle, ja edelleen tuotteen käyttäjälle. Toki on niin, että lääkkeiden kohdalla odotusarvoiset haitat hyväksytään perusteltuna hintana odotusarvoisista hyödyistä, mutta tämä ei sellaisenaan muuta sitä että vastuu odotusarvoisista haitoista on kategorisesti käyttäjällä.

  Tätä ei tule ymmärtää “whataboutismina”, vaan esimerkkinä siitä, ettei ole mitenkään tavatonta eikä harvinaista että käyttäjä jää kärsimiensä haittojen kanssa aika pitkälti yksin. Itseasiassa, tälle näyttäisi olevan varsin voimakas yhteiskunnan hyväksyntä.

  Sitä mietin, että taisteletkohan tässä asiassa tuulimyllyjä vastaan, Don Quijoten tapaan?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Aivan varmasti taistelen tuulimyllyjä vastaan.

   Keskeinen pointti tässä on lääkkeisiin verratuna, että lääkkeillä on tutkitusti hyötyjä, jotka ylittävät haitat, kun niitä käytettään oikein.

   Detoxilla ei ole muuta kuin haittoja. Tämä on se ydinasia. Jos hyötyjen voidaan katsoa ylittävän haitat, käyttö voi olla perusteltua. Jos ei, ei ole.

 4. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Tuota, mitä siellä käyttöohjeessa lukee? Ja jos kuuriluonteinen niin paljomko kuurien välillä on pidettävä taukoa? 2 vk ja 2pv taukoa…

  Kumma ruveta syyllistämään käyttäjää. jos 30 pv:n aikaraja on tärkeä. niin: kuuriluontoisesti ja purkki = kuuri. Joo olisko vaan niin että käyttäjän maksa ei siedä tabletin aineksia.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Eiköhän tämän asian osalta ole jo kaikki näkökulmat kerrottu. Tämän vuoksi en hyväksynyt nimimerkki Kankaisen viimeisintä vastausta, jossa vain toistettin samaa jankutusta (sorry termistä) asiasta, josta kuitenkin on jo kaikki olennainen esitetty. En ole samaa mieltä kuin nimimerkki Kankainen eikä hän ole samaa mieltä kuin minä, joten jäänee muiden lukijoiden arvioitavaksi mille kannalle kukin sitten asettuu. Asia ei kuitenkan minusta enää toistamalla parane.

   1. Kankainen avatar
    Kankainen

    Aika epäherrasmiesmäistä olla hyväksymättä kommenttiani, kun sen sitten omalla nimelläni vielä kirjoitin. Sensuuriko näistä asioista keskustelemista edistää?

    Tässä kommenttini (Jos se on “toistamista ja virhettä”, niin mikä ongelma sen sallimisessa blogistilla on?):


    Omalla nimellä: no problems. (Tavallistako, että edellytät tätä suostuaksesi jatkamaan täysin asiallista keskustelua?)

    Täysin ymmärrän kyllä, ettet anna moitteilleni arvoa. Ei tarvitsekaan. Ei niiden perille meneminenkään ole sen suurempi asia minulle. Pidän ne rohkeasti silti voimassa. Perussäännöstä sellaisenaan en sinun kuitenkaan usko olevan eri mieltä. Ehkä tässä vaan vallitsee yhä pientä epäselvyyttä.

    Huomioin varsin selvästi edellisen kommenttini kohdassa 4. sen, että asiaan liittyi lisäksesi toisia asiassa lausuneita lääkäreitä. Olen myös jo aikaisemmin viitannut asiaan (kommenttini 13.12. klo. 22:38).

    Miksi siis esität, etten olisi ollut tietoinen toisista asiassa lausuneista lääkäreistä?

    Sellaisenaan se, että kolme lääkäriä (joista kaksi olleet hoitavia ymmärrän?) johtopäätöksenään katsoo valmisteen olleen todennäköisesti syy-yhteydessä potilaalla todettuun akuuttiin hepatiittiin, ei vielä mitään kesää tee. Keississähän on harvinaisen vähän mitään solidia; tuon syy-yhteyden todennäköisyyden suuruusluokan arvioiminen on täysin mahdollisuuksien ulkopuolella. Se on siis todennäköistä, ottamatta kantaa siihen kuinka todennäköistä. Vai tarkoitetaanko tässä tarkalleen ottaen, että valmiste on sitä todennäköisemmin syy-yhteydessä, mitä useampi lääkäri on arvioinut sen olevan todennäköisesti syy-yhteydessä?

    Mitä muuta näyttöä asiassa todellisuudessa on kuin ajallinen yhteys, epäsuora tuki hämärän ”ei löytynyt muutakaan syytä” -lausuman osalta sekä useimmiten kaukaa haetuiksi osoittautuvat ”on tapauksia joissa” -argumentit?

    En sekoita millään tapaa tiukasti valvottuja lääkkeitä ja löyhästi valvottuja luontaistuotteita ja ravintolisiä. Tämän valmisteen käyttöä koskevan asian osalta viittaan edellisen kommenttini kohtiin 6. ja 7.

    Kirjoitat: ”Ei voida siis sanoa mitään siitä, etteikö tuote voisi aiheuttaa idiosynkraattisen maksavaurion.”

    Kysynpä vaan: mitä sitten? Mitä erityistä se meille kertoo, että ei ole mitään keinoa poissulkea hypoteesia ”ei aiheuta satunnaista maksavauriota” ?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Niinpä niin. Saman asian toistaminen ei edistä keskustelua, vaikka ilmeisesti uskot niin. Olet saanut kyllä kertoa kantasi blogissani jo monta kertaa. Sinulla on oma näkemyksesi ja minulla omani. Niiden toistaminen blogin keskusteluissa ei edistä keskustelua.

     Syy, minkä vuoksi minua tämän tyylinen muka-kriittinen kommentointi harmittaa, on se, että samalla sen vaiheissa koko ajan kyseenalaistetaan uhrin eli maksavaurion saaneen henkilön motiivit ja persoona. Minun kirjoituksiani saa kyllä kritisoida, sen vuoksihan ne ovat julkisesti esillä. Uhrista tehdään epäilyttävä ja epäuskottava, mikä minusta ei ole asiallista.

     Vaatimalla maksavaurion aiheuttamisesta täydellistä ja vedenpitäövää näyttöä voi kuulostaa sinänsä järkevältä mutta siinä samalla joudutaan nykyiseen tilanteeseen, että tällaistan turhien yrttivalmisteiden kuten detox-tuotteet ovat, tuottaja ei koskaan tarvitse ottaa vastuuta. Kuvitellaan nyt tilanne, että tässä kuussa olisi maksavaurio Ruotsissa detox-tuotteesta. Valmistaja toteaisi varmaankin, että heillä ei ole tiedossa tuotteen aiheuttamia maksavaurioita, missä he ovat juridisesti oikeassa sillä eiväthän he ole Suomessakaan sitä myöntäneet. Tämän vuoksi yrityksen on kannattavaa toimia niin kuin he nyt toimivat.

     Maksavaurioriski on liitetty pääasiassa yrtteihin, tavalliset vitamiinivalmisteet eivät niitä aiheuta. Erilaisten yrttikoktailien maksavaurioita on raportoitu paljon mutta yksittäisen tapauksen linkittäminen tuotteeseen on mahdotonta, ellei tuotteessa ole jotain selvästi maksatoksista ainetta.

     Detoxin osalta ongelma on tavallista harmittavampi, koska tuotten hyödylliset vaikutukset ovat mielikuvituksen varassa.

     ps koska halusit tulla omalla nimelläsi esiin, palautin edellisen kommenttisi. Olisi toki ollut asiallisempaa esiintyä koko ajan omalla nimelläsi eli Henteri Virkkulana eikä nimimerkillä, mutta hyvä niin.

 5. Kankainen avatar
  Kankainen

  Mielestäni professori Knuutin “keissi” liittyen tähän yksittäistapaukseen on yleisesti ottaen varsin heikko.

  1. Valmisteen sisältämien ainesosien maksaa vaurioittava vaikutusmekanismi on tuntematon tai sitä ei ole ollenkaan olemassa. (Koko homma voi siis ihan hyvin olla huuhaata.)
  2. Valmisteen haitallisuudesta ei ole systemaattista näyttöä, siitä huolimatta että valmiste on ollut markkinoilla monta vuosikymmentä.

  3. Valmisteen käytön ei ole osoitettu olevan yhteydessä potilaan saamaan akuuttiin hepatiittiin mitenkään muuten kuin ajallisesti.
  4. Parhaimmillaankin vain epäsuoraa tukea tarjoava perustelu “ei löytynyt muutakaan syytä” on ehdollinen sille, mitä faktuaalisesti on tutkittu ja selvitetty. Ulkopuolisen on mahdotonta arvioida tämän perustelun pätevyyttä ilman tarkempaa kliinistä informaatiota. Tältä osin kaikki jää siis hämärään. (Mitä erityisiä, tarkentavia tutkimuksia ja selvityksiä kliinisessä työssä on ylipäätään tarvinnut tehdä sen jälkeen kun potilaalla on todettu akuutti hepatiitti?)
  5. Mahdollisten muiden altisteiden osalta nojataan mitä luultavimmin yksinomaan anamneesiin. (On tunnettua, että potilas voi joissakin tapauksissa jättää kertomatta koko totuuden. Ylipäätään, kuinka eksaktiin anamneesiin kliinisessä työssä on tarvinnut pyrkiä sen jälkeen kun diagnoosi on selvillä?)
  6. Potilaan valmisteen tosiasiallista käyttöä koskevat selvittelyt tasoa: “voin vielä varmistaa”. (Kun asia on JO VIETY julkisuuteen.)
  7. Valmisteen asianmukaista käyttötapaa koskevien selvittelyjen jokseenkin ilmiselvä laiminlyönti, ja ennen kaikkea koko teeman pudottaminen pois tuotetusta “narratiivista”. (Varsinkin, juridisluontoisten korvausvaateiden kohdalla olisi ollut asiana aivan keskeinen.)

  Mielestäni yllättävän pidäkkeetön ja harkitsematon ylilyönti kaiken kaikkiaan tämä tarina. Moitteet annan professorille erityisesti perussäännön “pitää olla tarkkana” rikkomisesta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos moitteista mutta moitteillasi ja perussäännöilläsi on minulle samanlainen arvo kuin kärpästen surina korvissani. (Sinuhe Egyptiläistä lainatakseni). 😉

   En tiedä mikä on koulutuksesi ja perehtymisesi aiheeseen mutta on selvää, että noiden kohtien luetteleminen paljastaa, että et ole edes lukenut tekstiäni sekä siihen liittyviä perusteluja kunnolla etkä tiedä millä tavalla maksavaurio syntyy. Lukemalla olisit havainnut, että en ollut ensimmäinen ja ainoa lääkäri joka tuli siihen tulokseen, että tuo detox on todennäköinen maksavaurion aiheuttaja. Kaksi muuta oli jo tuohon johtopäätökseen tullut. Koko pointtihan tässä juuri on se, että jos ja kun haitta syntyy, käyttäjä on omillaan sillä suoran aiheuttajan todistaminen on mahdotonta.

   Sekoitat lääkkeiden tutkimusnäytön tähän ymmärtämättä, että näitä tuotteita ei käytännössä ole lainkaan tutkittu. Niiden vaikutusta ja turvallisuutta ei ole siis millään tavalla osoitettu. Ei voida siis sanoa mitään siitä, etteikö tuote voisi aiheuttaa idiosynkraattisen maksavaurion. Tämä on vain niin sairaan hyvää liiketoimintaa, että asiaa ei kannata myöntää.

   Käyttäjä vahvisti, että oli käyttänyt tuotetta 40 päivää ja täysin ohjeen mukaan. Hänen seuraamallaan verkkosivuilla tuotetta oli suositeltu 1-2 kuukautta. Vai väittääkö joku oikeasti ja täysissä järjissään, että 30 päivää yrttivalmistatta olisi olennaisesti eri kuin 40 päivää. Eihän kukaan ole edes tutkinut sitä kuinka pitkä kuurin pitäisi olla? Ei sitä asiaa ole missään tutkittu, että juuri kuukausi riittää ja yli on liikaa. Kyseinen määrä on vain kätevä, kun on noin kuukauden. Yhtä hyvin se voisi olla 20 päivää taikka 35 päivää, jos kuun kierto telluksen ympäri olisi erilainen.

   Käyttäjä halusi tehdä saamastaan reaktiosta nyt julkisen, jotta muut käyttäjät tajuaisivat riskin olevan olemassa. Hän ei hyödy tästä mitenkään enkä voi kuvitella mitään motiivia jättää jotain huomoimatta. Hän on sentään liikkeellä omalla nimellään, kun sen sijaan sitä huutelet nimimerkin takaa puskista.

   Edellytän, että seuraava kommentti sinulta tulee oikealla nimellä ja spostilla varustettuna.

   1. Henteri Virkkula (alias Kankainen) avatar
    Henteri Virkkula (alias Kankainen)

    Omalla nimellä: no problems. (Tavallistako, että edellytät tätä suostuaksesi jatkamaan täysin asiallista keskustelua?)

    Täysin ymmärrän kyllä, ettet anna moitteilleni arvoa. Ei tarvitsekaan. Ei niiden perille meneminenkään ole sen suurempi asia minulle. Pidän ne rohkeasti silti voimassa. Perussäännöstä sellaisenaan en sinun kuitenkaan usko olevan eri mieltä. Ehkä tässä vaan vallitsee yhä pientä epäselvyyttä.

    Huomioin varsin selvästi edellisen kommenttini kohdassa 4. sen, että asiaan liittyi lisäksesi toisia asiassa lausuneita lääkäreitä. Olen myös jo aikaisemmin viitannut asiaan (kommenttini 13.12. klo. 22:38).

    Miksi siis esität, etten olisi ollut tietoinen toisista asiassa lausuneista lääkäreistä?

    Sellaisenaan se, että kolme lääkäriä (joista kaksi olleet hoitavia ymmärrän?) johtopäätöksenään katsoo valmisteen olleen todennäköisesti syy-yhteydessä potilaalla todettuun akuuttiin hepatiittiin, ei vielä mitään kesää tee. Keississähän on harvinaisen vähän mitään solidia; tuon syy-yhteyden todennäköisyyden suuruusluokan arvioiminen on täysin mahdollisuuksien ulkopuolella. Se on siis todennäköistä, ottamatta kantaa siihen kuinka todennäköistä. Vai tarkoitetaanko tässä tarkalleen ottaen, että valmiste on sitä todennäköisemmin syy-yhteydessä, mitä useampi lääkäri on arvioinut sen olevan todennäköisesti syy-yhteydessä?

    Mitä muuta näyttöä asiassa todellisuudessa on kuin ajallinen yhteys, epäsuora tuki hämärän “ei löytynyt muutakaan syytä” -lausuman osalta sekä useimmiten kaukaa haetuiksi osoittautuvat “on tapauksia joissa” -argumentit?

    En sekoita millään tapaa tiukasti valvottuja lääkkeitä ja löyhästi valvottuja luontaistuotteita ja ravintolisiä. Tämän valmisteen käyttöä koskevan asian osalta viittaan edellisen kommenttini kohtiin 6. ja 7.

    Kirjoitat: “Ei voida siis sanoa mitään siitä, etteikö tuote voisi aiheuttaa idiosynkraattisen maksavaurion.”

    Kysynpä vaan: mitä sitten? Mitä erityistä se meille kertoo, että ei ole mitään keinoa poissulkea hypoteesia “ei aiheuta satunnaista maksavauriota” ?

 6. Ismo avatar
  Ismo

  “Aikuisille 1 tabletti 2 kertaa päivässä veden kera, ruokailun jälkeen. Käytetään kuuriluonteisesti. Aikusille.”

  Vaikea tuota on tulkita niin, että kuuri olisi yksi purkki. Jos valmistaja on tuota tarkoittanut, kyllä se pitäisi siinä lukea ilman tulkinnanvaraa. Onko Vogel edes väittänyt, että tuote aiheutti terveysongelmia, koska sitä käytettiin 60 päivää eikä 30 päivää. Voiko joku tosissaan ajatella, että tuossa ei olisi ollut kyseessä määräaikainen kuuri tai ruokavaliohoito?

  Ymmärsin niin, että Vogelin kanta on, että tuote ei voi aiheuttaa maksalle ongelmia. Jos kahden purkin kuuri voisi olla haitallinen, kai valmistajan pitäisi varoittaa siitä korostetusti.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ismon kommentti on se olennainen pointti, olen täysin samaa mieltä. Missään ei sanota, kuinka pitkä kuuri on eikä tuotetta kielletä käyttämästä enempää kuin 1 purkki. Väite, että kuuri on aina vain 1 purkki ei perustu mihinkään. Koko tämä keskustelu on mielestäni epäolennainen.

   Tässä tapauksessa maksimi käyttöaika oli joka tapauksessa 6 viikkoa (kuurin alusta maksavaurioon) mutta voi olla vain kuukauden. Voin vielä varmistaa niin tulee selväksi.
   En ole tarkkaa aikaa edes kysynyt, koska se ei ole olennainen seikka koska ei kuitenkaan ollut kysymys jatkuvasta käytöstä vaan viikoista eikä tämä käyttöaika millään tavalla mielestäni vapauta tuotteen valmistajaa tästä.

   1. Kankainen avatar
    Kankainen

    On todella rohkea väite, ettei tulkinta yksi purkki = yksi kuuri perustuisi MIHINKÄÄN. Kuitenkin se perustuu:
    – tuotteen merkintöihin, jotka ovat yksiselitteiset (purkki = kuuri)
    – käänteinen evidenssi: missään ei mainita, että kuuri olisi kaksi purkkia tai enemmän
    – vaihtoehtoiset tulkinnat perustuvat siihen, mitä ei ole sanottu tai on jätetty sanomatta (~tarpeetonta spekulointia)

    Lisäksi, tein eilen kaupungilla käydessäni tiedustelut kolmeen liikkeeseen joilla tuote oli myynnissä (yksi apteekki, kaksi ns. terveyskauppaa). Kysyin, kuinka he ohjeistavat asiakasta tuotteen käytön osalta. Jokaisen näkemys asiasta: yksi purkki = yksi kuuri.

    Summa summarum, yli 30 vuorokautta kestävää yhtäjaksoista käyttöä voidaan perustellusti pitää vähintäänkin poikkeuksellisena, jos ei suoranaisesti ohjeistuksen vastaisena jatkuvaluonteisena käyttönä.

    Kysynkin: mikäli spekulointi sen suhteen ja sen yllä MITÄ EI OLE SANOTTU jätetään pois, niin mitä tukea tulkinnalle kuuri = enemmän kuin yksi purkki on löydettävissä?

 7. Antti avatar
  Antti

  Onkohan sitten yleistä, että tuotteen annosteluohjeessa ilmoitetaan vain kuuriluonteisuudesta, muttei kerrota, kuinka kauan kuuri saisi maksimissaan kestää? Tai kuinka kauan aikaa kuurien välillä pitäisi olla?
  Toisaalta voisi tosiaan ajatella, että (yksi) purkki on (yksi) kuuri, mutta voidaanko olettaa kaikkien ymmärtävän näin ilman, että selkeästi ilmaistaan kyseessä olevan maksimimäärä, jonka saa ottaa. Annostuksesta sanotaan vain, että suositeltua VUOROKAUSIannosta ei saa ylittää.

 8. Kankainen avatar
  Kankainen

  Sinällään kiperä paikka.

  Jos Valtonen on tosiasiallisesti käyttänyt valmistetta ohjeiden vastaisesti, niin:
  – on selvää, että Iltalehden juttu on oleellisesti virheellinen (miksi se on virheellinen?)
  – on selvää, ettei tuotteen valmistaja voi kantaa asiassa vastuuta (valmistajalle lähetetty kirje oli näin ollen täysin perusteeton sekä jätti kertomatta olennaisimman seikan koko tapauksen osalta)
  – on selvää, että kyseinen yksittäistapaus ei tue väitettä valmisteen vaarallisuudesta asianmukaisessa käytössä
  – on selvää, että asiassa lausuneilla lääkäreillä ja meta-analysoijalla itsellään on jäänyt – syystä tai toisesta – tarkistamatta aivan oleellinen perusasia

  Mutta kuka tietää; mikä on oikea valmistajan “virallinen” ohjeistus ja kuinka potilas valmistetta tosiasiallisesti tuolloin käytti…tästä riippuu.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei ole kiperä paikka siten kuin yrität väittää. Minusta väitteesi on vain yritys siirtää vastuu käyttäjälle ja kyseenalaistaa hänen toimintansa. Tämä juuri sitä toimintaa, jollaista tuotteiden myyjät käyttävät, eli yrittävät syyllistää haittavaikutuksen saanutta.

   Todellisuudessa Valtonen ei ole käyttänyt tuotetta ohjeiden vastaisesti vaikka pyrit sellaista esittämään. Ohjeen mukainen annostus on juuri se mitä Valtonenn käytti. Vaikka purkissa on 60 pilleriä, missään ei sanota kuinka pitkä tuon deotx-kuurin tulisi olla. Se voi olla 2 viikkoa, kuukauden tai useamman. Tuotteen esittelyssä puhutaan vain kuurista eli jatkuvaa käyttöä ei siis valmistaja suosittele. Sellaisesta ei ole tässä kysymys. Tuotteen myyjä ei sano missään, että saisi käyttää vain yhden purkin.

   Kuten sanot, tulkinta riippuu ohjeistuksesta ja Valtonen ei ole käyttänyt tuotetta ohjeistuksen vastaisesti vaikka yrität tätä väittää. Minun on nyt pakko kysyä: Myytkö itse jotain luontaistuotteita taikka ravintolisiä?

   1. Kankainen avatar
    Kankainen

    Kyse ei ole yrityksestä siirtää vastuuta käyttäjälle. Käyttäjä vastaa tuotteen asianmukaisesta käytöstä, tämä on puhdas fakta. (Eihän lääkehaittojenkaan kohdalla valmistajan tai lääkehoidon määränneen lääkärin vastuu ulotu tilanteisiin, jossa lääkettä on käytetty vastoin ohjeistusta.)

    Valmistajan mukaan tuotetta käytetään kuuriluontoisesti. Tuotteen laatikossa ja purkin etiketissä lukee “Antitox” ja sen alla “kuuri”. On vaikea olla tulkitsematta tätä siten, että yksi purkki = yksi kuuri. Mikään ei anna aihetta sellaiselle tulkinnalle, että valmistaja olisi tarkoittanut jotain muuta. Näin ollen, jatkuvana käyttönä tulee lähtökohtaisesti pitää yli 30 vuorokauden kestävää ohjeenmukaista käyttöä. Sen perusteella, mitä valmistaja ei ole sanonut tai on jättänyt sanomatta, ei tule lähteä asiaa tulkitsemaan.

    Kysyn yhä: käyttikö Valtonen valmistetta yhtäjaksoisesti yli 30 vuorokautta, vai ei?

    En myy enkä käytä luontaistuotteita tai ravintolisiä.

    Ei tule ymmärtää väärin. Tarkoituksenani ei ole millään muotoa puhua väitetysti terveysvaikutteisten luontaistuotteiden ja ravintolisien puolesta. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että huomautan sinua havaitsemastani merkittävästä epätarkkuudesta. Ennen asian tuomista julkisuuteen, sinun olisi tullut selvittää ja varmistua siitä kuinka Valtonen on tuotetta käyttänyt, ja onko tämä käyttö ollut linjassa tuotteen asianmukaisen käytön kanssa. Tällä on asiassa todella suuri merkitys (ks. edellinen viestini).

 9. Kankainen avatar
  Kankainen

  Käsitän, että valmistetta käytetään kuuriluontoisesti yhden kuukauden ajan. Yksi kuuri on yksi purkki (60 kpl). Saatavilla olevien tietojen mukaan Valtonen oli käyttänyt valmistetta jo reilusti yli kuukauden ennen hakeutumistaan terveydenhuoltoon.

  Vastaa näihin:
  1. Käyttikö Valtonen valmistetta yhtäjaksoisesti yli kuukauden?
  2. Mikä on ollut sinun käsityksesi, kuinka valmistetta ohjeistetaan käyttämään?

 10. Kankainen avatar
  Kankainen

  Huuhaan paljastajaksi itseään brändäävän lääkärin olisi voinut odottaa huomioivan, että Valtonen on käytettävissä olevien tietojen perusteella käyttänyt Vogelin Antitox -tuotetta vastoin annettua ohjeistusta.

  Kyseessä on yhden kuukauden mittainen kuuri (yksi purkki, 60 kpl). Iltalehden jutun mukaan Valtonen osti kaksi purkkia ja aloitti käytön tammikuun lopussa. Sairaalaan Valtonen päätyi reilu kaksi kuukautta myöhemmin.

  Etkö missään vaiheessa tarkistanut että oliko Valtonen käyttänyt tuotetta asianmukaisesti?

  Jos tiesit, että Valtonen käytti tuotetta vastoin ohjeistusta (ylipitkä kuuri, ylipitkä altistus) niin miksi olet jättänyt mainitsematta asiasta? Kyseessä on olennainen seikka.

  On kaksi eri asiaa väittää:
  a) hepatiitin aiheutuneen todennäköisesti Vogelin Antitox -tuotteen käytöstä
  b) hepatiitin aiheutuneen todennäköisesti liiallisesta Vogelin Antitox -tuotteen käytöstä

  Jälkimmäinen taitaa tässä keississä olla lähempänä totuutta kuin edellinen.

  Pointti: pitää olla tarkkana, ja huuhaan paljastajan erityisen tarkkana.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Sinun mielestäsi siis tuotteen käyttö oli liiallista. Mihine perustat väitteesi?

 11. tox avatar
  tox

  Hei Juhani,
  Loistava katsaus taas kerran.
  Yksi asia mikä lisäksi saattaa aiheuttaa ongelmia luontaistuotteiden suhteen on niissä olevien aineiden alkuperä. Onko luvattua ainetta edes ollut tuotteessa ja onko mahdollisesti pillerissä jotain muuta epäpuhtautta. Nämä tuotteet saattavat sisältää jäämiä muista lääkeaineista, riippuen tehtaasta ja tuotantolinjasta. Samasta puristimesta tulee monenlaista pilleriä ja miten pesut on välissä suoritettu ratkaisee lopputuotteen sisällön. Laaduntarkkailu ei aina ole lääketehtaan tasolla.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tämä on yksi merkittävä riskin lähde, ilman muuta. En kuitenkaan rohkene uskoa, että isot toimijat kuten Vogel päästäisi markkinoille tuotetta, joka olisi merkittävästi epäpuhdas tai sisältäisi luvattomia aineita.

   Todennäköinen ongelmien lähde voi olla se, että kun kyse on yrteistä, niiden luonnollinen koostumus vaihtelee todella paljon ja joku erä voi olla erilainen kuin toinen.

  2. Pekka avatar
   Pekka

   “Nämä tuotteet saattavat sisältää jäämiä muista LÄÄKEAINEISTA”. Mistähän lääkeaineista voisi olla kyse? Lääkeaineita käsitellään yleensä vain lääketehtaissa, lääketukkuliikkeissä ja apteekeissa.

 12. Mika Rönkkö avatar

  Kiitos, kun linkitit blogikirjoitukseesi myös Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton kommentit.

  Liittomme toisiaan pitäytyi tässä asiassa vain virheellisessä johtopäätöksessä liittyen voikukan maksatoksisuuteen. Iltalehden jutussa laittomasti myrkyllistä lääkeainetta (N-nitrosofenfuramiinia) sisältänyt Onshido-valmiste oli asiantuntijalausunnossa virheellisesti yhdistetty A. Vogel Oy:n laillisesti valmistettuun ja sallittuja ainesosia sisältävään Antitox-nimiseen ravintolisään.

  Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto oli asiasta yhteydessä Iltalehteen, joka lisäsikin oikaisevan lausumamme saman uutisen myöhempään versioon. Lausumassamme toimme esille sen, että voikukka ei luonnostaan sisällä maksatoksisia aineita ja, että Juhani Knuutin mainitsemat raportit koskivat valmistetta, joka sisälsi myrkyllistä lääkeainetta (N-nitrosofenfuramiinia).

  Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kyllä Terveystuotekauppiaiden kanta oli jo siinä alkuperäisessä verkkoversiossa. Se oli myös olemassa verkkoversiossa siinä vaiheessa kun väitit, että kantaa ei olisi huomioitu. Tällä virheellisellä väitteellä sait aikaan perusteetonta somesyyttelyä ja salalittoväitteitä seuraajissasi. Minusta tällainen toiminta on epäeettistä.

   1. Mika Rönkkö avatar

    Iltalehti julkaisi jutun ensimmäisen kerran painetussa lehdessä (30.11.), jolloin pyysimme tuon voikukan maksatoksisuustiedon tarkistamista ja tarvittaessa sen oikaisua. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton lausuma oli lisätty Iltalehden lähes samansisältöisen jutun digiversioon, joka ilmestyi 4.12. Ehdotimme Iltalehteen lausumaksemme hieman tarkempaa kuvausta, mutta Iltalehti ei siihen suostunut.

    Iltalehti kirjoitti Suomen Terveystuotekauppiaiden liiton lausumaksi digiversioon (4.12.), että ”Suomen Terveystuotekauppiaiden liiton selvitysten mukaan voikukassa eikä sen juuressa eikä muissakaan kyseessä olevan valmisteen ainesosissa ei ole luonnostaan sellaista maksatoksista lääkeainetta, joka voisi vaurioita aiheuttaa. Liiton mukaan raportit koskevat aivan toista voikukkaa sisältävää yrttivalmistetta, josta löydettiin muuta myrkyllistä lääkeainetta.”

    Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ehdotti täsmällisempää lausumaa, jossa olisi kerrottu, että ”Suomen Terveystuotekauppiaiden liiton selvitysten mukaan tapauksen asiantuntijalausunnon raporteista ei löytynyt näyttöä siitä, että Antitox-valmiste tai vastaava identtinen muu valmiste olisi aiheuttanut maksavaurioita. Yhdessä raportissa on mainittu eräs laittomaksi osoittautunut valmiste (Onshido), joka sisälsi voikukan lisäksi yli 10 yrttiä ja vitamiineja. Kyseinen laiton tuote sisälsi maksa- ja sydäntoksiseksi todettua lääkeainetta (N-nitrosofenfuramiinia), joka raportissa yhdistettiin kuuteen maksavaurioon ja yhteen kuoleman tapaukseen. Kyseistä tuotetta oli myynnissä Japanissa vuonna 2002.”

    Tuota täsmällisempää lausumaamme ei julkaistu. Iltalehdestä todettiin, että ”Pitäydymme kuitenkin tuossa edellisessä, joka tuo asian ytimen esille.”

    Mika Rönkkö, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto

 13. Jori M avatar
  Jori M

  Määrä tekee myrkyn, mutta miten iso se määrä tässä on? Eli paljonko voikukkaa pitää kerätä, että voi tappaa esimerkiksi huonosta puutarhanhoidosta valittavan naapurin…? Sotien aikana käsittääkseni juuria paahdettiin kahvinkorvikkeeksi.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kuten kirjoituksesta selviää, ei voida sanoa mikä komponentti tuotteesta oli aiheuttamassa maksavauriota. Siten ei voida myöskään kertoa kuinka paljon kutakin tarvitaan. Maksavaurioit syntyvät idiosynkraattisesti eli satunnaisesti, jolloin suoraa maksatoksiosuutta ei välttämättä edes komponentilla ole ei tarvitse olla. Varsinaiset tunnetut maksatoksiset yhdisteet yleensä aina kielletään.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email