Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Biohakkerointi – Onko itsensä mittaamisessa järkeä?

Biohakkerointi on erikoinen yhdistelmä vahvaa terveystietoisuutta, äärimmäistä medikalisaatiota ja kaupallista huuhaata

 
Biohakkeroinnin moninaisuuden vuoksi sitä on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Wikipedian mukaan biohakkerointi käsittää värikkään kirjon erilaisia tapoja aina yksittäisten organismien muokkaamisesta yksilön suorituskyvyn parantamiseen. Keinot ovat erikoinen yhdistelmä uusinta tiedettä ja historiallisia hoitoja.
Biohakkeroinnissa hylätään intuitiivinen elämäntapa ja sen sijaan pyritään mittaamaan ja analysoimaan ruokailua, nukkumista ja liikkumista. Mittausten perusteella pyritään parempaan terveyteen ja suorituskykyyn liikunnalla, ravinnolla ja lisäravinteilla. Mittauksia toistamalla pyritään myös seuraamaan saatuja vaikutuksia.
Dave Asprey kirjoittaa blogissaan, että biohakkeroinnin määritelmä (käännettynä suomeksi) on “Muuttaa ympäristöä sekä sekä ulkoisesti että sisäisesti niin, että kykenet kontrolloimaan biologiaasi täydellisesti ja näin voit päivittää kehosi, mielesi ja elämäsi. Tavoitteena on tulla superihmiseksi (superhuman).”
Tavoitteena on myös elää ikuisesti. Toisin kuin useimmat meistä tietävät joskus kuolevansa, biohakkerit uskovat voivansa elää ikuisesti biohakkeroinnin avulla.

Mitä hyötyä biohakkeroinnista voisi olla?

Periaatteessa biohakkeroinnissa pyritään muokkaamaan sekä kehoa että mieltä terveempään suuntaan. Sen voisi katsoa olevan tietynlaista pitkälle vietyä terveystietoisuutta.
Biohakkerointiin kuuluu ruokavalion hienosäätämistä mahdollisimman terveelliseksi, erilaisia liikunnan muotoja ja myös stressin vähentämistä esim. meditaation ja vaikkapa luontokokemusten avulla.
Olennaisena osana siihen kuuluvat myös superfoodit ja lisäravinteet sekä myös uusimpien teknisten apuvälineiden hyödyntäminen esim. biopalautteen avulla.
 

Biohakkeroinnin keinoin biohakkeri tavoittelee parantunutta fyysistä ja henkistä suorituskykyä, terveyttä ja pitkää ikää.

 
Monet näistä yleisesti käytössä olevista keinoista ovat tutkimusten mukaan terveyttä edistäviä. Terveellinen ruokavalio, liikunta ja esimerkiksi luonnossa liikkuminen ovat tutkitusti terveydelle hyväksi.
Mutta kaikki biohakkerien ehdottamat keinot eivät välttämättä ole. Useimmista kun ei ole mitään kunnon tutkimustietoa. Eikä sitä monista edes ehditä saadakaan, kun nämä keinot vaihtuvat muodin mukaan.
Slush-tapahtumaan osallistui mm. ContinUse Biometricsin johtaja ja hän kertoo yrityksensä kehittävän teknologiaa, jolla sydämen sykettä, verenpainetta, stressitasoa, hengitystä ja veren alkoholipitoisuutta voidaan mitata etänä vaikka ihmisillä on kaikki vaatteet päällä. Hän jatkaa, että ”Ratkaisumme perustuu laseriin, ainutlaatuiseen optiikkaan, sensoriin sekä ohjelmistoon, joka tulkitsee laitteen mittaamia molekyylitason nanovärähtelyjä.” ja myös, että “Terveydentilan jatkuva etämittaus säästää rahaa, ennakoi sairauksia ja parantaa elämänlaatua.”
En tiedä tarpeeksi tuon teknologian realistisuudesta sillä tuotteita ei ole vielä saatavilla. Vaikka olettaisimme, että tuo toimisi, ei ole olemassa juuri mitään näyttöä siitä, että tuolla mittaamisella olisi minkäänlaista vaikutuksista terveyteen. Väite mittausteknologian hyödyistä sairauksien hoiton tai elämänlaadun osalta on lähinnä hypetystä eikä siis perustu tutkittuun tietoon.
Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan Lääkärilehdessä ilmestyi Ari Haukkalan artikkeli: Mihin oman terveyden mittaaminen johtaa? Haukkala pohtii biohakkeroinnin merkitystä terveydenhoidon kannalta. Itsensä mittaamista selvittäneiden tutkimusten mukaan suurin osa lopettaa sovellusten käytön parin viikon jälkeen.
Tutkimuksissa (katso julkaisut kirjoituksen lopussa) päädyttiin varsin pessimistisiin päätelmiin. Pelkkä tieto genomista, aineenvaihdunnasta tai elimistön toiminnasta ei saa ihmisiä muuttamaan elintapojaan. Keskeinen kysymys onkin, millä tavoin mitattu tieto saataisiin oikeasti vaikuttamaan terveempiin elintapoihin?
Voisi olettaa, että mikäli kykenee ottamaan nuo tunnetut terveyttä edistävät keinot pysyviksi elintavoikseen, pysyy todennäköisesti keskimääräistä terveempänä. Tosin biohakkeroijien mediassa julistamat satojen tai jopa tuhansien vuosien tavoitellut eliniät voi jättää omaan arvoonsa.

Biohakkerointi ja medikalisaatio

Biohakkerointiin kuuluvaan itsensä mittaamiseen liittyy kuitenkin lieveilmiöitä. Biohakkeroinnissa perusterveeltä henkilöltä voidaan mitata myös monenlaisia veren pitoisuuksia. Niiden perusteella henkilölle tarjotaan erilaisia lisäravinteita.
Tavallisille lääketieteellisille laboratoriomittauksille on olemassa väestöpohjaiset viitearvot. Lisäksi tutkimusten perusteella tiedetään, miten mittaushavainto tulkitaan.
Esimerkiksi, jos henkilön hemoglobiini on liian matala, tiedetään, että sen korjaaminen on henkilölle tavallisesti hyväksi ja että kannattaa tarkistaa, onko raudan saanti riittävää.
Monien suosittujen biohakkereiden käyttämien mittausten haasteena on, että niiden normaaliarvoja ei tunneta kunnolla. Tavallisesti saatetaan kyllä tietää, millä tasolla kyseinen arvo on aiemmin mitatuilla henkilöillä ollut, mutta arvojen normaali vaihteluväli ei ole useimmiten selvillä.
Usein kuvitellaan, että arvojen pitäisi olla mahdollisimman lähellä keskiarvoa. Todellisuudessa yksilöllinen vaihtelu on suurta ja pitoisuudet saattavat erota merkittävästikin yksilöiden välillä ja ajan kuluessa.
Kun tämä perustieto ei ole olemassa, arvojen korjaaminen jollakin ruokavaliolla taikka lisäravinteilla perustuu virheellisiin tulkintoihin tavoitetasosta. Esimerkki tällaisesta toiminnasta on mm. ZinZino, jonka öljyä ostettaessa voi tilata itseltään verimittauksen. Tämä verimittaus lähes poikkeuksetta kertoo jostakin vajauksesta, joka sitten tuotteella saadaan korjattua. Siinä kun mitataan tuotteessa olevia yhdisteitä.
 

Vaikka mittauksen viitearvot olisivat tiedossa, puuttuu se kaikkein keskeisin tieto: Näyttö siitä, että korjaamalla arvot saataisiin jotain terveyshyötyä.

 
Tunnettuja vitamiineja ja tavallisimpia lääketieteen laboratoriomittauksia lukuun ottamatta, ei tiedossani ole yhtään edellä kuvattua biomarkkeria, joiden korjaamisella olisi minkäänlaista osoitettua terveyshyötyä.
Matalasta tasosta ei nimittäin suoraan voi päätellä sitä, että nostamalla tasoa, tilanne tai sairaus paranisi.
Tämä pätee osin myös vitamiineihin. Aikanaan matalat E-vitamiinipitoisuudet liitettiin tupakointiin ja keuhkosyöpään. Kuitenkin tutkimuksissa E-vitamiinin lisääminen lisäsi kuolleisuutta.
Vastaavasti väestötutkimuksissa on matala D-vitamiinipitoisuus liitetty lukuisiin sairauksiin. Tämä ei kuitenkaan suoraan todista, että korjaamalla matala vitamiinipitoisuus, saataisiin minkäänlaista vaikutusta kyseisiin sairauksiin.
Syynä on se, että esim. matala pitoisuus voi olla sairauden seuraus taikka että sairauteen liittyy jotain aineenvaihdunnallisia muutoksia. Havaittu matala taso ei siis välttämättä ole syy-seuraus-suhteessa tiettyihin sairauksiin vaan voi olla vain samanaikainen muutos.
 

Silloin kun biohakkerointiin liittyy huonosti tunnettujen biomarkkereiden mittausta, sen voidaan sanoa olevan äärimmilleen vietyä medikalisaatiota.

 
Medikalisaatio tarkoittaa ihmiselämän tarkastelua yhä laajemmin niin, että elämäntapahtumista ja poikkeavuuksista ja muista ilmiöistä tehdään sairauksia ja niihin pyritään puuttumaan.

Biohakkerointi ja kaupallinen huuhaa

Toinen biohakkerointiin liittyvä haasteellinen ilmiö on erilaisten tuotteiden markkinointi. Tämä voi tapahtua edellä kuvattujen mittausten perusteella taikka sitten ilman niitä, jolloin vain yksinkertaisesti väitetään kaupiteltavien valmisteiden olevan jotenkin poikkeuksellisen hyvin terveyttä edistäviä.
 

Lisäravinteiden kaupittelu näyttäisi olevan monen Suomessa toimivan biohakkerin keskeisiä toimintamuotoja.

 
Toki biohakkerointiin liittyvät neuvot ja ohjeet sisältävät runsaasti myös ensimmäisessä kappaleessa mainittuja käytännössä ilmaisia ja tunnetusti terveyttä edistäviä keinoja mutta hakkereiden palstoilla on valtava määrä erilaisten tuotteiden markkinointia.
Seuraavassa hyvin pieni otos yhden tunnetun biohakkerin Facebook-sivuilta poimittuja tuotesuosituksia. Alla listatut tuotteet ovat sellaisia, joihin biohakkeri väittää liittyvän erityisiä terveyshyötyjä. Usein kysymys on aivan suorasta tuotemarkkinoinnista, joista biohakkerin nimen mainitsemalla saa pienen alennuksen.
Ravintolisät:

 • Mustikkauute 22,90 EUR
 • Energyway siitepöly-antioksidantti-ruusujuuri ravintolisä. 25.10€ (40 kpl, 1 tabl päivässä)
 • Imeskeltävät sinkki-asetaattitabletit. 10,62 eur (30 kpl)
 • Puhdas+ C-vitamiinijauhe, 18,90 eur (purkin riittävyys ei selviä mainoksesta)
 • Propolis-tabletit (hinta ei tiedossa, vastaava tuote 28 eur)
 • Puhdistamon Super C (29,90 eur, 50 g purkki)
 • Puhdistamon Eliksiiri -tinktuura tehostamaan immuunijärjestelmän toimintaa. 19,95 eur
 • Vogelin Echinaforce auringonhattu-uutetipat (10,40 eur, 50 ml)
 • Raakahunaja 76,50 eur
 • Resveracel mitokondrioiden toimintaa tehostamaan. 42,57 eur (60 tabl)
 • Lapin luomu kaskinauris. 4,15 eur/kg
 • Yerba-maté -juoma vaihtoehtona kahville. 9,95 eur (140 g)
 • Tripla-magnesium. 11,95 eur (60 kaps)
 • Rakkauspakkaus-kaakaota 14,95 eur, 200 g
 • Endurance Wholefood Powder 20,93

Mittaukset ja laitteet:

 • Kehonkoostumuksen mittaus bioimpedanssilaitteella. 35 eur (tehdään toistuvasti)
 • Värinähierontalaite, Vibramat, 290,00 eur
 • Nenään asetettava LLLT punavalolaite aivojen syvien osien toiminnan parantamiseen. 346 eur/vuosi.
 • Gutguide – kotimainen suolistoanalyysi ulosteesta. 143 eur / analyysi
 • Sydämen sykevälivaihtelun mittaamiseen lisälaite puhelimeen. 119,25 USD

Biohakkerin verkkokaupasta lisäksi mainitsen muutaman:

 • Firstbeat Hyvinvointianalyysi. 150 eur. Vuororokauden sykevälimittaukseen perustuva analyysi.
 • Hypervibe G10 tärinälevy 1 299 eur. Seisomisen levyn päällä luvataan nostavan kasvuhormonipitoisuuksia 360%.
 • Foobot – ilmasensori 198 eur. Mittaa huoneilmasta haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, häkää, hiilidioksidia ja pienhiukkasia.

Nämä ovat siis vain murto-osa biohakkerien suosittelemista tuotteista terveiden ihmisten terveydentilaa kohentamaan.
Listasta käy helposti esiin, että kysymyksessä on ylihinnoitellun lisäravinnepaletin markkinointia biohakkerointiin naamioituna. Miten voi perustella mustikkauutteen suosittelemista hintaan 22,90 eur, kun suurella todennäköisyydellä aitojen mustikoiden syömisellä saavuttaa halvemmalla paremman lopputuloksen?
Mitä perusteita voi väittää jonkun tinktuuran tehostavan immuunijärjestelmää (19,95 eur) tai mitokondrioiden toimintaa (42,57 eur)? Onko ensinnäkään immuunijärjestelmässä tai mitokondrioissa jotain vialla? Onko mitään näyttöä siitä, että tuotteet vaikuttavat näihin? Onko tämä vaikutus terveyttä edistävä? Mihinkään näistä kysymyksistä ei löydy todellisuudessa vastausta.
Mukana on myös joitakin laitteita taikka mittauksia. Niiden osalta tilanne on se, minkä kuvasin edellä: Viitearvot, käyttöaiheet ja näyttö vaikuttavuudesta puuttuvat. Hinnat ovat kuitenkin vaikuttavia. Kannattaako tärinälevystä maksaa 1299 eur?

Biohakkerointi ja media

Suomalaiset biohakkerit ovat ilmeisen aktiivisia sekä somessa että järjestämässä näyttäviä tapahtumia. Kuluneena syksynä pidetty Biohacker-summit sisälsi hyvin kirjavaa ohjelmaa aiheen liepeiltä.
Luennoitsijalistaa tarkastelemalla tulee kuitenkin siihen johtopäätökseen, että ilmiössä on vahva edustus myös huuhaalla. Toki pahin rimanalitus vältettiin, kun David ”Avocado” Wolfen kutsu peruttiin osin varmaankin Pauli Ohukaisen blogikirjoituksen seurauksena. Ensi vuodelle tosin on huhuttu kutsuttavan vastaava “some-pelle” Joseph Mercolan muodossa Tukholman Biohacker Summitiin.
Näkyvyyttä ilmiölle on saatu myös Yleisradion toimesta, kun TV2 tuotti ohjelman biohakkeroinnista. Ohjelmassa terveysongelmista kärsivä toimittaja osallistui ns. veriristeilylle Helsingistä Tallinnaan, jossa hänen verestään tehtiin laboratoriomittauksia. Mukana ollut biohakkeri ei niitä näyttänyt kykenevän tulkitsemaan, vaikka kyseessä olivat aivan perusmittaukset. Allekirjoittanutta pyydettiin myös osallistumaan noiden tulkintaan (kohdassa 13 min 47 s). Yhtä kaikki, nuo samat mittaukset olisi saanut lähimmästä terveyskeskuksesta asiallisine tulkintoineen ilmaiseksi.

Yhteenveto

Biohakkerointia kokonaisuudessaan ei voine tuomita huuhaaksi. Ilmiöön liittyy myös selviä myönteisiä seikkoja lisääntyneestä terveystietoisuudesta ja yritystä parantaa terveyttä tunnetuilla terveyttä edistävillä keinoilla.
Harmiton ja osin ymmärrettävä lieveilmiö on erilaisen teknologian ihannointi. Joissakin tilanteissa itse teknologia tuntuu olevan keskiössä, kuten esimerkiksi mikrosirujen asettaminen ihon alle tai jonkin uuden etämittaavan järjestelmän kehittäminen.
Biohakkerointiin liittyy kuitenkin hyvin olennaisesti sekä huonoja lääketieteellisiä käytäntöjä että virheellisiä laboratoriomittausten tulkintoja. Suora kaupallinen lisäravinteiden ja välineiden kaupittelu voidaan lisäksi katsoa puhtaaksi markkinoinniksi.
 
5.12. klo 12.22: Kirjoitusta on muokattu ContinUse-aiheen osalta niin, että on selvempää, että kritiikki ei kohdistu suoraan itse teknologiaan vaan siihen liitettyihin ennenaikaisiin terveysväitteisiin.
 
Kirjallisuutta
Price ND ym. A wellness study of 108 individuals using personal, dense, dynamic data clouds. Nature Biotechnology 2017;35:747–56.
Hollands GJ ym. The impact of communicating genetic risks of disease on risk-reducing health behaviour: systematic review with meta-analysis. BMJ 2016;352:i1102.
French DP ym. Can communicating personalised disease risk promote healthy behaviour change? A systematic review of systematic reviews. Ann Behav Med. 2017 Oct;51(5):718-729.

9 vastausta artikkeliin “Biohakkerointi – Onko itsensä mittaamisessa järkeä?”

 1. Omppu avatar
  Omppu

  ”Yhtä kaikki, nuo samat mittaukset olisi saanut lähimmästä terveyskeskuksesta asiallisine tulkintoineen ilmaiseksi.”
  Ei kai terveyskeskuksista nyt huvikseen mitään mittauksia saa? Jos on perusterve nuori aikuinen ja haluaa ihan kiinnostuksesta mittailla vähän kaikenlaista, niin yksityiselle on mentävä. Ja se maksaa Suomessa paljon. Siksi itseänikin uteliaana tuo Tallinna-optio kinnostaa.
  Muuten kyllä hyvää asiaa tässä ja muissakin postauksissa, jään ehdottomasti lukijaksi. Asiallinen kriittisyys ja tutkimukseen perustuva teksti on todella virkistävää vaihtelua tässä kaikenlaisten ikuisen elämän kauppiaiden internetissä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kyllä terveyskeskuksesta saa perustutkimukset ilmaiseksi. Nuo mitatut tiedot ovat sellaisia. Ehkä D-vitamiinin mittaamisen sijaan suositeltaisiin vain aloittamaan D-vitamiinilisä, sillä ilman lisää, lähes jokaisella on matala taso.

  1. maria avatar
   maria

   Hei. Kiinnostaisi kovasti lukea erilaisten eteeristen öljyjen käytöstä lääkehoidon tilalta. Tästä kun on tullut uusi vitsaus huuhaahoidoissa. Voisitko Knuutti tehdä postausta aiheesta?

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Kiitos ehdotuksesta. Lisäsin listalle.
    Tarkoitatko jotain tiettyjä oljyjä, esim tuotenimiä?
    Kun tämä ei ole päätyöni, en kykene tuottamaan montaa analyysiä/kirjoitusta kuukaudessa.

 2. Peter S. avatar
  Peter S.

  Hei Juhani,
  kiitos avartavasta kirjoituksesta.
  Oma biohakkerointini on tähän mennessä rajoittunut sykkeen seuraamiseen niin urheilun, levon, kuin päivittäisten askareiden aikana.Kuitenkin, jos kiinnostaisi ottaa ns. seuraava askel jokapäiväisen terveyden, suorituskyvyn yms. seuraamisessa ja parantamisessa, millaiset “biohakkeroinnin” tai itsensä mittaamisen muodot voisivat olla oikeasti hyödyllisiä?
  Totesit, että terveyskeskuksista saisi veren perusmittaukset ilmaiseksi, entä jos näitä hankkisi esimeriksi vuosittain? Tai oletko tietoinen, jos jokin markkinoilla olevista unen laadun mittareista oikeasti toimii? (Tämä jälkimmäinen voisi olla oman bloginsa aihe.)

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   En ole valitettavasti perehtynyt unimittareihin. Ammattilaisten tähän tarkoituksen kehitetyt laitteet varmasti toimivat mutta kotikäytössä ne ovat yleensä kännyköiden sovelluksia ja toimivuus voi olla vaihtelevaa. Vaatisi perehtymistä asiaan mutta sitä en ole tehnyt vastatakseni asianmukaisesti.

 3. Terveys omiin käsiin avatar
  Terveys omiin käsiin

  Itse termi biohakkerointi on idioottimainen. Mutta sinänsä toiminta on järkevää, koska ns. virallinen terveydenhoito pahasti korruptoitunut, eikä esim lääkäriseura Duodecimin hoitosuosituksiin tai valikoituun uutisointiin voi enää varauksetta luottaa, Sama koskee lääketeollisuuden rahoittamia potilasyhdistyksiä, joka ovat käytännössä osa myyntiorganisaatiota.
  Näinpä itsensä mittaaminen ja seuranta on hyvinkin perusteltua ja tarvittaessa voi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. Tätähän ei nykyinen ‘terveydenhoito’ tue, koska bisnesmalli on hoitaa oireita, ei syitä.
  Esimerkkinä käyköön diabetes 2: insuliniresistanssi kehittyy hyvin pitkän ajan kuluessa liiallisen fruktoosin ja gluukoosin käytön myötä. Seuraksena tulee ennenpitää diabetes, kun haima ei kykene enää vastaamaan jatkuvasti kasvavaa insuliinintarvetta syödyn glugoosin poistamiseen verestä.
  Kehittyvää tilaa olisi hyvin helppoa ja halpaa seurata paastoinsuliinin ja -verensokerin mittauksella, josta saadaa insuliiniresistanssia kuvaava HOMA-IR arvo. Kyseinen mittari on niin hyvä, että sitä käytetään useimmiten tutkimuksissa mittaamaan tilaa. Käypähoitosuositus ei kuitenkaan paastoinsuliinin mittausta suosittele, eikä lääkärit sitä tunne, lieneekö syynä se että liian aikaisin havaittu taudin kehityyminen vähentää erittäin tuottoisaa lääkkeiden myyntiä?
  No aiheeseen, Tällä hetkellä paastoinsuliniia ei voi itse mitata (eikä lääkäriltäkään saa lähetettä hoitosuositusten vuoksi), mutta olisi hyvinkin järkevää seurata itse tuota arvoa. Tekniikka ja tiede kehittyy ja ko. mittauskin tulee olemaan aikanaan mahdollista kotona, jolloin vakavaa lähes kaikkien ns. länsimaisten sairauksien taustlla olevan insuliiniresistanssin kehittymisen seuraaminen itse mahdollistuu.
  Koska korruptoitunut lääketiede ja kuplaansa jumittunut ravitsemus’tiede’ ei nykyisellään sairauksen ennaltaehkäisyyn kykene, on biohakkeroinnila paikkansa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Teet aika rajuja väitteitä lääketieteen korruptoitumisesta nimimerkin takaa. Olisiko aika jo tulla esiin omalla nimellä eikä huudella puskista?
   Joka alalla on korruptiota. Mutta väitän, että käytännössä lääkärin hoitosuhteessa ja hoitojen valinnassa sitä on vähemmän kuin monella muulla alalla. Vai kuvitteleeko joku, että kuulakärkikynän saaminen voisi jotenkin vaikuttaa lääkärin työhön?
   Otat esille ikuisesti somessa pyörivän virheellisen väitteen, että tyypin 2 diabetes syntyisi muka ruoan glukoosin ja fruktoosin vaikutuksesta. Vaikka kaivat kaikki tämän tellus-planeetan tutkimukset ja diabetes-asiantuntijat, et saa väitteellesi tukea. Tuolla väitteelläsi vain paljastat, että et ole perehtynyt diabeteksen syntymekanismeihin tarpeeksi vaan uskonut some-väitteitä. Voisit vaikka aloittaa melko tuoreesta kirjoituksestani, jonka kirjoitin yhdessä yhden suomen johtavista diabetesasiantuntijoista: http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/insuliiniresistenssi-insuliini-ja-tyypin-2-diabetes/
   Lisäksi voisit lukea esim http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/vahahiilihydraattinen-vhh-ruokavalio-ja-diabetes/
   Väität, että lääkärit haluavat lisätä kalliiden lääkkeiden myyntiä. Kerrotko minulle kuinka paljon rahaa lääkärit saavat lääkkeiden myynnistä?
   Väitteesi insuliinista on myös jo moneen kertaan kumottu. Sitä paitsi, tyypin 2 diabetekseen liittyy myös insuliinin puute, joka kehittyy alun insuliinierityksen lisääntymisen jälkeen. Yrität tarjota helppoja ratkaisuja vaikeisiin asioihin.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email