Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Covid-PCR-testaus ei ole epidemian syy mutta sitä käytetään kyseenalaisella tavalla matkustajilla

Covid-infektion diagnostiikassa käytetty PCR-testaus synnyttää edelleen perusteettomia väitteitä, joita jaetaan laajalti somessa.

Anti-PCR-fanaatikoiden tyypillisin virheellinen väite on, että suuri osa tai jopa kaikki todetuista Covid-19-infektioista olisi vain PCR-testauksen synnyttämiä vääriä positiivisia testituloksia, eikä varsinaista epidemiaa olisikaan. Nämä väitteet eivät kuitenkaan kestä kriittistä tarkastelua.

Kirjoitin Covid-PCR-testauksen tarkkuudesta aikaisemmin blogissani 19.10.2020. Kirjoituksessani käsittelin testin herkkyyttä ja tarkkuutta ja tulin siihen tulokseen, että epidemia ei mitenkään voi selittyä väärillä positiivisilla testituloksilla.

PCR-testin Ct-arvo

Kun aikaisemmat virheelliset väitteet eivät ole kestäneet kriittistä tarkastelua, on kritiikin kohteeksi otettu PCR-testin Ct-arvo. Ct-arvo kertoo kuinka monta sykliä testin annetaan monistaa näytteessä olevaa RNA:ta.

Mikäli testi tulee positiiviseksi jo matalilla syklitasoilla, on näytteessä paljon viruksen RNA:ta. Jos se tulee positiiviseksi vasta kovin korkeilla syklitasoilla, RNA:ta on vähän. Paljon monistettaessa väärien positiivisten tulosten riski luonnollisesti kasvaa.

On syytä huomata, että Ct kertoo mitä näytteessä on – ei mitä potilaassa on. Jos näyte on otettu huonosti voi Ct olla korkea vaikka ihminen täynnä virusta. Tästä syystä myös samalta henkilöltä eri päivinä otetuissa näytteissä voi olla erilainen Ct.

Taudin edetessä ylähengitysteissä voi olla vähän viruksen RNA:ta mutta virus lisääntyykin keuhkoissa tai muualla.

On väitetty, että PCR-testeissä käytetään liian suuria syklimääriä, ja tämä aiheuttaisi paljon virheellisiä positiivisia tuloksia. Väite perustuu kuitenkin väärinymmärrykseen.

Testauksessa syklien määrän katto on yleensä enintään 40-45 sykliä. Tämä luku ei kuitenkaan tarkoita sitä, että positiivisiksi tulkittujen tulosten osalta olisi käytetty ja tarvittu noin monta sykliä.

Esimerkiksi kotimaisessa vielä julkaisemattomassa raportissa todettiin, että positiivisissa PCR-tuloksissa Ct-luku oli 11-32. Positiivisista näytteistä 78 %:lla Ct-luku oli alle 25, 17%:lla 25-<30 ja vain 5 %:lla >30.

Saman suuntaisia lukuja on Britanniasta, jossa positiivisten tapausten Ct-luku oli 25 paikkeilla (ks kuva alla).

Myös WHO:n on väitetty todenneen, että testeissä käytetään liian paljon syklejä, mutta tämä väite ei pidä paikkaansa.

Miksi Ct-arvoja sitten ei julkaista tuloksen mukana? Syy on yksinkertaisesti se, että ei ole olemassa mitään universaalia standardia, jolla tuota arvoa voisi arvioida eikä sitä voida sellaisenaan käyttää testin laadun kriteerinä. Sen vuoksi luvun julkaisemisessa ei ole järkeä.

Toki yksi vakuuttava argumentti nykyisen testauksen luotettavuuden puolesta on se, että testejä tekevät Suomessa ammattilaiset, jotka osaavat kyllä tulkita testin tuloksen asianmukaisesti.

Voiko vääriä positiivisia silti olla merkittävästi?

Mikään testi ei ole 100 % herkkä ja tarkka. Siten on selvä, että sekä vääriä negatiivisia että vääriä positiivisia tuloksia tulee. Kysymys on enemmän niiden yleisyydestä ja merkittävyydestä.

Edellisessä kirjoituksessa syksyllä tarkastelin testimäärien ja positiivisten havaintojen suhdetta. Koska ei ole olemassa mitään luotettavaa kultaista standardia, johon PCR-testiä voisi verrata, uskottavimmat arviot väärien positiivisiten ylärajasta saa niistä maista, joissa tautia on ollut todella vähän mutta testausta tehty paljon.

Syksyllä tulin tulokseen, että vääriä positiivisia voi teoriassakin olla Suomessa maksimissaan 0,14 %. Tämän arvion lähtökohtana oli, että tiettynä aikana syksyllä kaikki todetut positiiviset olisivatkin olleet vääriä positiivisia, mikä ei tietenkään voi pitää paikkaansa.

Miltä tilanne näyttää nyt?

Valitsin tarkasteluun Uuden Seelannin, jossa on tehty paljon testausta mutta tautia on ollut hyvin vähän. 22.1.2020 ja 3.2.2021 välisenä aikana Uudessa Seelannissa on tehty yhteensä 1 366 505 testiä väestössä sairaaloiden ulkopuolella. Näistä positiivisia oli 1907 kpl. Tämä tarkoittaa, että positiivisia testituloksia oli 0,1396 %.

Leikkikäämme samaa ajatusleikkiä, kuten yllä, ja olettakaamme, että kaikki nuo Uuden Seelannin positiiviset tulokset olisivat olleet vääriä positiivisia. Tämä ei tietenkään voi pitää paikkansa, sillä Uudessa Seelannissakin monella testipositiivisella todettiin todellinen kliininen Covid-tauti. Siitä huolimatta voimme kokeilla tuota teoreettista positiivisten tulosten ylärajaa Suomen testaus- ja tuloslukuihin.

Kun Suomessa on testejä tehty 3.2.2021 mennessä 2 880 100 kpl, vääriä positiivisia voisi teoriassa olla 4020 kpl, jos edellä kuvatut kaikki Uuden Seelannin todetut infektiot olisivat olleet vääriä positiivisia ja testi olisi toiminut samoin Suomessa.

Suomessa on todettu yhteensä 46 049 kpl covid-infektioita. Siten näistä yli 42 000 ei voi selittyä PCR-testin virheillä edes teoriassakaan.

Vaikka lukuja yrittäisi tulkita kuin piru raamattua, epidemia ei voi mitenkään olla väärien positiivisten PCR-testien aiheuttama.

PCR-testien kyseenalainen käyttö

PCR-testejä käytetään kuitenkin lisääntyvästi kyseenalaisesti. Osana valtioiden matkustusrajoituksia on otettu käyttöön PCR-testit. Esimerkiksi lennolle pääsee vain tuore negatiivinen PCR-testi mukanaan. Jotkut maat vaativat vielä toisen pikatestin lentokentällä.

Tästä on syntymässä merkittävä ongelma niille, jotka ovat sairastaneet Covid-infektion. PCR voi pysyä pitkään (viikkoja) positiivisena infektion jälkeen, vakavissa infektioissa pidempäänkin. Yhdestä mittauksesta ei tiedä onko infektio alkuvaiheessa vai hiipumassa pois.

Mikäli sairastuminen on tapahtunut kotimaassa, seurauksena on vain, että matkustaminen jää tuoksi aikaa tauolle. Todellinen ongelma tilanteesta syntyy, jos sairastuu matkan aikana. Tällöin sairastunut jää vieraaseen maahan jumiin epämääräiseksi ajaksi, vaikka ei enää olisi tartuttava.

PCR-testi havaitsee Covid-19-viruksen RNA:ta eikä positiivinen testitulos sinänsä kerro, että kohteessa olisi enää elävää ja tartuttavaa virusta.

Osa maista näyttää vaativan negatiivista PCR-testiä myös niiltä, jotka ovat todistetusti infektion sairastaneet oireisena ja siitä toipuneet ja kotiutettu sairaalasta ei-tartuttavana.

Tilanteesta syntyy toistuvien testien ja odottelun kierre toipilaalle, joka ovat selvinneet taudista.

Irrationaalinen PCR-testin vaatiminen sairaudesta toipuneelta on merkki siitä, että rajoitusten asettajat eivät ole ymmärtäneet, mitä PCR-testi kertoo.

Sain kuluneella viikolla tietooni monista tällaisista henkilöistä, jotka ovat jumissa vieraassa maassa eikä sairaaloiden tai terveydenhuoltoviranomaisten antama todistus tartuttavuuden päättymisestä riitä lentoyhtiöitä ohjeistaville viranomaisille.

Onneksi tällainen omassa kollegapiirissäni tapahtunut ongelma saatiin tällä viikolla ratkaistua maan konsulaatista saadulla matkustuksen poikkeusluvalla. Järjetöntä tässä oli se, että ylipäätään piti poikkeuslupaa anoa.

Se, että sairastuneet pysyvät positiivisina, ei liity varsinaisesti siihen, että olisi väärä positiivinen testitulos. Viranomaisille tulisi kuitenkin olla selvää, että positiivinen Covid-PCR-tulos ei kerro, onko tartunta tuore vai muutama viikko aiemmin tapahtunut.

190 vastausta artikkeliin “Covid-PCR-testaus ei ole epidemian syy mutta sitä käytetään kyseenalaisella tavalla matkustajilla”

 1. Taplaaja avatar
  Taplaaja

  Yksinkertaisesti. Jos ei ole tieteellisesti osoitettu viruksen joka tarttuu, olevan olemassa, niin silloin ei mikään testi voi “löytää” virusta. Tästä johtuu oireettomien positiiviset tulokset ja myöskin selitys “vuotaville”, heikentyville rokotteille (Jos ei ole löytynyt virusta niin mitä varten rokote on kehitetty?) ja nk. “varianttien” läpäisy kyvylle. Se että ihmisillä on jotain oireita ja jokin testi näyttää positiivisen tuloksen ei tarkoita yhtään mitään. Mutta on median avustuksella saatu näyttämän.

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Esimerkiksi Suomen kansalaisia suojannut perustuslaki PITI 2011 muuttaa lääkejättien vaatimusten mukaiseksi .

  Perustuslain tarkastuskomitean mietintö 9 / 2010: poikkeusoloja kokevaa lakia TULEE muuttaa niin, että poikkeusolot voidaan julistaa sotatilan lisäksi kansainvälisen elimen ILMOITTAMAN pandemian seurauksena .

  Sikainfluenssan jälkeen WHO:n pandemian käsitteen määritelmän muutokset siitä, että käytännössä pandemian määritelmäksi nykyään riittää se, että jokin leviää, tukee kononaiskuvaa pcr-testin kanssa luodusta illuusiosta. Minä ja monet monet muut ei tosi elämässä ole nähnyt missään vaiheessa ympärillä mitään herkästi leviävää ja tappaa tautia. Muuta kuin uutisotsikoissa. Tilastot osoittaa, ettei meillä ole mitään pandemiaa. STM:n omassa muistaakseni vuonna 2012 luodussa pandemia asteikossa, lievä pandemiataso oli kun 8 viikossa yli 3000 ihmistä kuolee. 8 viikossa! Nyt on ns koronaan kuollut n. 1500 melkein 2 vuodessa. THL:n tilastoinnin (WHO:n ohjeistuksesta) mukaan nämä n. 1500 koronaan LIITTYVÄ kuolema on se kun potilas kuolee 28vrk:n aikana positiivisesta testituloksesta. Järjen vastaiseksi se korostuu entisestään kun mediaani-ikä “koronaan kuolleilla” on ollut n. 84 vuotta ja yli 90%:lla yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Lisäksi tähän liittyy laboratorio varmentamattoman testin ja lääkärin tekemän oire kuvan olettamuksesta merkitty tapaus järjestelmään. Todella tieteellistä. Entä ne valtavat rahakannustimet ympäri maailmaa kun sairaala ottaa sisään “korona” potilaan tai vielä suurempi raha kun laitetaan hengityskoneeseen? Ei yhtään riskiä mahdollisuuteen joka väärentäisi tilastoja? Eikä kenttä näyttö eikä tutkimuksetkaan ympäri maailmaa osoita, että maskeilla, käsidesillä, etäisyyksilla, ulkonaliikkumiskielloilla ole vaikutusta. Saadaan kyllä näyttämään kun pcr-testistä muutetaan monistuskertoimia ja simpsala-pim Nyt alkoikin “tartunnat” tippumaan ja selitetään että tämä tai tämä on auttanut… ja vastaavasti toisinpäin kun alkaa uusi “aalto”. Tosin se täysin oireettomien lisääntyvät positiivisen testituloksetkin yllättäen lisääntyy kun oireettomat juoksee testissä toisen ihmisen positiiviselle testi tulokselle “altistumisen” vuoksi tai kun tarvii todistuksen esim työpaikalle tai työmäälle pääsyn vuoksi. Ja syitä on monia miksi jollakin jokin oire on. Tänä aikana kun lähes jokainen oire on liitetty koronaan…. jotta syy mennä testiin.

  Media on ottanut suomessakin pahoja yksittäis potilas tapauksia esille valtavalla hölinällä. Perusterve ja liikuntaakin harrastanut sanoo uuutinen. Sairaalassa ja teholla aivan muun kuin koronan takia. Mutta kun se positiivinen pcr-testi! Ja sitten sopivasti osattu kysyä kysymyksiä jolla johdatettu potilas antamaan sopivanlainen vastaus josta tehty vääntämällä uutinen. + raha korvaus uutisen tekemisestä. Hyvä uskoinen ja vähävarainen mielellään antaa muutaman vastauksen. Tälläisen olen läheltä nähnyt ja potilaan omaiset järkyttyneitä agenda vetoisesta uutisoinnista. Tätä on tehty ennen korona aikaakin.

  Rikospoliisikin tietää, että jos johonkin asiaan liittyy liian monta sattumaa niin se ei ole enään sattuma.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En kykene sinua auttamaan kun olet kaivanut itsellesi aikamoisen kaninkolon, josta et enää kykene näkemään ulos.

   Väität, että ne taudit jotka ovat vieneet useita tuttujani sängyn pohjalle, muutamia sairaalaan ja joitakin hoidetaan myös teholla, ovat olemattoman viruksen aiheuttamia? Myös miljoonat kuolleet ovat kuolleet muuten vain ja PCR ei testaa mitään? Ja, että Suomen sairaaloissa ihmisiä otetaan sairaalaan sisään ja teholle ihan vain sen vuoksi, että sairaalat saavat niistä rahaa? PCR-testien syklikertoimia muka muutetaan että saadaan enemmän diagnosoitua?

   Tajuatko kuinka idioottimaisilta väitteesi vaikuttavat? Sorry vaan, mutta älyttömyydelllä on myös rajansa. Näiden väitteiden osalta ei mitään järkevää kesksutelua voi syntyä.

   1. Taplaaja avatar
    Taplaaja

    Käännät asiat ja ohitat asioita keskittymällä mollaamiseen. En väittänyt että sairaalaan joutuneet menevät sinne ilman syytä niin kuin annat ymmärtää vastauksestasi. Mutta ihanko oikeasti nyt ensimmäistä kertaa joitakin nk. perusterveitäkin joutuu flunssan kaltaisilla oireilla sängyn pohjalle ja sairaalaan? Ihan niin kuin ennenkin, mutta jostain muusta syystä kuin tämä “korona” jota ei ole eristetty ja osoitettu olevan olemassa. Missä on esim. ns. influenssat pandemian aikana koko maailmasta? Ei ehditty tutkia ja tilastoida. Höpö puhetta koska kaikki muut on kyllä ehditty tutkia ja tilastoida. Syy on se, että kaikissa oireissa otettu VAIN pcr-testi ja testi otetaan vaikka sairaalaan menon syy olisi mikä tahansa ja testi löytää vain geneettistä materiaalia jota löytyy kaikista elävistä. Sen takia “koronaa” löytyy oireettomissa, oireellisissa, eläimistä. Viimeistään löytyy kun niitä tarkennus syklejä nostetaan riittävästi… ja pikatestillä videoituna mm. hanavedestä, lasillisesta coca-colasta Itävallan parlamentti salista kaikkien nähden.

    Maailmassa kuolee joka vuosi n. 70 miljoona ihmistä ja näistä muutamat miljoonat on pcr-testillä todettu sitten ns. korona kuolemiksi. Suomessa koodilla UO7.1. Jopa U07.2. koodi jota käytetään silloin, jos potilaalla epäillään tautia, mutta ei oteta näytteitä tai niiden vastaukset eivät ole vielä valmiita. Tämäkin menee samoihin tilastoihin.

    Sanohan ammattilaisena se, että mikä järki on tilastoida korona kuolema jopa kuukauden vanhan testin perusteella järjestelmään, jota mediakin käyttää, ilman todellista kuolin syy diagnoosia, käyttää testiä josta on tiedetty koko ajan ja hiljattain uutisoitukin “löytävän” viikkoja ja kuukausiakin vanhoja “viruksia” (Löytää mitä löytää, tarkemmin geenipätkiä Joita tietokoneella yhdistämällä kyhätty tämä ns. virus kokonaisuus… tietokoneen näytölle.) ja näistä positiivisista luvuista on, ei ainoastaan Suomi vaan koko maailma laitettu tekemään vaikka mitä sekä ei mitään eli lockdownit.

    V. 2016 teholla oli yli 100 potilasta, myös lapsia. Ei mitään puhettakaan terveydenhuollon romahtamisesta.
    Keeväällä 2020 HUS:n toimitusjohtaja Tuominen sanoi, että “HUS pystyy venymään hätätilassa jopa 500 tehohoitopotilaan hoitoon”. Kiuru sanoi, että saadaan Suomeen jopa 1000 paikkaa. Keväällä 2020 oli pahimmillaan reilu 80 teholla. Tänä vuonna ei sitäkään ja kaikki oli romahtamassa ja rajoituksia päälle!
    Samoilla pcr-testeillä hoitajia ja lääkäreitä istuu kotona mm. oireettomina, lieväoireisinä tai “altistuneina” ja samaan aikaan mesotaan terveydenhoidon kantokyvyn ja työvoiman romahtamisesta.

    Jännä pandemia kun ei oikeassa elämässä näkynyt mitään poikkeavaa, mutta kun “lääkkeet” tuli niin alkoi tapahtua ikävässä valossa (myös näkymään monissa tilastoissa) mm. Urheilijoita tippuu tuon tuostakin ja ympärillä olevat, nuoriakin, lähtee sairaalaan jopa halvauksista, infarkteista ym. johtuen.

    Todellakin lopetetaan tämä keskustelu. Minä menen kaninkoloon, mutta laita tasapuolisuuden nimissä sinä pää takaisin pensaaseen, ettet näe mitä ympärillä tapahtuu. Sen lauluja laulat jonka leipää syöt.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Useimmat väitteistäsi ovat selkeän virheellisiä. Suorastaan hämmästyttävän tietämättömiä. Ehkä väität tahallaan tai sitten et vain ole ymmärtänyt. Epäilen jälkimmäistä.
     Muuten, millä lihaksilla sinä Taplaaja Suomesta nämä asiat kuvittelet ymmärtäväsi paremmin kuin gloobaali asiantntijapooli?

     Muutama oikaisu vielä ja sen jälkeen tämä “keskustelu” on taputeltu:
     1) Tutkimuksin on todettu, että koronainfektio on selvästi vakavampi kuin flunssat tai influenssat.
     2) Influenssaa ei tullut viime talvena, johtuen sulkutoimista. Ei ole niin ärhäkkä leviämään ja kun sulu rajoitti koronaa, se rajoitti myös influenssaa.
     3) Olet väärässä myös covid-diganostiikassa. Sairaalassa otetaan monia muitakin kuin PCR-testi. Näihin muihin kuuluvat sellaiset verikokeet, joiden tunnetaan reagoivan koronainfektiossa sekä myös koronaviruksen IgG ja IgM-vasta-aineet jne.
     4) Koronapotilailla positiivinen PCR valtaosalla perustuu alle 25 syklin tulokseen
     5) Koronakuolemat aluksi tilastoidaan karkeasti mutta varsinainen lopullinen kuolinsyy määritetään ihan muulla tarkkuudella kuin kuvasit.
     6) Et ymmärrä kommenttisi perustella mitään tehohoidon kapasiteetista ja tarpeesta. Kysymys ei ole siitä, etteikö Suomeen saataisi enempää tehopaikkoja mutta silloin kaikki muu lääketieteellinen hoito kärsii ja kriisiytyy. Koronapotilaita ei voida pitää samalla teholla muiden kanssa.

 2. Taplaaja avatar
  Taplaaja

  Hypätään kerralla syviin vesiin…Täällä väitelläänn pcr-testistä joka ei ilmeisesti edes etsi virusta tai sen osaa.

  Noin 150 instituutiosta on kysytty oikealla tavalla tehtyä tutkimusta korona viruksen olemassa olon todistamiseksi. Kaikista on kuulemma tullut vastaus ettei heillä ole sellaista joka osoittaisi sen. Kaikki on tehty tai viitataan jo tehtyyn tutkimukseen jossa on tehty soluviljelmä menetelmää käyttäen. Menetelmä joka on osoitettu ilman “virus näytettä” tuhoavan koko solunäytteen eli itse prosessi tappaa soluja ja väitetään sen johtuvan viruksesta. Tämän huomasi koko ns. virus opin kehittäjä ja epäili koko menetelmää, mutta tiede maailma sivuutti sen ja otti tämän menetelmän käyttöön osoittamaan viruksen olemassa olon todeksi.

  Michael Laue Robert Koch Instituutista ”En ole tietoinen tutkimuksesta jossa eristetty SARS-CoV-2 puhdistettiin”

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Taplaaja. Jos tuot esiin jotain salaliittoja, pysy edes ajan tasalla. Nämä viruksen eristämisjutut ja Kochin postulaatit ovat niin eilistä. Poistin linkin.

   1. Taplaaja avatar
    Taplaaja

    Kiitos hyvästä, tieteellisestä, vasta argumenteistasi.

    Varmaan voit selittää miksi tri Stefan Lankan vuonna 2017 voittama oikeustaistelu Saksassa pakollista tuhkarokko rokottamista vastaan päättyi Steranin voittoon siitäkin huolimatta, että vastapuolen “todistus” kappaleissa oli yksi tutkimus johon koko virologia pohjautuu joka ei oikeuden tutkimuksen ja päätöksen jälkeen osoita mitään todistusta. Tri Stefan Lanka teki 2021 vertaisarvioivan tutkimuksen “korona viruksesta” olemassa olosta, tutkimuksen, jollaista hän ei löytänyt ja ei löytänyt itsekään.

    “Jos olet virologi ja tahdot todistaa jonkin viruksen olemassaolon ja sen syy-yhteyden johonkin sairauteen, sinun on tehtävä kolme yksinkertaista asiaa:

    Sinun on eristettävä, ts. otettava erilleen, virus sairaasta henkilöstä ja puhdistettava se, niin että sinulla on isolaatti (eristetty materiaali), joka koostuu vain puhtaista viruspartikkeleista eikä mistään muusta.Sinun on saatava tämä virus näkyiin mikroskoopissa, otettava siitä valokuva, karakterisoitava se uniikkina biokemiallisena rakenteena, sekvensoitava sen genomi ja määritettävä, mistä proteiineista se koostuu.Sinun on siirrettävä puhdistettu virus koeisäntään ja saatava aikaan sairaus.

    Jos seuraat näitä askeleita onnistuneesti, vain silloin voit todistaa, että virus on olemassa ja että se aiheuttaa sairauden. Tämä on se, mitä kiinalaisten virologien olisi pitänyt tehdä ensimmäisillä ns. ”Covid”-potilailla Wuhanissa voidakseen väittää, että heidän hengitystievaivansa ovat viruksen aiheuttamia”

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Jatkat siis väittämällä, että koska kaikkia noita vaiheita ei ole lähteittesi tai mielestäsi tehty, nyt leviäviä koronaviruksia ei ole olemassa, diagnostiikka on harhaa ja että epidemia ei ole noiden koronavirusten aiheuttama?
     Yksi asia on hyvä muistaa: Tieteellisiä seikkoja ei todellisuudessa päätetä oikeudessa. Miten tuomarit muka voisivat ylipäätään ratkaista tieteellisiä kantoja? Siihen en edes ota kantaa, onko tuollainen oikeustaistelu edes käyty niin kuin sen kuvaat.

 3. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Jos kerran monisairaalla ja ikäihmisellä ei voi aina varmuudella sanoa johtuiko kuolema vain ja ainoastaan koronasta niin miksi ne lisätään koronakuolemiin? Eikö se vääristä lukuja?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Periaatteessa vääristää, mutta ilmeisesti ei merkittävästi sillä kokonaiskuolleisuus seuraa noita lukuja erittäin hyvin ja se kai nyt kuitenkin on aika luoettava tieto, vai mitä?
   Asia myös tarkentuu tämän vuoden lopulla kuin kuolinsyyt viime vuoden osalta julkaistaan.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Ainakin Asko tuossa haastattelussa sanoo että todellista lukumäärää ei tiedetä koska “Suora kausaliteetti ja syy yhteys koronaan puuttuu” Suora lainaus ja ilmoitetuista että “Lukemat ovat yliampuvia” Suora lainaus

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Etkö lukenut vastaustani?

   2. Grandu avatar
    Grandu

    Tässä tosiaan puhuttu näistä Ct-arvoista, niin kyllähän tilanne on se, että vaikka postiivinen testi todetaan alle 30 arvoilla, niin henkilö voi silti olla oireeton. Tämän takia ylenpalttinen testaaminen aiheuttaa paljon harvakuvia yhteiskunnan terveystilanteesta. Testin avulla voidaan auttaa diagnoosia, mutta jos ihminen on terve, niin minkä takia heitä kohdellaan kuin sairasta ihmistä? Koska testi sanoo niin? Vaikka oireeton voi levittää tautia, niin läpi historian tiedetään se, että oireellinen ihminen on aina se joka vie epidemistä tilannetta vahvasti eteenpäin.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Varmaan tuohon ollaan nyt menossa ,että oireettomia ei enää testata. Mutta tämä käytäntö tulee suhteutta vuoden takaiseen tilanteeseen jossa ennen rokotteita oireettomat tartuttivat taidn riskityhmiin, jtka saivat vakavan taudin.
     Tilanne on nyt jo aivan eri.

 4. eettisyys avatar
  eettisyys

  Mitä mieltä olet tästä Asko Järvisen haastattelusta?

  Siinä myönnetään suoraan että korona tilastointi ei ole tarkkaa ja kuolinsyytä ei pystytä varmuudella selvittämään
  https://www.youtube.com/watch?v=SnQRXVfO2O8&t=241s&ab_channel=RabbitProductionsLtd

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Todettu koronakuolleisuus kuitenkin vastaa hyvin väestön kokonaiskuolleisuutta ja sen muutoksia eri maissa, joten ei tuo koronakuolleisuus voi paljon pielessä olla.
   Tottakai monisairaalla ja ikäihmisellä ei voi aina varmuudella sanoa johtuiko kuolema vain ja ainoastaan koronasta

 5. Kristiina avatar
  Kristiina
 6. Kristiina avatar
  Kristiina

  Tässäpä vähän “salaliittoteoriaa” pimeneviin syysiltoihin.
  https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/tt/9bcac2f4-6056-4e8c-8d80-9307ae587bd9

 7. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Mikä riittää perustelluksi epäilyksi karanteenia määrätessä? Pitääkö olla seuralaisella vähintään positiivinen testitulos vai riittävätkö oireet karanteeniin määräämiseen? Miten asia on?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Nuo määrittelut muuttuvat koko ajan eikä minulla ole tarkkaa tietoa tämän hetken määrittelystä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Siis yksi noista kaupallisista paneeleista on nyt pannassa. Tällä ei ole laajempaa merkitystä PCR-testin luotettavuuden suhteen. Kertoo vain siitä, että kun bisnes on isoa, myös huonoja tuotteita pääsee markkinoille.

   Korjaus kommenttiin: Kyseessä olikin tiedote, että FDA haluaa, että jatkossa testi kertoisi myös influenssasta eikä vain koronasta. Huonolla lukemisella tulee helposti tulkittua virheellisesti. MOT.

   1. Martti R avatar
    Martti R

    Ainakin Uuden Suomen blokikirjoituksen (tutkija) mukaan kyseisellä asialla on laajempaa merkitystä: Syynä tähän CDC:n varoitukseen (alert) on PCR-testin epätarkkuus (mm. influessatkin se poimii) ja se, että Suomen nykyinen (elokuu 2021) PCR-testi korkeilla monistuskerroilla tuottaa jopa 97 % false positiveja.

    Kun oikeutta on alettu käymään, niin kukahan nuo ehkä historian suurimmat korvausvaateet maksaa, jos tuomio meneen korvausten maksamiseen?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tuo koskee vain tuota yhtä tuotetta. Esim jos Skodassa on jokin vika, se ei koske Bemaria.

   2. Martti R avatar
    Martti R

    Näinhän se on, mutta kummalla “autolla” Suomessa ajellaan, PCR-testiä ajatellen?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Selvennykseksi PCR-testeihin liittyvään disinformaatioon: https://www.reuters.com/article/factcheck-covid19-pcr-test-idUSL1N2P42U5

 8. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Mikä riittää perustelluksi epäilyksi karanteenia määrätessä? Pitääkö olla seuralaisella vähintään positiivinen testitulos vai riittävätkö oireet karanteeniin määräämiseen?

 9. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  ” suurella todennäköisyydellä” eli toisin sanoen voi johtua muustakin. Ja jos ei testata niin ei tiedetä.
  Ja PCR testihän ei yksin sitä kerro joten minkäänlaista varmuutta ei ole.

 10. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Laki on hyvin selvä. Testi ei kykene selvittämään onko kyse tartuntaudista vai ei lain silmissä.
  Se ei osoita onko kyseessä jo parantuneesta infektiosta jolloin jääneitä löydöksiä ei pidetä tartuntatautina vai elävästä viruksesta jolloin kyseessä on tartuntatauti. CDC on julkaissut että RNA:ta löytyy kuukausia vielä sairastumisen jälkeen joten kyse ei todellakaan ole yksittäisestätapauksesta. Joten jos ette tiedä kauan virus voi säilyä niin miksi sitten väität että se säilyy vain viikkoja? Tuohan oli puhdasta disinformaatiota. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/duration-isolation.html

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Jatkat höpötystä. En ole väittänyt, että viruksen partikkelit säilyisivät vain enintään viikkoja, mutta valtaosassa tapauksista kyse on vain viikoista. Jos tautia on väestössä vähän (kuten nyt on) positiivinen PCR hyvin suurella todennäköisyydellä kertoo tuoreesta infektiosta, etenkin, jos kyseessä on oireinen henkilö.
   Jos haluat kiistellä juridiikasta, tämä ei ole oikea foorumi.

 11. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Ja näitä tapauksia on siis että PCR testi on monta kuukautta myöhemmin vielä ollut positiivinen. Nainen testattiin vauvan syntymähetkellä positiiviseksi ja 55 päivää myöhemmin edelleen sama tulos.
  Joten on selvää ettei testi lain silmissä tee sitä mitä sen pitäisi tehdä.
  Se ei täytä lain vaatimaa kohtaa jossa sen pitää erottaa onko kyseessä jo parantuneesta infektiosta jolloin jääneitä löydöksiä ei pidetä tartuntatautina vai elävästä viruksesta.
  https://www.statnews.com/2020/06/08/viral-shedding-covid19-pcr-montreal-baby/
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7299851/

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En tekisi yksittäisestä tapauksesta laajempia johtopäätöksiä. Uusintainfektio on mahdollinen ja myös pitkittynyt infektio joissakin tapauksissa, jos immuunipuolustus ei reagoi kunnolla. Tilannetta on mahdoton erottaa taudin jälkeisestä tilanteesta. Emme tiedä vielä sitä, kuinka pitkään virus voi joissakin säilyä. Ilmeisesti osa long covid -tapauksista on pitkittyneitä infektioita sillä rokottamalla osa long covid -potilaista paranee. Tämä siis kielisi siitä, että immuunireaktion herättämisellä voisi pitkittynyt oireisto parantua joillakin.

 12. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Suurella varmuudella mutta ei kuitenkaan 100% varmuudella. Itsekkin olet todennut ettei testitulos sinänsä kerro, että kohteessa olisi enää elävää ja tartuttavaa virusta. Tuo muutama viikko ei pidä paikkaansa. CDC on julkaissut että voi olla kuukausia. “Recovered adults can continue to shed detectable but non-infectious SARS-CoV-2 RNA in upper respiratory specimens for up to 3 months after illness onset” Laki on hyvin selvä. parantuneesta infektiosta elimistöön jääneitä löydöksiä ei pidetä tartuntatautina. Ja jos testi ei kykene kertomaan niin varmuutta asiasta ei todellakaan ole.Joten
  PCR testi ei todista että kyseessä on lain silmissä tartuntatauti koska
  PCR testi ei kerro onko kyseessä elävä virus vai onko kyse jo parantuneesta infektiosta jolloin elimistöön jääneitä löydöksiä ei pidetä tartuntatautina.
  Ja tästä syystä pelkän pcr testin varjolla tehty karanteeni on laiton eikä voida lain silmissä pcr testin tuloksen mukaan määrätä karanteeniin.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kannattaa keskustella tästä aiheesta juristien kanssa eikä täällä. Mikään ei koskaan ole 100% varmaa joten sillä logiikalla kaikki olisi laitonta.

 13. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Jos kerran PCR-testi havaitsee Covid-19-viruksen RNA:ta eikä positiivinen testitulos sinänsä kerro, että kohteessa olisi enää elävää ja tartuttavaa virusta ja tartuntatautilaki sanoo näin ” parantuneesta infektiosta elimistöön jääneitä löydöksiä ei pidetä tartuntatautina;” niin eikä silloin pcr testin käyttö tartuntataudin määrittelyssä ole laitonta? https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161227?fbclid=IwAR0aCl6F9F9xHKbkMU0uqOCTJ4qUw8FKBYytnhljVA_89vgZjILsgUD2OJA#L1P3

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei ole.
   Asia on hyvin tiedossa. Mutta käytännössä, jos epidemia ei ole levinnyt laajalti ja henkilö sairastuu oireiseen sairauteen ja tällöin PCR on positiivinen, kyseessä on hyvin suurella varmuudella tuore infektio. Eri asia on ottaa väestössä seulontanäytteitä oireettomilta, jos tautia on paljon väestössä. Ei se RNA siellä kuitenkaan ikuisesti pysy, lähinnä muutamia viikkoja.

 14. Martti R avatar
  Martti R

  Kirjoitit: “Suoraan sanottuna termit ”Corman, Drosten” eivät voisi vähempää kiinnostaa. En edes tiedä mistä nämä termit ovat tulleet muuten kuin jostain trollitehtaasta. ”

  Corman et al, löytyy ainakin THL sivuilta, ja tuo toinekin, kun ihmiset ovat kyselleet sieltä tiettyjä asioista:

  Suomessa käytössä olevan WHO:n suositteleman Corman et al., 2019 in-house PCR-testin herkkyys on julkaisun mukaan 95%, lähde alla:

  Testauswebinaari (thl.fi)

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kuten on jo aikaisemmin todettu, ei tuon julkaisun perusteella voida todeta, kuinka laajasti käytetyt covid-19-testit toimivat.
   Tuon pseudotieteellisen väitteen kumoamiseen ei tarvita korkeampaa matematiikkaa vaan ihan tavallinen alakoulun matikka riittää.
   Nämä kaksi kirjoitusta avaavat tuota ongelmaa käytännössä.
   https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/pseudotieteelliset-vaitteet-covid-epidemiasta/
   https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/covid-pcr-testaus-ei-ole-epidemian-syy/

 15. Martti R avatar
  Martti R

  Kiitos neuvoista ja ajastasi.

  Kirjoitit: “Asiallinen ja luotettava tieto ei löydy videoista vaan vertaisarvioiduista ja luotettavien tieteellisten lehtien hyväksymistä tieteellisistä kirjoituksista.”

  Olet myös kirjoittanut toisaalla: “Uskottavimmat arviot tarkkuudesta saa esiin niistä maista, joissa tautia on ollut todella vähän ja testausta tehty kuitenkin paljon. Poimin maailman Covid-19-tilastoista kolmentoista vähiten Covid-19-tapauksia omaavan maan luvut ja jaoin näiden maiden positiivisten testitulosten määrän tehtyjen testien määrillä.”

  Mistä siis oma näkemyksesi PCR-testin tarkkuudesta on saatu?

  Ilmeisesti Corman Drosten testi on sama asia kuin Corman testi tai Drosten testi?

  Fuellmich: Aivan kuten VW:n dieselkäyttöiset autot olivat toimivia tuotteita, mutta ne olivat viallisia niin sanotun estolaitteen vuoksi, koska ne eivät täyttäneet päästönormeja, aivan samoin myös PCR-testit, jotka ovat täysin toimivia tuotteita muissa tarkoituksissa, ovat tässä tapauksessa viallisia tuotteita, kun kyse on tartunnan diagnosoimisesta.

  Jään odottamaan, miten Fuellmichille käy PCR-testin osalta. Panokset ovat mielestäni aika suuret.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Lue kaksi blogikirjotiustani aiheesta. Asia on niissä kuvattu todella selvästi.

   Minä en kyllä pidättäisi hengitystäni odottaessa jonkin oikeuden päätöstä onko PCR-testi sopivat epidemian toteamisessa. Et taida tiedostaa kuinka absurdille nämä pohdintasi (jotka ovat somessa leivävää disinformaatiota ja jo moneen kertaan kumottu), ovat lääketieeteen asiantuntijoiden piirissä.

   Suoraan sanottuna termit “Corman, Drosten” eivät voisi vähempää kiinnostaa. En edes tiedä mistä nämä termit ovat tulleet muuten kuin jostain trollitehtaasta. PCR on vanha tekniikka ja todettu luotettavaksi ja nyt myös Covid-19-testauksessa spesifisyys on todella korkea sen laajan kokemuksen mukaan, mikä on saatu niiden käytöstä.

 16. Martti R avatar
  Martti R

  Laura, kysyit: “Minä aloin ihmetellä mistä ne ”väärät positiiviset” tulevat.”

  Vaikea selittää, mutta kyseistä asiaa on selittetty alla olevan linkin sisällössä, josta on tämä lyhyt lainaus:

  Entä jos testin tarkkuus on 99 %
  Sama trendi tapahtuu myös vaikka PCR testillä olisi paljon parempi spesifisyys kuin edellä arvioitiin, sanotaan vaikka 99 %. Jos 1/10 on sairaita ja testaat 1000 ihmistä, saat tulokseksi 97 positiivista, joista 88 on oikeita ja 9 virheellisiä positiivisia. Jos 1/100 on sairaita, saat takaisin 19 positiivista, joista 9 on oikeita ja 10 on virheellisiä positiivisia. Jos 1/1000 on sairaita, niin saat tulokseksi 12 positiivista, joista 11 on virheellisiä positiivisia.

  Joten vaikka testillä olisi hyvin korkea spesifisyys 99 % (tarkkuus), niin kun viruksen esiintyvyys ei enää ole pandemiatasolla väestössä ja alkaa laskea epidemian tasolle, ajaudut nopeasti pisteeseen, jossa suurin osa tuloksista on vääriä positiivisia ja tauti näyttä olevan yleisempi kuin todella on.

  Johtopäätökset
  Mitä harvinaisempi sairaus todellisuudessa on, sitä todennäköisemmin testi antaa vääriä positiivisia tuloksia ja sitä hyödyttömämpi testi on määrittämään kenellä on korona. Jos koronapäätöksien tekemistä jatketaan laajalti perustuen PCR-testien tuloksiin, emme ehkä koskaan pääse eroon pandemiasta!

  Alla oleva linkki ei ilmeisesti aukea suoraa, mutta noilla tiedoilla sinne ehkä pääsee.

  Kuinka tarkka PCR-koronatesti on? – Vapauden puolesta

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Martti, vasta-argumentit väitteillesi laajasta virheellisten positiivisten PCR-tulosten esiintymisestä on esitetty blogini kirjoituksissani sekä kommentoitu kommenttiosiossa monta kertaa. Nykyiset PCR-testit EIVÄT ole epidemian syy eikä aiheuttamassa ikuista virheellistä epidemiaa. Vaikka teoreettisesti asia on siihen suuntaan mitä väitit, yksinkertaisin perustelu on katsoa lukuja maissa, joissa ei ole epidemiaa mutta testejä tehdään. Tuota väittämääsi ilmiötä ei ole havaittavissa. Suosittelen olemaan lukematta koronadenialistien sivuja.

   1. Martti R avatar
    Martti R

    Kirjoitit: Martti, vasta-argumentit väitteillesi laajasta virheellisten positiivisten PCR-tulosten esiintymisestä on esitetty blogini kirjoituksissani sekä kommentoitu kommenttiosiossa monta kertaa.

    On esitetetty, mutta ei ole näytetty virhettä, miksi kyseinen laskutoimitus on väärin. Olisin kiitollinen jos esittäisit minkä virheen laskun esittäjä tekee. Siis miten hän on päätynyt kyseiseen tulokseen ja miten se pitäisi laskea oikein. Sen jälkeen ei enää tarvitse etsiä tietoa muualta.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Olen esittänyt omat laskuni omisssa kirjoituksissani ja niissä ei ole virhettä. Ne tuottavat eri johtopäätökset kuin tuossa kommentissa.

     Noissa kommentin laskelmissa on se virhe, että koska spesifisyyttä ei ole luotettavasti määritetty, käyttämällä esim 99% arvoa päästään liian suuriin väärien positiivisten määrään. Kun katsoo esim Uuden Seelannin tilannetta, ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin, että spesifisyys on huomattavasti parempi kuin 99%.

     Testin herkkyys on sen sijaan selvästi heikompi eli merkittävä osa infektioista jää toteamatta. Tämä taas johtuu siitä, että myös näytteenotto ei ole onnistunut tai taudin vaiheessa virukset ovat jo poistuneet nielusta.

   2. Martti R avatar
    Martti R

    “Noissa kommentin laskelmissa on se virhe, että koska spesifisyyttä ei ole luotettavasti määritetty, käyttämällä esim 99% arvoa päästään liian suuriin väärien positiivisten määrään. Kun katsoo esim Uuden Seelannin tilannetta, ei voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin, että spesifisyys on huomattavasti parempi kuin 99%.”

    Kiitos vastauksesta. No, laskelmathan oli annettu esimerkin muodossa ja 99% 94% sijasta, oli tarkoitettu havainnollistamaan trendiä, että kun taudin esiintyvyys ei ole enää pandemia tasolla vaan laskee epidemian tasolle, niin ajaudutaan tilanteeseen jossa suurin osa tuloksista on vääriä positiivisia ja tauti näyttää olevan yleisempi kuin todella on, vaikka spesifisyys olisi hyvin korkea.

    Artikkelin esimerkki laskelmissa käytettiin spesifisyydelle tutkimuksen keskiarvoa 94%. Oli myös maininta, että spesifisyydelle ei ollut mahdollista määrittää kohdejoukosta tarkkaa arvoa.

    Eli, näiden tietojen valossa en itse näkisi mainitsemaanne virhettä, että spesifisyyttä ei oltu luotettavasti määritelty, koska sitä ei voitu tehdä, ainakaan artikkelin kirjoitusajankohtana.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     On siinä se virhe, että spekulaatiolla synnytetyn luvun avulla tehdään virheellisiä johtopäätöksiä. Kyllä nuo esiintyvyysluvut eri maissa ja testien määrä on ollut tiedossa jo pitkään.

   3. Martti R avatar
    Martti R

    Kirjoitit: “On siinä se virhe, että spekulaatiolla synnytetyn luvun avulla tehdään virheellisiä johtopäätöksiä. Kyllä nuo esiintyvyysluvut eri maissa ja testien määrä on ollut tiedossa jo pitkään.”

    Tuo on totta, mutta kun nuo asiat on viety oikeuteen, ja tutkittu mikä on totta ja mikä spekulaatiota, niin ainakin oikeuden päätökset Portugalissa, Itävallassa ja Saksassa ovat olleet mielestäni epäsuotuisia Drostenin PCR-testille, jota omien tietojeni mukaan myös Suomessa käytetään.

    Alla lainaus Reiner Fuellmichin aika tuoreesta puheesta : In Portugal, Austria and Germany excellent court decisions have come down stating that the completely unsuitable Drosten PCR test cannot be the basis for any anti-corona measures.

    Konekäännöksestä hieman korjattu suomennokseni, voit korjata tarvittaessa: Portugalissa, Itävallassa ja Saksassa on tehty erinomaisia tuomioistuimen päätöksiä, joissa todetaan, että täysin sopimaton Drosten PCR -testi ei voi olla perustana millekään koronan vastaisille toimenpiteille.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Ensinnäkään kysymyksessä ei voi olla mikään Drosten- testi. Mikä ihmeen Drosten PCR? Nuo termit ovat disinformaation tuottamia.
     Toiseksi, oikeudenkäynneillä ei näitä asioita ratkaista. En usko pätkääkään, että jossain olisi vakavasti otettava oikeuden päätös, että PCR-testiä ei voisi käyttää virusepidemian diagnostiikassa. Joka maassa sitä on käytetty jo kymmeniä vuosia ja käytetään koko ajan, koska testi on osoittatunut luotettavaksi. Suosittelen harrastamaan lähdekriittisyyttä.

   4. Martti R avatar
    Martti R

    Kirjoitit: Ensinnäkään kysymyksessä ei voi olla mikään Drosten- testi. Mikä ihmeen Drosten PCR? Nuo termit ovat disinformaation tuottamia.

    Alla on linkki, ei näy suoraan ja videon alapuolella on puheen testi lisäksi englanniksi.

    Reiner Fuellmich at Worldwide Freedom Rally in London: “Without Any Doubt the Dark Side Will Lose This Inhuman Battle Against Life and Creation” – Truth Comes to Light

    Kuten sanoin, kyse on suomennoksessa konekäännöksestä ja pyysin sinua tarkistamaan sen. Kiitos siitä. Kyse on siis sanasta ”Drosten”. Toisissa käännöksissä se on muodossa drustin. Minusta tuo kyseinen sana esiintyy videolla PCR-testin yhteydessä. Tuosta annan myöten, että jos se on Drosten, niin Suomessa käytetään Corman et al., 2019 in-house PCR-testiä, niin nimen mukaan kyse on eri testistä ja siinä olin väärässä. Jos se on Corman, niin sitten olen oikeassa sen suhteen, että kyseessä on sama testi, joka on Suomessa käytössä.

    Kirjoitit: Toiseksi, oikeudenkäynneillä ei näitä asioita ratkaista. En usko pätkääkään, että jossain olisi vakavasti otettava oikeuden päätös, että PCR-testiä ei voisi käyttää virusepidemian diagnostiikassa. Joka maassa sitä on käytetty jo kymmeniä vuosia ja käytetään koko ajan, koska testi on osoittatunut luotettavaksi. Suosittelen harrastamaan lähdekriittisyyttä.

    Miksi sitten oikeudenkäyntejä pidetään tässä tapauksessa, jos asia ei ole sillä ratkaistavissa?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Nyt antaisin vain sellaisen neuvon, että älä hae tietoa videoista. Asiallinen ja luotettava tieto ei löydy videoista vaan vertaisarvioiduista ja luotettavien tieteellisten lehtien hyväksymistä tieteellisistä kirjoituksista. Videoissa joku kertoo lähinnä omista mielipiteistään ja tulkinnoista.
     Mitä tulee oikeudenkäynteihin, ainahan kuka tahansa voi haastaa jonkun oikeuteen. Varsinkin Yhdysvalloissa tämä tuntuu olevan suorastaan osa kulttuuria ja siitä hyötyvät lähinnä juristit.

 17. LeifM avatar

  Ihmettelin juuri Facebookissa jotakuta joka väitti että PCR-testi tuottaa vääriä positiivisias tuloksia. Nyt on hyvä jälkikäteen tarkentaa asia. Hah.
  Miten PCR koneen tuloksista erotellaan Korona viruksen RNA/DNA. Konehan monistaa kaikkea DNAta, näytteen ottajan, näytteen antajan ja jokaikisen muunkin pöpön mitä nenästä löytyy.
  Korona viruksessa on kai RNAta, kone kai monistaa DNAta, jonka ihmisen solut ovat tehneet viruksen RNAsta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kone monistaa koronan tapauksessa RNA:ta sillä koronaviruksessa on vain RNA:ta.
   Tätä RNA:ta verrataan sitten koronaviruksessa esiintyvään RNA:han jolloin testi on myös hyvin tarkka.

 18. Laura Kataja avatar

  Eksyin tänne kun joku selitti vaihteeksi YLE:n uutiskommenteissa kuinka PCR-testi tuottaa vääriä positiivisia, ja kas kas ne samat änkkäykset ovat täälläkin. Tällä kertaa linkeillä höystettynä, mikä tekee kyllä alas ampumisesta hiukan helpompaa (pulušakki on kyllä osuva ilmaus…)
  Minä aloin ihmetellä mistä ne “väärät positiiviset” tulevat. Vai onko kyse siitä, että siellä on virusvainaan RNA:ta jonka testi tunnistaa, vaikka elimistö on jo torjunut infektion? Tuo tapaus jossa koronan sairastanut antaa positiivisen testin, vaikka on aikaa parantunut kuulostaisi ainakin siltä.

 19. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Ymmärränkö oikein että Yhdysvallat lopettaa pcr testin käytön?

  https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei, vaan yhden testin kanssa on ongelmia.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Minkähänlaisia ongelmia?
    Onkohan kyse isoista testimääristä?

 20. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  TARTUNTATAUTI­REKISTERISSÄ kuolema tilastoidaan koronavirustautiin liittyväksi kuolemaksi, kun se on tapahtunut 30 päivän sisällä positiivisesta koronavirustestituloksesta, eikä lääkäri ole erikseen ilmoittanut, että kuolema ei liity koronavirukseen. Mielestäni aika käsittämätön tilanne ettei lääkäri ilmoita oikeaa kuolinsyytä jos se esim on kolari ollut. Ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä silloin syystä. 5 % virhe ei kyllä ole vähäinen. Haluaisitko maksaa 5% enemmän veroja? Tai saada sen verran vähemmän palkkaa? Tai että viikottaista työmäärääsi lisätään 5%?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kysymys on siitä, että alustava tieto kuolemasta lähetetään automaattisesti ja varsinainen kuolinsyy vasta myöhemmin, kun se on varmistunut. Tästä syystä näissä kahdessa rekisterissä on aina pieni ero. Pahimmillaan viive on lähes vuoden.

 21. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  AIEMMIN TÄNÄ kesänä THL muutti tartuntatautirekisterin kuolemaraportointiaan. Sitä ennen koronaan liittyväksi kuolemaksi merkittiin automaattisesti kaikki kuolemat, jotka tapahtuivat 30 päivän sisällä positiivisesta koronatestistä.

  Muutoksen yhteydessä tartuntatautirekisteristä poistui 50 kuolemantapausta, kun esimerkiksi liikenneonnettomuudessa positiivisen testituloksen jälkeen kuolleet poistettiin koronakuolematilastosta.

  Onko tälläinen tilastointi oikein?
  Vasta yli vuoden jälkeen korjattiin

  https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008092050.html?fbclid=IwAR0TjykWgSEqvWZwM3ENBu0rI2EAXZFtmGc98KlvscX8wPOoDRHdFF-RJTw

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mielestäni prosessi on tapahtunut täysin avoimesti ja myös muutoksista on kerrottu avoimesti. Joka ainoa, joka on tekemisissä kuolintilastojen kanssa tiedostaa, että kuolinsyiden asettaminen ei ole aina helppoa ja myös kansallinen rekisterinpitäjä saa yksityiskohtaisia tietoja viiveellä. Minusta ensivaiheen kriteerit olivat sen tilanteen osalta rationaalisia ja nyt kun tarkempaa tietoa saadaan sairaaloista rekisteriä korjataan. Tämä tapahtuu aina vuoden viiveellä, riippumatta epidemiasta.
   Jos olisi odotettu vuosi ennen tietojen raportointia, ei meillä olisi ollut tietoa riittävän ajoissa epidemian aiheuttamista mahdollisista kuolemantapauksista.

   Nyt kun kuolemia on kirjattu n 1000, tuo 50 muutos on vain 5%, mikä epidemian tilanteen seuraamisen kannalta on varsin vähäinen virhe.

   Kuolinsyiden kirjaaminen on mielestäni ylipäätään onnistunut aika hyvin, kun myös väesötason ylikuolleisuus ja raportoidut koronakuolemat eri maissa vastaavat toisiaan varsin hyvin.

 22. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Taloudellisesti Ruotsi selvisi paremmin kuin Suomi

  https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000007826513.html

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Oen nähnyt kyllä toisenlaisia arvioita. Ruotsin talous on ylipäätään vahvempi. Mikä on sulkitoimien vaikutus? Nythän R uotsin sulkutoimet kevään 2020 jlkeen ovat olleet monella tapaa varsin samanlaiset kuin Suomessa.

 23. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Bhattacharyan mukaan historioitsijat tulevat muistamaan laajamittaiset sulkujaksot koronaviruksen aikana ”mahdollisesti isoimpana yksittäisenä kansanterveydellisenä virheenä historiassa, kun ottaa huomioon sulkujen aiheuttamat kokonaishaitat.”
  “Aiemmin tällä viikolla Arizonan yliopiston emeritusprofessori Eyel Shahar kirjoitti blogissaan, että Ruotsin koronastrategia on ”epäilemättä ollut täysin oikea”. Hän vertaili analyysissään ylikuolleisuutta Ruotsissa, joka valitsi pandemian hoitamisessa kritisoidun avoimen ja vähärajoituksisen tien.
  Shahar osoittaa tilastojen avulla, että niin sanotun influenssavuoden ylikuolleisuus koronapandemian ensimmäisen vuoden 2019-2020 aikana oli alle yksi prosentti, mikä vastaa noin 700 kuollutta.
  ”Sulkutilat ja paniikki olivat perusteettomia. Ne eivät estäneet mitään ja aiheuttivat yhteiskunnalle sanoinkuvaamatonta vahinkoa. Ruotsin tilastot kertovat yksiselitteisesti, että suuressa osassa maailmaa ihmishenkiä on menetetty ja elinkeinoja on tuhottu turhaan”, epidemiologi kirjoittaa.”

  https://tekniikanmaailma.fi/koronasulut-ovat-isoin-yksittainen-kansanterveydellinen-virhe-historiassa-sanoo-arvostettu-professori/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR32wzK8YfhrPX7vwftpnk0W1O-IbgViTG-lLX4AuJ01S2ERGX3_-vQoCV8#Echobox=1623408204

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tilastoja voi tulkita ilmeisen eri tavoin. Ruotsissa oli noin 10-kertainen kuolleisuus Suomeen verrattuna. Taloudellisesti ei eroa epidemian ja sulkutoimien aiheuttamassa haitassa.

 24. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Hei
  Mikä on kantasi rajoitusten jatkamiseen?
  Sekä THL:än että HUS:in suunnalta sanotaan että koronarajoitusten jatkamisella nyt muut syyt kuin terveydenhuollon kantokyvyn turvaaminen.

  https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/90697caf-f670-4a58-9335-595dd3319de0

  https://www.verkkouutiset.fi/neurokirurgi-rajoitusten-jatkamisella-muut-syyt-kuin-terveydenhuolto/?fbclid=IwAR2XHNt5DNjYrj6CzRO1pvwhP3CcQLQpxxw1WRD82WRTRxQD29Hlq3iWcEA#d08a75b7

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mielestäni rajoituksia pitäisi voida myös purkaa ripeästi tilanteen salliessa. Ymmärrän toisaalta varovaisuuden ja tilanteen seurannan.

 25. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Molemmilla kerroilla samat selitykset rajoitusten syistä ja silti nyt päädyttiin rajumpiin vaikka tilanne oli parempi kuin vuosi sitten

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En ihan pääse kärryille onko kommenttisi vain toteamus vai valitatko, että toimittiin väärin.
   Tulee muistaa, että viime vuoden keväänä oli toisaalta heikoisti tietoa viruksesta ja sen leviämisestiä ja nyt taas tänä vuonna enemmän tieto ja myös keinoja reagoida paremmin (ei pulaa maskeista, koeteltu jo erilaisia keinoja, jne)
   Jälkiviisastelu on toki helppoa mutta on hyvä asettua päättäijien asemaan välillä: Mitä itse olisit tehnyt eri tilanteissa

 26. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Jos on noin asia mikä oikeutti vahvemmat rajoitukset?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Siis milloin? Nyt vai viime keväänä?

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Nyt keväällä on ollut tiukemmat rajoitukset kuin vuosi sitten vaikka silloin tautia oli enemmän liikkeellä.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Niin? Mikä on pointtisi? Viime vuoden keväällä tilanne oli kaikille uusi ja epäselvä. Tänä vuonna tiedettiin enemmän, jonka vuoksi reagoinneissa voi olla eroa eri suuntiin.

 27. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Jos kerran testit ovat luotettavia miksi sairaalassa olevian määrä on pysynyt samana vaikka positiivisten
  määrä on noussut? Miksi positiivisten määrä ei ole noussut samassa suhteessa kuin mitä testimäärät ovat nousseet? Ei edes sinnepäinkään.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Positiivisten määrään vaikuttaa se kuinka paljon tautia on väestössä, ei siis testauksen määrästä riippuen, edellyttäen että testausta on hyvin saatavissa eikä sen kriteereissä tapahdu muutosta.
   Sairaala-ja tehohoidon määrät sen sijaan heijastelevat sairastuneiden profiilia eli sairastuneiden iästä sekä siitä onko sairastuneilla riskitekijöitä tai muita alttiuksia saada vakava tautimuoto. Nyt valtaosa riskiryhmistä on saanut yhden piikin ja niin sairastuneista suurempi osuus on ollut nuorempia.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Eli viime keväänä tautia oli todennäköisesti enemmän liikkeellä kuin nyt samaan aikaan?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Niin juuri.

 28. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Sehän juuri se pointti onkin. Testaamalla on saatu tauti näyttämään pahemmalta kuin se on.

  Vaikka testien määrä on kasvanut älyttömästi positiivisten määrä ei ole kasvanut samalla tahdilla.
  Ja sitten kun pelolteltiin että sairaalta täyttyy niin tehohoidossa olevia oli silti saman verran vaikka jonkun verran positiivisten määrä nousikin.

  25.5 2021 Testit/Tartunnat
  Testit 16920
  Tartunnat 107
  0,63 % testatuista oli positiivisia

  25.5 2020 Testit/Tartunnat

  Testit 1744
  Tartunnat 45

  2,58 %testatuista oli positiivisia

  Viime keväänä pääsi kyllä testiin yhtä helposti kuin nytkin.
  Oma ja läheisteni kokemus. Syyksi riitti päänsärky tai nuha.
  Testiä tarjottiin minullekkin useaan otteeseen koska allergisena kärsin nuhasta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olet väärässä tässä asiassa. Aihetta käsittelevien kirjoitusteni pointti on se, että väitteet testaamisen aiheuttamasta epidemiasta ovat virheellisiä. Testit eivät juurikaan aiheuta vääriä positiivisia eikä laaja testaaminen aiheuta epidemian virheellistä laajenemista. Sen sijaan viime vuoden vähäinen testaus aiheutti sen, että todellinen taudin levineisyys oli paljon suurempi kuin testaustulokset viestittivät eli meillä ei ollut oikeaa käsitystä taudin levinneisyydestä.

   Sinun oma kokemuksesi ei ole nyt tässä luotettava arvio. On yleisesti tiedossa ja ihan faktoilla todennettu, että viime keväänä testausta tehtiin selvästi vähemmän ja tiukemmilla kriteereillä kuin myöhemmin.

 29. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  25.5 2021 Testit/Tartunnat
  Testit 16920
  Tartunnat 107

  25.5 2020 Testit/Tartunnat

  Testit 1744
  Tartunnat 45

  870,18 % nousu testien määrässä mutta tartunnoissa nousu on vain 137,78 %

  Otetaan mukaan sitten myös teholla olevat
  Vaikka tartuntamäärät ovat isommat teholla on molempina vuosina 25.5 ollut sama määrä ihmisiä
  18 ihmistä

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Vuosi sitten keväällä ei testattu kuin selkeästi ja hankalasti oireilevat. Siten vuoden takaisten infektiomäärien vertaaminen ei ole tuolla tavalla järkevää.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Ja tämä väitteesi ei pidä ainakaan omalla kohdalla paikkaansa.
    Olen kerran joutunut käymään testissä ja aikalailla tasan vuosi sitten.
    Syyksi riitti päänsärky. Vaikka testimäärät ovat kasvaneet niin positiiviset eivät ole kasvaneet samalla tahdilla. Ja vaikka positiivisia on enemmän sairaalassa olevia ei ole enempää.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Sinun kohdallasi? Nyt on kysymys väestössä tehdyistä testeistä, ei sinun.
     On itsestään selvä fakta, että vuosi sitten epidemian huippu oli todellisuudessa huomattavasti suurempi kuin mitä tilastot näyttävät, koska testejä oli heikommin saatavissa ja myös niitä suositeltiin huomattavan pidättyväisemmin.

 30. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Testaamalla saadaan enemmän tartuntoja joten testaus on syy

  25.5 2021 Testit/Tartunnat
  Testit 16920
  Tartunnat 107

  25.5 2020 Testit/Tartunnat

  Testit 1744
  Tartunnat 45

  870,18 % nousu testien määrässä mutta tartunnoissa nousu on vain 137,78 %

 31. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Rajoitukset eivät missään vaiheessa ole Ruotsissa olleet tiukemmat.

  1. Etikkaisuus avatar
   Etikkaisuus

   Vasta-argumentti:
   Viime joulusta kuukauden eteenpäin Ruotsissa oli tiukemmat rajoitukset kuin Suomessa.
   https://sverigesradio.se/artikel/7630456

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Ja uudempi uuutinen missä todetaan ettei niin ole
    https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/81142171-9dbf-4a42-8942-988f58f12831

 32. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Taloudellisesti Ruotsi on todellakin hyötynyt merkittävästi.
  Suomen julkinen velka kasvoi yli 20 miljardia euroa viime vuonna
  Ruotsissa tilanne ei ole sama.
  https://www.hs.fi/talous/art-2000007915125.html
  Suomessa jäädään noista luvuista jälkeen ja velkaa otetaan vielä useita vuosia lisää.

  Lisäksi ei pidä paikkaansa että siellä olisi rajoitustoimet yhtä tiukat.
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/81142171-9dbf-4a42-8942-988f58f12831
  Suomessa oli ja on tiukemmat rajoitukset.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tämä ero ei liity mitenkään epidemian hoitoon.
   Itse asiassa epidemian seurauksena negatiiviset vaikutukset olivat vähintään saman suuruiset. Aluksi rajoitustoimet olivat lievemmät mutta ajoittain selvästi tiukemmat kuin Suomessa.

   Minusta tämä keskustelu muistuttaa pulushakkia, joten voinemme tämän päättää tähän, jos sopii.

 33. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Kehitysapu stoppasi jo nyt koska lockdown ja talous sakkaa sen takia myös länsimaissa.
  Keskiarvon voi IFR antaa ja niin on myös WHO tehnyt. Vai ovatko he mielestäsi väärässä?

  Niiden ihmisten, jotka eivät ole haavoittuvia, tulee antaa elää normaalia elämää välittömästi. Yksinkertaisia hygieenisiä toimenpiteitä kuten käsien pesua ja kehotusta pysyä kotona sairaana tulee tähdentää kaikkien kohdalla alentaaksemme laumaimmuniteetin kynnystä. Koulut ja yliopistot tulee avata lähiopetukselle. Kouluajan ulkopuoliset aktiviteetit kuten urheiluharrastukset tulee aloittaa uudelleen. Nuorten matalariskisten aikuisten tulee työskennellä normaalisti ilman vaatimusta etätyöskentelystä. Ravintolat ja yritykset tulee avata. Taide, musiikki, urheilu ja muut kulttuuritoimet tulee aloittaa uudelleen. Suuremmassa vaarassa olevat ihmiset voivat osallistua näihin halutessaan, samalla kun yhteiskunta nauttii siitä suojelusta jonka haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset saavat niiltä jotka ovat kasvattaneet laumaimmuniteettia.

  Se on jännä että kuolemista puhutaan kun ne tukee lockdown toimia kannattavia mutta sitten kun ne kääntyykin sitä vastaan se ei enää olekkaan kannattavaa. Nyt alkaa olla selkeää että haitat ovat isommat kyllä kuin hyödyt.

  The Great Lockdown: Worst Economic Downturn Since the Great Depression
  https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kivaa pohdintaa. Siinä vain jätetään huomiotta se, että vaikka osalla väestöstä riski saada vakava tautimuoto on pieni, he levittävät tautia niihin, joilla riski on suuri. Tämähän nähtiin Ruotsissa. Alussa Ruotsi toimi juuri noin kuin kuvasit ja siellä kuolleita on 10-kertainen määrä kuin Suomessa. Ruotsikin sitten muutti toimintaa ja siellä rajoitustoimet ovat olleet yhtä tiukat mutta kun virusta oli laajalti väestössä, tilanne on ollut huomompi koko ajan kuin muissa Pohjoismaissa. Taloudellisesti Ruotsi ei tämän valinnan perusteella ole merkittävästi hyötynyt. Onhan se jo nähty monta kertaa historiassakin: Ei yksinkertaisesti ole mahdollista rajata epidemiaa leviämään vapaasti osassa yhteiskuntaa ja eristää osaa.

   Kommenttiisi jännästä on olkinukke. Kaikki kuolemat ovat yhtä merkittäviä mutta, kuten edellä kuvasin, vertailu tulisi tehdä vertaamalla seuraavia: 1) epidemian vapaan leviämisen aiheuttamat taudin kuolemat sekä epidemian aiheuttama muu yhteiskunnallinen kriisi VS. 2) sulkutoimien haitat ja suppeammin leviävän epidemian suorat ja epäsuorat haitat. Minusta sinä teet koko ajan osakomponenttien vertailua, joka ei kykene antamaan oikeaa kuvaa.

   Kiistelyn kohteena ei ole se, onko sulkutoimista haittaa, sillä tietenkin niistä on. Kysymys on siitä onko kokonaisuutena parempi antaa epidemian levitä vai rajata sitä. Vastaus siihen riippuu em. arviosta mutta tietenkin myös epidemian vaiheesta. Nyt kun tilanne on hyvä, sulkutoimet tulee purkaa mutta kontrolloidusti.

 34. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Eihän tuosta ole mitään varmuutta että tilanne olisi pahempi. 24 miljoonaa kuollutta yhdessä vuodessa vs 3 202 699 koko epidemian aikana. Pahimmat arviot ovat että nälkäkuolemat voisivat jopa viisinkertaistua tänä vuonna jolloin puhutaan 45 miljoonasta kuolemasta ja siihen päälle nuo muut kuolemat. Yhteensä noin 51 miljoonaa kuollutta.
  Väitätkö että Covid tekisi saman?

  Asiantuntijat pelkäävät, että Intiassa on voinut olla yhteensä jopa yli puoli miljardia koronatartuntaa mutta silti kuolemia kuin 215,542.
  Virallisistakin luvuista vain 1,10 tarttunnan saaneista on kuollut joten saaisi tauti todella paljon tehokkaamin tappaa jotta päästääisiin samoihin lukuihin mitä lockdown toimet aiheuttavat.

  Lisäksi kun tilastointi on tätä tasoa niin pistää miettimään
  https://www.beckershospitalreview.com/data-analytics/florida-covid-19-fatalities-data-included-man-who-died-in-motorcycle-accident.html

  Jos mennään keskimääräisen IFR lukeman mukaan niin vaikka kaikki saisivat koronan kerran tällä pallolla ei silti päästä samoihin lukuihin.

  (IFR) for coronavirus is about 0.6 percent globally

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   IFR riippuu todella paljon iästä ja riskitekijöistä eikä yhtä lukua voi antaa. Sinun mielestäsi siis olisi pitänyt antaa epidemian levitä, jotta vältytään mainitsemiltasi haitoilta? Miten sinun mielestäsi olisi käynyt kahitysavulle ja monille hanakaloituneille ohjelmille, jos länsimaiden ikääntynyt väestö olisi massiivisesti ylikuormittanut terveydenhuollon ja krematoriot? Monet talousasioista tietävät ovat todenneet, että epidemian hallinta on hyödyllistä terveyden lisäksi myös taloudellisesti, koska itse epidemia aiheuttaisi vielä suuremmat ongelmat. Ei siis ole järkeä verrata pelkästään epidemian aiheuttamia kuolemia vaan vertailukohtana tulisi olla: 1) sulkutoimien haitat ja epidemian pienemmät suorat haitat ja 2) epidemian suorat haitat sekä epäsuorat haitat yhteiskuntaan

 35. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  No vaikka tästä muutama

  Some 430,000 HIV/AIDS patients in sub-Saharan Africa may have died over the past six months owing to interruptions in treatment due to COVID-19 lockdowns, according to a report on Wednesday.

  Unicef warns lockdown could kill more than Covid-19 as model predicts 1.2 million child deaths

  Japanissa myös itsemurhien määrä kasvanut lockdown toimien takia ja aiheuttanut enemmän kuolemia kuin covid
  https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/1aad4689-26be-4d98-8dbe-0d6f41b64b78

  https://www.aa.com.tr/en/africa/africa-hiv-aids-deaths-may-have-soared-due-to-virus/2006387
  https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/unicef-warns-lockdown-could-kill-covid-19-model-predicts-12/

  https://unglobalcompact.org/take-action/20th-anniversary-campaign/covid-related%20hunger-could-kill-more-people-than-the-virus

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Näitä voisi tietenkin jakaa loputtomiin mutta näissä lainaamissasi kommenteissa yhteistä on, että niissä ei verrata tilannetta siihen vaihtoehtoon, että ei tehtäisi mitään sulkutoimia vaan annettaisiin epidemian levitä. Sulkutoimien hattoja tulisi verrata juuri tuohon todelliseen vaihtoehtoon. Tietenkin maissa, joissa epidemia on ollut kurissa, sulkutoimien haitat tulevat suhteessa enemmän näkyviin, kuten esim Japanissa. Mutta se ei tarkoita, etteikö tilanne olisi vielä pahempi jos epidemia päästettäisiin riehumaan.

 36. JW avatar
  JW

  Mitä tahansa halutaan laskea eduksi, jos se sopii omaan agendaan. Hiv ja malaria lasketaan mukaan lock-downin vaikutuksiin, mutta ei koronan vaikutuksiin. Kai ne on riskitekijä myös koronan kannalta.

  Halutaan unohtaa mahdolliset seuraukset siitä, että koronapotilaat voisivat tukkia terveydenhuollon.

  Tai seuraukset siitä, että erityisesti kehitysmaissa vanhempien sairastuminen ja erityisesti kuoleminen voi olla kohtalokasta myös lapsille.

  Vahva agenda sokeuttaa näkemästä mitään faktoja.

  1. Eettisyys avatar
   Eettisyys

   for the first time since the 1990s, extreme poverty is going to increase. Life expectancy will fall. The annual death toll from HIV, tuberculosis and malaria is set to double. The number of people facing starvation may also double

   https://reliefweb.int/report/world/remarks-under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-2

   Ei koronan vaan lockdowntoimien takia JW

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Missä siinä todetaan, että kysymyksessä on juuri lockdown eikä tämä epidemia? Miten erotat nuo kaksi? Covid on sen verran vakava sairaus, että jos sen päästää leviämään, yhteiskunta romahtaa. Sen vuoksi perustoimintoihin joudutaan kohdistamaan resursseja. Ei ole mitenkään mahdollista erottaa epidemiaa ja sulkutoimia niin kuin itse ilmeisestyi kuvittelet. Jos ein olisi tehty mitään, olisi kaaos vielä suurempi ja miten siinä tilanteessa olisi voitu kolmansia maita auttaa?

 37. JW avatar
  JW

  Pitkäaikaissairaiden kuolemien pohtiminen saa hieman EPÄEETTISIÄ piirteitä. Monien pitkäaikaissairauksien kanssa voi elää ihan hyvää elämää hyvinkin kymmeniä vuosia. Sama pätee korkean ikään, ylipainoon, tupakointiin jne. jne.. Ikään kuin nämä joutaisivatkin kuolla pois. EETTISEN yhteiskunnan kuuluu ryhtyä vaadittaviin toimiin, jolla heidätkin pyritään pitämään hengissä.

 38. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  No tulevaisuus näyttää kumpi tappaa enemmän lockdown toimet vai covid
  Tai no väitetyt covid kuolemat.

  Mikä kohta noista ei pidä paikkaansa?

  Ei mitään kommenttia lockdown toimien aiheuttamista kuolemista?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Sulkutoimien vaikutukset riippuvat monesta seikasta, erityisesti siitä kuinka tiukka se on. Kuten kaikessa, myös sulkutoimissa tulee arvioda hyöty-haitta-suhde. Valtaosasta sulkutoimia ei ole minkäänlaista haitallista vaikutusta terveyteen tai kuolleisuuteen mutta jos epidemia saadaan pidettyä kurissa sairastavuus ja kuolleisuus eivät kasva korkealle (kuten esim Suomessa). Toki jos ihmiset eivät hoidata sairauksiiaan, sillä voi olla haitallinen vaikutus. Toisaalta esim äkilliset sydäntapahtumat vähentyivät sulkutoimien vuoksi kymmeniä prosentteja. Syynä ei ole se, että ne jätettiin hoitamatta vaan se, että elintapojen muutos vaikutti vähentävästi sydäntapahtumiin. Tästä näkökulmasta sulkutoimista on voinut olla jopa hyötyä.

 39. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Kuinka saadaan korona näyttämään kuolemansyissä yli kymmenen kertaa tappavammalta? Muutetaan kirjausohje… Influenssassa THL:n ohje on:
  “Kuolemansyytilaston lähdeaineistona käytetään kuolin­todistuksia. Tilastossa julkaistaan kansain­välisen ohjeen mukaisesti vain yksi kuolemansyy, ns. tilaston perus­kuolemansyy. Vuosina 2000-2016 influenssa mainittiin perus-, välivaiheen- tai välittömänä kuoleman­syynä se keskimäärin 60 todistuksella.” [1]
  Kun taas koronan ohjeessa [2] kuten oheisesta kuvasta näkyy, kun henkilö jolla on vakavia pitkäaikaissairauksia kuolee koronaan tai sen jälkitautiin, niin toisin kuin influenssassa, korona eli ICD -koodi U07.1 onkin peruskuolemansyy eikä nämä vakavat perussairaudet!
  95+% koronan kanssa kuolleista monisairaista mediaanina 84v vanhuksista ei merkata entiseen tapaan kuolleiksi sairauksiinsa vaan ensisijainen syy ei ole vanhuus ja sairaus vaan korona!
  Tämä tarkoittaa että tietoisesti halutaan luoda kuva koronasta paljon vaarallisempana, koska luvut eivät ole enää yhteismitalliset. Tällä siirretään normaaleita kuolemia koronalle, aivan kuten USA:ssa, jossa sielläkin lienee sama ohje.
  Samaa logiikkaa ei kuitenkaan käytetä koronarokotteeseen kuolleisiin, näille kuolemansyyksi kirjataan pitkäaikaissairaudet. Tällöin korona saadaan näyttämään yli kymmenen kertaa influenssaa vaarallisemmalta ja rokote tautiin nähden hyvin vaarattomana. Tämä on varsin törkeää tilastojen manipulointia.
  Miten tällaiseen kikkailuun ei puutu yksikään toimittaja, ei edes alan lehdissä tai lääkärit, jotka kirjoittavat kuolintodistuksia? Tämä selittää sen miksi THL on kieltäytynyt antamasta tietoja kuolemansyistä. ”
  [1]
  https://www.stat.fi/tietotrendit/artikkelit/2020/kuinka-monen-kuoleman-syy-on-influenssa-kertovatko-luvut-kaiken/?fbclid=IwAR0rS6ZMqEZaqxB6OvxrhBMaVyyUqC1ImbP7iqtqYN5Kx6WB4AI7HSy7H68
  [2]
  https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/valtion-sosiaali-ja-terveydenhuollon-erityispalvelut/oikeuslaakinta/ajankohtaista/kuolemansyyn-selvittaminen-ja-kuolintodistuksen-tayttaminen-covid-19-infektiotapauksissa?fbclid=IwAR2Q8dfKtuVl0_-Nqff3wtqD3VOug5jtidlTCGmGUwmbXSeHyqHd6FX9de0

  Eli jos korona kirjattaisiin kuolemansyynä samoin kuin influenssa, kaikilta rajoitustoimilta putoaisi pohja?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Toistat samoja jo lukuisia kertoja virheelliseksi osoitettuja väitteitä. Minusta noiden toistaminen on aikamoista itsepetosta.

   Noista kuolinsyistä on vaikka kuinka paljon luotettavaa tilastotietoa mutta olennainen seikka kommentoinnissa aina tahallaan unohdetaan: Nyt on tietoa jo kokonaiskuolleisuuden muutoksista. Niiden osalta kirjaussyy ei sekoita. Niissä maissa, joissa epidemia on levinnyt, nähdään hyvin selvää ja merkittävää ylikuolleisuutta. Joissakin maissa ylikuolleisuus on historiallisen suurta.

 40. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Ja sitten voidaankin puhua paljon lockdown toimet itsessään aiheuttavat kuolemia.
  Ensimmäisen kerran sitten 1990-luvun äärimmäinen köyhyys lisääntyy, eliniän odote kutistuu ja vuosittainen kuolleisuus HIV:n, tuberkuloosin ja malarian vuoksi kasvaa

  The annual death toll from HIV, tuberculosis and malaria is set to double. The number of people facing starvation may also double

  Puhutaan yhteensä siis noin 24 miljoonasta kuolleesta yhden vuoden aikana vain lockdown toimien takia.
  Onko eettistä että covid kuolemiä vältellään hinnalla millä hyvänsä?

  https://reliefweb.int/report/world/remarks-under-secretary-general-humanitarian-affairs-and-emergency-relief-coordinator-2

 41. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Kyllä olen. Jos sinulla on muita pitkäaikaissairauksia ja kuolet niin kuolema ei johdu vain covidista.
  Ihan yhtälailla kuin jos sinulla on syöpä ja saat flunssaan ja kuolelt kun kemoterapia hoidot ovat lamauttaneet immuunijärjestelmää sekään ei ole flunssa kuolema

  Intian terveydenhuollon taso on muutenkin niin heikoilla kantimilla että en nyt ottaisi tuosta mitään todistetta että covid olisi jotenkin vaarallinen. Todellisia kuolinsyitä ei tiedetä. Kaikki tunnutaan nyt pistävän covid kuolemiksi. Siihenhän riittää vain epäily.

  Influenssa aiheuttaa myös tuhoa Intiassa
  Out of the four kinds of influenza viruses, H1N1 influenza A subtype is known to cause severe illness. “Seventy per cent of the deaths due to H1N1 are due to respiratory failure and the rest are due to organ failure,” said Dr Srivastava.

  Since the 2009 H1N1 pandemic, India has seen a steady number of H1N1 cases in both winter and post monsoon season.

  According to the National Centre for Disease Control, there were 28,798 H1N1 cases and 1,218 deaths in 2019 — meaning a death rate of 4.2 per cent.

  Turhaa panikointia siis.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   On tietenkin totta, että perussairaudet ja ikä vaikuttavat. Yhtä selvä on, että covid-19 aiheuttaa osalle sairastuneista vakavan taudin ja että levitessään voi aiheuttaa merkittävän terveydenhuollon ylikuormittumisen ja paljon kuolemia. Ei se, että väestö on sellaista kuin on, mitenkään oikeuta vähättelemään epidemian vaikutusta.

   Erään intialaisen kommentti: “There is no one in Delhi I know that doesn’t have a family member who’s either sick, in hospital or has passed away due to Covid. What a terrible situation. ”

   Minusta kommenttiesi perusteella voisit harkita nimimerkin vaihtamista. “Eettisyys” ei oikein kuvaa kommenttejasi asianmukaisesti.

 42. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Intiassa kuolee ihmisiä jatkuvasti heikon terveydenhuollon/maan elinolosuhteiden takia.

  Se onkin sitten eri asia kuoleeko he oikeasti covidiin vai johonkin muuhun.
  Sitten ku viralliset kuolinsyyt tulevat ulos nähdään moniko oikeasti kuoli vain covidin takia

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Et voi olla tosissasi. Esitätkö, että kun nyt epidemia räjähtänyt ja ihmisiä on sairaaloissa massoittain ja heitä kuolee hapenpuutteeseen ja happi on monesta sairaalasta loppunut, että kysymys olisi jostakin muusta kuin tästä epidemiasta? Millainen itsesuggestio tarvitaan siihen, että väittäisi kyseessä olevan covid-19 epidemiasta riippumaton kuolleisuus.

 43. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  The risk of being exposed to Covid-19 indoors is as great at 60 feet as it is at 6 feet — even when wearing a mask, according to a new study by Massachusetts Institute of Technology researchers who challenge social distancing guidelines adopted across the world.
  Onko tämäkin sinusta huuhaata?
  Näistä parin metrin etäisyyksistä ei ole siis hyötyä vaikka olisi maski

  https://www.cnbc.com/2021/04/23/mit-researchers-say-youre-no-safer-from-covid-indoors-at-6-feet-or-60-feet-in-new-study.html?utm_source=facebook&utm_medium=news_tab&utm_content=algorithm&fbclid=IwAR343j38jP8L5X8EZpcdzJ5rq_guWogoxhZ_3lsmTfiio9o40e8v9jlVN10

  https://www.pnas.org/content/118/17/e2018995118

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Yksikään yksittäinen toimi (2 m etäisyys, maskit, käsien pesu, pintojen puhdistaminen, ilmanvaihto jne) ei yksinään riitä eikä yksittäisen toimen vaikutusta ole helppo todistaa tieteellisesti kuten maskitutkimuksista voi huomata.
   Fakta on kuitenkin, että jos emme kohtaisi toisia ihmisiä lainkaan, tauti ei tarttuisi. Sen vuoksi monien toimien, myös etäisyyden, pitäminen on vain rationaalista. On olemassa myös toisenlaisia tutkimustuloksia, kuin mitä tuot esiin. Miksi valitset juuri tämän? Eikö se ole kirsikanpoimintaa?

   ps. eikö sinua ihmetytä tässä PCR-testauksessa se, että ihmisiä kuolee paljon (kuten nyt Intiassa ja tällä hetkellä myös Ranskassa) vääriin positiivisiin PCR-tuloksiin? 😉

 44. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  The existing scientific evidences challenge the safety and efficacy of wearing facemask as preventive intervention for COVID-19. The data suggest that both medical and non-medical facemasks are ineffective to block human-to-human transmission of viral and infectious disease such SARS-CoV-2 and COVID-19, supporting against the usage of facemasks. Wearing facemasks has been demonstrated to have substantial adverse physiological and psychological effects. These include hypoxia, hypercapnia, shortness of breath, increased acidity and toxicity, activation of fear and stress response, rise in stress hormones, immunosuppression, fatigue, headaches, decline in cognitive performance, predisposition for viral and infectious illnesses, chronic stress, anxiety and depression. Long-term consequences of wearing facemask can cause health deterioration, developing and progression of chronic diseases and premature death. Governments, policy makers and health organizations should utilize prosper and scientific evidence-based approach with respect to wearing facemasks, when the latter is considered as preventive intervention for public health

  Mitä mieltä tutkimuksesta ja johtopäätöksestä?

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7680614/?fbclid=IwAR0g-uY6Csr_ALj0p1LcVhmzRB8UwZ8c01qjAesgU8J3oLv9DVjAUD6IWlI

 45. Kristiina avatar
  Kristiina

  Kyllä kai tämä asia alkaa olla kaikille selvä, että tavoitteena on täydellisen kaaoksen ja talousromahduksen aikaansaaminen näiden touhujen seurauksena. Niin järjettömältä kuulostaa esim. PCR-positiivisen kertomus.
  Rokotuspassin myötä siis PCR-testin tulos menettää merkityksensä. Ja koko ajan pukkaa uutta virusmuunnosta
  eri puolilta maailmaa eli leikki on loputon

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos rohkaisevasta kommentista, joka on luonteeltaan salaliittotyyppinen. 😉

 46. Markus Kuittinen avatar
  Markus Kuittinen

  Itse asiassa PCR-testin koetin on määritelty mittaamaan 3 eri geeniä kyseisestä viruksesta. Nämä geenit on valittu niin, ettei niitä pitäisi löytyä muista tunnetuista viruksista.Kaikkia ennestään ihmisessä liikkuvien virusten geenikarttoja ei ole selvitetty, joten nämä valitut geenit voi olla muissakin viruksissa. Lisäksi testillä ei voida määrittää sitä, että onko virus hajonnut vai ei. Eli onko kyseessä viruksen jäämiä, vai mahdollisesti ehjää virusta. Tällainen tekniikka diagnoosin apuna on mielestäni hieman kyseenalainen.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Toki sinulla saa olla mielipide siitä, onko PCR testinä kyseenalainen tai ei. Kannattaa kuitenkin pohtia, miksi kaikki asiantuntijat maailmassa ovat sitä mieltä, että PCR on hyvä ja luotettava testi. Mainitset kolme geeniä mutta yhdessä geenissä on lukuisia emäspareja ja juuri näiden emäsparien tunnistamiseen testi perustuu. Ristireagointia voi teaoriassa olla mutta kyllähän nuo koettimet osataan valita niin, ettei muiden virusten RNA anna positiviisia tuloksia. Esimerkiksi Uudessa Seelannissa ei juuri positiivisia tuloksia ole, joten miten muka tuo testi voisi antaa virheellisiä tuloksia muista viruksista.

   Olet oikeassa siinä, että PCR ei mittaa sitä onko virus tartuattava vai ei. Mutta diagnostiikassa kun tautia epäillään, tämä ei ole ongelma. Vain sairastamisen jälkeen.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Eihän tuo väite pidä paikkaansa että kaikki asiantuntijat olisivat sitä mieltä että PCR on hyvä ja luotettava testi. Ei sinnepäinkään.

    “In view of current scientific evidence, this test shows itself to be unable to determine beyond reasonable doubt that such positivity corresponds, in fact, to the infection of a person by the SARS-CoV-2 virus”.

    RT-PCR tests (standing for polymerase chain reaction tests) “are performed by amplifying samples through repetitive cycles”.

    “The number of cycles of such amplification results in a greater or lesser reliability of such tests. And the problem is that this reliability shows itself, in terms of scientific evidence (…) as more than debatable.”

    It’s here the ruling cites a study conducted by “some of the leading European and world specialists in this material” published by the Oxford Academic at the end of September.

    “At a cycle threshold (ct) of 25, about 70% of samples remain positive in cell culture (i.e. were infected): in a ct of 30, 20% of samples remained positive; in a ct of 35, 3% of samples remained positive and in a ct above 35, no sample remained positive (infectious) in the culture”.

    “This means that if a person has a positive PCR test at a threshold of cycles of 35 or higher (as happens in most laboratories in the USA and Europe), the chances of a person being infected is less than 3%. The probability of a person receiving a false positive is 97% or higher”. Onko sinusta nämä lukuisat asiantuntijat väärässä? (Jared Bullard, Kerry Dust, Duane Funk, James E Strong, David Alexander, Lauren Garnett, Carl Boodman, Alexander Bello, Adam Hedley, Zachary Schiffman, Kaylie Doan, Nathalie Bastien, Yan Li, Paul G Van Caeseele, Guillaume Poliquin Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier, Thuan Van Hoang, Philippe Colson, Didier Raoult, Bernard La Scola)

    https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1491/5912603?fbclid=IwAR2UBKL-GKdm8WOI37VEgtTuSETLVSgj8VgBm3bplxAGqG50xVkwmmt1C9I

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Jos haluaa, aina löytää jotain tuollaisia väitteitä googlaamalla. Myös nuo väitteet korkeista CT-luvuista eivät pidä paikkaansa. Maksimiluku voi olla sykelissä 40 mutta se ei ole positiivisen raja. Suurin osa positiivisista on 25 syklin seudulla.

   2. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Eli susta nämä Oxfordin yliopiston asiantuntijat valehtelee?

    Eivät tiedä mistä puhuvat?

    Mille tiedolle perustat väitteesi?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kaikki väitteet eivät ole tieteellisiä tutkimuksia eikä niitä arvioida niillä kriteereillä. On erilaisia tulkintoja silloin kun tietoa ei ole täysin kattavasti olemassa. Koskaan ei tällaisissa tilanteissa väitetä ketään valehtelijaksi tai että he eivät tietäisi mistä puhuvat. Tällaista argumentaatiota olen käsitellyt blogissa aiemmin nimellä “keinotekoinen riita asiantuntijoiden välille”

     En tiedä nyt mihin oikein näillä väitteilläsi pyrit enkä näe oikein edes yhteyttä sille mitä tämä blogikirjoitus edes käsitteli. En lähde tässä nyt yksinkertaistaen keskustelemaan maskeista, jota ei nyt edes käsitelty.

     Mitä tulee sitten PCR-testiin, kysymys ei myöskään ole siitä, ovat nuo tutkijat väärässä vai oikeassa vaan siitä, että sinun tulkintasi niistä kannoista on virheellinen. Tässäkin blogissa on lukuisia kertoja todettu että CT-luku, jolla esim Suomessa PCR-testi tulkitaan positiiviseksi ei ole 35 tai vielä korkeampi. Vain se ratkaisee, millaisella CT-luvulla meidän positiiviset tapaukset on todettu positiivisiksi. Olen saanut suomalaisilta asiantuntijoilta tietää, että tuo luku on 25 paikkeilla. Siten se, että kuinka moni PCR-tuloksista on vääriä positiivisia CT-tasolla 35 on täysin merkityksetön tieto. Lisäksi oma analyysini mm. positiivisten esiintymisestä suhteessa testimääriin ei myöskään tue sitä, että vääriä positiivisia olisi merkittävästi.

 47. PCR-positiivinen avatar
  PCR-positiivinen

  Hei Juhani. Kysymykseni liittyy tuohon PCR-testin Ct arvoon, josta puhuit kirjoituksessi. Minulla todettiin ensimmäinen positiivinen koronatesti maaliskuun alussa. Tarvitsen negatiivisen PCR-testitodistuksen, jotta pääsen lentämään EU-maahan, joka ei hyväksy lääkärin todistusta sairastetusta koronasta. 2 viikkoa eristyksen päättymisen jälkeen toinen PCR testi oli positiivinen. Nyt on kulunut yli neljä viikkoa oireiden päättymisestä, ja kolmas PCR testi oli juuri positiivinen. Tilanne on hankala, koska kyseessä on muutto ulkomaille töiden perässä ja aina lennot ja työnaloitus joudutaan siirtämään eteenpäin ja testissä juosta uudelleen. Kaikki testit on otettu Suomessa.

  Tässä varsinainen kysymykseni, osaisitkohan vastata? :)Voiko testin ottaneelta lääkäriasemalta pyytää näitä testin Ct-arvoja, että millä syklillä on saatu positiivinen tulos? Eristykseen minua ei tietenkään ole laitettu näiden toistuvien positiivisten testien takia, koska tauti on sairastettu. Minkälaista tulkintaa näissä voisi käyttää, että voisi saada negatiivisen testitodistuksen, jos Ct-syklit, joilla positiivinen testi on tullut, olisi selvästi korkeampi ja voitasiin tulkita viruksen olevan vain jäämistöä sairastetusta?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ongelma on vaikea sillä se ei ole lääketieteellinen vaan maan viranomaisten päättämä järjetön sääntö. Olen kuullut, että PCR kyllä muuttuu negatiiviseksimutta se voi kestää viikkoja sairastamisen jälkeen, riippuen sairaudern vaikeusasteesta. CT-luvut eivät tässä auta, sillä niillä ei ole mitään painoarvoa viranomaisille. Kaikki eivät raportoi eivätkä käsittääkseni edes tallenna CT-arvoja sillä niillä ei asiantuntijoiden mukaan ole juurikaan arvoa. CT-arvoon vaikuttaa paljon myös näytteen laatu, tekniikka jne sen lisäksi, kuinka paljon viruksen RNA:ta on nielussa. Se, että viruksen RNA:ta on vähän, ei myöskään kerro mitään siitä, onko virus elävää ja tartuttavaa tai ei. Toki voi kysyä, mutta en usko, että siitä luvusta on apua.
   Asia, josta voi olla apua on tulossa oleva rokotuspassi, jos saat rokotuksen. Se taitaa kuitenkin tulla sinulle myöhemmin kuin negatiivinen PCR.

   1. Markus Kuittinen avatar
    Markus Kuittinen

    PCR-testillä ei voida erotella eri tyyppisiä viruksia. Testillä havaitaan nukleiinihappoja(DNA ja RNA), kaikki orgaaniset aineet sisältää molempia tai toista. Näin ollen positiivinen testi tulos ei kerro juuri kyseisen(Sars-Cov2) olemassaolosta.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Olet väärässä. PCR-testin koetin määritetään niin, että tulos mittaa vain tiettyjä viruksia. Suosittelen perehtymään asiaan.

 48. Faktat pielessä avatar
  Faktat pielessä

  Epidemia ei vääristä testituloksista johdu, mutta väärien positiivisten testien määrä ei selviä sillä että niitä verrataan annettujen negatiivistien testien määrään. Pyysit todistamaan väitteeni matemaattisesti ja käytännön esimerkillä näytin, että vertailet vääriä lukuja.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kuten Risto Koivunen kommentissaan kertoi, olet ymmärtänyt asian väärin.
   Nyt et vain halua sitä myöntää. Jokainen toki tekee virheitä, mutta jossakin vaiheessa olisi syytä pohtia, kannattaako virheestä pitää kiinni loputtomiin vai osoittaa kriittistä ajattelua.
   Ihan vain tiedoksesi, olen tehnyt näiden lukujen käsittelyä työssäni ja tutkijana liki 30 vuotta, joten oikeasti tiedän mistä puhun.

 49. Kristiina avatar
  Kristiina

  Mielenkiintoiset on ajat. Viimeviikolla oli liikkumisrajoitukset tulossa, kun koronatilanne huolestuttava. Tänään ollaan jo rajoitusten purkuja suunittelemassa ja yhtäkkiä näkymät on valoisat. Hauskin juttu liikkumisrajoituksissa oli se, että erikoisliikkeet suljettsiin, mutta alkot jäisivät auki. Alkomaholi luokiteltiin välttämättömäksi elintarvikkeeksi. Mitähän huomenna. Tuli mieleen pilakuva, jossa potilas kysyi lääkäriltä, milloin koronapandemia loppuu. Vastaus kuului, että en tiedä, kun en ole poliitikko.

 50. JW avatar
  JW

  Eettisyys kirjoittaa mm.: ”… poliittisten sulkutoimien… ”.

  Olisiko tässä ”poliittisuus” määrittävä tekijä?

  Päätökset, joita poliitikot tekevät, ovat useimmiten jossain määrin poliittisia. Epäpoliittisia tekijöitä, esim. asiantuntijoiden suositukset, voi olla vaikea tunnistaa ulkopuolelta. Esim. perustuvatko päätökset 1220:een tai 678:een tehohoidettuun vai johonkin ihan muuhun?

  Poliittisien päätöksien arvioinnissa tilanne on sama. Niissä voi olla poliittisia tai epäpoliittisia motiiveja.

 51. Faktat pielessä avatar
  Faktat pielessä

  Kannattisi kerrata edes lyhyenmatematiikan % kurssi jos osaaminen on tätä luokkaa. Testiä kritisoidaan yliherkkänä. Väärien positiivisten %luku ei tule laskemalla sitä kaikista testeistä, vaan positiiviseksi testatuista. Tämän tekstin esittämä luku 0.14% kertoo vain sairastuneiden määrän suhteessa testeihin. Oikea luku tulisi testaamalla nämä 0.14% uudelleen ja katsomalla kuinka moni saa negatiivisen. Kummasti luku kasvaa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olet kommentissasi yksinkertaisesti väärässä. Oletan, että kykenet perustelemaan väitteesi matemaattisesti?
   Tiedoksesi, että minulla oli aikanaan lukiossa pitkä matematiikka aina 10.

   1. Faktat pielessä avatar
    Faktat pielessä

    Aika vaikea uskoa jälkimäistä väitettäsi. 1900÷1,300 000 antaa luvun n. 0.14%. Mutta jos lasketaan virheellisten positiivisten testien määrää, ei ensimäisellä kerralla annetut negatiiviset testit kerro mitään. 1900 ihmistä tulisi testata uudelleen ja katsoa kuinka moni saa vaikkapa seuraavana päivänä negatiivisen tuloksen. Leikitään tätä ajatusleikkiä: urheilussa lasketaan laukaisu%: maalit÷maaliakohden menneet laukaukset; esim. 2÷25=8% jonka käänteisluku on maalivahdin torjunta% (92%). Mutta urheilussa lauotaan myös ohi maalin, oletetaan siis että ohi maalin meni 10laukausta, jolloin todellinen laukaisu% on 2÷35=5,7%, mutta ei maalivahdin torjunta% ole silti 94,3%, koska siihen lasketaan maaliakohden tulleet laukaukset (25). Eli jos laukoo 1,300 000 kertaa joista maalia kohden menee 1900 ja niistä 500(kuvitteellinen virheellisten testien määrä) maaliin. On torjunta%(onnistuneet pos. Testit) silloin 1400÷1900=73,6%. Ei 1,299 500÷1,300 000=99,9%. 10 pitkä matematiikka opettaa siis, että maalivahti olisi torjunut 33 kertaa urheilu esimerkissä vaikka hän kohtasi 25 laukausta. Miten se on mahdollista?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Asiaan ei tarvita pitkää matikkaa. Logiikka on yksinkertainen: Väitetään, että testi antaa paljon vääriä positiivisia ja epidemian levinneisyys olisi testauksen aiheuttamaa. Tällöin on vain olennaista katsoa, kuinka paljon niitä positiivisia on kun testiä käytetään. Jos tautia ei olisi ollenkaan väestössä ja saisimme 0,14% positiivisia tuloksia (esim 10 000 testiä antaisi 14 positiivista tulosta), voimme todeta, että testin väärien positiivisten määrä on tuo 0,14%. Kun oikeasti tautia kuitenkin kaikissa testejä tehneissä maissa on, emme voi tietää, ovatko nuo positiiviset tulokset oikeita vai vääriä. Voimme vain todeta, että väärien positiivisten testitulosten määrä on varmasti alle 0,14%.

     Tämä oli oman arvioni logiikka eikä siihen tarvita maalivahteja.

     Väärät negatiiviset eivät nyt merkitse mitään sillä se on kokonaan eri asia eli testin herkkyys on tunnetusti pelkästään taudin käyttäytymisestä ja näytteenoton laadusta johtuen jossain 70% tasolla. Nythän tällä analyysillä pyrittiin vastaamaan siihen väitteeseen, aiheutuuko epidemiamme noista vääristä positiivisista testituloksista ja vastaus on selvä: Ei aiheudu.

  2. Risto Koivunen avatar
   Risto Koivunen

   Tässä taitaa olla jotakin terminologista sekaannusta ilmassa.

   Väärän positiivisen todennäköisyys diagnostiselle testille kertoo (määritelmän mukaan) sen todennäköisyyden, jolla saadaan (väärä) positiivinen testitulos henkilölle joka on oikeasti negatiivinen. Jos halutaan kritisoida testiä yliherkäksi, niin tämä on hyvin relevantti parametri, ja se ennustaa kuinka paljon (vääriä) positiivisia tuloksia saataisiin testaamalla täysin tervettä populaatiota. Juhani Knuutin arvio tälle väärän positiivisen todennäköisyydelle vuoden testausjaksolla Uudessa Seelannissa on tuo enintään 0,14 %.

   Vastaavasti väärän negatiivisen todennäköisyys diagnostiselle testille kertoo (määritelmän mukaan) sen todennäköisyyden, jolla saadaan (väärä) negatiivinen testitulos henkilölle joka on oikeasti positiivinen.

   Nimimerkki “Faktat pielessä” tuntuu olevan kiinnostunut väärien ja aitojen positiivisten tulosten suhteesta, joka voi olla käytännön elämässä hyödyllinen tieto. Tämä suhdeluku ei kuitenkaan ole puhtaasti testin ominaisuus, vaan se on riippuvainen aitojen positiivisten esiintymistiheydestä testattavassa populaatiossa. Jos testataan kulkutautia, jonka esiintymistiheys populaatiossa voi voimakkaasti vaihdella eri ajanhetkinä, myös laskettu suhdeluku vaihtelisi voimakkaasti.

   1. Martti R avatar
    Martti R

    Kirjoituksestasi lainattua: “Tässä taitaa olla jotakin terminologista sekaannusta ilmassa.”

    Näin varmaan on.

    Jos pitäisi laskea seuraavista tiedoista, herkkyys 88% ja spesifisyys 94% ja 10% “infektoituneisuus” 1000 ihmisestä, niin kuinka monella heistä on korona, PCR testin mukaan? Siis oletus on, että 100 on tuo infektoituneisuus. Mutta mitä PCR- testi näyttää?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mikähän tämän linkin pointti tässä yhteydessä oikein on? Ei kai kenellekään ole epäselvää, että influenssakin saattaa joinakin pahoina vuosina aiheuttaa epidemian aikaista terveydenhuollon kuormittumista.

   Erona covid-19 epidemiaan on, että influenssassa 1) kyseessä on yleensä epidemian lyhyt 1-3 kuukauden jakso, 2) siihen on olemassa ja saatavissa rokote 3) Kuolleisuus on pienempi 4) hoitoajat sairaaloisa lyhyet, muutamia päiviä vs. covid 1-2 viikkoa ja voi johtaa myös 10-14 päivän tehohoitotarpeeseen 5) sairauden jälkeen usein kuukausia kestävät jälkioireet ja työkyvyn heikkeneminen.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Influenssan arvioidaan aiheuttavan joka vuosi Suomessa noin 700 - 2000 kuolemaa. Kyseessä on Hanna Nohynekin mukaan arvio. Todellista määrää on hankala tietää, koska diagnostisista käytännöistä johtuen influenssaa ei merkitä kuolinsyynä, eikä aina välttämättä myötävaikuttavana tekijänäkään. Eli kuolleisuus ei Suomessa ainakaan ole isompi Covidin osalta. Ja vaikka on rokote.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Varmaan on tuhansia kertoja todettu, että Suomessa ei kokonaiskuolleisuudessa ole Covid-epidemian aikana ollut lisääntymistä. Tämän toistamisella ei voida kuitenkaan perustella, että covid-epidemia olisi vaaraton taikka yhtä vaarallinen kuin influenssa. Niissä maissa missä rajoitustoimin ei ole kyetty estämään viruksen laajaa leviämistä, on todettu selvä ylikuolleisuus, joka on kyllä selvästi pahempi kuin normaali kausi-influenssa. Suomessa on onneksi onnistuttu estämään laaja leviäminen.

 52. Tuomo Honkanen avatar
  Tuomo Honkanen

  Kiitos Juhani, että jaksat säilyttää asiallisuutesi ja tieteellisen katsantokannan, kun vastaat näihin esim. “eettinen” nimimerkin skitsoideihin saivarteluihin. Olen itse törmännyt twitterissä ja facessa keskusteluihin, joihin asiallisen kommentin esittäminen on johtanut blokkaamiseeni pois keskustelusta, koska vastustan tweettaajan fiksoitunutta antirokote- ja antipandemia -kantaa.

 53. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Kyllähän sillä on merkitystä kuinka moni niistä on covid positiivisia oikeasti.
  Jos niiden lukujen perusteella tehdään rajoitukset tulee rajoitusten perustua oikeisiin lukuihin.
  Ei ole yhtään sen eettisempää sen takia tuhota taloutta

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Pointtihan on, että päätöksiä ei todellisuudessa tehdä noiden kuolleisuuslukujen perusteella. Siten koko väitteesi on vailla mitään perusteita.
   Rajoitustoimet päätetään sen mukaan mihin suuntaan epidemia on menossa yrittäen estää pahin mahdollinen tilanne. Tietoa on laajalti käytössä tartuntalukujen ja sairaaloiden ja jäljittäjien toimesta.

   Lainaan vielä tähän erään tehohoitajan twiittiä: “Olen ollut tehohoitaja yli 15 vuotta, eikä yksikään kausi-influenssa ole aiheuttanut tällaista kuormaa teholle, kuin korona on tehnyt nyt. Joten lopettakaa valehtelu tai tulkaa itse hoitamaan kuoleman kanssa taistelevia. T. Tehohoitaja”

   Tämä tilanne siis nyt vaikka epidemia on ollut Suomessa parhaiten hoidossa Euroopan maista.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Eihän nyt kyse ollut kuolleisuus luvuista vaan niistä ketkä on sairaaloissa covidin takia väitetysti ja ketkä oikeasti. Ja sen perusteella on sitten väitetty että nämä rajoitustoimet ovat covidin takia pakolliset vaikka lukemat eivät oikeasti ole sitä mitä sanotaan

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Olen havaitsevinan toistoa väitteissäsi. 😉 Kertaanpa siis vielä itsekin: Rajoitustoimet eivät perustu kuin pieneltä osin siihen kuinka monta on covidin takia sairaalassa. Sairaaloiden kuormitustietoja on kyllä käytössä mutta ne eivät perustu tuohon yhteen lukuun, jota kritisoit. Eikä tuon luvun perusteella ole edes väitetty mitään. Kokonaisuuteen vaikuttaa lukuisat epidemian vaihetta kuvaavat parametrit ja idea on joka tapauksessa reagoida EHKÄISEVÄSTI niin ettei tule ylikuormitusta terveydenhuoltoon. Mikäli covid-potilaiden hoito vaatii paljon resursseja, ne resurssit ovat poissa muiden sairauksien hoidosta.

 54. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Noin puolet THL:n ilmoittamista tehohoitoa vaativista C19 tapauksista on vääriä.
  Jälkikäteen virheellisiä ilmoituksia ei korjata tilastoihin.
  Yhteensä 1220 tehohoitojaksoa, jotka on ensiksi tilastoitu corona-tilastoon.
  Näissä 1220:sta paljastui että vain 678 oli C19-positiivista.
  THL:n esittämä data ei huomioi takautuvasti aiheettomia c19 epäilyjä, joiden eristys puretaan.
  Tätä virheellistä tietoa käytetään poliittisten sulkutoimien ja rajoitusten perusteena. Tällä aiheutetaan massakonkursseja, talouden tuhoutumista, mielenterveysongelmien räjähtämistä käsiin. Suomessa on 28.3.2021 mennessä kirjattujen tietojen mukaan hoidettu teho-osastoilla yhteensä 678 COVID-19-positiiviseksi varmistettua henkilöä. https://www.psshp.fi/documents/7796350/8536307/Tehohoidon+tilannekuva+-+Koordinoivan+toimiston+raportti+2021_03_31.pdf/1cc74a6f-c7a8-4052-b40a-923d86fd0a7e?fbclid=IwAR2f7u4HK9VDv3q22zXdbBTR0p8Yb7TxmRVBkjumCr-GIL50OfLNJIQJ2OA

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Jos jatkat tällaisten vääristelevien väitteiden jakamista, suosittelen vaihtamaan nimimerkin. Esim “epäeettisyys” sopisi paremmin.

   On täysin epäeettisestä yrittää hämärtää tällaisilla väitteillä rajoitustoimien tarvetta, sillä ne perustuvat siihen, että yritettään ESTÄÄ epidemian laajeneminen niin, että teho ja sairaalat ylikuormittuisivat. Näinhän on käynyt niissä maissa, joissa epidemia on päässyt leviämään. Suomessa ei ole niin käynyt. Se, kuinka monta on sairaalassa ollut hoidossa epäilynä ja kuinka moni on sitten lopulta varmistautunut covid-infektioksi ei ole olennainen seikka sillä rajoituksillä pyritään estämään ongelmallisen tilanteen syntymistä. Sinun mielestäsi olisi varmaan pitänyt antaa ensiksi levitä, että voidaan perustella rajoitustoimet?

 55. Andy avatar
  Andy

  Hieman asian vierestä, vasta-aineista kysymys. Tuleeko vasta-aineet vereen ainoastaan kun on sairastanut virustaudin? Toiset eivät saa virustautia vaikka perhepiirissä olisi, ilmeisesti immuunipuolustus torppaa viruksen, mutta siitä ei siis tule vasta-aineita vereen?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Vasta-ainevaste on yksilöllinen ja muutenkin lievässä taudissa voi vaste jäädä vähäiseksi. Myös ikä vaikuttaa, iäkkäämmillä heikompi vaste, myös rokotuksille.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Italian luvut johtuvat lähinnä siitä että kansa on maailman toiseksi vanhinta.
    Vain Japanissa on vanhempi väestö. Italian korkeisiin lukuihin vaikuttaa myös se että tämä vanha väestö elää paljon tiiviimmin muiden kanssa kuin muualla maailmassa ““Elderly Italian people, while most of them live by themselves, are not isolated, and their life is characterised by a much more intense interaction with their children and younger population compared to other countries,” said Linda Laura Sabbadini, central director of the Italian National Institute of Statistics. In Italy, 85.6 percent of those who have died were over 70, according to the National Institute of Health’s (ISS) latest report.

    With 23 percent of Italians over 65 years old, the Mediterannean country has the second-oldest population in the world after Japan – and observers believe age distribution could also have played a role in raising the fatality rate.

 56. scamdemic avatar
  scamdemic

  “Muutamasta hoivakotikuolemasta saivartelu ei muuta kokonaisuutta mitenkään. Pelkästään Ruotsissa on pahimpina hetkinä kuollut yli 100 ihmistä päivässä covid tautiin yhdysvaltain tuhansista puhumattakaan. Meillä on runsaasti ulkomaisia esimerkkejä siitä mitä on edessä jos taudin annetaan levitä”.

  Vai enimmäkseen ihmisiä joilla on vaan ollut korona, todellinen, varsinainen kuolinsyy jotain ihan muuta, jos on edes ollut, riippuu siitä onko positiivinen tulos väärä vai oikea positiivinen.

  1. berustelija avatar
   berustelija

   Kuten Knuutikin on moneen kertaan kirjoittanut asia selviää kokonaiskuolleisuustilastoja analysoimalla. Tässä italian tilanteesta tehdyt laskelmat oleppa hyvä. https://voxeu.org/article/covid-19-italy-analysis-death-registry-data

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Italian luvut johtuu ihan muista syistä kuin siitä että covid olis erityisen vaarallinen

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Siis mistä Italian ylikuolleisuus juuri epidemian huippujen aikana sitten johtuu? Anna asiallinen perustelu väitteellesi.

 57. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Ilmoituksista kymmenen koskee hoivakotiasukkaita, joista yksi on ollut alle 80-vuotias, neljä 80-90-vuotiaita ja viisi yli 90-vuotiaita. Heillä kaikilla on ollut pitkälle edenneitä perussairauksia. Ovatko nämä oikeasti covid kuolemia vai jotain ihan muuta?

  1. berustelija avatar
   berustelija

   Muutamasta hoivakotikuolemasta saivartelu ei muuta kokonaisuutta mitenkään. Pelkästään Ruotsissa on pahimpina hetkinä kuollut yli 100 ihmistä päivässä covid tautiin yhdysvaltain tuhansista puhumattakaan. Meillä on runsaasti ulkomaisia esimerkkejä siitä mitä on edessä jos taudin annetaan levitä.

 58. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Haluatko valistaa mua miksi kuolema on covid vaikka taustalla kuoleman selittäviä perussairauksia mutta sitten jos sama tilanne on rokotteen ottamisen jälkeen niin se ei olekkaan rokote kuolema?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Eihän se logiikka noin mene. Kummassakin tilanteessa kuolema saattaa olla kyseisen tilanteen aiheuttama. Mutta tuo arvio tulee tehdä yksilöllisen tilanteen perusteella. Jos ihminen on iäkäs mutta esim asuu kotona ja pärjää hyvin, mutta sitten sairastuu covid-infektioon, menee huonoon kuntoon ja kuolee tähän infektioon, tilanne lienee selvä.
   Vastaavaasti, jos sama henkilö saa rokotteen ja sitten kuolee rokotereaktion aikana ja seurauksena, lienee tilanne myöskin selvä.

   Pointti on se, että automaatisesti kummassakaan tilanteessa ei voi automaattisesti tulkita edeltävää tilannetta kuoleman syyksi. Kuolemansyyn arvioinnissa otetaan huomioon kokonaistilanne ja sen tekee hoitava lääkäri ja se kuuluu hänen normaaliin tehtäväänsä. Joka tapauksessa kuolinsyytilastoissa tulee varmaste olemaan sellaisia tapauksia, joissa kuolinsyy on tulkinnanvarainen. Tämän vuoksi kuolinsyyn perusteella tulee varmasti vaihtelua suuntaan ja toiseen. Lopultahan epidemian kokonaisvaikutus tulee todettua katsomalla kokonaiskuolleisuutta.

   Se mikä on rokotuksen merkitys ei ole helppo selvittää ellei ole kysymys edellä kuvatusta tilanteesta. Tämän vuoksi raihnaisia ikäihmisiä ei suositella lainkaan rokotettavan. Tämä yhteys selviää vain niin, että tutkimuksin verrataan rokotettujen tilannetta rokottamattomiin. Nythän tästä on hyvä esimerkkki AstraZenecan rokotteeseen liitetyt epäilyt veritulpista. Tutkimuksissa ei ole havaittu yhtään enemmpää veritulppia rokotetuissa verrattuna rokottamattomiin mutta silti paniikinomaisesti reagoidaan, tosin ymmärrettävästi.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Miksi sitten näitä ei lasketa rokotekuolemiksi “Ilmoituksista kymmenen koskee hoivakotiasukkaita, joista yksi on ollut alle 80-vuotias, neljä 80-90-vuotiaita ja viisi yli 90-vuotiaita. Heillä kaikilla on ollut pitkälle edenneitä perussairauksia.” Mutta sitten samaan aikaan oulussa saattohoidossa kuolleet on laskettu covid kuolemiksi?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Haluat ilmeisesti että keskustelisimme täällä jostain huhuista tai lehtikirjoituksista? Kumpikaan meistä ei tiedä noista niin paljoa, että noihin voisi ottaa kantaa.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Saa niistä keskustella. Eihän minä tai kukaan muukaan ole keskustelua kieltänyt ja juurihan lehdet niistä uutisoi ja sinäkin niistä haluat keskustella.

     Kysymys on enemmän siitä, mitä sinä nyt vaadit minulta tässä blogissa. Toisessa oli vanha uutinen rokotteiden jälkeisisitä kuolemista ja toisessa itse infektion aiheuttamista epäillyistä kuolemista. Näissä ei ole mitään uutta.

 59. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Luin tuota aikaisempaa postaustasi “Vaikka taudin esiintyvyys olisi huomattavasti suurempi, esimerkiksi 5 prosenttia, vielä puolet positiivisista tuloksista on vääriä positiivisia. Vasta kun tautia on joka kolmannella suomalaisella, positiivisista yli 90 prosentti on oikeastikin sairastanut taudin.” Eli voiko nyt olla niin että suurin osa testatuista olisi false positive?

 60. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  A comparison between the life-years saved from the Covid-19 deaths
  prevented during the UK lockdown and the life-years that will be lost in
  the near future from excess cancer deaths due to lockdown indicates that preventing Covid-19 deaths through six-month lockdowns might
  result in more life-years being lost than saved

  Mitä mieltä tästä tutkimuksesta?

  https://www.iomcworld.org/articles/lifeyears-and-lockdowns-estimating-the-effects-on-covid19-and-cancer-outcomes-from-the-uks-response-to-the-pandemic.pdf?fbclid=IwAR23nZ33rue3_e5X2yWFnOrYj31_mR2BhLg8_NKHD6dR2xwse3t8OcPog08

 61. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Mikä on kantasi tuohon Jorma Paavosen artikkeliin?

  Hyvänkin testin herkkyys ja tarkkuus voi kuitenkin olla alle 100 %.

  Seulontatestin luotettavuus riippuu taudin esiintyvyydestä väestössä.

  COVID-19-taudin esiintyvyys on Suomessa toistaiseksi matala, muutaman prosentin luokkaa.

  Jos koronatestin herkkyys onkin esimerkiksi 95 %, tarkkuus 99 % ja taudin esiintyvyys väestössä esimerkiksi kaksi prosenttia, suuri osa positiivisista löydöksistä voi olla ns. nelikenttäanalyysin perusteella vääriä positiivisia.

  Väärien negatiivisten löydösten todennäköisyys sen sijaan on silloinkin pieni.

  Jos taas seulottavan taudin esiintyvyys väestössä on korkea, testi kuin testi toimii suhteellisen hyvin, vaikkei herkkyys tai tarkkuus olisikaan 100 %.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tässä blogisarjassa olen käsitellyt tuota ilmiötä jo monta kertaa ja vastaus löytyy niistä. Katsoin Paavosen artikkelin. Todellisuudessa tuo posiitivisten osuus testatuista myös ilmoitetaan. Periaatteessa hän on oikeassa siinä, että malatan esiintyvyyden tilanteessa vääriä positiivisia sulee helposti vaikka tarkkuus olisi hyvä. Tämä ei kuitenkaan selitä merkittävästi todettuja infektioita. Olen käsitellyt ilmiöitä ainakin seuraavissa kirjoituksissa:

   https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/vasta-ainetestit-eivat-kykene-poimimaan-vaestosta-niita-yksiloita-jotka-ovat-immuuneja-koronalle/
   https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/pseudotieteelliset-vaitteet-covid-epidemiasta/
   https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/covid-pcr-testaus-ei-ole-epidemian-syy/

 62. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Ei taida enää vastauksia tulla tähän blogiin?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kysyitkö jotain?

 63. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Lääkärilehti emertitus professori Jorma Paavonen

  ”Koronatapausten raportointia olisi syytä muuttaa”

  ”suuri osa positiivisista löydöksistä voi olla ns. nelikenttäanalyysin perusteella vääriä positiivisia.”

  THL raportoi päivittäin Suomessa todetut koronatapaukset. Todettujen tapausten määrä vaihtelee päivästä toiseen huomattavasti.

  Tämä vaikeuttaa koronatilanteen kokonaisarviointia ja siten preventiotoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointia.

  • On hämmästyttävää, että THL ei suhteuta tapausmääriä otettujen näytteiden määrään.

  -> Nimittäjä on tärkeä, koska se kertoo todellisen esiintyvyyden.
  -> Jos näytteitä on otettu vähän, todettujen tapausten määräkin on todennäköisesti pieni.
  -> Jos näytteitä on otettu paljon, todettuja tapauksiakin on todennäköisesti paljon.
  -> Myöskään THL:n raportoima kahden edellisen viikon ilmaantuvuus väestömäärään suhteutettuna (per 100 000) ei suoraan kerro esiintyvyyttä eli todettujen tapausten määrää suhteessa otettujen näytteiden määrään.

  – Olisi suositeltavaa, että THL ilmoittaisi tapausmäärät myös prosentteina eli todetut positiiviset tapaukset jaettuna tutkittujen näytteiden kokonaismäärällä.
  – Myös muuntoviruksen prosentuaalinen osuus kiinnostaa.

  • Moni kysyy myös mikä on koronatestin luotettavuus eli testin herkkyys ja tarkkuus.
  • Tuskin kaikki laboratoriot käyttävät samaa testiä, joten eri testien suorituskyky voi vaihdella, esimerkkinä ns. “pikatesti”.
  • Myös näytteenottoon tai näytteen laatuun ylipäätään voi liittyä ongelmia, jotka vaikuttavat testitulokseen.

  Diagnostisen testin herkkyys (sensitiivisyys) tarkoittaa sitä kuinka hyvin testi löytää sairaat.

  Diagnostisen testin tarkkuus (spesifisyys) tarkoittaa sitä kuinka hyvin testi tunnistaa terveet eli ne joilla ei ole tautia.

  Testin herkkyys ja tarkkuus ovat harvoin 100 %, jolloin siis vääriä positiivisia ja vääriä negatiivisia ei todeta.

  Hyvänkin testin herkkyys ja tarkkuus voi kuitenkin olla alle 100 %.

  Seulontatestin luotettavuus riippuu taudin esiintyvyydestä väestössä.

  COVID-19-taudin esiintyvyys on Suomessa toistaiseksi matala, muutaman prosentin luokkaa.

  Jos koronatestin herkkyys onkin esimerkiksi 95 %, tarkkuus 99 % ja taudin esiintyvyys väestössä esimerkiksi kaksi prosenttia, suuri osa positiivisista löydöksistä voi olla ns. nelikenttäanalyysin perusteella vääriä positiivisia.

  Väärien negatiivisten löydösten todennäköisyys sen sijaan on silloinkin pieni.

  Jos taas seulottavan taudin esiintyvyys väestössä on korkea, testi kuin testi toimii suhteellisen hyvin, vaikkei herkkyys tai tarkkuus olisikaan 100 %.

  Kun näitä koronatestausasemia on tänä päivänä lähes joka korttelissa, olisi tärkeätä että diagnostiset laboratoriot raportoisivat myös käytetyn testin tai käytettyjen testien luotettavuuden.
  Diagnostiikan laaduntarkkailusta tai testien validoinnista ei juurikaan puhuta.

  JORMA PAAVONEN
  emeritusprofessori
  Helsingin yliopisto

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Kevätkaudella 2020 huomion on ottanut uusi Kiinasta vuodenvaihteessa leviämisensä aloittanut koronaviruspandemia. Tautina tämä uusi koronavirusinfektio (COVID-19) ei ole erotettavissa influenssasta. Lääkärikirjassa on oma artikkelinsa koronavirusinfektiosta menettelytapaohjeineen: ks. «Uusi koronavirus (COVID-19)»1. Tarkempia ajankohtaisia ohjeita saa THL:n sivuilta.

    Influenssamäärät alkoivat lisääntyä joulun 2019 aikana. Epidemia oli aika laimea, runsas puolet edellisen kauden voimasta. Sen huippu sattui helmikuun 2020 lopulle, ja epidemia oli käytännössä ohi maaliskuun lopussa. Koronaviruksen saama huomio on kuitenkin voinut vaikuttaa influenssaviruksen havaitsemiseen. Rokotteen suojaan kuuluva A-virus on ollut yleisin. Kaikkia neljää rokotteen kattamaa virusta on kuitenkin todettu, ja tapauksia on ollut kaikenikäisillä.

    Taudin toteaminen
    Lääkärikään ei kykene ilman laboratoriotestejä erottamaan influenssaa flunssista (ks. «Nuhakuume, flunssa»2). Influenssaa on syytä epäillä vain, kun tiedetään, että paikkakunnalla on meneillään influenssa-aalto

    https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00570

 64. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Samalla logiikalla voidaan sanoa sitten että nuha on tappava tauti jos ja kun se tappaa ihmisiä joilla on muita vakavia sairauksia.

  Ai niin mutta kun näin ei tehdä..

  1. Jebu avatar
   Jebu

   Kokeilin vaihtaa tuohon rokotteen tilalle korona.

   ”Vaarana on, että yhteiskunnassa normaalistikin tapahtuvat sairastumiset ja kuolemat yhdistetään koronaan vain sen perusteella, että ne tapahtuvat korona altistuksen jälkeen.”

   Itse en voi ottaa vielä rokotetta koska Astra voi aiheuttaa niitä suonitukoksia ja pahimmillaan aivohalvauksen. Ja se toinen taas sydänlihastulehdusta joka voi pahimmillaan johtaa kuolemaan. Minulla on jokin sydänlihasvaiva jota pitäisi käydä näyttämässä lääkärissä, sen jälkeen voisin mahdollisesti ottaa rokotteen jos ei vakavaa.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    AstraZenecan rokotteeseen liittyvästä riskistä olen kirjoittanut tässä kirjoituksessa. Jokainen voi itse arvioida, mikä on riskien suhde. Riski saada verihyytymä on 10 kertaa pienempi kuin kuolla salamaniskuun.
    https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/rokotusriski-ja-salamaniskun-todennakoisyys/

    Mitä tulee mRNA-rokotteisiin, mitään vakuuttavaa yhteyttä ei ole sydänlihastulehdukseen todettu, ja vaikka olisikin, sen riski on vielä pienempi kuin edellä kuvattu eli käytännössä merkityksetön. Mikäli henkilöllä on jotain riskitekijöitä vakavalle koronainfektiolla, rokotteen ottaminen olisi vielä tavallistakin tärkeämpää ja hyödyllisempää – ei päinvastoin.

 65. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Vain 1 % CV-positiivisiksi merkityistä kuoloista oli coronan aiheuttama kuolema.”
  Saksalainen N-TV uutiskanavan julkaisussa kerrotaan Hamburg-Eppendorfin yliopiston lääketieteellisen keskuksen oikeuslääketieteen instituuttin tutkimuksesta.
  Lähes kaikilla coronakuolleilla oli ennestään muita sairauksia.
  Kuolevatko potilaat coronaan vai coronan kanssa, kysytään n-tv-uutiskanavan jutussa.
  Sen mukaan 99 % ”CV-kuolleista“ kärsi ennestään yhdestä tai useammasta muusta vakavasta sairaudesta.
  Tutkimusaineisto koostui viime vuonna avatuista 735 vainajasta, joista 618 oli luokiteltu ”coronaan kuolleiksi”.
  Pelkästään coronaan kuolleita oli todellisuudessa 1 %.
  “Pystyimme todistamaan vain 1 % kuolemista, että emme löytäneet mitään merkityksellistä aikaisempaa sairautta ruumiinavaustuloksesta ja että kuolinsyy oli pelkästään Covid-19-kuolema”,
  …kertoi instituutin johtaja Benjamin Ondruschka.
  Aiempia sairauksia oli useita
  – korkea verenpaine,
  – krooninen munuaisten vajaatoiminta,
  – krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus (COPD),
  – pahanlaatuiset kasvainsairaudet
  – diabetes.
  – 20 prosenttia kuolleista oli patologisesti ylipainoisia (matala-asteinen tulehdus)
  “Tiedot osoittavat, Cv19 virukseen infektoituneen henkilön kuolema on yhteydessä hänen aiempaan sairaus-spektriin”, Ondruschka kertoi N-TV haastattelussa.
  – 50% kuolleista oli yli 83 – 100 vuotiaita,
  – 75 % yli 76-vuotiaita.
  – 7 ihmistä alle 50-ikävuotta.
  UKE’ssa tehtiin 2020 vuonna 735 corona-infektioon liittyvää kuolemantapauksen ruumiinavausta.
  Siksi löydettiin kuolleista myös coronatapauksia, joilla ei ollut oireita elinaikanaan ja joista ei tiedetty että heillä on corona.

  https://www.n-tv.de/wissen/Fast-alle-Corona-Toten-waren-vorerkrankt-article22371530.html?fbclid=IwAR2oisN49gKA4j256ARtDLcnvOny3Ot8UgtF_mZP2qfQUsNOgY1aYFmVk1k

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En oikein nyt ymmärrä pointtiasi. On tietenkin totta, että suurimmalla osalla koronaan kuolleista on monia muita sairauksia ja monesti tämä infektio voi olla se viimeinen pisara. Voi myös olla, että koronainfektio ei ole kaikissa tilanteissa ollut se varsinainen kuolinsyy. Sitten on niitä, jotka aivan selvästi eivät olisi kuolleet, jos infektiota ei olisi tullut.

   On yleisesti tiedetty fakta, että kuolinsyytilastot antava eri tuloksen kuin kokonaiskuolleisuus ja tämän vuoksi seurataan sekä kuolinsyytilastoja että kokonaiskuolleisuutta. Nyt on jo ihan selvää, että kokonaiskuolleisuudessa on niillä kohdin lisääntymistä, kun myös kuolintilastoissa havaitaan paljon koronaan liitettyjä kuolemia. Ei kaikissa maissa kokonaiskuolleisuudessa ole havaittavaa nousua, esim Suomessa ei selvästi voida nähdä. Niissä maissa, joissa epidemia on on ollut laajempi, nähdään kokonaiskuolleisuudessa myös nousu. Esim Ruotsi, Espanja, Britannia ja USA.

   Yhteenvetona siis voi sanoa, että ei kannata nyt käyttää kauheasti energiaa kistelyyn siitä, onko kuolemat aina koronan aiheuttamia, kun se kirjataan myös kuolinsyyksi. Se ei johda mihinkään, sillä tiedämme hyvin, että noissa tilastoissa on omat rajoitteensa. Mutta yhdistämällä tämä tieto kokonaiskuolleisuuden tilastoihin, voimme saada luotettavaa tietoa siitä kuinka merkittävä ja tappava tauti korona on. Et kai epäile sitä, että lääkärit eivät osaisi erottaa elävää kuolleesta?

 66. Eettisyys avatar
  Eettisyys
 67. Eettisyys avatar
  Eettisyys

  Mutta voidaanko silloin sanoa että influenssaepidemiaa ei näytä tulevan lainkaan jos sitä ei edes testata?

  Vai voiko olla että on tullut mutta koska ei testata määriä ei vain tiedetä

 68. nh avatar
  nh

  Pari kysymystä koronasta!

  Eli ensinnä, käsidesin ja maskien ansiosta tavallinen flunssa näyttää kadonneen kokonaan, mutta korona jatkaa leviämistään! Mistä toi ero voisi johtua?

  Toisekseen, kun koronan takia muiden tautien ja vaivojen hoitoja ollaan rajoitettu, niin onko arvioitu millon nämä muut hoitamattomat vaivat/taudit yms ajavat korona ohi vakavuudessaan?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   On totta, että flunssat ovat vähentyneet ja myös influenssaepidemiaa ei näytä tulevan lainkaan. Kokonaanhan nuo flunssati eivät ole loppuneet. Monenlaista yskää ja nuhaa on aika yleisesti. Tämä näkyy siinä, että niin moni menee oireiden vuoksi testaukseen ja testeistä vain 2% on positiivisia. Nuo loput ovat muita flunssia tai muuten vähäisten oireiden vuoksi tastattuja. Erot esiintyvyydessä johtuvat taudinaiheuttajan tartuttamiskyvystä.

   Keäväällä muiden sairauksien hoitoja tosiaan rajoitettiin ja sillä on omat seurauksensa, jotka voivat näkyä viiveellä. Nyt talven aikana Suomessa tilanne on kuitenkin ollut niin hyvin kontrollissa, että rajoitteista normaalien hoitojen suhteen ei ole tarvinnut tehdä. Siten mitään hoitovelkaa ei pitäisi sen vuoksi tulla. Voi toki olla mahdollista, että potilaat eivät koronan vuoksi hakeudu hoitoon normaalisti ja tästä voi olla haittaa. Toisaalta keväällä oli havaittavissa, että elintapojen muutos sulun aikana oikeasti vähensi esim äkillisiä sydäntapahtumia, eli kysymyksessä ei ollut se, että ei olisi hakeuduttu hoitoon.

   1. Eettisyys avatar
    Eettisyys

    Influenssaa ei vain testata
    LSHP
    Tämä kauden testit 95
    Edellisen kauden 2000

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tämäkin on totta, sillä nyt ensisijaisesti yritetään rajoittaa covid-19 leviämistä. Influenssan testaamisella ei tosin ole kovin suurta kliinistä merkitystä, se palvelee osin tietoa siitä mikä on sen epidemian tilanne. Influenssatestiä ei tarvita eritykseen tai hoidon ohjaamiseen.

 69. Martti R avatar
  Martti R

  Kirjoitit tuossa ylempänä. “On syytä huomata, että Ct kertoo mitä näytteessä on – ei mitä potilaassa on. Jos näyte on otettu huonosti voi Ct olla korkea vaikka ihminen täynnä virusta. Tästä syystä myös samalta henkilöltä eri päivinä otetuissa näytteissä voi olla erilainen Ct.”

  Mutta eikö Ct kerro, kuinka monta monistuskertaa tarvitaan, että löydetään positiivinen tulos? Mitä alhaisemmilla monistuskerroilla löydös tehdään, sitä tarkempi se on. Selvennätkö, miten näytteenoton huonous vaikuttaa Ct arvoa kohottavasti, vaikka ihminen on täynnä virusta? Eikö päivastoin, että jos ihminen on täynnä virusta, niin positiivinen tulos saadaan matalammalla Ct arvolla. Vai, olenko missannut jotain.

  1. berustelija avatar
   berustelija

   Tämähän on selvä kuin pläkki. Jos näytepuikkoa ei sorvata nenänielussa riittävällä antaumuksella siihen tarttuu vain niukasti viruksen RNAata vaikka virusta olisi nenänielussa runsaasti. Seurauksena on joko väärä negatiivinen tai suuri Ct arvo. Toisaalta vaikka puikkoa kuinka säälimättömästi nenänielussa pyöritettäisiin ja virusta ja siten sen RNAata onkin vain keuhkoissa eipä sitä näytepuikkoon tartu. Ja taas tulee negatiivisempi testi kuin pitäisi siihen nähden että millainen virusmäärä potilasparan sisuksissa juhlii.

 70. keijo avatar
  keijo

  Luepa tuo mitä WHO sanoo eli testiin ei voi luottaa pelkästään (tämä toki ollut koko ajan tiedossa)
  https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
  “PCR assays are indicated as an aid for diagnosis, therefore, health care providers must consider any result in combination with timing of sampling, specimen type, assay specifics, clinical observations, patient history, confirmed status of any contacts, and epidemiological information.”

  Lääkärille tulisi siis WHO:n päivitetyn tiedon mukaan toimittaa myös PCR-syklitiedot ja siihen tuskin on aiemmin kiinnitetty huomiota. Kuten itsekin väität että se ei ole olennaista mutta kyllä se vain vaikuttaa että on . Edelleen on siis teoriassa mahdollista että kaikki suomessa todetut ovat vääriä positiivisia ja koska kaikkiin todettuihin COVID-19 positiivisiin tuloksiin sisältyy inhimillisen virheen/virheellisen testin/puutteellisen covid-testidatan/puuttellisen ohjeistuksen mahdollissuus.

  Lisäksi tuo mainitsemasi tutkimus suomessa. 150 valikoitua testiä HUSLAB:sta ja niiden käyttö antigeeni-testien tutkimiseen ei anna mitään kuvaa PCR-testien virhemarginaalista.

  Lisäksi väitteesi että “testejä tekevät Suomessa ammattilaiset, jotka osaavat kyllä tulkita testin tuloksen asianmukaisesti” ei kestä päivänvaloa monet testaajat on heitetty kylmiltään tuleen tuhannet näytteenottajat / analyytikot / uudet testit / vaihtuvat ohjeistukset jne. Vaikka testaaja olisikin ammattilainen niin juuri tuo tulkinnanvaraisuus tuo mukaan väitteeseesi aspektin pseudotiedettä.

  Tuosta Uusi-Seelannista jos mietitään että siellä kaikki testitulokset olisivat olleet vääriä positiivisia niin tottakai Suomessakin kaikki olisivat olleet vääriä positiivisia.
  Ei kai testiprosessi niin paljon eroa Suomessa ja Uusi-seelannissa tai jos eroaa niin eihän niitä näin ollen voi mitenkään vertailla.

  Mit

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tulkitsen tuon WHO:n tekstin kyllä eri tavalla kuin sinä. Se koskee ylipäätään diagnostiikkaa, jossa kuuluu aina ottaa huomioon lukuisia asioita. Syklitietojen toimittamisella ei asiantuntijoiden mukaan ole järkeä, sillä se on vain yksi tekijä eikä ratkaise todellisuudessa testin oikeellisuutta sillä siihen vaikyuttaa taudin vaihe ja näytteenotto.

   Olen täysin eri mieltä siitä, että teoriassakaan olisi kaikki positiiviset vääriä positiivisia. Tein juuri tämän väitteen kumoamiseksi kaksi eri laskelmaa: ensimmäinen Suomesta ja toinen Uudesta Seelannista. Niide perusteella vääien positiiviisten määrä voilla teoriassakin enintään 0,14 % tällä esiinntyvyysmäärällä. Jos tautia on enemmän, testi on vain tarkempi. Tuo HUS:n tutkimus ei kerro tietenkään mitään luotettavuudesta mutta kertoo millä Ct-tasolla positiiviset on tulkittu.

   Vaikka näytteen ottajia on pikakoulutettu, testien analysoijat ovat ammattilaisia. Puutteellinen näytteenotto aiheuttaa tyypillisesti vääriä negatiivisia, ei vääriä positiivisia.

   Mieti tuota Uuden Seelannin laskelmaani uudelleen. Et ole nyt ymmärtänyt logiikkaa oikein.

 71. Martti R avatar
  Martti R

  Miten on, jos PCR-testausta käytetään tietyn viruksen DNA:sta tehtyyn rokotteen ottaneeseen henkilöön? Siis, näyttääkö PCR-testi tuon viruksen DNA:n osia?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Korona on RNA-virus (ei DNA-virus) mutta se ei ole tässä olennaista.
   Rokote ei tuota viruksen RNA:ta limakalvoille vaain tuo rokoteen proteiini taikka Rna-rokotteiden RNA tuottaa lihakseen annettuna soluihin piikkiproteiinia, joka stimuloi immuunireaktion.

   1. Martti R avatar
    Martti R

    Ainakin minusta menetelmiä on kahdenlaisia. RNA-rokotteissa ohje viedään soluihin RNA:n muodossa lipidipartikkelien avulla. Toisentyyppisessä menetelmässä, jossa käytetään kantajavirusta, ohje on liitetty osaksi tietyn viruksen perimää DNA:na. Viimenmainittua käyttää mm. Astra Zenecan rokote.

   2. Matkaaja avatar
    Matkaaja

    Juurikin näin. Ja etenkin jos varoaikaa on riittävästi eristyksen jälkeen. Kyllä sairastaneella on parempi immuniteetti kuin rokotetulla joka on mahdollisesti saanut vain pienen pätkän viruksen DNA:sta.

 72. Kristiina avatar
  Kristiina

  Monet maat ovat suunnittelemassa koronarokotepassia, jonka avulla mm. matkustaminen, elokuvissa ja ravintoloissa käynti mahdollistuisi. Ruotsi ja Tanska ovat tästä jo kertoneet. Kirjoittamiesi esimerkkien valossa vaikuttaa siltä, että mahdolliseen tulevaan passiin ei hyväksytä todistetusti sairastettua tautia immuniteetin antajaksi. Onko siis sairastettu tauti immuniteetin lähteenä poistettu. Eihän rokotteenkaan antaman suojan pituudesta ole tietoa eikä ole varmuutta siitä, ettei rokotettu ole tartuttava.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Haasteena on, että sairastettu tauti vaihtelee oireettomasta vakavaan. Jos sairaus on hyvin lievä, voi olla että immuunireaktio on ollut heikko. Toisaalta tutkimuksissa oireisilla näyttäisi olevan selvä vasta-ainetasojen nousu, joka jatkuu ainakin yli puoli vuotta. Varmaan opimme asiasta enemmän. Tällä hetkellä ei kukaan oikein osaa vielä sanoa uusintainfektion ja tartuttavuuden tasosta sairastaneilla tai rokotetuilla. Voihan tulla myös uusi viruskanta, jolloin aikaisempi sairastaminen tai rokote ei suojaakaan.
   Tässä kirjoituksessa pointti oli se, että jos on juuri sairastanut selvän infektion ja siitä toipunut ja saa lääkäriltä dokumentin, että ei ole enää tartuttava, tulisi päästä kyllä markustamaan ilman negatiivista PCR-tulosta.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email