Antidootti

Tutkitun tiedon puolesta

Antti Heikkilän kirjan kritiikistä seurasi parjausta ja salaliittoväitteitä

Kirjoitin edellisessä blogissani kritiikin Antti Heikkilän Lääkkeetön elämä –kirjan terveysväitteisiin. Kritiikissäni käsittelin kirjan sisältöä tutkimusnäytön valossa.
Kirjaa mainostettaessa sen väitettiin perustuvan ”vankkaan tieteelliseen faktaan”. Kirjan ei kerrottu olevan romaani taikka fiktiivinen tarina vaan nimenomaan tietokirja. Tämän vuoksi normaali tieteellinen arviointi oli kirjalle oikea lähestymistapa.
Kritiikkini kohdistui kirjan ydinfilosofiaan. Tämän filosofian keskeiset teesit ovat: ”Lähes kaikki terveysongelmat liittyvät ravinnon liiallisen hiilihydraattien ja linolihapon seurauksena syntyneeseen insuliiniresistenssiin, joka aiheuttaa lähes kaikki sairaudet masennuksesta syöpään. Näiden ainoa hoito on ketogeeninen ruokavalio.
Kirjoituksessani osoitin, että kaikki nämä väitteet ovat tutkitun tiedon valossa virheellisiä. Kritiikkini ei kohdistunut itse VHH- tai ketodieettiin, vaan kirjassa niihin liitettyihin perustelemattomiin terveysväitteisiin. Vaikka kritiikkini oli asianmukaisen tiukkaa, missään kohdassa kirjoitustani en käsitellyt kirjoittajan henkilökohtaisia ominaisuuksia.
Odotin luonnollisesti, että Antti Heikkilä osoittaisi missä kohtaa väitteeni olisivat virheellisiä. Tieteellisen toiminnan ydin on, että kritiikki on tervetullutta ja väitteiden tulee kestää kriittinen tarkastelu. Jos ne eivät kestä, hypoteesi on ollut virheellinen.
Millä tavalla Antti Heikkilä vastasi kritiikkiin? Alla olevat kuvankaappaukset ovat suoraan joko Heikkilän Facebook-sivuilta taikka hänen blogistaan.

Ad hominem

Heikkilän välitön reaktio oli henkilöön kohdistuva parjaaminen. Parjaaminen ei edes kohdistunut vain minuun vaan myös kolmansiin osapuoliin, jotka eivät olleet blogissani ja kritiikissäni osallisina. Haluan korostaa, että kaikki henkilöihin kohdistuvat väitteet ovat virheellisiä.
Yhdessäkään kohtaa Heikkilä ei edes käsittele kritiikkiäni terveysväitteisiin. Kaikki kritiikki yritetään siis kumota henkilöön kohdistuvalla parjaamisella. Eikö kritiikkiin kannattaisi vastata käsittelemällä ne kritiikin kohteena olevat väittämät?

Kun Heikkilän Facebook-seuraaja pyysi häntä vastaamaan kritiikkiin, seurauksena oli kommentin poisto ja myös kommentointioikeuden poistaminen. Näin on tapahtunut muillekin säännöllisesti ja parhaimmillaan jopa muutamissa sekunneissa kommentin jättämisestä.

Syöpä

Alla olevassa kommentissaan (muun tavanomaisen parjaamisen lisäksi) Heikkilä kertoo, ettei ole koskaan väittänytkään ketodieetin riittävän syövän hoidoksi.

YLE haastatteli Heikkilää ja haastattelussa hän aivan selvästi kertoo hoitavansa syöpäpotilaita lääkkeettömästi (!) ja ketogeenisellä ruokavaliolla. Haastattelussa hän toteaa, että yleiset syövät johtuvat pohjimmiltaan väärän ruokavalion aiheuttamasta insuliiniresistenssistä. Hoito tähän on ketogeeninen ruokavalio.
Alla lisäksi Heikkilän YLEn haastattelussa antamiaan kommentteja syövän hoidosta.

Lisää muita syöpään liittyviä Heikkilän virheellisiä väitteitä löytyy myös tämän linkin takaa. Heikkilän kirjassa on kirjoitettu seuraavasti: “Jotkut potilaat eivät ole halunneet virallisia hoitoja, ja tätä päätöstä olen kunnioittanut. Jotkut ovat pärjänneet erittäin hyvin pelkällä ruokavaliolla”.
Uskomatonta, että Suomessa lääkäri on hoitanut syöpäpotilaita pelkällä ruokavaliolla. Juuri tällaisista tilanteista on tutkittua tietoa, että kuolleisuus syöpään kasvaa jopa kymmeniä prosentteja, jos potilas ei ota vastaan lääketieteellistä syöpähoitoa diagnoosin jälkeen. Ketogeeninen ruokavalio ei todellakaan ole sitä.
Tietenkään ketään ei voi pakottaa ottamaan hoitoja mutta antamalla ymmärtää, että ruokavalio olisi käypä vaihtoehto, ollaan vakavan hoitovirheen piirissä. Tekstistä tulee monessa kohdin esiin kanta, että virallinen syöpähoito ei olisi välttämättä tärkeä tai hyväksi syöpäpotilaille.

Olli Haatajan laatima lista Heikkilän kirjojen virheellisistä syöpäväitteistä

Heikkilän kommentit aivan selvästi osoittavat, että hän on ristiriidassa itsensä kanssa. Hän väittää selvästi lääketieteellisten syöpähoitojen olevan vaarallisia ja tehottomia. Toisaalla hoidoksi tarjotaan lääkkeiden sijaan ketodieettiä syövän hoidoksi virheellisin perustein. Silti hän väittää, että hän ei ehdota ketodieettiä syövän hoitoon.
Lääketieteellisistä syöpähoidoista, niiden tehosta, eduista ja haittavaikutuksista on massoittain tutkimustietoa. Ketogeenisestä ruokavaliosta taas syövän osalta ei ole ainoatakaan ihmisillä tehtyä tutkimusta yhtä pientä pilottia lukuun ottamatta (ks edellinen kirjoitukseni).

Salaliitto

Sen sijaan, että Heikkilä kertoisi, mihin tutkimusnäyttöön hänen kirjansa väitteet perustuvat ja missä minun kritiikkini oli virheellistä, hän kehittääkin salaliiton.
Heikkilän Facebook-seuraaja oli havainnut, että Roche on tehnyt sopimuksen Turun yliopiston ja Tyksin kanssa.
Tämän uutisen perusteella yhtäkkiä minun kritiikkini Heikkilän kirjan väitteisiin ja juuri aloitettu Vastalääke-yhdistyksen opiskelijoiden koulutus liittyvätkin salaliittoon, jossa Roche rahoittaa näitä toimintoja Turun yliopiston kanssa hyökätäkseen Heikkilän kimppuun.
Hui! Ihan oikea BigPharma-salaliitto.

Todellisuudessa yliopiston rehtorit eivät olleet edes tietoisia opiskelijoiden koulutuksesta, kuin vasta sitten kun lukivat siitä lehdestä. Koko koulutusidea lähti luentotilaisuudestani opiskelijoille viime keväänä ja tämän jälkeen otimme yhdessä yhteyttä Kansanvalistusseuraan (KVS).
Tämän jälkeen KVS, Lääkärien sosiaalinen vastuu ry sekä uusi opiskelijoiden perustama yhdistys Vastalääke ry hakivat koulutusrahaa kesäkuussa OKM:stä. Kun OKM myönsi syksyllä rahoituksen hankkeelle, koulutuksen alkamisesta tiedotettiin.
Olen kuvannut tämän Vastalääkkeen tarinan aikaisemmassa kirjoituksessani. Kukaan ei tästä porukasta ole saanut senttiäkään rahaa Rochelta. Ei yksikään. Eikä tule saamaan. Eikä tulee saamaan myöskään muulta teollisuudelta sillä kyseessä on vapaaehtoinen talkootyö tavoitteena tarkastella terveysväitteitä tutkitun tiedon valossa.
En edes ymmärrä miksi Roche olisi edes koko asiasta kiinnostunut? Todennäköisesti yliopiston rehtorit taikka Rochen sopimuskumppanit eivät edes tiedä kuka on Antti Heikkilä, saati sitten, että ryhtyisivät rahoittamaan tällaista toimintaa.
 

“Antti Heikkilän mukaan todellinen syy kirjan kritiikkiin on salaliitto, eivät kirjassa olevat virheet.”

 
Yliopiston johto tuli todennäköisesti tietoiseksi Vastalääke-hankkeesta vasta kun tulimme julkisuuteen lehtihaastattelussa lokakuussa, sillä hankehan ei ollut yliopiston organisoima. Toki myöhemmin sekä yliopiston että sairaalan johto ovat suhtautuneet hankkeeseen suopeasti.
Ilmeisesti Heikkilä kuvittelee, että yliopiston johto jotenkin ohjeistasi tutkijoita ja opiskelijoita jollakin ihmeellisellä tavalla kaikenlaisissa asioissa. Asiantuntijaorganisaatiossa toimitaan kuitenkin hyvin autonomisesti. Alla jatkokommentti Heikkilän Facebook-sivuilta.

Mitä tulee Rochen kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen, sain sen tietooni vasta tuon samaisen uutisen luettuani nyt lokakuussa.
Kysymyksessä on ylätason ns. puitesopimus, jossa raha ei vielä liiku vaan sen pohjalta voidaan tehdä varsinaisia tutkimussopimuksia. Sopimusneuvottelut kestävät yleensä kuukausia, ellei vuosia. Minulla ei ole sopimuksen kanssa mitään tekemistä.
Puitesopimuksessa on sovittu yhteistyöstä muun muassa kliiniseen lääketutkimukseen ja koulutukseen liittyen. Erityisinä painopistealueina sopimuksessa ovat neurologisiin sairauksiin liittyvät hankkeet sekä yhteistyö Läntisen syöpäkeskuksen, Auria tietopalvelun ja Auria Biopankin kanssa.
Heikkilä esittää toisenkin salaliittoväitteen. Heikkilä väittää Vladimir Heiskasen keräämän listan hänen terveysväitteidensä virheistä olevan tehty yliopistojen käyttämälle ”pohjalle”.
Kyseessä on Google Docs. Olisiko siis salaliitossa mukana myös Google?!
 

 
Heikkilän mukaan Vladimir Heiskanen ei muka mitenkään ole voinut yksin tätä virhekartoitusta tehdä, vaikka somessa tämä prosessi on ollut päivänselvästi esillä.
Työhän on kestänyt jo vuosia ja uuteen kirjaan hän kertoo käyttäneensä lisäksi pari päivää. Tämä kertoo paljon juuri Vladimir Heiskasen osaamisesta ja tehokkuudesta.
Minulla tai lääketieteen opiskelijoilla ei ole ollut mitään roolia virhetietojen keruussa, olen ainoastaan kommentoinut muutamaa väitettä.
Nämä kaksi vainoharhaista salaliittoväitettä kertonee tästä aiheesta riittävästi.

Uhriutuminen

Toinen tapa puolustautua asialliselta kritiikiltä on uhriutuminen. Alla on esimerkkejä siitä. Samaan kommenttiin on saatu sisällytettyä parjaamista, perättömiä väitteitä uhriutumista ja salaliittoja.
Kommentit voinee jättää omaan arvoonsa mutta voin tarkentaa, että teen myös potilastyötä sekä Tyksissä että Mehiläisessä. Viimeksi toissapäivän, eilen ja tänään (tätä julkaistaessa). Professorin ja ylilääkärin työ ei tietenkään mahdollista pelkkää potilastyötä.
 

 
Tosiasiassa sillä, olenko minä kliinisessä työssä tai en, ei ole mitään merkitystä nyt käsiteltävän asian osalta. Kysymys on kirjassa olevista virheellisistä terveysväitteistä, joita olen kritisoinut. Niistähän meidän pitäisi keskustella eikä siitä mitä kukin tekee päivätyökseen.
Väitän, että osaan tutkimustiedon hakemisen ja niiden analysoinnin. Vai olisiko Suomen Akatemia tehnyt niin massiivisen virheen, että olisi nimittänyt tutkimusryhmämme johtamakseni Verenkierto- ja aineenvaihdintasairauksien tutkimuksen huippuyksiköksi ja myöntänyt miljoonarahoituksen, vaikka emme osaisi edes tiedonhaun perusteita?
Uhriutuminen on kätevä tapa selittää hankala tilanne kannattajilleen. Todellisuudessa tuo kritisoijiin liitetty kuvaus sopii täydellisesti juuri Heikkilän omaan linjaan, jossa keskustelu estetään ja kriitikot haukutaan henkilökohtaisin parjauksin. Uhriutumisen voi viedä äärimmilleen väittämällä, että on uhattu jopa murhalla. Vaikea uskoa, että joku vaivautuisi.
 

 
Lopulta Heikkilän kommenteissa päästään myös ristiretkiin, salaliittoon ja Italian renessanssin kautta Jumalaan ja rovioihin. Sitten taas uudelleen salaliittoon, epäpyhään liittoon ja lopulta jopa Saatanaan.
Heikkilän mielestä Turun yliopisto siis palvelee Saatanaa, koska minä kritisoin hänen kirjansa virheellisiä väitteitä.
 

Takin kääntö?

Väitteissä toistuu usein se, että kohta maailman asiantuntijat kääntävät takkinsa. Ilmeisesti se tarkoittaa sitä, että asiantuntijat kautta maailman tulevat Heikkilän kannalle? Alkuperäiset kirjan terveysväitteet perustuvat seuraavaan:

 
Kysymys kuuluu: Voiko näiden väitteiden osalta tieteellinen tulkinta mullistua niin paljon, että takki kääntyisi? Selkeä vastaus on, että ei voi.
Tieteellinen tutkimusnäyttö on kumulatiivista eli uusi tieto tulee entisen tutkimustiedon lisäksi. Se yleensä kykenee lähinnä hienosäätämään tulkintaa, jos tutkimustietoa on paljon jo olemassa. Noista terveysväitteistä tiedetään niin paljon, että tulkinnat eivät mitenkään voi mullistua siihen suuntaan, jota Heikkilä tarjoaa.

Yhteenveto

 
Kirjan kustantanut kustannusosakeyhtiö Otava ei ole ottanut kantaa julkaisemansa Lääkkeetön elämä -kirjan kritiikkiin, vaikka on ollut siitä tietoinen elokuusta lähtien.
Mielenkiinnolla odotan, saako Otava tällä kertaa Skepsiksen myöntämän Huuhaa-palkinnon. Ainakin se ansaitsisi sen.


Lisäys 8.11.2018. Antti Heikkilä jatkaa parjaustaan tämän artikkelin julkaisun jälkeen.
Heikkilä väittää minun repostelleen häntä pitkään. Todellisuudessa en ole hänestä kirjoittanut, kuin nämä kaksi tuoretta kirjoitusta. Sen sijaan hän kyllä on parjannut minua lukuisia kertoja omassa blogissaan niiden 4 vuoden aikana kun olen ylipäätään blogiani pitänyt.
Nyt väitteessä on uusi salaliitto sen pohjalta, että joku oli tehnyt tämän viimeisimmän blogikirjoitukseni stimuloimana feikkiuutisen Facebookiin. Tuon vitsin kanssa minulla ei ole mitään tekemistä, mutta eihän sillä taida olla merkitystä. Nyt mainitaan myös syrjäytyneet nuoret ja natsit!
Paljon viitataan myös Huuhaa-palkintoon. Mahtaako hän jo ennakoida, että hänen kirjansa olisi ehdokkaana? En tiedä, sillä on ole siitä päättämässä.


Muistutan jälleen kerran, että tässä kirjoituksessa EN LAINKAAN ANALYSOINUT VHH- TAI KETORUOKAVALION SOPIVUUTTA JA HYÖTYJÄ ESIM LIHAVUUDESSA TAIKKA DIABETEKSESSA.
Kirjoitus kohdistui vain ja ainoastaan Heikkilän kirjan virheellisiin väitteisiin ja edellisestä kirjoituksestani syntyneeseen palautteeseen. En tule hyväksymään kommentteja, jotka eivät kohdistu tämän kirjoituksen aiheeseen. Se sijaan kaikki kommentit liittyen kirjan terveysväitteiden oikeellisuuteen tai virheellisyyteen ovat tervetulleita.
 
 
 
 

323 vastausta artikkeliin “Antti Heikkilän kirjan kritiikistä seurasi parjausta ja salaliittoväitteitä”

 1. Antti avatar
  Antti

  Minun johtopäätökseni on, että Juhani kyllä osaa keskustella asiallisesti. Sinä tulet esittämään virheelliseen väitteeseen pohjautuvan kysymyksen ja vedät herneet nenään, kun tuo väite kumotaan. Kerropa nyt, että miten keskustelua tarkalleen ottaen pitäisi käydä, jotta se miellyttäisi sinua. Ei saisi kritisoida ollenkaan?

 2. OmatAivotKäyttöön avatar
  OmatAivotKäyttöön

  En tarkoittanutkaan, että juuri sinä, Juhani olet hyökännyt VHH:ta vastaan, vaan monet tässä keskustelussa, julkisuudessa vhh- ja ketogeenisellä ruokavaliolla pelotellaan ja mm. konkreettisesti tuo mainitsemani terveydenhoitaja. Vhh:ta ei viralliset suositukset tai Diabetesliitto tue diabeetikoille, mutta Amerikan Diabetesliitto on jo tehnyt muutoksia ohjeisiinsa.
  Kyse ei ole pelkästään painon pudotuksesta; Vhh voi auttaa pitämään diabeetikon verensokerin kurissa, mihin ei lääkkeiden lisääminen ainakaan kaikilla auta. Lääkitystä voidaan päin vastoin vähentää ja sivuvaikutuksetkin pienenevät. Verensokerin lasku johtaa pitkällä tähtäimellä liitännäissairausten riskin pienenemiseen.
  Joku totesi, ettei ole mahdollisuuksia ja järkeä alkaa itse tutkia kaikkea, vaan pitää luottaa virallisiin tahoihin. Näin se varmaan usein menee. Kunnes sairastuu ja saa kasvavan lääkekasan eteensä, muttei mitään vastauksia arkipäivän vointiin ja jaksamiseen. Siilloin on pakko, jos meinaa vielä toimia kunnolla työelämässä ja jaksaa harrastaa. Tai no – toki voi kääntyä vaihtoehtolääkärin puoleen, jolla on nämä asiat jo valmiiksi hallussa.
  Eiläinlääketieteessä on toinenkin ero; jos tuotantoeläintä ei saada parannettua, se tapetaan. Ei siis tule mitään loppuiän tulolähdettä siitä kenellekään.
  Jos piilevästä puutteesta aiheutuu terveysvaivoja, joita yritetään korjata lääkkeillä, joista aiheutuu sivuvaikutuksia, joita korjataan lisää lääkkeillä, on kyse todellisesta ongelmasta, jos ravinnepuutteita ei mitenkään mitata ja havainnoida. Kaikilla eivät ravinteet välttämättä imeydy samalla tavalla tai jokin perussairaus aiheuttaa puutteen. Tätä ei mielestäni tarpeeksi huomioida nykyisessä lääketieteessä Suomessa.

 3. Juhani Knuuti avatar
  Juhani Knuuti

  Poistin Sirpa Mäkelän agressiivisen purkauksen. Keskustelussa on tietyt säännöt. Jos esittää väitteen, se on perusteltava. Ei ole tietenkään mieltä vaatia ketään selittämään tai perustelemaan, jos väite kerran on perätön. Ei voi vain kysyä “Miksi” ja sitten “hähää”, jos ei vastaa miksi.
  Jos esittää perusteettoman väitteen, on myös syytä kestää tuohon väitteeseen liittyvä kritiikki. Jos ei kestä, ei kannata keskustella. Ainakaan täällä.

 4. OmatAivotKäyttöön avatar
  OmatAivotKäyttöön

  Laitoin tuloksia vhh-ruokavaliosta, mutta ei päässyt sensuurin läpi? Samoin mainitsin, että Amerikan diabetesliitto on jo tunnustanut mahdollisuuden, että vhh-dieetti voi alentaa diabeetikon verensokereita ja lääkkeiden tarvetta.
  Vhh-ruokavalio on laskenut aamusokerini, jota ei lääkitystä lisämäällä ole saatu kuriin, joten ei ole mistään plasebo-ilmiöstä kyse. Keskustelussa puhutaan myös sokerista, että se ei ole suosituksissa koskaan ollutkaan. Ei olekaan, mutta mm. leipä on, joka muuttuu sokeriksi tai sen kaltaiseksi elimistössä ja nostaa verensokeria (tämäkin on ihan mitattava asia ja näkyy glykeemisessä kuormassa). Vaikka viljoissa on mm. hyviä hivenaineita, niiden sisältämä hiilihydraattien suurin määrä ei ole hyvä ainakaan diabeetikolle. Yksittäistapaukseksi varmaan seuraavaksi kutsutaan, mutta päätelleen näiden yksittäistapausten suuresta määrästä, kokemuksista voi olla muillekin vastaaville yksittäistapauksille hyötyä.
  Suositusten mukaan hiilihydraateista pitäisi tulla 45-55 % energiamäärä. Vhh:ksi käypä hoito kutsuu alle 40 % hiilihydraattimäärää, joka ei ole Vhh-dieetti. Näitä asioita ei kannata myöskään sotkea kun esittää vertailuissa, että suuria eroja ei ole ei näiden dieettien välillä ole. Ei varmaan, jos vertaillaan em. dieettejä keskenään.
  Lisäksi ihmetyttää, että elintarviketeollisuuden, ravintoloiden yms. kimppuun ei hyökätä samanlaisin sanakääntein kuin vhh-ruokavaliota suosittavia kohtaan?
  Olen itse käynyt terveydenhoitajalla “ravintoneuvonnassa”, jossa hoitaja tuli silmille, kun mainitsin, että ihmiskunta ei tunnu olevan kovin samaa mieltä ravitsemuksesta. Rupesi räyhäämään karppauksesta, vaikka en edes osannut sitä mainita. Mutta kiitti vinkistä!
  Katsokaa vaan eläinlääketiedettä, ei siellä käydä samanlaista debattia, onko laidunkuumetta potevalle lehmälle tarpeen magnesiumpiikki kankkuun vai ei. Ihmisellä taas ilman mittausta tiedetään, että kaikki saaavat kaikki tarvitsemansa vitamiinit ja hivenaineet kun vain syö monipuolisesti. Mitä se sellainen lääketiede on, että se perustuu tutkimukseen ja sitten ei kuitenkaan juuri kenenkään puutostilanteita ainakaan lääkärin suosituksesta tutkita? Jotkut tutkimukset saattaa saada pyytämällä itse tai menemällä vaihtoehtolääkärille.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Poistin edellisen kommentin sillä siinä ei ollut pointtia. Nyt on.
   Minusta kommenttisi on olkinukke sillä tulkitset minun sanoneen jotain, jota vastaan sitten hyökkäät. Nimittäin, jos oikeasti lukisit mitä olen kirjoitanut koko ajan ja myös liittyen tähän kirja-arvosteluun, en ole edes arvotsellut VHH- tai ketogeenistä ruokavaliota. Olen arvostellut siihen liitettyjä perättömiä terveysväitteitä. Olen lukuisia kertoja sanonut, että VHH on ihan hyvä vaihtoehto ylipainoisille ja etenkin ylipainoisille tyypin 2 diabeetikoille. Tämän tutkimukset osoittavat.
   En ole koskaan sanonut, että VHH ei voisi tasapainottaa sokeritilannetta. Jos jollekin tämä ruokavalio sopii, se on pelkästään hienoa, jos tuntuu, että se toimii. Tutkimusten mukaan VHH ei ole kuitenkaan mitenkään erityisen tehokas sen enempää lihavuuden kuin diabeteksenkaan osalta. Ihan lyhyessä kokeessa VHH näyttäisi vähentävän painoa hieman nopeammin mutta kun ruokavalio jatkuu pidempään, esim 1-2 vuotta erot tasaantuvat eikä ruokavalioden välillä ole eroa. Mutta toki niille, joille VHH sopii se on ihan hyvä. Toisille, joille se ei sovi, on hyvä tietää, että samaan pääsee myös suositusruokavaliolla.
   Siis minä en ole hyökännyt VHH-ruokavaliota vastaan, vaan niitä perättömiä väitteitä, joita siihen liitetään. Ei hiilihydraatteja sisältäviä ruokia tarvitse välttämättä poistaa ruokavaliosta eikä viljat ole myrkkyä, päinvastoin. Samoin VHH-ilmiötä puolustavat tuppaavat myös tekemään lukuisan määrän muita perusteettomia väitteitä, kuten linolihappo aiheuttaa tulehdusta, tyydyttynyt rasva on terveystuote ja kasviölyt myrkkyä, veren kolesterolilla ei ole merkitystä, jne. Näitä olen kritisoinut. Kritisoin mitä tahansa ja kenen tahansa esittämiä perättömiä väitteitä ihan samalla tavoin.
   Tilanne eroaa eläinten tilanteesta siinä, että ihmiset kuvittelevat olevansa ravitsemuksen asiantuntijoita, koska syövät.
   Puutostiloja tietenkin tutkitaan, jos tarvetta on mutta ei verorahoilla huvikseen mittailla, koska ei mittaaminen mitään korjaa, vain monipuolinen ruokavalio + D-vitamiini purkista.

 5. Jussi avatar
  Jussi

  Suuri kysymyshän on aiheuttavatko hiilarit ja sokerit vai rasva diabetes kakkosta ja sydän- ja verisuonitauteja? Kävin 50v terveystarkastuksessa ja lääkäri antoi varmaan melko yleiset ohjeet: syö vähärasvaisia ruokia, muista liikunta, nuku hyvin, vältä suolaa jne. Ongelma on se että vähärasvainen ravinto länsimaissa on useimmiten tavallisen ihmisen kontekstissa korkeasokerinen ruokavalio. Sokeria on lisätty ja piilotettu parantamaan makua lähes joka paikkaan: mysleihin, annospuuroihin, jugurtteihin, rahkoihin, leipiin, muroihin, valmisruokiin, juomista puhumattakaan, jne. Jos ruuassa ei ole rasvaa niin siinä on pääsääntöisesti paljon hiilareita ja sokeria antamassa makua. Paljon hiilareita syövän tavallisen ihmisen on hyvin vaikeaa välttää sokeria. Tuotteita nimenomaan markkinoidaan rasvattomuudella. Nyt joku varmasti sanoo että kukaan ei ole koskaan kehottanut syömään paljon sokeria mutta käytännössä se kun sanoo että syö rasvattomia vaihtoehtoja on sama kuin sanoisi että syö paljon sokeria. Viimeisen Tiede-lehden mukaan meille on valehdeltu viimeiset 40 vuotta ja rasva ei ole se paha vaan alusta saakka on tiedetty että sokeri on pääsyyllinen sydän- ja verisuonitauteihin ja koko rasvateoria oli sokeriteollisuuden huijaus. Tästä tulee sellainen olo että ei voi oikein uskoa enää mitä viralliset ohjeistukset suosittelevat.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Viralliset ravitsemusuositukset ovat olleet hyvin samanlaisia jo 80-luvulta alkaen ja niissä on toistuvasti suositeltu välttämään höttöhiilareita. Se, että rasvattomuus nousi teollisten ruokien suosituimmaksi ratkaisuksi ei johdu suosituksista sinänsä. Viimeisessä Tiede-lehdessä ei todellaan ole väitetty, että meille olisi valehdeltu 40 vuotta. Se mitä on nyt hieman tarkistettu, on se, että rasvattomuus ei sinänsä ole keskeistä vaan myös rasvan laatu merkitsee.
   Jos väittää, että “rasvateoria” oli huijaus ja pääsyyllinen olisi sokeri, ei ole kyllä perustenut väitteensä tutkittuun vietoon vaan somepöhinään. Suositusruokavalio sekä ennen että nyt on sellainen,että se on omiaan vähentämään valtimotautien esiintymistä. Sen avulla veren kolesterolitasoa saadaan alemmas, joka on suoraan syy-seuraus-suhteessa valtimotauteihin. Tämä kolesterolin suora syy-yhteys on vain viime vuosina vain vahventunut sillä tehdyt geneettiset analyysit, kliinisten tutkimusten lisäksi ovat vahvistaneet tämän yhteyden.
   Jos pitää valita, millä tavoin voisi minimoida diabetesriksin, tulisi saada paino alas, vyötärölihavuus pienemmäksi, liikkua ja ruokavaliosta pois höttöhiilarit ja tyydyttynyt rasva. Toisin kuin netissä väitetään, tyydyttyneen rasvan suuri määrä osaltaan lisää diabetesriskiä mutta ei sitä höttöhiilareilla tule korvata.

   1. JK avatar
    JK

    “…tyydyttyneen rasvan suuri määrä osaltaan lisää diabetesriskiä…”
    Onko tähän antaa viitettä?

    1. sirpa mäkelä avatar
     sirpa mäkelä

     millä tavoin tyydyttynyt rasva lisää diabetesriskiä? rasvahan ei nosta verensokeria.ymmärrän kyllä jos läträä kunnolla rasvan kanssa, lihoo. mutta verensokerin kannalta rasva on neutraali tuote. ja asia on juuri niin kuin Antti sanoo, ei vhh -dieetti pakota syömään tyydyttynyttä rasvaa. sen voi oikein hvin toteuttaa ilman rasvan syöntiä. minäkin teen niin.ja hyvin tuloksin.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Yksi selitys on se, että tyydyttyneen rasvan suuri määrä liittyy maksan rasvoittumiseen. Se on tässä suhteessa tutkimusten mukaan vähintään yhtä keskeinen tai keskeisempi kuin esim lisätty sokeri. Mutta kommenttipalsta eikä aika ei anna mahdollisuutta lähteä tätä asiaa tarkemmin analysoimmaan mutta lainaan tässä vain tuoretta Britannian diabeteskantaa:
      “The Diabetes UK Policy Statement was developed from a comprehensive literature review including all recent meta‐analyses. Recommendations were formulated from the review and are summarized below:
      – dietary advice should be evidence‐based and tailored to the individual;
      – SFA should be replaced by unsaturated fats (PUFA and MUFA);
      – high‐fat and high‐SFA diets cannot be recommended due to lack of evidence, although low‐carbohydrate diets (which are not high in fat) can be used for weight loss under medical supervision; and
      dietary advice should focus on foods rather than nutrients and promote an overall healthful diet.
      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/dme.13176
      Tuo kannanotto on kyllä yksi yhteen sen viestin kanssa, jota olen tälläkin keskustelupalstalla moneen kertaan tuonut. Ja kantani on myös sama kuin mitä Sipa Mäkelä viimeisen kommenttinsa lopussa sanoo. Mutta, oletko Sirpa tietoinen, että tämä yhteinen kantamme ei todellakaan ole sellainen, joka laajalti VHH-piireissä hyväksytään?
      Kun kirjoitin aikanaan artikkelin “VHH ja diabetes” sitä nimenomaan parjattiin AH:n toimesta juuri siitä syystä, että suosittelin välttämään VHH:ssa tyydyttynyttä rasvaa. Olin kuulemma keksinyt ihan oman VHH:n vaikka esim australialaisissa tutkimuksissa VHH oli juuri sellainen, jossä vältettiin tyydyttynyttä rasvaa. Toinen seikka on, että AH:n mielestä VHH:ssa nimeomaan lisätään reilusti rasvaa hiilareiden tilalle, eikä proteiinipitoisia ruokia. Tämä mukaan Sirpa et noudata “oikeaa” VHH-ruokavaliota, joka nyt on tiukentunut ketogeeniseksi saakka.

   2. Jussi avatar
    Jussi

    Ei kuulosta kovin rakentavalta sanoa että toisen argumentit perustuvat somehöpinään. Tiedelehdessä 2/2019 käydään läpi miten sokeriteollisuus huolestui kun tutkimukset näyttivät että veren glukoosipitoisuus ennusti paremmin valtimoiden tukkeutumista ja sydänongelmia kuin veren kolesteroliarvot tai verenpaine. Tämän johdosta sokeriteollisuus maksoi miljoonia Harvardin professoreille jotta nämä julkaisisivat tutkimustuloksia joilla sydänsairauksia voitaisiin estää kolesterolia vähentämällä ja korvaamalla kovat rasvat pehmeillä ja sivuuttivat täysin sokerin keskeisen roolin sairauksissa. Artikkeli käy myös läpi miten Suomessa syödään sokeria 40 sokeripalaa päivässä (!) eli tuplasti yli terveellisenä pidetyn rajan.
    Ravintotutkimusten tulkitseminen pitäisi siirtää matemaatikkojen käsiin sillä tutkimuksista voi vetää mitä tahansa verbaalisia johtopäätöksiä koska tavalliset ihmiset eivät ymmärrä tilastotiedettä. Esim. Harvardin 2016 julkaisema tutkimus löysi eniten tyydyttyneitä rasvoja käyttävillä 18% suuremman riskin sydänsairauksille. 18% on niin matala lukema ettei siitä voi vetää minkäänlaisia syy-seuraus –johtopäätöksiä. Eli todennäköisyys 1,0 kasvaa luokkaan 1,18. Vastaavasti esimerkiksi tupakoitsijan keuhkosyövän todennäköisyys on luokaltaan 15-30x eli todennäköisyys 1,0 kasvaa luokkaan 30,0. Tai todennäköisyys kohoaa 3000% jos halutaan käyttää tuota prosenttia mitä ravinnosta puhuttaessa jostain syystä käytetään.
    Lisäperspektiiviä tuohon 1,18-lukuun antaa myös Alzheimeria markkeeraava apoe4 –geeni: referenssiryhmällä eli niillä joilla ei ole geeniä on todennäköisyys saada sairaus siis 1,0. Ne joilla on 1 apoe4 on todennäköisyys saada Alzheimer luokkaa 3,0 (26%:lla eurooppalaista on 1 apoe4). Ne joilla on 2 x apoe4 on todennäköisyys 15,0. Nämäkään eivät vielä todista kausaliteettia mutta luvut ovat sitä tasoa että sitä voidaan jo epäillä.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Pahoittelen, jos en kuulostanut rakentavalta. Tähän kirjoitukseen on jo tullut 294 kommenttia ja edelliseen lähes 700 ja kaikki asiat ovat jo ainkin kertaalleen käsitelty. Ei ole oikein uutta asiaa enää tullut aikoihin esiin.
     Sekoitat kaksi asiaa: Sokeriteollisuuden lobbauksen ja ravitsemussuositukset. Lobbaus voi hyvinkin olla totta. Lobaaminen ja mainostaminen on kaikissa liitoimissa tavallista. Myös lihafirmat lobbaavat. Maitotuotteita tuottavat lobbaavat maidon puolesta jne. Ravitsemussuosituksissa ei kuitenkaan ole sokeria suositeltu koskaan.
     Tiedelehden artikkeli oli kuitenkin loppujen lopuksi aika maltillinen vaikka siinä kirjoitustyylistä johtuen olikin usein ensiksi provokatorinen väite ja sitten sanottiin, että väitteelle ei oikein löydy tutkimusnäyttöä. Tuolla tavalla esitettynä ei viesti ole kyllä kovin selkeä. Mitä tulee sokerin määrään, artikkelissa oli minusta olennaisia virheviestejäkin. Hedelmien, marjojen ja vaikkapa maustamattoman jogurtin muuttaminen sokeripaloiksi on harhauttamista. Kaikki nuo palat pitäisi olla LISÄTTYÄ sokeria, joka on yksiselitteisesti todettu vältettäväski. Hedelmien, marjojen ja maustamttoman jogurtin sokeri (laktoosi) ei ole lisättyä eikä niillä ole todettu haitallisia vaikutuksia. Niiden tuotteiden lisätyn sokerin määrä on 0. Tätä tietenkin todennäköisesti liittyy siihen, että määrät normaalissa käytössä jäävät kohtuullisiksi. Niinhän artikkelissakin todettiin, että suuri määrä on se ongelma.

     1. Jussi avatar
      Jussi

      Eipä mitään ja kiitos asiallisista kommenteista! En tarkoittanut että virallinen taho olisi koskaan sinänsä suositellut sokeria. Olen vain itse ajautunut syömään liikaa sokeria kun noudatin orjallisesti vähärasvaista ruokavaliota.
      Olisi mielenkiintoista kuulla kommenttisi tuohon tyydyttyneiden rasvojen terveellisyyteen tilastojen valossa ja löytyykö sinulta parempaa statistiikkaa? Jos Suomessa yleisesti sydäntauteihin kuolee sanotaan 100 per 100.000 ihmistä eli 0,1% niin perustuen mainitsemaani Harvardin tutkimukseen niillä jotka syövät eniten tyydyttyneitä rasvoja todennäköisyys on desimaalin tarkkuudella aivan samainen 0,1%.
      Korkea korrelaatio ei yksinään todista kausaalitettiä (vrt esim. jäätelönsyönti ja hukkumiset) mutta matala korrelaatio todistaa ettei kausaliteettia ole. Tuo Harvardin luku 1,18 on niin alhainen että sitä voi käyttää lähinnä argumenttina että tyydyttyneet rasvat eivät ole sydänsairauksien syy.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Yhden tutkimuksen perusteella ei voida tehdä tuollaisia päätelmiä. Tutkimusten kokonaismassa ratkaisee. Tutkimusten kokonaismassa osoittaa, että runsas tyydyttyneen rasvan määrä on haitallista kuten höttöhiilaritkin. Sen vuoksi suositellaan vaihtamaan rasva kerta- tai monityydyttymättömioin sekä höttöhillarit muihin hiilareihin kuten täysjyväviljaan. Vaihtotutkimuksissa on saatu etua, jos vaihdetaan tyydyttynyt ei-tyydyttyneeseen rasvaan.
      Monissa tuoreissa tutkimuksissa on erilaisia ongelmia. Yleensä uudemmissa tutkimuksissa pelataan skaalassa, jossa ei oikeastaan voi edes olettaa olevan merkittävää vaikutusta. Jos erot ryhmien välillä ovat minimaaliset ja liikutaan “turvallisella” alueella, ei edes voi odottaa eroja. Sen vuoksi kukaan ei ole yllättynyt ns negatiivisista tuloksista, sillä eivät ne vanhaa tietomassaa kumoa. Määrä ratkaisee joka asiassa. Linolihapon huuhaa-väitteet liittyvät myös tuohon skaalaongelmaan. Tutkimus, jossa linohihaposta oli jotain negatiivista vaikutusta, liittyi todella suuriin määriin. Todellisuudessa linolihappo ei lisää tulehdusta normaalissa saantimäärissä.
      Sama ilmiö on muuten myös hiilareissa. Pure-tutkimuksessa (jossa on monia muitakin heikkouksia) hiilareiden haitat näkyivät vasta tosi korkeissa %-osuuksissa, joita ei missään suosituksissa suositella. Sen vuoksi ei ollut syytä edes pohtia suositusten muuttamista.
      Mitä enemmän olen itse ravitsemustutkimuksiin perehtynyt, sitä vakuuttuneemmaksi olen tullut siitä, että suosituksilla on selvä tutkimusnäytön pohja ja että ne perustuvat tämän hetken parhaaseen näyttöön. Eihän tämän pitäisi tietenkään olla yllätys, vaikka se somepöhinän vuoksi toiselta tuntuu.

     3. JK avatar
      JK

      ”…Tutkimusten kokonaismassa osoittaa, että runsas tyydyttyneen rasvan määrä on haitallista…”
      Palautellaan mieleen kommenttini (3.1., 8.1. ja 17.1.) ylempänä tässä ketjussa koskien tyydyttyneitä rasvoja. Todistustaakka on väitteen esittäjällä.
      “Vaihtotutkimuksissa on saatu etua, jos vaihdetaan tyydyttynyt ei-tyydyttyneeseen rasvaan.”
      Taannoin julkaistiin aiheesta uusi Cochrane-katsaus, jonka ei väitettäsi tue (Abdelhamid AS ym. Cochrane Database Syst Rev 2018;11:CD012345). Kyseisestä Cochrane-katsauksesta poissuljettiin Oslo Diet Heart- tutkimus (monitekijäinen interventio) sekä osasta tutkimuksia saatiin myös julkaisematonta dataa.
      “Määrä ratkaisee joka asiassa.”
      Tutkimuksiin liittyvää harhaa voidaan toistaa tutkimuksesta toiseen, jota ei korvata määrällä. Tuhat kertaa (ravitsemus)harha on edelleen (ravitsemus)harha.
      “Mitä enemmän olen itse ravitsemustutkimuksiin perehtynyt, sitä vakuuttuneemmaksi olen tullut siitä, että suosituksilla on selvä tutkimusnäytön pohja ja että ne perustuvat tämän hetken parhaaseen näyttöön.”
      Sitä kutsutaan vahvistusharhaksi.

     4. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Olen huomannut, että toistuvasti tuot esille tuota samaa teemaa. Olen kunnioittanut kantaasi koska perustelet ne asiallisesti, mutta en ole ihan jokaisen tulkinnan kanssa samalla kannalla.
      Määrällä tarkoitin tyydyttyneen rasvan määrää, en tutkimusten määrää.
      Kommenteistasi saa sen kuvan, että mielestäsi tutkimusnäyttö kertoo, että että ei olisi lainkaan näyttöä runsaan tyydyttyneen rasvan haitoista eikä ole väliä onko rasva tyydyttynyttä vai tyydyttymätöntä?

     5. JK avatar
      JK

      Kuten aiemmin sinulle vastasin (17.1.), niin tyydyttyneiden rasvojen keskimääräiset saantimäärät 22-23% energiasaannista 60-luvun lopun ja 70-luvun alun Suomessa ovat linjassa esimerkiksi mainitsemieni suomalaisten havaintotutkimusten kanssa (Pietinen P ym. Am J Epidemiol 1997;145:876-87, Virtanen JK ym. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2014;34:2679-87).
      Esillenostamani Cochrane-katsauksen (Abdelhamid AS ym. Cochrane Database Syst Rev 2018;11:CD012345) perusteella ei ole tarvetta vaihtaa tyydyttyneitä rasvoja monityydyttymättömiin. Kaikki päätetapahtumat eivät ole yhteismitallisia esimerkkinä kuolleisuus versus välimuuttujat.
      Kyseisestä Cochrane-katsauksesta poissuljettiin Oslo Diet Heart- tutkimus, jota on valikoiden käytetty historian saatossa dieetti-sydän hypoteesin tukena (Leng RI. PLoS One 2018;13:e0197716).

     6. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Kiitti kommentista. Kun tulkintasi on tämä, osaatko sanoa sitten miksi KAIKKI kansainväliset tutkimuksiin perustuvat suositutukset (viimeisin AHA/ACC 2019 prevention guideline) suosittelee tyydyttyneen rasvan vaihtamista kerta- tai monityydyttymättömiin. Onko niin, että näitä kansainvalisiä guidelineja laativat asiantuntijat eivät lue tutkimuksia kunnolla?
      Lisäksi suomalainen STRIP-tutkimus on antanut tukea rasvaan laadun muuttamiselle ja ravitsemusohjeille, joskaan tietenkään kysymys ole kuolleisuudesta.
      Ylipäätään kuolleisuus mittarina, vaikka se on toki selvä, ei nykyään enää kovin hyvin toimi sillä ennuste valtimotaudiessa on niin hyvä. Mutta meillä on hyviä surrogaatteja, kuten sepelvaltimoiden kalkki, joka kertoo suoraan suonten ateroskleroosista ja ennustaa tulevaisuuden sydäntapahtumia hyvin.

     7. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      ja sekavuus jatkuu. voitko jk yst. suomentaa mitä tarkoitit lauseella joka alkoi sanalla “ylipäätään”. taitaa olla kiireessä kyhätty kun ei löydy päätä eikä häntää.

     8. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Lisäsin sanan “mittarina”, jos se auttaisi sinua ymmärtämään.

     9. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      kyllä oli taas sekava vastaus jk:lta. ei saanut mitään selvää, mikä oli viestin idea. jos voisi snobbailla vähemmän ja vastata selkeämmin niin että tavalliset ihmisetkin ymmärtäisi.

     10. JK avatar
      JK

      Suosituksissakin fokus tule olla siinä mihin tutkimusnäyttöön ne perustuvat ja mitä menetelmiä niissä käytetään. Ravitsemussuositukset ovat yleisesti ottaen menetelmiltään heikkolaatuisia (1). Vetovastuu suositusten tekemisestä tulisikin jättää riippumattomille tutkimusmenetelmäasiantuntijoille.
      Mainitsemassasi ACC/AHA:n suosituksessa (2) viitataan kahteen havaintotutkimukseen (3,4) näyttönä siitä, että tyydyttyneiden rasvojen vaihtaminen tyydyttymättömiin voi olla hyödyllistä sydän- ja verisuonitautiriskin vähentämisessä. Jälkimmäinen on PURE-tutkimus, jossa ei edes mallinnettu tyydyttyneiden rasvojen korvaamista tyydyttymättömillä rasvoilla.
      STRIP- tutkimuksen ensisijaista tavoitetta silmällä pitäen tyydyttyneiden rasvojen päivittäisessä saannissa kokonaisenergiasta oli keskimäärin 1,8%-2,0% ero sekä monityydyttymättömien rasvojen osalta 0,5%-0,6% ero (5). Tai esimerkiksi vihannesten vuorokausisaannissa oli keskimäärin 12 gramman ja suolan saannissa 140 milligramman ero ryhmien välillä seuranta-aikana (6). Jokainen voi itse pohtia näiden ”positiivisten” muutosten merkitystä.
      Yhtä kaikki Cochrane-katsauksen valossa ei ole tarvetta vaihtaa tyydyttyneitä rasvoja monityydyttymättömiin rasvoihin (7).
      1. Blake P ym. Nutr Rev 2018;76:290-300
      2. Arnett DK ym. J Am Coll Cardiol 2019, julkaistu verkossa 17.3.
      3. Wang DD ym. JAMA Intern Med 2016;176:1134-45
      4. Dehghan M ym. Lancet 2017;390:2050-62
      5. Lehtovirta M ym. J Pediatr 2018;195:190-98
      6. Matthews LA ym. Eur J Clin Nutr 2018, julkaistu verkossa 5.11
      7. Abdelhamid AS ym. Cochrane Database Syst Rev 2018;11:CD012345

  2. Antti avatar
   Antti

   En ymmärrä tätä, että pitäisi valita joko tyydyttynyt rasva tai lisätty sokeri. Miksi ei voi vähentää tai olla syömättä molempia? Voi aivan hyvin valita sokeroimattomia tuotteita, vaikka vältteleekin tyydyttynyttä rasvaa.

  3. sirpa mäkelä avatar
   sirpa mäkelä

   JussI; asia on juuri niin kuin kerroit.Kun elintarvikkeesta poistetaan rasva, se menettää makunsa. Ja siksi lisätään sokeria, lisäksi se on halpa täyteaine. Ihmiset on aivopesty kammoamaan rasvaa ja he luulevat syövänsä terveellisesti kun syövät rasvatonta esim. jugurttia. mutta siinä tekevät itselleen karhunpalveluksen, koska rasvan puute on korvattu sokerilla. Maistakaapa 10 & turkkilaista jugurttia. Maku on mainio, sokeria ei ole eikä sitä tarvita. Antaa pitkäaikaisen kylläisyyden tunteen, koska sisältää rasvaa ja proteiinia.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Osatotuus. Tottakai, jos rasvan sijaan jogurtteihin lisätään sokeria, tuote ei muutu tervellisemmäksi. Mutta onko tuo ravitsemussuositusten mukaista? No ei ole. Sekoitatte koko ajan kaksi eri asiaa: Ruokateollisuuden tuotteet ja ravitsemussuositukset.
    Mutta, jos ei lisätä sokeria, pienempi määrä rasvaa on todennäköisesti parempi kuin suuri määrä rasvaa. Itse käytän vain maustamattomia jogurtteja, joissa ei ole yhtään lisättyä sokeria. En suosi erityisesti runsasrasvaisia jogurtteja, sillä tuonkin tuoman energian haluan mielummin muussa muodossa kuin maitorasvana.

   2. Antti avatar
    Antti

    Miksi sitten ei voi syödä maustamatonta, vähempi rasvaista jogurttia?

    1. sirpa mäkelä avatar
     sirpa mäkelä

     tottakai voi. mutta jos haluaa kylläisen olon pidempään ja nälän tunteen pois kunnolla, niin silloin rasvaisempi versio on parempi.

     1. Antti avatar
      Antti

      Eli mikään ei pakota syömään sokeroituja tuotteita, vaikka valitsisikin vähärasvaisen

 6. Antti avatar
  Antti

  Monet, Heikkilä mukaan lukien, ihmettelevät kovasti, mikä hänen sanomassaan on niin vaarallista. Väitteelle ei kuulemma ole esitetty tarpeeksi perusteluita. Voistko avata tätä?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Erikoinen väite. Noita asioita on käsitelty juuri mediassa laajasti ja perusteellisesti. Täytyy olla ongelmia luetun ymmärtämisessä, jos ei näitä ole havainnut (taikka sitten on kysymys selvästä vahvistusharhasta). Koko HS artikkeli perustui juuri noihin sisältöihin ja niihin liittyviin virheellisiin väitteisiin, joista osan voi katsoa olevan selvästi nyös vaarallisia.
   Kommenttoin tässä vain muutamaa:
   1) Syövän hoitoon käytettyjen lääketieteellisten hoitojen vähättely ja mustamaalaaminen voi johtaa siihen, että joku jättää nuo hoidot ottamatta ja turvautuu perusteettomasti esim ketogeeniseen ruokavalioon, jolle ei ole mitään tutkimustukea. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tällainen ratkaisu potilaan osalta johtaa kymmenien prosenttien ylimääräiseen kuolleisuuteen.
   2) Veren kolesterolitason ja statiinihoitojen vähättely ja suorastaan väittäminen hyödyttömiksi. Potilailla, joilla on todettu valtimotauti, kolesterolia alentava hoito on selvästi kuolleisuutta ja sydäntapahtumia vähentävä. Etu on sitä suurempi, mitä suurempi riski. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan virheelinen mediassa liikkuva informatio sekä kolesterolin että lääkityksen osalta on johtanut siihen, että osa potilaista on lopettanut lääkityksen ja näillä potilailla sydänkuolleisuus on selvästi lisääntynyt.
   3) Yleiset virheelliset väitteet liittyen tietyn ruokavalion tehoon lukuisissa sairauksissa, joista ei ole mitään näyttöä, johtaa mahdollisesti siihen, että tehokas hoito sairauteen laiminlyödään.
   Sen sijaan vaarallista ei tietenkään ole se, että kerrotaan ketogeenisen ruokavalion olevan toimiva vaihtoehto osalle ylipainoisista henkilöistä, erityisesti ylipainoisille tyypin 2 diabeetikoille. Myös on aivan ok kertoa ketogeenisen ruokavalion mahdollisistä hyödyistä vaikeahoitoisessa lasten epilepsiassa. Näistä on tutkimusnäyttöä. Sen sijaan on ylipäätään kyseenalaista lääkärin väittää mistä tahansa hoidosta tai ruokavaliosta sellaista, johon ei ole mitään perusteita. Tähän sitoudutaan lääkärin valassa.

   1. Ilpo avatar
    Ilpo

    Tässä yksi kuvaava todista lääkehurmoksesta ja markkinoinnin vaikutuksesta.
    Onko lääkärikunnan mielestä pelkästään hyvä, että ihmiset sokeasti uskovat lääkkeisiin? Eikö kyse ole jo uskomuksesta? Uskomushoidosta?
    “Tämä ihmelääke auttaa oppimaan suomen kieltä” – taideopiskelijan projekti paljasti ihmisten sokean uskon lääkkeisiin ja lääkemarkkinointiin”
    https://yle.fi/uutiset/3-10668550?fbclid=IwAR2wVnFQeul23qWd6mQYW47Wp1Ai9NayHugPpa20Tx-eRRFBhBwxzQwIPnw

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Minusta sekoitat kaksi asiaa: 1) Asiallisen lääkkeiden käytön ja sen puolustaminen ja 2) erilaiset uskomukset ihmelääkkeisiin ihmisten keskuudessa.
     Kohtaa 1 on syytä puolustaakin. Merkittävä osa lääketieteen saavutuksista perustuu tehokkaisiin lääkkeisiin eikä niitä ole syytä edes vastustaa taikka kritisoida silloin kun käyttö on tutkimusnöäytön mukaista. Esimerkkejä on lukuisia. Yksi on se, miten tänään lasten leukemia voidaan parantaa 90%:lla potilaista ja tämä kyllä on valtava mullistus viimeisen 50 vuoden aikana ja perustuu lääkkeisiin.
     Kohta 2 kertoo enemmän siitä, miten me ihmiset menemme vaikka minkäänlaiseen humpuukiin mukaan, kun haluamme uskoa. Kysymys voi olla valelääkkeestä, uskomushodosta, mullistavasta ruokavaliosta taikka puhtaasta huuhaasta.
     Lääkärikunnan mukaan ei ole tietenkään tavoiteltavaa sokeasti uskoa mihinkään. Lääkkeiden osalta pitää olla kriittinen ja edellyttää näyttöä, että lääke toimii ja turvallinen kyseiselle ihmiselle.

   2. Ilpo avatar
    Ilpo

    “Ylipaino lisää 31 sairauden riskiä – lääkärin lista on karua luettavaa”
    Hormoni- ja aineenvaihduntasairauksien erikoislääkäri Pertti Mustajoki luettelee blogissaan 31 sairautta, joiden riski kasvaa ylipainon myötä..
    https://www.is.fi/laihdutus/art-2000006025607.html
    3.kohdassa kyse lienee samasta väitteestä kuin tässä.
    Sisäelin- / vyötärölihavuus kertoo vaarallisesta insuliiniresistenssistä.
    Se lienee sairauksien takana, jotka ehkäistyy/paranee oikealla ruokavaliolla. Ei itse lihavuus yleisesti, kuten tässä jutussa.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Mikä on pointtisi?
     Eihän kukaan ole insuliiniresistenssi-ilmiötä kiistänyt eikä sitä, että se on riskitekijä ja johtuu monesta syystä, esim vyötärölihavuudesta ja liikkumattomuudesta. Olen tästä asiastsa monta kertaa myös kirjoittanut. Lue kirjoitukseni insuliinista ja insuliiniresistenssitä.
     Ongelman olivat vain nuo liitetyt perusteettomat väitteet että sen aiheuttaisi hiilihydraatit ja että ainoa tehokas hoito olisi ketogeeninen ruokavalio. Tälle väitteelle ei todellakaan ole perusteita.

   3. Ilpo avatar
    Ilpo

    Kannattaisiko tuo ketogeenisen ruokavalion teho ihan tutkia? Aika paljon sitä kuienkin kokemusperäisesti kehutaan.
    Mm. Painonvartijat on jo ihan pulassa.
    https://edition.cnn.com/2019/02/27/investing/weight-watchers-earnings-stock-ww-oprah-winfrey-keto/index.html?fbclid=IwAR0qJyadWmg9c3z5Jae2ANlu2RUJv3U3yeuOPZVc_9kMIJFYUhzcs_IUrX8

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     No, onhan sitä tutkittu. Lue aikaisempia blogejani. Niissä tosin on käytetty VHH-ruokavaliota, joka ei aina ole ketogeeninen.
     Paljon vähemmän on VHH/Ketogeenisestä ruokavalion suhteen tutkimustukea kuin suositusruokavaliosta, jonka on osoitettu laajoissa tutkimukissa hyväksi ylipainon, diabeteksen ym kannalta.

     1. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      miten ihmeessä voit juhani sanoa että virallinen ruokasuositus on hyväksi diabeteksen kannalta?!8 palaa leipää päivässä ja sallittu 50 gr sokeria päälle ei todellakaan sovi diabeetikoille!

     2. Ilpo avatar
      Ilpo

      Tämä nyt on ihan huuhaata, mutta laitan nyt kuitenkin. 🙂
      —–
      “Anita Hirvonen, 73, laihtui 20 kiloa: ”Sain jättää diabeteslääkkeet pois”
      “Laihdutus onnistui ihan ruokavaliomuutoksella, hän kertoo.
      – Voit laittaa siihen, että lääkäri Antti Heikkilän ohjeilla. Häntä parjataan niin paljon julkisuudessa, mutta minä haluan häntä kehua. Antti painottaa erityisesti ruokavalion merkitystä.”
      https://www.iltalehti.fi/viihdeuutiset/a/4e8debd1-5715-458d-ac34-e4c4da06d1b3?fbclid=IwAR22ta-Q-3QBFG2tkjg3gf377QN_Ntc3GWLsJGYYFG_Wo8Nky_K5ABsHt-s

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Ilpo, voisitko olla kommentoimatta itse asian ohi. Tällainen kommentointi on klassista olkinukke-hyökäystä. Kukaan ei ole väittänyt etteiko VHH voisi olla sopiva vaihtoehto ylipainon ja etenkin ylipainoisen diabeteksen ruokavalioksi. On vain todettu, että se ei ole ainoa eikä edes tutkitusti tehokkaampi tapa eikä vaikuta niihin lukuisiin sairauksiin, joihin on väitetty.
      Mitä tuo tapaus siis meille kertoo? Ei mitään. Se ei todista kirjan perättömiä väitteitä tosiksi. Se ei kerro, että juuri tuo VHH olisi oikea ja ainoa vaihtoehto. Se kertoo vain sen saman asian josta ei edes ollut ristiriitaa.
      Kritiikki ei kohditustut VHH-ruokavalioon tuossa mainitsemassani ihmisryhmässä vaan kirjan asiavirheisiin. Asiavirheet ovat täysin totta, vaikka olisi kymmeniä anitahirvosia, sillä eihän sitä edes ole edes kritisoitu.
      Miten voi olla näin vaikeaa ymmärtää mitä on kritisoitu ja mitä ei? Vai onko väärinymmärtäminen vain tahallista trollaamista, Ilpo?

     4. Antti avatar
      Antti

      Väärinymmärtäminen on kyllä hämmästyttävän suuri yhdistävä tekijä VHH-kannattajissa. Luetun ymmärtämisen taito katoaa, kun lukee vasta-argumentteja kannattamastaan asiasta. Ei kuunnella, mitä itse asiassa sanotaan, vaan päätehtävä on vain hokea sitä, kuinka itse on parantunut kyseisellä dieetillä. Aivan kuin ei missään vaiheessa edes vastaisi mihinkään.

     5. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Suosittelen perehtymään suositusruokavalioon sekä yleisesti koko väestölle että erikseen diabeetikoille.
      Väitteesi ovat vain viraaleja someväitteitä, joita levitetään sekoitusmielessä. Suositusruokavalio ei määrää ketään syömään 8 leipäpalaa päivässä. Suositusruokavalio ei määrää syömään 50 g sokeria. Naurettavia väitteitä. Sokerin osalta erikseen sanotaan, että PITÄÄ VÄLTTÄÄ kaikkea lisättyä sokeria ja joka tapauksessa päästä alle 10% energiasta.

   4. JK avatar
    JK

    Tanskalaistutkimus negatiivisesta uutisoinnista ja statiinien lopettamisesta (Nielsen SF ym. Eur Heart J 2016;37:908-16) on havainnoiva tutkimus. Tämän blogin lukijat ovat varmasti oppineet, että havainnoivat tutkimukset eivät osoita syy-seuraussuhdetta. Lisäksi riskierotus oli noin prosentin luokkaa lopettaneiden ja ei-lopettaneiden (10,6 versus 9,5) välillä sydän- ja verisuonikuolleisuuden suhteen kymmenen ja puolen kohdalla.

    1. sirpa mäkelä avatar
     sirpa mäkelä

     eihän kukaan MÄÄRÄÄ ketään syömään mitään, mutta uusitussa ruokapyramidissa on SALLITTU 8 leipäpalaa ja sokerit päälle. siellä se sokeri seisoo ylimpänä. olen perehtynyt ja perusteellisesti sekä viralliseen että vhh- ja muuhunkin ravitsemukseen. sekä terveille että diabeetikoille. kävin myös ns. virallisella ravitsemusterapeutilla esidiabeteksen vuoksi. hän suositteli juuri tätä virallista ruokapyramidia. onneksi kuuntelin omaa järkeäni.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Nyt alan epäillä että sinulla on vaikeuksia luetun ymmärtämisessä tai vain yksinkertaisesi trollaat. Toistat samoja väärinymmärryksiä, kuin mitä some on täynnä.
      Ks vaikka esim. tässä lukion opetuksessa: https://peda.net/siikalatva/siikalatvan-lukio/oppiaineet/terveystieto/tk/tv11/vita1-1601152/3-ruoka/sr/ruokapyramidi
      Missä siinä suositellaan sokeria?
      Pyramidin idea on tietenkin se, että nuo “sattumat” olisivat minimissä ja tuolla pohjalla olevat olisivat ne mitä suositellaan. Ei siinä suositella sokeria vaan nimenomaan korostetaan sitä, että niitä olisi syytä välttää ja minimoida. Realiteettihan on, että useimmilla työ pyramidi on päälaellaan.

     2. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      ruokapyramidin ylhäällä kohdassa sattumat. tarkoittavat sokeripitoisia ns. herkkuja

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      No, mitä se suositus sitten tarkoittaa, kun ne sattumat ovat siellä ylhäällä pienenä kolmiona?
      Sitä, että ne ovat terveyttä edistäviä ja tärkeitä ja niitä pitäisi syödä paljon? Vai sitä, että niitä ei tarvita ja että niitä ei suositella ja jos syö, niin mahdollisimman vähän? Minun mielstäni vastaus on selvästi jälkimmäinen. Jos sinulla on eri tulkinta suosittelen lukemaan suosituksen tekstin ja yrittää ymmärtää suosituksen kokonaisuus.

     4. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      miksi ne sitten ylipäätään on mainittu pyramidissa? kun niitä sattumia ei ihmiskeho TARVI.NIISTÄ ei ole kenellekään mitään hyötyä, vain haittaa. taitaa olla elintarviketeollisuus takana, niin kuin on leipätiedotuskin leipäsuositusten takana. kaikki eivät vielä tätä tiedä. mutta se on vaiettu totuus.

     5. Antti avatar
      Antti

      Eli nyt keskustellaan siitä, missä pitäisi olla suositusten minimivaatimukset. Käsittääkseni suositukset perustuvat siihen, mistä on vahvin tutkimusnäyttö, ja niiden pitää olla helposti noudatettavissa koko väestölle. Se ei aseta totaalikieltoja millekään, sillä sellaista on ehkä vaikeampi noudattaa. Väestötasolla edetään pienin askelin, ei suoraan, ainoana vaihtoehtona johonkin ideaaliruokavalioon, jonka kukin voi kuitenkin itse tai ammattilaisen kanssa halutessaan itselleen suositusten pohjalta räätälöidä. Suositukset eivät siis käske syömään tai olla syömättä mitään, vaan ne suosittelevat lisäämään tai vähentämään jotakin.

     6. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      et vastannut kysymykseen MIKSI sattumat on yleensäkään laitettu ruokapyramidiin.vai oletetaanko että ihmiset on kuitenkin niin lepsuja että sallivat itselleen sokeriherkkuja, onhan se sitten helppoa kun ihan virallisessa pyramidissakin niin sallitaan.
      ja toivoisin että lopettaisit saivartelun, koska se ei johda mihinkään ja vastaisit suoraan kysymykseen.

     7. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Hmm. saivastelun? Voisin kyllä esittää tuon kysymyksen sinulle. Olen vastannut tuohon kysymykseen suoraan jo monta kertaa. Eivät suositukset ole mitään listoja mitä pitää syödä ja mitä ei. Suosituksiossa SUOSITELLAAN syömään enemmän joitakin, joista voi itse valita sopivimmat ja toisaalta VÄLTTÄMÄÄN joitain toisia, kuten lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita. Ei jokaista kuvassa näkyvää ruoka-ainetta suositella syömään vaan ne ovat suhteellisia esimerkkejä mihin suuntaan on perusteltua ruokavaliota viedä.
      Pyramidissa on tietenkn myös se kärki, koska ihmiset syövät tänään niitä todella paljon ja tuolla halutaan korostaa, että niitä pitäisi syödä mahdollisimman vähän. Jos joku kuitenkin syö joskus jonkin pullan, ei siitä terveys romahda. Suositukset, joissa ei ole realismia, eivät tietenkään ole realistisia. Samasta syystä pelkän VHH- tai jopa ketogeenisen ruokavalion tuputtaminen ainoana ratkaisuna on täysin epärealistinen, vaikka se joissakin tapauksissa onkin toimiva vaihtoehto.
      Kun kysyt samaa asiaa uudelleen, se kertoo, että haluat ymmärtää suositukset tahallaan väärin ja jatkat trollaamistyyppistä kommentointia.
      On arvioitu, että suosituksia noudattaa riittävästi vain 25% väestöstä, ja 75% ei riittävästi. Kuvitellaan tilanne, että meillä olisikin riittävästi näyttöä sille, että VHH voisi ollakin se suositusruokavalio? Montako prosenttia väestöstä noudattaisi tuollaista rajoittavaa ruokavaliota? Emme tiedä kuinka monta prosenttia VHH-ruokavaliota tänään väestöstä noudattaa, mutta veikkaan luku lienee _maksimissaan_ jossakin muutaman prosentin tasolla väestöstä. Aika suuri määrä VHH-ruokavaliota kokeilleita on todennut, että sitä ei jaksa noudattaa pitkään, ketogeenistä vielä harvempi. Tutkimuksissakin, joissa nimeomaan on tarkoituksellisesti laadittu tukijärjestelmä ja ohjeet, jotta tutkittavat pysyisivät tutkimuksissa yli kolmannes lopettaa. Ei tämä tietenkään liity vain VHH-ruokavalioon vaan ylipäätään siihen, että kaikki rajoittavat elintavat ovat käytännössä mahdotonta saada läpi. Eivät ihmiset ole arjessa koneita eikä täysin loogisia. Muutenhan kukaan ei tupakoisi eikä käyttäisi runsaasti alkoholia ja söisi itseään lihavaksi.
      Täytyy myös muistaa, että ruoka on myös nautinto ja tärkeä osa sosiaalista elämää. Ei kaikkea voi yksintertaistaa terveydeksi. Sen vuoksi pitää olla vaihtoehtoja mutta samalla tuoda esiin tietoa, jotta väestö tietäisi millainen ruokavalio on terveyttä edistävä.

     8. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      en ole trolli, minkä hyvin tiedät.miksi epäterveellisiä ruoka-aineita ylipäätään laitetaan pyramidiin, sitä en ymmärrä ja sitä ajoin takaa. se että ne ovat siellä antavat kansalaisille “luvan” niitä syödä. ja näin huononnamme kansanterveyttä. joku syyhän siihen on että ne ovat siellä.osaatko juhani muuten selittää sen miksi kakkostyypin diabetesta on suomessa eniten maailmassa? ja varsinkin lapsilla? eipä ihme kun katsoo mitä lapset välitunnilla syövät. kouluruoka ei kelpaa vaan ostetaan kaupasta karkkia ym. roskaa. tässä olisi kotikasvatuksella ja koululla tärkeä rooli.mutta ketään ei näytä kiinnostavan. ja virheellisestä ravitsemuksesta johtuvat sairaudet koituvat veronmaksajien maksettaviksi.roskaa syövät lapset ja aikuisetkit voivat vedota ruokapyramiin, kun sokeriherkut on sielläkin sallittu.kuka ottaa vastuun tästä=?

     9. Antti avatar
      Antti

      Sinulle on jo selitetty syy, mutta et siltikään ymmärrä.
      Suosituksissa jokin on “sallittu”, koska suositukset eivät kiellä mitään, vaan suosittelevat vähentämään minimiin. Suositukset eivät käske ja pakottamalla pakota, vaan lempeästi ohjaavat parempaan suuntaan. Ihan vapaasti voi lopettaa jonkin syömisen kokonaan, jos niin haluaa, kunhan saa kuitenkin tarvittavat ravintoaineet. Ei se yksi suklaapatukka kerran viikossa kenenkään terveyttä kaada, vasta määrä tekee siitä haitallisen.

     10. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      Juhani: et vastannut kysymykseeni MIKSI suomessa on eniten 2 diabetesta maailmassa ja varsinkin lapsilla?toivottavasti uskallat vastata!

     11. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Mysyt MIKSI. Perustele ensin väitteesi. Näytön taakka on väitteen esittäjällä. Vastaan sitten miksi.

     12. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      ei TARVI perustella. tämähän on yleisesti maailmallakin tiedossa oleva juttu. vai menikö luu kurkkuun kun et keksi vastausta.oliskohan jotain tekemista ruokasuositusten kansasa. hah? jotain saivartelua osasinkin jo odottaa. suoraan kysymykseen suora vastaus, kiitos.näytä että olet MIES etkä hiri…

     13. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      “ei TARVI perustella. tämähän on yleisesti maailmallakin tiedossa oleva juttu.”
      “vai menikö luu kurkkuun kun et keksi vastausta”
      “näytä että olet MIES etkä hiri…”
      Koska en ole hiri, jätän tällaiset ad hominem -kommentit omaan arvoonsa. 😉
      Kyllä valitettavatsti asia on niin, että sinun pitää ensin kertoa näyttö siitä, että tuo väitteesi on totta. Ennen sitä ei voi tietenkään kysyä miksi. Kiistän siis väitteesi. Todista se ensiksi, niin sen jälkeen on relevanttia kysyä uudelleen miksi.

     14. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      vastatkaa muutkin keskustelijat miksi suomessa on maailman eniten kakkkosdiabetesta?

     15. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Muut eivät varmaan tuohon tule puolustamaan, sillä väitteesi ei pitänyt paikkaansa. Suomessa ei todellakaan ole eniten tyypin 2 diabetesta.
      Tuollaisen avunpyynnön heittäminen kertoo, että väittäjällä ei ole oikeasti asiasta mitään tietoa vaan kysymys oli huuhaa-piirien viraalista väitteestä. Eikö tuo antamani linkki auennut? Tässä uudelleen: http://www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html
      Tarjosin sen näin meidän kesken ihan kiltteyttäni, ettei tarvitse jatkossa levittää perättömiä väitteitä ja osoittaa tietämättömyyttänsä.

     16. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Alla olevasta linkistä voit tarkistaa ihan itse, miksi minun ei tarvitse keksiä selityksiä kysymykseesi. Sen vuoksi, että väitteesi EI PIDÄ PAIKKAANSA. On mahdoton keksiä selitys väitteelle joka on puuta heinää.
      Alla olevasta linkistä voit tarkistaa, että tyypin 2 diabeteksen ikävakioitu esiintyminen Suomessa vuonna 2017 oli 5,7%. Suomea huonompia maita on yli 70% maailmassa. Suomen taso on selvästi keskimääräistä parempi. Toki saisi Suomen tilanne parempikin olla. Ylipaino ja liikkumattomuus kasvattaa ongelmaa.
      http://www.diabetesatlas.org/across-the-globe.html

     17. Antti avatar
      Antti

      Ei nyt voi muuta sanoa kuin että yritän nyt vain hillitä itseni! Teet siitä Sirpa todella vaikeaa, mutta yritän silti pysyä asiallisena, jotta tuollainen keskustelun taso jääkin vain VHH-kannattajille 😀 Jos joku tuolla nyt pohtii, kannattaisiko ryhtyä VHH-linjalle, niin tuollaiset kommentit ei kyllä vakuuttavuutta nosta, ainakaan minun silmissäni. Jos kannattajien ajatukset ovat tuolla tasolla, niin miten vakuuttava voi ruokavaliokaan olla?

     18. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      vastaan juhanin omin sanoin: jätän tuollaiset ad hominem kohdistuvat kommentit omaan arvoonsa.

     19. Antti avatar
      Antti

      Noniin, eli ei enää ad hominem -kommentteja kummaltakaan suunnalta? 😉

     20. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      niin todellakin: suosittelevat syömään herkkuja!sic

 7. Ilpo avatar
  Ilpo

  Kirjoitin pääoman ahneudesta ja voitontavoittelusta ja siitä, että pörssi- ja veroparatiisiyhtiöt vaatimuksineen ovat tärvelleet vanhustenhoivan. En usko globaalin pääoman tuovan hyvää millekään toimialalle tai asialle. Näihin viittaan suorasti.
  En viittaa epäsuorasti mihinkään, varsinkaan julkiseen terveydenhuoltoon. Lääkäreitä arvostan ja he tekevät varmaan parhaansa vallitsevissa olosuhteissa. Toisaalta kaipaan vanhan kansan lääkäreitä, joilla oli aikaa potilaalle.
  En myöskään väitä että maapallo on litteä.
  Piste.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ok. Pahoittelen, jos olin liian kärkäs.
   Toisinaan on vaikea tulkita kirjoitettua tekstiä oikein kun kaikki nonverbaalinen viestinä puuttuu. Tähän teemaan (näihin kahteen kirjoitukseen tästä aiheesta) on jo tullut lähes 1000 kommenttia. Sinunkin kommenteista minulla on ollut aika vaikea saada selvää, mikä on kommentoinnin ydin/kritiikki.
   Monesti uudet kommentoijat aloittavat ikään kuin asiaa ei olisi jo käsitelty. Oikea tapa minulta taitaisi olla jättää vastaamatta eikä reagoida turhautuneesti.

 8. Juhani Knuuti avatar
  Juhani Knuuti

  Olet siis sitä mieltä, että Bill Gates omistaa ja ohjaa WHO:ta toimimaan jonkin muun agendan kuin gobaalin terveyden puolesta?
  Jos minä olisin miljardööri, tukisin myöskin asiallisen terveystiedon jakamista. Eikö se ole pelkästään hienoa, että ökyrikkaat laittavat rahojaan hyvään asiaan? Miksi siitäkin pitää tehdä epäilyttävää? Ja laatia jotain vainoharhaisia salaliittoväitteitä?

  1. Ilpo avatar
   Ilpo

   En ole mitään mieltä, minusta tuo on ehkä epäilyttävää. Se että vanhusten hoivabisnes on osoittautunut täysin moraalittomaksi on osoitus silkasta pääoman ahneudesta.
   Villieläimet jättävät heikot laumasta kojooteille, ei olisi uskonut ihmisten näin toimivan.
   Follow the money, on hyvä hajatus. Ns. Fhilantrokapitalismi on uudehko globaali pääomailmiö.
   Kukin voi miettiä tykönään sen mahdollisia vaikuttimia ja seurauksia.
   Ei voi olla näiden ilmiöiden suhteen sinisilmäinen. Sen on moni esilletullut epäkohta viime aikoina selvästi osoittanut.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Mitä kuvittelet voivasi perustella hoivabisneksen väärinkäytöksistä? Kommenttisi epäsuorasti viittaa siihen, että se kertoisi jotenkin erityisesti vaikkapa julkisesta terveydenhuollosta. No, ei kerro. Julkisella puolella ei ole mitään hyötyä siitä, että Se kertoo ihmisten ja liiketoiminnan ahneudesta. Yksi esimerkki samasta ahneudesta on tarjota vaikuttamattomia hoitoja ja rahastaa niillä. Toinen esimerkki ravintolistä, joilla tehdään miljardibisnestä.

    1. Villivarsa avatar
     Villivarsa

     No jos tälle linjalle lähdetään, että arvioidaan miljardibisneksiä, niin vielä isompi bisnes on lääkkeet ja se ihan kuuluu tuohon Heikkilänkin kirjan alkuperäiseen skooppiin.
     Ja siitähän on jo muutama muukin kirja kirjoitettu. Kaikki lääkärit eivät tee sitä, mutta tunnen vanhuksia, joille on määrätty niin paljon lääkkeitä, että ovat joutuneet sairaalaan, koska ovat mm. kaatuilleet liian alhaisen verenpaineen vuoksi ja murtaneet niskansa. Siitä huolimatta lääkitystä ei ole korjattu, ennen kuin on jouduttu uudestaan sairaalaan ja vaadittu vaihtamaan lääkitystä. Nyt on eräällä tapauksella parempi hoito, viety 10 pilleriä pois päiväohjelmasta. Medikalisaatiota parhaimmillaan.
     Mutta ei lisäravinteita tarvitse syödä niin paljon, jos alun alkaen ymmärrettäisiin mistä vaikka rytmihäiiriötuntemukset ja krampit voivat johtua. Sitten voi pyytää syömään ruokia, joissa on luonnollisesti paljon magnesiumia. Nyt lääkärien keinovalikoimasta puuttuu yksi jalka, kun ravitsemusta ei oteta tarpeeksi huomioon.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Oletko kysynyt itseltäsi miksi Heikkilä kirjoittaa mitä kirjoittaa? Hänhän elää aiheuttamansa kohun tuottamalla kirjamyynnillä ja verkkosivujen maksuilla. Toki bisnes ei ole globaalisti samassa mittakaavassa kuin ravintolisät mutta yhdelle yksilölle todella merkittävää.
      Oletko samalla miettinyt miksi minä tai muut tutkijat kirjoittavat mitä kirjoittavat? Kirjoituksista ei saa mitään taloudellistä hyötyä. Minä en ole saanut mitään. Sisältökään ei edistä pätkääkään minun taloudellista tilannettani.
      Kummalla on sidonnaisuutta enemmän?

     2. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Kiitokset kysymästä, olen miettinyt kovastikin. Ja päätynyt pitkälti samojen kysymysten äärelle, kuin Heikkilä kirjassaan ennen kuin olen edes lukenut kirjaa. Siksi on vaikea lähteä mukaan siihen, että hän kirjoittaisi kirjojaan pelkästään kohun ja rahan vuoksi. Valtalääkärivirrasta poikkeava lääkäri menettää koululääketieteen kolleegoiden tuen ja arvostuksen ja kukaan sieltä ei uskalla puolustaakaan häntä, kun vaarana on joutua saman painostuksen kohteeksi. En usko, että kukaan haluaa heppoisin syin uhrata parhaimmillaan jopa uransa.
      “Salaliitto” voi helposti toimia kuten normaalit yritykset toimivat. Ylin johto määrää tavoitteet ja toimintatavat ja itse työntekijät eivät varsinaisesti huijaa tai tiedä sitä tekevänsä, vaan hoitavat hommaansa niin hyvin kun mahdollista ylempien tahojen kuten esimiesten ja johtajien määräämällä tavalla.
      Ja nyt vahvistui käsitys, että esimerkiksi lisäravinteet ovat nounou-osastoa lääkärikunnassa niistä ei saa puhua ja käyttää hoidossa. Puhun nyt perusvitamiineista ja hivenaineista, enkä mistään proteiinijauheista tms mitä kaikkea lisäravinnealalla onkaan.
      Ylimedikalisaatiosta on jo aika paljon aihetodisteita. Ihan omasta takaa ja varsinkin tuntemieni vanhusten osalta. Minua kiinnostaa enemmän, että miksi ylimääräisiä lääkkeitä määrätään (vanhukselle 10 lääkettä, joissa esimerkiksi kolme lääkettä, joissa on sama vaikuttava aine) ja mihin nämä rahat menevät. Kela-korvausten myötä tässä on aika iso tulonsiirto valtiolta.
      Heikkilällä oli myös terävä havainto; lääketieteesssä potilas ei yleensä pääse valitsemaan tuotetta. Mikä tahansa muu toimialue hyppisi innosta, jos pääsisi asiakkaalleen sanomaan, että sinun muuten on nyt otettava tämä xyz-tuote, jotta pärjäät ja säilyt hengissä ja viralliset tahot oikein patistaisivat siihen, että näin sinun on nyt toteltava tämän yrityksen asiantuntijaa ja otettava tuote.
      Joka alalla tapahtuu markkinointia ja myynninedistämistä ja saattaa hyvin olla, että Heikkilä ja muut aiheesta kirjoittaneet ovat oikeassa. Houkutus väärinkäytöksiin on suuri kun isot rahat on kyseessä, kuten mm. autoalalla on huomattu päästöhuijausten muodossa. Aika näyttää, miten käy. Vaaleanpunaiset silmälaput ovat jo aikaa sitten tippuneet, että lääkebisnes olisi jotenkin pyyteettömämpää kuin muut toimialat.
      Teidän Heikkilän vastustajien motiivia en lähde arvailemaan. Voitte periaatteessa olla mielestänne rehellisiäkin, mutta aika sakinhivutusta tämä on ja samanlainen virheiden etsintä ei näytä kohdistuva niihin jotka ovat “oikealla” puolella.

     3. Antti avatar
      Antti

      Mitä tarkoitat tällä “ei saa puhua” kommentilla? Kuka on kieltänyt puhumisen? Epäkohdista saa ja pitääkin puhua, mutta sitä on kritisoitu, että puhutaan siitä esittäen valheellisia väittämiä. Saako mielestäsi valehdella niin paljon kuin sielu sietää, kunhan vain tuo esille epäkohtia? Miksi epäkohdista ei voi puhua totuudenmukaisesti?

     4. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      “lisäravinteet ovat nounou-osastoa lääkärikunnassa niistä ei saa puhua ja käyttää hoidossa”
      Väite on täysin perätön. Tietenkin saa käyttää ja tulee käyttää, jos on olemassa näyttöä siitä, että saadaan apua.
      “lääketieteesssä potilas ei yleensä pääse valitsemaan tuotetta.” No niin. Sitten vain jokainen itse päättämään käyttääkö tätä tai tuota syöpälääketta ja millaista verenpainelääkettä kannattaisi eri tilanteissa käyttää? Tuollaiset kommentit kertovat, että sanojalla ei ole pienintäkään ymmärrystä sairauksista ja niiden hoidosta ja miksi ylipäätään terveydenhuollon koulutusta järjestetään. Silloin, kun on vastaavia lääkkeitä olemassa, läähevaihto on jo arkea eli ei tarvitse tietyn kaupallisen yrityksen tuotetta ostaa, jos vaihtoehtoja on olemassa..
      ” Houkutus väärinkäytöksiin on suuri kun isot rahat on kyseessä” Kerro mitkä isot rahat ovat hoitaville lääkäreille tiedossa liittyen siihen mitä lääkettä määrätään? Ei mitään. Eivät lääkärit saa senttiäkään lääkemääräyksistä.

     5. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Kyllä se valitetavasti faktaa on, että lisäravinteet eivät kuulu useimman koululääketieteen edustajan keinovaiikoimaan. Kun olen kertonut saaneeni avun lisäravinteesta, ei sitä mihinkään epikriisiin ole laitettu eikä sanallakaan kommentoida. Silloin ei näyttöäkään synny, jos tietoa ei oteta vastaan, “yksittäistapaus, ei merkitystä hoito-ohjeisiin”.
      Lääkärilehti kirjoittaa virheellisiä tietoja magnesiumista ja säännöllisin väliajoin uutisoidaan mm. Helsingin Sanomissa lisäravinteiden vaaroista ilman mitään muita tietoja. Älä syö “liikaa”, mutta ei kerrota, että mitä se liika on. Sitten kun joku teksti-tv referoi näitä uutisia, ne muuttuvat vielä epämääräisemmäksi. Näille jutuille ei voi kuin nauraa.
      Minua ihmisenä kiinnostaa myös miten voin ja elän, eikä niin että makaan väsyneenä sängynpohjassa, mutta joku laboratorioarvo on kunnossa. Tässä on se suureneva kuilu tavallisen ihmisen ja lääketieteen välissä. Aika etäällä pahimmillaan ollaan tutkimuksen ja käytännön välissä. Jotkut asiat hoidetaan loistavasti, kuten vammat, bakteeritartunnat yms. mutta ravitsemuksen puutostiloja ei usein osata hoitaa oikein. Mutta ei se mitään kun sen tietää. Jos tarvitsen lääkkeitä, menen lääkärille ja jos tarvitsen jotain muuta, niin menen muualle.
      Kovasti käytät henkilökohtaista hyökkäystä, yrität laittaa sanoja suuhuni ja kehittelet omia teorioita mitä olen sanonut tai ymmärtänyt. Ja vahingossakaan et osu siihen, mitä olen tarkoittanut. Se taitaa kuvastaa enemmän jonkun toisen henkilön luonteenpiirteitä kuin minun.
      Se on juuri se kaksiteräinen miekka lääketieteessä; kun potilaat ottavat lääkärin määräyksen lakina, siitä syntyy joidenkin tahojen houkutus käyttää tätä luottamusta hyväkseen. En kai sanonut sitäkään, että lääkäri suoraan saa korvauksia määräämistään lääkkeistä. Yhteiskunnilta pumpataan joka tapauksessa nyt paljon rahaa turhiin lääkkeisiin ja tähän tarvitaan muutos.
      Päätän keskustelun tähän.

 9. Villivarsa avatar
  Villivarsa

  Sepä juuri tässä kummastuttaa, että puhutaan yleisellä tasolla mutta viittailaan vaikka appelsiiniin ja syöpään ikään kuin yksittäinen henkilö ei voisi tehdä mitään itsenäisiä oikeita johtopäätöksiä. Jatketaan samalla linjalla, että heitetään epäilyksen viittaa, kuten Anttilan kirjaan, jotta kukaan ei uskoisi yhtään lausetta siitä kirjasta, jos sivulla x on joku virhe. Tai no, en minä niitä johtopäätöksiä ihan yksin teekään vaan (osa) huippulääkäreistä ja ravintoalan toimijoista myös.
  Havaintojeni tueksi löytyy myös tutkimuksia sekä omat laboratoriokokeet, jotka ovat parantuneet. Yleisellä tasolla tässä on ihan riittäviä todisteita. Toki ymmärrän, että kun ette pääse niitä todsteita katsomaan, niin teille ne eivät ole riittäviä. Tutkimukset tosin ovat kaikkien ja varsinkin ravitsemusalan asiantuntijoiden saatavilla, mutta sieltähän voi valita itselleen sopivia (mikä tietysti vähän pienentää tämän “tutkittua” tietoa argumentin voimaa). Mutta perustelen vaan kantaani tukea Heikkilän kirjaa, omat tutkimukset ja havainnot (jotka eivät ole ns. tunnehavaintoja) tukevat monia sen toteamuksia. Mutta kannattaa laittaa korvan taakse, kun tulee seuraava “yksittäistapaus” eteen, niin että voisiko tässä olla joku trendi…

  1. Antti avatar
   Antti

   En sano, ettei johtopäätös voisi osua oikeaan. Ihan hyvin mahdollista. Mutta niin varmaa se ei ole, kuin jotkut kuvittelevat.
   Tarkoitus ei varmasti ole asettaa kaikkea kirjan sanomaa kyseenalaiseksi, vaan ainoastaan ilmoittaa, että siinä on osoitettuja virheitä (joista osa nyt korjattu uusimpaan painokseen), jotta lukijat tietävät lukea sitä kriittisesti. En minä siinä sitten mitään ongelmaa enää näe, jos kirjoittaja välttämättä haluaa ne virheet kirjassaan pitää. Sananvapaus on vapautta, mutta myös vastuuta ja vastuu on sitten lopulta lukijalla, kun hänet on saatu tietoiseksi näistä virheistä (eikä kirjoittaja tai kustantaja halua siitä vastuuta ottaa). Omalla vastuulla lukee ja mahdollisesti tekee ratkaisuja. Tämä kaikki ihan laillista tällä hetkellä.
   Ne, jotka tutkimuksia oikeasti osaavat lukea ja tulkita, eivät valikoi niistä yksittäisiä, mieleisimpiä (kuten Heikkiä tekee), vaan selvittävät, mikä on asian konsensus.
   Millä tavalla elit ennen siirtymistäsi tähän uuteen, parantavaan tapaan?

 10. Ismo avatar
  Ismo

  Ehkä omituisia syöpäväitteitä vastuuttomampaa Heikkilän toiminnassa on tuo LDL-kolestrolin haitallisuuden kiistäminen. Väite ei perustu mihinkään järjelliseen näyttöön, eikä tuota taida jakaa yksikään kolestrolitutkija.

 11. Ilpo avatar
  Ilpo

  Niin, ei tarvitse kuin googlata vaikka: hdl triglycerides ratio ja lukea kaikki tutkimukset, mitä haulla löytyy. Näin pääsee jo monen ‘elintapasairauden’ alkulähteelle. Sitten on helppo päätellä, mitä voi itse muuttaa.0
  Kolesterolilääkkeiden syöminen on yhtä fiksua kuin sammuttaa tulipaloa poistamalla savua rakennuksesta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ahaa, nyt on kuunneltu luentoa ja saatu uusi huuhaa-argumentti?
   Tuo suhde ei korvaa lainkaan LDL-kolesterolia valtimotaudin riskitekijänä. Suosittelen jättämään googlaamisen tekemättä. Sieltähän löytyy myös tukea sille, että maapallo on litteä ja että Bill Gates omistaa WHO:n ja kontrolloi sitä.

 12. Villivarsa avatar
  Villivarsa

  Omat kokemukset puoltavat täysin Heikkilän havaintoja. Ravitsemukseen ei lääketiede kiinnitä huomoita, vaan tehdään kalliita tutkimuksia ja määrätään lääkkeitä. Siinä sitten on teidän ihan turha perustella, että väärin sammutettu, kun itse asiat selvittämällä Heikkilän kaltaisilta tahoilta on saanut tilanteeseen korjauksen. Ja kritiikkiä tarvitaan varsinkin ns. virallisia tahoja kohtaan, jotka luulevat että heillä on yksin kaikki tieto, jota ei voi kyseenalaistaa. Se oli silloin joskus muutama vuosikymmen sitten, nyt suureen osaan tutkimustietoon pääsee kuka tahansa käsiksi. Suurin osa ei vaan niitä tutkimusviitteitä tarkista vaan luottavat puolivillaisiin analyyseihin. Esim. lääkärilehti kirjoitti magnesiumin syönnin olevan tutkimuksen mukaan turhaa, kas kun sattui unohtumaan -oksidi sanasta pois. Niin kuin lääkärikunta ei tietäisi, että esim hiilimonoksidi on eri asia kuin hiilidioksidi. Mm. magnesiumsitraatti taas tehoaa.
  Ette ilmeisesti kirjaa ole kunnolla lukeneet. Antin kirjassa on lopussa tutkimusviitteitä 50 sivua, sieltä sitten vaan katsomaan, mitä on tutkittu.
  Intian vapautusta väkivallattomasti ajanut henkilö on sanonut osuvasti: ensin he ovat välinpitämättömiä, sitten he nauravat sinulle, seuraavaksi taistelevat sinua vastaan ja lopuksi sinä voitat heidät.
  Joten jatkakaa vaan, muutos tulee ennen pitkää.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hohhoijaa.
   Jos olisit vaivautunut edes hieman lukemaan kirjoituksiani ja myös näitä satoja kommentteja, olisit varmaankin jättänyt aivan toisenlaisen kommentin. Mutta tiivistettynä vastaukseni:
   – Lääketiede ja etenkin ravitsemustiede korostaa todella paljon ennaltaehkäiseviä toimia ja ruokavaliota.
   – Kritiikkiä nimenomaan tarvitaan mutta juuri siihen suuntaan, jos kirjassa puhutaan puuta heinää.
   – Tietenkin kaikki tieto on saatavilla. Mutta näyttää olevan ylivoimaista osata sitä tietoa lukea ja ymmärtää. Siihen tarvitaan vielä asiantuntijoita.
   – Nimenomaan Heikkilän kirjassa olevia tutkimusviitteitä ei ole ilmeisestikään viitsitty tarkistaa sillä kirjan väitteet ovat usien päinvastaisia kuin mitä viitteessä sanotaan
   – Intiassa? Heh. Toivon, että tulee muutos. Nimittäin tämä tutkimustiedon väärinkäytölle tulisi saada jotain rotia.
   Puhut omista kokemuksista. Toki oma kokemus on asianomaiselle tärkeää. Mutta ei sillä voida päätellä mikä tieto on tottja ja mikä ei. Eikä varsinkaan omista kokemuksista voi tehdä johtopäätöksiä miten asia toimii muilla.

   1. Antti avatar
    Antti

    Voisi melkein lisätä kommenttiosion alkuun kehotus lukea kirjoitus kunnolla ja ajatuksen kanssa sekä mielellään lisäksi selata hetki muita kommentteja 🙂

    1. Villivarsa avatar
     Villivarsa

     Toki en lukenut kaikkia tarinoitanne läpi, koska kuten joku taisi mainita, ei oikein osata keskustella.
     Pointtini oli kertoa, että Heikkilän kirjoitukset eivät ole tuulesta temmattuja. Toisekseen, väittely aiheesta ei juurikaan kiinnosta minua, koska oma kokemukseni vastaa monia Heikkilän kirjan väitteitä. Teidän sanomisenne ei oikein pysty kokemustani mihinkään muuttamaan. Eikä ne perustu mihinkään yhteen kokemukseen tai selvitykseen, vaan olen näitä asioita seurannut jo 7 vuotta. Odotinkin tuota vastausta, että se on vain oma kokemukseksi. Näin voi aina sanoa, että yksittäistapaus, mitä argumentointia on käytetty iät ja ajat. Mutta monet raportoivat samaa ja sitten yksittäistapaus muuttuu aivan toiseksi. Näitä “yksittäistapauksia” ei näytetä laskeskelevan, vaan mieluummin niitä Heikkilän kirjan virheitä.
     Jatkuvasti myös viitataan tutkimuksiin, mutta niitä viitteitä ei kerrota, joten voi niistä voi sanoa mitä vaan, kuten esimerkissäni laitoin. Mutta yhtäkkiä lääkärilehden virhe ei kiinnostakaan ja Heikkilän kirjasta niitä etsitään suurennuslasilla. Tämä ei ole tasapuolista. Heikkilän kirja esittää myös uusia näkemyksiä, joten ihan kirkkain silmin voi väittää, että siellä on virheitä nykytietoon liittyen. Tai uusia ja uusia, onhan ketoruokavaliosta tiedetty jo vaikka kuinka pitkään. Asiat ei tule muuttumaan ennen kuin ihmiset valveutuvat ja alkavat äänestää ns. jaloillaan, mitä ostavat mm. kaupasta.
     Intialla viittaan Intian itsenäistymisen vapaustaistelijaan Gandhiin. Hänen lauselmansa pätee vieläkin. Voitte itse päättää oletteko naureskelu- vai taisteluvaiheessa. Mutta ei se mitään, ilman möykkäämistä ja boikotteja minäkään en tietäisi koko kirjasta mitään.

     1. Antti avatar
      Antti

      En osaa sanoa, mihin sillä yksittäistapaukseksi kutsumisella viitataan tilanteessa, jossa niitä tosiaan on monia. Sen sijaan syy, miksi puhutaan “vain kokemuksesta”, johtuu lukuisista vinoumista ajattelussamme sekä mm. placebo-vaikutuksesta, ja ne eivät poistu sillä, että niitä kokevia on useita. Nämä vaikutukset voidaan poissulkea vain tutkimuksissa.
      Politiikkaa ja yhteiskunnallisia muutoksia on turha verrata tieteeseen, sillä tieteessä mielipiteillä ja tuntemuksilla ei ole sijaa, olivat ne kuinka yleisiä tahansa. Vain sillä, millä on näyttöä, on väliä. Flat earth.

     2. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Tätä mantraa myös hoetaan, mutta ei ole näkynyt niitä, jotka tuossa pystyisivät elämään. On tahoja, jotka sanovat ensin, että kaikki perustuu tiukkaan faktaan ja tutkimukseen. Seuraava lause saattaa olla, että “minun mielestäni” :-). Se on myös hassua, että ihmiskunta on pystynyt elämään 100 000 vuotta ja päässyt tähän asemaan pelkkien kokemusten kanssa. Tämä jo pelkästään kumoaa väitteesi, ettei kokemuksiin voi luottaa. Toki huhuja, vääriä päätelmiä yms. löytyy, mutta ne eivät kumoa kaikkien kokemuksia vääräksi. Tutkimuksessa pitää olla kaksoissokko yms. asiat huomioitu, jotta saadaan varmuus, se on ihan peruspuuroa.
      Kokemuksella on tärkeä asema. Vähintään ne asettavat tutkimustarpeen, jota näistä kommenteista päätelleen kukaan lääketehdas tai virallinenkaan taho ei aio asettaa, jolloin puhutaan kehäpäätelmästä. “Ei olla tutkittu”, mutta hähäh emme aio tutkiakaan, joten tutkimuksia ei löydy. Jopas olimme fiksuja, kun hoidimme asian ja kaikki muuta puhuvat ovat yksittäistapauksia. No, lääketehdasta nyt ei kannata omaa toimintaansa laittaakaan tutkimaan, joten varmaan hyvään tutkimustapaan kuuluisi.
      Tosin joku laittoi juuri tutkimusviitteen, jossa todetaan ketodieetien vähentäneen verenpainetta, parantaneen veren rasva-arvoja yms., joten täytyypä lukaista tuo seuraaaksi :-).

     3. Antti avatar
      Antti

      Eih, taas onnistuin poistamaan tekstini! Sori, en nyt jaksa uudestaan vastata yhtä pitkästi, mutta tuleepahan tiiviimmin.
      Mihin asemaan? Jos tarkoitat terveydentilaa, niin ei olla päästy pelkkien kokemusten ansiosta. Lajin säilyminen ei vaadi kuin osan yksilöistä juuri ja juuri lisääntymisikään selviytymisen. Se ei vaadi optimaalista terveyttä ja pitkää ikää, joita tänä päivänä toivomme kaikkien saavuttavan.
      Kokemus itsessään ei ole väärä. Jos minä koen, että appelsiinin syönti parantaa syöpäni, niin siinäpä koen, ei siinä ole mitään väärää. Mutta jos alan suosittelemaan sitä hoitokeinona muille (jopa virallisen hoidon sijaan) ja myymään ideaani, vaikka se ei perustu kuin luulemaani syy-yhteyteen, niin onko se oikein? Todellisia syitä voi olla vaikka kuinka paljon (mm. syöpä olisi parantunut itsestäänkin), eikä niitä voi oikein ilman tutkimuksia selvittää. Kukaan ei tunne kaikkea, mitä omassa kehossa tapahtuu.

     4. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Tarkoitan, että ihmiskunta on pysynyt hengissä noin 100 000 vuotta ilman tutkimuksia. Ei voi yhtäkkiä väittää, että kaikkeen tarvitaan joku tutkimus, jotta se on todellista.
      Jos tuolle linjalle lähdetään, niin jos lyön varpaani mökin pihlajaan, niin sattuminen voidaa todentaa vasta, kun on kaksoissokkotutkimuksilla selvennetty, että näin todella tapahtuu. Oli vasta tutkittu, että kun varpaan lyö kiveen, niin sattuu.
      Kuten edellisessä viestissä sanoin, se että joku mählää, esim. vaikka väittää, että appelsiini paransi hänen syöpänsä ei tarkoita, että minun havaintoni omasta itsestäni olisivat vääriä.
      Tai että joku täällä palstalla väittää, että kaikkeen tarvitaan tutkimus, että voidaan todentaa sen pitävän paikkansa. Kaikkea maailman asioita ei ole tutkittu, eikä edes pystytä/kannata, vaan osa perustuu kokemusperäiseen tietoon.
      Tutkimuksiakin monista asioista löytyy, ei se aina näytä takaavan, että se käytäntöön tulisi. Monista asioita löytyy vastakkaisia tutkimuksia, niin ei se tutkimuskaan aina ole autuaaksi tekevä. Tästäkin on kirjoitettu, että osa tutkimuksista on tarkoitushakuisia.

     5. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Samaan kommenttiin on kyllästetty taas niin paljon olkinukkeja, että ei ehdi oikomaan.
      Ihmiskuntahan on pysynyt hengissä paljon pidempään kuin 100 000 vuotta. Kannattaa katsoa odotettua elinikää, lapsikuolleisuutta ja todeta mikä on muuttunut. Tai vaikkapa vierailla mielikuvissaan keski-ajalla. Noista ajoista tahtunut kehitys terveydessä ja lääketieteessä ei todellakaan ola syntynyt subjektiivisiä kokemuksia seuraamalla vaan tutkimusten tuottaman tiedon lisääntyessä. Ja tämä muutos on tapahtunut kaikilla elämän alueilla, ei pelkästäään terveydenhuollossa vaikka toki esim rokotusten tuottama hyöty on massiivinen.
      Omat kokemukset ovat tärkeitä silloin kun puhutaan vaivoista, joissa oma kokemus on olennainen mittari: Vaikkapa väsymys, tunteet ja vatsan toiminta. Silloinkin ne ovat varsin epäluotettavia siinä määrin, että niiden perusteella ei voi antaa ohjeita muille. Valtaosa vakavista sairauksista on sellaisia, joissa oma kokemus ei kerro mitään. Tällaisia ovat esim valtimosairaudet, syöpä, diabetes, jne. Aika moni on kokenuy olevansa terve ja hyvinvoiva 5 minuuttia ennen aivohalvausta tai sydäninfarktia.

     6. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Taidatte olla jo aiirtyneet naureskelusta taisteluun.
      Olkinuket syntyy, kun tahattomasri tai tarkoituksella vääristellään sanoman tarkoitusta. Mutta ei siinä mitään, jos pystyt esittämään vaikka 50000 vuotta sitten tehdyn tutkimuksen, niin pistä tulemaan ja myönnän iloisesti että olet oikeassa.
      Hauskaa, että otit esiin juuri noita esimerkkejä. Juuri yhden niistä kimpussa olen ollut ja löytänyt vastauksia muualtakin kuin perinteisestä lääketieteestä. Sinun oma asiasi on, haluatko ottaa tätä tietoa vastaan. Kysehän ei ole siitä, että kaikki pitää suoralta kädeltä uskoa, mutta kannattaa arvoida voisiko se olla mahdollista. Minulla on riittävät todisteet omaan tapaukseeni, joten onnea ja menestystä teille muille totuuden etsinnässä, jos nyt siitä on edes kyse, en ole aina ihan vakuuttunut.

     7. Antti avatar
      Antti

      Havainto on varmasti oikea, mutta johtopäätös voi hyvin olla väärä, sillä sekoittavia tekijöitä on niin paljon.
      En ymmärrä miksi asiallisista keskusteluista väännetään joitakin taisteluita. Ihan rauhassa tässä minusta kuunnellaan mitä toisella on sanottavana ja perustellaan sitten omia kantoja. Mikä tekee tästä jonkun kauhean taistelun?
      Tottakai arvioidaan. Tällä hetkellä näytöt vaan puhuvat toista.

     8. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Ongelmasi on, ettet tiedä mitkä ovat havaintoni ja mitkä johtopäätökseni. Ja toki, olen käyttänyt paljon muita lähteitä ratkaisun rakentamisessa kuten Heikkilän havaintoja, en ota muuta kunniaa itselleni kuin sen, että ole ollut sitkeä, pystynyt yhdistämään merkityksiä ja paneutunut aiheeseen.
      Lähdet arvailemaan, ja näin voit myös jatkaa. En koe tarpern jatkaa asian vääntelyä ja avata arkaluonteisia tietoja. Helmien jakaminen niistä ymmärtämättömille vasta hullua olisi.

     9. Antti avatar
      Antti

      En puhunut juuri sinun havainnoista ja johtopäätöksistäsi, vaan yleisellä tasolla.

     10. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Minulle ne tulokset ovat varmoja, luonnollisesti ei teille muille. Se että uskooko joku minulle tuntematon siihen, niin ei hetkauta minua, tässä on kyse ainoastaan siitä, että joku muu voi saada hyötyä kokemuksistani.
      Aikaisemmin söin normaalia sekaruokaa, paljon hiilhydraatteja, mitä on nykyaikaan hyvin paljon tarjolla ja vähärasvaista. Lihoin. Nyt syön rasvaa, kermaa, vihanneksia ja lisäravinteita ja olen laihtunut. Hiilihydraatteja ensin jonkin verran vähemmän, nyt koko ajan vähemmän, koska olo ei kohentunut tarpeeksi.
      Voin yhden asian valottaa testauksistani, joka on helppo ja selkeä todentaa. Sain aikoinaan rytmihäiriöitä ja minut tutkittiin läpikotaisin. Mitään ei löytynyt. Lääkäri määräsi betasalpaajia, jotka söin. Siitä seurasi lisää ongelmia, hoidettiin siis vain oiretta, ei syytä. Kyllästyin ja menin nettiin. Muutamalla haulla selvitin, että minulla on magnesiumin puute ja ei kannata ottaa magnesiumoksidia, koska se ei ilmeydy tai vaikuta. Kaksoissokkotestasin itseni, kun ostin epähuomiossa parin vuoden käytön jälkeen magnesiumoksidia.Häiriöt palasivat.
      Lääkärikunnalle tämä ei näytä vaan ole vieläkään selvää, vaikka tästä on jo lähes kymmenen vuotta aikaa ja eiköhän asia ole huomattu jo ennen minua. Olen myös kertonut lääkärille asiasta, mutta vastassa on vain hiljaisuus. Mielenkiintoista olisi tietää miksi ja miksi puolustellaan tällaista toimintaa? Onko se vastaus siihen sittenkin Heikkilän kirjassa.

     11. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Jos oma kokemus on jonkun mielstä kaikkein tärkein uuden tiedon lähde, niin mikäs siinä. Meillä on vapaus pitää mielipiteemme. Tuo mielipide ei kuitenkaan kestä kriittistä tarkastelua.
      Itse asiassa kun lukee näitä “Villivarsan” kommentteja, huomaa, että kyseessä on henkilö, joka pyrkii tekemään yleistyksiä ja päätelmiä kirjan sisällöstä ajatuksella “sain ohjeilla avun, joten ne ovat totta”. Ongelmana näissä tarinoissa on seuraavat virhepäätelmät:
      1) Se, että saa avun, ei anna mitään tietoa siitä, että ohjeet ovat totta taikka edes terveyttä edistäviä. Subjektiivinen kokemus voi kertoa jotain, mutta vain pidemmällä aikavälillä voi tietää oliko terveys edistynyt. Valtaosa sairauksista ei vaikuta subjektiiviseen vointiin mitenkään. Esim. 25% ihmisistä valtimotaudin ensimmäinen oire on äkkikluolema.
      2) VHH on ihan hyvä vaihtoehto niille, joille se sopii, mutta ei sen parempi kuin kunnollinen suositusruokavalio. Hyöty tulee siitä, että tapahtuu muutos AIKAISEMPAAN. Aikaisempi ei pääsääntöisesti ole ollut minkään suosityuksen mukainen, joten muutos melkein mihin vain voi olla edullinen. Suositusruokavaliota noudattaa vain nejännes väestöstä. VHH:n alussa negatiivinen kaloritasapaino saa aikaan muutoksen, joka tasaantuu vuoden kuluessa.
      3) VHH:ssa on merkittäviä riskejä, jos se toteutetaan väärin. Riskit tulevat esiin, kuten kaikessa ruokavaliossa vasta 10-20 vuoden kuluessa, joten lyhyen ajan tilanteesta ei voi tehdä päätelmiä. Ja myös nämä riskit ovat pääasiassa oireettomia.
      Mitä tulee rytmihäiriöihin, voi asiasta tarkemmmin tietämättä todeta, että lähes jokaisella on elmänsä jossain vaiheessa rytmihäiriötuntemuksia. Näitä tulee ja menee. Välillä on enemmän, joskus sitten taas vuosia rauhallisempaa. Beetasalpaajaa käytettään vain oireenmukaisena hoitona, jolloin voi käyttää, jos tuntuu, että on enemmän ja sitten lopettaa, jos tuntuu, että on vähemmän. Ne eivät ole pysyvä tai parantava hoito. Koska tuntemuksissa on valtava spontaani vaihtelu, mikä tahansa “hoito” voi tuntua vaikuttavan.
      Mitä tulee magnesiumiin, merkittävä puute voi toki vaikuttaa sydämen sähköiseen toimintaan mutta tämä ei ole mikään yleinen juttu eikä mitenkään selvä asia tavallisissa rytmihäiriötuntemuksissa, että ryttmihäiriöitä rutiinisti magnesiumilla hoidettaisiin. Ks vaikka: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27634841 Kirjoituksessa mainitut akuutit tilanteet ovat täysin eri asia kuin tavallinen “muljahtelu”.

     12. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Juhani, nyt pyydän sinua lukemaan kommenttinit tarkemmin. Olen tutkinut asioita 7 vuoden ajan, tutkimuksia, muiden kokemuksia, tietoa ja testannut asioita itselläni. Miksi? Siksi kun terveydenhoito ei anna ravitsemuksellisiin asioihin apua, vaan tyrkyttää lääkkeitä, jotka aiheuttavat vuosien aikana lisää ongelmia, kun alkuperäistä puutostilaa ei korjata. Juuri tästä pitkäaikaisesta vaikutuksesta on kysymys ja sen voivat aiheuttaa myös lääkkeet.
      Magnesium ja mitkään muutkaan lisäravinteet eivät juuri ole suomalaisen lääketieteen hoitotapa, se on totta. Ja juuri se on ongelma. Kumpi on tyhmempää, teettää 10 kallista koetta, määrätä vuosikausien lääkkeet, jotka aiheuttavat seuraavan sairauden, johon määrään lisää lääkkeitä vai se että muutetaan ruokavaliota tai haetaan muutaman euron lisäravinnepurkki kaupasta. Käypä hoito suosituksissa on jossakin rytmihäiriötapauksessa mainittu ohkaisesti magnesium, mutta taidetaan useimmiten hypätä sen yli hoito-ohjeissa.
      Magnesiumin puute ei ole pelkästään väsymys, krampit tai rytmihäiriöt, vaan se osallistuu elimistössä usean sataan prosessiin. Puutos voi aiheuttaa vuosien tai vuosikymmenten aikana vakavia sairauksia. Puhumattakaan muista ravintoainepuutoksista, joita ei normilääketieteessä edes mitata. Sanotaan, että syö monipuolisesti se riittää ja mittauksia ei tarvita. Hieno kehäpäätelmä taas.
      Luulet tietäväsi kaiken minusta ja toimintatavoistani ja lähdet arvailemaan kaikenlaista, joka on sitä kuuluisaa huuhaata. Niin helppoa se on kirjoittaa silloin kun ei tiedä tai halua tietää muusta. Kertomani esimerkki oli vain yksi varma havaintoni ja muita ei tällä palstalla kannata esiin ottakaan, kun ei riitä kyky ottaa vastaan tietoa. Pistin siis teidät myös testiin ja tulos ei tainnut olla kovin mairitteleva. Heikkilän kirjan ostin vain kannatuksesta ja mielenkiinnosta, mitä on möykkäämisen taustalla, lähes kaikkia kirjan pääasiat olivat jo minulla ennestään tiedossa.
      Vastaus tuohon lisäravinne- ja ravitsemuksen “unohtamiseen” lääketieteessä taitaa löytyä mm. Heikkilän kirjasta. Lääketehtaan kannalta lääkkeiden määräminen on varmaan parempi vaihtoehto kuin muutaman euron lisäravinnepurkin hankinta.

     13. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Omat päätelmäni sinusta ovat tietenkin vain kommenttiesi perusteella. Syynä on se, että huutelet puskista ja nimimerkin takaa. Kommenttiesi perusteella voin todeta, että 7 vuoden opiskelusi ei ole ollut kovin vakuuttavaa ihan perustietojesi osalta. Tietenkin tämäkin kommentti operustuu vain sinun kommentteihisi. Väitteesi ravintolisistä ovat vain oma tulkintasi. Toki magnesiumia myös mitataan ja puutokset pitää korjata, mutta oikeat rytmimäiriöt eivät hoidu ravintolisillä. Kommenttiesi perusteella sinulla ei ole vairsinaista rytmihäiriösairautta vaan sitä niin tavallista muljahtelua, johon vaikuttavat elintavat, stressi, runsas kahvin juonti jne. Sellaista ei HOIDETA lääkkellä vaan elintapojen muutoksilla ja tarjotaan mahdollisuutta helpottaa tilannetta väliaikaisesti esim beetasalpaajalla. Tällainen hoito ei johda mihinkään lääkekierteeseen vaikka sellaista manaat.
      Sinun näkökulmasi minuun voisi perustua tietenkin aivan eri tason tietoon. Kirjoitan omalla nimelläni, minun koulutukseni ja kokemukseni ovat tiedossa. Olen kirjoittanut ravintolisisistä, ennaltaehkäisystä jne lähes 100 kirjoitusta. Niiden perusteella voin todeta, että sinun tulkintasi minun kannastani ja näkökulmistani on vain olkinukke, ei todellisuuteen perustuva. Kerrot laittaneesi minut testiin. Tämä testi siis tapahtuu puskista huutelemalla. Tämä kertoo jo aika paljon asenteestasi ja minulla herää nyt epäily myös ylivertaisuusharhasta.
      Siinä olen samaa mieltä, että ravitsemuksen merkitys etenkin sairauksien ennaltaehkäisyssä on jäänyt liikaa taustalle, vaikka sen voi kyllä ymmärtää sen vuoksi, että ihmisten elintapoihin vaikuttaminen on niin heikosti onnistuvaa. Ihmiset polttavat tupakkaa ja ryyppäävät vaikka tietävät sen olevan heille vahingollista. He myös syövät mitä sattuu. Ei näitä tapoja voi lääketieteen tai terveydenhuollon syyksi laittaa, saati sitten ruokavaliosuositusten.
      Lisäravinnebisnes on valtavaa liiketoimintaa ja todennäköisesti vieläkin ahneempaa kuin tiukasti säädelty lääkevalmistus. Pelkkien ravintolisien arvioitu globaali volyymi on 270 miljardia dollaria vuonna 2022 ilman, että tuotteiden tehoa tai turvallisutta tarvitsee todistaa. En millään jaksa ymmärtää tuollaisia puolustuspuheita ravintolisistä, joiden osalta on vielä erikseen todettu, että niitä ei saa mainoistaa sairauksien hoitoon, koska tehoa ei ole olemassa.

     14. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Lääkärin tutkinto ei valitettavasti näytä antavan valmiuksia selvännäkemiseen. (Hyvänlaatuisia) rytmihäiriöitäni hoidettiin betasalpaajilla ja vuosikausia, se on fakta. Selvitin perimmäisen syyn 5 minuuttissa itse ja hoidan niitä magnesiumsitraarilla, mikä on fakta. Eli tuohon asiaan en käyttänyt 7 vuotta, mutta lääkärit eivät ole keksineet sitä vieläkään ja eivät vastauksesta päätelleen haluakaan keksiä. Vastauksesi kertoo juuri sen asenteen johon olen törmännyt ja siitä olen huolestunut.
      Kerroin vain tämän yhden havaintoni selvityksistäni ja sitä saa vapaasti työssänsä käyttää. Muita ei tälle palstalle kannata laittakaan, kun ei edes tähän mennessä ole ymmärretty, mitä tässä yksinkertaisessa asiassa kerron. Ei ne selvitykset kovin pielessä voi olla, jos aiheesta on kirjoitettu useampi kirja ja tueksi löytyy myös tutkimuksia. Mutta tottakai saat poltella omia olkinukkiasi.
      Huonot elintavat eivät olekaan sairaanhoidon syy, vaan se, että asiaan ei kiinnitetä huomiota tarpeeksi, vaan määrätään mieluummin lääkkeitä. THL tms. tahot eivät puutu edes puheen tasolla siihen, että höttöhiilareita ja lsisäaineita on tarjolla joka puolella ja niitähän on helppo oppia syömään ja sitten voidaan syyttää kansalaisia. Sitten kun vaikkapa diabetes puhkeaa, ei enää normisuositusdieetti välttämättä riitä, vaan pitää vähentää hiilihydraatteja.
      Kun mainitsen lisäravinteista lääkärille, on täydellinen hiljaisuus. Mutta kun tämän aihepiirin löysin ja otin osan terveyttäni omiin käsiini, lääkärin oli laboratoriotutkimukset nähtyään pakko kysyä, että mitä olen tehnyt. Hän myös epäili virhettä mittaustuloksissa, kun ne olivat yhtäkkiä niin hyvät. Joko nämä viralliset labratutkimuksetkin ovat huuhaata tai sitten ne kertovat kohentuneesta elimistön tilanteesta ja siitä, että 7 tutkimukset ovat oikean suuntaiset.
      Osa lääkäreistä, kuten sinä, voitte toimia eri tavalla. Minulle ei kukaan lääkäri ole koskaan puhunut ravitsemuksesta tarkalla tasolla, esim. magnesiumin tai d-vitamiinin puutteesta eikä ravitsemushoitajatkaan. Itse asiassa sinäkään et nyt näytä ottavan tämän potilaan kertomaa palautetta kovin tosissaan, mutta ei sillä minulle nyt tässä kohtaa ole väliä, koska olen ratkaissut tähän liittyvän pulmani.
      Kaikilla aloilla on helppoheikkejä ja lisäravinnealan vastuulliset toimijat näistä varoittelevat. Ei muuta koko alaa mätämunaksi. Ruoan prosessointi ja pitkät säilytysajat vähentävät ruuan ravinteita, joten lisä voi olla tarpeen. Tämä selviäisi helposti mittauksilla ja realistisilla mittausrajoilla, mutta näitä ei normaali sairaudenhoito tee. Sitten voidaan kiistää loputtomiin lisäravinteiden tarve. Tavalliselle kansalaiselle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin selvittää asioita itse.

     15. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Kerrot edelleen lisää omista kokemuksista. Ne ovat ihan ok sinulle mutta niiden perusteella ei voi antaa suosituksia muille eikä kuvitelma siitä, että kertomalla omista kokemuksista muille, joku toinen voisi niistä saada apua, todellisuudessa toimi.
      Väität vastoin parempaa tietoa, etteikö muka höttöhiilareista varoiteta vaikka suosituksissa nimenomaan suositellaan minimoimaan ne ja annetaan ylärajakin. D-vitaaminista on suosituksert olemnassa, että pelkkä ravinto ei Suomessa riitä, jne.
      Tarinasi paisuu edelleen. Nyt mukana jo lisäaineet, ruoan prosessointi ja säilytysajat. Näistä asioista on oikeasti tutkittua tietoa eikä tarvitsisi vain käyttää mielikuvitusta.

     16. Villivarsa avatar
      Villivarsa

      Ei se itsestään paisu. Vastaan kysymyksiisi eli paisuttaja on joku muu kuin minä. Kerronkin omista kokemuksistani, jotta samankaltaisessa tilanteessa olevat voivat miettiä asiaa. Sinun pitäisi lääkärinä huomioida se, että voi (ja tiedän että on) muita, joilla on samanlainen tilanne ja suosituksia voi olla tarve muuttaa. Vastaa nyt vietä, että kuinka monta kertaa pitää vastata että olet yksittäistapaus :-).

     17. Antti avatar
      Antti

      Miten Juhani selittäisit näitä tapauksia, joissa lääkäri on määrännyt jotakin lääkettä, mutta potilaan tilanne onkin parantunut lisäravinteella? Eikä vain oma tunne ole parantunut, vaan myös mittaustulokset.

     18. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Toki vitamiineilla on vaikutusta, jos niistä on puutetta. Mutta niitähän suositellaan moniin tilanteisiin, joihin niistä ei ole tutkimuksten mukaan hyötyä.
      Mitä enemmän on eri vitamiineja tutkittu tiloissa, jotka eivät liity puutteeseen, sitä selvemmäksi on käynyt, että vitamiinien antamisella yli normaalin tarpeen, ei saavuteta mitään terveyshyötyjä.
      Mitä tulee johonkin tapauksiin, niihin tarinoihin suhtaudun kyllä epäillen. Kuka niistä menee takuuseen, että puhutaan totta ja kuka ne on varmistanut?

     19. Antti avatar
      Antti

      Eli yksinkertaistettuna pidät parantuneen tilanteen syynä jotakin muuta, kuin vitamiinia?

 13. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Siihen 2% juttuun, paljonkohan pahalaatuisissa syövissä on 5 vuoden hengissäpysymis aste. Australiassa yleinen taso on 60%. Sama juttu taisi olla brittiläisen kolmanneksen kanssa, ei tainnut olla kysymys yleensä sytostaattihoidoista vaan saattohoitoisten kanssa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Keskimääärin eloonjäämisennuste on 70%. Vaihtelee paljon sairaudesta riippuen.

 14. Paula avatar
  Paula

  Erittäin hyvä blogi ja teksti. Pelottavaa miten Heikkilä väittää asioita joiden tueksi ei ole tutkittua dataa. Olisikohan Valviran puututtava jo asiaan.

 15. Ilpo avatar
  Ilpo

  Joo, sivuraiteella varmaan ollaan. Alkuperäiseen aiheeseen mennen, laita tässä Aarvan blogi -linkin. Viimeisimmän. Siinä hän käy läpi niitä väitteitä Antin kirjasta. En osaa ottaa noihin kantaa, kun en ole saanut kirjaa käsiini.
  Kiitokset omasta puolestani keskustelusta.!
  https://liinanblogi.com/2019/01/13/levittaako-media-vaaristeltya-tietoa-antti-heikkilan-kirjasta/

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olen kyllä tuon lukenut ja olen varsin suuresta osasta noita väitteitä eri mieltä. Jos väitetyn tietokirjan faktantarkistusta ei saisi tehdä, oltaisiin aika heikoilla jäillä. Se mitä on tuon faktantarkistuksen jälkeen tapahtunut, ei ole ollut tietenkään mitenkään hallittavissa tai suunniteltua. Osin jatkotapahtumien syynä voisi olla se, että asialliseen kritiikkiin ei ole millään tavalla reagoitu, muutoin kuin parjaamalla.

   1. Catarina avatar
    Catarina

    Moi, kiitos hyvästä keskustelusta. Noin viisi vuotta sitten kiinnostuin Ilpon ja Juhani Knuutin keskustelemasta aiheesta, kun olin töissä tarjoilijana Helsingin keskustassa tilaisuudessa, jonka lääkeyhtiö tarjosi lääkäriopiskelijoille. Asiasta mitään aiemmin ajattelemattomana henkilönä ihmettelin paikalla vallinnutta dynamiikkaa: lääkeyrityksen johto oli pitämässä diaesitystä josta muistan erilaisia käyriä, ilmassa oli hurmoksellisen seurakunnan kokoontumisjuhlan tuntua (chillaa Knuuti, tykkään vaan osuvista kielikuvista), kun yleisö kuunteli puhujaa pihahdustakaan päästämättä. Seikka mitä ei ollut aiemmin käynyt työskennellessäni mitä erilaisimmissa yritystilaisuuksissa oli se, että meiltä alamaisilta eli tarjoilijoilta suljettiin ovet viinikaatojen ja useampien ruokalajien tarjoilujen välissä, jos puhe oli meneillään. Ei muuten ollu halpa keissi, ja kävis se työstäkin tarjoilla 200 hlö poppoolle! Loppuillasta terveydenhuoltomme tulevaisuus oli kauniisti sanottuna kännissä kuin eläimet (en moralisoi itsekin nuorena naisena, oli vaan hauska yllätys), oisinpa ihan mielenkiinnosta saanut riisua esiliinani ja istua ruokapöytään. Tää oli vain mun kokemusperäinen ihmetystä ja ennen kaikkea suurta mielenkiintoa herättänyt tapahtuma ja olen siitä kiitollinenkin. Kunnioitan lääkäreitä, etenkin ihmislähtöisiä ja työhönsä (ja elämäänsä) intohimoisesti ja kehityshaluisesti suhtautuvia, kriittisiäkin sellaisia. Osa tekee tosi hyvää työtä!

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Kuvasit normaalin kaupallisen tilaisuuden tapahtumia. Periaatteessa tuollaista samaa on joka alalla, kun jotain markkinoidaan.
     Kokonaan eri asia on tietenkin se, että olivatko nuo osallistuneet nyt sitten juuri tuon firman lääkkeitä määräämässä potilailleen vaikka jokin muu olisi parempi taikka lääkettä ei edes tarvittaisi.

     1. Catarina avatar
      Catarina

      Niimpä! Jotenkin tuli yllätyksenä vaan se, että firmat tulee kuvioihin mukaan jo opiskeluvaiheessa. Kiitos viestistäsi.

     2. Ilpo avatar
      Ilpo

      Kiitos Catarina hyvästä kertomuksesta. Valitettavasti tyypillinen Juhanin “ohi olennaisen” -vastaus.
      Vastaa ehkä menneen ajan markkinointitapahtumaa. Mutta olennaista tuossa on luonnollisesti se, että “kohderyhmänä eli asiakkaina” ovat lääketieteen opiskelijat.
      Onko tämä markkinointitapa yleistä myös muissa yliopistojen tiedekunissa? Epäilen.
      Miksi opiskelijoille pitäisi jotain tuotteita markkinoida?
      Itse olen lääkärystäväni kautta saanut itselleni mm. Joulukuusen. Kävimme sen yhdessä hakemassa jonkun lääkealmistajan tarjoamana “joululahjana”. Tilaisuudessa jaettiin lääkäreille myös lääkenäytepakkauksia ym. “tarvikkeita”. Katselin silmät pyöreinä silloin kyllä meininkiä.

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Ihan kiinnostavaa keskustelua mutta eikö tämä nyt ole juuri sitä “ohi olennaisen” -kommentointia? Mitä tekemistä tällä asialla on Heikkilän kirjakritiikin kanssa?
      Kyllä markkinointia tapahtuu edelleenkin ja myös opiskelijoille. Mutta nuo kuvaamasi tapahtumat eivät kyllä enää edusta tätä päivää. Kun en itse ole missään tuollaisissa ollut mukana ainakaan 20 vuoteen, en pysty ottamaan kantaa millaisia ne tänään ovat. Tietojeni mukaan rajoittuu lähinnä mustekynään ja kahvipullaan, kun teollisuuden edustaja täyvät kertomassa jostain uusista lääkkeistä.
      Kriittinen asennoituminen lääkkeisiin on normaalia toimintaa. Mutta en oikein jaksa ymmärtää tuota kaikenkattavaa lääkevastaisuutta. Jos nyt tänään kaikki lääkkeet vietäisiin pois, olisi monen tilanne aika karu. Oikeanlainen ja perusteltu lääkehoito on yksi terveydenhuollon perusteista mutta ei tietenkään ainoa eikä usein sen ensimmäinen vaihtoehto.

 16. mh avatar
  mh

  En ota kantaa kirjan lääketieteellisiin väitteisiin, mutta enemmän kirjassa kiinnitti huomioni Heikkilän maalailema ‘salaliitto’ ruokateollisuuden ja lääketeollisuuden välillä. Eli ruokateollisuus haluaa syöttää meille mahdollisimman halvalla tuotettua huonoa ruokaa saadakseen voittoa. Tämä lienee ainakin osittain totta. Lopulta sairastumme huonosta ravinnosta, jolloin lääketeollisuus voi myydä meille mahdollisimman paljon lääkkeitä saadakseen voittoa. Tämäkin lienee on lääketeollisuuden etujen mukaista, ja siis totta.
  Minusta tuntuu, että Heikkilä on näillä vätteillä tökkäissyt aika isoon mätäpaiseeseen ja suututtanut ‘isot pojat’. Sen vuoksi käynnissä on ajojahti, jossa yritetään saada huomio kirjassa esiintyviin virheisiin ja Heikkilä näyttämään epäpätevältä, ettei huomio kohdistuisi taustalla olevaan suurempaan kuvioon…

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Aikamoinen salaliitto, sehän pitäisi valjastaa miljoonia ihmisiä salaamaan tuollainen sopimus. Eikä kukaan heistä saisi paljastaa sitä.
   Vakavasti ottaen, on oikeasti tutkittu, kuinka monta ihmistä voi olla salaliitossa, jotta se ei paljastuisi. Luku oli aika pieni, puhutaan maksimissaan kymmenistä tai sadoista ihmisistä.
   Toisekseen, on aika naivia kuvitella, että kukaan ei sitten tekisi sellaista ruokayritystä, joka tuottaisi terveellistä ruokaa. Luulisi, että ihmiset sitä ostaisivat. Miten se estettäisiin?
   Eiköhän tuollainen salaliitto ole vain salaliittoharhaisten horinoita. Vai olenko minäkin siinä salaliitossa mukana? Ja mitäs minä siitä saisin? Verotietoni ovat avoimia, asun ihan tavallisesti ja ajan tavallisella autolla. Luulisi, että tuollaisella salaliitosta pitäisi hyötyä oikein kunnolla, jotta sitä ei paljastaisi.
   Eiköhän nyt vain ole kysymys siitä, että Heikkilän kirjassa vain yksinkertaisesti on niin paljon ja massiivisia virheitä, että monet kokivat, että näistä tulee informoida laajemmin. Jos kertoo virheistä, joita kirjoittaja ei edes yritä puolustaa vaan hyökkää henkilöitä vastaan parjamaalla ja maalittamalla, voi kysyä kumpaan suuntaan tuo ajojahti oikein tapahtuu? Etkö itse huomaa, että kommentillasi olet itse osa tuota ajojahtia?

   1. Ilpo avatar
    Ilpo

    Tuota salaliittoa kutsutaan markkinavoimaksi.

    1. Ilpo avatar
     Ilpo

     Ja jokainen varmaan tietää, että mikä markkinavoimia ohjaa?
     Taloudellinen hyöty. “Follow the money.”

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Juuri niin. Tietenkin lääketeollisuus on tuoton perässä. Sen vuoksi tarvitaankin tiukkaa säätelyä ja vaatimuksia.
      Markkinavoimat ohjaavat myös huuhaata. Ravintolisät ovat satojen miljardien dollarin bisnes. Homeopatian tuotteita myytiin 3,6 miljardilla vuonna 2015. Millä tavalla näitä säädellään?
      Sitten pienemmässä mittakaavassa kirjojen myynti. Mitä kohutumpi ja opportunistisempi kirja sitä enemmän sitä myydään ja myös verkkosivujen klubiin saadaan maksajia.
      Kun nyt sitten markkinavoimat ohjaavat kaikkea, mitä minä tästä hyödyn?

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Nyt en kyllä ymmärrä. Markkinavoimathan ovat sellaisia voimia, joita kukaan ei ohjaa eikä kykene vaan tapahtuvat ihan itsestään markkinoiden=ihmisten reagoidessa. Salaliittohan on juuri täysin päinvastainen ilmiö, siinä sovitaan jotain salaa muiden tietämättä. Miten voisi olla markkinavoimien salaliitto?

     1. Ilpo avatar
      Ilpo

      Markkinavoimia ei kukaan ohjaa? 🙂
      Mitäs ne lobbarit ym. sitten tekee? Eikö lääke-edustajat ole sinuun ottaneet yhteyttä vielä?
      Jokaisella taoudellisella toimijalla on markkinointistrategia ja -budjetti. Tarvittaessa käytetään lahjontaa ym. keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi.
      Vitamiinibisnes on ok. Lisäravinne- ja verkostobisneksiä kavahdan. Homeopatiasta en tiedä tarpeeksi.
      Lääketeollisuus on kuitenkin terveysalalla se mahtavin lobbari. Onhan lääkkeiden kehittäminen hidasta ja kallista puuhaa, joten kaupan on käytävä jos/kun lääkeaihio saadaan markkinaan.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Tottakai kaikki kaupalliset toimijat markkinoivat tuotteitaan. Tapoja on myös monia. Olennaista on kriittisten toimijoiden tiukka sääntely. Lääketeollisuus on yksi niistä aloista, joita säädellään poikkeuksellisen tiukasti. Ja ihan syystäkin. Tämän sääntelyn ja vaatimusten vuoksi se on kallista liiketoimintaa.
      Kaikkia kaupallisia tuotteita mainostetaan. Miksi et ole huolisssasi muiden tuotteiden mainonnasta. Juuri kaupallisuuden vastapainoksi on luotu hoito-ohjeita eri tilanteita varten. Suomessa niitä sanotaan Käypä hoito -ohjeiksi, muulla guidelineksi. Niiden avulla voidaan eri hoitojen suositukset antaa tutkimusnöytön, ei mainonnan perusteella.
      Eikö kuitenkin pitäisi olla vähintään yhtä huolissaan kaikesta siitä terveysmarkkinoinnista, lobbauksesta ja lahjonnasta, jota ei käytännössä lainkaan säädellä. Tähän kuuluvat lukuisat erilaiset terveystuotteet, laitteet ja huuhaahoidot.
      En vain ymmärrä nyt pointtiasi. Jos kerran markkinat ohjaavat kaikkea, miksi juuri lääketeollisuus on se, joka on suurin pahis vaikka muualla kannattava bisnes on paljon helpommin saatavilla. Pahiksia on joka alalla.
      Oletan, että et kuitenkaan kiistä, että tarvitsemme lääkkeitä. Jos kuvitellaan tilanne, että kunnollisia lääkkeitä ei olisi lainkaan, olisi terveydenhuolto aikamoisessa pulassa monien sairauksien osalta. Tarvitsemme lääkkeitä mutta ilmeisesti ne pitäisi tipahtaa taivaasta?

     3. Ilpo avatar
      Ilpo

      Tässä pari artikkelia. Toisessa lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden symbioosista ja toisessa kanadalainen tutkimus lääkeyhtiöiden lääketutkimusten manipuloinnista.
      Tämä manipulonti on edesvastuutonta. Toisaalta kun lukee esim. masennuslääkkeiden haittavaikutusluetteloita, niin kovin kriittistä tuo valvonta ei ole.
      Toisaalta ihmettelen vielä, ettei Suomessa ole lääkäreiden pakollista jatkokoulutusvelvollisuutta kuten valtaosassa euroopan maita? Lääkäreiden jatkokoulutuksesta huolehtivat lääkeyhtiöt?
      “Lääketeollisuus käyttää joka vuosi miljardeja vaikuttaakseen siihen, mitä lääkkeitä sinulle määrätään. Lääkärien mukaan lobbauksella ei ole vaikutusta, mutta tutkimukset kertovat muuta. Koulutuksessakin asiaan on herätty vasta viime aikoina, vaikka lääkäreiden ja lääkeyhtiöiden kohtalonyhteys on jo vuosikymmeniä vanha.”
      https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001802979.html
      “Those Who Have the Gold Make the Evidence: How the Pharmaceutical Industry Biases the Outcomes of Clinical Trials of Medications”
      https://link.springer.com/article/10.1007/s11948-011-9265-3#page-1
      En ota kantaa ns. huuhaaseen, koska käymme keskustelua ‘virallisesta’ yhteiskunnan tukemasta terveydenhoidosta.

     4. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Tietenkin lääkeyritykset yrittävät mainostaa tuotteitaan. Sen vuoksi tarvitaan valvontaa. Sen vuoksi tarvitaan myös niitä parjattuja Käypä Hoito -ohjeita. Kyllähän noita erilaisia artikkeleita löytyy, jossa väitetään vaikka mitä. Keskustelu on toki hyväksi mutta ei niillä ole sellaista arvoa, että niiden perusteella voitaisiin väittää että Suomessa lääkärit määräisivat turhia lääkkeitä, koska lääketeollisus. Kun valtaosa lääkäreistä ei hyödy teollisuudesta mitenkään, miksi he kirjoittaisivat turhia lääkkeitä. Kaikenlaisia salaliittoväitteitä kerrotaan mutta ei kummoista salaliittoa mustekynillä saada aikaan.
      Tunnen suuren määrän lääkäreitä ja kaikki tuntemani kyllä käyttävät lääkkeitä niiden osoitetun tarpeen perusteella.
      Muuten, eikö sinusta tämä kommentointi ole ajautunut vähän sivuraiteille. Mitä tekemistä tällä asialla on kirjan virheiden kanssa?

 17. Ilpo avatar
  Ilpo

  Löysin ko. viestiketjun Biomedin Fb-sivuilta. Tyypillistä jankkaamista, samaa löytyy Skepsiksen sivuilta ja ehkä vielä asenteellisempana. Toki tuossa Uusimaa -artikkelissa on Juhanin kommentoima epätarkkuus, samaa toki taas löytyy vastapuoleltakin.
  Antti heittää Terveyssummitin haastattelussa haasteen televisiokeskusteluun tiedeyhteisön edustajien kanssa. Kannattaa kaikkien katsoa tuo haastattelu, siinä mielestäni varsin helposti pääsee kärryille tilanteesta.
  Löytyisikö tiedepuolelta Antin haasteen vastaanottaja?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Minulla on sellainen käsitys, että ei asiantuntijoista ole pulaa. Epäilen, että asiallinen media ei vain ole kiinnostunut ottamaan Antti Heikkilää haastateltavaksi isolla näkyvyydellä. AH:n väitteethän ovat jo tiedossa, ne löytyvät kirjasta ja ne löytyvät hänen verkkosivuiltaan. Lukuisa määrä asiantuntijoita on todennut ne tutkimustiedon vastaisiksi. Tämän vuoksi, epäilen, että tuo tilanne nähdään tasapuolisuusharhana eikä rakentavana ja asiallisena keskustelutilaisuutena, jossa selvitetään jotain epäselvää asiaa. Tavoitteena pitäisi olla siis tilaisuus, jossa jostain epäselvästä asiasta saadaan eri näkökulmia ja uutta tietoa eri asiantyuntijoiden toimesta. Jos ajatellaan tätä asetelmaa, en oikein ymmärrä mitä uutta näkökulmaa tai tietoa tuosta saisi esiin?

   1. Vesa avatar
    Vesa

    Antti Heikkilä blogissaan JUHANI KNUUTI JA AKATEEMINEN TROLLIRYHMÄ 31.10.2018:
    “Olen kylläkin valmis keskustelemaan avoimesti, mutta vain suorassa TV-lähetyksessä, kenen tahansa nykymenoa puolustavan “asiantuntijan” kanssa.”
    Tähän liittyen Juhani Knuuti blogissaan Tavoitteena lääkkeetön elämä 1.11.2018 klo 15:09
    “Olen valmis asialliseen keskusteluun kenen kanssa tahansa.”
    Koska molemmille sopii, niin jäädään mielenkiinnolla odottelemaan toteutusta. Kuka ryhtyisi järjestämään?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Niinpä. Ja vielä asiallisen. 😉

 18. Päivi Niiranen avatar
  Päivi Niiranen

  Hei Juhani! Kiitos että jaksat tutkia ja esittää perusteltua kritiikkiä. Olen terveydenhoitaja/diabeteshoitaja ja erehdyin Biomedin sivuilla toissapäivänä kyseenalaistamaan Antti Heikkilän oppeja diabeteksen hoidossa. En koskaan missään keskusteluissa ole törmännyt sellaiseen vihapuheeseen. Minuun henkilönä ja myös hoitajana kohdistuvaan ivaan ja dissaamiseen. Minulla on pitkä työkokemus mutta näissä keskusteluissa se oli haitta, en ole ajantasalla kuulemma. No sieluni kyllä toipui kokemuksesta. Mutta aivan oikein arvioin viimeisessä puheenvuorossani. Keskustelussa oli sama fiilis kuin jossain hengellisessä lahkossa jossa mitään johtajan mielipidettä ei saa kyseenalaistaa. Ulkopuolinen kritiikki koetaan uhkana ja siihen reagoidaan vihalla ja kieltämisellä. Asioista ei voi keskustella kunnioittavaan sävyyn asioina vaan mennään henkilökohtaiseen loukkaamiseen. Tämä oli ihan uusi kokemus minulle että tällaista fanaattista palvomista on Suomessa. Onneksi on minua viisaampia ihmisiä esittämässä tieteellisesti kestävää kritiikkiä. Kiitos ja tsemppiä jatkoon!

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos palautteesta. Tuntuu kuin tänään ei olisi enää hävettävää käyttäytyä huonosti ja solvata ihmisiä, joilla on eri kanta asiaan. Eikä se hyvä käytös onnistu itseltäkään täydellisesti. Mutta on tuossa fanaattisessa parjaamisessa jotain niin omituista, että vaikka siihen on jollain tavalla turtunut, ei siihen oikein totu.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Uusimaa-lehdessä julkaistussa blogissa oli harmittavasti keskeisiä asiavirheitä. Onhan vaikka kuinka moni ollut valmis keskustelemaan asioista omalla nimellään. Minun lisäkseni nuo kolme asiantuntijaa, jotka kirjan lukivat ja arvioivat, olivat esillä aivan omalla nimellään. Myös Vladimir Heiskanen, Olli Haataja ym. moni muu on esiintynty omalla nimellään. Ongelma on vain, että keskustelu ei pysy itse asiassa vaan menee Heikkilän ja hänen kannattajiensa suunnasta heti henkilökohtaiseen parjaamiseen ja maalittamiseen.

  2. Veli Pekka Nousiainen avatar
   Veli Pekka Nousiainen

   Päivi Niiranen. Ei kannata kirjoittaa omalla nimellä sinne. Luo uusi nimimerkkiprofiili tai käytä jonkun toisen profiilia (luvalla). Lisäksi täytyy ymmärtää, että jos ei edes tutkijakoulun läpikäynyttä lääkäriä uskota millään tavoin (eikä linkkejä tieteellisiin tutkimuksiin oteta todesta), niin kuinka luulet että yksittäisen ihmisen sana painaa, vaikka olisitkin diabeteshoitajana kokenut ja työssäsi pätevä.

   1. Ilpo avatar
    Ilpo

    Olen samaa mieltä VPN:n kanssa, ei kannata sinne mennä yhtään provosoimaan. Toki siellä saa vastaansa paljon omakohtaisia kokemuksia hoidoista. Kyllä ne omat kokemukset yleensä painavat enemmän henkilötasolla kuin tieteelliset tutkimukset.
    Onhan se toki ihan ymmärrettävää.
    Kai Päivikin saa hyvää palautetta hoidoistaan?

 19. Entäs ne statiinit avatar
  Entäs ne statiinit

  Ilmeisesti AH:n kritisoiminen = kuib ketodieti, vhh:n dissaaminen. Mitä suurempi kalorivaje niin sitä parempi tulos painon pudotuksessa. Varmaan VirtaHealthissä saadut tulokset ovat hyviä tosin jonkun pitäisi maksaa hoidosta.

 20. Sani avatar
  Sani

  Tämän päivän “uusien” tietojen perusteella alkaa jo olla korkea aika luonnostella anteeksipyyntöä lukijoilta ketodieetin dissaamisesta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Jaahas. Mitähän uuttaa on oikeasti tullut esiin?
   Toisekseen, en ole edes kertaakaan ketodieettiä dissannut vaan kertonut kirjan väitteiden olevan vrheellisiä. Päinvastoin, olen kertonut, että ketodieetti on hyvä vaihtoehto ylipainoisille diabeetikoille mutta myös muilla ruokavalioilla saadaan vastaava tulos. Mitäs dissaamista tuo on? Se kuulostaa ehkä dissaamiselta ainoastaan niiden korviin, joiden mielstä ketodieetti on AINOA OIKEA ja sitä pitäisi myös suositella AINOANA OIKEANA ruokavalion diabeetikoille. Tämä ei vain pidä paikkaansa.

 21. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  jaahas, nyt jopa kauppalhti plö…. toimittajineen hyökkää. On tämäkin media hyökkää muttei kirjoita todellisista uutisista. Mikään media ei ole kirjoittanut kiibab kuulennosta niin tämähän on tietenkin fake news, jopa yle, hs ja maaseutulehdetkin ovat uutisoineet asiasta, mutta mitäpä pienistä raflaava tarinahan on tärkein totuudesta viis. Niin tämä Heikkilän facesta.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ja mitäs siellä arvostellaan: Kirjoittajan ulkonäköä, ei mitä hän kirjoitti.

 22. Tuure avatar
  Tuure

  http://annals.org/aim/article-abstract/1846638/association-dietary-circulating-supplement-fatty-acids-coronary-risk-systematic-review
  Tästä raportista:
  Conclusion:
  “Current evidence does not clearly support cardiovascular guidelines that encourage high consumption of polyunsaturated fatty acids and low consumption of total saturated fats.”

  1. Mikko Linnolahti avatar
   Mikko Linnolahti

   Myös mm. viime vuonna arvovaltaisessa the Lancetissa: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)32252-3/fulltext
   Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study
   “High carbohydrate intake was associated with higher risk of total mortality, whereas total fat and individual types of fat were related to lower total mortality. Total fat and types of fat were not associated with cardiovascular disease, myocardial infarction, or cardiovascular disease mortality, whereas saturated fat had an inverse association with stroke. Global dietary guidelines should be reconsidered in light of these findings.”
   “Consistent with most data, but in contrast to dietary guidelines, we found fats, including saturated fatty acids, are not harmful and diets high in carbohydrate have adverse effects on total mortality. We did not observe any detrimental effect of higher fat intake on cardiovascular events. Our data across 18 countries adds to the large and growing body of evidence that increased fats are not associated with higher cardiovascular disease or mortality.”

   1. Entäs ne statiinit avatar
    Entäs ne statiinit

    Niin ja Laatikaisen mukaan haittoja alkoi tulla 60%:n hh:n jälkeen.

   2. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Ehdotan, että Mikko luopuisit kirsikanpoiminnasta ja perehtyisit laajemmin ravitsemustutkimuksiin ja yleisemmin tutkimusten hierarkiaan. Kyseessä on ekologinen tutkimus ja vaikka siinä on suuri määrä ihmisiä, tutkimusasetelma sisältää lähtökohdissaan niin paljon rajoitteita, että sen perusteella ei voida eikä tulla muuttamaan satunnaistettujen tutkimuksten, seurantatutkimusten ja vaihtokokeiden synnyttämää tietomassaa. Jos haluaisit harrastaa hieman kriittisyyttä, voisit vaikka lukaista PURE-tutkimuksen analyyseja, joita on kirjoitettu myös suomen kielellä.
    PURE-tutkimuksen mukaan esim naisille tupakointi olisi terveyttä edistävää. Tämä yksittäinen havainto vain kertoo, kuinka massiivisia virheitä tulee mukaan kun verrataan eri maiden ruokailutottumuksia ja sitten yritetään pelkistää viesti esim. hiilareihin taikka rasvaan, joita ei oikeasti ole tutkimuksessa mitattu.

    1. Mikko Linnolahti avatar
     Mikko Linnolahti

     Toimii yhtenä osoituksena (enemmänkin löytyy), että asia ei ole niin mustavalkoinen kuin annat ymmärtää. En tietysti odottanutkaan, että tällä (tai millään muullakaan vasta-argumentilla) olisi näkemyksiisi vaikutusta, koska olet näkemyksesi valinnut ja lukinnut, kuten useimmat muutkin täällä ja muualla aiheesta keskustelevat. Tämä on luonnollista ja ymmärrettävää – on kiusallista myöntää olevansa väärässä (en siis väitä, että olet väärässä; väitän, että voi olla, että olet väärässä) – mutta tieteen edistymisen kannalta se on vahingollista.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Heh.
      Etkö itse huomaa omaa vahvistusharhaasi. Kun minä olen kerännyt oikeasti tutkimusnäytön ja tehnyt sen perusteella tulkinnan, sinä syytät, että minä olen lukinnut vastaukseni, kun asia on oikeasti juuri päinvastoin: Muutan kantani sitä mukaa kun tutkimusnäyttöä tulee ja tällainen “takinkääntö” kuuluu normaaliin tieteen tekemiseen ja tulkintaan.
      Mikä sinun reaktiosi on? Uhriutua, että kun ei ole argumenteilla vaikutusta? No ei tietenkään ole, kun sinulla ei ole tarjota oikeita perusteluja omien argumenttiesi perusteeksi. Kerro minulle mikä hiljattain kirjoittamassani tutkimuskoosteessa VHH:sta diabeteksen hoidossa on väärin.
      Tottakai olen lukinnut vastaukseni mutta vain siihen saakka kunnes minulle oikeasti tarjotaan perusteita sille, että tulkintani tutkimusnäytöstä on väärä. Muutan heti kantani eikä se ole tippaakaan kiusallista. Ei todellakaan. Päinvastoin, olisin iloinen, jos tieto lisääntyy.
      Sen olen kyllä havainnut, että täällä monella kommentoijalla on vankka mielipide asioista ilman kunnon perusteluja. Toistaiseksi en ole sinultakaan nähnyt mitään oikeaa kriittistä keskustelua.

     2. Mikko Linnolahti avatar
      Mikko Linnolahti

      Huomaan oman vahvistusharhani. Olemme kaikki sille kovin alttiita. Sinä et ole poikkeus.

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      En tietenkään ole poikkeus. Koko ajan pitää ponnistella kyseenalaistaakseen omat tulkintansa ja olla valmiina muuttamaan niitä. Niinhän juuri edellisessä kommentissa kerroin. Tässä kyllä tutkimuskoulutus ja oman tutkimuksen tekeminen auttaa paljon sillä ymmärtää myös omien tulostensa kautta tutkimuksissa olevat rajoitteet.
      Olen utelias ja kysyn, millä tavalla se sinun oman vahvistusharhasi huomaaminen on täällä kommenttiplastalla näkynyt? Tämä yrittää olla siis vain kysymys, ei väite.
      Aiemmin moitit kantani olevan mustavalkoinen. Mutta en ymmärrä millä tavalla sillä en ole koskaan edes vastustanut VHH-ruokavaliota vaan olen todennut sen olevan ok VAIHTOEHTO osalle ihmisistä. Olen vain kritisoinut väitteitä VHH:n ylivoimaisuudesta, kun väitteelle ei ole olemassa tutkimustukea. Millä tavalla tämä on mustavalkoista? Eikö se ole juuri mustavalkoista, että fanaattisesti puolustaa jotain ruokavaliota vaikka noille väitteille ei löydy tukea?

     4. Mikko Linnolahti avatar
      Mikko Linnolahti

      En kirjoittanut “mustavalkoista” vaan “niin mustavalkoista”. Rasvoihin suhtautumisessa on tapahtunut paljon muutoksia vuosien varrella ja muutoksia voi olla edelleen luvassa. Monenlaista tutkimusnäyttöä löytyy. Mikä sitten on lopullinen totuus, kukapa sen tietää.
      Minä olen kallistunut vhh:n suuntaan sekä lukemani että kokemani perusteella. Molemmissa syyllistyn varmasti ainakin jossain määrin vahvistusharhaan.

     5. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Varsinkin jälkimmäisessä. Omat kokemukset eivät ole koskaan pohjana tiedolle ja muille suosittelussa. Se mikä sopii sinulle sopii sinulle, sen enempää siitä ei voi päätellä.

     6. Mikko Linnolahti avatar
      Mikko Linnolahti

      Tästä(kin) asiasta voi perustellusti esittää eriävän mielipiteen, hyvänä esimerkkinä William Banting.
      Mutta hyvää uutta vuotta ja terveyttä kaikille!

    2. JK avatar
     JK

     “PURE-tutkimuksen mukaan esim naisille tupakointi olisi terveyttä edistävää.”
     Mihin artikkeliin tämä perustuu?

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Muistan luvut nähneeni jonkin PURE-julkaisun verkkomateriaalissa mutta en pikaisesti tuota löytäyt.

     2. JK avatar
      JK

      Tämä ei luonnollisestikaan muuta esillenostetun PURE-tutkimuksen (Dehghan M ym. Lancet 2017;390:2050-62) tuloksia. Toisekseen kyseinen PURE-tutkimus perustuu yksilötason aineistoon minkä valossa toteamus, että kyseessä olisi ekologinen tutkimus kaipaisi tarkennusta.
      Yhtä kaikki havaintotutkimuksista tehdyssä meta-analyysissä (de Souza R ym. BMJ 2015;351:h3978) todettiin kokonaiskuolleisuuden osalta riskisuhde (RR) 0,99 (95% luottamusväli (LV) 0,91-1,09) eniten versus vähiten tyydyttyneitä rasvoja käyttävien osalta.
      Jos edelläoleva meta-analyysi päivitetään kyseisellä PURE-tutkimuksella (Dehghan M ym. Lancet 2017;390:2050-62), tällä tutkimuksella (Guasch-Ferre M ym. Am J Clin Nutr 2015;102:1563-73) ja tällä tutkimuksella (Wang DD ym. JAMA Intern Med 2016;176:1134-45), niin saadaan RR 1,00 (95% LV 0,94-1,08). Ja jos PURE-tutkimus poistetaan analyyseistä, niin RR on 1,02 (95% LV 0,96-1,08).
      Ravitsemustieteellisiin ”faktoihin” kannattaa ylipäänsä suhtautua varauksella, koska havaintotutkimuksilla voidaan todistaa jopa täysin päinvastaista eri kovariaattien valinnoilla (Patel CJ ym. J Clin Epidemiol 2015;68:1046-58).

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Kiitos kommentista. Tarkastelitko sitä kuinka suuri vaihtelu oli tyydyttyneen rasvan määrissä? Minulla on sellainen käsitys, että kaikissa tuoreimmissa tutkimuksissa tuo vaihtelu on ollut varsin pientä ja ylipäätään osuus energiasta aika matalalla tasolla. Tällöin ei tietenkään saa eroja edes ääripäiden välille.
      Mitä tulee hiilareihin, niissä piti PUREssa määrä ylittää 60% käsittääkseni, jotta ylipäätään oli eroa. Tällaistahan ei juuri Suomessa tutkimuksissa havaita eikä se ole tietenkään suositusten mukaistakaan.
      Lisäksi nuo vaihtokaupat, joissa tyydyttynyttä rasvaa on vaihdetty hiilareihin taikka tyydyttymättömiin, ovat olleet viestiltään selvempiä vaikka niissäkin toimii sama rajoite: Jos määrät ovat kohtuullisia, eipä ole huomattavia vaikutuksiakaan tutkimuksissa odotettavissa.
      On selvää, että ravitsemustiede ei todellakaan ole eksakti tieteenala. 😉

     4. JK avatar
      JK

      Tein metaregression alimman ja ylimmän neljänneksen tai viidenneksen tyydyttyneiden rasvojen saantimäärien eron vaikutuksesta kokonaiskuolleisuuteen. Sain riskisuhteeksi 0,98 (95% luottamusväli 0,95-1,02) jokaista saantimäärien eron lisäystä kohden.
      Esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa (Leosdottir M ym. J Intern Med 2005;258:153-65) alimman neljänneksen tyydyttyneen rasvan saantimäärät olivat naisilla 12,2% ja miehillä 12,3% energiansaannista. Sitä vastoin ylimmän neljänneksen olivat 21,8% naisilla ja 22,3% miehillä energiansaannista. Eli ”laardilla läträttiin” ylimmässä neljänneksessä, mutta tällä näyttänyt olevan sen suurempaa vaikutusta verrattuna matalampiin saantimääriin.
      Varmasti jokainen ymmärtää, että ravitsemustiede ei ole eksaktia. Ravitsemustieteeseen liittyy kuitenkin monia ongelmakohtia, kuten Ioannidis taannoin nosti esille (JAMA 2018;320;969-70).

     5. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Eli sopii siihen, että on vaikea tuon perusteella osoittaa itsenäiseksi tekijäksi, kun tyydyttyneen rasvan saanti vaihtelee 10% ja 20% välillä energiasta? MInulla on se käsitys, että 20% ei olisi ihan hurjasti verrattuna takavuosiin. Vaihtaminen tyydyttymättömiin kuitenkin näyttäisi oleva eduksi.

     6. JK avatar
      JK

      Tyydyttyneiden rasvojen osuus energiansaannista oli Suomessa noin 23% 60-luvun lopulla, 22% vuonna 1972 ja 13% vuonna 2007 (1). Nämä saantimäärät ovat linjassa aiemmin mainitun tutkimuksen (2) sekä suomalaistutkimusten (3,4) alimman ja ylimmän neljänneksen/viidenneksen saantimäärien kanssa. Nämä suomalaistutkimukset olivat myös mukana edellämainitussa meta-analyysissä (5). Myös aiemmassa Cochrane-katsauksessa (6) tehtiin kokonaiskuolleisuuden osalta meta-regressio, jossa todettiin riskisuhde 1,01 (95% luottamusväli 0,98-1,03) jokaista tyydyttyneen rasvan saantimäärien eroa kohti.
      1. Puska P, ym (toim). The North Karelia Project: From North Karelia to National Action. Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos 2009.
      2. Leosdottir M ym. J Intern Med 2005;258:153-65
      3. Pietinen P ym. Am J Epidemiol 1997;145:876-87
      4. Virtanen JK ym. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2014;34:2679-87
      5. de Souza RJ ym. BMJ 2015;351:h3978
      6. Hooper L ym. Cochrane Database Syst Rev 2012;5:CD002137

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kyseessä ei ole suositus vaan meta-analyysi. On olemassa monta meta-analyysiä samasta aiheesta. Miksi poimit tuon tietyn tänne?
   Mitä tekemistä tällä meta-analyysillä on Heikkilän kirjan taikka tämän blogikirjoituksen kanssa?

 23. NipNap avatar
  NipNap

  Teen niin kuin näen oikeaksi ja jos saan siten edes jotakunta kaveriani tuettua – niin hyvä, ei mulla ole kovin suuria muita odotuksia jatkoon. Saan koodata ohjelmistoa ja samalla tekemällä oppia lisää ja ohessa voi miettien sitä tätä kaikkea, miten monet asiat liittyvät toisiinsa ja täydentävät toisiaan.
  Lihavuusepidemia (fiskelaarinen sisäelinrasva) on seuraus monesta eri syystä ja myös niiden yhteisvaikutuksesta. Viimeisen vuoden aikana on yksi tullut ylitse muiden ja se on suoliston bakteerikanta ja jota ei ole aikaisemmin pystytty tutkimaan. Kun ulostetta siirrettiin lihavalta äidiltä laihalle tyttärelle niin tytärkin tuli yhtä lihavaksi kuin äitinsä. Ulostetta annettiin ihan muusta syystä.
  Mutta älä nyt helvetissä minua syytä sellaisesta, että olisin suositusten vastainen – minun mielestäni ne eivät vain ole kaikin puolin syystä tai toisesta kohdallaan useankaan ihmisen kohdalla (diabetes-2). Maatalous ja nyt ilmastomuutos vaikuttaa myös mitä suositaan ja povataan. Parempi olisi katsoa, mitä ruokakaupassa myydään ja mitä niistä teollisuus sinne lataa, unohtamatta lähiruokapalveluja ja omia reseptejä.
  Tutkimukset jätän toiseen arvoon – ainahan ne sanoo, että “uuden tutkimuksen mukaan ja niin edelleen, mutta tarvitaan lisätutkimuksia”.

  1. Antti avatar
   Antti

   Siksi, koska yhden tutkimuksen perusteella ei vielä voi kovin varmasti sanoa mitään. Tutkimukset pitää pystyä toistamaan. Tutkimukset jätät toiseen arvoon (ja siis minkä ensimmäiseksi?), kun et tunnu ymmärtävän niistä paljoakaan. Mitä jos aivan ensimmäiseksi ottaisit selvää, mitä tutkimus on?

   1. NipNap avatar
    NipNap

    HohHoh – paras p-jauhaja taas esillä. Joo parempi, kun et väliintuppautujana sanoisi mitään, koska sinä vain toistat itseäsi.
    Antti heittää lantin ja jos tulee klaava, niin katsoo olevansa oikeassa ja voi möläyttää, kruunan kautta taas vastapuoli on hakoteillä ja voi taas möläyttää. Sinä huutelet poskisolistina sieltä rannalta niille, jotka ovat veden varaan joutuneet.
    Vastauksenne ovat osoittaneet, että teillä on valikoiva ja ylimielinen asenne täällä keskustelijoihin – harhaanjohdetuiksi, kuten heitä kutsutte.
    Eli aivan turha blogi ja “lääkärin” vastaanotto ilman dialogia! Ainoa hyvä seikka on se, ettei tänne joudu jonottamaan, jollei viesti mene sitten toimituksen tarkastukseen.

    1. Antti avatar
     Antti

     Ai tuommoinen haukkuminen on parempi tapa keskustella? Ja pitäisi lopettaa keskustelu, jos toinen ei ole samaa mieltä kuin itse on? Eikö se sitten ole toistamista, kun toitotetaan vain lääketeollisuuden rahanahneudesta aivan kuin sitä ei oltaisi vielä kuultu, eikä tarjota mitään uusia todisteita siitä? Jos olen jossakin asiassa mielestäsi väärässä, niin voit ihan asiallisesti kertoa, miten asia sinun mielestäsi on. Miten mielestäsi voisi välttää ylimielisyyden?

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Koet, että vastineet ovat ylimielisiä, kun ei vain hyväksytä kritiikittä sinun mutu-tuntemuksiasi.
     Toiseksi, tämä ei ole lääkärin vastaanotto. Eikä varsinkaan ilman dialogia. Käypä vaikka tutustumassa tämän kirjan kirjoittajan blogin dialogiin. Ai niin, eihän sitä ole edes olemassa. Sorry.

     1. Antti avatar
      Antti

      NipNap yritti hiljentää, mutta hiljenikin itse. Dialogittomuuskin tarkoittaa ilmeisesti sitä, että kun ei taivuta samaan mielipiteeseen. Omalla logiikallasi Heikkilän kanavat on kyllä vielä turhempia.

   2. Veli Pekka Nousiainen avatar
    Veli Pekka Nousiainen

    Antti, luuletko tosissasi, että NipNap ottaisi selvää mitä TIETEELLINEN tutkimus on – ja nimenomaan lääketieteellinen. Hakisi vaikka hammaslääketieteelliseen ja jo ensimmäisen kuukauden jälkeen ja varsinkin “oman” lyhennelmän teko (englanti/suomi) auttaisi näkemään asioita. Hän ymmärtäisi tieteellisiä tutkimuksia. IT asiantuntijan logiikka riittää tähän kaikkeen ihan helposti. Ei tarvitse edes kovin paljon nähdä vaivaa.
    Tietysti syvärin tekeminen pakottaisi varsinaiseen syvään ymmärtämiseen oppimisen ja sen soveltamisen kautta.

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Pikakommentti vain suositusten mainintaan: Sinä siis asetut suomalaisten, pohjoismaalaisten ja sitten myös käytännössä globaalien ravitsemussuositusten yläpuolelle toteamalla, että “sinun mielestäsi ne eivät usein ole kohdallaan”. Ilman mitään perusteluja. Sitten lopuksi toteat, että “Tutkimukset jätän toiseen arvoon”.
   Tuhannet ja tuhannet asiaan perehtyneet tutkijat, jotka ovat alaa opiskelleet ja asiaa tutkineet, kuitataan täältä Suomen jostakin kumoten kaiken sen tiedon, jotka on viimeisen 50 vuoden aikana kertynyt. 😉

   1. Tuure avatar
    Tuure

    Tällä kommentilla Knuuti haluaa antaa kuvan, että kaikkialla maailmassa vallitsee suuri yksimielisyys ravitsemussuosituksista, ja niiden terveellisyydestä. Näinhän ei ole, ja on mielestäni tiedemiehelle epäeettistä näin väittää.
    Näin sanoi BMJ lehden päätoimittaja jo vuonna 2016:
    “Given the ever increasing toll of obesity, diabetes, and heart disease, and the failure of existing strategies to make inroads in fighting these diseases, there is an urgent need to provide nutritional advice based on sound science.”
    USAssa USDA (joka on vastuussa sikäläisistä ravitsemussuosituksista) on todennut saman, ja ohjeistanut vuoden 2020 suositusten tekijät seuraavasti ohjeissaan:
    12a. This Committee will be balanced fairly in its membership in terms of the points
    of view represented and the functions to be performed. Steps will be taken to
    encourage fresh points of view, such as establishing a Committee in which most
    members have not served on a previous Dietary Guidelines Advisory Committee and
    including members with varying points of view on the topics and questions to be
    examined by the Committee.
    Eli, ravintosuositusten status-quo halutaan selvästikin lopettaa.

    1. Mikko Linnolahti avatar
     Mikko Linnolahti

     “A scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die and a new generation grows up that is familiar with it.”
     Max Planck

    2. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Ei kyse ole status quosta eikä sellaista edes siten voida lopettaa. Tottakai jokainen komitea tekee oman versionsa suosituksista. Kokonaisuutena kuitenkin ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Yhdessäkään ei kerrota, että tyydyttynyt rasva olisi terveyttä edistävä ja sitä voisi suositella. Yhdessäkään ei suositella höttöhiilareita.
     Muutkin suuret linjat ovat täysin yhteneväisiä suosituksissa, jotka on joka kerta tehnyt täysin itsenäinen ryhmä asiantuntijoita ilman mitään salaliittoa tai kartellia.
     Olisiko kommenteissa aika jo keskittyä blogin aiheeseen? Kuten olen todennut, en ole edes hyökännyt mitään tiettyä ruokavaliota vastaan vaan kritisoinut kirjan virheellisiä terveysväitteitä.

     1. Tuure avatar
      Tuure

      Tulee mieleen Heikkilän n. 10 vuotta sitten julkaisema “Diabeteksen hoito ruokavaliolla”. Sehän kohtasi silloin aivan samanlaisen käsittelyn kuin tämä nykyinen. Nythän on kuitenkin osoittautunut. että Heikkilä oli oikeassa. Nykyisin ketogeeninen ruokavalio on todettu ylivoimaiseksi diabeteksen hoidossa. Kannattaakin katsoa amerikkalaisen Virta Health organisaation hoitotuloksia (virtahealth.com). Siellä hoidetaan diabetesta insuliinitautina, eli tavoitteena on pitää insuliini mahdollisimman alhaisena. Ja tulokset ovat loistavia.
      Ketogeenista ruokavaliota tutkitaan myös muiden tautien hoitokeinona, myöskin syophoitojen tukihoitona.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Suosittelen perehtymään tutkimuksiin. Tutkimusten mukaan VHH taikka ketogeeninen ruokavalio on vaihtoehto laihduttajille tai ylipainoisille diabeetikoille. Se ei ole tehokkaampi eikä missään tapauksessa ylivoimainen näihinkään käyttöaiheisiin, saati sitten lukuisiin muihin väitteisiin. Joillekin se sopii, monille ei.
      Mihin väitteesi muutoinkin perustuu? Se on tutkimustiedon vastainen. Lue vaikka kirjoitus, johon olen koonnut tutkimusnäytön: http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/vahahiilihydraattinen-vhh-ruokavalio-ja-diabetes/
      Virta Health pyrkii toteuttamaan ketogeenistä ruokavaliota em. ryhmässä. Kuten tutkimukset osoittavat, osalla potilaista sillä saadaan ihan hyvä tulos aikaiseksi, mutta tulokset eivät vettailututkimuksissa eroa keskimääräin muiden suositeltujen diabetesruokavalioihin verrattuna. Virta Health ei ole todellisuudessa tehnyt mitään kunnollisia satunanistettuja tutkimuksia, jossa paremmuus olisi osoitettu.
      Et tietenkään muutoinkaan voi puolustella Heikkilän uuden kirjan massiivista virheellisyyttä sillä perusteella, että aikaisempaakin vastustettiin. Etenkäään sen vuoksi, koska sekin oli täynnä virheitä.
      Viimeisin kommentti paljastaa, että et ole edes lukenut edellistä kirjoitustani, jossa näitä asioita käsittelin. Sanomalla jotain “tutkitaan muiden sairauksien osalta” ei voi perustella mitään. Vain niiden tutkimusten tuloksilla voi perustella, ei sillä, että tutkitaan. Onhan homeopatiaakin tutkittu monen sairauden osalta, ja sitten todettu, että ei toimi.

 24. NipNap avatar
  NipNap

  Tiesin odottaa tuonkaltaista vastaustasi.
  Aikaa kutakin sanoi pässi, kun päätä leikattiin – minulta kyllä tämän AH-jupakan kautta meni lopullinen luottamus politiikkoihin ja ns. “virallisiin” tutkimustuloksiin, joita toiset ns. “asiantuntijatahot” tulkitsevat totuudeksi – suosituksia, joita kansalaisten tulisi vielä totella. Eihän siellä enää paljon vialla ole, mutta tarpeeksi ja niin se käy “Ensin pilkataan, sitten haukutaan, sitten uteliaisuuttaan tutkitaan, sitten se hyväksytään ja lopuksi se omitaan”.
  Kun katselee elintason myötä kehittyneitä sairaustilastoja: diabetes-2, ADHD, dementia, masennus, lihavuus, unettomuus, autonomiset häiriöt – ei kai ne taivaasta tipahtaneet. Lääketehtaat ovat kyllä niitä, jotka voivat hyvin eli voittoa kymmeniä miljardeja vuodessa ja koska ahneudella on se kummallinen voima, kuten vallalla eli jäädä niiden koukkuun (hook).
  Sano vaan: “kyllä yksi laillistettu ravitsemusterapeutti vastaa kymmentä Heikkilää” ? mutta mitäs sitten, kun tulee se yhdestoista. Laillistetut (terapeutit, sotilaat, poliisit) ovat kaikki puoluekurin kaltaisten sääntöjen alaisia yksilöllisyys unohtaen.
  Kaikki tiet johtavat “roomaan”, vaikkakin mutkien kautta – joten ädjö siihen asti.
  PS. Olen päättänyt jatkaa VHH/ravitsemus-terveys -ohjelmiston toteutusta, vaikka paljon aikaa siihenkin kaiken muun lisäksi menee. Siellä toivon mukaan vastakohdat ymmärtävät toisiaan YangJing -periaatteen mukaisesti. Olenko täten Persona non grata.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ilmeisesti poimit vielä yhden kliseen: Ravitsemussuositukset ovat aiheuttaneet lihavuusepidemian.
   Oma uhriutumisesi ei muuta tutkimustietoa toiseksi. Ei ole olemassa virallista totuutta. Tiede ei toimi niin vaan koko ajan pikkuhiljaa tulee lisää tietoa vanhan lisäksi ja lähestymme tilannetta, jossa ollaan aika lähellä totuutta. Ravitsemustiede ei ole eksakti tiede eikä edes vielä tietomassaltaan kovin vakiintunut. Mutta ei poikkeavilla mielipiteillä tutkimusnäyttöä voi kumota.
   Mitä tulee mainitsemiisi sairauksiin, suosittelisen perehtymään ihan perustason epidemiologiaan. Väestö Suomessa on vuosi vuodelta terveempää ja elää pidempään. Elintaso on kuitenkin parantunut niin, että saamme hankittua itsellemme nyt toisenlaisia sairauksia kun tarpeeksi pitkään elämme. Helpoin tapa leikata kasvavaa syöpäesiintymistä olisi antaa ihmisten taas kuolla sydäntautiin niin ettei syöpä ehtisi tulla.

  2. Antti avatar
   Antti

   Jos ei olisi noita sairauksia, olisi joitain muita. Niin kauan kun ei keksitä keinoa ikuiseen elämään, tulee jokin sairaus viemään henkemme. Siihen, mikä sairauksista iskee pahimmin, vaikuttaa sitten moni asia, kuten elintavat ja perintötekijät. Osa asioista on parantunut, kuten että monia sairauksia voidaan nykyään paremmin hoitaa lääketieteen avulla, ja osa taas huonontunut, kuten liikunnan määrä. Syy-seuraussuhteita on välillä asiantuntijoidenkin vaikea ymmärtää, ennen kun asiaa on tarpeeksi tutkittu. Joten tuskin niitä kuka tahansa maallikko ainakaan voi hatustaan heittää.
   “Virallisia” tahoja kritisoivat tuntuvat olevan suurien tunteiden vallassa ahneuksista syyttäessään. “Se iso paha lääketiede tekee meidät kaikki sairaaksi ja saa siitä vain hyötyä itselleen”. Tuntuu, että sen jälkeen kun on keksinyt tämän suuren salaliiton, katoaa kaikki asioiden neutraali tutkiminen, avoimuus ja uteliaisuus. Ei enää ajatella, että onkohan se näin.. vai voisiko sittenkin olla noin, vaan: “Näin se on, kaikki viittaa siihen!”. Ja kaikki tämän kyseenalaistajat ovat vain todisteita asialleni (enkä itse tietenkään asiaani enää kyseenalaista, onhan se johtopäätökseni kaikesta). Asiat aletaan nähdä tiettyjen, hyvin negatiivisten lasien läpi, sillä kaiken perustana on lopulta lääketieteen pohjaton ahneus. Ja sitten vielä kuvitellaan olevansa oikea asiantuntija, nyt kun on keksinyt tällaisen uuden, suurelta yleisöltä piilossa olevan asian. Salaliiton keksiminen johtaa asiantuntijuuteen? Ehkä silloin kuvitellaan tietävänsä asiasta niin paljon, että alkaa jopa nähdä asioiden taakse.
   Omia mielipiteitään on hyvä välillä iskeä päin kasvoja. Avautua vastapuolen mielipiteille. Pohtia, koko ajan, että voisiko asia olla näinkin. Ottaa selvää, mihin ne pohjautuvat lyttäämättä sen perusteella, kenen mielipide se on. Jos oma mielipide omasta mielestään kestää kritiikin, näin on vain toistaiseksi, ei lopullisesti. Testaus pitää olla jatkuvaa ja muutokselle avointa.

 25. NipNap avatar
  NipNap

  Aloitin VHH:n perustuvan ravitsemusohjelmiston tekemisen vuosituhannen alussa. Yksi sovellus on kotiruokala, johon on kerätty fineli -tietokannasta 2-300 perusruokaa pitoisuuksineen. Ideana: käyttäjä kattaa ruokapöydälle ruokaa ja annostelee ne, apuna graafinen suositus-kertymä ja makroravinne% taulut, sekä tietoiskuja. Työtä tähän on kertynyt yli 10 000 tuntia, mutta mitä muutakaan teen?, johon liittyy merkitys, tarkoitus ja olla tarpeellinen, sekä FLOW-motivoitunut työasenne.
  VHH on minun lähtökohta ja diabetes-2 sen tarkoitus. Sokeritautinen isäni kuoli 68v halvaannuttuaan ensin niin sydän- kuin aivoverenvuotoon. Siskoni (lahjakkaan lapsen tragedia) teki itsemurhan mielialalääkkeillä, kun olin 15v. Tyttärelläni oli paha ruokaihoallergia, mutta saatiin hoidettua jo lapsena. Sisko kuoli mahasyöpään, kuten naisystäväni ja liian monta kaveria ennen aikojaan… eli monta perustetta jatkaa ravitsemus-terveys projektia on voimassa edelleen.
  Uskon vankasti, että moni voidaan pelastaa ennenaikaiselta D-2:lta VHH:lla, mutta yksi ongelma on ? monikaan heistä ei kuuntele ja jos kuuntelee eivät välitä – tiedän sen itsenikin kautta. Tarvitaan auktoriteettia, jota uskotaan like AH, mutta hänenkin maineensa on laitettu naurunalaiseksi – toisaalta paradoksilla on myös kääteislakinsa.
  Olen tehnyt nyt 1-2 vuotta webSovelluksia uusilla työkaluilla responsiivisiksi, mutta en tiedä nyt sitten, jatkako tuon ravitsemusprojektin toteutusta ? 3 kk päästä olen isäni ikäinen ts. jatkuuko elämä edes. Äidin puolelta taas perintötekijät puhuvat toista, sillä äitini, kaksi hänen siskoaan ja yhden siskon mies elivät jokainen yli 95 vuotiaiksi. Vanhuustutkija haastattelikin Kainoa siitä, mikä heidän pitkän iän salaisuus on – valoisat luonteet, jos minulta kysytään.
  Lopuksi yks kommentti, joka jäi mieleen Kuopiossa opiskellessa. Kaveri ruokalassa söi ja sanoi “voi kun on hyvää ruokaa”, johon toinen tokaisi “niin, kun ei paremmasta tiedä”.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kertomuksesta.
   Kuten olen itsekin todennut, ei VHH ole lainkaan huono vaihtoehto. Toki tutkimusnäyttö muidenkin ruokavalioiden osalta on osoittanut, että T2DM saadaan kuriin yhtä tehokkaasti kuin VHH:lla. Toisille VHH sopii ja on hyvä, että on vaihtoehtoja olemassa. Nykyisen VHH:n tärkein haaste on siihen turhaan liitetty tyydyttyneen rasvan terveysintoilu sekä osin myös runsaan rasvaisen lihan suosiminen. Lisäksi VHH-ilmiöön liittyy myös monia muita outoja terveysväitteitä ml. selitykset insuliinin demonisisista vaikutuksista.
   Uskon, että syy miksi tätä VHH-fanatisimia vaastustetaan ovat juuri nämä lieveilmiöt sekä se, että sitä Heikkilän tyyliin sitä tarjotaan ainoaksi vaihtoehdoksi samalla väittäen, että ravitsemussuositukset olisivat lihavuuden ja diabeteksen lisääntymisen syynä vaikka on päivänselvää, että vain 20% noudattaa suosituksia ja nämä 20% voivat todella hyvin.

   1. NipNap avatar
    NipNap

    Ancel Keys on vuosisadan harhautus, joka sai aikaan rasvakammon. Katselin noita taulukoita ja myös siitä puuttuvia lukuja ja jos valitsin seitsemän eri maata, niin tulos olisi ollut ihan toinen kuin mitä Keys todisti. Tyydyttynyt rasva on “nykytutkimusten” valossa neutraali so. sillä ei ole sitä yhteyttä SV-tauteihin. Äitinikin sanoi “käy kaupassa ja tuo mulle sieltä voita ja kunnon kermaa”. Kun katselee nuoria, niin ne kävelevät kuin niiden solut olisivat lerppuja so. eivät jänteviä eli solukalvoista puuttuu jotain.
    Huuhailijana otan esiin tämän: https://deniseminger.com/2011/12/22/the-truth-about-ancel-keys-weve-all-got-it-wrong/
    Pohjois-Karjala projekti? samaa voisi kysyä, miten tuloksia käsiteltiin. Kuuntelin silloin noita senaikaisia tv-ohjelmia ja lopussa Puskan kaveri teki rentoutusjakson. Silloin aloin oppia rentoutumaan ja se teki hyvän olon. Tätä ei tutkittu: Pohjois-Karjalassa oli paljon evakkoväkeä, jotka kokivat olonsa stressaantuneiksi vieraassa paikassa. Tuo rentoutus on ollut tärkeänä osatekijänä ja luottamuksen antajana, että elämä jatkuu ok.
    Lopuksi taas yksi vertaus: Pöllö istui puussa ja huhuili, mitä enemmän se huhuili, sitä vähemmän se kuuli – sen taidon meiltä lienee vienyt tuuli.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Pliis, ei tänne Ancel Keysiä. Eikä ainakaan niitä viraalisia väitteitä, jotka ovat jo virheellisiksi todettu satoja kertoja.
     Tyydyttynyt rasva ei ole neutraali muualla kuin karppaajien foorumissa. Se, että viime aikoina tyydyttynyt rasva ei nouse enää esiin ITSENÄISENÄ riskitelijänä ei yllätä sillä, sen määrät ovat kohtuullisia. Kuitenkin kaikissa vaihtokauppatutkimuksissa on sama viesti: Vaihtamalla tyydyttynyt rasva tyydyttymättömään saa terveyshyötyä. Terveyshyötyä ei vain ole odotettavissa, jos vaihtaa höttöhiilareihin.
     Ei myöskään enää Pohjois-Karjala -projektin omalaatuisia tulkintoja, kiitos.
     Kun elintaphojen muutoksien vaikutusta on selvitetty, on tultu siihen tulokseen, että ainakin yli 50% syntyi juuri niiden ansiosta. Valtimotauti on vähentynyt yli 80%. Keskeiset tekijät ovat tupakoinnin vähentyminen sekä kolesterolistason lasku, joka taas selittyy ylenmääräisen laardilla läträämisen vähentymisestä.
     Kommenttina tuohon pöllön huihuilu-kommenttiin kysyn: Etkö itse huomaa kuinka kliseisiä kommenttisi Keysistä ja P-K -projektista ovat? Jos sinulla ei ole aikaa/mahdollisuutta perehtyä tutkimuksiin, suosittelen lukemaan minun aikaisempia kirjoituksiani taikka esim Tervettä skeptisyyttä ja Valtsun terveysblogin tuoreita kirjoituksia kolesterolista ja rasvoista.

    2. Veli Pekka Nousiainen avatar
     Veli Pekka Nousiainen

     NipNsp kirjoitti:
     “Kun katselee nuoria, niin ne kävelevät kuin niiden solut olisivat lerppuja so. eivät jänteviä eli solukalvoista puuttuu jotain.”
     En tiennytkään ihan solukalvotasolta löytyvän selityksen nuorten kävelytyyliin. 🙂

 26. NipNap avatar
  NipNap

  Tässä vielä yksi, jossa hoitokäytäntönä ketoosi yksilöllisellä ohjauksella.
  https://blog.virtahealth.com/one-year-clinical-trial-outcomes-type-2-diabetes/

 27. NipNap avatar
  NipNap

  Hyperglykemian hallinta tyypin 2 diabeteksessä, 2018. American Diabetes Associationin (ADA) ja Euroopan diabeteksen tutkimuskeskuksen (EASD) konsensusraportti.
  Tuli edellä viestiin väärä linkki, oikeampi tässä.
  http://care.diabetesjournals.org/content/41/12/2669

 28. NipNap avatar
  NipNap

  Niin se on Juhani – paskanjauhantaa puolin ja toisin – se ei miellytä. Kuitenkin haluaisin huomauttaa siitä, kuinka asiantuntijat pitivät rasvaa vaarallisena ja kuten karppausta, VHH:ta ja ketokeenistä dieettiä muoti-ilmiöinä. Nyt näköjään puolustanne niitä, mutta löydätte muita vikoja tilalle.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Päätelmäsi on virheellinen.
   Ei tutkimusnäyttö ole mitenkään erityisesti muuttunut eikä tulkinnat myöskään. Tyydyttynyttä rasvaa suositellaan edelleen vaihdettavan tyydyttymättömiin ja höttöhiilareita kehotetaan välttämään, kuten ennenkin. Samat suositukset pätevät myös VHH:n osalta.
   VHH on ollut muoti-ilmiö. Sitä se on edelleenkin, joskin muoti on ollut nopeasti hiipumassa. VHH:n etuja ja haittoja on tieteellisesti analysoitu jatkuvasti eikä niidenkään osalta tulkinnat ole muuttuneet.
   Mutta koko tieteen ydin on se, että se kehittyy sitä mukaa kun uutta tietoa saadaan. Ennen sitä ei mitään voi suositella. Ei tässä ole kysymys mistään takinkäännöstä vaan päinvastoin. Jos nyt esimerkiksi tulee vakuuttavaa näyttöä siitä että VHH olisi jotekin ylivoimainen ruokavalio, koko tiedeyhteisö muuttaisi kantansa. Koska tiede on kumulatiivista, tällaista muutosta ei kuitenkaan ole näköpiirissä. Jo nykyinen näyttö antaa ennakoida, että mitään sellaista mullistusta ei tutkimusnäytön osalta ole odotettavissa, että Heikkilän poskettomat väitteet VHH:n taikavaikutuksista olisivat totta. Tänään tutkimusnäyttö ei joka tapauksessa niitä tue.
   Kannattaisiko lukea tuore katsaus eri ruokavalioista. Ei näytä nousevan VHH mitenkään erityisesti esiin: https://www.annualreviews.org/doi/full/10.1146/annurev-publhealth-032013-182351

   1. NipNap avatar
    NipNap

    Nyt alkaa olla rakentavaa jauhantaa ja kiitos tuosta linkistä. Sitä en kyllä ymmärrä, mitä tarkoittaa “poskettomat”. Alla vastapalveluksi pari linkkiä.
    VHH-ruokavaliosta ADA:n ja EASD:n tuore yhteisjulistusta, joka koskee tyyppi 2 diabetesta.
    http://pediatrics.aappublications.org/content/141/6/e20173349
    Parannamme kakkostyypin diabeteksen ? onko tää Inkinenkin huuhaa.
    https://www.kauppalehti.fi/uutiset/terasmies-sami-inkinen-parannamme-kakkostyypin-diabeteksen/f9a34180-7df6-3ae3-9e8c-7469336e6aa8?_ga=2.27764668.1464034359.1544685818-883913469.1519285405
    Toi paskanjauhanta tulee mieleen viimeksi luetusta kirjasta “Paskanjauhantabisnes” ja siitä, miten harva paikallaolijoista ymmärtää, eikä edes käsitä sitä luovaa tarinointia, jota liikemiehet seminaareissaan esittävät. Pitävät itseään vain tumpelona ja ovat hiljaa.
    PS. Juhani, pyrkimykseni ei missään nimessä ole Sinua henkilökohtaisesti nostaa ristille, vaan puolustukseni vastakohta on Hesarin juttu ja kuinka se liikkeellepantiin välittämättä leimaamisen inhimillisistä seurauksista – ehkä piiloviesteissä on loraus sitäkin ? anteeksi.. Aikoinaan toivoin Antille meilatessa, että jättäisi vähemmälle nuo toisten mollaukset. Ehkä Anttia olisi pitänyt virkateitse huomauttaa, mutta sitähän on nykyään jokapuolella nettiä tuota muodiksi noussutta nurjanpuoleista puhetta ja vastaanasettelua.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Jos et ole vielä perehtynyt omaan analyysiini VHH:sta ja diabeteksesta, suosittelen. Olen siihan koonnut senhetkisen kunnon tietellisen näytön aiheesta
     Aika paljon VHH-piireissä hypetetään Virta klinikan “tutkimuksia”, jotka eivät oikeasti ole sellaisia tutkimuksia, joilla näyttö em kysymykseen ratkeaisi. Kyseessä on ruokavaliokokeilu diabeetikoille, jonka osalta on jo näyttöä, että siitä on hyötyä. Koska niistä tutkimuksista puuttuu oikeasti satunnaistettu asetelma, ei ruokavalion tehokkuudesta voida tehdä luotettavia päätelmiä verratuna johonkin toiseen.
     Mitä tulee Heikkilän saamaan kritiikkiin, ehkä et ole seurannut hänen toimintansa historiaa, jossa nimenomaan hän on se henkilö, joka on trollannut ja henkiläkohtaisesti parjannut Ad Honimen-tyyppisesti käytännössä kaikkia vähänkin hänen teesiensä kritisoijia, ml toimittajat, lehdet, media, tutkijat, lääkärit jne. Sen vuoksi tuollaiset vastareaktiot ovat minusta enemmänkin kuin ansaittuja. Hänän ei ole koskaan antanut mitään vastinetta itse aiheeseen vaan vain viestin tuojan henkilöön. Jokainen, joka on saanut tuota kuraa, tietää, että nuo hänen väitteensä ovat myös törkeää valehtelua.

 29. NipNap avatar
  NipNap

  Harmitti viesti, joka katosi varmistamatta sitä.
  SO. Saadakseni mielen Joulurauhaa tulin sanoo sen, että olen puolustanut Heikkilää myös siksi, että tämä teilaus sattuu syvälle omanarvontuntooni. Ikäväkseni se luo myös syyllisyyttä siitä, että jollain epäsuoralla tavalla parjaan samalla toista osapuolta.
  Asiantuntijasta ja sen kestosta. Minulla on ITC-alan tutkinto, jota olen täydentänyt yli 100 kk erillaisilla kursseilla niin työpaikan, yrittäjyyden kuin työttömyyden kautta täydentäen + kaikki itseopiskelu aina vuodesta 1973 lähtien … monien vaikeuksien läpi kulkien ja niiden kautta elämäntaitoa sisäistäen monipuolisesti, monet vaihtoehdot mukaanlukien (suggestopedia, NLP, meditaatio). Minulle sanotaan, että tiedän paljon asiaa ja että olenko ajatellut kirjoitaa niistä kirjaa.
  En pidä itseäni asiantuntijana siksi, että tieto-taito vanhenee niin nopeasti ja kokemus kokemukselta huomaa, kuinka väärässä oli toiveissaan ja miten tietämätön sitä on ollut omista vahvuuksistaan. Jotain kuitenkin tiesin intuition kautta ja osasin ennakoida tulevaa kehitystä paremmin kuin asiantuntijat.
  Onneksi minulle on kehittynyt resistenssiä, jonka avulla pääsen yli vaikean virran ja osaan sopeutua uuteen tilanteeseen, vaikka aina se ei ole ollut helppoa ja tuskinpa jatkossakaan.
  Mottona lainaus kirjasta “Mielen voima oppimisessa”: Kaikkitietävän mieli on sulkeutunut, ei vastaanottava. Kaikkitietävältä puuttuu myös uteliaisuus ja kyky kyseenalaistaa aiemmin opittua.

 30. Ilpo avatar
  Ilpo

  En ole lukenut Antin kirjaa vielä, kun se oli loppunut kirjakaupoista. Tilasin Adlibriksestä sitten ennen joulua.
  Voin silti tuoda esille oman kokemukseni ‘virallisen’ terveydenhoidon osalta.
  Sukuni on ns. sydäntautisukua, isäni kuoli 50-vuotiaana sydänpysähdykseen ja veljeni 60-vuotiaana infarktiin. Veljeni oli työterveyslääkärin tiukassa hoidossa ja söi kolesterolilääkkeitä, silti infarkti iski.
  Itse ole nyt 62-vuotias. Kaksi vuotta sitten käännyin Flt-ravintoterapeutin puoleen kolesterolini suhteen, koska lääkärit oli tuputtaneet kolesterolilääkkeita ja näyttäneet kuolintilastoennusteita joissa jäljellä oleva elinikäni oli muutamia vuosia ilman lääkitystä.
  Flt-asiantuntijalta sain ravinto-ohjeet ja lisäravintosuositukset joilla olen saanut trigly, h-crp ja h-cyst arvoni kohdalleen. Myös verenpaine on laskenut. Kokonaiskolesterolini on sama kuin 91-vuotiaalla äidilläni eli 6,2.
  En ole huolissani nyt terveydestäni. Suosittelen mahdollisimman lääkkeetöntä elämää ja itsensä kuuntelemista.
  Voisiko arvon herrat Juuti ja Heikkilä keskustella tosiaan tv:ssä.? Ei näistä artikkelisyytöksistä saa selvää kukaan. Olette kuitenkin hyvin koulutettuja ja sivistyneitä ihmisiä kumpikin.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kommentista. Kommentoin lyhyesti:
   Sanot:”Sukuni on ns. sydäntautisukua, isäni kuoli 50-vuotiaana sydänpysähdykseen ja veljeni 60-vuotiaana infarktiin. Veljeni oli työterveyslääkärin tiukassa hoidossa ja söi kolesterolilääkkeitä, silti infarkti iski.”
   Mikään ruokavalio tai lääkitys ei kykene estämään kaikkia sydäntapahtumia silloin kun valtimotauti on kehittynyt. Koleterolisääkkeiden teho riittää n 30% sydänkuolleisuuden vähenemiseen
   Mikäli riskiin ei olisi puututtu, olisi mahdollisesti tapahtuma tullut jo aikaisemmin mutta mitenkään ei voida ennustaa, kenelle tapahtuma tulee ja kenelle ei; ainakaan vielä.
   Sanot: “Itse ole nyt 62-vuotias. Kaksi vuotta sitten käännyin Flt-ravintoterapeutin puoleen kolesterolini suhteen, koska lääkärit oli tuputtaneet kolesterolilääkkeita ja näyttäneet kuolintilastoennusteita joissa jäljellä oleva elinikäni oli muutamia vuosia ilman lääkitystä.”
   Jos joku on antanut tuollaisen elinikäennusteen, se kuulostaa todella omituiselta sillä sellaista ei voida antaan. Sen sijaan voidaan kertoa seuraavan 10 vuoden aikana oleva riski saada kuolemaan johtava sydäntapahtuma, käyttäen taulukkoa, jossa otetaan huomioon, ikä, sukupuoli, tupakointi, kolesteroli ja verenpaine. Tämän perusteella voidaan myös arvioida, jos kyseisiä arvoja saadaan paremmiksi, kuinka suuri riskin pieneneminen olisi. Kannattaisi myös lukea aikaisempi kirjoitukseni sairauksien ennaltaehkäisystä.
   Sanot: “Flt-asiantuntijalta sain ravinto-ohjeet ja lisäravintosuositukset joilla olen saanut trigly, h-crp ja h-cyst arvoni kohdalleen. Myös verenpaine on laskenut. Kokonaiskolesterolini on sama kuin 91-vuotiaalla äidilläni eli 6,2.”
   Hienoa, jos olet saanut parantuneen ravitsemuksen avulla nuo biologiset markkerit parempaan asenttoon. Merkittävä rooli on myös perintötekijöillä ja niitä ei elintavat muuta. Kokonaiskolesterolin sijaan kannattaa kiinnittää huomiota LDL-kolesteroliin. Kolesterolia alentavan lääkityksen perusteena ei koskaan ole pelkkä kolesterolitaso vaan kokonaisriski. Tätä asiaa olen käsitellyt aikaisemmassa kirjoituksesani uusista ESC preventio-ohjeista. Jotta kolesterolia alentavasta lääkityksestä olisi hyötyä, tulee riskin olla riittävän suuri. Koska lääkitys kykenee vähentämään kuolleisuutta karkeasti 30%, voi absoluuttisen riskin vähenemisen arvioida tietämällä mikä on lähtötilanteen riski.
   Sanot: “En ole huolissani nyt terveydestäni. Suosittelen mahdollisimman lääkkeetöntä elämää ja itsensä kuuntelemista.”
   Samaa mieltä. Kuitenkaan itsensä kuunteleminen ei paljasta valtimotaudin riskin olemista lainkaan. Lähes kolmannes valtimotaudin kuolemista on äkkikuolemia ilman mitään oireita. Sen vuoksi ennaltaehkäisyssä pyritään aina arvioiman kokonaisriskiä ja siihen pitäisi pystyä vaikuttamaan.

   1. Ilpo avatar
    Ilpo

    Kiitos nopeasta vastauksestasi. Tiedän että äkkikuolema voi olla ensimmäinen oire, liikun tosin runsaasti, hiihdän, hölkkään. Pelkään vain, että jos alan syömään ennaltaehkäisevää lääkitystä (statiinit,verenohennuslääkkeet, beetasalpaajat jne.) niin menetän arviointikykyni esim. hengästymisen, ja jaksamisen suhteen. Olin myös ennen joulua pp-ergometritestissä, josta sain hyvän kuntoarvion.
    Paras konsti ehkä olisi varjoainekuvaus sepelvaltimoista. Hertta-testi voisi myös kertoa osan tarinaa.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Beetasalpaajat eivät ole ennaltaehkäiseviä vaan lievittävät oireita. Niitä ei käytetä siis ennaltaehkäisyyn. Aspiriini ja statiinit sekä tietyt verihiutaleita ehkäisevät lääkkeet ovat ennaltaekäiseviä.
     Riskin arvio oireettomilla riittää eikä kuvantamista tarvita ellei ole kyseessä poikkeuksellisen suuren riskin henkilöstä. Kajoava varjoainekuvaus ei ole perusteltu eikä Hertta-testi asiaa kykene kunnolla erottelemaan. Mikäki haluaa kuvan sepelvaltimoiden taudin tilasta, sepelvaltimoiden varjoainetietokonekuvaus on sopiva mutta sitäkään ei suositella oireettomille.

     1. Ilpo avatar
      Ilpo

      Kahdella läheiselläni beetasalpaajat on käytössä rytmihäiriön ennaltaehkäisyssä. Osana kokonaishoitoa..
      Sehän tässä ongelmaa tuo kun löydetään muutama riskitekijä, niin sitten aletaan ‘hoitamaan’. Ja se tarkoittaa yleensä useampaa lääkekomponenttia loppuelämäksi. Sitten on niin tasainen olo, ettei mikään onnistu.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Beetasalpaajat eivät ole kuitenkaan ennusteeseen vaikuttava lääkehoito, kuten edellä mainitsin (poikkeuksena sydämen vajaatoimintaa sairastavat)

     3. Veli Pekka Nousiainen avatar
      Veli Pekka Nousiainen

      Ilpo. Eikö heillä ensin todettu sydänoireita ja vasta sitten määrättiin beetasalpaajia?
      Eli ei siis määrätä oireettomalle “ennaltaehkäisevästi”. Vai mitä tarkoitit?

     4. Ilpo avatar
      Ilpo

      VPN: jos sydänoireeksi riittää satunnainen rytmihäiriö/lisälyönnit + kohonnut kokonaiskolesteroli > 5,, niin ennaltaehkäisyyn ‘määrätään’ beetasalpaajaa ehkäisemään rytmihäiriötä ja veritulppariskiä. No minulla asian hoitaa Ubiqinoli 100mg/pv, ei tule rytmihäiriöitä.
      Ubiqinoli se onkin hyvä ikääntyvälle, koska sen oma tuotanto kehossa vähenee iän myötä.

     5. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Koska en ole tuota haastattelua katsonut, en voi ottaa siihen tarkemmin kantaa. Mutta olisin hyvin varovainen luottamaan yhden henkilön jostakin tapauksesta tekemiin johtopäätöksiin ja yleistyksiin.
      Muutenkin tuntuu, että nyt keskustelulta puuttuu tietopohjaa. Beetasalpaaja ei koskaan anneta “veritulppariskin” pienentämiseksi. Se on käytössä vain silloin on todettu sepelvaltimotauti ja siihen liittyviä rintakipuoireita rasituksessa halutaan lieventää. Ennusteeseen beetasalpaaja vaikuttaa vain, jos on sydänlihaksen vaurio tai vajaatoiminta.
      On totta, että toisinaan harmittomiin rytmihäiriötutkimuksiin kirjoitetaan pieni määrä tarvittaessa otettavaa beetasalpaajaa mutta tämä on vain silloin jos potilas itse kokee vaarattomat rytmihäiriönsä olevan harmittavia eikä muilla elintavoilla ole saatu korjaantumaan. Yleensä tällainen hoito on satunnaista, ja pääosin myös jokin ajan kestävää, eikä siis ennusteeseen vaikuttavaa.
      Ubikinolin rytmihäiriölääkkeenä voi unohtaa.

     6. Ilpo avatar
      Ilpo

      “Ubikinolin rytmihäiriölääkkeenä voi unohtaa.”
      Niin, kyse ei olekaan lääkkeestä. Ubiqinoli (tai ubiqinoni) on kehon osittain itse tuottama ravintolisä, jonka tuotanto iän mukana vähenee. Ravinnosta sitä emme myöskään saa tarpeeksi.
      Tässä onkin koko asian ydin. Minulla on omakohtainen kokemustieto vaikutuksesta, sinä sanot että “voin unohtaa” koska tieteellistä näyttöä ei ole tai näytöt ovat väärien toimijoiden tuottamia?
      Singh RB, Fedacko J, Mojto V, Pella D. Coenzyme Q10 Modulates Remodeling Possibly by Decreasing Angiotensin-Converting Enzyme in Patients with AcuteCoronary Syndrome. Antioxidants (Basel). 2018 Jul 25;7(8). pii: E99. doi: 10.3390/antiox7080099.
      Zozina VI, Covantev S, Goroshko OA, Krasnykh LM, Kukes VG. Coenzyme Q10 in Cardiovascular and Metabolic Diseases: Current State of the Problem. Current Cardiology Reviews. 2018 Apr 15. doi: 10.2174/1573403X14666180416115428.

     7. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Olen pahoillani, jos olin liian jyrkkä. Tarkoitin tosiaan sitä, että jos potilaalla on oikea rytmihäiriöongelma, ubikinoni ei ole siihen hoito.
      En ole tuohon ubikinonin tutkimusnäyttöön ravintolisänä omasta mielestäni paneutunut riittävästi, jotta voisin ottaa kantaa enkä siis tee tälläkään kertaa ilman varmuuttaa asiasta. Olen kyllä seurannut kansainvälisiä Guideline-suostiuksia ja niissä arvioitu ubikinonista saatu näyttö ei ole ollut vakuuttavaa. Kysymys ei olisi siitä etteikö Q10 roolista ja vaikutuksista soluissa olisi tehty runsaasti tutkimuksia vaan siitä missä tilanteissa sitä pitäisi ottaa pillereinä. Nämä kun ovat kaksi täysin eri asiaa. Ovathan vitamiinitkin todella tärkeitä mutta se ei vielä kerro, että niitä pitäisi ottaa pillereinä.
      Jokainen meistä on varmaan samaa mieltä, että mistään asiasta oma kokemus ei ole ohjenuoraksi. Omalle itselle se voi riittää mutta sen perusteella ei mitän suosituksia voi muille antaa.

 31. NipNap avatar
  NipNap

  Kirjoitin vastauksen Antille – harkiten, miettien, mutta lähetys sanoi “Kirjoitat liian nopeasti ..” ja lähetys estettiin ja työ meni roskiin – tämä tästä TS tällä palstalla – en jatka paskanjauhantaa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hyvä päätös. Nimittäin paskanjauhannan lopettaminen. Se kannattaa aina.

  2. Antti avatar
   Antti

   Kannattaa kopioida teksti välillä, niin ei katoa, jos tulee jotakin hämminkiä. Itsellänikin on joskus kadonnut, eikä sitä sitten jaksa uudelleen kirjoittaa.

 32. NipNap avatar

  Ravitsemus / terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi VAIN asiantuntijoille. Asiantuntijoille riittää tekemistä sairaanhoidon kanssa. Ravinto on kyllä lääkettä, mutta lääke ei ole ravintoa. Ei asiantuntijoiden tarvitse työntää nokkaansa jokapäiväiseen ruokailuun kumoamaan onko mm: rasva vaarallista. Jokaisessa kultuurissa on omat ruokatapansa, kuten lähiyhteisössään – ei ihminen ole klooni, jokon sovitettaan yleispäteviä aktiviteettejä. Minä ainakin hoidan terveyttäni ravitsemuksella ilman lääkärin lupaa ja neuvoja ruokavalioon haen sieltä mistä parhaaksi itse näen!

  1. Antti avatar
   Antti

   Mitä ne muut kuin asiantuntijat sitten tekevät? Minusta taas terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi muille, kuin asioista oikeasti tietäville. Sinun mielestäsi ei siis tarvita asiantuntijoita kertomaan, millainen ruoka on terveellistä? Millä keinoin sitten itse selvität asian?

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Ei tietenkään omiin ravitsemusvalitoihin lupia tarvita. Kuten ei myöskään sille, polttaako tupakkaa tai harrastaako vaarallisia extreemilajeja. Mutta on aika hyvittavaa vakavasti esittää, että asiantuntemuksesta olisi haittaa. Se on selvää, että lääkärit eivät ole ravitsemuksen asiantuntijoita, kuten Heikkilän tapauskin osoittaa. Ravitsemuksen asiantuntemukset lisäksi tarvitaan myös asiantuntemusta tutkitun tiedon analysointiin, ja kun nämä molemmat puuttuvat jälki ei ole päivänvalon kestävää.
   Asiantuntijat pystyvät kertomaan myös ruoka-aineiden terveellisyydestä tutkimusten valossa. Parempana vaihtoehtona olisi sitten ilmeisesti mutu?

 33. NipNap avatar

  Lääketehtaat johtavina tutkijoina ja tutkimusten rahoittajina taustallaan markkinakapitalismi vie kohti totalitarismia, jossa potilaan on vain toteltava Lääkäriliiton omertan -lakia.
  Useat lääkärit eivät näe tämän sumutuksen keskeltä potilasta suosituksilta ja koska voivat epävarmassa tilanteessa toimia vilpillisesti siirtäen vastuunsa ennakolta diaknosoiduille anekdooteille.
  Se ei tee lääketieteestä totta, että sitä kannustaa useampi lääkäri ja asiantuntija, sillä sovitut ja yhdessä päätetyt potilasluokittelut eivät ole tiedettä.
  Uskooko tietävänsä vai tietää uskovansa ? milloin käyttää järkeä, milloin viisautta ja miten älykästä on intuitiivinen ja empaattinen tunneajattelu. Missä kulkee rajat kuunnella, keskustella ja milloin todentaa hoitomäärityksiä ja eettistä normistoa.
  Ravitsemus / terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi asiantuntijoille ja siksi mm: Antti Heikkilän kirjat ovat hyvä osa täyttämässä tätä egokoloa.
  Molempien dilemma -osapuolten tulee olla nöyriä ja pyyttää anteeksi, silloin kun on loukannut toista ihmistä asiattomasti tai nöyryyttävästi. Jokainen kuitenkin tietää mistä tahansa totuudesta vain murto-osan ja se on hyvä pitää mielessä.
  PS. Joulupukki ei tuonut sinkkulahjoja ? olenkohan ollut tuhma.

  1. Antti avatar
   Antti

   “Ravitsemus / terveys on liian tärkeä asia jätettäväksi asiantuntijoille”. Oliko tämä vitsi? Tarkoitatko siis, että asiaa tuntemattomille pitää jättää oma osansa? Mikähän logiikka siinä on? Mitä hyötyä asianTUNTIJOISTA sitten on, jos kuka tahansa voi millä tahansa kumota heidän tutkimusnäyttöön perustuvia väitteitään?

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Niinkö sanoin? En ole missään vaiheessa sanonut, että en ole kirjaa lukenut. Sanoin vain, mihin kritiikissäni keskityin.

  3. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Lääketehtaiden osuus tutkimuksen ja tieteen rahoittajana on pieni ja rajoittuu vain heidän omiin tuotteisuunsa. Vastaavalla tavalla myös Siemens, Nokia tai Apple rahoittavat omiin tuotteisiinsa liittyvää tutkimuksta. On vähintäänkin arveluttavaa toistaa väitettä, että lääketieteen rahoittahana lääketeollisuus olisi keskeisessä asemassa.

 34. Antti avatar
  Antti

  “Salaliittoteoriat ovat siis tavallaan häviäjien harrastus.
  ”Kun ihmiset kokevat olevansa voimattomia ja heidän kannattamansa puolue häviää, salaliittoteorioista tulee houkuttelevia. Ihmiset tuntevat itsensä uhatuiksi eivätkä koe pystyvänsä hallitsemaan tärkeitä tapahtumia ja asioita”, Vitriol selittää.”
  Ihan loogiselta kuulostaa. Syyn vieritys muille. Kun itse häviää, keksitään tekosyitä, syytetään koko järjestelmää.

 35. JerryCotton avatar
  JerryCotton

  Löysin tämän mielenkiintoisen blogisi. Kiitos upeasta työstä ja vaivasta, jota tämän blogin ylläpitäminen on vaatinut.
  En tiedä, käsittelikö Heikkilä tässä kirjassaan statiineja, mutta mua kiinnostaisi keskustella niistä. Näyttö niiden aiheuttamasta sydän- ja verisuonitauteihin kuolemisen alenemisesta on niin vankkaa, että voidaan olettaa se tässä pohjaksi.
  Mua kiinnostaisi siitä seuraavat mielenkiintoisemmat kysymykset. Osaisitko vastata tieteen/oman muun näkemyksesi pohjalta?
  1. Millaisia pitkäaikaisen käytön aiheuttamia haittavaikutuksia statiinit aiheuttavat? Pahenevatko haittavaikutukset vuosien aikana vai säilyvätkö samalla tasolla, kuin esimerkiksi vuoden käytön jälkeen? Millaisia haittavaikutuksia on odotettavissa esimerkiksi 5, 10 tai 20 vuoden käytön jälkeen?
  3. Oletetaan, että henkilö on 65-vuotias, jäljellä oleva elinaika on 20 vuotta ja hän aloittaa statiinien käytön. Kuinka monta vuotta lääke lisää jäljellä olevan elämän pituutta keskimäärin?
  4. Kuinka monta ns. tervettä vuotta lääke lisää? Vai käykö niin, että lääkkeen aiheuttamien yleisten lihasvaivojen takia ihmisen liikuntakyky/into liikkumiseen aleneekin aikaisempaa nopeammin, jolloin itse asiassa lääke lisää vain vuodepotilasaikaa ihan viimeisille vuosille?
  5. Itse pidän sydänkohtausta yhtenä armollisista kuolemista. Laaki ja vainaa. Statiinitkaan eivät kuitenkaan lopulta pysty estämään kuolemaa. 🙂 Jos estämme kuolemisen sydänkohtaukseen, onko dementiaan kuoleminen kolme vuotta myöhemmin olennaisesti parempi vaihtoehto? Ottaen huomioon sen, että dementia ei tapa heti vaan vasta pidemmän ajan kuluttua.
  Työskentelen eläkealalla. Nämä vanhusväestön terveyteen/liikuntakykyyn liittyvät kysymykset ovat mielestäni aivan olennaisia kysymyksiä mietittäessä sitä, millaisiin hoitoihin meillä on varaa 10-15 vuoden päästä. Suurten ikäluokkien tullessa hoidollisesti kalliisiin ikiin, vuodepotilaana oleminen ei ole luultavasti taloudellisesti enää mahdollista, ainakaan julkisin varoin. Voi myös kysyä, onko vuodepotilasajan lisääminen kenellekään muutenkaan mielekästä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Hei. Kiitos kommentista. Juuri nyt en ehdi asiaan vastaamaan perusteellisesti mutta sekä Vladimir Heiskanen että Pauli Ohukainen on blogeissaan käsitellyt noita kysymyksiä, joten kannatta lukea niitäkin.
   Yleisperiaatteena voi todeta, että
   1) Mitä suurempi riski on olemassa sitä suurempi on statiinien hyöty ja sitä enemmän tulee sekä lisää elinaikaa että laadukkaita elinpäiviä.
   2) Mitä pidempään käyttää sitä suurempi on hyöty sillä valtimotauti kehittyy hitaasti mutta jatkuvasti.
   3) Mitä ennemmän on elinaikaa jäljellä, sitä enemmän voi hoidosta odottaa hyötyä.
   Jos suhteellinen kuoleman alenema on esim 30%, tietenkin koko hyöty riippuu siitä kuinka suuri on riski kuolla tarkasteluaikana. Sama % johtaa aivan eri kokonaisvaikutukseen eri riskitasoilla, hoidon pituuden ja elinajanodotuksen tilanteissa. Sen vuoksi on mahdotonta antaa tarkkoja lukuja mutta sen voin jo sanoa, että Heikkilän väittämät lyhyet ajat ovat tuulesta temmattuja. Lihasvaivoja jotkut kokevat mutta eivät ne liikuntakykyä vie.

 36. Antti avatar
  Antti

  Onko Heikkilän puheissa mitään sellaista, mikä ei oikeasti ole vielä kunnolla kehityksen alla lääketieteessä? Saako hänestä siis mitään irti, jos koittaisi katsoa, mitä hyviä pointteja hänellä on kaiken virheellisen tiedon seassa, vai onko ollenkaan?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   On tietenkin puheissa myös hyvää. Hän kehottaa ottamaan itse vastuuta enemmän, kehottaa yrittämään sairauksen ennaltaehkäisyä lääkkeettömine keinoin, kuten ruokavaliolla. Nämä ovat tieteysti hyviä kehotuksia. Lisäksi nimenomaan ylipainoisille tyypin 2 diabeetikoille, VHH voisi olla hyvä vaihtoehto, joskaan ei mikään taikakeino.
   Ongelmaksi tulee se, että näiden pohjaksi hän kuvittelee aivan oman biologiansa ja fysiologian ja sairauksien mekanisminsa, ja höysteenä salaliittoteoriat. Niiden vuoksi kirjoitukset ovat lähinnä hämmentävää luettavaa ja osin vaarallisiakin.

   1. Antti avatar
    Antti

    Joo, kun jotenkin kuvittelisin, että näiden “vaihtoehtoisten” keinojen kannattajien olisi hyvä enemmän kuulla virallisilta tahoilta, mitkä ajatukset ovat hyviä niiden huonojen lisäksi. Se ehkä auttaisi heitä keskittymään oikeisiin asioihin, esimerkiksi: “On hyvä pyrkiä lääkkeettömään elämään, mutta se kannattaa tehdä tutkitun tiedon rajoissa, jottei astuta ojasta allikkoon”. Minusta niin saisi myös annettua neutraalimman kuvan kritisoijasta, eivätkä nämä vastustajat voisi sanoa, että vaan “haukutaan”. Heikkilällä itsellään kun ei taida olla mitään hyvää sanottavana vastapuolestaan? Eli hänen näkökulmansa voisi ajatella olevan suppea ja yksipuolinen, jossa yksi huono asia pilaa kaiken. Siis vähän semmoinen yksinkertainen.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     On totta, että painotus ajoittain on ehkä liikaakin kritiikissä eikä positiivisissa asioissa.
     Toisaalta olen kyllä sekä alkuperäisessä kirja-arvostelussa että vielä enemmän aikaisemmissa kirjoituksissa tuonut mielesäni esiin myös sitä, että esim VHH on ok vaihtoehto erityisesti tietyille ihmisryhmille. En ole siis vain teilannut.
     Minulla asiallinen linja on aina tavoitteena. Pelkästään positiivisella sanomisella ei kuitenkaan tunnu saavan mitään viestiä perille, joten toisinaan on pakko vain pyrkiä sanomaan viesti selvästi, myös negatiivisista asioista.

 37. epäilevä tuomas avatar
  epäilevä tuomas

  Antti Heikkilä on todennut että lääketeollisuus ilman syöpää olisi konkurssissa. Samoin hän on todennut blogissaan että Suomessa on kahdeksan kertaa enemmän muistisairauksia kuin Saksassa asukaslukuun mitoitettuna. Suomalaista ruokaa kehutaan. Jokin tässä yhtälössä mättää mutta mikä?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Tässä yhtälössä mättää vain Heikkilän väitteet, jotka eivät pidä paikkaansa.

 38. Tiedosta ja tieteestä Kiitollinen avatar
  Tiedosta ja tieteestä Kiitollinen

  Koen todella loukkaavaksi kirjailia Heikkilän teoriat. En itse todellakaan ole mikään kypsymätön ongelmanuori joka hakee henkisessä pahassa olossaan isähahmoa ja jengipomoa.
  Ollaan todellakin hyvin syvällä jossain omituisessa ajattelussa jos k.o kirjailija ottaa kirjansa kriittisen tarkastelun raskaasti itseensä.ja alkaa kehitellä eri mieltä itsensä kanssa olevista näitä salaliitto lahko ja natsiteorioita.
  Ilmeisesti ortopedin koulutus antaa syöpäsairauksien hoidon lisäksi myös osaamisen psykiatriseen profilointiin.

  1. entäs ne statiinit avatar
   entäs ne statiinit

   tai teoriat ilmeisesti ulkomaisiin blogisuvustoihin. Tai muuten outoihin teorioihin. Alkuunhan ihmunen kulutti aluksi kaiken hiilihydraatin energiakseen ja sitten vasta rasva. Ilmeisesti sitten joku lchf guru blokissaan kertoi, että rasvaa kuluu enemmän levossa ja keskiraskaassa työssä ja kevyessä tai raskaassa kuluu pääosin hh:t. No gurulla oli tainnut mennä kevyt ja keskiraskas sekaisin. No läpi meni ja taisi päätyä kirjaankin.

 39. Leino Utriainen avatar
  Leino Utriainen

  Juhani laskee: Tähän kirjoitukseen on jo annettu 67 kommenttia ja edelliseen 349 kpl.
  Mielestäni tämä Antti Heikkilää kohtaan suunnattu parjauskampanaja hipoo Suomen ennätystä.
  Kampanjassa vilahtelee jopa orastavia vihapuheita. Nimimerkkien takaa on helppo parjata.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Leino hyvä, kenen kampanjasta oikein puhut?
   Lue ensimmäinen kirjoiktukseni ja katso onko siinä mitään henkilöön kohdistuvaa kritiikkiä. Ei ole. Ainoastaan itse kirjan väiitteisiin kohdistuvaa asiakritiikkiä. Tottakai kritiikki kohdistuu kirjan kirjoittajaankin sillä kirjan sisällön kritisoiminen väkisinkin voidaan katsoa kirjoittajan ansioksi. Mitään henkilön ominaisuuksiin kohdistuvaa sen sijaan siinä ei ollut.
   Mitä sitten tapahtui? Antti Heikkilä aloittaa massiivisen valheiden ja henkilöön kohdistuvien parjausten vyöryn. Tai itse asiassa jatkaa sitä, sillä hän on sitä jo tehnyt lukuisia kertoja aikaisemminkin ennen kritiikkini julkaisemista. Olet siis tältä osin Leino oikeassa: Tämä Antti Heikkilän masinoima parjauskampanja hipoo Suomen ennätystä.
   Blogikommentit ovat oma asiansa ja ne ovat puolesta ja vastaan. Sekä nimimerkkien takaa että avoimesti.

   1. Leino Utriainen avatar
    Leino Utriainen

    Juhani
    Voit olla oikeassa. Kokeilin vain, kuinka rajusti kohtelet minua näinä aikoina.
    Pahoittelen, että nyt taas harhadun sivuun aiheesta:
    Hertta-testi näyttää tulevan käyttöön jo usealla alueella julkisellakin puolella. Itse iloisena veronmaksajana lupaan käyttää verorahojani Hertta-testin käyttöön jopa laajamittaiseen sydänriskien seulontaan julkisella puolella. Jospa näin saisimme ohjatuksi hoidot niitä tarvitseville. Samalla voisimme lopettaa turhat jopa haitalliset kolesterolilääkitykset niiltä, jotka eivät niitä tarvitse. Näin hoitojen kokonaiskustannuksetkin voisivat pienentyä.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Hei, Kohtelen sinua mahdollisimman tasapuolisesti ja asiallisesti silloin kun kommenttisi ovat asiallisia. Olet tervetullut keskustelemaan asioista, kunhan pysytään pois asiattomuuksista.
     Tuo kommenttisi Hertta-testistä on hieman taas paluuta vanhaan nälvimiseen? Tiedät kyllä mitä olen siitä Mika Laineen kanssa kirjoittanut. Siitä huolimatta sitten kerrot toivovasi, että se leviäisi laajalti verorahoilla käytettäväksi. Hmm. En oikein keksi mitään asiallista syytä tuosta mainitsemiseen – ainoastaan tarpeen käydä vinoilemassa. Toivottavasti huomaat itsekin tuon toimintamallisi, joka ei edesauta asiallista keskustelua.

 40. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti
  Mitokondriot!!?? Miten mitokondriot liittyvät Heikkilän kirjan virheisiin?
  ja sitten Tuomo Pesonen
  luulen että se on sitä ”maalitolppien siirtelyä”, jolla saadaan hämättyä keskustelijoita pois alkuperäisestä kysymyksestä.
  ………………………………………………………………………………………………………….
  Et näytä Tuomo Pesonen ymmärtää, että tohtori Knuuti puhuu aidanseipäistä? Kannattaisi lukea uudelleen Martti Rn kommentit ja jatkaa keskustelua siltä pohjalta.
  Alkuperäinen kysymykseni on edelleen:
  Ovatko eläinrasva ja ketoonit vaarallista ravintoa mitokondrioille?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Reinman on varmaan toistanut lukuisia kertoja tämän kysymyksen, joka on omassa lajissaan absurdi: “Ovatko eläinrasva ja ketoonit vaarallista ravintoa mitokondrioille?”
   Kommentoimatta kirjoitusvirheitä, voisi ehkä huomauttaa, että mitokondriot eivät ole mitään itsenäisiä toimijoita, jotka tarvitsisivat tiettyjä ruokia. Mitokondriot ovat soluissa käsittelemässä energianlähteitä ja muuttamassa nämä lähteet energiaksi ATP:ksi, jota solujen toiminnat tarvitsevat.

   1. Antti avatar
    Antti

    Varmaan, koska itse asiassa siihen ei vieläkään ole tullut vastausta. Ehkä sanavalinnat vain ovat huonoja. Kysymys voisi olla vaikka: “Ovatko eläinrasvat (tai tyydyttyneet rasvat?) ja ketoonit haitallisia mitokondrioille?”. Onko sitten niiden energianlähteiden, joita mitokondriot käsittelevät, tyypillä tai laadulla väliä itse mitokondriolle?
    Edelleenkään en kyllä ymmärrä, miksi tämä olisi mikään oleellinen kysymys, kun puhutaan niistä Heikkilän asiavirheistä. Mutta jos nyt kerran kiivaasti tahdotaan tietää jollain tavalla aiheeseen liittyvä asia, niin kai siihen voi sitten vastata.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Jos olisin kirjoittanut mitokondrioista, olisi kysymys aiheellinen ja perusteltu. Mutta kun en ole, ja vastaus olisi laajempi kuin pelkkä kyllä/ei, priorisoin muut kommentit tämän edelle. Tähän kirjoitukseen on jo annettu 67 kommenttia ja edelliseen 349 kpl, joten kaikkiin maailman asioihin ei voida odottaa laajoja kommentteja.

     1. Antti avatar
      Antti

      Piti olla kysymysmerkki tuolla aikaisemman kommentin lopussa, mutta olikin vaihtunut pisteeksi.. No niin siinä sinulle Reinman vastaus: pysyhän aiheessa. Kysypä siis siltä Laatikaiselta, jos hän on näin väittänyt. Ei kai Juhanin tehtävä ole perustella muiden väitteitä. Hän kritisoi muiden selvästi virheellisiä väitteitä ja perustelee omansa.

   2. Martti R avatar
    Martti R

    Juhani: Kommentoimatta kirjoitusvirheitä, voisi ehkä huomauttaa, että mitokondriot eivät ole mitään itsenäisiä toimijoita, jotka tarvitsisivat tiettyjä ruokia. Mitokondriot ovat soluissa käsittelemässä energianlähteitä ja muuttamassa nämä lähteet energiaksi ATP:ksi, jota solujen toiminnat tarvitsevat.
    Voisitko hieman tarkentaa yllä olevaasi. Mitokondriot ovat solujen energiamyllyjä (Heikkilän mukaan). Ne tarvitsevat ravinnon sokerin ja ketoaineet muuttaakseen ne elimistön tärkeimmäksi energialähteeksi adenosiinitrifosfatiksi, josta käytetään lyhennettä ATP.
    Siis, kirjoittamastasi voi saada sen käsityksen, että Mitokondriot käsittelevät energialähteet ja muuttavat nämä energiaksi ATP:ksi.
    Heikkilän mukaan energialähteeksi ATP:ksi.
    Miestäni voisit muuttaa lauseesi lopun muotoon …energiaksi ATP:hen.
    Energia ja energialähde ovat eri asioista, siis kumpi teistä on oikeassa?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     “energiaksi, ATP:ksi” on sama kuin “energiaksi ATP:hen”. Oliko tuo pilkun puuttuminen nyt tässä olennainen juttu?
     Mitokondrioissa ei käsitellä enää glukoosia vaan myöhempiä glukoosin aineenvaihdunnan vaiheessa syntyvää puryvaattia. Rasvahappojen beetaoksidaatio tapahtuu mitokondrioissa ja tässä syntyvä Acetyl-CoA etenee myös tuohon ns Krebsin sykliin. Tuotoksena on energiaa, joka on soluissa nopeasti käytettävänä ATP:na. Oheisessa julkaisussani on jotain kaavakuvia aiheesta ja siitä miten tilanna voi häiriintyä esim sydämen vajaatoiminnassa ja mm diabeteksessa kun rasvahappoja on liikaa tarjolla: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109709026382?via%3Dihub
     No, joka tapauksessa keskustelemme nyt sellaisesta aiheesta, joka ei kuulu tähän vaan enemmän perusbiokemiaan. Jos siitä haluaa keskustella, tämä foorumi ei ole oikea.

     1. Martti R avatar
      Martti R

      Juhani: ”energiaksi, ATP:ksi” on sama kuin ”energiaksi ATP:hen”. Oliko tuo pilkun puuttuminen nyt tässä olennainen juttu?
      Ei, mutta siinä ei tullut selvästi esiin se, että ATP on energialähde.
      Juhani: “No, joka tapauksessa keskustelemme nyt sellaisesta aiheesta, joka ei kuulu tähän vaan enemmän perusbiokemiaan. Jos siitä haluaa keskustella, tämä foorumi ei ole oikea.”
      Heikkilän kirjan punainen lanka on nimenomaan se, että millaisella ruokavaliolla mitokondriot toimii parhaiten, ja siten ne ovat osallisia joko sairauteen tai terveyteen. Ilmeisesti nämä mitokondrioita käsittelevät kirjan luvut ovat täyttä asiaa.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Mitokondrioiden tuominen mukaan silloin kun koko perusta on virheellinen on vain hämäystä. Jos nyt tiedät, että tarina on vedätystä, miksi haluat uskoa johonkin mitokondriojargoniin? Todellisuudessa mitokondrioasialla olisi merkitystä vain mekanistisessa mielessä, jos esim haluaisi ymmärtää tarkemmin mikä tietyt havainnot selittää. Nyt kun havainnot ovat puuta heinää, ei ole mitään mieltä alkaa analysoimaan mikä rooli mitokondrioilla on puutaheinään mekanimsille.

     3. Martti R avatar
      Martti R

      Juhani: Mitokondrioiden tuominen mukaan silloin kun koko perusta on virheellinen on vain hämäystä. Jos nyt tiedät, että tarina on vedätystä, miksi haluat uskoa johonkin mitokondriojargoniin? Todellisuudessa mitokondrioasialla olisi merkitystä vain mekanistisessa mielessä, jos esim haluaisi ymmärtää tarkemmin mikä tietyt havainnot selittää. Nyt kun havainnot ovat puuta heinää, ei ole mitään mieltä alkaa analysoimaan mikä rooli mitokondrioilla on puutaheinään mekanimsille.
      Ainakin itselleni tuli “ahaa” elämys noista mitokondrioista ja netistä sitten löytyi valaisevaa tietoa ja se loi jotenkin perustan sille, miksi on väliä sillä mitä syö. Eihän havainnot ole puuta heinää, koska ne ovat jokaiselle samat. Niiden tulkinta voi olla puuta heinää. En tiedä (usko), että tarina on vedätystä.
      Miksi haluaa uskoa johonkin, niin sehän on riippuvaista omasta elämänkokemusta ja sen tuomista perususkomuksista. Emme havaitse muuta kuin mitä perususkomuksemme sanelevat. Eikös jo Einstein sanonut, että teoria määrää sen mitä voimme havaita.
      “Eikä ole salaisuus, että näiden ravitsemussuositusten julkaisupäivästä lähtien eivät ainoastaan ihmisten vyötärömitat ole laajentuneet, vaan myös diabeteksen esiintyvyys on lisääntynyt. Kuten tutkijat toteavat: “Tämä syy-yhteys vaatii tarkastelua.” Älä muuta sano!” (lainaus netistä)
      Tieteellinen tietohan on uskomuksia jossain mielessä, ne ovat perusteltuja uskomuksia, kriittisen seulan läpikäyneitä uskomuksia (Enqvist)

     4. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Siitähän tieteessä on kysymys. Uskomuksista pyritään saada tosi uskomuksia, ei mielipiteitä. Voin suositella, että unohtaisit mitokondriot tässä yhteydessä.

 41. jortsu avatar
  jortsu

  Kirjan myyntipuheessa mainitaan “vankka” tieteellinen fakta. Takakannessa ei kuitenkaan vedota tutkimustietoon, vaan mainitaan, että lääkkeettömyys saavutetaan “elämäntapamuutoksilla.” Kirjan lopussa on viitteet tieteellisiin tutkimuksiin.
  Kenties paras tapa myydä kirjaa olisi vedota kokemuksellisuuteen ja jättää tieteeseen tukeutuminen vähemmälle. Sitä paitsi kirjahan on myös keittokirja, kuten aiemmatkin kirjat.
  Parasta antia kirjassa on minulle psykiatrian kritiikki, joka on mielestäni pitkälti mielipide- ja kokemusperäinen asia, vaikka psykiatrian luullaankin perustuvan johonkin puolueettomaan mittaamiseen. Toki tässäkin kohtaa luvataan paljon: ketodieetti parantaa masennuksen ja harhat
  jne.

 42. Perus tonttu avatar
  Perus tonttu

  Kiitos Juhani arvokkaasta taistelusta kriittisen ja objektiivisen ajattelun puolesta! Tällä ei ole merkitystä pelkästään huuhaan vallalle pääsyn torjumisessa vaan myös yhä kasvavassa agressiivisessa ja “vaihtoehtoisten” faktojen sävyttämässä keskustelussa politiikassa, jossa myös ihmisten kyky kriittiseen ajatteluun korostuu. Ikävä kyllä nykyään näkee yhä enemmän auktoriteettien turvautuvan uhriutumiseen ja muihin klassisiin argumentointivirheisiin, ja tätä vastaan on usein hyvin vaikea taistella. Lisäksi tämä ikävä kyllä johtaa aivan liian usein väärille keskustelun poluille, kuten on tässä aiheessa käynyt sekä Antti Heikkilän että useamman kommentoijan puolesta.
  Toivottavasti jaksat jatkaa tätä tärkeää vapaa-aikaasi kuluttavaa työtä jatkossakin! Voimia ja hyvää loppusyksyä!

 43. JEJ avatar
  JEJ

  Menemättä tarkemmin ilmiötasolle niin keskimäärin metaboliset tekijät ovat syövissä hyvin korostuneita. Tämä ei ole pelkästään sidoksissa ATP tuotantoon vaan myös esim NAD/NADH balanssi on oleellinen. On esitetty että syöpäsolut saattavat imeä glukoosia etenkin pentoosi fosfaatti polkuun.
  Lisäksi voidaan geneerisesti todeta, että korkea seerumin glukoositaso huonontaa hoitovastetta; vai oletko Juhani tästä eri mieltä?
  Tähän vaikuttamisessa erilaiset dietit saattavat olla hyvinkin toimivia. Ketogeeninen dietti on erityisen hyödyllinen mikäli ketoaineet osoittavat toksisuutta syöpäsoluille, mutta alhaisen glykeemikuorman dietti voi taas toimia paremmin toisissa tapauksissa. Et varmaan väitä Juhani, että normaali sairaalaruoka edustaa jälkimmäistä ( huom tämä voi sisältää ravinnosta jopa 30 % terveellisiä hiilareita).
  Lisäksi metaboliaa ajatellen ei ole yhden tekevää mikä on happitaso. Metabolia muuttuu usein normoksia vs hypoksia ja autofagia saattaa korostua jälkimmäisessä.
  Metaboliavasteen kartoittaminen solutasolla olisi melko yksinkertaista (glukoosipitoisuus, happipitoisuus ja ketoainepitoisuus). Tämä antaisi edelleen loistavan pohjan sytostaattihoidolle.
  Kuitenkaan korkean plasman glukoosin vaikutus ei näy pelkässä soluvasteessa, koska esim immunologiset tekijät eivät tule esille.
  Lisäksi on jotain indikaatiota, että ketogeeninen dietti voi vähentää lihaskatoa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mielestäni on syytä pitää erillään veren glukoositaso ja sitten syöpäsolun glukoosin saanti ja vastaavasti veren happitaso ja syöpäsolun happitaso/hapenpuute. Syöpäsoluista valtaosa kyllä käyttää paljon glukoosia mutta ei veren glukoositasoa voida laskea niin alas, että se vaikuttaisi syöpäsolujen pärjäämiseen olennaisesti sillä maksa alkaa tuottaa glukoosia, jotta muut kudokset saavat sitä tarvittaessa. Syöpäsolu kyllä kykenee ottamaan glukoosinsa normaalin paastotason aikana. Kyllä syöpäsolu saadaan kuolemaan glukoosinpuutteeseen mutta silloin syöpää sairastava ihminenkin on jo kuollut.
   Syöpäsolut voivat olla hypoksisia ja sillä on merkitystä esim sädehoidon tehoon mutta ei tilanne korjaannu esim laittamalla happiviikset potilaalle.
   Voisitko toimitta tutkimusnöyttöä siitä, että ketoaineet olisiva myrkyllisiä syövälle. Kun tutkimuksia ihmisillä on käytännössä nolla kpl, ei mitään johtopäätöksiä kyllä voida tehdä.

   1. JEJ avatar
    JEJ

    Tähän hätään lyhyesti:
    – glukoosiin riittävyys ei ole tietenkään se juttu, vaan glukoositason vaikutus on paljon laaja-alaisempi kokonaisuus, joka on mielestäni turhan laaja avattavaksi. Maljakokeissa kuitenkin syöpäsolujen ja sokeritason välille on löydetty yhteyttä biologisesti relevanteilla alueilla.
    -korkeaan verenesokeriin vaikuttaminen dietillä on se joka voidaan osoitta helposti ihmisillä; tällä on vaikutusta sytostaattien hoitivasteeseen.
    -hypoksia/happi on oma juttu johon en tässä viestissä ota kantaa
    -ketoaineiden toksisuus tietyille syöpätyypeille ihmisruumiissa on todella hankala osoittaa ja olen erittäin skeptinen, että tällaiseen tutkimukseen saataisiin edes rahoitusta. Maljakokeissa tätä on kuitenkin havaittu.

    1. Mr Pain avatar
     Mr Pain

     Niin.. tuossa Juhanin tekstissä on syy, miksi maljalla tehty havainto ei ole käyttökelpoinen ihmistä hoidettaessa; “..syöpäsolu saadaan kuolemaan glukoosinpuutteeseen mutta silloin syöpää sairastava ihminenkin on jo kuollut.”
     Aiemmin oli kirjoitettu pitkät tarinat mitokondrioista – näyttöä löytyy siitä, että syöpäsolujen mitokondriot olisivat riippuvaisia kuparista;
     Metformin reveals a mitochondrial copper addiction of mesenchymal cancer cells.
     Müller S, et al. PLoS One. 2018.
     Havainto on tehty käytössä olevalla lääkevalmisteella, ei juurikaan tekemistä glukoosin kanssa – hapentuotannon kanssa sitä vastoin kyllä. Tällä voi olla merkitystä.
     En osaa arvioida tutkimuksen luotettavuutta tai merkitystä tätä kummemmin.

 44. MrKAT avatar

  Olen ehdottanut Huuhaa-palkintoa Heikkilän Rasalas-kustantamolle Skepsis ry:n foorumilla ainakin vuosina 2014, 2015 ja 2016. Tämän olen tehnyt yksityishenkilönä eika minulla ole asemaa Skepsis ry:ssä muuta kuin rivijäsenenä. Foorumillehan voi kirjoitella ja ehdotella ei-jäsenetkin. Tosin ehdokaslistani voivat näyttää niin virallisen näköisiltä että jotkut palkitut tai ehdokkaat harhautuvat. (Näin kävi huuhaa-palkinnon saaneen Suomen Terveysjärjestön Merja Lindströmille). Heikkilä on muuten ollut noilla listoillani vasta sijalla 5. pahin huuhariehdokas.
  Ehkä nyt on aika ehdottaa Otavaa? Olisi aika näpäyttää kustantajia jotka humbuugia tietona markkinoivat ja joka voi käydä hengenvaaralliseksi jos totena otetaan.

 45. Anja.K. avatar
  Anja.K.

  Minulla on vain yksi kysymys: Juhani Knuuti, oletteko kliininen lääkäri, jolla on potilaita ja kokemuksia sekä potilaskertomuksia, vai liiikutteko vain teoreettisella tasolla?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Olen vastannut tähän tässä kirjoituksessani. Ilmeisesti kysyt siksi, kun et ole lukenut? Lue juttu niin tiedät ja yleensäkin kannattaisi lukea juttu ennen kuin kommentoi. Arvaan kyllä miksi kysyt, sillä tämä yksi niistä asioista, joista Heikkilä valehtelee.
   Toisekseen, olen kirjoituksessa myös kertonut, mikä merkitys tällä päivätyöllä on tämän asian käsittelyssä.

   1. Ismo avatar
    Ismo

    Voimia Juhani Knuutille taistelussa tyhmyyttä vastaan

   2. Anja K. avatar
    Anja K.

    Arrogantti vastaaminen on lääkäriltä mielestäni epäasiallista. Täällä Kanadan länsi-rannikolla on soveltuvuustestit lääkäreille ja suosittelen vastaavaa myös sinne Suomeen. En vain ole löytänyt potilaskertomuksia viime blogeista. Tieteellisiin tutkimuksiin vetoaminen ei enää uppoa, koska liikaa sidonnaisuuksia on paljastunut ja tutkimusten manipulointia todistetusti tapahtuu koko ajan tutkimusrahojen saamisen turvaamiseksi. Kun lisäksi sidonnaisuuksia mm. elintarviketeollisuudesta on esim. Helsingin Yliopistossa, kasviöljyjen valmistajien vastaavia Itä-Suomen Yliopistossa ja nyt viimeksi Roche-uutinen Turun Sanomissa, menee usko puolueettomaan tutkimukseen totaalisesti. Sellainen narratiivi on aikansa elänyt. En ota kantaa väittelyysi Antti Heikkilän kanssa, mutta Suomessa ei osata keskustella ollenkaan ja tällaista vihapuhetta ja ‘rakkien räksytystä’ on surullista seurata. Totean kuitenkin lopuksi, että olen ainakin tähän asti lääkäreitä paremmin tiennyt, onko minun hyvä olla vai ei.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Tässäkin kirjoituksessa on yli 300 kommenttia mutta Suomessa ei osata keskustella. Olen kuullut tuon ennenkin ja se on ihan klassinen tarina siitä miten muka jossain muualla on jokin asia esim lääketieteessä toisin.
     Jos Anja K:n vastaus edustaa Kanadan länsirannikon keskustelukulttuuria, niin olen kyllä keskustelun laadusta huolissani.
     Anja, esität kommenteissasi väitteitä, jotka eivät edes pidä paikkaansa. Varsin hyvin tiedät, että esim tuo Roche-juttu oli vain Heikkilän ja hänen seuraajansa mielikuvituksen tuotetta. Rochella ei ole mitään tekemistä Vastalääke ry:n tai minun toimintani kanssa eikä Roche ole antanut senttiäkään mainitemilleni toimijoille eikä Roche ole edes tietoinen koko hankkeestamme tai edes tietäisi kuka on Antti Heikkilä.
     Lisäksi, Anja, kerrot, että et enää luota tieteeseen. Sinulla on varmaan jokin parempi tapa saada tietää asioista? Esim mielipide taikka huutoäänestys?
     Sidonnaisuuksien osalta tulkintasi on tavallinen mutta virheellinen. Sidonnaksuudet ovat julkisia juuri sen vuoksi, että ei kähmäröidä vaan kaikki voivat ottaa sidonnaisuudet huomioon. Jos joku on esim saanut 200 eur luentopalkkion, sekin tuodaan esiin. Sidonnaisuuksen tuominen esiin kertoo juuri luotettavuudesta, ei päinvastoin. Jokainen voi itse päätellä sitten tekeekö tuo maksettu luentopalkkio asiantuntijasta vinoutuneen.

     1. Martti R avatar
      Martti R

      Juhani: Tässäkin kirjoituksessa on yli 300 kommenttia mutta Suomessa ei osata keskustella. Olen kuullut tuon ennenkin ja se on ihan klassinen tarina siitä miten muka jossain muualla on jokin asia esim lääketieteessä toisin.
      Mihin viittaat tuolla yli 300 kommentilla? Tässä ketjussa niitä ei ole mainitsemasi määrää.

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Ei tässä mutta siinä edellisessä, joka käsitteli samaa asiaa. Nyt yhteensä kommentteja on 330 + 57 = 387 kpl

     3. Martti R avatar
      Martti R

      Ok, kiitti tarkennuksesta.

  2. Antti avatar
   Antti

   Millä perusteella yksi kliininen lääkäri sitten olisi luotettavampi tiedonlähde? Yhden lääkärin kokemukset ja potilaat ovat vain pieni osa kokonaisuudesta, alttiina kaikenlaisille virhepäätelmille (ja niitähän Heikkilältä löytyy). Tutkimusten avulla sen sijaan saadaan laajempi ja luotettavampi käsitys – vaikka kymmenien lääkärien “kokemuksista”.
   Koska kriittistä ajattelua aletaan opettamaan peruskouluissa? Ja tietoa, miten tehdään tutkimuksia, edes lukiossa? Kyllä se mielestäni kuuluisi yleissivistykseen, ja vähentäisi varmasti tarvetta ihmisten harhakäsityksien oikomiseen.

 46. Risto avatar
  Risto

  Näen tällaiset oikotieterveyssaarnaajat osana suurempaa nykyajan trendiä. Monet omia päätelmiään kauppaavat kirjailijat ja terveystietelijät vastaavat kysyntään. Me maallikot kaipaamme oikoteitä kaikkeen. Terveys ei tee siitä poikkeusta. Me haluamme parantua nopeasti ja helpolla vakavistakin sairauksista. Me haluamme nopeasti itsellemme kauneutta ja hoikkuutta. Me haluamme näyttää hyvältä, mutta ilman työtä ja vaivaa. Siksi meille myydään kaikenlaisia paristoilla toimivia vatsatrimmereitä, joita voi käyttää tv:tä katsellessa.
  Tosiasia on, että asiat vievät aikaa. Jos haluat elää terveesti, seuraa päivittäin ravintoympyrää, mutta nautiskele välillä herkuilla. Käy kävelyllä päivittäin ulkoilmassa. Käy punttisalilla tai jumpassa tai mikä liikunta sitten sinua kiinnostaakin. Vietä aikaa ihmisten parissa. Käy elokuvissa. Tämä on vaan sikäli ongelmallista, että se vie aikaa. Hoikistuminen edellyttää uhrauksia, työtä, hermoja ja vaatii aikaa. Sairastuminen vaatii aikaa parantuakseen. Lääketiede ja tutkimustyö vaativat aikaa vakavien tautien selvittämiseen ja parannuskeinon etsimiseen. Siitä voi löytää esimerkkejä katsomalla historiaan Esimerkkejä löytyy. Ikävänä esimerkkinä tuhkarokko. Sitä ei ole juurikaan sairastettu….paitsi nyt taas, koska nämä anttiheikkilät ovat saaneet ihmiset uskomaan, että rokotukset ovat vaarallisia ja osa suurta salaliittoa.
  Olen ilolla ja tyytyväisyydellä pannut merkille uuden nousevan uusjärkevyyden trendin, joita mm. tämän blogin kirjoittaja sekä monet muut ovat alkaneet aktivoimaan. Yritän itse jakaa samaa sanomaa maallikon kyvyin.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kannustavasta palautteesta

   1. Juhani avatar
    Juhani

    Mikäköhän se Riston ristiriita on Antin viestin kanssa? Juuri terveyttä ylläpitävä ja sairauksia ennaltaehkäisevä ketoruokavalio vaatiikin paljon työtä ja päättäväisyyttä. Ruoka tehdään itse, pitää tietää enemmän mitä syö, miten tekee ruokaa ja samaan aikaan sotketaan ja hämmennetään joka puolelta ym. Mutta lopulta se palkitsee ja siitä tulee elämäntapa. Lääkkeet, liialliset turhat antibioottikuurit, osa rokotteista, plastiikkakirurgia ym ovat juuri niitä oikoteitä joita tarjotaan. Ota lääkettä voit syödä sitten huolettomammin, laihdu nopeasti leikkauksella tai pillerillä, syö virallisen mukaan jossa on helppo vetää hiilarikännit kun on ruokavalion rajat määritelty melko epämääräisesti. Antin viesti on terveys ei kauneus tai hoikkuus, jotka toki tulevat ketoruokavalion ja oikeiden elämänvalintojen seurannaisena. Meille aineellisessa maailmassa nautinto nähdään hedonistisesti addiktoivien asioiden kautta esim sokerit, alkoholi, seksi, vehnä, menestys aineellisessa näkökulmassa ym.. Oikea nautinto ja menestys on enemmänkin terve olo kehossa joka on henkisempää ja tasapainoa tuottavaa mielentasolla (rauha). Aina pitäisi ensin pyrkiä hoitamaan terveyttä luonnonmukaisesti, akuutit tilanteet arvioidaan tietysti erikseen. Särkylääkkeillä kun hoidetaan flunssia niin sairaudet tuppaavat vain venymään kun se sotkee ihmisen luonnollista puolustusjärjestelmää jota pitäisi vahvistaa sairastaessa. Tuhkarokon lisääntyminen nyt ei ole Antin syy, sitä voit miettiä enemmänkin väestönsiirtojen lisääntymisen kannalta. Kyllä rokotteisiin on hyvä suhtautua kriittisesti siitä on paljon esimerkkejä maailmalta, se ei tarkoita tietenkään kaikkien rokotteiden kieltämistä. TV:tä ei kannattane paljoa tuijottaakaan, se kun on yksi pahimmista manipulointivälineistä ja ajan syöjistä, sen vuoksi monella ei olekaan aikaa tarpeeksi itse ottaa selvää virallisen puolen ulkopuolisista vaihtoehdoista, saatika sitten kokeilla niitä omakohtaisesti. Sanoisin että meitä maalikoita on kahdenlaisia, heränneitä ja nukkuvia, ja se mikä meitä yhdistää on että olemme (vielä) kaikki ihmisiä. Haluamme lopulta samaa asiaa, mutta haemme sitä erillaisen maailmankuvan kautta ja puhumme samoilla termeillä tarkoittaen niillä lopuksi eri asioita. Johtuen siitä että osa meistä on kadottanut yhteyden itseensä, sotkien itsensä aineelliseen minäkuvaan. Nukkuvat ovat “peilikuva” maailman luomista käsitteistä, arvoista, joita käsittelevät tiedostamatta omina ajatuksinaan, ollen näin yhteiskunnan määrittämiä ja kuuliaisia ihannekansalaisia.

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Eli sinun mukaasi:
     1) Jos on suositusten mukaisella ruokavaliolla, joutuu turvautumaan seuraaviin apuihin: “lääkkeet, liialliset turhat antibioottikuurit, rokotteet, plastiikkakirurgia, hiilarikännit, sokerit, alkoholi, seksi, vehnä, särkylääkkeillä kun hoidetaan flunssia, menestys aineellisessa näkökulmassa ym.”
     2) Jos on ketogeenisellä ruokavaliolla, on “terve olo kehossa joka on henkisempää ja tasapainoa tuottavaa mielentasolla (rauha).”
     Edelliset ovat “kadottaneet yhteyden itseensä, sotkien itsensä aineelliseen minäkuvaan, ovat ”peilikuva” maailman luomista käsitteistä, arvoista, joita käsittelevät tiedostamatta omina ajatuksinaan, ollen näin yhteiskunnan määrittämiä ja kuuliaisia ihannekansalaisia.”
     No huh.
     Etädiagnooseja ei kuulu tehdä. Nyt tekisi mieli.

     1. Juhani avatar
      Juhani

      Jostain syystä palstaltasi häviää viestejä? Laitan tämän kriitisoivan lukija palaute viestin uudelleen, niin pääset mahdollisesti kommentoimaan. Vielä lisäkysymyksenä olisi: onko blogisi lukija määrät noussut Antti H arttikkeleiden myötä?
      Tässä on oiva esimerkki asioiden vääristelevästä käsittelytavasta, josta on kokonaisvaltainen näkemys kaukana. Eli pilkotaan asiat eri konteksteihin, jotta koko asia saadaan näyttämään sekavalta, eikä siitä enää ota pirukaan selvää. Tavallaan käsikirjoitit tekstin uusiksi, ehkä itse ymmärrät sen tuossa muodossa paremmin, olet kenties myös tottunut potilastyössäsi käsittelemään ihmisiä osina etkä kokonaisvaltaisesti ihmisinä. Antin kirjan syöpäosuudenkin taisit scriptata omalla tyylilläsi, lisäksi vastailet aika valikoivasti viesteihin, lähinnä ei oleellisiin asioihin, ilman järkevää argumentointia, vaikka odotat sitä muilta. Kiitos kuitenkin viestin julkaisusta ja tee nyt vielä se etädiagnoosi niin saadaan ruodittua sinusta vielä lisää uusia mielenkiintoisia piirteitä näkyviin..

     2. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Kiitos oivasta esimerkistä asioiden vääristelevästä käsitteystä. (Oletan, että se esimerkki oli oma kommenttisi sillä muutoin ei kommentista päässyt jyvälle.)
      Tiedoksi, että blogistani ei häviä kommentteja vaan minä moderoin omaa blogiani. Sinun on aika jo siirtyä normaaliin asiakommentointiin. Se tarkoittaa yksinkertaisesti vain sitä, että kerro mikä minun kirjoituksessani oli virheellistä tai oikein. Ei siis enää kommentteja maan ja taivaan väliltä, kiitos.
      Jos et hyväksy moderointia, voit toki mennä keskustelemaan esim Heikkilän blogiin. Sorry, ai niin, eihän sinne voinutkaan kommentoida ollenkaan.

    2. Antti avatar
     Antti

     Millä tavalla tämä “sekavuus” sinulle näkyy? Ei ainkaan minun mielestä siinä ole mitään sekavaa tai epäselvää, että Heikkilä esittää tieteen vastaisia väitteitä. Jos ateria on rakennettu huonoista aineksista, niin ei kai se “kokonaisuus” sen parempi ole? Eli kun Heikkilä pohjaa hoitokeinonsa tieteenvastaisiin väitteisiin, niin siitäkö syntyy totuus? 0+0=0. Heikkilän käsitys kokonaisuudesta ilmeisesti on, että yksi “lääke” auttaa kokonaisvaltaisesti kaikkeen mahdolliseen.
     Ehkä sinun pitäisi koittaa siirtyä kritisoimisessasi konkreettisempiin asioihin. Mitkä tämän syöpäosuuden väitteet ovat väärin ja miten ne tieteen mukaan on oikein? Nyt on tullut vain ympäripyöreää höpinää.

  2. Martti R avatar
   Martti R

   Risto: Tosiasia on, että asiat vievät aikaa.
   Siedämme huonosti epävarmuutta ja kuolemanpelkoa, ja tämä ruokkii ylidiagnostiikkaa.
   Tosiasiat on kuitenkin tunnustettava: elämä on kuolemaan johtava sairaus, eikä lääketiede pysty tätä sairautta parantamaan. Koska varmuutta ei voi saada eikä pelastuakaan voi, kannattaa terveydenhoitoon suunnatut rahat käyttää viisaasti, niin että saadaan mahdollisimman monen elämään pituutta ja laatua. (lainaus)
   Risto: Ikävänä esimerkkinä tuhkarokko. Sitä ei ole juurikaan sairastettu….paitsi nyt taas, koska nämä anttiheikkilät ovat saaneet ihmiset uskomaan, että rokotukset ovat vaarallisia ja osa suurta salaliittoa.
   Voisitko antaa kohdan/sivun Antti Heikkilän kirjasta Lääkkeetön elämä, tuosta yllä mainitsemastasi kohdasta. Itse en ole sitä löytänyt.

   1. Risto avatar
    Risto

    anttiheikkilät pienellä ja yhteenkirjoitettuna on symbolisoiva tapa kommentoida asioita. Siihen sisältyy myös ironiaa. Tosiasia on, että monet lääketieteen kanssa ristiriidassa olevat tahot ovat jakaneet varsin huolestuttavia väitteitä esim. juuri rokotteista. Tämä sanaleikki käytäen termiä anttiheikkilä johtuu siitä, että hänestä oli kyse tässä asiayhteydessä. Pahoittelut jos ironia ei tavoittanut sinua.

    1. Martti R avatar
     Martti R

     Ironiahan tavoittaa etupäässä ne, jotka ajattelevat tietyllä tavalla Heikkilästä. Heikkilä itse kirjoittaa viimeisimmässä blogissaan, että hän on selannut Rokotus-infon sivuja ja todennut ne asiallisiksi ja niiden sisällön huomattavasti paljon enemmän informaatioita kuin mitä valtio jakaa.

 47. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Antti kirjoitti
  Tuskin Juhanilla on aikaa ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin kirjoihin, joiden tieteenvastaisuudesta ei ole edes mitään todistetta
  …………………………………………………………………………………………..
  Hyvä Antti luitko mitä kirjoitin lopussa? Et ilmeisesti?
  Christian Reinman kirjoitti
  Ovatko eläinrasva ja ketoonit vaarallista ravintoa mitokondrioille?
  ………………………………………………………………………………………………….
  Kysymys liittyy ketodieettiin ja sen mahdolliseen positiiviseen mekanismiin
  Tuohon haluaisin saada vastauksen tohtori Knuutilta.
  …………………………………………………………………………………………………………….
  Martti R kirjoitti
  …jos lukee Heikkilän kyseistä kirjaa avoimin mielin, niin eihän siellä tarjota syöpähoitojen sijaan ketodieettiä, vaan syöpähoidot plus ravintohoito potilaan ehdoilla.
  ……………………………………………………………………………………………….
  En ole lukenut Heikkilän kirjaa,mutta oletan,että hän tarkoittaa juuri tätä. Viittaa ylläolevaan kysymykseen mitokondrioista.
  Nykyisestä ravintokeskustelusta voisi sanoa, että on lähinnä väittelyä aidan seipäistä. Pitäisi keskittyä varsinaiseen asiaan eli mitokondrioihin,jotka muuttavat syömämme ruuan kehomme energiaksi.
  Noin alustukseksi vaikka ATP:n tuotantoketju
  AMP —> ADP —> ATP
  Verkkouutiset kirjoitti
  Ruokavaliosta ehkä apua aikuisten mitokondriotauteihin
  ….osallistujat siirtyivät rasvapitoiselle ja matalahiilihydraattiselle Atkins-dieetille. Päinvastoin kuin tutkijat odottivat, potilaiden ensimmäinen reaktio ruokavalioon oli haitallinen. He alkoivat kärsiä enenevistä lihaskivuista ja lisäksi ilmeni merkkejä lihasvaurioista, minkä vuoksi koe keskeytettiin jo yhdentoista päivän dieetin jälkeen.
  Potilaat kuitenkin toipuivat nopeasti, ja 2,5 vuotta myöhemmin heillä oli enemmän lihasvoimaa kuin ennen dieettiä.
  Tutkijat havaitsivat, että matalahiilihydraattinen dieetti vaurioitti valikoiden sellaisia lihassoluja, joissa mitokondrioiden toimintahäiriö oli vakavin. Nämä solut olivat täysin sokeririippuvaisia. Kun sokerit lähestulkoon poistettiin ruokavaliosta, nämä solut vahingoittuivat, mikä lisäsi toimivien lihassolujen suhteellista määrää ja selitti dieetin positiiviset pitkäaikaisvaikutukset.
  https://www.verkkouutiset.fi/ruokavaliosta-ehka-apua-aikuisten-mitokondriotauteihin-55814/

  1. Martti R avatar
   Martti R

   Christian Reinman: En ole lukenut Heikkilän kirjaa,mutta oletan,että hän tarkoittaa juuri tätä. Viittaa ylläolevaan kysymykseen mitokondrioista.
   Heikkilän kirjassa on luku, solutason häiriöt. Siitä muutama poiminta:
   Mitokondriot muuttavat ravinnon sokerin ja ketoaineet elimistön tärkeimmäksi energialähteeksi adenosiinitrifosfaatiksi.
   Mitokondrioiden toiminnan häiriöihin on liitetty sellaisia sairauksia, kuin Parkinsonin tauti, ALS, autoimmuunisairaudet, syöpä, sydäntaudit, diabetes ja jopa lihavuus. Väsymys, energian puute ja masennus ovat usein oireita mitokondrioiden häiriöistä, eikä taustalla aina ole psyykkinen ongelma tai hormonihäiriö.
   Mitokondrioiden energian tuotanto ei ole aivan ongelmatonta. Prosessissa syntyy hyvin paljon happiradikaaleja, jotka vaurioittavat ensisijaisesti itse mitokondriota. Sokerin muuttaminen energiaksi tuottaa eniten happiradikaaleja (ROS). Ketoaineet ovat sokeria paljon turvallisempia energianlähteitä, sillä ketoaineiden muutoksessa syntyy huomattavasti vähemmän happiradikaaleja ja ketoaineiden on todettu jopa suojaavan mitokondrioita.
   Seyfriedin mukaan syöpä on metabolinen (aineenvaihdunnallinen) sairaus eikä geenivaurioista syntyvä sairaus, kuten yleensä ajatellaan. Syöpä syntyy mitokondriovaurioiden pohjalta, jolloin normaali happeen perustuva energiantuotto heikkenee.
   Vastoin yleistä luuloa solun muuttuminen syöpäsoluksi ei tapahdu solun tumassa, vaan ensiksi vaurioituvat mitokondriot, ja tämä laukaisee muutoksen solutumassa. Lähes kaikkien sairauksien perussyyn voi johtaa mitokondrioihin. Siinä mielessä ketodieettiä voi pitää sairauksien perushoitona, sillä ketoosi stimuloi mitokondrioiden toimintaa ja samalla poistaa matala-asteisen tulehduksen.
   Sokerin lisäksi säteily, kemikaalit lääkkeet, virukset ja matala-aseteinen tulehdus vaurioittavat mitokondrioita. Myös stressi vaikuttaa haitallisesti mitokondrioihin. Tavanomaisempia mitokondriovaurioita aiheuttavia lääkkeitä ovat tulehduskipulääkkeet, mielialalääkkeet, kuten masennuslääkkeet ja antipsykoottiset lääkkeet, kolestrolia alentavat lääkkeet, kortikosteroidit, osa diabeteslääkkeistä, antibiooteista ja kemoterapialääkkeistä. Myös rokotteiden lisäaineet, kuten elohopea, alumiini ja etyleeniglykoli aiheuttavat mitokondriovaurioita.

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    En tiedä millaisia lähteitä kahlaat mutta jos koko syövän synty mullistuisi tällä tavalla kuin sen sanot, maailma kohisisi siitä. Miksi ei kohise? No, sen vuoksi, että se ei todennäköisesti pidä paikkaansa. Kun jokin aloittaa virkkeen sanoilla “Vastoin yleistä luuloa” humpuukitutka pärähtää.
    Toiseksi, ei muiden tarvitse alkaa tällaisia teorioita kumomaan. Näytön taakka on väitteen esittäjällä.
    Vai olisiko tässä sitten jotain salattua tietoa, koska bigfarma?

    1. Martti R avatar
     Martti R

     Juhani: En tiedä millaisia lähteitä kahlaat….
     Lähde oli ilmoitettu tässä lausessa: “Heikkilän kirjassa on luku, solutason häiriöt. Siitä muutama poiminta:”
     Juhani: Toiseksi, ei muiden tarvitse alkaa tällaisia teorioita kumomaan. Näytön taakka on väitteen esittäjällä.
     Ei tarvitse kumota, vaan selittää alla oleva näyttö geeniteoriasta käsin. Siis, miten selität?
     Heikkilä kirjoittaa kirjassaan: Thomas N. Seyfried on yhdysvaltalainen solututkija, joka on erikoistunut mitokondrioihin. Seyfried on tutkinut viime vuodet syöpää, josta hänellä on valtavirrasta poikkeava näkemys…….Seyfried on tehnyt lukuisia kokeita siirtämällä syöpäsolun tuman terveeseen sytoplasmaan. Geeniteorian mukaan syövän pitäisi jatkua tässä uudessakin solussa, mutta niin ei kokeissa ole käynyt. Solu muuttuu terveeksi soluksi.
     Muutkin tutkijat ovat havainneet samaa.
     Baylorin yliopiston Benny Kaipparettun johtama tutkijaryhmä Teksasissa julkaisi vuonna 2013 tutkimuksen, joka oli tehty hieman toisella tavalla kuin Seyfriedin koe. Ryhmä siirsi terveen solun mitokondrioita syöpäsolun sytoplasmaan, ja tämä muutti syöpäsolun normaaliksi soluksi. Valtavirran syöpätutkijat ovat väheksyneet näitä tuloksia. Kuitenkin heidän käymänsä sota syöpää vastaan on kestänyt jo kohta 50 vuotta, eikä ole päästy alkuasetelmaa pitemmälle. Viimeksi vuonna 2017 media ympäri maailman otsikoi, että syöpä on voitettu enne vuoden loppua. Valitettavasti on palattu jälleen lähtöruutuun.
     Juhani: ….mutta jos koko syövän synty mullistuisi tällä tavalla kuin sen sanot, maailma kohisisi siitä. Miksi ei kohise? No, sen vuoksi, että se ei todennäköisesti pidä paikkaansa.
     Vuonna 1847 unkarilainen lääkäri Ignaz Philipp Semmelweis kiinnitti huomionsa siihen, miten monet naiset kuolivat synnytyksen jälkeiseen lapsivuodekuumeeseen. Tutkittuaan asiaa tarkemmin hän alkoi epäillä tapausten jotekin liittyvän siihen, että lääkärit tulivat usein tutkimaan synnyttäneitä äitejä suoraan ruumiinavauksesta. Semmelweis alkoi epäillä, että lääkärit kuljettivat käsissään jotakin mikä aiheutti lapsivuodekuumeen. Hänen epäilynsä vahvistui, kun eräs hänen kollegansa sai samanlaisia oireita saatuaan sormeensa haavan ruumiinavauksen yhteydessä. Määrättyään lääkärit pesemään kätensä kloorivedellä, Semmelweis sai kuolemantapaukset vähenemään jyrkästi.
     Kohisiko maailman tästä, ei kohissut. Pitikö Semmelweissin havainto paikkaansa? Piti.
     Todistusaineistosta huolimatta virkaveljet ja tiedeyhteisö eivät ottaneet Semmelweisia vakavasti. Häntä nöyryytettiin ja hän kuoli lopulta mielisairaalassa mahdollisesti kollegojensa mielivallan uhrina. Vasta useita vuosia myöhemmin selvisi bakteerien osuus tautien aiheuttajana.

     1. Mr Pain avatar
      Mr Pain

      Hiljakkoin (2.11.) eräs THL:n johtajista tiedotti että “Tutkimusnäytön arviointi ei ole mielipidekysymys vaan tiedeyhteisön tehtävä.”
      Valitettavan usein tämä unohtuu tieteentekijöiltä itseltäänkin ja homma luiskahtaa mielipiteen puolelle.

  2. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Mitokondriot!!?? Miten mitokondriot liittyvät Heikkilän kirjan virheisiin?

  3. Antti avatar
   Antti

   Hyvä Christian, luin kyllä. Mistä päättelit että en? En kuitenkaan kommentoinut tekstisi loppuosaa, vaan ihmettelin sitä, miksi tuot esille muita kirjoja, kun nyt keskustellaan Heikkilän kirjan asiavirheistä

   1. tuomo pesonen avatar
    tuomo pesonen

    luulen että se on sitä “maalitolppien siirtelyä”, jolla saadaan hämättyä keskustelijoita pois alkuperäisestä kysymyksestä.

    1. Juhani avatar
     Juhani

     Eiköhän koko tämä asiavirhekeskustelu ole juuri sitä “maalitolppien siirtelyä”. Koko kirjan pää viesti ravinnon vaikutuksesta terveyteen jää taka-alalle. Jostain syystä halutaan ymmärtää jokainen lause aivan väärin tai sitten yliopiston aivopesu on jo sitä luokkaa että ei enää normaali maalaisjärki toimi. Olisi suotavaa että tällä samalla tyylillä ruodittaisiin muitakin kirjoja tasapuolisuuden vuoksi. Yllättävän paljon aikaa löytyy proffalta tähän työajaltakin, luulisi jo kliinisen asiakastyön kärsivän tästä…

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Muistan vastaavan kommentin takavuosilta, kuin tämä kaiman kommentti. Kun ei ole mitään asia-argumentteja, väitetään, että a) iso kuva on tärkeämpi eikä ole niin väliä perustuuko kaikki väitteet virheisiin ja b) minulla menee aikaa tähän toimintaan liikaa ja varmaan tieteellinen työ taikka kliininen työ kärsivät.
      Kohdan a) osalta voin kertoa, että tämän mittakaavan virheet ovat sellaisia, johon tulee jo puuttua sillä, joku voi ottaa nuo tosissaan ja sillä voi olla vakavatkin seuraukset.
      Kohdan b) osalta kukin voi käydä tarkistamassa tieteellisen tuotokseni viimeisen 4 vuoden ajalta, jolloin olen tätä toimintaa harrastanut linkistä https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=knuuti Kliinisen työn osalta ei ole oikeastaan mahdollistakaan jättää tekemättä sitä mikä työhön kuuluu.

     2. Juhani avatar
      Juhani

      Knuutin vastaus osoittaa valitettavasti juuri sen mistä on kysymys, ei ymmärretä edelleenkään maalaisjärjellä asioita. Aliarvioidaan lukijoita täysin “joku voi ottaa nuo tosissaan ja sillä voi olla vakavatkin seuraukset.” Oletetaan automaattisesti että lukijoillakin on sama ongelma maalaisjärkisen ymmärryksen kanssa. Voisitko argumentoida missä kohtaa Antin kirjaa lukee että ruokavaliolla hoidetaan pelkästään syöpää? Itse näen enemmän että kyse on arkaluonteisesta näkökulmasta jota ei ole hyvä sanoa ääneen, kuitenkin samasta näkökulmasta on kirjoituksia ollut vuosikymmeniä ja jo Toivo Rautavaarakin totesi yhdessä 50-luvun kirjassaan syövän ja länsimaisten elintapojen selkeästä yhteydestä. Mitäköhän siinä sitten käy kun samat lukijat lukevat lääkepakkauksen ohjeita, joissa varoitellaan pahoista haittavaikutuksista (ja ottavat ne tosissaan), yhtä hyvin niistä voisi tehdä sellaisen päätelmän. että eivät uskalla syödä niitä ja siitä on sitten vakavat seuraukset. Ehkäpä osa niistä olisi syytä kieltää kokonaan vaarallisten haittavaikutuksiensa vuoksi. Nuo egoistiset (alibit) teoreettiset harrasteet voi taas jättää omaan arvoonsa, ei tee mitään vaikutusta.

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Olen juuri tässä asiassa toista mieltä ja juuri maalaisjärjen perusteella: Tuollaiset virheelliset terveysväitteet ovat vaarallisia, sillä on jo moneen kertaan havaittu, että ihmiset harhautuvat, kun uskovat vääriä profeettoja. Miksi ihmeessä ylipäätään on tarve valehdella, kun voisi todeta sen mitä tutkimukset kertovat? Arvaan syyn, mutta se ei ole mairittelevaa.
      Lääkepakkausten haittavaikutusluetteloiden tiedetään lisäävän haittavaikutuksia nosebo-ilmiön kautta. Tämä on kuitenkin katsottu olevan pienempi ongelma kuin se, että haittavaikutuksista ei kerrottaisi. Se on siis pakollista, eikä perustu lääketehtaiden vapaaehtoisuuteen.

     4. Antti avatar
      Antti

      Senhän vuoksi näitä huuhaaväitteitä käsitellään, kun kaikki eivät itse osaa/tajua etsiä tietoa, miten asia oikeasti on. Ei tarvitse mennä kun Heikkilän facebook-sivuille, niin voi todeta monen ihmisen ottavan todesta hänen virheelliset väittämänsä.

     5. Juhani avatar
      Juhani

      Hienoa että oppinut teoreetikkokin luottaa vielä itsekin maalaisjärkeen, joka onkin sopiva ilmaisu käytännössä koettuihin kokemusperäisiin tulkintoihin. Laitoit aiemmin listan teoriapohjaisista harrasteistasi, olisi kiva saada sen jatkoksi vielä aitoja potilaskertomuksia kliinisestä potilastyöstäsi? Missä työryhmässä on näitä moneen kertaan havaittuja väärien profeettojen tulkintoja analysoitu? Aliarvioit jälleen lukijoita/henkilöitä, et luota selkeästi muihin ihmisiin tai heidän päättelykykyyn. Kuka sitten määrittelee kuka on oikea profeetta vai ei, sinä vai yliopistot vaiko yhteiskunta? Juuri tämän vuoksi olisi tärkeää olla yhteys omaan itseensä, jotta olisi kyky havaita mikä on totuudellista ja mikä ei, asioissa kun tuppaa nykyään olemaan paljon eri kytkentöjä/tasoja, ja tiedekään ei ole yksiselitteistä. Vanha sanonta “paha tulee aina enkelin viitta päällä” olisi hyvä palauttaa taas mieliin, kun kriittisesti ja suoraan puhuvat kyseeenalaistajat nähdään automaattisesti pahoina ja hymyilevät tekokorrektit virallisen puolen edustajat ovat taas hyviksiä automaattisesti ja heillä on jopa listat valmiina ketä kannattaa kuunnella ja ketä ei. Ja sitten vielä kannustetaan omaan ajatteluun ja kriittiseen tarkasteluun..
      Olisiko tässä yksi heistä joka haurahtui väärään profeettaan ja tervehtyi?
      https://www.youtube.com/watch?v=b8chiynOFVk&feature=youtu.be

     6. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Joku taisi jo mainita että kirjan kirjoittajan FB-sivuilla on suuri määrä ihmisiä, jotka uskovat profeettansa höpinöitä. Osa heistä on myös käynyt täällä kommentoimassa. Aiakisemmissa kommenteissa on myös ilmoittautuneita, jotka kertovat ensin menneensä mukaan noihin väitteisiin mutta sitten tulleensa järkiinsä. Olet näemmä rakennellut olkinukkea väittämällä minun aliarvioivan ihmisiä, kun todellisuudessa yritän kehottaa ihmisä ajattelemaan itse ja olemaan kriittisiä.
      Jos lääkärikoulutuksen saanut ihminen julkaisee kirjan, jonka väittää perustuvan tutkimuksiin, minusta on aivan selvää, että silloin sen pitäisi perustua tutkimuksiin. Kun se ei perustu, on kritiikki paikallaan.
      Ja sitten taas suollat tuota kyökkipsykologiaa ja lopuksi lisää anekdootteja. En oikein ole nyt päässyt selville, mikä on kritiikkisi ydin ja viesti? Ehkä ei olekaan muuta kuin arvostelu arvostelun vuoksi. Jos sinulla ei ole nyt oikeaa asiaa tämän kirjoitukseni teemaan liittyen, suosittelen pidättäytymistä kommenteista ennen kuin on oikeaa asiaa.

 48. Martti R avatar
  Martti R

  Lainaus: Tietenkään ketään ei voi pakottaa ottamaan hoitoja mutta antamalla ymmärtää, että ruokavalio olisi käypä vaihtoehto, ollaan vakavan hoitovirheen piirissä. Tekstistä tulee monessa kohdin esiin kanta, että virallinen syöpähoito ei olisi välttämättä tärkeä tai hyväksi syöpäpotilaille.
  Antti Heikkilän väittämiä syöpälääkkeistä…..
  “Sytostaattihoitoihin liittyy usein huomattavia riskejä ja komplikaatioita. Brittiläisen arvion mukaan lähes kolmannes potilaista kuolee sytostaattihoitoihin ensimmäisen kuukauden aikana.”
  “Yhdysvalloissa vain 2,1 prosenttia potilaista selvisi sytostaateilla viiden vuoden seurannassa. Vastaava luku Australiassa oli 2,3 prosenttia”
  (Lähde Antti Heikkilä – Lääkketön elämä)…..
  Heikkilän kommentit aivan selvästi osoittavat, että hän on ristiriidassa itsensä kanssa. Hän väittää selvästi lääketieteellisten syöpähoitojen olevan vaarallisia ja tehottomia. Toisaalla hoidoksi tarjotaan lääkkeiden sijaan ketodieettiä syövän hoidoksi virheellisin perustein. Silti hän väittää, että hän ei ehdota ketodieettiä syövän hoitoon. Lainaus loppu.
  No niin. Jos tarkastelee lukua kokonaisuudessaan, mistä nämä Heikkilän nimiin esitetyt väitteet ovat, niin Heikkilä lainaa niitä Clinical Oncology – lehden artikkelista. Heikkilä viittaa tutkimuksiin systostaattihoitojen tehon kyseenalaisuudesta ja siihen mistä niihin on apua. Eli, Heikkilän mukaan niistä on apuakin joihinkin syöpiin. Katkelman lopussa hän toteaa, että asiaa olisi syytä tutkia tarkemmin.
  Kyseisessa syöpää koskevassa kirjoituksessa hän toteaa: “Olen tästä (eräs syöpäpotilaan tapaus) kokemuksesta lähtien neuvonut syöpäpotilaita ravintoasioissa. En puutu viralliseen hoitoon, annan vain tukihoitoa. Jotkut potilaat eivät halunneet virallisia hoitoja, ja tätä päätöstä olen kunnioittanut. Jotkut ovat pärjänneet erittäin hyvin pelkällä ruokavaliolla. Kokemukseni virallisen hoidon ja ravintohoidon yhdistelmästä ovat olleet erittäin hyviä. Hyvin moni ravintoneuvontaa saava kestää syöpähoidot aivan eri tavalla kuin ne, jotka eivät saa tukihoitoa.”
  Eli, jos lukee Heikkilän kyseistä kirjaa avoimin mielin, niin eihän siellä tarjota syöpähoitojen sijaan ketodieettiä, vaan syöpähoidot plus ravintohoito potilaan ehdoilla.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Avoimin mielin eli tulkitsee haluamallaan tavalla. Väite 2% selviämisestä on aikalailla eri kuin 60%.

   1. Martti R avatar
    Martti R

    “Avoimin mielin eli tulkitsee haluamallaan tavalla. Väite 2% selviämisestä on aikalailla eri kuin 60%”
    Tarkoitin lähinnä näitä alla olevia:
    Juhani: .”Toisaalla hoidoksi tarjotaan lääkkeiden sijaan ketodieettiä syövän hoidoksi virheellisin perustein”
    Heikkilä kirjassaan: En puutu viralliseen hoitoon, annan vain tukihoitoa. Jotkut potilaat eivät halunneet virallisia hoitoja, ja tätä päätöstä olen kunnioittanut. Jotkut ovat pärjänneet erittäin hyvin pelkällä ruokavaliolla. Kokemukseni virallisen hoidon ja ravintohoidon yhdistelmästä ovat olleet erittäin hyviä.

 49. Pasi Tolonen avatar
  Pasi Tolonen

  Tapaus Antti Heikkilä on vain yksi “ajan ilmiö” ja vastaavia löytyy lähes kaikilta elämän osa-alueilta on sitten kyse yksilö- tai yhteiskunnallisen tason asioista. Yksilötasolla vaikkapa terveys, liikunta, ruokavalio, seksuaalisuus ja yhteiskunnallisella tasolla esimerkiksi maahanmuutto, uskonto, sosiaalipalvelut ja ilmastoasiat, vain muutamia mainitakseni. Ottamatta kantaa yksityiskohtiin, koska en ole lääketieteen asiantuntija, voi tässäkin tapauksessa havaita saman kaavan.
  1. yksilöiden subjektiivinen kokemus tai hätä
  2. ideologinen johtaja, messias joka tarjoaa selkeän “vaihtoehtoratkaisun”, kodin hätää kärsiville
  3. homogeeninen “lahko” laajenee somessa viraalisesti ja ruokkii itse itseään subjektiivisten ihmetekojen ja -kokemusten kautta
  4. kaikki kritiikki ideologiaa/uskoa kohtaan tyrmätään salaliittona, valemediana tms. sillä ideologian kovassa ytimessä usko voittaa aina tiedon.
  Tiedän itsekin pari henkilöä, jotka ovat saaneet ainakin jonkinlaista helpostusta vaivoihinsa Heikkilän/VHH:n avulla, enkä lainkaan kyseenalaista heidän kokemaansa, johtui positiivinen muutos pohjimmiltaan mistä tahansa. Samoin, jossain määrin toki ymmärrän Heikkilän inhimillisen, tosin varsin keskenkasvuisen reagoinnin kritiikkiin sillä hän on osin ehkä tahtomattaankin henkilöitynyt vahvasti omaan asiaansa ja välillä on varmasti vaikea erottaa sitä, missä ihminen loppuu ja asia alkaa. Valitettavasti hän ei voi kuitenkaan enää peruutella sanomisiaan, koska tuskinpa kiivaimmankaan kristityn uskoa säilyisi kolhuitta, jos (elävä) Jeesus toteaisi, että “sori siitä, ei niitä käskyjä ollutkaan kuin seitsemän ja niistäkin osa taisi mennä pieleen”…

  1. Veli Pekka Nousiainen avatar
   Veli Pekka Nousiainen

   Kristityt ovat jo kuplassa käskyjen suhteen. Lähde: Uusi Testamentti 1938.
   Matteuksen 5: 17. Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. 18. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut.
   https://bibliajfa.com.br/app/finnish_pr_1938/40N/5/17

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Minulle ei ole ihan selvää, miten tämä kommentti liittyi kirjan kritiikistä seuranneeseen parjaamiseen. Kiitän kuitenkin kommentista.

 50. entäs ne statiinit avatar
  entäs ne statiinit

  Näyttäisi muuten siltä, että Heikkilän asiavirhe puolustaa itse asiassa rypsiölyä. Turkimus, jonka piti puolustaa palmitiinihappoa -> itse asiassa tutrkimus puolusti oleaanihappoa, niin ja rypsarissähän sitä löytyy. Niin ja kun Heikkilä vielä totesi, että O6_O3 suhde pitäisi saada lähelle ja mieluummin alle 3:1 ja rypsärillä 2:1.

  1. Christian Reinman avatar
   Christian Reinman

   Knuuti kirjoitti
   Olen myös todennut, että ruokavalio olisi vieläkin terveellisempi, jos siinä ei pakotettaisi läträämään laardilla.
   ……………………………………………………………………………………………………………….
   Tohtori ei kai ole tietoinen, että Välimeren maissa on aina käytetty runsaasti eläinrasvaa?

   1. Juhani Knuuti avatar
    Juhani Knuuti

    Olisi hyvä kuulla perustelusi. Välimeren maissa on aina käytetty runsaasti mereneläviä sekä oliivioljyä.

    1. Christian Reinman avatar
     Christian Reinman

     Tohtori Knuuti voisi ensin vastata allaolevaan kysymykseen? Minusta olisi tasapuolisuuden nimessä otettava kantaa myös muihin kirjoihin,jotka mainostavat itseään “vankoilla tieteellisillä faktoilla”
     Kirjoittajat mainostavat Syöhyvin-kirjaa seuraavalla iskulauseella: Jopa kolmannes syöpätapauksista voitaisiin välttää terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla.
     Eikös tämä ole pahimman luokan jossittelua,joka ei perustu mihinkään?
     Kirjoittajien mielestä myös eläinrasva näköjään on pahasta. Tämä tarkoittanee, että ketodieetti edistää syöpää? Löytyykö tästä vahvaa näyttöä solutasolla?
     Ovatko eläinrasva ja ketoonit vaarallista ravintoa mitokondrioille?

     1. Antti avatar
      Antti

      Tuskin Juhanilla on aikaa ottaa kantaa kaikkiin mahdollisiin kirjoihin, joiden tieteenvastaisuudesta ei ole edes mitään todistetta. Reijo Laatikainen perustaa “mielipiteensä” vahvaan tieteelliseen näyttöön, toisin kuin Heikkilä.
      Miksi ei perustuisi mihinkään? Jos lukisit kirjan, niin varmasti siellä perusteltaisiin, mihin väitteet perustuvat. Todennäköisesti sieltä löytyy myös lähteet, joiden pohjalle kirjan väitteet perustuvat. Ja voisin olla jopa varma, että lähteet myötäilevät esitettyjä väitteitä, toisin kuin Heikkilällä. Jos sinua epäilyttää, niin mitä jos itse lukisit kirjan lähteineen, ja jos löydät virheitä, niin ilmoitapa siitä suoraan Reijolle. Hän ei varmaan pure, vaan ottaa mieluusti kritiikin vastaan käsiteltäväkseen. Niin tekevät vastuulliset ammattilaiset. Hänellä on myös oma blogi, jonne voit mennä epäilemään.
      Toinen syy, miksi nimenomaan Heikkilän kirjaa täällä käsitellään, onkin että hän ei ota kritiikkiä vastaan omissa kanavissaan. Hän ei ota kritiikkiä vastaan ollenkaan, joten korjauksia kirjaan ei saa vain hänelle ilmoittamalla. Sen vuoksi kritisoijien pitää kritisoida muualla, kuten omissa kanavissaan.

 51. Oksa avatar
  Oksa

  Eihän vhh.ssa pakoteta länträämään laardilla,moni on VHH.lla kasvisrasvoilla,etenkin oliiviöljyllä.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Juuri niin, mutta kun olen tuonut esiin sitä asiaa, että miksi VHH:hon kuuluu juuri läträäminen tyydyttyneellä rasvalla, ja samalla ehdottanut, että miksi ei voisi suosia rasvoja, jotka tunnetaan terveyttä edistävinä, olen saanut valtavan kuraryöpyn VHH-fanaatikoilta. Minulle on tullut (ehkä sitten virheelline??) tuntuma siitä, että VHH:hon kuuluu tyydyttyneen rasvan suosiminen, kasvirasvojen demonisointi sekä kolesterolidenialismi. Vaikka oikeasti näiden eivät tarvitsisi liittyä toisiinsa.

 52. Christian Reinman avatar
  Christian Reinman

  Knuuti kirjoitti
  Kirjaa mainostettaessa sen väitettiin perustuvan ”vankkaan tieteelliseen faktaan”. Kirjan ei kerrottu olevan romaani taikka fiktiivinen tarina vaan nimenomaan tietokirja. Tämän vuoksi normaali tieteellinen arviointi oli kirjalle oikea lähestymistapa.
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  Tohtori Knuuti on siis tätä mieltä? Hyvä! Sitten pitäisi ottaa tarkisteltavaksi koko “terveyskirja”tuotanto,joka mainostaa itseään samoilla argumenteillä.
  Miten olisi kirja
  Reijo Laatikainen ja Timo Joensuu: Syö hyvin, voi paremmin – Ravinto syövän ehkäisyssä ja hoidon tukena (Kirjapaja).
  Sitä mainostetaan seuraavasti
  Jopa kolmannes syöpätapauksista voitaisiin välttää terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla. Hyvillä valinnoilla ruokapöydässä on merkitystä syövän ehkäisyssä mutta myös syövän lääketieteellisen hoidon tukena.
  Ovatko kirjoittajat tohtorit Laatikainen ja Joensuu löytäneet salaisen aseen syöpää vastaan? Miten vahvoja argumentteja kirja sisältää?
  IS kirjoittaa
  Vahvin näyttö syövän vähentämisestä on tutkimuksissa saatu Välimeren ruokavaliosta. Myös kasvisruokavalio on nykytiedon mukaan edullinen monen syöpätyypin kannalta.
  Niin kutsuttu länsimainen ruokavalio sen sijaan on syöpäriski. Tällaiselle syömiselle tyypillistä on sokerin ja tyydyttyneen rasvan sekä punaisen ja prosessoidun lihan suuri määrä. Samalla kuidut ja kasvikset jäävät vähiin
  https://www.is.fi/terveys/art-2000005145676.html
  Tohtori Knuuti on aikaisemmin kertonut, ettei hänellä ole mitään ketodieettiä vastaan. Oletan, ettei hän pidä ketodieettiä vaarallisena…olenko oikeassa?
  Tämä ei näytä kuitenkaan sopivan Syöhyvin- kirjailijoiden ajatusmaailmaan, joista toinen on jopa ihan oikea syöpälääkäri? Ketodieettihän sisältää runsaasti eläinrasvaa ja toisaalta vähän,jos ollenkaan viljatuotteita
  Knuuti kirjoitti
  Tietenkään ketään ei voi pakottaa ottamaan hoitoja mutta antamalla ymmärtää, että ruokavalio olisi käypä vaihtoehto, ollaan vakavan hoitovirheen piirissä
  ……………………………………………………………………………………………………………………
  Aikooko tohtori Knuuti kannella Heikkilästä viranomaisille tai mahdollisesti tehnyt jo sen?

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Päästän kommentin läpi mutta valitettavasti on todettava, että se ei osu maaliin. On aivan eri tason väite väittää, että syövän lääketieteelliset hoidot ovat huonoja ja vaarallisia potilaalle ja tarjota sitten ketogeenistä dieettiä siihen verrattuna, että kertoo terveellisen ruokavalion olevan tapa ehkäistä syövän syntymistä.
   Reinman kysyy myös minulta miksi jokin toinen on jotain mieltä. Oikea tapa oliusi kysyö kirjan kirjoittajilta mitä mieltä he ovat ja miksi. Olen kyllä itse kirjoittanut VHH-tuokavaliosta ja todennut, että se sopii joillekin eikä minulla ole mitään sitä vastaan tutkimusnäytön perusteella. Olen myös todennut, että ruokavalio olisi vieläkin terveellisempi, jos siinä ei pakotettaisi läträämään laardilla.

   1. Jarmo avatar
    Jarmo

    Ja tosiaan jonkin tilan ehkäisy ja hoito ovat kaksi aivan eri asiaa. Esimerkiksi täysipainoisella ruokavaliolla ja liikunnalla voi ehkäistä lonkkamurtumia vanhuksilla, mutta murtuma ei hoidu syömällä paremmin vaan vaatii leikkauksen.

  2. Iina avatar
   Iina

   Eivät ole, ihan yleisessä tiedossa on, että ruokavaliolla voi vaikuttaa syövän ehkäisyyn. Antti Heikkilän kirja on otettu esille muiden kirjojen joukosta siksi, että hänen esittämilleen väitteille ei löydy vankkaa tieteellistä perustaa, ja että hänen väitteet ovat ristiriidassa tieteellisen konsensuksen kanssa.

   1. Christian Reinman avatar
    Christian Reinman

    Knuuti kirjoitti
    Reinman kysyy myös minulta miksi jokin toinen on jotain mieltä. Oikea tapa oliusi kysyö kirjan kirjoittajilta mitä mieltä he ovat ja miksi. Olen kyllä itse kirjoittanut VHH-tuokavaliosta ja todennut, että se sopii joillekin eikä minulla ole mitään sitä vastaan tutkimusnäytön perusteella.
    ………………………………………………………………………………………………………………….
    Tohtori Knuutin mukaan Syöhyvin-kirjan kirjoittajat ovat siis jotain mieltä? Eikö heidän tietonsa perustukkaan tieteeseen?
    Kirjoittajat mainostavat kirjaa seuraavalla iskulauseella: Jopa kolmannes syöpätapauksista voitaisiin välttää terveellisellä ravinnolla ja riittävällä liikunnalla.
    Eikös tämä ole pahimman luokan jossittelua,joka ei perustu mihinkään?
    Kirjoittajien mielestä myös eläinrasva näköjään on pahasta. Tämä tarkoittanee, että ketodieetti edistää syöpää? Löytyykö tästä vahvaa näyttöä solutasolla?
    Mikä on muuten Välimeren dieetti? Eikö sen parempi nimi olisi esimerkiksi Ancel Keys-dieetti keksijänsä mukaan? Välimeren alueella ei ole koskaan syöty jokaisessa maassa samalla tavalla. Tästä löytyy kyllä runsaasti lähdeaineistoa jo antiikin ajoilta.

    1. Teppo avatar
     Teppo

     Koita nyt päättää mitä Knuutin kohtaa Knuutin kirjoituksesta kritisoit. Ei Knuuti ole mainitsemasi kirjan tai sen tekijöiden tekemisistä vastuussa. Hoito ja sairastuminen on kaksi eri asiaa, tunnut sekoittavan asiat samalla intensiteetillä kuin Heikkiläkin.

 53. Masa avatar
  Masa

  VHH ei ole ruokavalio, vaan se on uskonto ja Heikkilä sen ylipappi ellei peräti Jumala.

 54. Jussi Sipilä avatar
  Jussi Sipilä

  Jälleen hatunnostoni professori Knuutille maltista, perusteellisuudesta ja selkeydestä. Sekä siitä, että hän ylipäänsä jaksaa näin toivottoman oloista tehtävää, puhua järkeä järjettömille.
  Heikkilän toiminta- ja ajatustapa on tämän perusteella hämmästyttävän samanlainen kuin erään Yhdysvaltain presidentin: esitetään omaan kannattajakuntaan meneviä perättömiä väitteitä ja hyökätään henkilökohtaisella tasolla kriitikoita vastaan. Asiapuolella pystytään vain inttämään että on oikeassa tarjoamatta todisteita ja huomioimatta tutkimusnäyttöä, samalla paisutellen omia mitättömiä perusteita (esim. sille, että tapausselostuksia julkaistaan nykyään vähän on erinomaisen hyvät perusteet, vaikka me kaikki kliinikot niitä mielellään luemme) ja lukuja villisti paisutellen. Niinikään salaliitto- ja uhriutumismentaliteetti on kuin suoraan Trumpin pelikirjasta, näin muodikasta ilmaisua käyttääkseni.
  Erityinen pettymys tässä kuitenkin kohdistuu Otavaan. Johtopäätösten paikka kustantajan integriteetin ja julkaisujen luotettavuuden suhteen.

 55. Jussi avatar
  Jussi

  Eikös tämä Heikkilä jossain yhteydessä myöntänyt/kehuskellut, että on “luonteeltaan katutappelija” tjsp.? Eli ei yllätä tämä yltiöaggressiivinen toimintatapa.
  Antin jutuissa on varmasti paljon hyvääkin. Itsekin olen vähähiilihydraattista ruokavaliota kokeillut ja monella tapaa hyväksi todennutkin, mutta Heikkilän toiminta ei ole kunniaksi edustamalleen “suuntaukselle”…

 56. Pietari avatar
  Pietari

  Koita nyt Juhani vähän skarpata. Toi miten väitit heikkilän hoitavan potilaita pelkästään ruokavaliolla ei pidä paikkaansa. Hän ohjeistaa ihan selvästi syöpää sairastavia potilaita ketogeeniseen ruokavalioon, jolla on mahdollisuus parantaa hoitoa lääkityksen ohella. Antti vielä vahvasti painottaa tätä, mutta YLE:n mot nyt vaan sattuu olemaan perseestä ja vääristää kuvaa. Olisi varmaan sunkin aika katsoa peiliin. Tartut liikaa AH pieniin asiavirheisiin ja teet kärpäsestä härkäsen. Puolueellinen media, joka selvästi on AH:ta vastaan kannattaa uskoa.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Minusta virheet eivät ole todellakaan pieniä. Vaikka jättäisit Ylen kommentit pois, ei olennainen asia muutu.

   1. MARKUS OTANSILTA avatar
    MARKUS OTANSILTA

    Joo olen Pietari kanssasi samaa mieltä. Kyllä nyt Knuutilla on mopo karannu käsistä ja Heikkilän jahtaamisesta on tullut hysteeristä. Kannattaisiko rauhoittua ja miettiä asioita ihan oikiasti?

    1. Juhani Knuuti avatar
     Juhani Knuuti

     Olen kirjoittanut tästä aiheesta tasan yhden kirjoituksen, enkä sitäkään Heikkilästä vaan hänen kirjastaan. Lisäsin tämän toisen kirjoituksen, johon kokosin Heikkilän vastineet kritiikkiin, jotka olivat vain parjausta eikä sanaakaan itse aiheesta. Tätä ennen Heikkilä on omasssa blogeissaan (johon ei edes pääse kommentoimaan) parjannut minua ja monia muita nimeltä mainiten, vaikka minä tai muutkaan eivät ole häntä aikaisemmin edes maininnut, saati parjannut.
     Tämän kokonaisuuden perusteella jokainen voi kyllä vapaasti päätellä kenellä on mopo karannut ja kuka jahtaa hysteerisesti ja ketä. 😉

 57. Petri Mäkinen avatar
  Petri Mäkinen

  Lukemani perusteella voisi Heikkilää kutsua vaikkapa Syöpähoitojen osalta puoskariksi. Ihmisen pitää olla myös mieleltään vinoutunut, jos väittää dieetin vaikuttavan syövän hoitoon positiivisesti, ihmisten kohdalla, joiden syöpä voisi hyötyä tutkitun ja näyttöön perustuvan lääketieteen käytöstä. Ystäväni kuoli syöpään, ja sairastaessaan haki ulkomaita myöten uskomushoitoja ahdistusta lievittääkseen. Mihin pyrkii lääkäri, joka ohjaa ihmisten hoitoa ilman kompetenssia!
  Toivottavasti tuolta otetaan lääkärinoikeudet pois! Otavalta en enää osta mitään!

  1. Antti avatar
   Antti

   Tai ainakaan tietokirjoja ei ilmeisesti kannata ostaa, kun ei niiden totuudenmukaisuuteen voi luottaa. On varmaan historian ja fysiikan kirjatkin miten sattuu, kun joku nyt vaan haluaa olla eri mieltä, kun mitä tutkimukset osoittavat. Vai onko Heikkilällä tähän joku etuoikeus?
   Onko muuten psykologeja osallistunut tähän huuhaan vastaiseen taisteluun? Itse olisin kiinnostunut kuulemaan enemmän näkemyksiä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen huuhaa-uskoon ja miten niistä parhaiten pääsisi eroon. Onko sinulla Knuuti psykologisesti katsottuna jo parhaat välineet tähän? Ihmiset eivät tiedä, mihin luottaa ja mihin uskoa, eikä siihen ilmeisesti auta sekään, että joku osaa oikeasti perustella kantansa asiassa kun asiassa ja osoittaa “tervettä kriittisyyttä” ihan kaikkeen: niin huuhaa-väitteisiin, tieteeseen kuin itseensä. Huuhaa-väitteiden esittäjät sen sijaan kritisoivat vain sitä vastapuolta, eivätkä he koskaan myönnä, ettei heidänkään systeemi ole ihan täydellinen, että siinäkin voisi olla kehittämistä.
   Ihmiset näkevät vain kaksi vaihtoehtoa: joko voi on epäterveellistä, tai sitten se on terveellistä. Sitten pohtii, että kumpaan uskoo. Terveellisyyden puolesta puhuvat väitteet herättävät tunteita: “Onpa kamalaa, meitähän huijataan!”. Toisella puolella sitten tylsemmin: “No tutkimukset ja oikeat asiantuntijat sanovat näin”. > Niin, no mutta kun eihän niihin tutkimuksiin ja asiantuntijoihin voi luottaa, niissä pyörii niin isot rahat.
   Ja siihen se ajatustenkulku sitten joillakin jää. Muussa tapauksessa jatkuu: “No onko asia oikeasti näin, että isot tahot huijaavat? Miksi he sanovat niin kuin sanovat? Mikä tämä kahden mielipiteen taisto edes on? Ja mikä takaa, ettei se toinen puoli sitten huijaa? Mitä todisteita heillä on?”. Tässä vaiheessa huomaa kriittisyyden, erityisesti itsekriittisyyden, sekä perusteluiden merkityksen. Ja sen, miksi tiede on paras asia, mihin kannattaa luottaa.
   No vähän tähän tyyliin meni ainakin itsellä 😀 On se kumma, kun niin moni ei huomaa tätä valtaisaa itsekriittisyyden puutetta, joka näillä “vaihtoehtotahoilla” on. Ja sitä, että heidän perustelunsa ovat aivan kestämättömiä.
   Pahoittelut viestin pituudesta!

 58. Tiedosta ja tieteestä Kiitollinen avatar
  Tiedosta ja tieteestä Kiitollinen

  Olisin kaivannut “lääkkeettömän elämän” kirjoittajan asiallista vastinetta ja keskustelua asialinjalla. Sensijaan saimme tunnepohjaisen reaktion ja hyökkäyksen joka ei valaise asiaa lainkaan. Pakostakin tulee mieleen ilmeinen ärtymys ja kiukku jota “vastine” huokuu. Voisiko asia olla niin, että lääketieteellisen koulutuksen saaneen henkilön argumentointi ärsyttää kirjailiaa? KAlahtaako tässä kalikka älähtävään ?

 59. HR avatar
  HR

  Hieno vastine ja blogi. Ei voi kuin ihmetellä jos Heikkilän tapa toimia ei ala vaikuttaa kyseenalaiselta.

 60. Antti avatar
  Antti

  Mitä hyötyä on tietokirjasta, jos kirjoittaja voi siinä väittää mitä tahansa vastoin todellisuutta? Sienikirjasta, jossa myrkyllisiä sieniä väitetään syötäviksi? Siinä vasta salalitto, Heikkilä ja Otava. Kumpikaan ei halua myöntää virhettään. Toivottavasti Huuhaa-palkinto osuu oikeaan!

 61. Maria avatar
  Maria

  Loistava teksti taas jälleen kerran.

 62. Kuka hyötyy tiedon vääristelystä? Kirjan myyjä. avatar
  Kuka hyötyy tiedon vääristelystä? Kirjan myyjä.

  Heikkilän reagointi- ja vääristelytavat tuovat mieleen kreationistit, flat earth-poppoon, ilmastoänkyrät ym. tieteenkieltäjät. Salaliittoteorioissaan hän myös kätevästi sivuuttaa sen, että hän ITSE tekee isoa bisnestä kirjoillaan ja lahkolaismaisuutta lähentelevällä klubillaan. Heikkilän kannalta virheiden osoittaminen hänen vääristelyistään sekä kritiikin esittäminen haittaavat hänen omaa bisnestään.
  Minua hämmentää aina vain uudestaan, kuinka kritiikittömiä näihin vaihtoehtoistyyppeihin sun muihin guruihin uskovat ovat tämän asian suhteen. Nämä guruthan nimenomaan tekevät, tyypillisesti kenenkään kunnolla valvomatta, isoa bisnestä omilla doktriineillaan. Siksi he eivät kestä analyyttistä tai kriittistä väitteidensä tarkastelua, ja siksi he hyökkäävät henkilöönkäyvästi ja esittävät näitä salaliittoväitteitänsä kritisoijia kohtaan. On ovelaa spinnaamista ja keskustelun pois ohjaamista väittää, että valvotut, obketiivisuuteen ja avoimuuteen pyrkivät tieteentekijätahot olisivatkin korruptoituneita, vaikka todellisuudessa nämä käärmeöljykauppiaat ITSE ovat toimeentuloineen läpeensä riippuvaisia siitä, etteivät ihmiset kyseenalaista heidän valheitaan. Heikkilä ja kaltaisensa eivät nimenomaan HALUA että keskustellaan asioista asioina, koska silloin heidän väitteidensä virheellisyys tulee väkisinkin esiin. He haluavat manipuloida keskustelun pois asiakysymyksistä itse kehittelemiinsä salaliittoteorioihin. Miksi? Koska heillä on asiaan painavat taloudelliset intressit. Heikkilällä kirjojen myynti ja jäsenyydet ryhmäänsä.
  Koulutetumpiin ja kriittisiin ajattelijohin nuo hämäämis- ja salaliittoteoriamaalailut eivät pure, mutta valitettavasti maailma on pullollaan ihmisiä, joihin tällaiset autoritääriset henkilökulttigurut vetoavat. Asiaintila tuskin tulee muuttumaan, mutta on erittäin hyvä, että Knuutin kaltaiset, tieteellistä tietoa edustavat tahot jaksavat nostaa ongelmakohtia esille ja kritisoida näiden “lahkolaisten” levittämiä vääriä väittämiä. Sitä suuremmalla syyllä, kun kyseessä on niinkin vakava asia kuin syöpähoidot ja niistä kieltäytyminen.

  1. Tiedosta ja tieteestä Kiitollinen avatar
   Tiedosta ja tieteestä Kiitollinen

   Itseänikin hieman häiritsee k.o kirjailian tunnepitoinen purkaus. .uskottavuutta hieman syö kirjailijan ilmiselvästi ärsyyntynyt suhtautuminen teorioidensa kyseenalaistajiin. Vaikuttaa siltä ettei enää olla esim j. Knuutin kanssa puheväleissä. Itse koetan puolin ja toisin suhtautua asioihin järjellä ja faktapohjalta. En poissulje vaihtoehtosektorin ajatuksia tai teorioita jos vaan saan selkeää näyttöä toimivuudesta. Kaikenlainen fiilispohjainen hypetys ja lahkolaishenkinen suhtautuminen on vastenmielistä. Ai se lääketieteen ja uskomuslääketieteen raja todellakin kulkee tieteellisen tutkimuksen ja todentamisen kohdalla. Siitä pisteestä johon tieteellinen näyttö päättyy tule usko tilalle ja silloin ollaan todella uskon ja uskomisen pohjalla. Ja se kuulunee muiden hengellisiä metodeja terveydentilan kohentamiseen käyttävien toimijoiden kanssa samaan kategoriaan…

 63. tuomo pesonen avatar
  tuomo pesonen

  salaliitoon vetoaminen onkin oikeastaa lähes pakollinen seuraus kun niitä perusteita ei asitasolla saada läpi.
  Itse kun seuraan tätä maalikkona ja joudun lähinnä päättämään keneen luotan ( kehoitus ottaa itse selvää asioita asiantuntija tasolla on järjrtön), niin ei ole ollut vaikeuksia viime aikona tehdä valintaa;
  Kiotos Juhani ja kokoantidoottiporukka tästä mainiosta blogista. Toivottavasti enrgiaa ja motivaayiota riittää. Tämä taitaakin ollaisompi urakka kuin oletettiin?

 64. Massius avatar
  Massius

  Ihailen sitä miten jaksatte asiallisesti vastata kaikkeen – jopa erittäin epäasiallisiinkin sutkautuksiin. Väkisinkin tulee mieleen vanha sanonta sian kanssa painimisesta.
  Toivon teille edelleen jaksamista tähän loputtomaan taistoon!

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kiitos kannustuksesta.

   1. Pasi Virtanen avatar
    Pasi Virtanen

    Jatka hyvää työtä Juhani ja koeta kestää – kaikesta tieteellisestä tutkimuksesta huolimatta ihmiset haluavat edelleen uskoa “yliluonnollisiin” voimiin. Oikeuden ja järjen puolustajat saavat perinteisesti lokaa niskaansa ja ihmiset ovat laumasieluisia seuraajia, jotka eivät jaksa selvittää faktoja. Näin moni lahko ja uskomus on saanut järjettömiä mittasuhteita – puhumattakaan poliittisista liikkeistä kuten fasismi.

    1. sirpa mäkelä avatar
     sirpa mäkelä

     oma kokemukseni vhh-dieetistä. olen noudattanut sitä yli vuoden. sitä ennen söin runsaasti ns. höttöhiilareita ja sokeria ja lääkäri totesi minulla esidiabeteksen. tästä alkoi ruokavalion muutos. siirryin vhh-dieettiin. huom. ei atkinsiin. puolen vuoden päästä olin 16 kg hoikempi, sokeriarvot normaalit, kolesterolit ihannelukemissa ja olo kaikin puolin mainio. jätin pois siis sokerin, perunan, leivän, pastan, riisin yms. lisäsin runsaasti kasviksia ja marjoja. join paljon vettä. liikunnassa en tehnyt muutoksia. liikun n. 3 tuntia viikossa.tapelkaa siellä mitä haluatte, mutta halusin tuotda esiin oman kokemukseni. minusta on ihan sama onko heikkilä oikeassa vai ei, muitta vhh toimii.

     1. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Tuo kuvaamasi uusi ruokavaliosi on todellisuudessa hyvin lähellä suositusruokavaliota.
      Toisekseen, eihän koko kritiikissä ollut edes kysymys toimisiko VHH vai ei. Koko keskustelu ei edes liittynyt ruokavalioon vaan kirjan virheellisiin väitteisiin. Vielä sadannen kerran, VHH on on ihan hyvä vaihtoehto ylipainoisille ja etenkin tyypin 2 diabeetikoille ja niille jotka sitä pystyvät noudattamaan ja tämän olen todennut varmaan sata kertaa. Mutta sama saadaan aikaiseksi myös suositusruokavaliolla eikä välttämättä tarvita mitään viljojen täyskieltoa.

     2. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      olen toista mieltä viljoista. nehän muuttuvat ruuansulatuksessa sokeriksi oli täysjyvää tai ei.ja nostavat näin verensokeria. mihin viljoja tarvitaan? niissä ei ole mitään sellaista jota ei saisi muista ruoka-aineista. esim. kuitua tulee kasviksista ja marjoista yllin kyllin. hyviin pärjää ilman viljoja.

     3. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Mielipiteesi viljoista on siis vain mielipide, joka ei perustu oikeaan tietoon. Perustelu huonoudesta sillä, että kaikki on lopulta sokeria on virheellinen. Monessa hiihihyrdaatiksi luokitellussa ravinnossa on paljon muuta kuin vain tuo hiilari. Tutkimusten mukaan täysjyväviljat ovat terveyttä edistäviä ja sopivat hyvin myös diabeetikoille. Tästä on vahva näyttö.
      On tietenkin totta, että viljat eivät ole välttämättömiä. Mutta harva ruokaryhmä sellaisenaan on välttämätöntä. Ei lihaakaan tarvita, eikä välttämättä marjoja. Terveellinen ruokavalio on kuitenkin tyypillisesti monipuolinen. Jos jotain ruokavaliostaan rajaa, sille pitää ole perustelut. Mitään perusteluja ei ole sille, että pitäisi jättää täysjyvävilja pois ruokavaliosta. Keliaakikoilta pois tietenkin ne viljat, joissa on gluteenia.

     4. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      millä tavoin viljat edistävät terveyttä? voitko antaa jonkun tutkimuksen tiedot tueksi väittämällesi?

     5. Ilpo avatar
      Ilpo

      Täysjyväviljat voivat jonkun tutkimuksen mukaan ‘ehkäistä’ II-tyypin sokeritaudin puhkeamista. Kyse lienee siitä, että täysjyväviljat eivät suoraan aiheuta sokeritautia.
      Juuti tarkoittanee viljan sopimisella sokeritautiselle sitä, että viljaa voi syödä JOS syö sokeritautilääkitysta.
      Jos ei käytä lääkitystä, ei viljaa voi syödä. Eikä se kuulu VHH – ruokavalioon kuin ehkä yhden hapankorpun verran vuorokaudessa. (tulipa huonoa suomenkieltä, toivotan että ymmärrätte oikein)

     6. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Viljaa voi syödä vaikka ei käytä lääkitystä. Väite on perustelematon ja lisäksi virheellinen. Kyllä suositusruokavaliolla, jossa on myös viljaa voi saada tyypin 2 diabeteksen remissioon. Juuri tästä suositusruokavaliosta on eniten näyttöä vaikka VHH-fanaatikot tarjoavat vain omaa ratkaisuaan ainoana oikeana – ja juuri tuollaisin perusteluin. VHH:sta on myös näyttöä, että se voisi olla yhtä hyvä vaihtoehto niille, joille se sopii.
      Ainoa asia, josta olen samaa mieltä, on se, että viljat eivät kuulu tiukkaan VHH-ruokavalioon, koska määritelmän mukaan ne eivät kuulu. Määritelmä ei ole kuitenkaan todiste vaikutuksista.

     7. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Tämän blogin aihe ei ollut viljat, joten en aloitaa laajempaa keskustelua juuri tästä aiheesta tämän blogin yhteydessä. Mutta todellisuudessa et ole voinut tästä tutkimusnäytöstä välttyä, jos vähänkään olet seurannut ravitsemustieteen tutkimuksia. Tutkimusnäyttö kokojyväviljojen terveyttä edistävistä vaikutuksista on massiivista. Olen itsekin aikaisemmin asiasta kirjoittanut esim tässä: http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/terveellista-dieettia-etsimassa/
      Kannattaa lukea tuo Farder ja Boirien systemoitu katsaus, jossa on koottu kattavasti yhteen tietoa eri ravintoainoeiden terveysvaikutuksista. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25406801

     8. sirpa mäkelä avatar
      sirpa mäkelä

      antamasi linkit eivät selittäneet viljojen terveysvaikutusta, siis sitä MITEN ja MILLÄ MEKANISMILLA ne edistävät terveyttä. kuidun rooli on selvä, mutta sitä saa tarpeeksi vhh:n kasviksista ja marjoista. osaatko selittää siis MITEN viljat edistävät terveyttä. ei kivikaudellakaan ihminen syönyt viljoja, koska maataloutta ei ollut. silloin tuskin oli diabetestä tai muitakaan elintasosairauksia ja hyvin parjäsi ihminen ilman viljoja.

     9. Juhani Knuuti avatar
      Juhani Knuuti

      Olet oikeilla jäljillä, että kannattaa kysyä myös mekanismia. Mutta fakta on se, että toisin kuin lääkkeillä, ruoka-aineiden ja ruokavalioiden osalta mekanismit ovat useimmiten vain hypoteesin tasolla. Viljojen kuitu on varmasti yksi osaselitys, mutta ei varmaankaan ainoa. Mille muulle ruoka-aineelle sinulla on selvät mekanismit tiedossa? Mikään ruoka-aine ei ole vain yksi yhdiste vaan valtava määrä erilaisia yhdisteitä. Marjojen ja hedelmienkään osalta havaintoja ei voi pelkistää vain kuituun ja vitamiineihin.
      Ruokien terveellisyys perustuu pääasiassa väestötutkimuksiin, kohorttitutkimuksiin ja lyhyisiin satunnaistettuihinn tutkimuksiin. Eli havaintoihin.
      Mitä tulee kivikauden ruokavalioon, voin kyllä kertoa, että viljoja on syöty jo todella kauan, paljon kauemmin kuin paleoruokavalion kannattajat väittävät. Muistaakseni jo 50 000 vuotta sitten on kaivauksien havaintojen perusteella ruokavaliossa ollut myös viljaa. Eikä tällä muutoinkaan ole paljon painoarvoa, sillä ihminen sopeutui maitosokeriin muutamassa tuhannessa vuodessa.
      Mitä tulee tyypin 2 diabetekseen ja lihavuuteen, ei niitä ollut myöskään maanviljelyn keksimisen jälkeen tuhansiin vuosiin vaikka viljoja syötiin. Vasta nyt kun ruokavalion energiamäärä on kasvanut ja liikkuminen vähentynyt, ilmiöt yleistyvät. Tänä aikana myös hiilihydraattien osuus ruokavaliossa on vähentynyt ja rasvan määrä lisääntynyt.

 65. Marjut avatar
  Marjut

  Melko järjetöntä ajojahtia skeptikoilta, jota olen seurannut noin 8 vuotta taustalla.

  1. Juhani Knuuti avatar
   Juhani Knuuti

   Kummasta puhut? Minusta vai Heikkilästä? Jos tarkoitat minua, rohkenen olla eri mieltä. Jos joku on ajojahtia järjestänyt, se en ole ollut minä. Asialliseen kritiikkiin sain vastineeksi tajutonta solvaamista ja valehtelua.

  2. LasseN avatar
   LasseN

   Heikkilää ei kyllä millään muotoa voi kutsua skeptikoksi.

error

Pidätkö blogistani? Viesti tästä muille.

LinkedIn
LinkedIn
Share
Instagram
RSS
Follow by Email